• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

ใบอนุญาตธุรกิจนำเที่ยว: 11/07440

BEVN06 เวียดนาม ฮานอย ฮาลอง ซาปา นิงบิงห์ 4 วัน 3 คืน เดือน พ.ค.-ส.ค.61.เริ่มต้น 11,900 (FD)

City Vietnam 40
รหัสทัวร์: BEVN06
สายการบิน: FD
ระยะเวลา: 4 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ต่างประเทศ
ราคาเริ่มต้น: 11,900
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 12 มื้อ
วันที่เดินทาง: 5 พ.ค.61-8 พ.ค.61
12 พ.ค.61-15 พ.ค.61
19 พ.ค.61-22 พ.ค.61
9 มิ.ย.61-12 มิ.ย.61
16 มิ.ย.61-19 มิ.ย.61
30 มิ.ย.61-3 ก.ค.61
7 ก.ค.61-10 ก.ค.61
14 ก.ค.61-17 ก.ค.61
21 ก.ค.61-24 ก.ค.61
28 ก.ค.61-31 ก.ค.61
4 ส.ค.61-7 ส.ค.61
11 ส.ค.61-14 ส.ค.61
18 ส.ค.61-21 ส.ค.61
25 ส.ค.61-28 ส.ค.61
ราคาทัวร์: 12,900
12,900
12,900
11,900
11,900
11,900
11,900
11,900
11,900
12,900
11,900
12,900
11,900
11,900
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ-กรุงฮานอย-ลาวไก-ซาปา-ชมหมู่บ้านกั๊ตกั๊ต-ชมน้ำตกสีเงิน-ตลาดซาปา
ซาปา-เขาฮามลอง-ถ่ายรูปชายแดนเวียดนาม+จีน-ฮานอย
ฮานอย-นิงบิงห์-ล่องเรือชมถ้ำตามก๊ก (TAM COC)-ฮาลอง-ร้านยา-ตลาดราตรีฮาลอง
ล่องเรือชมทัศนียภาพรอบอ่าวฮาลอง-ถ้ำนางฟ้า-หมู่บ้านชาวประมง-ฮานอย-ร้านหยก-ถนน36สาย-กรุงเทพ

Last Updated on Thursday, 22 February 2018 14:13

PLV02 ฮานอย ฮาลอง 3 วัน 2 คืน เดือน ม.ค.-ต.ค.61 เริ่มต้น 8999 (FD)

11vvvvv
รหัสทัวร์: PLV02
สายการบิน: FD
ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน
ประเทศ : ทัวร์เวียดนาม
ราคาเริ่มต้น: 8,999
พักโรงแรม 2 คืน
อาหาร 7 มื้อ
วันที่เดินทาง: 03-05 มี.ค.
04-06 มี.ค.
10-12 มี.ค.
11-13 มี.ค.
17-19 มี.ค.
18-20 มี.ค.
24-26 มี.ค.
31 มี.ค.-02 เม.ย.
01-03 เม.ย.
06-08 เม.ย.
07-09 เม.ย.
08-10 เม.ย.
13-15 เม.ย.
14-16 เม.ย.
15-17 เม.ย.
16-18 เม.ย.
21-23 เม.ย.
22-24 เม.ย.
28-30 เม.ย.
29 เม.ย.-01 พ.ค.
05-07 พ.ค.
06-08 พ.ค.
12-14 พ.ค.
13-15 พ.ค.
19-21 พ.ค.
20-22 พ.ค.
26-28 พ.ค.
27-29 พ.ค.
02-04 มิ.ย.
03-05 มิ.ย.
09-11 มิ.ย.
10-12 มิ.ย.
16-18มิ.ย.
17-19 มิ.ย.
23-25 มิ.ย.
24-26 มิ.ย.
30 มิ.ย.-02ก.ค.
01-03 ก.ค.
07-09 ก.ค.
08-10 ก.ค.
14-16 ก.ค.
15-17 ก.ค.
21-23 ก.ค.
22-24 ก.ค.
28-30 ก.ค.
29-31 ก.ค.
04-06 ส.ค.
05-07 ส.ค.
11-13 ส.ค.
12-14 ส.ค.
18-20 ส.ค.
19-21 ส.ค.
25-27 ส.ค.
26-28 ส.ค.
01-03 ก.ย.
02-04 ก.ย.
08-10 ก.ย.
09-11 ก.ย.
15-17 ก.ย.
16-18 ก.ย.
22-24 ก.ย.
23-25 ก.ย.
29 ก.ย.-01 ต.ค.
30 ก.ย.-02 ต.ค.
06-08 ต.ค.
07-09 ต.ค.
13-15 ต.ค.
14-16 ต.ค.
20-22 ต.ค.
22-24 ต.ค.
21-23 ต.ค.
ราคาทัวร์: 8,888
8,888
8,888
8,888
8,888
8,888
8,888
8,888
8,888
9,888
9,888
9,888
11,900
11,900
11,900
9,999
8,888
8,888
9,555
10,500
9,999
8,888
9,555
8,888
8,888
8,888
8,888
8,888
8,888
8,888
8,888
8,888
8,888
8,888
8,888
8,888
8,888
8,888
9,999
11,500
8,888
8,888
8,888
8,888
8,888
8,888
8,888
8,888
9,999
10,900
8,888
8,888
8,888
8,888
8,888
8,888
8,888
8,888
8,888
8,888
8,888
8,888
8,888
8,888
9,888
8,888
8,888
8,888
9,888
9,888
10,900
หมายเหตุ -
-
-
-
-
-
-
-
-
วันจักรี
-
-
วันสงกรานต์
วันสงกรานต์
วันสงกรานต์
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
วันแม่
วันแม่
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
วันปิยมหาราช

กรุงเทพฯ – ฮานอย – วิหารวรรณกรรม – ฮาลอง – ไนท์มาเก็ตฮาลอง ฮาลอง – ชมถ้ำนางฟ้า – ฮานอย – วัดเฉินก๊วก – ทะเลสาบตะวันตก
ฮานอย – จัตุรัสบาดิงห์ – สุสานประธานาธิบดี โฮจิมินห์ – ทำเนียบประธานาธิบดี – บ้านพักลุงโฮ – วัดเจดีย์เสาเดียว – พิพิธภัณฑ์โฮจิมินห์ – สะพานแสงอาทิตย์ – ทะเลสาบคืนดาบ – วัดหงอกเซิน – ถนน 36 สายเก่า – ชมโชว์ระบำตุ๊กตาหุ่นกระบอกน้ำ – กรุงเทพ

Last Updated on Monday, 26 February 2018 13:26

BEVN004 ฮานอย ล่องอ่าวฮาลอง นิงบิงห์ 3 วัน 2 คืน เดือน ม.ค.-เม.ย.61 เริ่มต้น 7,900 (VJ)

111111 FAIRYSTREAM
รหัสทัวร์: BEVN004
สายการบิน: VJ
ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน
ประเทศ : ทัวร์เวียดนาม
ราคาเริ่มต้น: 7,900
พักโรงแรม 2 คืน
อาหาร 5 มื้อ
วันที่เดินทาง: 2 มี.ค.61-4 มี.ค.61
9 มี.ค.61-11 มี.ค.61
16 มี.ค.61-18 มี.ค.61
23 มี.ค.61-25 มี.ค.61
30 มี.ค.61-1 เม.ย.61
6 เม.ย.61-8 เม.ย.61
12 เม.ย.61-14 เม.ย.61
13 เม.ย.61-15 เม.ย.61
20 เม.ย.61-22 เม.ย.61
27 เม.ย.61-29 เม.ย.61
ราคาทัวร์: 8,900
8,900
8,900
8,900
8,900
8,900
11,900
11,900
8,900
8,900
หมายเหตุ -
-
-
-
-
วันจักรี
วันสงกรานต์
วันสงกรานต์
-
-

กรุงเทพฯ–กรุงฮานอย–เมืองนิงบิงห์ วัดไบ่ดิงห์- นิงก์บิงห์-ล่องเรือชมถ้ำตามก๊ก-ฮานอย-สุสานโฮจิมินห์-วัดหง๊อกเซิน-ช็อปปิ้งถนน 36 สาย ฮานอย –กรุงเทพ

Last Updated on Monday, 26 February 2018 13:24

SPVN003C เวียดนาม ฮานอย ซาปา ฟานซิปัน 4 วัน 3 คืน เดือน ก.พ.-มิย.61.เริ่มต้น 14,900 (QR)

11วัดหลิน
รหัสทัวร์: SPVN003C
สายการบิน: QR
ระยะเวลา: 4 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์เวียดนาม
ราคาเริ่มต้น: 14,900
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 9 มื้อ
วันที่เดินทาง: 14-17 มีนาคม 2561
18-21 มีนาคม 2561
28-31 มีนาคม 2561
13-16 เมษายน 2561
25-28 เมษายน 2561
06-09 พฤษภาคม 2561
16-19 พฤษภาคม 2561
20-23 พฤษภาคม 2561
13-16 มิถุนายน 2561
17-20 มิถุนายน 2561
27-30 มิถุนายน 2561
ราคาทัวร์: 14,900.-
14,900.-
14,900.-
15,900.-
14,900.-
14,900.-
14,900.-
14,900.-
14,900.-
14,900.-
14,900.-
หมายเหตุ -
-
-
วันสงกรานต์
-
-
-
-
-
-
-

กรุงเทพฯ – ฮานอย – ฮาลอง
ฮานอย–ล่องเรือฮาลอง –ฮานอย - โชว์หุ่นกระบอกน้ำ -การค้า 36 สาย
ฮานอย -ลาวกาย – ซาปา – ยอดเขาฟาสนซิปัน– หุบเขาฮามลอง – ตลาดแห่งความรัก
ซาปา– ลาวกาย – ฮานอย– กรุงเทพฯ

Last Updated on Monday, 26 February 2018 13:27

BEVN006VJ เวียดนาม ฮานอน ซาปา 4 วัน 3 คืน ม.ค.-เม.ย.61.เริ่มต้น 9,999 (VJ)

1Ho Chi Minh Mausoleum
รหัสทัวร์: BEVN006VJ
สายการบิน: VJ
ระยะเวลา: 4 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์เวียดนาม
ราคาเริ่มต้น: 9,999
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 8 มื้อ
วันที่เดินทาง: 1 มี.ค.61-4 มี.ค.61
8 มี.ค.61-11 มี.ค.61
15 มี.ค.61-18 มี.ค.61
22 มี.ค.61-25 มี.ค.61
29 มี.ค.61-1 เม.ย.61
5 เม.ย.61-8 เม.ย.61
11 เม.ย.61-14 เม.ย.61
12 เม.ย.61-15 เม.ย.61
19 เม.ย.61-22 เม.ย.61
26 เม.ย.61-29 เม.ย.61
ราคาทัวร์: 10,999
10,999
10,999
10,999
10,999
10,999
13,999
13,999
10,999
13,999
หมายเหตุ วันมาฆบูชา
-
-
-
-
-
-
วันสงกรานต์
-
-

กรุงเทพฯ– กรุงฮานอย-โชว์หุ่นกระบอกน้ำ ฮานอย-ลาวไก-ซาปา-ชมหมู่บ้านกั๊ตกั๊ต-ชมน้ำตกสีเงิน-ตลาดซาปา  ซาปา-เขาฮามลอง-ถ่ายรูปชายแดนเวียดนาม+จีน-ฮานอย-วัดหง๊อกเซิน-ช็อปปิ้งถนน 36 สาย ฮานอย –กรุงเทพฯ

Last Updated on Monday, 26 February 2018 13:24

ZGDAD01 เว้ ดานัง ฮอยอัน DREAM CENTRAL 3 วัน 2 คืน เดือน กพ.-มิย.61 เริ่มต้น 10,888 (PG)

111111111Notre Dame Cathedral
รหัสทัวร์: ZGDAD01
สายการบิน: PG
ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน
ประเทศ : ทัวร์เวียดนาม
ราคาเริ่มต้น: 10,888
พักโรงแรม 2 คืน
อาหาร 5 มื้อ
วันที่เดินทาง: 29 เม.ย. – 01 พ.ค. 2561
01 – 03 มิถุนายน 2561
22 – 24 มิถุนายน 2561
ราคาทัวร์: 10,888
10,888
10,888
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – เมืองดานัง – เมืองเว้ – พระราชวังเว้ – ตลาดดองบา - ล่องเรือมังกรชมแม่น้ำหอม
เมืองเว้ - วัดเทียนมู่ – สุสานจักรพรรดิไคดิงห์ – เมืองฮอยอัน -หมู่บ้านแกะสลัก - สะพานญี่ปุ่น - บ้านเลขที่ 101 – เมืองดานัง
หาดหมีเคว – วัดหลินอึ๋ง - ตลาดฮาน - สนามบินดานัง – กรุงเทพ

Last Updated on Monday, 26 February 2018 13:27

BEVN01 เวียดนามใต้ ดาลัด หนีร้อน นั่งกระเช้า 3 วัน 2 คืน เดือน พ.ค.-ก.ค.61 เริ่มต้น 8,900 (VZ)

111กระเช้า
รหัสทัวร์: BEVN01
สายการบิน: VZ
ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน
ประเทศ : ทัวร์เวียดนาม
ราคาเริ่มต้น: 8,900
พักโรงแรม 2 คืน
อาหาร 6 มื้อ
วันที่เดินทาง: 9 มี.ค.61-11 มี.ค.61
23 มี.ค.61-25 มี.ค.61
4 เม.ย.61-6 เม.ย.61
6 เม.ย.61-8 เม.ย.61
11 เม.ย.61-13 เม.ย.61
12 เม.ย.61-14 เม.ย.61
13 เม.ย.61-15 เม.ย.61
14 เม.ย.61-16 เม.ย.61
15 เม.ย.61-17 เม.ย.61
18 เม.ย.61-20 เม.ย.61
20 เม.ย.61-22 เม.ย.61
25 เม.ย.61-27 เม.ย.61
27 เม.ย.61-29 เม.ย.61
2 พ.ค.61-4 พ.ค.61
4 พ.ค.61-6 พ.ค.61
5 พ.ค.61-7 พ.ค.61
9 พ.ค.61-11 พ.ค.61
11 พ.ค.61-13 พ.ค.61
16 พ.ค.61-18 พ.ค.61
18 พ.ค.61-20 พ.ค.61
23 พ.ค.61-25 พ.ค.61
25 พ.ค.61-27 พ.ค.61
26 พ.ค.61-28 พ.ค.61
30 พ.ค.61-1 มิ.ย.61
1 มิ.ย.61-3 มิ.ย.61
6 มิ.ย.61-8 มิ.ย.61
8 มิ.ย.61-10 มิ.ย.61
13 มิ.ย.61-15 มิ.ย.61
15 มิ.ย.61-17 มิ.ย.61
20 มิ.ย.61-22 มิ.ย.61
22 มิ.ย.61-24 มิ.ย.61
27 มิ.ย.61-29 มิ.ย.61
4 ก.ค.61-6 ก.ค.61
6 ก.ค.61-8 ก.ค.61
11 ก.ค.61-13 ก.ค.61
13 ก.ค.61-15 ก.ค.61
18 ก.ค.61-20 ก.ค.61
20 ก.ค.61-22 ก.ค.61
25 ก.ค.61-27 ก.ค.61
27 ก.ค.61-29 ก.ค.61
ราคาทัวร์: 9,900
9,900
8,900
9,900
9,900
10,900
10,900
10,900
10,900
8,900
9,900
8,900
9,900
8,900
9,900
8,900
10,900
10,900
8,900
9,900
8,900
9,900
8,900
8,900
9,900
8,900
9,900
8,900
9,900
8,900
9,900
8,900
8,900
9,900
8,900
9,900
8,900
9,900
10,900
10,900
หมายเหตุ -
-
-
วันจักรี
-
วันสงกรานต์
วันสงกรานต์
วันสงกรานต์
วันสงกรานต์
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

กรุงเทพฯ-ดาลัด-น้ำตกดาลันตา-ROLLER COSTER-CRAZY HOUSE -ช้อปปิ้งตลาดราตรีดาลัด
นั่งกระเช้าไฟฟ้า-วัดตั๊กลัม-พระราชวังฤดูร้อน-สวนดอกไม้-Clay Pot Village- ช้อปปิ้งตลาดราตรีดาลัท
ดาลัท-หมู่บ้านปักผ้าเอ็กซ์คิวดาลัด-กรุงเทพ

Last Updated on Thursday, 22 February 2018 14:00

ZGDAD02 เว้ ดานัง บานาฮิลล์ GRAND CENTRAL 4 วัน 3 คืน เดือน มค.มิย.61 เริ่มต้น 12,888 (PG)

11สุสาน
รหัสทัวร์: ZGDAD02
สายการบิน: PG
ระยะเวลา: 4 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์เวียดนาม
ราคาเริ่มต้น: 12,888
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 7 มื้อ
วันที่เดินทาง: 22 – 25 มีนาคม 2561
29 มี.ค. – 01 เม.ย. 2561
05 – 08 เมษายน 2561
19 – 22 เมษายน 2561
17 – 20 พฤษภาคม 2561
24 – 27 พฤษภาคม 2561
14 – 17 มิถุนายน 2561
28 มิ.ย. – 01 ก.ค. 2561
ราคาทัวร์: 13,888
13,888
13,888
12,888
12,888
12,888
12,888
12,888
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – เมืองดานัง – เมืองเว้ – พระราชวังเว้ - ตลาดดองบา - ล่องเรือมังกรชมแม่น้ำหอม
เมืองเว้ - วัดเทียนมู่ – สุสานจักรพรรดิไคดิงห์ – หมู่บ้านแกะสลัก - ฮอยอัน – สะพานญี่ปุ่น - บ้านเลขที่ 101 – เมืองดานัง
เมืองดานัง –บานาฮิล(นั่งกระเช้าไฟขึ้น-ลง) – FANTASY PAKR - สะพานแห่งความรักสะพานมังกร – ดานัง
เมืองดานัง – หาดหมีเคว – วัดหลินอึ๋ง – ตลาดฮานดานัง – สนามบินดานัง– ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ– กรุงเทพ

Last Updated on Monday, 26 February 2018 13:28

BEVN04SL เวียดนามเหนือ ฮานอย ฮาลอง 3 วัน 2 คืน เดือน มี.ค.- มิย.61 เริ่มต้น 9,900 (SL)

3 Beijing Great Wall จีนกำแพงเมือง
รหัสทัวร์: BEVN04SL
สายการบิน: SL
ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน
ประเทศ : ทัวร์เวียดนาม
ราคาเริ่มต้น: 9,900
พักโรงแรม 2 คืน
อาหาร 7 มื้อ
วันที่เดินทาง: 23 มี.ค.61-25 มี.ค.61
30 มี.ค.61-1 เม.ย.61
6 เม.ย.61-8 เม.ย.61
13 เม.ย.61-15 เม.ย.61
20 เม.ย.61-22 เม.ย.61
27 เม.ย.61-29 เม.ย.61
4 พ.ค.61-6 พ.ค.61
11 พ.ค.61-13 พ.ค.61
25 พ.ค.61-27 พ.ค.61
1 มิ.ย.61-3 มิ.ย.61
15 มิ.ย.61-17 มิ.ย.61
29 มิ.ย.61-1 ก.ค.61
ราคาทัวร์: 9,900
9,900
10,900
11,900
9,900
10,900
9,900
9,900
9,900
9,900
9,900
9,900
หมายเหตุ -
-
วันจักรี
วันสงกรานต์
-
-
-
-
-
-
-
-

กรุงเทพฯ-กรุงฮานอย-ทะเลสาบตะวันตก-วัดเตริ๋นก๊วก-วัดแห่งวรรณกรรม-ฮาลอง-ตลาดราตรีเมืองฮาลอง
ล่องเรืออ่าวฮาลอง-ชมถ้ำนางฟ้า-ฮานอย-ร้านหยก-ทะเลสาบคืนดาบ-สะพานแสงอาทิตย์-วัดหงอกเซิน-
ชมระบำโชว์หุ่นกระบอกน้ำ
สุสานประธานาธิบดีโฮจิมินทร์-ทำเนียบประธานาธิบดี-วัดเจดีย์เสาเดียว-พิพิธภัณฑ์โฮจิมินทร์-ถนน36สาย-กรุงเทพ

Last Updated on Thursday, 22 February 2018 14:26

ZGDAD03 เว้ ดานัง ฮอยอัน ROMANTIC BANAHILLS 4 วัน 3 คืน เดือน กพ.-สค.61 เริ่มต้น 12,888 (FD)

111 Bai Dinh
รหัสทัวร์: ZGDAD03
สายการบิน: FD
ระยะเวลา: 4 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์เวียดนาม
ราคาเริ่มต้น: 12,888
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 9 มื้อ
วันที่เดินทาง: 08 – 11 มีนาคม 2561
15 – 18 มีนาคม 2561
12 – 15 เมษายน 2561
26 – 29 เมษายน 2561
03 – 06 พฤษภาคม 2561
07 – 10 มิถุนายน 2561
19 – 22 กรกฎาคม 2561
09 – 12 สิงหาคม 2561
30 ส.ค. – 02 ก.ย. 2561
ราคาทัวร์: 13,888
13,888
16,888
12,888
12,888
12,888
12,888
12,888
12,888
หมายเหตุ -
-
วันสงกรานต์
-
-
-
-
วันแม่
-

กรุงเทพฯ – ท่าอากาศยานดอนเมือง– เมืองดานัง – เมืองเว้ – พระราชวังเว้ - ตลาดดองบา - ล่องเรือมังกรชมแม่น้ำหอม
เมืองเว้ - วัดเทียนมู่ – สุสานจักรพรรดิไคดิงห์ – หมู่บ้านแกะสลัก - ล่องเรือกระด้งหมู่บ้านกั๊มทาน - ฮอยอัน – สะพานญี่ปุ่น - บ้านเลขที่ 101 – เมืองดานัง
เมืองดานัง –บานาฮิล(นั่งกระเช้าไฟขึ้น-ลง) – FANTASY PAKR– ตลาดฮานดานัง สะพานแห่งความรักสะพานมังกร – ดานัง
เมืองดานัง – หาดหมีเคว – วัดหลินอึ๋ง– สนามบินดานัง– ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ– กรุงเทพ

Last Updated on Monday, 26 February 2018 13:28

BEVN05SL เวียดนาม ฮานอย ซาปา นิงบิงห์ ฟานซิปัน 4 วัน 3 คืน เดือน ก.พ.-มิ.ย.เริ่มต้น 11,900 (SL)

11
รหัสทัวร์: BEVN05SL
สายการบิน: SL
ระยะเวลา: 4 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์เวียดนาม
ราคาเริ่มต้น: 11,900
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 10 มื้อ
วันที่เดินทาง: 2 มี.ค.61-5 มี.ค.61
4 มี.ค.61-7 มี.ค.61
9 มี.ค.61-12 มี.ค.61
11 มี.ค.61-14 มี.ค.61
16 มี.ค.61-19 มี.ค.61
18 มี.ค.61-21 มี.ค.61
25 มี.ค.61-28 มี.ค.61
30 มี.ค.61-2 เม.ย.61
1 เม.ย.61-4 เม.ย.61
6 เม.ย.61-9 เม.ย.61
8 เม.ย.61-11 เม.ย.61
13 เม.ย.61-16 เม.ย.61
15 เม.ย.61-18 เม.ย.61
20 เม.ย.61-23 เม.ย.61
22 เม.ย.61-25 เม.ย.61
27 เม.ย.61-30 เม.ย.61
29 เม.ย.61-2 พ.ค.61
4 พ.ค.61-7 พ.ค.61
6 พ.ค.61-9 พ.ค.61
11 พ.ค.61-14 พ.ค.61
13 พ.ค.61-16 พ.ค.61
18 พ.ค.61-21 พ.ค.61
20 พ.ค.61-23 พ.ค.61
25 พ.ค.61-28 พ.ค.61
27 พ.ค.61-30 พ.ค.61
1 มิ.ย.61-4 มิ.ย.61
3 มิ.ย.61-6 มิ.ย.61
8 มิ.ย.61-11 มิ.ย.61
10 มิ.ย.61-13 มิ.ย.61
15 มิ.ย.61-18 มิ.ย.61
17 มิ.ย.61-20 มิ.ย.61
22 มิ.ย.61-25 มิ.ย.61
24 มิ.ย.61-27 มิ.ย.61
29 มิ.ย.61-2 ก.ค.61
ราคาทัวร์: 12,900
12,900
11,900
11,900
11,900
11,900
11,900
11,900
11,900
12,900
12,900
13,900
12,900
11,900
11,900
12,900
12,900
11,900
11,900
11,900
11,900
11,900
11,900
11,900
11,900
11,900
11,900
11,900
11,900
11,900
11,900
11,900
11,900
11,900
หมายเหตุ -
-
-
-
-
-
-
-
-
วันจักรี
-
วันสงกรานต์
วันสงกรานต์
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

กรุงเทพฯ-กรุงฮานอย-ลาวไก-ซาปา-ถ่ายรูปชายแดนเวียดนาม+จีน+ลาวไก+ตลาดซาปา
ซาปา-ชมหมู่บ้านกั๊ตกั๊ต-น้ำตกสีเงิน-นั่งกระเช้าขึ้นเขาฟานซีปัน-ซาปา
ฮานอย-ทะเลสาบคืนดาบ-สะพานแสงอาทิตย์-วัดหง๊อกซิน-โชว์หุ่นกระบอกน้ำ
ฮานอย-นิงก์บิงห์-ล่องเรือชมถ้ำตามก๊ก-อิสระช้อปปิ้งถนน 36 สาย-กรุงเทพ

Last Updated on Monday, 26 February 2018 13:28

ZGDAD04 เว้ ดานัง ฮอยอัน MEMORIES 3 วัน 2 คืน เดือน มีค.-มิย.61 เริ่มต้น 10,888 (FD)

11ล่องเรือ
รหัสทัวร์: ZGDAD04
สายการบิน: FD
ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน
ประเทศ : ทัวร์เวียดนาม
ราคาเริ่มต้น: 10,888
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 8 มื้อ
วันที่เดินทาง: 03 – 05 มีนาคม 2561
10 – 12 มีนาคม 2561
17 – 19 มีนาคม 2561
24 – 26 มีนาคม 2561
05 – 07 เมษายน 2561
12 – 14 เมษายน 2561
15 – 17 เมษายน 2561
12 – 14 พฤษภาคม 2561
19 – 21 พฤษภาคม 2561
15 – 17 มิถุนายน 2561
13 – 15 กรกฎาคม 2561
03 – 05 สิงหาคม 2561
ราคาทัวร์: 11,888
11,888
11,888
10,888
11,888
14,888
15,888
11,888
11,888
10,888
10,888
10,888
หมายเหตุ -
-
-
-
-
วันสงกรานต์
วันสงกรานต์
-
-
-
-
-

กรุงเทพฯ - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – เมืองดานัง – เมืองเว้ – พระราชวังเว้ – ตลาดดองบา - ล่องเรือมังกรชมแม่น้ำหอม
เมืองเว้ - วัดเทียนมู่ – สุสานจักรพรรดิไคดิงห์ – เมืองฮอยอัน -หมู่บ้านแกะสลัก
ล่องเรือกระด้งหมู่บ้านกั๊มทาน - สะพานญี่ปุ่น - บ้านเลขที่ 101 – เมืองดานัง
หาดหมีเคว – วัดหลินอึ๋ง - สนามบินดานัง – กรุงเทพ

Last Updated on Tuesday, 27 February 2018 13:06

BEVN06 เวียดนาม ฮานอย ฮาลอง ซาปา นิงบิงห์ 4 วัน 3 คืน เดือน พ.ย.60-เม.ย.61.เริ่มต้น 11,900 (FD)

1vitenam
รหัสทัวร์: BEVN06
สายการบิน: FD
ระยะเวลา: 4 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์เวียดนาม
ราคาเริ่มต้น: 11,900
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 10 มื้อ
วันที่เดินทาง: 3 มี.ค.61-6 มี.ค.61
10 มี.ค.61-13 มี.ค.61
17 มี.ค.61-20 มี.ค.61
24 มี.ค.61-27 มี.ค.61
31 มี.ค.61-3 เม.ย.61
7 เม.ย.61-10 เม.ย.61
12 เม.ย.61-15 เม.ย.61
21 เม.ย.61-24 เม.ย.61
28 เม.ย.61-1 พ.ค.61
ราคาทัวร์: 12,900
11,900
11,900
11,900
11,900
12,900
15,900
11,900
13,900
หมายเหตุ -
-
-
-
-
-
วันสงกรานต์
-
-

กรุงเทพฯ-กรุงฮานอย-ลาวไก-ซาปา-ชมหมู่บ้านกั๊ตกั๊ต-ชมน้ำตกสีเงิน-ตลาดซาปา ซาปา-เขาฮามลอง-ถ่ายรูปชายแดนเวียดนาม+จีน-ฮานอย ฮานอย-นิงบิงห์-ล่องเรือชมถ้ำตามก๊ก (TAM COC)-ฮาลอง-ร้านยา-ตลาดราตรีฮาลอง ล่องเรือชมทัศนียภาพรอบอ่าวฮาลอง-ถ้ำนางฟ้า-หมู่บ้านชาวประมง-ฮานอย-ร้านหยก-ถนน36สาย-กรุงเทพฯ

Last Updated on Monday, 26 February 2018 13:30

ZGHAN05 เวียดนาม ฟานซิปัน HIGHEST FANSIPAN 4 วัน 3 วัน เดือน กพ.-มิย.61 เริ่มต้น 12,888 (FD)

111สะพานมังกร
รหัสทัวร์: ZGHAN05
สายการบิน: FD
ระยะเวลา: 4 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์เวียดนาม
ราคาเริ่มต้น: 12,888
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 10 มื้อ
วันที่เดินทาง: 01 – 04 มีนาคม 2561
08 – 11 มีนาคม 2561
15 – 18 มีนาคม 2561
22 - 25 มีนาคม 2561
29 มี.ค. – 01 เม.ย. 2561
05 – 08 เมษายน 2561
06 – 09 เมษายน 2561
15 – 18 เมษายน 2561
19 – 22 เมษายน 2561
26 – 29 เมษายน 2561
03 – 06 พฤษภาคม 2561
10 – 13 พฤษภาคม 2561
24 – 27 พฤษภาคม 2561
31 พ.ค. – 03 มิ.ย. 2561
07 – 10 มิถุนายน 2561
14 – 17 มิถุนายน 2561
21 – 24 มิถุนายน 2561
28 มิ.ย. – 01 ก.ค. 2561
ราคาทัวร์: 13,888
12,888
12,888
12,888
12,888
13,888
13,888
12,888
12,888
12,888
12,888
12,888
12,888
12,888
12,888
12,888
12,888
12,888
หมายเหตุ วันมาฆบูชา
-
-
-
-
-
วันจักรี
วันสงกรานต์
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

กรุงเทพฯ –ท่าอากาศยานดอนเมือง –ท่าอากาศยานนอยไบ – เมืองฮานอย – ลาวไก – เมืองซาปา – หมู่บ้าน CAT CAT VILLAGE – ตลาด LOVE MARKET
เมืองซาปา –ภูเขาฮามรอง–SILVER WATER FALL (น้ำตกสีเงิน) –กระเช้าไฟฟ้า – ยอดเขาฟานซิปัน – ตลาด LOVE MARKET
เมืองซาปา – ชายแดนเวียดนาม จีน -ตลาด COC LEU MARKET –เมืองนิงบิงห์(ฮาลองบก)
เมืองนิงบิงห์ (ฮาลองบก) – ถ้ำตามก๊ก – ล่องเรือกระจาด – ตลาดพื้นเมือง – วัดบายดิงห์ - เมืองฮานอย –ท่าอากาศยานนอยไบ –ท่าอากาศยานดอนเมือง – กรุงเทพ

Last Updated on Monday, 26 February 2018 13:29

BEVN061 ฮานอย ฮาลอง ซาปา นิงบิงห์ ฟานซิปัน 4 วัน 3 คืน เดือน ธ.ค.60-เม.ย.61.เริ่มต้น 12,900 (FD)

111
รหัสทัวร์: BEVN061
สายการบิน: FD
ระยะเวลา: 4 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์เวียดนาม
ราคาเริ่มต้น: 12,900
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 12 มื้อ
วันที่เดินทาง: 3 มี.ค. - 6 มี.ค.61
10 มี.ค.61 - 13 มี.ค.61
17 มี.ค.61 - 20 มี.ค.61
24 มี.ค.61-27 มี.ค.61
31 มี.ค.61-3 เม.ย.61
7 เม.ย.61-10 เม.ย.61
12 เม.ย.61-15 เม.ย.61
21 เม.ย.61-24 เม.ย.61
28 เม.ย.61-1 พ.ค.61
ราคาทัวร์: 13,900
12,900
12,900
12,900
12,900
12,900
16,900
12,900
14,900
หมายเหตุ -
-
-
-
-
-
วันสงกรานต์
-
-

กรุงเทพฯ-กรุงฮานอย-ลาวไก-ซาปา-ชมหมู่บ้านกั๊ตกั๊ต-ชมน้ำตกสีเงิน-ตลาดซาปา ซาปา-นั่งกระเช้าขึ้นเขาฟานซีปัน-ฮานอย ฮานอย-นิงบิงห์-ล่องเรือชมถ้ำตามก๊ก (TAM COC)-ฮาลอง-ร้านยา-ตลาดราตรีฮาลอง ล่องเรือชมทัศนียภาพรอบอ่าวฮาลอง-ถ้ำนางฟ้า-หมู่บ้านชาวประมง-ฮานอย-ร้านหยก-ถนน36สาย-กรุงเทพ

Last Updated on Monday, 26 February 2018 13:31

ZGHAN09 เวียดนาม ซาปา IN LOVE 4 วัน 3 คืน เดือน พค.-มิย.61 เริ่มต้น 12,888 (QR)

1 ล่องเรือกระจาด
รหัสทัวร์: ZGHAN09
สายการบิน: QR
ระยะเวลา: 4 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์เวียดนาม
ราคาเริ่มต้น: 12,888
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 9 มื้อ
วันที่เดินทาง: 27 – 30 เมษายน 2561
11 – 14 พฤษภาคม 2561
26 – 29 พฤษภาคม 2561
02 – 05 มิถุนายน 2561
16 – 19 มิถุนายน 2561
ราคาทัวร์: 12,888
12,888
12,888
12,888
12,888
หมายเหตุ

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – ท่าอากาศยานนอยไบ – เมืองฮานอย - ถนน 36 สาย - ระบำตุ๊กตาหุ่นกระบอกน้ำ- เมืองฮานอย –จัตุรัสบาดิงห์ – สุสานโฮจิมินห์ – ทำเนียบประธานาธิบดี – บ้านพักลุงโฮ – วัดเจดีย์เสาเดียว – เมืองซาปา - ตลาด LOVE MARKET - เมืองซาปา -หมู่บ้าน CAT CAT - SILVER WATER FALL (น้ำตกสีเงิน) – ยอดเขาฟานซิปัน – กระเช้าไฟฟ้า - ตลาด LOVE MARKET - เมืองซาปา – เมืองฮานอย –วัดเจิ่นกว๊อก–ท่าอากาศยานนอยไบ–ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ– กรุงเทพฯ

Last Updated on Wednesday, 18 April 2018 10:58

BEVN061 ฮานอย ฮาลอง ซาปา นิงบิงห์ ฟานซิปัน 4 วัน 3 คืน เดือน เม.ย.-ส.ค.61.เริ่มต้น 12,900 (FD)

11สวนดอกไม้เมืองหนาวดาลัด
รหัสทัวร์: BEVN061
สายการบิน: FD
ระยะเวลา: 4 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์เวียดนาม
ราคาเริ่มต้น: 12,900
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 12 มื้อ
วันที่เดินทาง: 21 เม.ย.61-24 เม.ย.61
28 เม.ย.61-1 พ.ค.61
5 พ.ค.61-8 พ.ค.61
12 พ.ค.61-15 พ.ค.61
19 พ.ค.61-22 พ.ค.61
9 มิ.ย.61-12 มิ.ย.61
16 มิ.ย.61-19 มิ.ย.61
30 มิ.ย.61-3 ก.ค.61
7 ก.ค.61-10 ก.ค.61
14 ก.ค.61-17 ก.ค.61
21 ก.ค.61-24 ก.ค.61
28 ก.ค.61-31 ก.ค.61
4 ส.ค.61-7 ส.ค.61
11 ส.ค.61-14 ส.ค.61
18 ส.ค.61-21 ส.ค.61
25 ส.ค.61-28 ส.ค.61
ราคาทัวร์: 12,900
14,900
13,900
13,900
13,900
12,900
12,900
12,900
12,900
12,900
12,900
13,900
12,900
13,900
12,900
12,900
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ-กรุงฮานอย-ลาวไก-ซาปา-ชมหมู่บ้านกั๊ตกั๊ต-ชมน้ำตกสีเงิน-ตลาดซาปา
ซาปา-นั่งกระเช้าขึ้นเขาฟานซีปัน-ฮานอย
ฮานอย-นิงบิงห์-ล่องเรือชมถ้ำตามก๊ก (TAM COC)-ฮาลอง-ร้านยา-ตลาดราตรีฮาลอง
ล่องเรือชมทัศนียภาพรอบอ่าวฮาลอง-ถ้ำนางฟ้า-หมู่บ้านชาวประมง-ฮานอย-ร้านหยก-ถนน36สาย-กรุงเทพ

Last Updated on Thursday, 22 February 2018 14:21

ZGHAN11 ฮานอย ซาปา DOUBLE FANSIPAN 3 วัน 2 คืน เดือน กพ-.มิย.61 เริ่มต้น 11,888 (FD)

111
รหัสทัวร์: ZGHAN11
สายการบิน: FD
ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน
ประเทศ : ทัวร์เวียดนาม
ราคาเริ่มต้น: 11,888
พักโรงแรม 2 คืน
อาหาร 7 มื้อ
วันที่เดินทาง: 01 – 03 มีนาคม 2561
09 – 11 มีนาคม 2561
16 – 18 มีนาคม 2561
17 – 19 มีนาคม 2561
23 – 25 มีนาคม 2561
24 – 26 มีนาคม 2561
30 มี.ค. – 01 เม.ย. 2561
05 – 07 เมษายน 2561
14 – 16 เมษายน 2561
15 – 17 เมษายน 2561
16 – 18 เมษายน 2561
29 เม.ย. – 01 พ.ค. 2561
04 – 06 พฤษภาคม 2561
08 – 10 มิถุนายน 2561
15 – 17 มิถุนายน 2561
22 – 24 มิถุนายน 2561
29 มิ.ย. – 01 ก.ค. 2561
ราคาทัวร์: 11,888
11,888
11,888
11,888
11,888
11,888
11,888
12,888
15,888
14,888
11,888
13,888
12,888
11,888
11,888
11,888
11,888
หมายเหตุ วันมาฆบูชา
-
-
-
-
-
-
-
วันสงกรานต์
วันสงกรานต์
-
-
-
-
-
-
-

ท่าอากาศยานดอนเมือง – ท่าอากาศยานนอยไบ - เมืองฮานอย - จัตุรัสบาดิงห์- สุสานโฮจิมินห์- ทำเนียบประธานาธิบดี - บ้านพักลุงโฮ - วัดเจดีย์เสาเดียว - เมืองซาปา - ตลาด LOVE MARKET
หมู่บ้าน CAT CAT - SILVER WATER FALL (น้ำตกสีเงิน) - กระเช้าไฟฟ้า - เขาฟานซิปัน
เมืองซาปา –ด่านชายแดนเวียดนามจีน- เมืองฮานอย–วัดหงอกเซิน - ถนน 36 สาย ท่าอากาศยานนอยไบ- ท่าอากาศยานดอนเมือง - กรุงเทพ

Last Updated on Monday, 26 February 2018 13:31

BEVN07 เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปาฟานซิปัน 5 ดาว 5 วัน 4 คืน เดือน พ.ค-มิ.ย.61 เริ่มต้น 13,900 (FD)

1vitenam
รหัสทัวร์: BEVN07
สายการบิน: FD
ระยะเวลา: 5 วัน 4 คืน
ประเทศ : ทัวร์เวียดนาม
ราคาเริ่มต้น: 13,900
พักโรงแรม 4 คืน
อาหาร 14 มื้อ
วันที่เดินทาง: 11 เม.ย.61-15 เม.ย.61
12 เม.ย.61-16 เม.ย.61
13 เม.ย.61-17 เม.ย.61
18 เม.ย.61-22 เม.ย.61
25 เม.ย.61-29 เม.ย.61
2 พ.ค.61-6 พ.ค.61
9 พ.ค.61-13 พ.ค.61
16 พ.ค.61-20 พ.ค.61
23 พ.ค.61-27 พ.ค.61
30 พ.ค.61-3 มิ.ย.61
6 มิ.ย.61-10 มิ.ย.61
13 มิ.ย.61-17 มิ.ย.61
20 มิ.ย.61-24 มิ.ย.61
27 มิ.ย.61-1 ก.ค.61
ราคาทัวร์: 15,900
14,900
14,900
14,900
14,900
14,900
14,900
14,900
14,900
14,900
13,900
13,900
13,900
13,900
หมายเหตุ -
วันสงกรานต์
วันสงกรานต์
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

กรุงเทพฯ-กรุงฮานอย-ลาวไก-ซาปา-ชมหมู่บ้านกั๊ตกั๊ต-น้ำตกสีเงิน-ตลาดซาปา
ซาปา-เขาฮามลอง-นั่งกระเช้าขึ้นเขาฟานซีปัน-ถ่ายรูปชายแดนเวียดนาม+จีน+ลาวไก
ลาวไก-ฮานอย-ทะเลสาบคืนดาบ-สะพานแสงอาทิตย์-วัดหง๊อกซิน-อิสระช้อปปิ้งถนน 36 สาย-โชว์หุ่นกระบอกน้ำ
ฮานอย-นิงก์บิงห์-ล่องเรือชมถ้ำตามก๊ก-ฮาลอง-ร้านยา-ตลาดกลางคืนเมืองฮาลอง
ฮาลอง-ล่องเรือชมทัศนียภาพรอบอ่าวฮาลอง-ถ้ำนางฟ้า-ร้านหยก-ฮานอย-กรุงเทพ

Last Updated on Thursday, 22 February 2018 14:17

ZGHAN12 ฮานอย ซาปา ฮาลอง TOUCHING 4วัน 3 คืน เดือน มค-มิย.61 เริ่มต้น 12,888 (SL)

111555555
รหัสทัวร์: ZGHAN12
สายการบิน: SL
ระยะเวลา: 4 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์เวียดนาม
ราคาเริ่มต้น: 12,888
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 10 มื้อ
วันที่เดินทาง: 02 – 05 มีนาคม 2561
09 – 12 มีนาคม 2561
16 – 19 มีนาคม 2561
23 – 26 มีนาคม 2561
06 – 09 เมษายน 2561
13 – 16 เมษายน 2561
20 – 23 เมษายน 2561
27 – 30 เมษายน 2561
04 – 07 พฤษภาคม 2561
11 – 14 พฤษภาคม 2561
18 – 21 พฤษภาคม 2561
08 – 11 มิถุนายน 2561
22 – 25 มิถุนายน 2561
ราคาทัวร์: 13,888
13,888
12,888
12,888
13,888
15,888
12,888
12,888
12,888
12,888
12,888
12,888
12,888
หมายเหตุ -
-
-
-
วันจักรี
วันสงกรานต์
-
-
-
-
-
-
-

กรุงเทพฯ –ท่าอากาศยานดอนเมือง –ท่าอากาศยานนอยไบ – เมืองฮานอย – ลาวไก –เมืองซาปา - ภูเขาฮามรอง - ตลาด LOVE MARKET
เมืองซาปา - หมู่บ้าน CAT CAT VILLAGE - SILVER WATER FALL (น้ำตกสีเงิน) - ทะเลสาบคืนดาบ - วัดหงอกเซิน - ถนน 36 สาย
เมืองฮานอย–จัตุรัสบาดิงห์ - สุสานโฮจิมินห์ - ทำเนียบประธานาธิบดี - บ้านพักลุงโฮ - วัดเจดีย์เสาเดียว –เมืองฮาลอง- ตลาดฮาลอง NIGHT MARKET
เมืองฮาลอง - ฮาลอง เบย์ - ถ้ำสวรรค์ - เกาะไก่ชน - เมืองฮานอย - ท่าอากาศยานนอยไบ - ท่าอากาศยานดอนเมือง - กรุงเทพ

Last Updated on Monday, 26 February 2018 13:32

BEVN07 เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปาฟานซิปัน 5 วัน 4 คืน เดือน พ.ย-เม.ย.61 เริ่มต้น 13,900 (FD)

3 เขาฟานซีปันสูง
รหัสทัวร์: BEVN07
สายการบิน: FD
ระยะเวลา: 5 วัน 4 คืน
ประเทศ : ทัวร์เวียดนาม
ราคาเริ่มต้น: 13,900
พักโรงแรม 4 คืน
อาหาร 14 มื้อ
วันที่เดินทาง: 07-11 มี.ค. 61
14-18 มี.ค. 61
21-25 มี.ค. 61
28 มี.ค.- 1 เม.ย. 61
04-08 เม.ย. 61
11-15 เม.ย. 61
12-16 เม.ย. 61
13-17 เม.ย. 61
18-22 เม.ย. 61
25-29 เม.ย. 61
ราคาทัวร์: 13,900
13,900
13,900
13,900
14,900
15,900
14,900
14,900
14,900
14,900
หมายเหตุ -
-
-
-
-
วันสงกรานต์
วันสงกรานต์
วันสงกรานต์
-
-

กรุงเทพฯ-กรุงฮานอย-ลาวไก-ซาปา-ชมหมู่บ้านกั๊ตกั๊ต-น้ำตกสีเงิน-ตลาดซาปา-ซาปา-เขาฮามลอง-นั่งกระเช้าขึ้นเขาฟานซีปัน-ถ่ายรูปชายแดนเวียดนาม+จีน+ลาวไก-ลาวไก-ฮานอย-ทะเลสาบคืนดาบ-สะพานแสงอาทิตย์-วัดหง๊อกซิน-อิสระช้อปปิ้งถนน 36 สาย-โชว์หุ่นกระบอกน้ำ-ฮานอย-นิงก์บิงห์-ล่องเรือชมถ้ำตามก๊ก-ฮาลอง-ร้านยา-ตลาดกลางคืนเมืองฮาลอง-ฮาลอง-ล่องเรือชมทัศนียภาพรอบอ่าวฮาลอง-ถ้ำนางฟ้า-ร้านหยก-ฮานอย-กรุงเทพฯ

Last Updated on Monday, 26 February 2018 13:33

ZGSGN01 ดาลัด Delight South 4 วัน 3 คืน เดือน เมย.-มิย61 เริ่มต้น 11,888 (FD)

2018 04 18 110952
รหัสทัวร์: ZGSGN01
สายการบิน: FD
ระยะเวลา: 4 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์เวียดนาม
ราคาเริ่มต้น: 11,888
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 11 มื้อ
วันที่เดินทาง: 28 เม.ย. – 01 พ.ค. 2561
10 – 13 พฤษภาคม 2561
17 – 20 พฤษภาคม 2561
24 – 27 พฤษภาคม 2561
14 – 17 มิถุนายน 2561
21 – 24 มิถุนายน 2561
28 มิ.ย. – 01 ก.ค. 2561
ราคาทัวร์: 13,888
11,888
11,888
11,888
11,888
11,888
11,888
หมายเหตุ

ท่าอากาศยานดอนเมือง- สนามบินTAN SON NHAT– เมืองโฮจิมินท์–พิพิธภัณฑ์สงคราม-เมืองดาลัท - เมืองดาลัท–CRAZYHOUSE–พระราชวังฤดูร้อนของจักรพรรดิ- นั่งกระเช้าไฟฟ้า วัดตั๊กลัม–หุบเขาแห่งความรัก-น้ำตกDATANLA-เมืองมุยเน่ - เมืองมุยเน่ –ทะเลทรายขาว–ทะเลทรายแดง- FAIRY STREAM–ท่าเรือมุยเน่ – โฮจิมินท์– ล่องเรือดินเนอร์แม่น้ำไซง่อน พร้อมชมการแสดงพื้นบ้านบนเรือ - เมืองโฮจิมินห์-ทำเนียบรัฐบาล -วัดเทียนหาว –โบสถ์นอร์ทเธอร์ดัม–ไปรษณีย์กลางตลาดเบ๋นถั่น-สนามบินดอนเมือง

Last Updated on Wednesday, 18 April 2018 11:15

BEVN08 เวียดนามกลาง เว้ ดานัง ฮอยอัน 4 วัน 3 คืน เดือน มี.ค.-มิ.ย.61. เริ่มต้น 12,900 (FD)

1น้ำตกกั๊ตกั๊ต
รหัสทัวร์: BEVN08
สายการบิน: FD
ระยะเวลา: 4 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์เวียดนาม
ราคาเริ่มต้น: 12,900
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 8 มื้อ
วันที่เดินทาง: 23 มี.ค.61-26 มี.ค.61
6 เม.ย.61-9 เม.ย.61
13 เม.ย.61-16 เม.ย.61
20 เม.ย.61-23 เม.ย.61
27 เม.ย.61-30 เม.ย.61
4 พ.ค.61-7 พ.ค.61
11 พ.ค.61-14 พ.ค.61
18 พ.ค.61-21 พ.ค.61
25 พ.ค.61-28 พ.ค.61
1 มิ.ย.61-4 มิ.ย.61
8 มิ.ย.61-11 มิ.ย.61
15 มิ.ย.61-18 มิ.ย.61
22 มิ.ย.61-25 มิ.ย.61
29 มิ.ย.61-2 ก.ค.61
ราคาทัวร์: 12,900
13,900
16,900
12,900
13,900
15,900
13,900
13,900
15,900
12,900
12,900
12,900
12,900
12,900
หมายเหตุ -
วันจักรี
วันสงกรานต์
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

กรุงเทพฯ-สนามบินดานัง-เว้-พระราชวังเว้-ตลาด Dong Ba-ลงเรือมังกรล่องแม่น้ำหอม
เจดีย์เทียนมู่-สุสานกษัตริย์ไคดิงห์-เมืองโบราณฮอยอัน–หมู่บ้านกั๊มทาน-นั่งเรือกระด้งฮอยอัน-วัดฟุ๊กเกี๋ยนบ้านโบราณ-สะพานญี่ปุ่น-ศาลกวนอู
ฮอยอัน-นั่งกระเช้าขึ้นเขาบาน่าฮิลล์-ดานัง-วัดลินห์อึ๋ง-สะพานมังกร
ดานัง-ช้อปปิ้งตลาดฮาน-กรุงเทพ

Last Updated on Friday, 23 February 2018 17:55

ZGSGN05 ดาลัด FLOWER BLOOM 3 วัน 2 คืน เดือน มีค-มิย.61 เริ่มต้น 9,888 (VZ)

11สวนดอกไม้เมืองหนาวดาลัด
รหัสทัวร์: ZGSGN05
สายการบิน: VZ
ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน
ประเทศ : ทัวร์เวียดนาม
ราคาเริ่มต้น: 9,888
พักโรงแรม 2 คืน
อาหาร 6 มื้อ
วันที่เดินทาง: 02 - 04 มีนาคม 2561
09 – 11 มีนาคม 2561
16 – 18 มีนาคม 2561
23 – 25 มีนาคม 2561
30 มี.ค. – 01 เม.ย. 2561
06 – 08 เมษายน 2561
11 – 13 เมษายน 2561
13 – 15 เมษายน 2561
20 – 22 เมษายน 2561
27 – 29 เมษายน 2561
11 – 13 พฤษภาคม 2561
18 – 20 พฤษภาคม 2561
15 – 17 มิถุนายน 2561
29 มิ.ย. – 01 ก.ค. 2561
ราคาทัวร์: 9,888
9,888
10,888
9,888
9,888
10,888
11,888
11,888
9,888
9,888
9,888
9,888
9,888
9,888
หมายเหตุ -
-
-
-
-
วันจักรี
วันสงกรานต์
วันสงกรานต์
-
-
-
-
-
-

กรุงเทพฯ - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ– ท่าอากาศยานLIEN KHUONG– เมืองดาลัดน้ำตก DATANLA – นั่งรถราง ROLLER COASTER – นั่งกระเช้าไฟฟ้า –วัดตั๊กลัม– ช้อปปิ้งตลาดกลางคืน
เมืองดาลัด–CRAZY HOUSE - พระราชวังฤดูร้อน –สถานีรถไฟเก่า – วัดหลิงเฝือก โบสถ์รูปไก่
เมืองดาลัด ––DALAT FLOWER GRADENS - สนามบิน LIEN KHUONG–ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – กรุงเทพ

Last Updated on Tuesday, 27 February 2018 13:01

BEVN081 เวียดนามกลาง เว้ ดานัง ฮอยอัน 4 วัน 3 คืน เดือน ม.ค.-มิ.ย.61. เริ่มต้น 12,900 (FD)

111สะพานมังกร
รหัสทัวร์: BEVN081
สายการบิน: FD
ระยะเวลา: 4 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์เวียดนาม
ราคาเริ่มต้น: 12,900
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 8 มื้อ
วันที่เดินทาง: 2 มี.ค.61-5 มี.ค.61
9 มี.ค.61-12 มี.ค.61
16 มี.ค.61-19 มี.ค.61
23 มี.ค.61-26 มี.ค.61
6 เม.ย.61-9 เม.ย.61
13 เม.ย.61-16 เม.ย.61
20 เม.ย.61-23 เม.ย.61
27 เม.ย.61-30 เม.ย.61
4 พ.ค.61-7 พ.ค.61
11 พ.ค.61-14 พ.ค.61
18 พ.ค.61-21 พ.ค.61
25 พ.ค.61-28 พ.ค.61
1 มิ.ย.61-4 มิ.ย.61
8 มิ.ย.61-11 มิ.ย.61
15 มิ.ย.61-18 มิ.ย.61
22 มิ.ย.61-25 มิ.ย.61
29 มิ.ย.61-2 ก.ค.61
ราคาทัวร์: 13,900
13,900
12,900
12,900
13,900
16,900
12,900
13,900
15,900
13,900
13,900
15,900
12,900
12,900
12,900
12,900
12,900
หมายเหตุ -
-
-
-
วันจักรี
วันสงกรานต์
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

กรุงเทพฯ-สนามบินดานัง-เว้-พระราชวังเว้-ตลาด Dong Ba-ลงเรือมังกรล่องแม่น้ำหอม เจดีย์เทียนมู่-สุสานกษัตริย์ไคดิงห์-เมืองโบราณฮอยอัน–หมู่บ้านกั๊มทาน-นั่งเรือกระด้งฮอยอัน-วัดฟุ๊กเกี๋ยนบ้านโบราณ-สะพานญี่ปุ่น-ศาลกวนอู ฮอยอัน-นั่งกระเช้าขึ้นเขาบาน่าฮิลล์-ดานัง-วัดลินห์อึ๋ง-สะพานมังกร ดานัง-ช้อปปิ้งตลาดฮาน-กรุงเทพฯ

Last Updated on Monday, 26 February 2018 13:23

ZGSGN06 ดาลัด VINPEARL LAND FLORA FRESH 4 วัน 3 คืน เดือน มีค-มิย.61 เริ่มต้น 11,888 (VZ)

3 Fansipan
รหัสทัวร์: ZGSGN06
สายการบิน: VZ
ระยะเวลา: 4 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์เวียดนาม
ราคาเริ่มต้น: 11,888
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 9 มื้อ
วันที่เดินทาง: 02 – 05 มีนาคม 2561
09 – 12 มีนาคม 2561
16 – 19 มีนาคม 2561
23 – 26 มีนาคม 2561
06 – 09 เมษายน 2561
13 – 16 เมษายน 2561
27 – 30 เมษายน 2561
11 – 14 พฤษภาคม 2561
25 – 28 พฤษภาคม 2561
08 – 11 มิถุนายน 2561
ราคาทัวร์: 11,888
11,888
12,888
13,888
13,888
14,888
12,888
12,888
12,888
12,888
หมายเหตุ -
-
-
-
วันจักรี
วันสงกรานต์
-
-
-
-

กรุงเทพฯ –ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ–ท่าอากาศยาน LIEN KHUONG–เมืองญาจาง - วัดลองเซิน - เจดีย์โพนากา - ตลาดญาจาง
ญาจาง – นั่งกระเช้ามข้ามทะเล -วินเพิร์ล แลนด์ - เมืองดาลัท - ไนท์มาร์เก็ต
ดาลัท - น้ำตก DATANLA - นั่งรถราง ROLLER COASTER- นั่งกระเช้าไฟฟ้า – วัดตั๊กลัม- พระราชวังฤดูร้อน - CRAZY HOUSE - สถานีรถไฟเก่า
ดาลัท - DALAT FLOWER GRADENS - สนามบิน LIEN KHUONG - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพ

Last Updated on Tuesday, 27 February 2018 13:06

BEVN081 เวียดนามกลาง เว้ ดานัง ฮอยอัน 4 วัน 3 คืน เดือน ม.ค.-เม.ย.61. เริ่มต้น 12,900 (PG)

111สะพานมังกร
รหัสทัวร์: BEVN081
สายการบิน: PG
ระยะเวลา: 4 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์เวียดนาม
ราคาเริ่มต้น: 12,900
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 8 มื้อ
วันที่เดินทาง: 1 มี.ค.61-4 มี.ค.61
8 มี.ค.61-11 มี.ค.61
15 มี.ค.61-18 มี.ค.61
22 มี.ค.61-25 มี.ค.61
29 มี.ค.61-1 เม.ย.61
5 เม.ย.61-8 เม.ย.61
12 เม.ย.61-15 เม.ย.61
13 เม.ย.61-16 เม.ย.61
19 เม.ย.61-22 เม.ย.61
26 เม.ย.61-29 เม.ย.61
ราคาทัวร์: 13,900
12,900
12,900
12,900
12,900
13,900
18,900
18,900
12,900
12,900
หมายเหตุ วันมาฆบูชา
-
-
-
-
-
วันสงกรานต์
วันสงกรานต์
-
-

กรุงเทพฯ-ดานัง-เว้-เจดีย์เทียนมู่-สุสานกษัตริย์ไคดิงห์-ตลาด Dong Ba-ลงเรือมังกรล่องแม่น้ำหอม เจดีย์เทียนมู่-สุสานกษัตริย์ไคดิงห์-เมืองโบราณฮอยอัน–หมู่บ้านกั๊มทาน-นั่งเรือกระด้งฮอยอัน-วัดฟุ๊กเกี๋ยน-บ้านโบราณ-สะพานญี่ปุ่น-ศาลกวนอู ฮอยอัน-นั่งกระเช้าขึ้นเขาบาน่าฮิลล์-ดานัง-วัดลินห์อึ๋ง-สะพานมังกร ดานัง-ช้อปปิ้งตลาดฮาน-กรุงเทพ

Last Updated on Monday, 26 February 2018 13:33

ZGSGN07 ดาลัด มุยเน่ 4 วัน 3 คืน SPECIAL เดือน พค.-มิย.61 เริ่มต้น 9,888 (VZ)

2018 04 18 111838
รหัสทัวร์: ZGSGN07
สายการบิน: VZ
ระยะเวลา: 4 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์เวียดนาม
ราคาเริ่มต้น: 9,888
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 9 มื้อ
วันที่เดินทาง: 27 – 30 เมษายน 2561
11 – 14 พฤษภาคม 2561
25 – 28 พฤษภาคม 2561
08 – 11 มิถุนายน 2561
ราคาทัวร์: 9,888
9,888
9,888
9,888
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ –ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ–ท่าอากาศยาน LIEN KHUONG–เมืองมุยเน่ - เมืองมุยเน่ – ทะเลทรายขาว – ทพเลทรายแดง - FAIRY STREAM (ลำธารนางฟ้า) -เมืองดาลัท - ไนท์มาร์เก็ต - ดาลัท - น้ำตก DATANLA - นั่งรถราง ROLLER COASTER- นั่งกระเช้าไฟฟ้า – วัดตั๊กลัม- พระราชวังฤดูร้อน - CRAZY HOUSE - สถานีรถไฟเก่า - ดาลัท - DALAT FLOWER GRADENS - สนามบิน LIEN KHUONG - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ

Last Updated on Wednesday, 18 April 2018 11:48

Top Outbond

Season

ช่องทางสอบถามโปรแกรม

  
Layer 14

Qr Nexttripholiday

Comment
Photo Gallery
Travelnews
Tat License

 

 

BOEY95

 

 

 

 

EURO16

 

 

 

pro

 

ข้อมูลการท่องเที่ยว

กด like Fanpage ติดตามโปรโมชั่น

ช่องทางติดต่อ

nexttripholiday77      LINE - nexttrip11      LINE - nexttrip22      LINE - nexttrip33      LINE - nexttrip44      LINE - nexttrip55      LINE - nexttrip66
Shape
YOUTNTAFBTWI

Our Gallery

All Gallery

 

About Us

เน็กซ์ ทริป ฮอลิเดย์ เรามีประสบการณ์ในด้านการทำทัวร์ที่เน้นคุณภาพ ราคาประหยัด  จึงทำให้มีลูกค้าที่ใช้บริการจำนวนมาก จากหลากหลายช่องทาง ราคาทัวร์ที่ถูกกว่าในท้องตลาดทำให้ลูกค้าทุกระดับสามารถเดินทางท่องเที่ยวไปกับเราได้อย่างสุขสบาย  ในเส้นทางเกาหลี  ฮ่องกง สิงคโปร์ ญี่ปุ่น  เส้นทางยุโรป อเมริกา และตะวันออกกลาง

More

รับโปรโมชั่น !!

Terms and Conditions