• Font size:
 • Decrease
 • Reset
 • Increase

ใบอนุญาตธุรกิจนำเที่ยว: 11/07440

    

 

 

HOT PROMOTION JEJU WINTERJJP01

03-Myanmar04-Singapore

05-HongKong06-Vietnam

JJP01 โตเกียว หน้าหนาว สุดยอด 5 วัน 3 คืน เดือน มค.-กพ.61. เริ่มต้น 19,999 (XJ)
3 หุบเขานรก
รหัสทัวร์: JJP01
สายการบิน: XJ
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 19,999
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 7 มื้อ
วันที่เดินทาง: 4-8 FEB 18
5-9 FEB 18
6-10 FEB 18
7-11 FEB 18
11-15 FEB 18
12-16 FEB 18
13-17 FEB 18
14-18 FEB 18
19-23 FEB 18
20-24 FEB 18
21-25 FEB 18
22-26 FEB 18
23-27 FEB 18
24-28 FEB 18
25 FEB – 1 MAR 18
26 FEB – 2 MAR 18
27 FEB – 3 MAR 18
28 FEB – 4 MAR 18
ราคาทัวร์: 20,999.-
19,999.-
19,999.-
20,999.-
20,999.-
19,999.-
19,999.-
20,999.-
19,999.-
19,999.-
20,999.-
21,999.-
21,999. -
21,999.-
20,999.-
20,999.-
20,999.-
22,999.-
หมายเหตุ -
-
-
-
-
-
-
วันวาเลนไทน์
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

กรุงเทพฯ ดอนเมือง-สนามบินนาริตะ
ทยานแห่งชาติฮาโกเน่-ล่องเรือทะเลสาบอาชิ-ศูนย์จำลองแผ่นดินไหว-หมู่บ้านโอชิโนะฮักไกทะเลสาบ- ยามานากะโกะ

Last Updated on Monday, 05 February 2018 11:44

TSBK312 ฟุกุโอกะ KYUSHU SKI 5 วัน 3 คืน เดือน ม.ค.-มี.ค.61 เริ่มมต้น 39,991 (TG)
111
รหัสทัวร์: TSBK312
สายการบิน: TG
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 39,991
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 6 มื้อ
วันที่เดินทาง: 07 – 11 กุมภาพันธ์ 2561
15 – 19 กุมภาพันธ์ 2561
21 – 25 กุมภาพันธ์ 2561
28 กุมภาพันธ์ – 04 มีนาคม 61
7 – 11 มีนาคม 2561
ราคาทัวร์: 39,991
41,991
39,991
41,991
40,991
หมายเหตุ -
วันตรุษจีน
-
-
-

สนามบินสุวรรณภูมิ– สนามบินฟุคุโอกะ
ิโงคุเมงุริ [ชมบ่อน้ำ 3 บ่อ]
อินาริ-เมืองนางาซากิ-อะตอมมิคบอมบ์-สวนสันติภาพ

Last Updated on Monday, 05 February 2018 11:55

HJT-TR53-B02 โตเกียว LOVE LOVE SPRING 5วัน 3 คืน เดือน มีค.61เริ่มต้น 25,999 (TR)
111
รหัสทัวร์: HJT-TR53-B02
สายการบิน: TR
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 25,999
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 5 มื้อ
วันที่เดินทาง: วันที่ 1-5 มี.ค. 61
วันที่ 2-6 มี.ค. 61
วันที่ 3-7 มี.ค. 61
วันที่ 4-8 มี.ค. 61
วันที่ 5-9 มี.ค. 61
วันที่ 6-10 มี.ค. 61
วันที่ 7-11 มี.ค. 61
วันที่ 8-12 มี.ค. 61
วันที่ 9-13 มี.ค. 61
วันที่ 10-14 มี.ค. 61
วันที่ 11-15 มี.ค. 61
วันที่ 12-16 มี.ค. 61
วันที่ 13-17 มี.ค. 61
วันที่ 14-18 มี.ค. 61
วันที่ 15-19 มี.ค. 61
วันที่ 16-20 มี.ค. 61
วันที่ 17-21 มี.ค. 61
วันที่ 18-22 มี.ค. 61
วันที่ 19-23 มี.ค. 61
วันที่ 20-24 มี.ค. 61
ราคาทัวร์: 27,999
26,999
26,999
26,999
25,999
26,999
27,999
26,999
26,999
26,999
26,999
25,999
26,999
27,999
27,999
27,999
27,999
26,999
27,999
27,999
หมายเหตุ วันมาฆบูชา
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

สนามบินดอนเมือง นาริตะ - วนอุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ – ล่องเรือโจรสลัด - หุบเขาโอวาคุดานิ – อาบน้ำแร่ธรรมชาติ - บุฟเฟต์ขาปูยักษ์ เสิร์ฟไม่อั้น

Last Updated on Monday, 29 January 2018 17:33

WDJP04 ฮอกไกโด FANTASTIC 6 วัน 4 คืน เดือน ก.พ-มี.ค.61 เริ่มต้น 47,999 (TG)
111
รหัสทัวร์: WDJP04
สายการบิน: TG
ระยะเวลา: 6 วัน 4 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 47,999
พักโรงแรม 4 คืน
อาหาร 12 มื้อ
วันที่เดินทาง: 16-21 / 21-26 ก.พ. 61
23-28 ก.พ. 61
2-7 / 7-12 มี.ค. 61
9-14 / 14-19 มี.ค. 61
16-21 / 21-26 มี.ค. 61
ราคาทัวร์: 47,999
47,999
48,999
48,999
48,999
หมายเหตุ


กรุงเทพฯ - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ฮอกไกโด – สนามบินชิโตเซะ - เมืองฟุราโน่ - สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า - เมืองโซอุนเคียว - โซอุนเคียว มัตสึริ (ICE FALL FESTIVAL)น้ำตกกิงกะและน้ำตกริวเซ - เมืองมอนเบ็ทสึ - ICE BREAKING CARINGO CRUISE - เมืองอาซาฮิคาว่าเมืองซัปโปโร - โรงงานช็อกโกแลต (SHIROI KOIBITO) - คลองโอตารุ - พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้วและกล่องดนตรี - เมืองซัปโปโรศาลเจ้าฮอกไกโดจิงกุ - พิพิธภัณฑ์เบียร์ซัปโปโร - อาคารที่ทำการรัฐบาลเก่า - หอนาฬิกาโบราณ - สวนโอโดริ - JR TOWER - ช้อปปิ้งย่านทานุกิโคจิสนามบินชิโตเซ่ - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

Last Updated on Thursday, 04 January 2018 15:42

Menu Korea

 

TSBZ 296 เกาหลี ปูซาน โซลเทศกาลดอกซากุระบาน 6 วัน 4 คืน วันที่ 4-9 เม.ย.61 ราคา 32,999 (TG)...
1111111Dongdaemun.Design.Plaza.original
รหัสทัวร์: TSBZ 296
สายการบิน: TG
ระยะเวลา: 6 วัน 4 คืน
ประเทศ : ทัวร์เกาหลี
ราคาเริ่มต้น: 32,999
พักโรงแรม 4 คืน
อาหาร 13 มื้อ
วันที่เดินทาง: 04-09 เมษายน 2561
ราคาทัวร์: 32,999
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ - สนามบินนานาชาติกิมแฮ

ตลาดปลาจากาซิ - Nampodong Street
eGunhangje Festival -
หมู่บ้านพื้นเมืองชอนจูฮันอก
อร์อาหารค่ำ Chavit Cuisine
ศูนย์โสม - Cosmetic -ศูนย์สมุนไพรเกาหลี คลองชองเกชอน- Duty Free -ตลาดเมียงดง

Last Updated on Monday, 05 February 2018 11:04

TSB 295 เกาหลี ปูซาน โซล ซากุระ 5 วัน 3 คืน วันที่ 5 -6 เม.ย.61.ราคา 28,999 (TG)...
3 DONGWHA MAEUNL
รหัสทัวร์: TSB 295
สายการบิน: TG
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์เกาหลี
ราคาเริ่มต้น: 28,999
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 9 มื้อ
วันที่เดินทาง: 05-09 เมษายน 2561
ราคาทัวร์: 28,999
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ - สนามบินนานาชาติกิมแฮ
บ้านพื้นเมืองชอนจูฮันอก
์ –ดินเนอร์อาหารค่ำ Chavit Cuisine
metic -ศูนย์สมุนไพรเกาหลี คลองชองเกชอน- Duty Free -ตลาดเมียงดง
– กรุงเทพ

Last Updated on Monday, 05 February 2018 11:04

ZGSIN01 สิงคโปร์ TRULY 3 วัน 2 คืน เดือน มค-มีค.61 เริ่มต้น 15,888 (SQ)...
Singapore Merlion
รหัสทัวร์: ZGSIN01
สายการบิน: SQ
ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน
ประเทศ : ทัวร์ต่างประเทศ
ราคาเริ่มต้น: 15,888
พักโรงแรม 2 คืน
อาหาร 4 มื้อ
วันที่เดินทาง: 03 – 05 กุมภาพันธ์ 2561
10 – 12 กุมภาพันธ์ 2561
24– 26 กุมภาพันธ์ 2561
02 – 04 มีนาคม 2561
03 – 05 มีนาคม 2561
10 – 12 มีนาคม 2561
17 – 19 มีนาคม 2561
24 – 26 มีนาคม 2561
31 มี.ค. – 02 เม.ย. 2561
ราคาทัวร์: 15,888
15,888
15,888
16,888
15,888
15,888
15,888
15,888
15,888
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ – สิงคโปร์ – น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง –MERLION PARK-การ์เด้น บายเดอะเบย์ (ไม่รวมค่าเข้าชมโดม) –มารีน่าเบย์แซน - ชมโชว์ Wonder Full Light

Last Updated on Thursday, 18 January 2018 09:35

SUP09 สิงคโปร SO SHIOK 3 วัน 2 คืน เดือน พ.ย-มี.ค 61 เริ่มต้น 12,999 (TR)...
Uss WCmeH
รหัสทัวร์: SUP09
สายการบิน: TR
ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน
ประเทศ : ทัวร์ต่างประเทศ
ราคาเริ่มต้น: 12,999
พักโรงแรม 2 คืน
อาหาร 4 มื้อ
วันที่เดินทาง: 9-11 MAR 2018
16-18 MAR 2018
17-19 MAR 2018
ราคาทัวร์: 12,999
12,999
14,999
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ – สิงคโปร์ – วัดเจ้าแม่กวนอิม - น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง - GARDEN BY THE BAY - มารีน่า เบย์ แซนด์ Free & Easy  UNIVERSAL STUDIO ซิตี้ทัวร์ เมอไลอ้อน - Duty Free Shop – วัดพระเขี้ยวแก้ว ย่านไชน่าทาวน์ – ช้อปปิ้ง ORCHARD - สนามบิน – กรุงเทพ

Last Updated on Thursday, 28 December 2017 10:51

ZGCSX05 จางเจียเจี้ย COOLING WINTER 6 วัน 5 คืน เดือน ม.ค.-มี.ค.61. เริ่มต้น 19,888 (CZ)...
3 Grea Wall กำแพงเมืองจีน
รหัสทัวร์: ZGCSX05
สายการบิน: CZ
ระยะเวลา: 6 วัน 5 คืน
ประเทศ : ทัวร์จีน
ราคาเริ่มต้น: 19,888
พักโรงแรม 5 คืน
อาหาร 16 มื้อ
วันที่เดินทาง: 08 – 13 กุมภาพันธ์ 2561
08 – 13 มีนาคม 2561
ราคาทัวร์: 20,888
20,888
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) – ฉางซา – เมืองโบราณเฟิ่งหวง เมืองโบราณเฟิ่งหวง – ล่องเรือตามลำน้ำถัวเจียง – สะพานสายรุ้ง - บ้านเกิดเสิ่นฉงเหวิน - สะพานใต้หล้าอันดับหนึ่ง – เขาอวตาร – ลิฟท์แก้วไป๋หลง - ร้านผ้าไหม

Last Updated on Monday, 29 January 2018 19:04

ZGCSX06 จางเจียเจี้ย FANTASTIC SNOW 5 วัน 4 คืน เดือน ม.ค.-มี.ค.61. เริ่มต้น 16,888 (CZ)...
3 Grea Wall กำแพงเมืองจีน
รหัสทัวร์: ZGCSX06
สายการบิน: CZ
ระยะเวลา: 5 วัน 4 คืน
ประเทศ : ทัวร์จีน
ราคาเริ่มต้น: 16,888
พักโรงแรม 4 คืน
อาหาร 13 มื้อ
วันที่เดินทาง: 21 – 25 กุมภาพันธ์ 2561
07 - 11 มีนาคม 2561
ราคาทัวร์: 17,888
17,888
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) – ฉางซา - จางเจียเจี้ย ลำธารแส้ม้าทอง - ร้านหยก - นั่งกระเช้าขึ้นเขาเทียนจื่อซาน – สวนจอมพลเฮ่อหลง
วมกระเช้าและรถอุทยาน) ทางเดินกระจก - ร้านนวดฝ่าเท้าสมุนไพรจีน

Last Updated on Monday, 29 January 2018 19:05

CTP1 ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ เซิ่นเจิ้น 4 วัน 2 คืน เดือน เม.ย.-มิ.ย.61 เริ่มต้น 11,999 (HX)...
3 Disney Hongkong
รหัสทัวร์: CTP1
สายการบิน: HX
ระยะเวลา: 4 วัน 2 คืน
ประเทศ : ทัวร์ฮ่องกง
ราคาเริ่มต้น: 11,999
พักโรงแรม 2 คืน
อาหาร 9 มื้อ
วันที่เดินทาง: 8-11 เมษายน 2561
19-22 เมษายน 2561
20-23 เมษายน 2561
21-24 เมษายน 2561
22-25 เมษายน 2561
27-30 เมษายน 2561
6-9 พฤษภาคม 2561
8-11 พฤษภาคม 2561
9-12 พฤษภาคม 2561
10-13 พฤษภาคม 2561
13-16 พฤษภาคม 2561
20-23 พฤษภาคม 2561
23-26 พฤษภาคม 2561
24-27 พฤษภาคม 2561
27-30 พฤษภาคม 2561
31พค. –3มิ.ย.2561
3-6 มิถุนายน 2561
7-10 มิถุนายน 2561
8-11 มิถุนายน 2561
10-13 มิถุนายน 2561
14-17 มิถุนายน 2561
15-18 มิถุนายน 2561
17-20 มิถุนายน 2561
21-24 มิถุนายน 2561
22-25 มิถุนายน 2561
24-27 มิถุนายน 2561
28 มิ.ย.- 1 ก.ค. 2561
29 มิ.ย.- 2 ก.ค. 2561
ราคาทัวร์: 13,999
12,999
13,999
13,999
12,999
13,999
12,999
11,999
11,999
12,999
12,999
12,999
11,999
12,999
13,999
12,999
12,999
12,999
13,999
12,999
11,999
13,999
12,999
12,999
13,999
12,999
11,999
13,999
หมายเหตุ

ฮ่องกง – ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ – เซิ่นเจิ้น
ร้านหยก –ช้อปปิ้งหลอหวู่ – โชว์ม่านน้ำ
ชกงหมิว -– ช้อปปิ้งถนน นาทาน

Last Updated on Tuesday, 13 February 2018 17:43

ZGHKG03 ฮ่องกง ลันเตา เซิ่นเจิ้น จูไห่ มาเก๊า 5 วัน 3 คืน เดือน ธค. - กพ.61 เริ่มต้น 14,999 (HX)...
11111111
รหัสทัวร์: ZGHKG03
สายการบิน: HX
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์มาเก๊า
ราคาเริ่มต้น: 14,999
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 11 มื้อ
วันที่เดินทาง: 21-25 กุมภาพันธ์ 2561
ราคาทัวร์: 14,999
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – เกาะลันเตา – วัดโป่วหลิน – เซินเจิ้น เซิ่นเจิ้น – ช้อปปิ้งหลอวู่ - จูไห่ – สวนหยวนหมิงหยวน – ชมสุดยอดโชว์อันตระการตา ถนนคู่รัก – หวีหนี่ – มาเก๊า – นมัสการเจ้าแม่กวนอิม - วัดอาม่า - โบสถ์เซนต์ปอล –ถ่ายภาพประทับใจกับหอไอเฟล - ชมเดอะเวเนเชี่ยน – จูไห่นมัสการเจ้าแม่กวนอิม ณ หาดรีพลัส เบย์ – วัดแชกงหมิว – ช้อปปิ้งนาธาน – กรุงเทพ

Last Updated on Monday, 05 February 2018 11:17

BEVN04SL เวียดนามเหนือ ฮานอย ฮาลอง 3 วัน 2 คืน เดือน พ.ย.60-มี.ค.61.เริ่มต้น 9,900 (SL)...
111Tavan Village
รหัสทัวร์: BEVN04SL
สายการบิน: SL
ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน
ประเทศ : ทัวร์เวียดนาม
ราคาเริ่มต้น: 9,900
พักโรงแรม 2 คืน
อาหาร 10 มื้อ
วันที่เดินทาง: 2 ก.พ.61-4 ก.พ.61
9 ก.พ.61-11 ก.พ.61
23 ก.พ.61-25 ก.พ.61
9 มี.ค.61-11 มี.ค.61
16 มี.ค.61-18 มี.ค.61
ราคาทัวร์: 9,900
9,900
9,900
9,900
9,900
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ-กรุงฮานอย-ลาวไก-ซาปา-ชมหมู่บ้านกั๊ตกั๊ต-ชมน้ำตกสีเงิน-ตลาดซาปา - สะพานหวาย(TAVAN VILLAGE)-ถ่ายรูปชายแดนเวียดนาม+จีน-ฮานอย - ฮานอย-นิงบิงห์-ล่องเรือชมถ้ำตามก๊ก (TAM COC)-ฮาลอง-ร้านยา-ตลาดราตรีฮาลอง - ล่องเรือชมทัศนียภาพรอบอ่าวฮาลอง-ถ้ำนางฟ้า-หมู่บ้านชาวประมง-ฮานอย-ร้านหยก-ถนน36สาย-กรุงเทพฯ

Last Updated on Tuesday, 30 January 2018 09:59

BOVZ88 เวียดนาม Discovery ดาลัด 3 วัน 2 คืน เดือน ธ.ค.60-มี.ค.61.เริ่มต้น 7,888.(VJ)...
1111111Red Sand Dune
รหัสทัวร์: BOVZ88
สายการบิน: VJ
ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน
ประเทศ : ทัวร์เวียดนาม
ราคาเริ่มต้น: 7,888
พักโรงแรม 2 คืน
อาหาร 6 มื้อ
วันที่เดินทาง: 9-11 ก.พ.
2- 4 มี.ค.
16-18 มี.ค.
ราคาทัวร์: 9,888
9,888
9,888
หมายเหตุ

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ –ดาลัด-สถานีรถไฟดาลัด-สวนดอกไม้เมืองหนาว-เจดีย์มังกร   นั่งกระเช้าชมเมืองดาลัด -วัดตั๊กลัม – น้ำตกดาดันลา- นั่งรถเลื่อน -พระราชวังเบ๋าได่     เอ็กซ์คิวเอ็มบรอยเดอรี่วิลเลจ -ดาลัด -ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ             

Last Updated on Tuesday, 30 January 2018 09:56

MMR05 พม่า พุกาม มัณฑะเลย์ 4 วัน 3 คืน เดือน มี.ค.-เม.ย.61 เริ่มต้น 19,900 (PG)...
3 สะพานไม้อูเบ็ง
รหัสทัวร์: MMR05
สายการบิน: PG
ระยะเวลา: 4 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์พม่า
ราคาเริ่มต้น: 19,900
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 8 มื้อ
วันที่เดินทาง: 1 -4 มี.ค.61
22 -25 มี.ค.61
29 -1 เม.ย.61
5 -8 เม.ย.61
19 -22 เม.ย.61
26 -29 เม.ย.61
28 -1 พ.ค.61
ราคาทัวร์: 20,900
19,900
19,900
20,900
19,900
19,900
20,900
หมายเหตุ วันมาฆบูชา
-
-
-
-
-
-

กรุงเทพฯ-มัณฑะเลย์-อมรปุระ-สะพานไม้อูเบ็ง-ทะเลสาบคองตามัน-วัดกุสินารา-เขามัณฑะเลย์
ม-มัณฑะเลย์-เที่ยวเมืองมิงกุน-หมู่บ้านมิงกุน-เจดีย์มิงกุน-ล่องแม่น้ำอิระวดี-ระฆังมิงกุน-พระราชวังมัณฑะเลย์-

Last Updated on Friday, 02 February 2018 16:34

MMR05 พม่า พุกาม มัณฑะเลย์ 4 วัน 3 คืน เดือน เม.ย.-ส.ค.61. เริ่มต้น16,900 (FD)...
111222
รหัสทัวร์: MMR05
สายการบิน: FD
ระยะเวลา: 4 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์พม่า
ราคาเริ่มต้น: 16,900
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 10 มื้อ
วันที่เดินทาง: 13 - 16 เม.ย.61
14 -17 เม.ย.61
19 -22 เม.ย.61
28 -1 พ.ค.61
4 -7 พ.ค.61
10 -13 พ.ค.61
26 -29 พ.ค.61
7 -10 มิ.ย.61
21 -24 มิ.ย.61
28 -1 ก.ค.61
12 -15 ก.ค.61
19 -22 ก.ค.61
27 -30 ก.ค.61
2 -5 ส.ค.61
10 -13 ส.ค.61
16 -19 ส.ค.61
23 -26 ส.ค.61
ราคาทัวร์: 18,900
18,900
18,900
18,900
16,900
16,900
16,900
16,900
16,900
16,900
16,900
16,900
16,900
16,900
16,900
16,900
16,900
หมายเหตุ วันสงกรานต์
วันสงกรานต์
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

กรุงเทพฯ-มัณฑะเลย์-อมรปุระ-สะพานไม้อูเบ็ง-ทะเลสาบคองตามัน-วัดกุสินารา-เขามัณฑะเลย์
br/>พุกาม-มัณฑะเลย์-เที่ยวเมืองมิงกุน-หมู่บ้านมิงกุน-เจดีย์มิงกุน-ล่องแม่น้ำอิระวดี-ระฆังมิงกุน-พระราชวังมัณฑะเลย์-

Last Updated on Thursday, 01 February 2018 12:57

Menu Europe

 

ZGMXP02 อิตาลี สวิสฯ ฝรั่งเศส เขาทิตลิส EXCLUSIVE 8 วัน 5 คืน เดือน มีค-พค.61 เริ่มต้น 55,900 (SQ)

1น้ำพุเจ็ทโด้
รหัสทัวร์: ZGMXP02
สายการบิน: SQ
ระยะเวลา: 8 วัน 5 คืน
ประเทศ : ทัวร์ยุโรป
ราคาเริ่มต้น: 55,900
พักโรงแรม 5 คืน
อาหาร 13 มื้อ
วันที่เดินทาง: 20 – 27 มีนาคม 2561
12 – 19 เมษายน 2561
01 – 08 พฤษภาคม 2561
29 พ.ค. –05 มิ.ย. 2561
ราคาทัวร์: 55,900
64,900
55,900
55,900
หมายเหตุ -
วันสงกรานต์
-
-

กรุงเทพ ฯ – สิงคโปร์ สิงคโปร์ - มิลาน – เวนิส – จัตุรัสซานมาร์โค - เวนิส เมสเตร้
เวนิส – มิลาน - ลูเซิร์น – สะพานไม้ชาเปล ลูเซิร์น – เมืองแองเกิลเบิร์ก – ยอดเขาทิตลิส – ถ้ำน้ำแข็ง – ดิจอง
ดิจอง – กรุงปารีส –พระราชวังแวร์ซายส์ – CHIC OUTLET LA VALLEE VILLAGE
ปารีส – ชองป์เอลิเซ่ – ประตูชัยนโปเลียน – หอไอเฟล – แกลเลอรี่ ลาฟาแยตต์ – ล่องเรือบาโตมุซ
สนามบินปารีส ชาร์ล เดอ โกล – สิงคโปร์ กรุงเทพ ฯ

Last Updated on Friday, 02 February 2018 14:20

ZGCDG02 TULIP LOVER ฝรั่งเศส เบลเยี่ยม ลักเซม เยอรมัน เนเธอร์แลนด์ 8 วัน เดือน เมย.-พค.61 เริ่่มต้น 52,900 (EY)

111111111
รหัสทัวร์: ZGCDG02
สายการบิน: EY
ระยะเวลา: 8 วัน 5 คืน
ประเทศ : ทัวร์ยุโรป
ราคาเริ่มต้น: 52,900
พักโรงแรม 5 คืน
อาหาร 15 มื้อ
วันที่เดินทาง: 10 - 17 เมษายน 2561
28 เม.ย.– 05 พ.ค. 2561
05 - 12 พฤษภาคม 2561
ราคาทัวร์: 59,900
54,900
52,900
หมายเหตุ วันสงกรานต์
-
-

กรุงเทพ ฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ – อาบูดาบี
อาบูดาบี-สนามบินปารีส - ซิตี้ทัวร์ปารีส – ล่องเรือบาโตมุช – แกลเลอรี่ ลาฟาแยตต์
พระราชวังแวร์ซาย- CHIC OUTLET LA VALLEE VILLAGE
ปารีส – บรัสเซลส์ – อะโตเมี่ยม – จัตุรัสกรองด์ปลาสต์ – เมเนเก้นพีส
บรัสเซลส์ – ลักเซมเบิร์ก – โคโลญ – มหาวิหารโคโลญ
อัมสเตอร์ดัม – งานเทศกาลดอกไม้ KEUKENHOF – จัตุรัสดัมสแควร์
ล่องเรือหลังคากระจก – สถาบันสอนการเจียระไนเพชร – หมู่บ้านกังหันซานส์คันส์ – สนามบินสคิปโพล
อาบูดาบี – กรุงเทพฯ

Last Updated on Tuesday, 13 February 2018 10:58

ZGARN01 SCANDINAVIA สวีเดน นอร์เวย์ เดนมาร์ก SHOCK PRICE 8 วัน 5 คืน เดือน กพ-พค.61 เริ่มต้น 53,999 (QR)

Helgeland Hiking Rodoy Norway 2 1 C3ea0777 Bf05 4677 98ca A6028c3d0564
รหัสทัวร์: ZGARN01
สายการบิน: QR
ระยะเวลา: 8 วัน 5 คืน
ประเทศ : ทัวร์ยุโรป
ราคาเริ่มต้น: 53,999
พักโรงแรม 5 คืน
อาหาร 13 มื้อ
วันที่เดินทาง: 20 – 27 กุมภาพันธ์ 2561
06 – 13 มีนาคม 2561
13 – 20 มีนาคม 2561
26 มี.ค. – 02 เม.ย. 2561
30 มี.ค. – 06 เม.ย. 2561
10 – 17 เมษายน 2561
13 – 20 เมษายน 2561
27 เม.ย. – 04 พ.ค. 2561
ราคาทัวร์: 49,999
53,999
53,999
53,999
53,999
61,999
61,999
57,999
หมายเหตุ -
-
-
-
-
-
วันสงกรานต์
-

กรุงเทพ ฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ โดฮา-สต๊อคโฮล์ม (สวีเดน) – พิพิธภัณฑ์เรือรบโบราณวาซาร์
สต๊อคโฮล์ม – คาร์สตัด คาร์ลสตัด – ออสโล (นอร์เวย์) ออสโล – พิพิทธภัณฑ์เรือไวกิ้ง – ล่องเรือสำราญ DFDS
โคเปนเฮเก้น (เดนมาร์ก) – พระราชวังฤดูหนาว – น้ำพุแห่งราชินีเกฟิออน – เงือกน้อย
อิสระช๊อปปิ้งที่เมืองโคเปนเฮเก้น – สวนสนุกทิโวลี - สนามบินเดนมาร์ก โดฮา – กรุงเทพ

Last Updated on Friday, 02 February 2018 14:14

ZGRH01 สวิสเซอร์แลนด์ จุงเฟรา IN LOVE 7 วัน 4 คืน เดือน กพ.61 เริ่มต้น 51,999 (EY)

111 GLACIER EXPRESS
รหัสทัวร์: ZGRH01
สายการบิน: EY
ระยะเวลา: 7 วัน 4 คืน
ประเทศ : ทัวร์ยุโรป
ราคาเริ่มต้น: 51,999
พักโรงแรม 4 คืน
อาหาร 12 มื้อ
วันที่เดินทาง: 26 ก.พ. – 04 มี.ค. 2561
17 – 23 มีนาคม 2561
ราคาทัวร์: 51,999
51,999
หมายเหตุ

กรุงเทพ ฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ – อาบูดาบี อาบูดาบี-สนามบินซูริค – ซิตี้ทัวร์ซูริค - ลูเซิร์น – สิงโตหินแกะสลัก – สะพานไม้ชาเปล
ยอดเขาจุงเฟรา TOP OF EUROPE – อินเตอร์ลาเคน – ทาซ ทาซ – เซอร์แมท - กรุงเบิร์น – บ่อหมีสีน้ำตาล – มาร์กาสเซ
มองเทรอซ์ – เวเว่ย์ - โลซานน์ – ศาลาไทย โลซานน์ – เมืองอันนาซี – เจนีวา - น้ำพุเจ็ทโด้ – สนามบินเจนีวา
อาบูดาบี – สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ

Last Updated on Wednesday, 17 January 2018 14:29

ZGVIE01 ยุโรป 4 ประเทศ FAMOUS EAST 8 วัน 5 คืน เดือน มีค.-พค.61 เริ่มต้น 51,900 (BR)

IMG 2930
รหัสทัวร์: ZGVIE01
สายการบิน: BR
ระยะเวลา: 8 วัน 5 คืน
ประเทศ : ทัวร์ยุโรป
ราคาเริ่มต้น: 51,900
พักโรงแรม 5 คืน
อาหาร 16 มื้อ
วันที่เดินทาง: 15 – 22 มีนาคม 2561
24 – 31 มีนาคม 2561
02 – 09 เมษายน 2561
09 – 16 เมษายน 2561
14 – 21 เมษายน 2561
05 – 12 พฤษภาคม 2561
ราคาทัวร์: 51,900
51,900
51,900
59,900
59,900
51,900
หมายเหตุ -
-
-
-
วันสงกรานต์
-

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เวียนนา – พระราชวังเชินบรุนน์ – ซาลส์บวร์ก ชาลซ์บูร์ก – ฮัลล์สตัทท์ - เชสกี้ ครุมลอฟ – ปราสาทครุมลอฟ
เชสกี้ ครุมลอฟ - ปราก – ปราสาทปราก – มหาวิหารเซนต์วิตุส – สะพานชาร์ล ปราก – บราติสลาวา – บูดาเปสต์
บูดาเปสต์ – CASTLE HILL – ป้อมชาวประมง – ล่องเรือแม่น้ำดานูบ - เวียนนา
เวียนนา – พระราชวังฮอฟเบิร์ก – โบสถ์เซนต์สตีเฟ่นส์ – สนามบินเวียนนา สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพ

Last Updated on Friday, 02 February 2018 14:26

pro ฝรั่งเศส-เบลเยี่ยม-เยอรมัน-เนเธอร์แลนด์ 7 วัน 4 คืน เดือน มีค-เม.ย 61 เริ่มต้น 39,999 (EK)

3 หอไอเฟล ฝรั่งเศษ
รหัสทัวร์: pro
สายการบิน: EK
ระยะเวลา: 7 วัน 4 คืน
ประเทศ : ทัวร์ยุโรป
ราคาเริ่มต้น: 39,999
พักโรงแรม 4 คืน
อาหาร 10 มื้อ
วันที่เดินทาง: 20-26 มี.ค.
1-7 พ.ค.
5-11 พ.ค.
6-12 พ.ค.
11-17 เม.ย.
12-18 เม.ย.
ราคาทัวร์: 39,999
42,999
42,999
42,999
54,999
54,999
หมายเหตุ -
-
-
-
วันสงกรานต์
วันสงกรานต์

กรุงเทพฯ ปารีส - ล่องเรือแม่น้ำแซนน์ - หอไอเฟล - บรัสเซล
โคโลญจน์ - ไฮเดลเบิร์ก - โวเลนดัม - หมู่บ้านกังหันลม (ซานสคาน)
อัมสเตอร์ดัม - ล่องเรือหลังคากระจก – โรงงานเจียระไนเพชรที่มีชื่อเสียง-เคอเคนฮอฟ กรุงเทพฯ

Last Updated on Tuesday, 06 February 2018 17:01

Top Outbond

Season

ช่องทางสอบถามโปรแกรม

  
Layer 14

Qr Nexttripholiday

Comment
Photo Gallery
Travelnews
Tat License

 

 

BOEY95

 

 

 

 

EURO16

 

 

 

pro

 

ข้อมูลการท่องเที่ยว

7140355
Today
Yesterday
This Week
This Month
Last Month
16376
20995
16376
342903
498588

Who's Online

We have 251 guests and no members online

PACKAGE TOUR

 

 

 

เรื่องเด็ด เกร็ดน่ารู้ การเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศ

 • รวมทัวร์เที่ยวงบน้อย ไม่เกิน 15,000 บาท
  Written by
  รวมโปรแกรมงบน้อยก็เที่ยวได้ #เที่ยวหลักพัน #หมื่นต้นๆมาๆๆเลือกกัน.. #Tagเพื่อน #Tagแฟน ไปเที่ยวกัน!*ราคานี้รวมทุกอย่างครบราคาโปรโมชั่นจำนวนจำกัดนะคะLine ID: @nexttripholiday (อย่าลืมเติม @ นะคะ)หรือ คลิก: http://line.me/ti/p/%40nexttripholiday -เที่ยวเกาหลี เริ่ม 7,900.-โปรแกรม >> https://goo.gl/MdDrLW -เที่ยวเซี่ยงไฮ้ เริ่ม…
  Written on Friday, 06 October 2017 11:39 in บทความสาระน่ารู้ No comment Read 1415 times
 • พยากรณ์ เกาหลีใบไม้เปลี่ยนสี ปี 2560
  Written by
  มาแล้วจ้าวันนี้จะมาแนะนำ ทัวร์เกาหลีช่วงใบไม้เปลี่ยนสี 2560 กันซึ่งเมื่อเข้าสู่ฤดูใบไม้เปลี่ยนสีซึ่งจะอยู่ในช่วงรอยต่อระหว่างหน้าฝนจะเข้าสู่หน้าหนาวในกรุงโซล คือในช่วงปลายกันยายนไปจนถึงสิ้นเดือนตุลาคม ส่วนเกาะอื่นๆ ของเกาหลีก็จะล่าช้าตามกันไป วันนี้เราจะมาดูกันว่าที่เกาหลีแต่ละเมืองใบไม้เปลี่ยนสีเริ่มตั้งแต่เมื่อไหร่ วันนี้จะมาพาเพื่อน ๆ ไปเช็คตารางช่วงใบไม้เปลี่ยนสีกันว่าแต่ละพื้นที่ในประเทศเกาหลี เมืองไหน โซนไหนเริ่มเปลี่ยนสีกันตั้งแต่เมื่อไหร่วันที่เท่าไหร่ วันนี้เว็บ Nexttripholiday มีคำตอบมาให้ ทัวร์เกาหลี ใบไม้เปลี่ยนสี สถานที่ชมใบไม้เปลี่ยน 2560 ช่วงใบไม้เปลี่ยนสี 2560 seoraksan 24 กันยายน…
  Written on Friday, 22 September 2017 15:41 in บทความสาระน่ารู้ No comment Read 407 times
 • พยากรณ์ใบไม้เปลี่ยนสีของญี่ปุ่น ปี2560
  Written by
   
  Written on Friday, 22 September 2017 15:34 in บทความสาระน่ารู้ No comment Read 334 times
 • ข้อห้าม นำเข้า power bank เข้าสนามบินประเทศจีน
  Written by
  โลกเราตอนนี้หมุนเร็วจริงๆ ตอนนี้คงแทบไม่มีใครติดมือถือสมาร์ทโฟนกันใช่มั้ยล่ะ แล้วเจ้านี่ก็กินแบตซะจริงเชียว ปุ๊ปปั๊บแบตหมดแล้ว เลยต้องพึ่งเครื่อง Power Bank หรือแบตเตอรี่สำรองติดตัวกันคนละก้อนสองก้อน โดยเฉพาะเวลาขึ้นเครื่องบินเป็นระยะทางไกลๆ กว่าจะลงเครื่อง กว่าจะถึงที่พักอีก แบตหมดกันพอดี แล้วถ้าหากเราจะพก Power Bank ขึ้นเครื่องจะได้มั้ย จะเป็นอันตรายหรือเปล่า เราหาคำตอบมาให้แล้ว ห้ามนำใส่กระเป๋าโหลดใต้ท้องเครื่อง การ นำแบตเตอรี่สำรองใส่ไว้ในกระเป๋าที่โหลดใต้ท้องเครื่องนั้น ทั้งอยู่ใต้ท้องเครื่อง…
  Written on Friday, 08 September 2017 14:06 in บทความสาระน่ารู้ No comment Read 2201 times
 • 10 สถานที่ท่องเที่ยวห้ามพลาด ในเกาหลี
  Written by
  10 สถานที่ท่องเที่ยวห้ามพลาด ในเกาหลี Top Hits เกาหลีเป็นอีกหนึ่งประเทศที่เคนไทยนิยมเดินทางไปท่องเที่ยว เนื่องจากใช้เวลาเดินทางไม่นานเพียงแค่ 5-6 ชั่วโมงก็ถึงแล้ว และก็ยังเป็นประเทศไม่ต้องขอวีซ่าท่องเที่ยวอีกด้วย หากจะพูดถึงสถานที่ท่องเที่ยวในเกาหลีนั้นจริงๆแล้วมีมากมายหลายแห่ง ดังนั้นใครกำลังแพลนไปเที่ยวหรือกำลังตัดสินใจว่าจะไปเที่ยวประเทศไหนดี ลองตามมาดู 15 สถานที่ท่องเที่ยวห้ามพลาดในเกาหลี แล้วจะต้องอยากไปเที่ยวแน่นอน   1. พระราชวังเคียงบกกุง Gyeongbokgung Palaceเรียกอีกแบบหนึ่งว่า “พระราชวังคยองบกกุง” เป็นทั้งสัญญลักษณ์และแหล่งท่องเที่ยวยอดฮิตของกรุงโซล พระราชวังที่มีขนาดใหญ่และเก่าแก่ที่สุดในกรุงโซล…
  Written on Wednesday, 06 September 2017 14:11 in บทความสาระน่ารู้ No comment Read 390 times

กด like Fanpage ติดตามโปรโมชั่น

ช่องทางติดต่อ

nexttripholiday77      LINE - nexttrip11      LINE - nexttrip22      LINE - nexttrip33      LINE - nexttrip44      LINE - nexttrip55      LINE - nexttrip66
Shape
YOUTNTAFBTWI

1

Our Gallery

All Gallery

 

About Us

เน็กซ์ ทริป ฮอลิเดย์ เรามีประสบการณ์ในด้านการทำทัวร์ที่เน้นคุณภาพ ราคาประหยัด  จึงทำให้มีลูกค้าที่ใช้บริการจำนวนมาก จากหลากหลายช่องทาง ราคาทัวร์ที่ถูกกว่าในท้องตลาดทำให้ลูกค้าทุกระดับสามารถเดินทางท่องเที่ยวไปกับเราได้อย่างสุขสบาย  ในเส้นทางเกาหลี  ฮ่องกง สิงคโปร์ ญี่ปุ่น  เส้นทางยุโรป อเมริกา และตะวันออกกลาง

More

รับโปรโมชั่น !!

Terms and Conditions