• Font size:
 • Decrease
 • Reset
 • Increase

ใบอนุญาตธุรกิจนำเที่ยว: 11/07440

BEHKG09 ฮ่องกง ช้อปปิ้ง 3 วัน 2 คืน เดือน มี.ค-เม.ย.60. เริ่มต้น 11,900 (EK)

3 Replusbay
รหัสทัวร์: BEHKG09
สายการบิน: EK
ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน
ประเทศ : ทัวร์ต่างประเทศ
ราคาเริ่มต้น: 11,900
พักโรงแรม 2 คืน
อาหาร 4 มื้อ
วันที่เดินทาง: 03 มี.ค. 61-05 มี.ค. 61
04 มี.ค. 61-06 มี.ค. 61
08 มี.ค. 61-10 มี.ค. 61
11 มี.ค. 61-13 มี.ค. 61
22 มี.ค. 61-24 มี.ค. 61
05 เม.ย. 61-07 เม.ย. 61
07 เม.ย. 61-09 เม.ย. 61
12 เม.ย. 61-14 เม.ย. 61
19 เม.ย. 61-21 เม.ย. 61
22 เม.ย. 61-24 เม.ย. 61
26 เม.ย. 61-28 เม.ย. 61
ราคาทัวร์: 13,900
12,900
12,900
11,900
12,900
16,900
16,900
16,900
12,900
11,900
12,900
หมายเหตุ -
-
-
-
-
-
-
วันสงกรานต์
-
-
-

กรุงเทพฯ – ฮ่องกง- Mongkok Ladies Market รีพลัสเบย์-วัดแชกงหมิว-หวังต้าเซียน-โรงงานจิวเวอร์รี่-ช้อปปิ้งนาธาน จิมซาจุ่ย-Avenue of Star อิสระช้อปปิ้ง กรุงเทพฯ

Last Updated on Tuesday, 13 February 2018 16:55

GT-KIX XJ05 โอซาก้า โตเกียว BEAUTIFUL 6 วัน 4 คืน เดือน ก.พ-มี.ค 61 เริ่มต้น 34,991 (XJ)

3 Universal Harry
รหัสทัวร์: GT-KIX XJ05
สายการบิน: XJ
ระยะเวลา: 6 วัน 4 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 34,991
พักโรงแรม 4 คืน
อาหาร 8 มื้อ
วันที่เดินทาง: 16-21 กุมภาพันธ์ 2561
01-06 มีนาคม 2561
22-27 มีนาคม 2561
23-28 มีนาคม 2561
24-29 มีนาคม 2561
25-30 มีนาคม 2561
26-31 มีนาคม 2561
27 มี.ค.-01 เม.ย 61
28 มี.ค.-02 เม.ย 61
29 มี.ค.-03 เม.ย 61
30 มี.ค.-04 เม.ย 61
31 มี.ค.-05 เม.ย 61
ราคาทัวร์: 34,991
35,991
36,991
36,991
36,991
36,991
36,991
37,991
37,991
37,991
37,991
37,991
หมายเหตุ วันตรุษจีน
วันมาฆบูชา
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

สนามบินดอนเมือง – สนามบินคันไซ
โอซาก้า-เมืองเกียวโต-วัดคิโยมิสึ-วัดคินคาคุจิ
ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ-เมืองนาโงย่า-ช้อปปิ้งอิออน
นาโงย่า-ทะเลสาบฮามานา-ฮาโกเน่-ผ่านชมทะเลสาบอาชิ
นั่งกระเช้าขึ้นหุบเขาโอวาคุดานิ[ONEWAY]-ศาลเจ้าฮาโกเน่
แช่น้ำแร่
[กรุ๊ปที่เดินช่วง มกราคม - 15 มีนาคม] กิจกรรมถาดเลื่อนหิมะ ณ ลานสกี / [กรุ๊ปที่เดินช่วง 15 มีนาคมเป็นต้นไป] ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 [ตามสภาพอากาศ] – [กรุ๊ปที่เดินทางตั้งแต่ 22 มีนาคม-15 เมษายน] ชมซากุระที่ชินจูกุโคเอนหรือเฮวะโคเอน-ศูนย์จำลองแผ่นดินไหว-โตเกียว-ช้อปปิ้งชินจูกุ
วัดอาซากุซะ-ตลาดปลาซึกิจิ-โอไดบะ-กันดั้มยูนิคอร์น-สนามบินนาริตะ
สนามบินนาริตะ-กรุงเทพฯ

Last Updated on Monday, 05 February 2018 11:34

GT-KIX TG02 โตเกี่ยว ฟูจิ SNOW MONKEY 6 วัน 4 คืน เดือน ม.ค-มี.ค61 เริ่มต้น 45,991 (TG)

Tokyo Photo Disneyland Castle
รหัสทัวร์: GT-KIX TG02
สายการบิน: TG
ระยะเวลา: 6 วัน 4 คืน
ประเทศ : ทัวร์ต่างประเทศ
ราคาเริ่มต้น: 45,991
พักโรงแรม 4 คืน
อาหาร 10 มื้อ
วันที่เดินทาง: 06-11 กุมภาพันธ์ 2561
15-20 กุมภาพันธ์ 2561
20-25 กุมภาพันธ์ 2561
27 - 04 มีนาคม 2561
06-11 มีนาคม 2561
13-18 มีนาคม 2561
ราคาทัวร์: 46,991
47,991
46,991
47,991
46,991
47,991
หมายเหตุ

สนามบินสุวรรณภูมิ-สนามบินคันไซ
สนามบินคันไซ-วัดคินคาคุจิ-ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ- NABANA NO SATO [ชมการแสดงไฟ]
หมู่บ้านชิราคาวาโกะ-ทาคายาม่า-ที่ว่าการอำเภอเก่าทาคายาม่า[ด้านนอก]-ถนนซันมาจิ ซูจิ
ลิงแช่ออนเซ็น[SNOW MONKEY]-วัดเซ็นโคจิ-มัตสึโมโต้
ปราสาทมัตสึโมโต้
กิจกรรม ณ ลานสกี-ศูนย์จำลองแผ่นดินไหว-โตเกียว-ช้อปปิ้งชินจูกุ
วัดนาริตะ-อิออน-สนามบินนาริตะ-กรุงเทพฯ

Last Updated on Monday, 05 February 2018 11:32

GT-NGO JL01 ทาคายาม่า ONE PIECE 5 วัน 3 คืน เดือน ม.ค-ก.พ 61 เริ่มต้น 37,991 (JL)

2 บ้านชิรา ฤดุใบไม้เปลี่ยนสี
รหัสทัวร์: GT-NGO JL01
สายการบิน: JL
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 37,991
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 6 มื้อ
วันที่เดินทาง: 08-12 กุมภาพันธ์ 2561
15-19 กุมภาพันธ์ 2561
22-26 กุมภาพันธ์ 2561
ราคาทัวร์: 38,991
38,991
38,991
หมายเหตุ

สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินนาโกย่า
หมู่บ้านชิราคาวาโกะ-เมืองทาคายาม่า-ที่ว่าการอำเภอเก่าทาคายาม่า[ด้านนอก]-ถนนสายซันมาจิ ซูจิ-แช่น้ำแร่
เมืองกุโจ-ลานสกี ณ บ๊กกะโนะซาโตะ-ทดลองทำอาหารตัวอย่าง-ลากุน่า เท็นบอช-เรือโจรสลัด ONE PIECE [**ไม่รวมค่าขึ้นเรือ Thousand Sunny]
ฟาร์มสตอเบอรี่-วัดเจ้าแม่กวนอิมโอสึ-ช้อปปิ้งย่านซาคาเอะ
สนามบินนาโกย่า-กรุงเทพฯ

Last Updated on Monday, 05 February 2018 11:34

GT-KIX XJ04 โอซาก้า ROMANTIC TAKAYAMA 5 วัน 3 คืน เดือน ม.ค-มี.ค61 เริ่มต้น 29,991 (XJ)

1okinawa
รหัสทัวร์: GT-KIX XJ04
สายการบิน: XJ
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ต่างประเทศ
ราคาเริ่มต้น: 29,991
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 6 มื้อ
วันที่เดินทาง: 07-11 กุมภาพันธ์ 2561
10-14 กุมภาพันธ์ 2561
14-18 กุมภาพันธ์ 2561
15-19 กุมภาพันธ์ 2561
16-20 กุมภาพันธ์ 2561 [1]
16-20 กุมภาพันธ์ 2561 [2]
22-26 กุมภาพันธ์ 2561
24-28 กุมภาพันธ์ 2561
28 -04 มีนาคม 2561
01-05 มีนาคม 2561 [1]
01-05 มีนาคม 2561 [2]
02-06 มีนาคม 2561
03-07 มีนาคม 2561
07-11 มีนาคม 2561
10-14 มีนาคม 2561
14-18 มีนาคม 2561
17-21 มีนาคม 2561

ราคาทัวร์: 29,991
29,991
29,991
29,991
32,991
32,991
29,991
29,991
29,991
32,991
32,991
29,991
29,991
29,991
29,991
30,991
30,991
หมายเหตุ -
-
-
-
วันตรุษจีน
วันตรุษจีน
-
-
-
วันมาฆบูชา
วันมาฆบูชา
-
-
-
-
-
-

สนามบินดอนเมือง – สนามบินคันไซ
สนามบินคันไซ-วัดคินคาคุจิ-ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ-มิตซุยเอ้าท์เล็ต-NABANA NO SATO[ชมการแสดงไฟ]
กิจกรรม ณ ลานสกี-เมืองทาคายาม่า-ที่ว่าการอำเภอเก่าทาคายาม่า[ด้านนอก]-ถนนสายซันมาจิ ซูจิ-หมู่บ้านชิราคาวาโกะ
เมืองฟุคุอิ -หน้าผาโทจินโบ-DOTON PLAZA-ช้อปปิ้งชินไซบาชิ-สนามบินคันไซ
สนามบินคันไซ-กรุงเทพฯ

Last Updated on Monday, 05 February 2018 11:33

HJO-TR54-C01 โอซาก้า เกี่ยวโต นารา 5 วัน 3 คืน เดือน พย-กพ.61 เริ่มต้น 28,999 (TR)

2 Osaka Castle Autumn
รหัสทัวร์: HJO-TR54-C01
สายการบิน: TR
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 28,999
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 8 มื้อ
วันที่เดินทาง: วันที่7- 11 ก.พ.61
วันที่14-18 ก.พ.61
วันที่21-25 ก.พ.61
วันที่28 ก.พ.-4 มี.ค.61
วันที่7-11 มี.ค.61
วันที่14-18 มี.ค.61
ราคาทัวร์: 29,999
29,999
29,999
32,999
31,999
31,999
หมายเหตุ -
วันวาเลนไทน์
-
-
-
-

กรุงเทพฯ - สนามบินดอนเมือง - สนามบินคันไซ  – กิฟุ หมู่บ้านชิราคาวาโกะ – ทาคายาม่าจิยะ - ลิตเติ้ลเกียวโต–ขาปูยักษ์ แบบไม่อั้นโกเบย่าน KITANO - หุ่นยนต์เหล็กหมายเลข 28 – นารา - วัดโทไดจิเกียวโต - วัดคิโยมิสึ - โอซาก้าอิสระท่องเที่ยว FREE DAY เต็มวัน หรือ เลือกซื้อ Option เที่ยวยูนิเวอร์แซลเจแปน  ปราสาทโอซาก้า - DUTY FREE - ช้อปปิ้งชินไซบาชิ - สนามบินคันไซ - กรุงเทพ

Last Updated on Tuesday, 06 February 2018 15:31

HNKP8 HI เกาหลี WINTER SO COOL 5 วัน 3 คืน เดือน ธค.60-กพ.61 เริ่มต้น 16,900 (LJ)

111
รหัสทัวร์: HNKP8
สายการบิน: LJ
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ต่างประเทศ
ราคาเริ่มต้น: 16,900
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 10 มื้อ
วันที่เดินทาง: 12 – 16 / 26 – 02 มี.ค 61
03 – 07 / 04 – 08 ก.พ 61
05 – 09 / 06 – 10 ก.พ 61
10 – 14 / 11 – 15 ก.พ 61
13 – 17 / 17 – 21 ก.พ 61
18 – 22 / 19 – 23 ก.พ 61
20 – 24 / 24 – 28 ก.พ 61
25 – 01 / 27 – 03 มี.ค 61
01 – 05 / 02 – 06 ก.พ 61
07 – 11 / 08 – 12 ก.พ 61
09 – 13 / 14 – 18 ก.พ 61
15 – 19 / 16 – 20 ก.พ 61
21 – 25 / 22 – 26 ก.พ 61
23 - 27 ก.พ / 28 - 04 มี.ค 61
ราคาทัวร์: 17,900
17,900
17,900
17,900
17,900
17,900
17,900
18,900
18,900
18,900
18,900
18,900
18,900
18,900
หมายเหตุ

กรุงเทพ – สนามบินอินชอน หมู่บ้านเทพนิยาย –  เกาะนามิ –  เล่นสกี ไร่สตรอเบอร์รี่ – สวนสนุก EVERLAND  – น้ำมันสนเข็มแดง – คอสเมติก  พระราชวังถ๊อกซูกุง -หมู่บ้านบุกชอนฮันอก– ศูนย์โสม – ศูนย์สมุนไพร– คล้องกุญแจคู่รัก@โซลทาวเวอร์– ดิวตี้ฟรี–ตลาดเมียงดง พิพิธภัณฑ์สาหร่าย +ฮันบก -ตลาดฮงอิก - Seoullo 7017- ซุปเปอร์มาเก็ต-กรุงเทพฯ

Last Updated on Monday, 05 February 2018 10:55

HJO-XJ53-C01 โอซาก้า ชิราคาวาโกะเกียวโตนารา 5 วัน 3 คืน เดือน ม.ค.-มี.ค.60. เริ่มต้น 28,999 (XJ)

3 Universal Harry
รหัสทัวร์: HJO-XJ53-C01
สายการบิน: XJ
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 28,999
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 5 มื้อ
วันที่เดินทาง: วันที่9-13 ก.พ.61
วันที่16-20ก.พ.61
วันที่ 2-6 มี.ค.61
วันที่9-13มี.ค.61
วันที่ 16-20 มี.ค.61
ราคาทัวร์: 29,999
29,999
28,999
29,999
28,999
หมายเหตุ -
วันตรุษจีน
-
-
-

กรุงเทพฯ - สนามบินดอนเมือง สนามบินคันไซ ประเทศญี่ปุ่น - หมู่บ้านชิราคาวาโกะ – ทาคายาม่าจิยะ - ลิตเติ้ล เกียวโต–ขาปูยักษ์ แบบไม่อั้น นารา - วัดโทไดจิเกียวโต - วัดคิโยมิสึ - DUTY FREE - ช้อปปิ้งชินไซบาชิ อิสระท่องเที่ยว FREE DAY เต็มวัน หรือ เลือกซื้อ Option เที่ยวยูนิเวอร์แซลเจแปน สนามบินคันไซ - กรุงเทพฯ

Last Updated on Monday, 29 January 2018 17:16

IAWJP06 ฮอกไกโด SNOW WINTER 5 วัน 3 คืน เดือน มค-มีค.61 เริ่มต้น 41,900 (TG)

SkiResort2
รหัสทัวร์: IAWJP06
สายการบิน: TG
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ต่างประเทศ
ราคาเริ่มต้น: 41,900
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 6 มื้อ
วันที่เดินทาง: 13 – 17 กุมภาพันธ์ 2561
01 – 05 มีนาคม 2561
22 – 26 มีนาคม 2561
ราคาทัวร์: 42,900
41,900
41,900
หมายเหตุ วันวาเลนไทน์
วันมาฆบูชา
-

กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) ฮอกไกโด (ชิโตเซะ) – โนโบริเบตสึ – บ่อจิโงคุดานิ – จุดชมวิวทะเลสาบโทยะ – ฮาโกดาเตะ – กระเช้าไฟฟ้า – ออนเซ็น อิสระสกีรุซุสึ – เมืองซัปโปโร่ - ถนนคนเดินทานูกิโคจิ - หอนาฬิกาซัปโปโร - ซูซูกิโนะ อิสระเต็มวัน นั่งรถไฟ JR สนามบินชิโตะเชะ – กรุงเทพฯ

Last Updated on Monday, 29 January 2018 15:24

HJOT-TR54-B01 โอซาก้า TOKYO ชิราคาวาโกะ 5วัน4คืน เดือนธค-มีค61 เริ่มต้น 28,999 (TR)

3 Onsen
รหัสทัวร์: HJOT-TR54-B01
สายการบิน: TR
ระยะเวลา: 5 วัน 4 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 28,999
พักโรงแรม 4 คืน
อาหาร 5 มื้อ
วันที่เดินทาง: วันที่ 2 – 6 ก.พ. 61
วันที่ 9 – 13 ก.พ. 61
วันที่ 16 – 20 ก.พ. 61
วันที่ 23 – 27 ก.พ. 61
วันที่ 2 – 6 มี.ค. 61
วันที่ 9 – 13 มี.ค. 61
วันที่ 16 – 20 มี.ค. 61
ราคาทัวร์: 29,999
29,999
29,999
29,999
31,999
29,999
29,999
หมายเหตุ -
-
วันตรุษจีน
-
-
-
-

กรุงเทพฯ - สนามบินดอนเมือง – สนามบินคันไซ – กิฟุ หมู่บ้านชิราคาวาโกะ – ทาคายาม่าจิยะ - ลิตเติ้ล เกียวโต – บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ – ออนเซ็นธรรมชาติ
ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5 - ศูนย์จำลองแผ่นดินไหว - JTC DUTY FREE - ย่านชินจุกุ หรือ ฮาราจูกุ ตะลุยโตเกียว - อิสระท่องเที่ยวช้อปปิ้งเต็มวัน หรือ เลือกซื้อทัวร์ดิสนีย์แลนด์ สนามบินดอนเมือง

Last Updated on Tuesday, 06 February 2018 15:31

MMR02DDSL พม่า ไหว้พระดัง ไปเช้า-เย็นกลับ 1 วัน เดือน พ.ย.60.-มีค.61.ราคา 4,999 (DD,SL)

11
รหัสทัวร์: MMR02DDSL
สายการบิน: DD
ระยะเวลา: ไปเช้า-เย็นกลับ
ประเทศ : ทัวร์ต่างประเทศ
ราคาเริ่มต้น: 4,999
-
ไม่มีบริการอาหาร
วันที่เดินทาง: 5,8,12,19,22,26 ก.พ. 61
5 , 8 , 12 มี.ค. 61
ราคาทัวร์: 4,999
4,999
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ-ย่างกุ้ง-พระหินอ่อน-พระมหาเจดีย์ชเวดากอง-พระนอนตาหวาน-วัดหงาทัตยี-เทพทันใจ-เทพกระซิบ-กรุงเทพฯ  

Last Updated on Monday, 29 January 2018 19:09

HJT-TR53-B02 โตเกียว LOVE LOVE SPRING 5วัน 3 คืน เดือน มีค.61เริ่มต้น 25,999 (TR)

111
รหัสทัวร์: HJT-TR53-B02
สายการบิน: TR
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 25,999
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 5 มื้อ
วันที่เดินทาง: วันที่ 1-5 มี.ค. 61
วันที่ 2-6 มี.ค. 61
วันที่ 3-7 มี.ค. 61
วันที่ 4-8 มี.ค. 61
วันที่ 5-9 มี.ค. 61
วันที่ 6-10 มี.ค. 61
วันที่ 7-11 มี.ค. 61
วันที่ 8-12 มี.ค. 61
วันที่ 9-13 มี.ค. 61
วันที่ 10-14 มี.ค. 61
วันที่ 11-15 มี.ค. 61
วันที่ 12-16 มี.ค. 61
วันที่ 13-17 มี.ค. 61
วันที่ 14-18 มี.ค. 61
วันที่ 15-19 มี.ค. 61
วันที่ 16-20 มี.ค. 61
วันที่ 17-21 มี.ค. 61
วันที่ 18-22 มี.ค. 61
วันที่ 19-23 มี.ค. 61
วันที่ 20-24 มี.ค. 61
ราคาทัวร์: 27,999
26,999
26,999
26,999
25,999
26,999
27,999
26,999
26,999
26,999
26,999
25,999
26,999
27,999
27,999
27,999
27,999
26,999
27,999
27,999
หมายเหตุ วันมาฆบูชา
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

สนามบินดอนเมือง นาริตะ - วนอุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ – ล่องเรือโจรสลัด - หุบเขาโอวาคุดานิ – อาบน้ำแร่ธรรมชาติ - บุฟเฟต์ขาปูยักษ์ เสิร์ฟไม่อั้น
หมู่บ้านโอชิโนะฮัคไค - ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5 - ศูนย์จำลองแผ่นดินไหว - โตเกียวสกายทรี - วัดอาซากุสะ ตะลุยโตเกียว - อิสระท่องเที่ยวช้อปปิ้งเต็มวัน หรือ เลือกซื้อทัวร์ดิสนีย์แลนด์
สนามบินดอนเมือง

Last Updated on Monday, 29 January 2018 17:33

SUP01 สิงคโปร์ SCOOT AWESOME 3วัน 2 คืน เดือน ธ.ค.-มี.ค.61 (TR)

Uss WCmeH
รหัสทัวร์: SUP01
สายการบิน: TR
ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน
ประเทศ : ทัวร์ต่างประเทศ
ราคาเริ่มต้น: 10,955
พักโรงแรม 2 คืน
อาหาร 3 มื้อ
วันที่เดินทาง: 24-26 FEB 2018
1-3 MAR 2018
ราคาทัวร์: 12,955
11,955
หมายเหตุ -
วันมาฆบูชา

กรุงเทพฯ – Singapore  Free & Easy (อิสระไม่มีรถและไกด์บริการ) UNIVERSAL STUDIO (รวมค่าบัตร) + ล่องเรือ BUMBOAT (รวมค่าบัตร) –  Manrina bay sands + ชมโชว์น้ำพุ  CITY TOUR - น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง - Garden by the bay –  Duty Free Shop - ไชน่าทาวน์ – ช็อปปิ้ง Orchard – กลับ กทม.

Last Updated on Friday, 02 February 2018 15:10

HJT-TR53-CB01 โตเกียว SAY HI WINTER 5 วัน 3 คืน เดือน ธค-กพ 61 เริ่มต้น 21,999 (TR)

3 Tokyo Night
รหัสทัวร์: HJT-TR53-CB01
สายการบิน: TR
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 21,999
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 6 มื้อ
วันที่เดินทาง: วันที่ 2-6 ก.พ. 61
วันที่ 3-7 ก.พ. 61
วันที่ 4-8 ก.พ. 61
วันที่ 5-9 ก.พ. 61
วันที่ 6-10 ก.พ. 61
วันที่ 7-11 ก.พ. 61
วันที่ 9-13 ก.พ. 61
วันที่ 10-14 ก.พ. 61
วันที่ 11-15 ก.พ. 61
วันที่ 12-16 ก.พ. 61
วันที่ 13-17 ก.พ. 61
วันที่ 14-18 ก.พ. 61
วันที่ 15-19 ก.พ. 61
วันที่ 16-20 ก.พ. 61
วันที่ 17-21 ก.พ. 61
วันที่ 18-22 ก.พ. 61
วันที่ 20-24 ก.พ. 61
วันที่ 21-25 ก.พ. 61
วันที่ 22-26 ก.พ. 61
วันที่ 23-27 ก.พ. 61
วันที่ 24-28 ก.พ. 61
วันที่ 25-1 มี.ค. 61
วันที่ 26-2 มี.ค. 61
วันที่ 27-3 มี.ค. 61
วันที่ 28-4 มี.ค. 61
ราคาทัวร์: 23,999
23,999
23,999
23,999
25,999
26,999
25,999
25,999
25,999
26,999
27,999
27,999
27,999
26,999
25,999
25,999
25,999
26,999
25,999
25,999
25,999
25,999
27,999
29,999
29,999
หมายเหตุ -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
วันวาเลนไทน์
-
วันตรุษจีน
วันตรุษจีน
วันตรุษจีน
-
-
-
-
-
-
-
-
-

สนามบินดอนเมือง นาริตะ - วนอุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ – ล่องเรือโจรสลัด - หุบเขาโอวาคุดานิ – อาบน้ำแร่ธรรมชาติ -             บุฟเฟต์ขาปูยักษ์ เสิร์ฟไม่อั้น หมู่บ้านโอชิโนะฮัคไค หรือ ลานสกีฟูจิเท็น  - ศูนย์จำลองแผ่นดินไหว - โตเกียวสกายทรี - วัดอาซากุสะ                                         - ย่านชินจุกุตะลุยโตเกียว - อิสระท่องเที่ยวช้อปปิ้งเต็มวัน หรือ เลือกซื้อทัวร์ดิสนีย์แลนด์ สนามบินดอนเมือง

Last Updated on Monday, 05 February 2018 11:42

SUP03 สิงคโปร์ SO STRONG 3 วัน 2 คืน เดือน ธ.ค.60-เม.ย.61เริ่มต้น 16,999 (FD)

Singapore Merlion
รหัสทัวร์: SUP03
สายการบิน: FD
ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน
ประเทศ : ทัวร์ต่างประเทศ
ราคาเริ่มต้น: 16,999
พักโรงแรม 2 คืน
อาหาร 4 มื้อ
วันที่เดินทาง: 16-18 มีนาคม 61
23-25 มีนาคม 61
30 มีนาคม – 1 เมษายน
6-8 เมษายน 61
13-15 เมษายน 61
14-16 เมษายน 61
20-22 เมษายน 61
ราคาทัวร์: 16,999
16,999
16,999
17,999
19,999
19,999
16,999
หมายเหตุ -
-
-
วันจักรี
วันสงกรานต์
วันสงกรานต์
-

กรุงเทพฯ –สิงคโปร์ – น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง –SINGAPORE FLYER -GARDEN BY THE BAY- มารีน่า เบย์ แซนด์
S.E.A. AQUARIUM +UNIVERSAL STUDIO (รวมค่าบัตร) + ชมแสงสีย่าน Clarke Quay – Bumboat
Duty Free Shop– วัดพระเขี้ยวแก้ว ย่านไชน่าทาวน์ -ช็อปปิ้งถนนออร์ชาร์ด– สนามบิน – กรุงเทพ

Last Updated on Friday, 02 February 2018 15:12

HJTXJ53S02 โตเกียว ทุ่งพิ้งมอส VS ทุ่งลาเวนเดอร์ 5 วัน 3 คืน เดือน พ.ค.- ก.ค. 61 เริ่มต้น 19,777. (XJ)

2014 03 21 133749
รหัสทัวร์: HJTXJ53S02
สายการบิน: XJ
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 19,777
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 5 มื้อ
วันที่เดินทาง: วันที่ 5-9 พ.ค. 61
วันที่ 9-13 พ.ค. 61
วันที่ 10-14 พ.ค. 61
วันที่ 11-15 พ.ค. 61
วันที่ 16-20 พ.ค. 61
วันที่ 17-21 พ.ค. 61
วันที่ 18-22 พ.ค. 61
วันที่ 23-27 พ.ค. 61
วันที่ 24-28 พ.ค. 61
วันที่ 25-29 พ.ค. 61
วันที่ 26-30 พ.ค. 61
วันที่ 30 พ.ค.-3 มิ.ย. 61
วันที่ 31 พ.ค.-4 มิ.ย. 61
วันที่ 1 - 5 มิ.ย. 61
วันที่ 6 - 10 มิ.ย. 61
วันที่ 7 - 11 มิ.ย. 61
วันที่ 8 - 12 มิ.ย. 61
วันที่ 13 - 17 มิ.ย. 61
วันที่ 14 - 18 มิ.ย. 61
วันที่ 15 - 19 มิ.ย. 61
วันที่ 20 - 24 มิ.ย. 61
วันที่ 21 - 25 มิ.ย. 61
วันที่ 22 - 26 มิ.ย. 61
วันที่ 27 มิ.ย. – 1 ก.ค. 61
วันที่ 28 มิ.ย. – 2 ก.ค. 61
วันที่ 29 มิ.ย. – 3 ก.ค. 61
วันที่ 30 มิ.ย. – 4 ก.ค. 61
วันที่ 4 – 8 ก.ค. 61
วันที่ 5 – 9 ก.ค. 61
วันที่ 11 – 15 ก.ค. 61
วันที่ 12 – 16 ก.ค. 61
วันที่ 13 – 17 ก.ค. 61
วันที่ 18 – 22 ก.ค. 61
วันที่ 19 – 23 ก.ค. 61
วันที่ 20 – 24 ก.ค. 61
วันที่ 25 – 29 ก.ค. 61
วันที่ 26 – 30 ก.ค. 61
วันที่ 27 – 31 ก.ค. 61
วันที่ 28 ก.ค.-1 ส.ค. 61
ราคาทัวร์: 19,777
21,999
20,999
19,777
21,999
20,999
19,777
21,999
21,999
22,999
21,999
21,999
21,999
21,999
21,999
21,999
21,999
22,999
22,999
21,999
22,999
22,999
21,999
22,999
22,999
21,999
23,999
22,999
21,999
22,999
22,999
21,999
22,999
22,999
21,999
25,999
25,999
25,999
23,999
หมายเหตุ

สนามบินดอนเมือง
นาริตะ - วัดนาริตะซัน – AEON TOWN - ช้อปปิ้ง นาริตะ สเตชั่น
นาริตะ - วนอุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ – ล่องเรือโจรสลัด - หุบเขาโอวาคุดานิ – โอชิโนะ ฮัคไค หรือดอกไม้ตามฤดูกาล (พิ้งมอสหรือลาเวนเดอร์) - อาบน้ำแร่ธรรมชาติ - บุฟเฟต์ขาปูยักษ์ เสิร์ฟไม่อั้น
ภูเขาไฟฟูจิ - ศูนย์จำลองแผ่นดินไหว - ย่านชินจุกุ - โอไดบะ
อิออน - สนามบินนาริตะ - สนามบินดอนเมือง

Last Updated on Friday, 16 February 2018 11:10

SUP05 สิงคโปร์ MAGNIFICENT 4 วัน 3 คืน เดือน ก.ย.60-มี.ค.61 เริ่มต้น 12,999 (SL)

Singapore Merlion
รหัสทัวร์: SUP05
สายการบิน: SL
ระยะเวลา: 4 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ต่างประเทศ
ราคาเริ่มต้น: 12,999
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 4 มื้อ
วันที่เดินทาง: 2-5 FEB 2018
9-12 FEB 2018
16-19 FEB 2018
23-26 FEB 2018
1-4 MAR 2018
9-12 MAR 2018
16-19 MAR 2018
23-26 MAR 2018
ราคาทัวร์: 12,999
12,999
15,999
12,999
15,999
12,999
12,999
12,999
หมายเหตุ -
-
-
-
วันมาฆบูชา
-
-
-

กรุงเทพฯ – Singapore CITY TOUR – น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง – วัดเจ้าแม่กวนอิม - GARDEN BY THE BAY – Orchard – ท่าเรือ CLARKE QUAY Free & Easy UNIVERSAL STUDIO (รวมค่าบัตร) + มารีน่า เบย์ แซนด์ ชมโชว์ WONDERFUL LIGHT ไชน่าทาวน์ – เดินทางกลับ

Last Updated on Friday, 02 February 2018 15:16

HNJK1 ฟุกุโอกะ TO TIME 6 วัน 4 คืน เดือน มค.-มีค.61 เริ่มต้น 43,900 (TG)

111
รหัสทัวร์: HNJK1
สายการบิน: TG
ระยะเวลา: 6 วัน 4 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 43,900
พักโรงแรม 4 คืน
อาหาร 8 มื้อ
วันที่เดินทาง: 6 - 11 กุมภาพันธ์ 2561
13 - 18 กุมภาพันธ์ 2561
20 - 25 กุมภาพันธ์ 2561
27 - 4 มีนาคม 2561
6 - 11 มีนาคม 2561
13 - 18 มีนาคม 2561
20 - 25 มีนาคม 2561
27 - 1 เมษายน 2561
3 - 8 เมษายน 2561
ราคาทัวร์: 43,900.-
43,900.-
43,900.-
43,900.-
43,900.-
44,900.-
44,900.-
46,900.-
46,900.-
หมายเหตุ

สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินฟุกุโอกะ สนามบินฟุกุโอกะ - ศาลเจ้าดาไซฟุ – หมู่บ้านยูฟูอิน – เบปปุ- คามาโดะ จิโกกุ - ชมโรงผลิต
น้ำแร่ยุโนะฮานะ - โรงแรมออนเซน ฟาร์มสตอเบอรี่ - ศาลเจ้ายูโทคุอินาริ - สวนมิฟูเนะ - ฟุกุโอกะ - โรงแรม ฟุกุโอกะ - อิสระช้อปปิ้ง ย่านเทนจินและห้างสรรพสินค้าคาแนลซิตี้
DUTY FREE - ลานสกี - โทสุ พรีเมี่ยม เอ้าท์เล็ต - โรงแรม สนามบินฟุกุโอกะ – ประเทศไทย

Last Updated on Monday, 29 January 2018 17:40

SUP06 สิงคโปร์ FLOW PLUS 3 วัน 2 คืน เดือน พ.ค.61. ราคา 8,888.-(SL)

1วัดเทียนโฮ่ว
รหัสทัวร์: SUP06
สายการบิน: SL
ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน
ประเทศ : ทัวร์ต่างประเทศ
ราคาเริ่มต้น: 8,888
พักโรงแรม 2 คืน
อาหาร 3 มื้อ
วันที่เดินทาง: 3-5 พ.ค. 61
6-8 พ.ค. 61
17-19 พ.ค. 61
20-22 พ.ค. 61
24-26 พ.ค. 61
27-29 พ.ค. 61
ราคาทัวร์: 8,888
8,888
8,888
8,888
8,888
8,888
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ – สิงคโปร์ – MERLION -วัดเจ้าแม่กวนอิม-น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง- GARDEN BY THE BAY – มารีน่า เบย์ แซนด์
Free & Easy (อิสระไม่มีรถและไกด์บริการ)
Duty Free Shop – วัดพระเขี้ยวแก้ว ย่านไชน่าทาวน์ – ย่านลิตเติ้ลอินเดีย -
ช็อปปิ้งถนนออร์ชาร์ด – สนามบิน – กรุงเทพฯ

Last Updated on Tuesday, 13 February 2018 11:32

HNJO1 โอซาก้า 2018 มาแล้วจ้า 5 วัน 3 คืน เดือน มค.-มีค.61 เริ่มต้น 27,900 (XJ)

3 Universal Jaws
รหัสทัวร์: HNJO1
สายการบิน: XJ
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 27,900
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 7 มื้อ
วันที่เดินทาง: 13 – 17 กุมภาพันธ์ 2561
17 – 21 กุมภาพันธ์ 2561
20 – 24 กุมภาพันธ์ 2561
23 – 27 กุมภาพันธ์ 2561
27 – 3 มีนาคม 2561
9 – 13 มีนาคม 2561
16 – 20 มีนาคม 2561
ราคาทัวร์: 29,900
28,900
28,900
29,900
28,900
28,900
29,900
หมายเหตุ

กรุงเทพ (ดอนเมือง) - สนามบินคันไซ (โอซาก้า) – โรงแรม
เกียวโต –วัดคินคะคุจิ– ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ – อาราชิยาม่า – โอซาก้า – โดทงโบริ - ชินไซบาชิ
อิสระฟรีเดย์ หรือเลือกซื้อยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ 2500 บาท
ปราสาทโอซาก้า-วัดโทไดจิ เมืองนารา-ริงกุ เอ้าท์เล็ท-ดิวตี้ฟรี - สนามบินคันไซ (โอซาก้า)
ประเทศไทย กรุงเทพ (ดอนเมือง)

Last Updated on Monday, 29 January 2018 17:41

SUP07 สิงคโปร์ SO SHIOK 3 วัน 2 คืน เดือน ก.ย.60-มี.ค.61 เริ่มต้น 9,999 (SL)

Uss WCmeH
รหัสทัวร์: SUP07
สายการบิน: SL
ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน
ประเทศ : ทัวร์ต่างประเทศ
ราคาเริ่มต้น: 9,999
พักโรงแรม 2 คืน
อาหาร 3 มื้อ
วันที่เดินทาง: 2-4 กุมภาพันธ์ 61
3-5 กุมภาพันธ์ 61
9-11 กุมภาพันธ์ 61
10-12 กุมภาพันธ์ 61
16-18 กุมภาพันธ์ 61
23-25 กุมภาพันธ์ 61
24-26 กุมภาพันธ์ 61
1-3 มีนาคม 61
2-4 มีนาคม 61
8-10 มีนาคม 61
9-11 มีนาคม 61
10-12 มีนาคม 61
11-13 มีนาคม 61
15-17 มีนาคม 61
16-18 มีนาคม 61
17-19 มีนาคม 61
18-20 มีนาคม 61
ราคาทัวร์: 10,999
9,999
10,999
10,999
13,999
10,999
10,999
12,999
12,999
9,999
10,999
10,999
10,999
10,999
10,999
10,999
10,999
หมายเหตุ -
-
-
-
วันตรุษจีน
-
-
วันมาฆบูชา
-
-
-
-
-
-
-
-
-

กรุงเทพฯ – สิงคโปร์ – ซิตี้ทัวร์ เมอไลอ้อน - วัดเจ้าแม่กวนอิม – น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง - GARDEN BY THE BAY - มารีน่า เบย์ แซนด์ Free & Easy UNIVERSAL STUDIO Duty Free Shop – วัดพระเขี้ยวแก้ว ย่านไชน่าทาวน์ –  ย่านลิตเติ้ลอินเดีย - ช็อปปิ้งถนนออร์ชาร์ด – สนามบิน – กรุงเทพ

Last Updated on Friday, 02 February 2018 15:18

HNJS1 ฮอกไกโด WINTER PLAY SKI 5วัน3คืน วันที่ 4-8มี.ค. , 20-24มี.ค.61 เริ่มต้น 43,900 (TG)

1 Hokaido Skiรีสอท
รหัสทัวร์: HNJS1
สายการบิน: TG
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 43,900
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 7 มื้อ
วันที่เดินทาง: 20 -24 มีนาคม 2561
ราคาทัวร์: 45,900
หมายเหตุ

สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินชิโตเซะ (ฮอกไกโด)ดาเตะจิไดมูระ - โนโบริเบทสึ – จิโกกุดานิ – นั่งกระเช้าชมวิวอุสุซาน – ศูนย์อนุรักษ์หมี  KiRoro Ski Resort - โอตารุ - คลองโอตารุ – นาฬิกาไอน้ำ- พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี - โรงงานเป่าแก้ว – โรงงานช็อคโกแลตอิชิยะ อิสระช้อปปิ้ง ตามอัธยาศัยสนามบินชิโตเซะ – ประเทศไทย

Last Updated on Monday, 29 January 2018 17:41

SUP09 สิงคโปร SO SHIOK 3 วัน 2 คืน เดือน พ.ย-มี.ค 61 เริ่มต้น 12,999 (TR)

Uss WCmeH
รหัสทัวร์: SUP09
สายการบิน: TR
ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน
ประเทศ : ทัวร์ต่างประเทศ
ราคาเริ่มต้น: 12,999
พักโรงแรม 2 คืน
อาหาร 4 มื้อ
วันที่เดินทาง: 9-11 MAR 2018
16-18 MAR 2018
17-19 MAR 2018
ราคาทัวร์: 12,999
12,999
14,999
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ – สิงคโปร์ – วัดเจ้าแม่กวนอิม - น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง - GARDEN BY THE BAY - มารีน่า เบย์ แซนด์ Free & Easy  UNIVERSAL STUDIO ซิตี้ทัวร์ เมอไลอ้อน - Duty Free Shop – วัดพระเขี้ยวแก้ว ย่านไชน่าทาวน์ – ช้อปปิ้ง ORCHARD - สนามบิน – กรุงเทพ

Last Updated on Thursday, 28 December 2017 10:51

JJP01 โตเกียว สุดยอด ฟรีเดย์ 5 วัน 3 คืน เดือน ก.พ.61. เริ่มต้น 19,999 (XJ)

2017 08 25 122015
รหัสทัวร์: JJP01
สายการบิน: XJ
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 19,999
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 7 มื้อ
วันที่เดินทาง: 01-05 ก.พ.61
02-06 ก.พ.61
03-07 ก.พ.61
04-08 ก.พ.61
05-09 ก.พ.61
06-10 ก.พ.61
07-11 ก.พ.61
08-12 ก.พ.61
10-14 ก.พ.61
11-15 ก.พ.61
12-16 ก.พ.61
14-18 ก.พ.61
15-19 ก.พ.61
16-20 ก.พ.61
17-21 ก.พ.61
18-22 ก.พ.61
19-23 ก.พ.61
20-24 ก.พ.61
21-25 ก.พ.61
22-26 ก.พ.61
23-27 ก.พ.61
24-28 ก.พ.61
25 ก.พ.-01 มี.ค.61
26 ก.พ.-02 มี.ค.61
27 ก.พ.-03 มี.ค.61
ราคาทัวร์: 19,999
19,999
19,999
19,999
19,999
19,999
20,999
21,999
21,999
20,999
19,999
20,999
21,999
21,999
21,999
23,888
23,888
19,999
20,999
20,999
21,999
21,999
21,999
20,999
20,999
หมายเหตุ -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
วันวาเลนไทน์
-
วันตรุษจีน
วันตรุษจีน
วันตรุษจีน
-
-
-
-
-
-
-
-
-

กรุงเทพฯ ดอนเมือง-สนามบินนาริตะ
ช้อปปิ้งอิสระหรือ เลือกซื้อทัวร์โตเกียวดิสนีย์แลนด์
อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่-ล่องเรือทะเลสาบอาชิ-ศูนย์จำลองแผ่นดินไหว-หมู่บ้านโอชิโนะฮักไกทะเลสาบ- ยามานากะโกะ
เล่นสกี ณ ฟูจิเท็น-ช้อปปิ้งชินจูกุ-วัดอาซากุซะผ่านชมโตเกียวสกายทรี-สนามบินนาริตะ
สนามบินนาริตะ-กรุงเทพฯ

Last Updated on Monday, 05 February 2018 11:44

ZGHKG11 ฮ่องกง ลันเตา ดิสนีย์ 3 วัน 2 คืน เดือน มค-เมย.61 เริ่มต้น 16,900 (EK)

3 ฮ่องกงdisneyแลนด์
รหัสทัวร์: ZGHKG11
สายการบิน: EK
ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน
ประเทศ : ทัวร์ต่างประเทศ
ราคาเริ่มต้น: 16,900
พักโรงแรม 2 คืน
อาหาร 5 มื้อ
วันที่เดินทาง: 02-04 กุมภาพันธ์ 2561
03-05 กุมภาพันธ์ 2561
09-11 กุมภาพันธ์ 2561
16-18 กุมภาพันธ์ 2561
17-19 กุมภาพันธ์ 2561
09-11 มีนาคม 2561
16-18 มีนาคม 2561
23-25 มีนาคม 2561
24-26 มีนาคม 2561
30 มี.ค. – 01 เม.ย. 2561
06-08 เมษายน 2561
13-15 เมษายน 2561
14-16 เมษายน 2561
15-17 เมษายน 2561
20-22 เมษายน 2561
21-23 เมษายน 2561
27-29 เมษายน 2561
28-30 เมษายน 2561
ราคาทัวร์: 18,900
18,900
18,900
21,900
19,900
17,900
18,900
18,900
18,900
18,900
21,900
25,900
25,900
21,900
18,900
18,900
18,900
18,900
หมายเหตุ -
-
-
วันตรุษจีน
วันตรุษจีน
-
-
-
-
-
วันจักรี
วันสงกรานต์
วันสงกรานต์
วันสงกรานต์
-
-
-
-

กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – A Symphony of Lights
เกาะลันเตา-วัดโป่วหลิน-CiTYGATE OUTLET– ดิสนีย์แลนด์
นั่งรถรางพีคแทรม-ยอดเขาวิคตรอเรีย พีค-รีพลัสเบย์-วัดแชกงหมิว-ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย ฮ่องกง - กรุงเทพ

Last Updated on Tuesday, 13 February 2018 16:54

JJP01 โตเกียว หน้าหนาว สุดยอด 5 วัน 3 คืน เดือน มค.-กพ.61. เริ่มต้น 19,999 (XJ)

3 หุบเขานรก
รหัสทัวร์: JJP01
สายการบิน: XJ
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 19,999
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 7 มื้อ
วันที่เดินทาง: 4-8 FEB 18
5-9 FEB 18
6-10 FEB 18
7-11 FEB 18
11-15 FEB 18
12-16 FEB 18
13-17 FEB 18
14-18 FEB 18
19-23 FEB 18
20-24 FEB 18
21-25 FEB 18
22-26 FEB 18
23-27 FEB 18
24-28 FEB 18
25 FEB – 1 MAR 18
26 FEB – 2 MAR 18
27 FEB – 3 MAR 18
28 FEB – 4 MAR 18
ราคาทัวร์: 20,999.-
19,999.-
19,999.-
20,999.-
20,999.-
19,999.-
19,999.-
20,999.-
19,999.-
19,999.-
20,999.-
21,999.-
21,999. -
21,999.-
20,999.-
20,999.-
20,999.-
22,999.-
หมายเหตุ -
-
-
-
-
-
-
วันวาเลนไทน์
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

กรุงเทพฯ ดอนเมือง-สนามบินนาริตะ
ช้อปปิ้งอิสระหรือ เลือกซื้อทัวร์โตเกียวดิสนีย์แลนด์
อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่-ล่องเรือทะเลสาบอาชิ-ศูนย์จำลองแผ่นดินไหว-หมู่บ้านโอชิโนะฮักไกทะเลสาบ- ยามานากะโกะ
เล่นสกี ณ ฟูจิเท็น-ช้อปปิ้งชินจูกุ-วัดอาซากุซะผ่านชมโตเกียวสกายทรี-สนามบินนาริตะ
สนามบินนาริตะ-กรุงเทพฯ

Last Updated on Monday, 05 February 2018 11:44

ZGMDL02 มัณฑะเลย์ อมรปุระ สกายน์ มิงกุน LIGHTEN 3 วัน 2 คืน เดือน มค-มีค.61 เริ่มต้น 9,888 (8M)

Upload574
รหัสทัวร์: ZGMDL02
สายการบิน: 8M
ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน
ประเทศ : ทัวร์ต่างประเทศ
ราคาเริ่มต้น: 9,888
พักโรงแรม 2 คืน
อาหาร 4 มื้อ
วันที่เดินทาง: 03 – 05 กุมภาพันธ์ 2561
24 – 26 กุมภาพันธ์ 2561
03 – 05 มีนาคม 2561
24 – 26 มีนาคม 2561
ราคาทัวร์: 9,888
10,888
9,888
10,888
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ –ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ–ท่าอากาศยานมัณฑะเลย์–เมืองมัณฑะเลย์–เมืองอมรปุระ–สะพานอูเบ็ง - วัดจอกตอจี
เมืองสกายน์–ชมภูเขาสกายน์–เจดีย์กวงมูดอร์–วัดอูมินทงแส่–ดอยสกายน์–เมืองมินกุง–เจดีย์มิงกุน–ระฆังมิงกุน - เจดีย์ชินพิวเม
เมืองมัณฑะเลย์ - ล้างพระพักตร์พระมหามัยมุนี–ท่าอากาศยานมัณฑะเลย์–ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ– กรุงเทพ

Last Updated on Monday, 29 January 2018 19:10

JJP02 โตเกียว บานาน่า เที่ยวเต็มวัน 5 วัน 3 คืน เดือน มค.-มี.ค.61. เริ่มต้น 21,888 (XJ)

3 หุบเขานรก
รหัสทัวร์: JJP02
สายการบิน: XJ
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 21,888
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 7 มื้อ
วันที่เดินทาง: 01-05 ก.พ.61
02-06 ก.พ.61
03-07 ก.พ.61
04-08 ก.พ.61
05-09 ก.พ.61
06-10 ก.พ.61
07-11 ก.พ.61
08-12 ก.พ.61
09-13 ก.พ.61
10-14 ก.พ.61
11-15 ก.พ.61
12-16 ก.พ.61
13-17 ก.พ.61
14-18 ก.พ.61
15-19 ก.พ.61
16-20 ก.พ.61
17-21 ก.พ.61
18-22 ก.พ.61
19-23 ก.พ.61
20-24 ก.พ.61
21-25 ก.พ.61
22-26 ก.พ.61
23-27 ก.พ.61
24-28 ก.พ.61
25 ก.พ.-01 มี.ค.61
26 ก.พ.-02 มี.ค.61
27 ก.พ.-03 มี.ค.61
28 ก.พ.-04 มี.ค.61
ราคาทัวร์: 24,888
24,888
24,888
23,888
22,888
22,888
23,888
24,888
24,888
24,888
22,888
22,888
22,888
23,888
24,888
24,888
24,888
25,888
22,888
22,888
23,888
24,888
24,888
24,888
23,888
23,888
23,888
26,888
หมายเหตุ -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
วันวาเลนไทน์
-
วันตรุษจีน
วันตรุษจีน
วันตรุษจีน
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

กรุงเทพฯ สนามบินดอนเมือง-สนามบินนาริตะ
อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่-ล่องเรือทะเลสาบอาชิ-หุบเขาโอวาคุวานิ-ศูนย์จำลองแผ่นดินไหว-หมู่บ้านโอชิโนะฮักไกทะเลสาบ-ยามานากะโกะ
เล่นสกี ณ ฟูจิเท็น- วัดอาซากุซะ ถนนนากามิเซะผ่านชมโตเกียวสกายทรี-ช้อปปิ้งชินจูกุ
วัดนาริตะซัน - อิออน พลาซ่า - สนามบินนาริตะ
สนามบินดอนเมือง

Last Updated on Monday, 05 February 2018 11:44

ZGRGN03 พม่า หงสา สิเรียม อินทร์แขวน SHINING 3 วัน 2 คืน เดือน มค-เมย.61 เริ่มต้น 11,888 (SL)

Upload574
รหัสทัวร์: ZGRGN03
สายการบิน: SL
ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน
ประเทศ : ทัวร์ต่างประเทศ
ราคาเริ่มต้น: 11,888
พักโรงแรม 2 คืน
อาหาร 7 มื้อ
วันที่เดินทาง: 02 – 04 กุมภาพันธ์ 2561
09 – 11 กุมภาพันธ์ 2561
10 – 12 กุมภาพันธ์ 2561
23 – 25 กุมภาพันธ์ 2561
09 – 11 มีนาคม 2561
10 – 12 มีนาคม 2561
17 – 19 มีนาคม 2561
ราคาทัวร์: 11,888
11,888
11,888
11,888
11,888
11,888
11,888
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ –ท่าอากาศยานดอนเมือง - ท่าอากาศยานมิงกาลาดง – เมืองย่างกุ้ง -หงสาวดี – วัดไจ้คะวาย – พระราชวังบุเรงนอง – เจดีย์ชเวมอดอว์(พระมหาเจดีย์มุเตา) – ไจ้ทีโย – คิมปูนแคมป์ - พระธาตุอินทร์แขวน
พระธาตุอินทร์แขวน –เมืองหงสาวดี –พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว – พระเจดีย์ไจ๊ปุ่น – เจดีย์เจ๊าทัตจี (พระนอนตาหวาน) – พระมหาเจดีย์ชเวดากอง– เมืองย่างกุ้ง
เมืองย่างกุ้ง –เมืองสิเรียม –พระเจดีย์เยเลพญา–พระเจดีย์โบตะทาวน์–เทพทันใจ–ช้อปปิ้งตลาดสก็อต - พระหินอ่อน กรุงเทพฯ –ท่าอากาศยานดอนเมือง

Last Updated on Monday, 29 January 2018 19:10

JJP08 ฮอกไกโด องุ่นม่วง ฟิน ฟิน 5 วัน 3 คืน วันที่ 4-8,5-9 กพ.61.เริ่มต้น 29,999 (HB)

1 Kiroro Ski
รหัสทัวร์: JJP08
สายการบิน: HB
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 29,999
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 5 มื้อ
วันที่เดินทาง: 04-08 ก.พ.61(เทศกาล)
05-09 ก.พ.61(เทศกาล)
ราคาทัวร์: 29,999
29,999
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) – ซัปโปโร (ชิโทเซ่)
ชิโทเซ่ -โอตารุ -โรงงานชอคโกแลต - พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี และเครื่องแก้ว - JTC DUTY FREE -เมืองซัปโปโร
อิสระตามอัธยาศัยตลอดทั้งวัน
อิสระตามอัธยาศัยตลอดทั้งวัน
ซัปโปโร (ชิโทเซ่) – กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)

Last Updated on Monday, 29 January 2018 11:00

ZGSHE01 จีน ฮาร์บิ้น ICY SNOW 7 วัน 5 คืน เดือน ธค.-กพ.61 เริ่มต้น 31,777 (XW)

2009122910335023291
รหัสทัวร์: ZGSHE01
สายการบิน: XW
ระยะเวลา: 7 วัน 5 คืน
ประเทศ : ทัวร์ต่างประเทศ
ราคาเริ่มต้น: 31,777
พักโรงแรม 5 คืน
อาหาร 15 มื้อ
วันที่เดินทาง: 06 – 12 กุมภาพันธ์ 2561
ราคาทัวร์: 31,777
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) เสิ่นหยาง - พระราชวังกู้กงเสิ่นหยาง – ถนนคนเดินหม่านชิง – นั่งรถไฟความเร็วสูง  สู่ฮาร์บิ้น – ร้านขายเสื้อกันหนาว ร้านศิลปะรัสเซีย – เกาะพระอาทิตย์(รวมรถราง)- ชมหิมะแกะสลัก – สวนเสือไซบีเรีย – ชมเทศกาลโคมไฟน้ำแข็ง HARBIN ICE SNOW FESTIVAL 2018 ฮาร์บิ้น – จี๋หัว สกีรีสอร์ทบ ร้านสิ้นค้าพื้นเมือง – โบสถ์เซ็นโซเฟีย – ถนนจงหยาง – อนุเสาวรีย์ฝั่งหงส์ - สวนสตาลิน - ถนนโบราณกวนตง รถไฟความเร็วสูงสู่เมืองเสิ่นหยาง – บ้านนายพลตระกูลจาง – ช้อปปิ้งย่านถนนจงเจีย เสิ่นหยาง – กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)

Last Updated on Monday, 29 January 2018 18:48

JJP11 โตเกียว มือลั่น ลั่น X2 5 วัน 5 วัน 3 คืน เดือน มค.-มี.ค.61. เริ่มต้น 24,888 (XJ)

111
รหัสทัวร์: JJP11
สายการบิน: XJ
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 24,888
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 7 มื้อ
วันที่เดินทาง: 16-20 ก.พ.61
18-22 ก.พ.61
18-22 ก.พ.61
01-05 มี.ค.61
02-06 มี.ค.61
03-07 มี.ค.61
04-08 มี.ค.61
05-09 มี.ค.61
06-10 มี.ค.61
07-11 มี.ค.61
08-12 มี.ค.61
09-13 มี.ค.61
10-14 มี.ค.61
11-15 มี.ค.61
12-16 มี.ค.61
13-17 มี.ค.61
14-18 มี.ค.61
15-19 มี.ค.61
ราคาทัวร์: 26,888
26,888
25,888
29,888
29,888
29,888
27,888
26,888
26,888
27,888
28,888
28,888
28,888
27,888
26,888
26,888
27,888
28,888
หมายเหตุ วันตรุษจีน
วันตรุษจีน
วันตรุษจีน
วันมาฆบูชา
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

กรุงเทพฯ ดอนเมือง-สนามบินนาริตะ
ท่องเที่ยวอิสระ หรือ เลือกซื้อทัวร์โตเกียวดิสนีย์แลนด์
อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่-ล่องเรือทะเลสาบอาชิ-ศูนย์จำลองแผ่นดินไหว-หมู่บ้านโอชิโนะฮักไกทะเลสาบ- ยามานากะโกะ
เล่นสกี ณ ฟูจิเท็น-ช้อปปิ้งชินจูกุ-วัดอาซากุซะ ถนนนากามิเซะผ่านชมโตเกียวสกายทรี-สนามบินนาริตะ
สนามบินนาริตะ-กรุงเทพฯ

Last Updated on Monday, 05 February 2018 11:45

ZGSIN01 สิงคโปร์ TRULY 3 วัน 2 คืน เดือน มค-มีค.61 เริ่มต้น 15,888 (SQ)

Singapore Merlion
รหัสทัวร์: ZGSIN01
สายการบิน: SQ
ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน
ประเทศ : ทัวร์ต่างประเทศ
ราคาเริ่มต้น: 15,888
พักโรงแรม 2 คืน
อาหาร 4 มื้อ
วันที่เดินทาง: 03 – 05 กุมภาพันธ์ 2561
10 – 12 กุมภาพันธ์ 2561
24– 26 กุมภาพันธ์ 2561
02 – 04 มีนาคม 2561
03 – 05 มีนาคม 2561
10 – 12 มีนาคม 2561
17 – 19 มีนาคม 2561
24 – 26 มีนาคม 2561
31 มี.ค. – 02 เม.ย. 2561
ราคาทัวร์: 15,888
15,888
15,888
16,888
15,888
15,888
15,888
15,888
15,888
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ – สิงคโปร์ – น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง –MERLION PARK-การ์เด้น บายเดอะเบย์ (ไม่รวมค่าเข้าชมโดม) –มารีน่าเบย์แซน - ชมโชว์ Wonder Full Light
เกาะ SENTOSA – UNIVERSAL STUDIO (รวมบัตรค่าเข้าแล้ว)(บริการโดยรถ SHUTTER BUS ของโรงแรม พร้อมหัวหน้าทัวร์บริการ)
วัดเจ้าแม่กวนอิม– วัดพระเขี้ยวแก้ว–ช้อปปิ้งออร์ชาร์ด - กรุงเทพฯ

Last Updated on Thursday, 18 January 2018 09:35

JJP12 โตเกียว หนาวตัวสั่น สั่นX2 เที่ยวเต็ม5 วัน 3 คืน เดือน ก.พ.-มี.ค.61.เริ่มต้น 22,888 (XJ)

1 Ski Resort Fuji
รหัสทัวร์: JJP12
สายการบิน: XJ
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 22,888
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 8 มื้อ
วันที่เดินทาง: 1-5 ก.พ.61
2-6 ก.พ.61
3-7 ก.พ.61
4-8 ก.พ.61
5-9 ก.พ.61
6-10 ก.พ.61
7-11 ก.พ.61
8-12 ก.พ.61
9-13 ก.พ.61
10-14 ก.พ.61
11-15 ก.พ.61
12-16 ก.พ.61
13-17 ก.พ.61
14-18 ก.พ.61
15-19 ก.พ.61
16-20 ก.พ.61
17-21 ก.พ.61
18-22 ก.พ.61
19-23 ก.พ.61
20-24 ก.พ.61
21-25 ก.พ.61
22-26 ก.พ.61
23-27 ก.พ.61
24-28 ก.พ.61
25 ก.พ.-1 มี.ค.61
26 ก.พ.-2 มี.ค.61
27 ก.พ.-3 มี.ค.61
1-5 มี.ค.61
2-6 มี.ค.61
3-7 มี.ค.61
4-8 มี.ค.61
5-9 มี.ค.61
6-10 มี.ค.61
7-11 มี.ค.61
8-12 มี.ค.61
9-13 มี.ค.61
10-14 มี.ค.61
11-15 มี.ค.61
12-16 มี.ค.61
13-17 มี.ค.61
14-18 มี.ค.61
15-19 มี.ค.61
ราคาทัวร์: 22,888.-
27,888.-
22,888.-
25,888.-
22,888.-
22,888.-
22,888.-
22,888.-
22,888.-
26,888.-
22,888.-
22,888.-
26,888.-
29,888.-
29,888.-
22,888.-
22,888.-
22,888.-
22,888.-
22,888.-
22,888.-
22,888.-
22,888.-
22,888.-
25,888.-
25,888.-
26,888.-
29,888.-
29,888.-
29,888.-
29,888.-
29,888.-
29,888.-
29,888.-
29,888.-
29,888.-
29,888.-
29,888.-
29,888.-
29,888.-
29,888.-
29,888.-
หมายเหตุ
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
วันวาเลนไทน์
-
วันตรุษจีน
วันตรุษจีน
วันตรุษจีน
-
-
-
-
-
-
-
-
-
วันมาฆบูชา
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

กรุงเทพฯ ดอนเมือง-สนามบินนาริตะ
สนามบินนาริตะ-วัดอาซากุสะ-ผ่านชมโตเกียวสกายทรี
ล่องทะเลสาบอาชิ-โกเท็มบะแฟคทอรี่ เอ้าท์เล็ต

หมู่บ้านโอชิโนะฮัคไค-ศูนย์จำลองแผ่นดินไหว-ฟูจิเท็น สกี รีสอร์ท-ช้อปปิ้งจุใจชินจูกุ

โยโกฮาม่า-พิพิธภัณฑ์ราเมน-เมืองคามาคุระพระใหญ่ไดบุสึ-โอไดบะ-ไดเวอร์ซิตี้ โตเกียว พลาซ่า
สนามบินนาริตะ-สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ

Last Updated on Monday, 05 February 2018 11:45

ZGSIN10 สิงคโปร์ ALOHA 3 วัน 2 คืน เดือน ม.ค.-เม.ย.61. เริ่มต้น 13,888 (SQ)

Singapore Merlion
รหัสทัวร์: ZGSIN10
สายการบิน: SQ
ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน
ประเทศ : ทัวร์ต่างประเทศ
ราคาเริ่มต้น: 13,888
พักโรงแรม 2 คืน
อาหาร 4 มื้อ
วันที่เดินทาง: 02 – 04 กุมภาพันธ์ 2561
09 – 11 กุมภาพันธ์ 2561
23 – 25 กุมภาพันธ์ 2561
01 – 03 มีนาคม 2561
09 – 11 มีนาคม 2561
16 – 18 มีนาคม 2561
23 – 25 มีนาคม 2561
30 มี.ค. – 1 เม.ย. 61
06 – 08 เมษายน 2561
13 – 15 เมษายน 2561
20 – 22 เมษายน 2561
27 – 29 เมษายน 2561
29 เม.ย. – 01 พ.ค. 61
ราคาทัวร์: 13,888
13,888
13,888
14,888
13,888
13,888
13,888
13,888
14,888
15,888
13,888
13,888
14,888
หมายเหตุ -
-
-
-
-
-
-
-
วันจักรี
วันสงกรานต์
-
-
-

กรุงเทพฯ – สิงคโปร์ – น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง –Merlion Park-การ์เด้น บายเดอะเบย์ (ไม่รวมค่าเข้าชมโดม) –มารีน่าเบย์แซน - ชมโชว์ Wonder Full Light
อิสระเต็มวัน วัดเจ้าแม่กวนอิม– วัดพระเขี้ยวแก้ว–ช้อปปิ้งออร์ชาร์ด - กรุงเทพ

Last Updated on Friday, 02 February 2018 15:22

JJP12 โตเกียว หนาวตัวสั่น สั่นX2-เที่ยวเต็ม5 วัน 3 คืน เดือน มค.-มี.ค.61. เริ่มต้น 25,888 (XJ)

3 โตเกียวดิสนี่ย์แลนด์
รหัสทัวร์: JJP12
สายการบิน: XJ
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 25,888
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 8 มื้อ
วันที่เดินทาง: 1-5 ก.พ.61
2-6 ก.พ.61
3-7 ก.พ.61
4-8 ก.พ.61
5-9 ก.พ.61
6-10 ก.พ.61
7-11 ก.พ.61
8-12 ก.พ.61
9-13 ก.พ.61
10-14 ก.พ.61
11-15 ก.พ.61
12-16 ก.พ.61
13-17 ก.พ.61
14-18 ก.พ.61
15-19 ก.พ.61
16-20 ก.พ.61
17-21 ก.พ.61
18-22 ก.พ.61
19-23 ก.พ.61
20-24 ก.พ.61
21-25 ก.พ.61
22-26 ก.พ.61
23-27 ก.พ.61
24-28 ก.พ.61
25 ก.พ.-1 มี.ค.61
26 ก.พ.-2 มี.ค.61
27 ก.พ.-3 มี.ค.61
1-5 มี.ค.61
2-6 มี.ค.61
3-7 มี.ค.61
4-8 มี.ค.61
5-9 มี.ค.61
6-10 มี.ค.61
7-11 มี.ค.61
8-12 มี.ค.61
9-13 มี.ค.61
10-14 มี.ค.61
11-15 มี.ค.61
12-16 มี.ค.61
13-17 มี.ค.61
14-18 มี.ค.61
15-19 มี.ค.61
ราคาทัวร์: 27,888.-
27,888.-
26,888.-
25,888.-
25,888.-
26,888.-
27,888.-
27,888.-
27,888.-
26,888.-
25,888.-
25,888.-
26,888.-
29,888.-
28,888.-
28,888.-
26,888.-
25,888.-
25,888.-
26,888.-
27,888.-
27,888.-
27,888.-
26,888.-
25,888.-
25,888.-
26,888.-
29,888.-
29,888.-
29,888.-
29,888.-
29,888.-
29,888.-
29,888.-
29,888.-
29,888.-
29,888.-
29,888.-
29,888.-
29,888.-
29,888.-
29,888.-
หมายเหตุ -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
วันวาเลนไทน์
-
-
วันตรุษจีน
วันตรุษจีน
วันตรุษจีน
-
-
-
-
-
-
-
-
-
วันมาฆบูชา
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

กรุงเทพฯ ดอนเมือง-สนามบินนาริตะ
สนามบินนาริตะ-วัดอาซากุสะ-ผ่านชมโตเกียวสกายทรี
ล่องทะเลสาบอาชิ-โกเท็มบะแฟคทอรี่ เอ้าท์เล็ต

หมู่บ้านโอชิโนะฮัคไค-ศูนย์จำลองแผ่นดินไหว-ฟูจิเท็น สกี รีสอร์ท-ช้อปปิ้งจุใจชินจูกุ

โยโกฮาม่า-พิพิธภัณฑ์ราเมน-เมืองคามาคุระพระใหญ่ไดบุสึ-โอไดบะ-ไดเวอร์ซิตี้ โตเกียว พลาซ่า
สนามบินนาริตะ-สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ

Last Updated on Monday, 05 February 2018 11:45

BOJL69 นาโกย่า ทาคายาม่า ชิราคาวาโกะ So Cool Snow Wall 5 วัน 3 คืน เดือน พ.ค.-มิ.ย.61 เริ่มต้น 35,900 (JL)

2016 02 08 161051
รหัสทัวร์: BOJL69
สายการบิน: JL
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 35,900
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 8 มื้อ
วันที่เดินทาง: 19-23 พ.ค.61
20-24 พ.ค.61
21-25 พ.ค.61
1-5 มิ.ย.61
2-6 มิ.ย.61
3-7 มิ.ย.61
4-8 มิ.ย.61
9-13 มิ.ย.61
10-14 มิ.ย. 61
11-15 มิ.ย.61
16-20 มิ.ย.61
18-22 มิ.ย.61
19-23 มิ.ย.61
ราคาทัวร์: 36,900
36,900
36,900
39,900
36,900
36,900
35,900
36,900
36,900
36,900
36,900
35,900
37,900
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ–สนามบินนาโกย่า สนามบินนาโกย่า –คามิโคจิ - มัตสึโมโต้ - ปราสาทมัตสึโมโต้
เจแปนแอลป์เส้นทางทาเทยามะคุโรเบะ ชมกำแพงหิมะ เขื่อนคุโรเบะ- เมืองโทยาม่า
สนามบินนาโกย่า - สนามบินสุวรรณภูมิ

Last Updated on Tuesday, 06 February 2018 15:19

JJP15 โตเกียว ซากุระบ๊านบาน 5 วัน 3 คืน เดือน มี.ค.-พ.ค.61.เริ่มต้น 24,900 (XJ)

3 นั้งท้องกระจก
รหัสทัวร์: JJP15
สายการบิน: XJ
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 24,900
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 6 มื้อ
วันที่เดินทาง: 01-05 มี.ค.61
02-06 มี.ค.61
03-07 มี.ค.61
04-08 มี.ค.61
05-09 มี.ค.61
06-10 มี.ค.61
07-11 มี.ค.61
08-12 มี.ค.61
09-13 มี.ค.61
11-15 มี.ค.61
12-16 มี.ค.61
13-17 มี.ค.61
14-18 มี.ค.61
15-19 มี.ค.61
18-22 มี.ค.61
19-23 มี.ค.61
20-24 มี.ค.61
21-25 มี.ค.61
22-26 มี.ค.61
23-27 มี.ค.61
24-28 มี.ค.61
25-29 มี.ค.61
26-30 มี.ค.61
27-31 มี.ค.61
28 มี.ค. - 01 เม.ย.61
29 มี.ค.- 02 เม.ย.61
30 มี.ค.- 03 เม.ย.61
31 มี.ค.- 04 เม.ย.61
01-05 เม.ย.61
02-06 เม.ย.61
03-07 เม.ย.61
04-08 เม.ย.61
05-09 เม.ย.61
06-10 เม.ย.61
07-11 เม.ย.61
08-12 เม.ย.61
09-13 เม.ย.61
10-14 เม.ย.61
11-15 เม.ย.61
14-18 เม.ย.61
15-19 เม.ย.61
16-20 เม.ย.61
17-21 เม.ย.61
18-22 เม.ย.61
19-23 เม.ย.61
20-24 เม.ย.61
21-25 เม.ย.61
22-26 เม.ย.61
23-27 เม.ย.61
24-28 เม.ย.61
25-29 เม.ย.61
26-30 เม.ย.61
28เม.ย.-02 พ.ค.61
29เม.ย.-03พ.ค.61
30เม.ย.-04พ.ค.61
01-05พ.ค.61
ราคาทัวร์: 24,900.-
25,900.-
25,900.-
25,900.-
25,900.-
27,900.-
28,900.-
28,900.-
28,900.-
25,900.-
25,900.-
27,900.-
27,900.-
27,900.-
25,900.-
25,900.-
27,900.-
27,900.-
27,900.-
29,900.-
29,900.-
29,900.-
29,900.-
29,900.-
29,900.-
29,900.-
29,900.-
28,900.-
28,900.-
28,900.-
28,900.-
29,900.-
29,900.-
29,900.-
32,900.-
32,900.-
37,900.-
44,900.-
44,900.-
34,900.-
29,900.-
29,900.-
28,900.-
28,900.-
28,900.-
28,900.-
28,900.-
24,900.-
28,900.-
28,900.-
29,900.-
29,900.-
44,900.-
44,900.-
44,900.-
44,900.-
หมายเหตุ วันมาฆบูชา
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
วันจักรี
-
-
-
วันสงกรานต์
วันสงกรานต์
วันสงกรานต์
วันสงกรานต์
วันสงกรานต์
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
วันแรงงาน

กรุงเทพ สนามบินดอนเมือง สนามบินนาริตะ–วัดอาซากุสะ–ผ่านชมโตเกียวสกายทรี–ล่องเรือโจรสลัด
โกเท็มบะเอ้าต์เลต–บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ แช่ออนเซน
ภูเขาไฟฟูจิ-หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก-พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว-ช้อปปิ้งสุดมันส์ชินจูกุ
อิสระในกรุงโตเกียว หรือ ซื้อทัวร์เสริมโตเกียวดิสนีย์แลนด์
สนามบินนาริตะ – สนามบินดอนเมือง

Last Updated on Tuesday, 30 January 2018 11:08

BOTG51 คิวชู ฟุกุโอกะ ซากะ นางาซากิ 5 วัน 3 คืน เดือน พ.ค.-ก.ค.61 เริ่มต้น 35,900 (TG)

3 วัดน้ำใส
รหัสทัวร์: BOTG51
สายการบิน: TG
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 35,900
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 7 มื้อ
วันที่เดินทาง: 17-21 พฤษภาคม 61
23-27 พฤษภาคม 61
25-29 พฤษภาคม 61
30-3 มิถุนายน 61
31-4 มิถุนายน 61
6-10 มิถุนายน 61
7-11 มิถุนายน 61
13-17 มิถุนายน 61
14-18 มิถุนายน 61
20-24 มิถุนายน 61
21-25 มิถุนายน 61
27-1 กรกฎาคม 61
28-2 กรกฎาคม 61
ราคาทัวร์: 35,900
35,900
35,900
35,900
35,900
35,900
35,900
35,900
35,900
35,900
35,900
35,900
35,900
หมายเหตุ -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
วันอาสาฬบูชา
วันเข้าพรรษา

กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ ท่าอากาศยานฟุกุโอะ – ฟุกุโอกะ – ศาลเจ้าดาไซฟุ – จังหวัดซากะ – ศาลเจ้ายูโทคุอินาริ
นางาซากิ – จุดชมวิวยอดเขาอินาสะ - ไชน่าทาวน์นางาซากิ อิสระท่องเที่ยวอัธยาศัยเต็มวัน /มีไกด์พาท่านนั่งรถรางสู่สถานที่เที่ยวหลักๆของนางาซากิ
(ฟรี!! One Day Pass Tram Nagasaki 500 JYP) นางาซากิ - ชิมาบาระ นั่งเรือเฟอร์รี่สู่คุมาโมโต้ - นั่งกระเช้าชมวิว ภูเขาไฟอะโสะ - ร้าน JTCดิวตรี้ฟรี –
คุมาโมโต้ ปราสาทคุมาโมโต้ – อออนเซ็น คุมาโมโต้ – ท่าอากาศยานฟุกุโอะ - สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพ

Last Updated on Monday, 29 January 2018 15:31

JJP32 ฮอกไกโด มะนาวเปรี้ยว 5 วัน 3 คืน เดือน ก.พ.-เม.ย.61.เริ่มต้น 33,900 (HB)

2 Jigokudani Autumn
รหัสทัวร์: JJP32
สายการบิน: HB
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 33,900
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 10 มื้อ
วันที่เดินทาง: 04-08 ก.พ.61
05-09 ก.พ.61
11-15 ก.พ.61
12-16 ก.พ.61
18-22 ก.พ.61
19-23 ก.พ.61
25 ก.พ.-01 มี.ค.61
26 ก.พ.-02 มี.ค.61
04-08 มี.ค.61
05-09 มี.ค.61
11-15 มี.ค.61
12-16 มี.ค.61
18-22 มี.ค.61
19-23 มี.ค.61
25-29 มี.ค.61
26-30 มี.ค.61
01-05 เม.ย.61
02-06 เม.ย.61
08-12 เม.ย.61
09-13 เม.ย.61
15-19 เม.ย.61
16-20 เม.ย.61
22-26 เม.ย.61
23-27 เม.ย.61
29 เม.ย.-03 พ.ค.61
30 เม.ย.-04 พ.ค.61
ราคาทัวร์: 43,900.-
43,900.-
35,900.-
35,900.-
35,900.-
35,900.-
35,900.-
35,900.-
33,900.-
33,900.-
33,900.-
33,900.-
33,900.-
33,900.-
33,900.-
33,900.-
35,900.-
35,900.-
35,900.-
37,900.-
37,900.-
35,900.-
35,900.-
35,900.-
39,900.-
39,900.-
หมายเหตุ -
-
วันวาเลนไทน์
วันตรุษจีน
-
-
วันมาฆบูชา
วันมาฆบูชา
-
-
-
-
-
-
-
-
-
วันตรุษจีน
-
-
วันสงกรานต์
วันสงกรานต์
-
-
-
วันแรงงาน

กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) – ซัปโปโร (ชิโทเซ่)
ชิโทเซ่ – โนโบริเบ็ตสึ – จิโกกุดานิ – ศูนย์อนุรักษ์หมี
กระเช้าขึ้นยอดเขาอุสุ – ทะเลสาบโทยะ
โอตารุ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี และเครื่องแก้ว
สนุกสนานลานสกี – เมืองซัปโปโร
ศาลาว่าการ – หอนาฬิกา – สวนโอโดริ – ตลาดปลาโจไก
ซัปโปโรโดม – มิตซุยเอ้าท์เลท – ทานูกิโคจิ – ซูซูกิโนะ
ซัปโปโร (ชิโทเซ่) – กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)

Last Updated on Monday, 05 February 2018 11:46

BOTR17 โอซาก้า เกียวโตThe Lost Kansai 4 วัน 3 คืน เดือน ม.ค.-มี.ค.61.เริ่มต้น 22,900 (TR)

2016 09 08 145856
รหัสทัวร์: BOTR17
สายการบิน: TR
ระยะเวลา: 4 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 22,900
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 5 มื้อ
วันที่เดินทาง: 4 – 7 ก.พ. 61
11 – 14ก.พ. 61
18 – 21 ก.พ. 61
25 – 28 ก.พ.61
4 -7 มี.ค.61
11 – 14 มี.ค.61
18 – 21 มี.ค.61
ราคาทัวร์: 25,900
25,900
22,900
25,900
26,900
26,900
26,900
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ ท่าอากาศยานดอนเมือง - สนามบินคันไซ โอซาก้า - ริงกุ พรีเมี่ยม เอ้าท์เลท อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัยเต็มวัน หรือเลือกซื้อ Option บัตรยูนิเวอร์แซล เจแปน โอซาก้า - เกียวโต มิยาสึ – วัดชิออนจิ - อามาโนะฮาชิดาเตะ นั่งกระเช้าสู่จุดชมวิว - เมืองอิเนะ - โกเบ ออนเซ็น ปราสาทโอซาก้า (นำชมด้านนอก) – ช้อปปิ้งดิวตี้ฟรี – Expo city Osaka – สนามบินคันไซ – ท่าอากาศยานดอนเมือง

Last Updated on Monday, 05 February 2018 11:19

JJP34 ฮอกไกโด แตงโมฉ่ำ ฟรีอิสระ 6 วัน 4 คืน เดือน ก.พ.-เม.ย.61.เริ่มต้น 33,900 (HB)

3 ฮาโกเน่ ไข่ดำ
รหัสทัวร์: JJP34
สายการบิน: HB
ระยะเวลา: 6 วัน 4 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 33,900
พักโรงแรม 4 คืน
อาหาร 10 มื้อ
วันที่เดินทาง: 01-06 ก.พ.61
14-19 ก.พ.61
15-20 ก.พ.61
21-26 ก.พ.61
22-27 ก.พ.61
28 ก.พ.-05 มี.ค.61
01-06 มี.ค.61
07-12 มี.ค.61
08-13 มี.ค.61
14-19 มี.ค.61
15-20 มี.ค.61
21-26 มี.ค.61
22-27 มี.ค.61
28 มี.ค.-02 เม.ย.61
29 มี.ค.-03 เม.ย.61
04-09 เม.ย. 61
05-10 เม.ย. 61
11-16 เม.ย. 61
12-17 เม.ย. 61
18-23 เม.ย. 61
19-24 เม.ย. 61
25-30 เม.ย. 61
26เม.ย.-01พ.ค. 61
ราคาทัวร์: 34,900.-
34,900.-
34,900.-
34,900.-
34,900.-
34,900.-
33,900.-
33,900.-
33,900.-
33,900.-
33,900.-
33,900.-
33,900.-
33,900.-
33,900.-
36,900.-
36,900.-
49,900.-
49,900.-
33,900.-
33,900.-
33,900.-
39,900.-
หมายเหตุ -
วันตรุษจีน
วันตรุษจีน
-
-
-
วันมาฆบูชา
-
-
-
-
-
-
-
-
-
วันจักรี
วันสงกรานต์
วันสงกรานต์
-
-
-
-

กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) – ซัปโปโร (ชิโทเซ่)
โทเซ่ – อะซาฮิกาวะ – หมู่บ้านราเมง
สวนสัตว์อะซาฮิยามะ – ช้อปปิ้งถนนเฮวะ – อิออน มอลล์
ลานสกีชิกิไซ – มิตซุย เอ้าท์เลท – ซัปโปโร
ศาลเจ้าซัปโปโร – โรงงานชอคโกแลต “อิชิยะ”
โอตารุ – คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี
อิสระตามอัธยาศัยตลอดทั้งวัน
ซัปโปโร (ชิโทเซ่) – กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)

Last Updated on Monday, 05 February 2018 11:47

BOTR18 โอซาก้า ทาคายาม่า ชิราคาวาโกะ 5 วัน 4 คืน เดือน ธ.ค.60.-มี.ค.61 เริ่มต้น 28,900 (TR)

2015 11 28 120326
รหัสทัวร์: BOTR18
สายการบิน: TR
ระยะเวลา: 5 วัน 4 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 28,900
พักโรงแรม 4 คืน
อาหาร 6 มื้อ
วันที่เดินทาง: 7 – 11 ก.พ. 61
14 – 18 ก.พ. 61
21 – 25 ก.พ.61
28 ก.พ. -4 มี.ค. 61
7 – 11 มี.ค. 61
14-18 มี.ค. 61
21 – 25 มี.ค. 61
ราคาทัวร์: 28,900
28,900
28,900
31,900
29,900
29,900
31,900
หมายเหตุ -
วันวาเลนไทน์
-
-
-
-
-

กรุงเทพฯ ท่าอากาศยานดอนเมือง - สนามบินคันไซ โอซาก้า - โอกากิ จ.กิฟุ  เมืองเซกิ – ร้านซันชู Hamanoyasan - หมู่บ้านชิราคาวาโกะ - ทาคายาม่า – ทาคายาม่า จินยะ – ลิตเติ้ลเกียวโต ซันมาชิซูจิ  - ห้างเอออนโอกากิ เกียวโต – วัดคินคะคุจิ – เมืองคิบูเนะ ศาลเจ้าคิฟุเนะ – ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ – ชินไซบาชิ โอซาก้า อิสระฟรีเดย์เต็มวัน หรือเลือกซื้อ Option ยูนิเวอร์แซล เจแปน ปราสาทโอซาก้า - ดิวตี้ฟรี Doton Plaza - EXPO CITY – สนามบินคันไซ - ท่าอากาศยานดอนเมือง

Last Updated on Monday, 05 February 2018 11:20

JJP35 ฮอกไกโด โคโค่นัทพิ้ง โรแมนติค 6 วัน 4 คืน เดือน ก.พ.-เม.ย.61.เริ่มต้น 33,900 (HB)

3 Tokyo ดิสนี่ย์
รหัสทัวร์: JJP35
สายการบิน: HB
ระยะเวลา: 6 วัน 4 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 33,900
พักโรงแรม 4 คืน
อาหาร 13 มื้อ
วันที่เดินทาง: 01-06 ก.พ.61
07-12 ก.พ.61
08-13 ก.พ.61
14-19 ก.พ.61
15-20 ก.พ.61
21-26 ก.พ.61
22-27 ก.พ.61
28 ก.พ.-05 มี.ค.61
01-06 มี.ค.61
07-12 มี.ค.61
08-13 มี.ค.61
14-19 มี.ค.61
15-20 มี.ค.61
21-26 มี.ค.61
22-27 มี.ค.61
28 มี.ค.-02 เม.ย.61
29 มี.ค.-03 เม.ย.61
04-09 เม.ย. 61
05-10 เม.ย. 61
11-16 เม.ย. 61
12-17 เม.ย. 61
18-23 เม.ย. 61
19-24 เม.ย. 61
25-30 เม.ย. 61
26 เม.ย.-01 พ.ค. 61
ราคาทัวร์: 39,900.-
49,900.-
49,900.-
39,900.-
39,900.-
39,900.-
39,900.-
39,900.-
37,900.-
37,900.-
37,900.-
37,900.-
37,900.-
37,900.-
37,900.-
37,900.-
37,900.-
39,900.-
39,900.-
52,900.-
52,900.-
37,900.-
37,900.-
37,900.-
39,900.-
หมายเหตุ -
-
-
วันวาเลนไทน์
วันตรุษจีน
-
-
-
วันมาฆบูชา
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
วันสงกรานต์
วันสงกรานต์
-
-
-
-

กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) – ซัปโปโร (ชิโทเซ่)
ชิโทเซ่– โนโบริเบ็ตสึ– จิโกกุดานิ – ฮาโกดาเตะ
โกดังอิฐแดง – ขึ้นเม้าท์ฮาโกดาเตะ
ตลาดเช้า – ย่านโมโตมาจิ – กระเช้าไฟฟ้าอุซุซัง
ศูนย์อนุรักษ์หมี – ทะเลสาบโทยะ
มิตซุย เอ้าท์เลท– โอตารุ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี
ลานสกีเบนเค– ซัปโปโร
ศาลาว่าการ – หอนาฬิกา – สวนโอโดริ – ตลาดปลาโจไก
ซัปโปโรโดม – มิตซุยเอ้าท์เลท– ทานูกิโคจิ – ซูซูกิโนะ
ซัปโปโร (ชิโทเซ่) – กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)

Last Updated on Monday, 29 January 2018 13:27

BOTR19 โอซาก้า Wonder Sakura ทาคายาม่า ชิราคาวาโกะ นารา เกียวโต 5 วัน 4 คืน เดือน มี.ค.-เม.ย.61. เริ่มต้น 35,900.(TR)

2016 01 21 123704
รหัสทัวร์: BOTR19
สายการบิน: TR
ระยะเวลา: 5 วัน 4 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 35,900
พักโรงแรม 4 คืน
อาหาร 9 มื้อ
วันที่เดินทาง: 28 มี.ค. – 1 เม.ย.61
11 - 15 เม.ย. 61
ราคาทัวร์: 35,900
38,900
หมายเหตุ -
วันสงกรานต์

กรุงเทพฯ - ท่าอากาศยานดอนเมือง - สนามบินคันไซ โอซาก้า – นาโกย่า/โอกากิ
นาโกย่า - เมืองเซกิ - ร้านมีดซันชู Hamonoyasan – หมู่บ้านชิราคาวาโกะ – ทาคายาม่า –
เขตเมืองเก่าซันมาชิซูจิ - กุโจ
กุโจ – เกียวโต – วัดทอง คินคะคุจิ – ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ – คันไซ - ริงกุ พรีเมี่ยม เอ้าท์เลท
นารา – วัดโทไดจิ – โอซาก้า - ปราสาทโอซาก้า (ด้านนอก) – ห้าง Doton Plaza - ช้อปปิ้งชินไชบาชิ
ชินเซไก – อูเมดะ - EXPO CITY – สนามบินคันไซ - ท่าอากาศยานดอนเมือง

Last Updated on Tuesday, 06 February 2018 15:30

JJP36 ฮอกไกโด มะขามหวาน เรือตัดน้ำแข็ง 6 วัน 4 คืน เดือน ก.พ.-มี.ค.61.เริ่มต้น 37,900 (HB)

3 Onsen
รหัสทัวร์: JJP36
สายการบิน: HB
ระยะเวลา: 6 วัน 4 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 37,900
พักโรงแรม 4 คืน
อาหาร 12 มื้อ
วันที่เดินทาง: 01-06 ก.พ.61
07-12 ก.พ.61
08-13 ก.พ.61
14-19 ก.พ.61
15-20 ก.พ.61
21-26 ก.พ.61
22-27 ก.พ.61
28 ก.พ.-05 มี.ค.61
01-06 มี.ค.61
07-12 มี.ค.61
08-13 มี.ค.61
14-19 มี.ค.61
15-20 มี.ค.61
21-26 มี.ค.61
22-27 มี.ค.61
28 มี.ค.-02 เม.ย.61
29 มี.ค.-03 เม.ย.61
ราคาทัวร์: 45,900.-
49,900.-
49,900.-
40,900.-
40,900.-
40,900.-
40,900.-
40,900.-
37,900.-
37,900.-
37,900.-
37,900.-
37,900.-
37,900.-
37,900.-
37,900.-
37,900.-
หมายเหตุ -
-
-
วันวาเลนไทน์
วันตรุษจีน
-
-
-
วันมาฆบูชา
-
-
-
-
-
-
-
-

กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) – ซัปโปโร (ชิโทเซ่)
ชิโทเซ่ – อะซาฮิกาวะ – หมู่บ้านราเมง
สวนสัตว์อะซาฮิยามะ – โซอุนเคียว
น้ำตกริวเซ-กิงกะ – มอนเบ็ทสึ – ล่องเรือตัดน้ำแข็ง “Garinko II” – อะซาฮิกาวะ – อิออน มอลล์
ลานสกีชิกิไซ – เมืองท่าโอตารุ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี
เมืองซัปโปโร
ศาลาว่าการ – หอนาฬิกา – สวนโอโดริ – ตลาดปลาโจไก
ซัปโปโรโดม – มิตซุยเอ้าท์เลท – ทานูกิโคจิ – ซูซูกิโนะ
ซัปโปโร (ชิโทเซ่) – กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)

Last Updated on Monday, 05 February 2018 11:47

BOTR20 โอซาก้า Amazing Sakura นารา เกียวโต โกเบ 4 วัน 3 คืน เดือน เม.ย.61. เริ่มต้น 29,900.(TR)

2016 01 21 123704
รหัสทัวร์: BOTR20
สายการบิน: TR
ระยะเวลา: 4 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 29,900
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 5 มื้อ
วันที่เดินทาง: 1 - 4 เม.ย. 61
8 - 11 เม.ย. 61
15 - 18 เม.ย. 61
ราคาทัวร์: 29,900
29,900
32,900
หมายเหตุ -
-
วันสงกรานต์

กรุงเทพฯ ท่าอากาศยานดอนเมือง - ท่าอากาศยานคันไซ โอซาก้า - ริงกุ พรีเมี่ยม เอ้าท์เลท
โอซาก้า – นารา – วัดโทไดจิ – เกียวโต - ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ – วัดคิโยมิสึ - โกเบ ฮาร์เบอร์แลนด์
อิสระฟรีเดย์เต็มวัน หรือเลือกซื้อ Option ยูนิเวอร์แซล เจแปน
ปราสาทโอซาก้า – ห้างโดทงพลาซ่า – สนามบินคันไซ - สนามบินดอนเมือง

Last Updated on Tuesday, 06 February 2018 14:32

JJP46 โตเกียว ปังปัง 5 วัน 3 คืน เดือน ม.ค.-มีค.61 เริ่มต้น 22,888 (XW)

1 Skiรีsortฟูจิten
รหัสทัวร์: JJP46
สายการบิน: XW
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 22,888
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 6 มื้อ
วันที่เดินทาง: 02-06 ก.พ.61
04-08 ก.พ.61
06-10 ก.พ.61
10-14 ก.พ.61
12-16 ก.พ.61
20-24 ก.พ.61
22-26 ก.พ.61
04-08 มี.ค.61
08-12 มี.ค.61
10-14 มี.ค.61
14-18 มี.ค.61
16-20 มี.ค.61
20-24 มี.ค.61
ราคาทัวร์: 24,888.-
22,888.-
23,888.-
23,888.-
22,888.-
23,888.-
24,888.-
24,888.-
24,888.-
24,888.-
25,888.-
25,888.-
26,888.-
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ สนามบินดอนเมือง
สนามบินนาริตะ – วัดอาซากุสะ – ผ่านชมโตเกียวสกาย ทรี - กระเช้าคาชิ คาชิ โกเท็มบะ เอ้าต์เลต
หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก - พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว – ฟูจิเท็น สกี รีสอร์ท - ช้อปปิ้งชินจูกุ
ท่องเที่ยวอิสระ หรือ เลือกซื้อทัวร์โตเกียวดิสนีย์แลนด์
สนามบินนาริตะ-กรุงเทพฯ สนามบินดอนเมือง

Last Updated on Monday, 05 February 2018 11:49

BOTR21โอซาก้า ชิราคาวาโกะ Snow Wall Japan Alps 5 วัน 4 คืน เดือน เม.ย.-มิย.61. เริ่มต้น 31,900.(TR)

3 วัดอาซากุสะ
รหัสทัวร์: BOTR21
สายการบิน: TR
ระยะเวลา: 5 วัน 4 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 31,900
พักโรงแรม 4 คืน
อาหาร 9 มื้อ
วันที่เดินทาง: 18 - 22 เม.ย. 61
25 - 29 เม.ย. 61
2 - 6 พ.ค. 61
9 - 13 พ.ค. 61
23 - 27 พ.ค. 61
30 พ.ค. – 3 มิ.ย. 61
6-10 มิ.ย. 61
13-17 มิ.ย. 61
20-24 มิ.ย. 61
ราคาทัวร์: 35,900
35,900
35,900
34,900
33,900
33,900
32,900
32,900
31,900
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ ท่าอากาศยานดอนเมือง - ท่าอากาศยานคันไซ โอซาก้า – ฮาชิมะ จังหวัดกิฟุ
หมู่บ้านชิราคาวาโกะ – เมืองทาคายาม่า – ลิตเติ้ลเกียวโต - เขตเมืองเก่าซันมาชิซูจิ - มัตสึโมโต้ –
ปราสาทมัตสึโมโต้ - ออนเซ็น
มัตสึโมโต้ - เส้นทางสายอัลไพน์ ทาเตยามะ คุโรเบะ กำแพงหิมะ (เข้าโองิซาวะสู่ทาเตยามะ) - กุโจ
กุโจ - เกียวโต - ศาลเจ้าเฮอัน - ร้านชงชา – ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ - โอซาก้า - ชินไชบาชิ
ปราสาทโอซาก้า - ริงกุ พรีเมี่ยม เอ้าท์เลท – สนามบินคันไซ – สนามบินดอนเมือง

Last Updated on Friday, 09 February 2018 10:36

STTG13 ฮอกไกโด ตามรอยแฟนเดย์ 5 วัน 3 คืน เดือน ม.ค.-มี.ค.61 เริ่มต้น 56,700 (TG)

2016 02 03 185333
รหัสทัวร์: STTG13
สายการบิน: TG
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 56,900
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 9 มื้อ
วันที่เดินทาง: 28 ก.พ.- 04 มี.ค.61
02-06 มี.ค.61
14-18 มี.ค.61
ราคาทัวร์: 56,900
56,900
56,900
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ – สนามบินชิโตเซ่ สนามบินชิโตเซ่ – จิโกกุดานิ (หุบเขานรก) – โนโบริเบ็ทสึ – ฟาร์มหมี (รวมตั๋วค่าเข้า)
คิโรโระรีสอร์ท – อิสระตามอัทยาศัยให้ท่านได้สนุกสนานกับกิจกรรม SNOW PARK
หรือ กิจกรรมเล่นสกี (SKI) (รวมอุปกรณ์ครบชุด) – ขึ้นกระเช้าไปสั่นระฆังบนยอดเขา Asari
(KIRORO Lover’s Sanctuary ขอความรัก สั่นระฆัง ตามรอยหนัง แฟนเดย์ “แฟนกันแค่วันเดียว”)
คิโรโระรีสอร์ท – เมืองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี – หอนาฬิกาไอน้ำ - อดีตทำเนียบรัฐบาล
โรงงานช็อกโกแล็ต – สวนโอโดริ – ซัปโปโรทีวีทาวเวอร์ – ตลาดถนนคนเดินทานูกิโคจิ
สนามบินชิโตเซ่ – กรุงเทพ

Last Updated on Monday, 05 February 2018 11:50

BOTR22 โอซาก้า ชิราคาวาโกะ Snow Wall Japan Alps 4 วัน 3 คืน เดือน เม.ย.-มิย.61. เริ่มต้น 27,900.(TR)

3 Onsen
รหัสทัวร์: BOTR22
สายการบิน: TR
ระยะเวลา: 4 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 27,900
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 7 มื้อ
วันที่เดินทาง: 22 - 25 เม.ย.61
29 เม.ย. – 2 พ.ค. 61
6 - 9 พ.ค. 61
13 - 16 พ.ค. 61
20 - 23 พ.ค. 61
27 - 30 พ.ค. 61
3 - 6 มิ.ย. 61
10 - 13 มิ.ย. 61
17 - 20 มิ.ย. 61
ราคาทัวร์: 32,900
33,900
31,900
29,900
29,900
29,900
28,900
28,900
27,900
หมายเหตุ

ท่าอากาศยานดอนเมือง - ท่าอากาศยานคันไซ โอซาก้า – กิฟุ
หมู่บ้านชิราคาวาโกะ – เมืองทาคายาม่า – ลิตเติ้ลเกียวโต - เขตเมืองเก่าซันมาชิซูจิ - มัตสึโมโต้ –
ปราสาทมัตสึโมโต้ - ออนเซ็น
เส้นทางสายอัลไพน์ ทาเตยามะ คุโรเบะ กำแพงหิมะ กุโจ
กุโจ – โอซาก้า - ห้างโดทงพลาซ่า - ชินไชบาชิ – ริงกุเอ้าท์เลท – สนามบินคันไซ –
สนามบินดอนเมือง

Last Updated on Friday, 09 February 2018 10:54

STTG14 ฮอกไกโด ตามรอยแฟนเดย์ 6 วัน 4 คืน เดือน ม.ค.-มี.ค.61 เริ่มต้น 58,700 (TG)

1 Kiroro Ski Resort
รหัสทัวร์: STTG14
สายการบิน: TG
ระยะเวลา: 6 วัน 4 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 58,700
พักโรงแรม 4 คืน
อาหาร 10 มื้อ
วันที่เดินทาง: 01-06 , 06-11 มี.ค.61
ราคาทัวร์: 58,700
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ – สนามบินชิโตเซ่ สนามบินชิโตเซ่ – จิโกกุดานิ (หุบเขานรก) – โนโบริเบ็ทสึ – ฟาร์มหมี (รวมตั๋วค่าเข้า)
คิโรโระรีสอร์ท – อิสระตามอัทยาศัยให้ท่านได้สนุกสนานกับกิจกรรม SNOW PARK
หรือ กิจกรรมเล่นสกี (SKI) (รวมอุปกรณ์ครบชุด) – ขึ้นกระเช้าไปสั่นระฆังบนยอดเขา Asari
(KIRORO Lover’s Sanctuary ขอความรัก สั่นระฆัง ตามรอยหนัง แฟนเดย์ “แฟนกันแค่วันเดียว”)
คิโรโระรีสอร์ท – เมืองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี – หอนาฬิกาไอน้ำ - อดีตทำเนียบรัฐบาล
โรงงานช็อกโกแล็ต – สวนโอโดริ – ซัปโปโรทีวีทาวเวอร์ – ตลาดถนนคนเดินทานูกิโคจิ
เมืองซัปโปโร – อิสระช็อปปิ้งตามอัทยาศัย (ไม่มีบริการรถ) – โรงแรมที่พัก
สนามบินชิโตเซ่ – กรุงเทพ

Last Updated on Tuesday, 13 February 2018 17:09

BOTR81 โตเกียว โอซาก้า Golden Route 5 วัน 4 คืน เดือน มี.ค.-เม.ย.61. เริ่มต้น 31,900 (TR)

2 ชิราคาวาโกะใบไม้เปลี่ยนสี
รหัสทัวร์: BOTR81
สายการบิน: TR
ระยะเวลา: 5 วัน 4 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 31,900
พักโรงแรม 4 คืน
อาหาร 7 มื้อ
วันที่เดินทาง: 26-30 มี.ค. 61
2 - 6 เม.ย. 61
9 -13 เม.ย. 61
16 - 20 เม.ย. 61
23 - 27 เม.ย. 61
ราคาทัวร์: 33,900
33,900
36,900
32,900
31,900
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ ท่าอากาศยานดอนเมือง
ท่าอากาศยานนาริตะ - โอชิโนะฮักไก หรือฟูจิชั้นที่ 5 - มัตสึโมโต้ - ปราสาทมัตสึโมโต้ - ออนเซ็น
มัตสึโมโต้ – เมืองทาคายาม่า –ลิตเติ้ลเกียวโต –เขตเมืองเก่าซันมาชิซูจิ –หมู่บ้านชิราคาวาโกะ -
โอกากิ เกียวโต - ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ - วัดทองคินคะคุจิ - ริงกุเอ้าท์เล็ท
ปราสาทโอซาก้า– โดทงพลาซ่า –ชินไชบาชิ– ท่าอากาศยานคันไซ - ท่าอากาศยานดอนเมือง

Last Updated on Wednesday, 07 February 2018 17:42

T2J01 โตเกียว พิงค์มอส PRETTY PINKMOSS 5 วัน 3 คืน เดือน มีค.-เมย.61 ราคา 37,900 (TR)

3 ฮานะโนะมิยาโกะ Flower Park
รหัสทัวร์: T2J01
สายการบิน: TR
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 37,900
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 7 มื้อ
วันที่เดินทาง: 24-28เมษายน 61
25-29เมษายน 61
26-30เมษายน 61
ราคาทัวร์: 37,900
37,900
37,900
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ สนามบินดอนเมือง นาริตะ- ชมดอกชิบะซากุระ (พิ้งค์มอส)- โกเทมบะแฟคทอรี่ เอ้าเล็ต– แช่น้ำแร่ออนเซ็น+ บุฟเฟห์ ขาปูยักษ์ หมู่บ้านโอชิโนะฮัคไค- ภูเขาไฟฟูจิ (บริเวณชั้น5) - หลวงพ่อโตไดบุสึ–
ศาลเจ้าทซึรุงะโอะกะฮะจิมังกู–อิออนมอลล์ โตเกียว –วัดอาซากุสะ–ช้อปปิ้งชินจุกุ - ห้างไดเวอร์ซิตี้โอไดบะ สนามบินนาริตะ – สนามบิน ดอนเมือง

Last Updated on Monday, 05 February 2018 11:51

BOTR82 โอซาก้าโตเกียว Golden Route 5 วัน 4 คืน เดือน เม.ย.61. เริ่มต้น 27,900 (TR)

3 Osaka Castle
รหัสทัวร์: BOTR82
สายการบิน: TR
ระยะเวลา: 5 วัน 4 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 27,900
พักโรงแรม 4 คืน
อาหาร 8 มื้อ
วันที่เดินทาง: 13 - 17 เม.ย. 61
20 - 24 เม.ย. 61
27เม.ย. - 1 พ.ค. 61
ราคาทัวร์: 37,900
27,900
28,900
หมายเหตุ วันสงกรานต์
-
-


กรุงเทพฯ ท่าอากาศยานดอนเมือง – ท่าอากาศยานคันไซ โอซาก้า – ริงกุ พรีเมี่ยม เอ้าท์เล็ท
โอซาก้า - ปราสาทโอซาก้า -เกียวโต - วัดทอง คินคะคุจิ - ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ – กิฟุ เมืองโอกากิ-
ห้างอิออนมอลล์
หมู่บ้านชิราคาวาโกะ – เมืองทาคายาม่า – ลิตเติ้ลเกียวโต - เขตเมืองเก่าซันมาชิซูจิ - มัตสึโมโต้ –
ปราสาทมัตสึโมโต้ - ออนเซ็น
ยามานาชิ - โอชิโนะ ฮักไก – คาวากูจิโกะ – พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว – โตเกียว – วัดอาซากุสะ –
ช้อปปิ้งชินจูกุ – นาริตะ
นาริตะ – ท่าอากาศยานนาริตะ - ท่าอากาศยานดอนเมือง

Last Updated on Wednesday, 07 February 2018 17:43

T2J02 โตเกียว SAKURA BLOSSOM 5 วัน 3 คืน เดือน เมย.61 เริ่มต้น 39,900 (TR)

111sakura
รหัสทัวร์: T2J02
สายการบิน: TR
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 39,900
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 6 มื้อ
วันที่เดินทาง: 8-12เมษายน
9-13 เมษายน
10-14 เมษายน
11-15 เมษายน
12-16 เมษายน
13-17 เมษายน
14-18 เมษายน
15-19 เมษายน
16-20 เมษายน
17-21 เมษายน
18-22 เมษายน
ราคาทัวร์: 39,900
39,900
39,900
42,900
42,900
42,900
42,900
39,900
39,900
39,900
39,900
หมายเหตุ -
-
-
วันสงกรานต์
วันสงกรานต์
วันสงกรานต์
วันสงกรานต์
วันสงกรานต์
วันสงกรานต์
-
-

กรุงเทพฯ สนามบินดอนเมือง นาริตะ - Sakura Tulip Festa-ไร่สตรอเบอร์รี่ - โกเทมบะแฟคทอรี่ เอ้าเล็ต หมู่บ้านโอชิโนะฮัคไค- ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5 - วัดอาซากุสะ - ชมซากุระณสวนอุเอโนะ - ชินจุกุ โตเกียว–อิสระโตเกียวดิสนีย์แลนด์หรือช้อปปิ้งย่านชิบุยะ และโอไดบะ กรุงเทพ

Last Updated on Monday, 05 February 2018 11:51

BOTR93 โตเกียว สกีฟูจิ 5 วัน 3 คืน เดือน ม.ค.-มีค.61 เริ่มต้น 22,900 (TR)

1 Ski Resort Fuji
รหัสทัวร์: BOTR93
สายการบิน: TR
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 22,900
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 6 มื้อ
วันที่เดินทาง: 3 – 7 ก.พ.
7 – 11 ก.พ.
10 – 14 ก.พ.
14 – 18 ก.พ.
21- 25 ก.พ.
24 – 28 ก.พ.
28ก.พ. – 4มี.ค.
3 – 7 มี.ค.
7-11 มี.ค.
10 – 14 มี.
ค. 14 – 18 มี.ค.
17 -21 มี.ค.
ราคาทัวร์: 22,900
23,900
24,900
24,900
23,900
24,900
26,900
25,900
25,900
25,900
25,900
27,900
หมายเหตุ -
-
-
วันวาเลนไทน์
-
-
-
-
-
-
-
-

กรุงเทพฯ สนามบินดอนเมือง สนามบินนาริตะ - วัดนาริตะ - โตเกียว – วัดอาซากุสะ - โอไดบะ กันดั้มUnicorn–คาวากูจิโกะ คาวากูจิโกะ –ลานสกีฟูจิเท็น - พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว – โตเกียว – ชินจูกุ – นาริตะ อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย หรือ ซื้อบัตรเข้าโตเกียวดิสนีย์แลนด์ (บัตร 2,700บาท) สนามบินนาริตะ - สนามบินดอนเมือง

Last Updated on Monday, 05 February 2018 11:21

T2J03 โตเกียว ชมดอกวิสทีเรีย FESTIVAL 5 วัน 3 คืน ราคา 37,900 (TR)

Sakura
รหัสทัวร์: T2J03
สายการบิน: TR
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 37,900
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 7 มื้อ
วันที่เดินทาง: 27 เม.ย. – 1 พ.ค. 61
28 เม.ย. – 2 พ.ค. 61
29 เม.ย. – 3 พ.ค. 61
ราคาทัวร์: 37,900
37,900
37,900
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ สนามบินดอนเมือง นาริตะ- สวนดอกวิสทีเรียอาชิคางะ- โกเทมบะแฟคทอรี่ เอ้าเล็ต– แช่น้ำแร่ออนเซ็น+ บุฟเฟห์ ขาปูยักษ์ หมู่บ้านโอชิโนะฮัคไค- ภูเขาไฟฟูจิ (บริเวณชั้น5) - หลวงพ่อโตไดบุสึ –
ศาลเจ้าทซึรุงะโอะกะฮะจิมังกู–อิออนมอลล์ โตเกียว – วัดอาซากุสะ –ช้อปปิ้งชินจุกุ - ห้างไดเวอร์ซิตี้โอไดบะ สนามบินนาริตะ – สนามบิน ดอนเมือง

Last Updated on Monday, 29 January 2018 15:18

BOTR97 โตเกียว ฟูจิ คามาคุระ Finn Snow 5 วัน 3 คืน เดือน ธค.-มีค.61 เริ่มต้น 25,900 (TR)

2017 08 25 122015
รหัสทัวร์: BOTR97
สายการบิน: TZ
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 25,900
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 7 มื้อ
วันที่เดินทาง: 1 – 5 กุมภาพันธ์ 61
6 – 10 กุมภาพันธ์ 61
8 – 12 กุมภาพันธ์ 61
13 – 17 กุมภาพันธ์ 61
15 – 19 กุมภาพันธ์ 61
20 – 24 กุมภาพันธ์ 61
22 – 26 กุมภาพันธ์ 61
27 – 3 มีนาคม 61
1 – 5 มีนาคม 61
6 – 10 มีนาคม 61
8 – 12 มีนาคม 61
13 – 17 มีนาคม 61
15 – 19 มีนาคม 61
20 – 24 มีนาคม 61
ราคาทัวร์: 28,900
28,900
28,900
25,900
28,900
28,900
28,900
31,900
29,900
29,900
29,900
29,900
29,900
31,900
หมายเหตุ -
-
-
วันวาเลนไทน์
วันตรุษจีน
-
-
-
วันมาฆบูชา
-
-
-
-
-

กรุงเทพฯ สนามบินดอนเมือง - สนามบินนาริตะ - นาริตะ - โตเกียว - วัดอาซากุสะ - พระใหญ่ไดบุสสึ คามาคูระ–ห้างมิตซุย ลาล่าพอร์ต – คานากาว่า โออิโสะ - ฮาโกเน่ – ล่องเรือโจรสลัด – ทะเลสาบอาชิ –หุบเขาโอวาคุดานิ –โกเทมบะเอ้าท์เลต - คาวากูจิโกะ - สวนโอชิปาร์ค–ลานสกี Fujiten หรือโอชิโนะฮัคไก–พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว–โตเกียว - ชินจูกุ – นาริตะ - สนามบินนาริตะ - สนามบินดอนเมือง

Last Updated on Monday, 05 February 2018 11:27

T2J04 โตเกียว ชมดอกไม้ตามฤดูกาล FLOWER FESTIVAL 5 วัน 3 คืน เดือน เมย.-พค.61 ราคา 38,900 (TR)

2014 02 21 112230
รหัสทัวร์: T2J04
สายการบิน: TR
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 38,900
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 7 มื้อ
วันที่เดินทาง: 19-23เมษายน 61
20-24เมษายน 61
21-25เมษายน 61
22-26เมษายน 61
23-27เมษายน 61
ราคาทัวร์: 38,900
38,900
38,900
38,900
38,900
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ สนามบินดอนเมือง นาริตะ– ชมดอกไม้ ณ สวนShowa Kinen Koen - โกเทมบะแฟคทอรี่ เอ้าเล็ต– แช่น้ำแร่ออนเซ็น+ บุฟเฟห์ ขาปูยักษ์ หมู่บ้านโอชิโนะฮัคไค- ภูเขาไฟฟูจิ (บริเวณชั้น5) - หลวงพ่อโตไดบุสึ–
ศาลเจ้าทซึรุงะโอะกะฮะจิมังกู–อิออนมอลล์ โตเกียว –วัดอาซากุสะ–ช้อปปิ้งชินจุกุ - ห้างไดเวอร์ซิตี้โอไดบะ สนามบินนาริตะ – สนามบิน ดอนเมือง

Last Updated on Thursday, 04 January 2018 15:34

BOTR98 นิกโก้ เซนได Amazing Tohoku 5 วัน 3 คืน เดือน ธค.-มีค.61 เริ่มต้น 28,900 (TR)

2017 08 25 150812
รหัสทัวร์: BOTR98
สายการบิน: TZ
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 28,900
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 7 มื้อ
วันที่เดินทาง: 3 – 7 กุมภาพันธ์ 61
7 – 11 กุมภาพันธ์ 61
10 – 14 กุมภาพันธ์ 61
14 – 18 กุมภาพันธ์ 61
17 – 21 กุมภาพันธ์ 61
21 – 25 กุมภาพันธ์ 61
24 – 28 กุมภาพันธ์ 61
28 กุมภาพันธ์ – 4 มีนาคม 61
3 – 7 มีนาคม 61
7 – 11 มีนาคม 61
10 – 14 มีนาคม 61
14 – 18 มีนาคม 61
17 – 21 มีนาคม 61
ราคาทัวร์: 28,900
29,900
28,900
29,900
28,900
29,900
28,900
32,900
31,900
32,900
31,900
32,900
31,900
หมายเหตุ -
-
-
วันวาเลนไทน์
-
-
-
-
-
-
-
-
-

กรุงเทพฯ สนามบินดอนเมือง - สนามบินนาริตะ - นาริตะ - นิกโก้ - ศาลเจ้าโทโชกุ - ถ่ายรูปสะพานชินเคียว - นาสุออนเซ็น - ไอสุวาคามัตสึ–หมู่บ้านโบราณโออูจิจุคุ–ปราสาทสึรุกะ - เซนได–จุดชมวิวเซนได – ปราสาทอาโอบะ–ศาลเจ้าโกโคคุ–ช้อปปิ้งอิจิบังโจ - เมืองมัตสึซิม่า - ล่องเรือชมจุดชมวิวที่สวย 1 ใน 3 ของญี่ปุ่น – เซนได – นาริตะ –ห้างเอออนพลาซ่า - สนามบินนาริตะ - สนามบินดอนเมือง

Last Updated on Friday, 02 February 2018 17:47

T2J06 โตเกียว Super Cool 5 วัน 3 คืน เดือน มค.-มี.ค.61 เรื่มต้น 25,900 (TZ)

2016 01 16 162246
รหัสทัวร์: T2J06
สายการบิน: TZ
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 28,900
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 6 มื้อ
วันที่เดินทาง: 5 – 9กุมภาพันธ์ 2561
21 – 25 กุมภาพันธ์ 2561
28 กุมภาพันธ์ – 4 มีนาคม 2561
14 -18 มีนาคม 2561
ราคาทัวร์: 29,900
29,900
28,900
28,900
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ   สนามบินดอนเมือง นาริตะ–ทะเลสาปอาชิ–โอวาคุดานิ–โกเทมบะ แฟคทอรี่ เอ้าเล็ต ฟูจิเท็น สกีรีสอร์ท–วัดอาซากุสะ–ช้อปปิ้งชินจูกุ โตเกียว–อิสระโตเกียวดิสนีย์แลนด์หรือช้อปปิ้งย่านชิบุยะ และโอไดบะ สนามบินนาริตะ – สนามบิน ดอนเมือง

Last Updated on Monday, 05 February 2018 11:53

BOTR99 โตเกียว Autumn Snow 5 วัน 3 คืน เดือน ธค.- กพ.61 เริ่มต้น 23,900 (TR)

Maxresdefault
รหัสทัวร์: BOTR99
สายการบิน: TR
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 23,900
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 6 มื้อ
วันที่เดินทาง: 2 – 6 กุมภาพันธ์ 61
4 – 8 กุมภาพันธ์ 61
5 – 9 กุมภาพันธ์ 61
9 – 13 กุมภาพันธ์ 61
11 – 15 กุมภาพันธ์ 61
12 – 16 กุมภาพันธ์ 61
16 – 20 กุมภาพันธ์ 61
18 – 22 กุมภาพันธ์ 61
19 – 23 กุมภาพันธ์ 61
23 – 27 กุมภาพันธ์ 61
25 – 1 มีนาคม 61
26 – 2 มีนาคม 61
2 – 6 มีนาคม 61
4 – 8 มีนาคม 61
5 – 9 มีนาคม 61
9 – 13 มีนาคม 61
11 – 15 มีนาคม 61
12 – 16 มีนาคม 61
16 – 20 มีนาคม 61
18 – 22 มีนาคม 61
19 – 23 มีนาคม 61
ราคาทัวร์: 25,900
23,900
23,900
25,900
23,900
23,900
25,900
23,900
23,900
25,900
24,900
24,900
26,900
24,900
24,900
26,900
24,900
24,900
27,900
26,900
26,900
หมายเหตุ -
-
-
-
-
-
วันตรุษจีน
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

กรุงเทพฯ สนามบินดอนเมือง - สนามบินนาริตะ นาริตะ – อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ – ล่องเรือทะเลสาบอาชิ – หุบเขาโอวาคุดานิ - ออนเซ็น โอชิโนะฮัคไก หรือ FUJITEN SKI RESORT - พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว – โตเกียว – วัดอาซากุสะ - ช้อปปิ้งชินจูกุ – นาริตะ อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย   หรือซื้อบัตรเข้าโตเกียวดิสนีย์แลนด์ สนามบินนาริตะ - สนามบินดอนเมือง

Last Updated on Tuesday, 30 January 2018 13:14

TBXJ 202 ฮอกไกโด Winter Woww 5 วัน 4 คืน เดือน ม.ค.-มี.ค. 61 เริ่มต้น 38,999 (TG)

111
รหัสทัวร์: TBXJ 202
สายการบิน: TG
ระยะเวลา: 5 วัน 4 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 38,999
พักโรงแรม 4 คืน
อาหาร 4 มื้อ
วันที่เดินทาง: กุมภาพันธ์ :12-16/15-19/18-22
กุมภาพันธ์ :19-23/21-25/22-26
กุมภาพันธ์: 23-27/24-28
25 กพ.- 1 มี.ค.
26 ก.พ. – 2 มี.ค.
กุมภาพันธ์ : 14-18
กุมภาพันธ์ : 3-7 / 4-8 / 5-9
กุมภาพันธ์ :6-10 / 8-12 / 9-13
มีนาคม : 1-5 / 8-12 / 15-19
มีนาคม : 22-26
มีนาคม : 2-6/7-11/9-13
มีนาคม :14-18/16-20/21-25
ราคาทัวร์: 38,999
38,999
38,999
38,999
38,999
39,999
54,999
54,999
38,999
38,999
39,999
39,999
หมายเหตุ

นามบินสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ)
สนามบินชินชิโตเสะ (ฮอกไกโด) –เมืองอาซาฮีคาว่า –
หมู่บ้านราเมน –สวนสัตว์อาซาฮียาม่า + เพนกวิน พาเหรด –
เมืองอาซาฮีคาว่า – ช้อปปิ้ง อิออน มอลล์ – โรงแรม
อาซาฮีคาว่า– สวนดอกไม้ 4 ฤดู ชิคิไซ โนะโอกะ (กิจกรรมบนลานหิมะ)– ซัปโปโร – ดิวตี้ ฟรี – ช้อปปิ้ง ทานูกิโคจิ –
โรงแรม

ซัปโปโร - โอตารุ – คลองโอตารุ – ถนนซาไคมาจิ –
พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี – พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้วคิไทจิ – ฮัลโหล คิตตี้ คาเฟ่ – ซัปโปโร – โรงงานช็อคโกแลต–ตึกรัฐบาลเก่า – หอนาฬิกา – สวนโอโดริ ( SNOW FESTIVAL 2018 ** เฉพาะช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์ เท่านั้น)–ช้อปปิ้ง ตึก JR STATION– โรงแรม
สนามบินชินชิโตเสะ – สนามบินสุวรรณภูมิ

Last Updated on Monday, 05 February 2018 11:54

BOXJ66 โอซาก้า ทาคายาม่า ชิราคาวาโกะ เกียวโต นารา 5 วัน 3 คืน เดือน ก.พ-มีค.61 เริ่มต้น 25,900 (XJ)

3 วัดน้ำใส
รหัสทัวร์: BOXJ66
สายการบิน: XJ
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 25,900
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 6 มื้อ
วันที่เดินทาง: 13-17 ก.พ. 61
17-21 ก.พ. 61
21 – 25 ก.พ. 61
22 – 26 ก.พ. 61
24 – 28 ก.พ. 61
28ก.พ. – 4 มี.ค. 61
1 – 5 มี.ค. 61
7 – 11 มี.ค. 61
8 – 12 มี.ค. 61
14 – 18 มี.ค. 61
15 – 19 มี.ค. 61
17 – 21 มี.ค. 61
20 - 24 มี.ค. 61
ราคาทัวร์: 26,900
25,900
25,900
26,900
26,900
27,900
26,900
26,900
26,900
27,900
27,900
27,900
28,900
หมายเหตุ วันวาเลนไทน์
-
-
-
-
-
วันมาฆบูชา
-
-
-
-
-
-

กรุงเทพฯ สนามบินดอนเมือง สนามบินคันไซ – นารา – วัดโทไดจิ – เกียวโต – วัดคินคะคุจิ – ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ – โอกากิ
โอกากิ - ร้านซันชู Hamonoyasan – หมู่บ้านชิราคาวาโกะ – ทาคายาม่า – ซันมาชิซูจิ - โอกากิ – ช้อปปิ้งเอออน พลาซ่า
โอกากิ - โอซาก้า - ปราสาทโอซาก้า - ห้าง DOTON PLAZA – ช้อปปิ้งชินไชบาชิ ท่าอากาศยาคันไซ - ท่าอากาศยานดอนเมือง

Last Updated on Monday, 05 February 2018 11:23

TSBK312 ฟุกุโอกะ KYUSHU SKI 5 วัน 3 คืน เดือน ม.ค.-มี.ค.61 เริ่มมต้น 39,991 (TG)

111
รหัสทัวร์: TSBK312
สายการบิน: TG
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 39,991
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 6 มื้อ
วันที่เดินทาง: 07 – 11 กุมภาพันธ์ 2561
15 – 19 กุมภาพันธ์ 2561
21 – 25 กุมภาพันธ์ 2561
28 กุมภาพันธ์ – 04 มีนาคม 61
7 – 11 มีนาคม 2561
ราคาทัวร์: 39,991
41,991
39,991
41,991
40,991
หมายเหตุ -
วันตรุษจีน
-
-
-

สนามบินสุวรรณภูมิ– สนามบินฟุคุโอกะ
สนามบินฟุคุโอกะ-ศาลเจ้าดาไซฟุ-หมู่บ้านยูฟุอิน-เมืองเปบปุ-ชมบ่อน้ำจิโงคุเมงุริ [ชมบ่อน้ำ 3 บ่อ]
ฟาร์มสตอเบอรี่-โทสุ เอ้าท์เล็ต-ศาลเจ้ายูโตคุอินาริ-เมืองนางาซากิ-อะตอมมิคบอมบ์-สวนสันติภาพ
กิจกรรม ณ ลานสกีเท็นซัน-เมืองฟุคุโอกะ-ช้อปปิ้งเท็นจิน
สนามบินฟุคุโอกะ-กรุงเทพฯ

Last Updated on Monday, 05 February 2018 11:55

BOXJ77 โตเกียว โอซาก้า Golden Route Winer 5 วัน 3 คืน เดือน มค-มีค.61 เริ่มต้น 26,900 (XJ)

3 Tokyo Night
รหัสทัวร์: BOXJ77
สายการบิน: XJ
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 26,900
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 8 มื้อ
วันที่เดินทาง: 2 – 6 ก.พ.
8 – 12 ก.พ.
14- 18 ก.พ.
20 – 24 ก.พ.
26 ก.พ. – 2มี.ค.
4 – 8 มี.ค.
10-14 มี.ค.
16 – 20 มี.ค.
ราคาทัวร์: 28,900
27,900
28,900
28,900
28,900
29,900
29,900
29,900
หมายเหตุ -
-
วันวาเลนไทน์
-
-
-
-
-

กรุงเทพฯ ท่าอากาศยานดอนเมือง สนามบินนาริตะ –ลานสกีฟูจิเท็น – พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว – มัตสึโมโต้ – ปราสาทมัตสึโมโต้ 
ออนเซ็น มัตสึโมโต้ – เมืองทาคายาม่า - ลิตเติ้ลเกียวโต เขตเมืองเก่าซันมาชิซูจิ - หมู่บ้านชิราคาวาโกะ
โอกากิ เกียวโต – ศาลเจ้าฟูชิมิอินา – วัดทองคินคะคุจิ – โอซาก้า - ช้อปปิ้งชินไชบาชิ สนามบินคันไซ – สนามบินดอนเมือง

Last Updated on Monday, 05 February 2018 11:25

TSSTG06 ฮอกไกโด Winter Woww 5 วัน 3 คืน เดือน มค.-มีค.61 เริ่มต้น 38,999 (TG)

3 Asahiyama Zoo
รหัสทัวร์: TSSTG06
สายการบิน: TG
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 39,999
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 4 มื้อ
วันที่เดินทาง: 12-16 / 14-18 / 15-19 ก.พ.
21-25 / 22-26 / 23-27 ก.พ.
28 ก.พ. – 4 มี.ค.
กุมภาพันธ์ : 3-7 / 4-8 / 5-9
กุมภาพันธ์ : 6-10 / 8-12 / 9-13
มี.ค. 1-5 / 8-12 / 15-19 / 22-26
มี.ค. : 2-6 / 7-11 / 9-13
มี.ค. 14-18 / 16-20 / 21-25
ราคาทัวร์: 38,999
38,999
39,999
54,999
54,999
38,999
39,999
39,999
หมายเหตุ -
-
-
-
-
วันมาฆบูชา
-
-

สนามบินสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ)
สนามบินชินชิโตเสะ (ฮอกไกโด) –เมืองอาซาฮีคาว่า –
หมู่บ้านราเมน –สวนสัตว์อาซาฮียาม่า + เพนกวิน พาเหรด –
เมืองอาซาฮีคาว่า – ช้อปปิ้ง อิออน มอลล์ – โรงแรม
อาซาฮีคาว่า– สวนดอกไม้ 4 ฤดู ชิคิไซ โนะโอกะ (กิจกรรมบนลานหิมะ)– ซัปโปโร – ดิวตี้ ฟรี – ช้อปปิ้ง ทานูกิโคจิ –
โรงแรม ซัปโปโร - โอตารุ – คลองโอตารุ – ถนนซาไคมาจิ –
พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี – พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้วคิไทจิ – ฮัลโหล คิตตี้ คาเฟ่ – ซัปโปโร – โรงงานช็อคโกแลต–ตึกรัฐบาลเก่า – หอนาฬิกา – สวนโอโดริ ( SNOW FESTIVAL 2018 ** เฉพาะช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์ เท่านั้น)–ช้อปปิ้ง ตึก JR STATION– โรงแรม
สนามบินชินชิโตเสะ – สนามบินสุวรรณภูมิ

Last Updated on Monday, 05 February 2018 16:18

BOXJ82 โตเกียว ฟูจิ พิงค์มอส 4 วัน 3 คืน เดือน เม.ย.- พ.ค.61 เริ่มต้น 18,900 (XJ)

2 Osaka Castle Autumn
รหัสทัวร์: BOXJ82
สายการบิน: XJ
ระยะเวลา: 4 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 18,900
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 5 มื้อ
วันที่เดินทาง: 17 – 20 เมษายน 61
18 – 21 เมษายน 61
19 – 22 เมษายน 61
20 – 23 เมษายน 61
21 – 24 เมษายน 61
22 – 25 เมษายน 61
23 – 26 เมษายน 61
24 – 27 เมษายน 61
25 – 28 เมษายน 61
26 – 29 เมษายน 61
27 – 30 เมษายน 61
28 – 1 พฤษภาคม 61
29 – 2 พฤษภาคม 61
30 – 3 พฤษภาคม 61
3 – 6 พฤษภาคม 61
4 – 7 พฤษภาคม 61
10 – 13 พฤษภาคม 61
11 – 14 พฤษภาคม 61
17 – 20 พฤษภาคม 61
18 – 21 พฤษภาคม 61
24 – 27 พฤษภาคม 61
26 – 29 พฤษภาคม 61
31 – 3 มิถุนายน 61
ราคาทัวร์: 22,900
22,900
23,900
23,900
23,900
22,900
22,900
22,900
22,900
23,900
25,900
25,900
25,900
25,900
25,900
25,900
21,900
21,900
19,900
21,900
19,900
22,900
18,900
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ ท่าอากาศยานดอนเมือง – สนามบินนาริตะ – โตเกียว – โอไดบะ – ห้างไดเวอร์ซิตี้
จังหวัดยามานาชิ ออนเซ็น
หมู่บ้านน้ำใส โอชิโนะฮักไก–ทุ่งพิงค์มอส - พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว – โตเกียว –
วัดอาซากุสะ – ช้อปปิ้งชินจูกุ - นาริตะ
อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัยหรือซื้อบัตรเข้าโตเกียวดิสนีย์แลนด์ (ราคาบัตร 2,700บาท)
วัดนาริตะ – ท่าอากาศยานนาริตะ - ท่าอากาศยานดอนเมืองกรุงเทพฯ

Last Updated on Tuesday, 13 February 2018 09:32

TTNMM08 โอกินาว่า ซุปตาร์ ฮูลา ฮูล่า ภาค 6 5 วัน 3 คืน เดือน มค.-มีค.61 เริ่มต้น 19,888 (MM)

SkiResort2
รหัสทัวร์: TTNMM08
สายการบิน: MM
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 19,888
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 6 มื้อ
วันที่เดินทาง: 03-07 กุมภาพันธ์ 2561
08-12 กุมภาพันธ์ 2561
09-13 กุมภาพันธ์ 2561
11-15 กุมภาพันธ์ 2561
12-16 กุมภาพันธ์ 2561
23-27 กุมภาพันธ์ 2561
24-28 กุมภาพันธ์ 2561
26 กุมภาพันธ์-02 มีนาคม 2561
04-08 มีนาคม 2561
05-09 มีนาคม 2561
06-10 มีนาคม 2561
10-14 มีนาคม 2561
11-15 มีนาคม 2561
12-16 มีนาคม 2561
13-17 มีนาคม 2561
16-20 มีนาคม 2561
17-21 มีนาคม 2561
18-22 มีนาคม 2561
19-23 มีนาคม 2561
20-24 มีนาคม 2561
ราคาทัวร์: 21,888.-
21,888.-
22,888.-
22,888.-
22,888.-
22,888.-
22,888.-
22,888.-
22,888.-
22,888.-
22,888.-
22,888.-
22,888.-
22,888.-
22,888.-
22,888.-
22,888.-
22,888.-
22,888.-
22,888.-
หมายเหตุ

สนามบินสุวรรณภูมิ สนามบินนาฮา โอกินาว่า –ผามันซาโมะ - ร้านโอกาชิโกเตน – สวนสับปะรดนาโกะ – พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำชุราอูมิ
ปราสาทชูริ (ด้านนอก) –ร้านเครื่องสำอางและเวชภัณฑ์ –โอกินาว่าเวิลด์ –ถ้ำธารมรกตเกียวคุเซ็นโด - โรงงานแก้ว - ย่านถนนโคคุไซโดริ
อิสระช้อปปิ้งเต็มวัน หรือ ท่องเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆในโอกินาว่า อเมริกันวิลเลจ – อาชิบานา เอ้าเลท – สนามบินนาฮะ -อสนามบินสุวรรณภูมิ

Last Updated on Monday, 29 January 2018 16:00

BOXJ88 โตเกียว โอซาก้า Golden Route คุ้มเวอร์ A 5 วัน 3 คืน เดือน ม.ค.-มี.ค.61 เริ่มต้น 27,900 (XJ)

3 Onsen
รหัสทัวร์: BOXJ88
สายการบิน: XJ
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 27,900
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 8 มื้อ
วันที่เดินทาง: 5-9 ก.พ.
11-15 ก.พ.
17-21 ก.พ.
23 – 27 ก.พ.
1-5 มี.ค.
7-11 มี.ค.
13-17 มี.ค.
19 – 23 มี.ค.
ราคาทัวร์: 28,900
29,900
29,900
29,900
29,900
29,900
29,900
29,900
หมายเหตุ -
-
-
-
วันมาฆบูชา
-
-
-

กรุงเทพฯ สนามบินดอนเมือง - สนามบินคันไซ โอซาก้า สนามบินคันไซ – โอซาก้า – ปราสาทโอซาก้า – เกียวโต – วัดคินคะคุจิ – ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ – กิฟุ เมืองโอกากิ หมู่บ้านชิราคาวาโกะ - ทาคายาม่า - ลิตเติ้ลเกียวโต – ปราสาทมัตสึโมโต้ – นากาโนะ - ออนเซ็น ยามานาซิ ย่านภูเขาไปฟูจิ – ลานสกีฟูจิเท็น – พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว – โตเกียว - วัดอาซากุสะ
ช้อปปิ้งชินจูกุ สนามบินนาริตะ - ท่าอากาศยานดอนเมือง

Last Updated on Friday, 02 February 2018 09:48

TTNMM09 โอกินาว่า ซุปตาร์ ฮูลา ฮูล่า ภาค 7 5 วัน 3 คืน เดือน มีค.-พค.61 เริ่มต้น 19,888 (MM)

3 นั้งท้องกระจก
รหัสทัวร์: TTNMM09
สายการบิน: MM
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 19,888
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 6 มื้อ
วันที่เดินทาง: 24-28 มีนาคม 2561
25-29 มีนาคม 2561
26-30 มีนาคม 2561
27-31 มีนาคม 2561
30 มีนาคม-03 เมษายน 2561
01-05 เมษายน 2561
02-06 เมษายน 2561
03-07 เมษายน 2561
06-10 เมษายน 2561
07-11 เมษายน 2561
08-12 เมษายน 2561
11-15 เมษายน 2561
12-16 เมษายน 2561
13-17 เมษายน 2561
14-18 เมษายน 2561
15-19 เมษายน 2561
16-20 เมษายน 2561
17-21 เมษายน 2561
20-24 เมษายน 2561
21-25 เมษายน 2561
22-26 เมษายน 2561
12-16 พฤษภาคม 2561
13-17 พฤษภาคม 2561
14-18 พฤษภาคม 2561
15-19 พฤษภาคม 2561
18-22 พฤษภาคม 2561
19-23 พฤษภาคม 2561
20-24 พฤษภาคม 2561
21-25 พฤษภาคม 2561
22-26 พฤษภาคม 2561
25-29 พฤษภาคม 2561
26-30 พฤษภาคม 2561
27-31 พฤษภาคม 2561
28 -01 มิถุนายน 2561
29 -02 มิถุนายน 2561
ราคาทัวร์: 22,888.-
22,888.-
22,888.-
22,888.-
22,888.-
22,888.-
22,888.-
23,888.-
23,888.-
23,888.-
24,888.-
29,999.-
30,888.-
29,999.-
23,888.-
23,888.-
23,888.-
23,888.-
22,888.-
22,888.-
22,888.-
19,888.-
22,888.-
22,888.-
22,888.-
22,888.-
22,888.-
22,888.-
22,888.-
22,888.-
22,888.-
22,888.-
22,888.-
22,888.-
22,888.-
หมายเหตุ -
-
-
-
-
-
-
-
วันจักรี
-
-
-
วันสงกรานต์
วันสงกรานต์
วันสงกรานต์
วันสงกรานต์
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

สนามบินสุวรรณภูมิ
สนามบินนาฮา โอกินาว่า –ผามันซาโมะ - ร้านโอกาชิโกเตน – สวนสับปะรดนาโกะ – พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำชุราอูมิ
ปราสาทชูริ (ด้านนอก) –ร้านเครื่องสำอางและเวชภัณฑ์ –โอกินาว่าเวิลด์ –ถ้ำธารมรกตเกียวคุเซ็นโด - โรงงานแก้ว - ย่านถนนโคคุไซโดริ
อิสระช้อปปิ้งเต็มวัน หรือ ท่องเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆในโอกินาว่า
อเมริกันวิลเลจ – อาชิบานา เอ้าเลท – สนามบินนาฮะ -สนามบินสุวรรณภูมิ

Last Updated on Tuesday, 06 February 2018 14:33

BOXJ91 ฮอกไกโด ซัปโปโร โอตารุ โทยะ โนโบริเบทสึ 5 วัน 3 คืน เดือน เม.ย.-มิ.ย.61 เริ่มต้น 28,900 (XJ)

3 Clock Tower ซัปโปโร
รหัสทัวร์: BOXJ91
สายการบิน: XJ
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 28,900
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 7 มื้อ
วันที่เดินทาง: 14 – 18 เม.ย. 61
21-25 เม.ย. 61
28 เม.ย – 2 พ.ค. 61
10-14 พ.ค. 61
12 – 16 พ.ค. 61
17-21 พ.ค. 61
19-23 พ.ค. 61
24-28 พ.ค. 61
26-30 พ.ค. 61
31พ.ค.-4มิ.ย. 61
2-6 มิ.ย. 61
7-11 มิ.ย. 61
9-13มิ.ย. 61
14-18 มิ.ย. 61
16-20 มิ.ย. 61
21-25 มิ.ย. 61
23-27 มิ.ย. 61
28มิ.ย. – 2ก.ค. 61
ราคาทัวร์: 45,900
34,900
35,900
32,900
29,900
31,900
29,900
32,900
32,900
31,900
29,900
31,900
29,900
31,900
28,900
31,900
29,900
31,900
หมายเหตุ วันสงกรานต์
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

ท่าอากาศยานดอนเมือง สนามบินนิวชิโตเสะ - โนโบริเบทสึ – จิโกคุดานิ – กระเช้าอุสุซัง – ภูเขาไฟโชวะชินซัง – ฟาร์มหมีสี
น้ำตาล – จุดชมวิวโซโล – ทะเลสาบโทยะ - ออนเซ็น โอตารุ – คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี - โรงงานเครื่องแก้วโอตารุ – โรงงานช็อกโกแลต –
ร้านJoy One ดิวตรี้ฟรี - ทำเนียบรัฐบาลเก่า – หอนาฬิกา – ช้อปปิ้งซูซูกิโนะ
ตลาดปลาโจไก (มีรถ ไกด์บริการพาไปชม) หรือท่านสามารถอิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย
ท่าอากาศยานนิวชิโตเสะ - ท่าอากาศยานดอนเมือง

Last Updated on Friday, 02 February 2018 09:48

TTNTG23 ฮอกไกโด ซุปตาร์ ฮีโร่ 5 วัน 3 คืน เดือน กพ.-มีค.61 เริ่มต้น 33,888 (TG)

MessageImage 1517486221646
รหัสทัวร์: TTNTG23
สายการบิน: TG
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 33,888
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 6 มื้อ
วันที่เดินทาง: 17-21 กุมภาพันธ์ 2561
19-23 กุมภาพันธ์ 2561
24-28 กุมภาพันธ์ 2561
25 – 01 มีนาคม 2561
03-07 มีนาคม 2561
15-19 มีนาคม 2561
16-20 มีนาคม 2561
22-26 มีนาคม 2561
ราคาทัวร์: 35,888
35,888
39,888
35,888
33,888
35,888
34,888
35,888
หมายเหตุ

สนามบินสุวรรณภูมิ สนามบินชิโตเซะ - เมืองฟุราโน่ – ชมสุนัขลากเลื่อน - Furano Ningle Terrace - เล่นสกี ณ สวนชิคิไซโนะโอกะ –เมืองบิเอะ – บ่อน้ำสีฟ้า - อิออนทาวน์ สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า - หมู่บ้านราเมนอาซาฮิคาว่า – น้ำตกริวเซย์และน้ำตกกิงกะ - ถนนช้อปปิ้งเฮวะ คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี – โรงเป่าแก้วคิตาอิชิ - ร้านกาแฟ ฮัลโหล คิตตี้ - ช้อปปิ้งทานุกิโคจิ สนามบินชิโตเซ่ – กรุงเทพ

Last Updated on Monday, 05 February 2018 11:56

BOXJ92 ฮอกไกโด ซากุระ ซัปโปโร ฮาโกดาเตะ Lover 6 วัน 4 คืน เดือน เม.ย.- พ.ค.61 เริ่มต้น 33,900 (XJ)

0144c3
รหัสทัวร์: BOXJ92
สายการบิน: XJ
ระยะเวลา: 6 วัน 4 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 33,900
พักโรงแรม 4 คืน
อาหาร 10 มื้อ
วันที่เดินทาง: 10-15 เม.ย. 61
11-16 เม.ย. 61
18-23 เม.ย. 61
24-29 เม.ย. 61
25-30 เม.ย. 61
2-7 พ.ค. 61
8-13 พ.ค. 61
9-14 พ.ค. 61
ราคาทัวร์: 46,900
48,900
37,900
37,900
36,900
39,900
35,900
33,900
หมายเหตุ -
วันสงกรานต์
-
-
-
-
-
-


ท่าอากาศยานดอนเมือง สนามบินนิวชิโตเสะ – โนโบริเบทสึ - จิโกคุดานิ โชวะชินซัง ปาร์ค – ฟาร์มหมีสีน้ำตาล – ฮาโกดาเตะ –
โกดังคาเนโมริ - ขึ้นกระเช้าจุดชมวิวเม้าท์ฮาโกดาเตะ
ตลาดเช้าเมืองฮาโกดาเตะ – ป้อมดาวโงเรียวกาคุ - สวนโอนุมะ – ทะเลสาบโทยะ
จุดชมวิวโซโล โอตารุ – คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี – โรงงานเครื่องแก้วโอตารุ - โรงงานช็อกโกแลต –
Joy One ดิวตรี้ฟรี – ทำเนียบรัฐบาลเก่า – หอนาฬิกา - ช้อปปิ้งซูซูกิโนะ
ตลาดปลาโจไก (มีรถ ไกด์บริการพาไปชม) หรือท่านสามารถอิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย
ซัปโปโร - สนามบินชิโตะเซะ – ท่าอากาศยานดอนเมือง

Last Updated on Monday, 05 February 2018 11:28

TTNTG24 โตเกียว ฟูจิ ซุปตาร์ สกี เหรียญทอง 5 วัน 3 คืน เดือน มค.-มีค.61 เริ่มต้น 34,999 (TG)

3 เมืองมิเอะ
รหัสทัวร์: TTNTG24
สายการบิน: TG
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 34,999
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 6 มื้อ
วันที่เดินทาง: 02-06 กุมภาพันธ์ 61
08-12 กุมภาพันธ์ 61
09-13 กุมภาพันธ์ 61
10-14 กุมภาพันธ์ 61
15-19 กุมภาพันธ์ 61
17-21 กุมภาพันธ์ 61
22-26 กุมภาพันธ์ 61
24-28 กุมภาพันธ์ 61
01-05 มีนาคม 61
02-06 มีนาคม 61
03-07 มีนาคม 61
07-11 มีนาคม 61
08-12 มีนาคม 61
09-13 มีนาคม 61
10-14 มีนาคม 61
14-18 มีนาคม 61
15-19 มีนาคม 61
16-20 มีนาคม 61
17-21 มีนาคม 61
ราคาทัวร์: 36,888
36,888
36,888
36,888
35,888
36,888
36,888
36,888
35,888
36,888
36,888
36,888
36,888
36,888
36,888
36,888
36,888
36,888
36,888
หมายเหตุ -
-
-
-
-
-
-
-
วันมาฆบูชา
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

สนามบินสุวรรณภูมิ  สนามบินนาริตะ – โตเกียว - วัดอาซากุสะ – โตเกียวสกายทรี (ผ่านชม) – ทะเลสาบคาวากูจิโกะ - พิพิธภัณฑ์หมู่บ้านอิยาชิโนซาโตะ - โกเท็มบะ แฟคทอรี่ เอ้าท์เลท ฟูจิเท็น สกีรีสอร์ท – หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก – พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว - ล่องเรือโจรสลัด ที่ทะเลสาบอาชิ - ย่านช้อปปิ้งชินจุกุ โยโกฮาม่า – พิพิธภัณฑ์ราเม็ง - เมืองคามาคุระ –พระใหญ่ไดบุสึ – โอไดบะ– ไดเวอร์ซิตี้ โตเกียว พลาซ่า – นาริตะ  วัดนาริตะซัง ชินโชจิ - อิออน มอลล์ - สนามบินนาริตะ – กรุงเทพ

Last Updated on Monday, 05 February 2018 11:56

BOXJ93 ฮอกไกโด ทุ่งพิงค์มอส สวนทิวลิป 6 วัน 4 คืน เดือน พ.ค.61 เริ่มต้น 32,900 (XJ)

4 ฟูราโน่ ลาเวนเดอร์
รหัสทัวร์: BOXJ93
สายการบิน: XJ
ระยะเวลา: 6 วัน 4 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 32,900
พักโรงแรม 4 คืน
อาหาร 9 มื้อ
วันที่เดินทาง: 15 - 20 พ.ค. 61
16 - 21 พ.ค. 61
22 - 27 พ.ค. 61
23 - 28 พ.ค. 61
ราคาทัวร์: 34,900
32,900
34,900
33,900
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ ท่าอากาศยานดอนเมือง
สนามบินนิวชิโตเสะ - ซัปโปโร – ตึกทำเนียบรัฐบาล – สวนโอโดริ - หอนาฬิกา - โรงงาน
ช็อกโกแลตอิชิยะ - Joy One ดิวตรี้ฟรี - โซอุนเคียวออนเซ็น
โซอุนเคียว - น้ำตกริวเซ น้ำตกกิงกะ – สวนทาคิโนอูเอะ ชมทุ่งพิงค์มอส - คะมิยูเบทสึ สวนทิวลิป -
อาซาฮิคาว่า - ช้อปปิ้งเอออน โอตารุ – คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี - โรงงานเครื่องแก้วโอตารุ - มิตซุย เอ้าท์เล็ต -
ช้อปปิ้งซูซูกิโนะ ตลาดปลาโจไก (มีรถ ไกด์บริการพาไปชม) หรือท่านสามารถอิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย
ซัปโปโร - สนามบินชิโตะเซะ – ท่าอากาศยานดอนเมือง

Last Updated on Monday, 05 February 2018 11:28

TTNTG28 โตเกียว ฟูจิ โอซาก้า ซุปตาร์ พรมขาว(2) 5 วัน 3 คืน เดือน กพ.-มีค.61 เริ่มต้น 35,888 (TG)

1 Skiรีsortฟูจิten
รหัสทัวร์: TTNTG28
สายการบิน: TG
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 35,888
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 7 มื้อ
วันที่เดินทาง: 01-05 กุมภาพันธ์ 2561
03-07 กุมภาพันธ์ 2561
05-09 กุมภาพันธ์ 2561
07-11 กุมภาพันธ์ 2561
09-13 กุมภาพันธ์ 2561
11-15 กุมภาพันธ์ 2561
13-17 กุมภาพันธ์ 2561
15-19 กุมภาพันธ์ 2561
17-21 กุมภาพันธ์ 2561
19-23 กุมภาพันธ์ 2561
21-25 กุมภาพันธ์ 2561
23-27 กุมภาพันธ์ 2561
25 กุมภาพันธ์ – 01 มีนาคม 61
27 กุมภาพันธ์ – 03 มีนาคม 61
01-05 มีนาคม 2561
03-07 มีนาคม 2561
05-09 มีนาคม 2561
07-11 มีนาคม 2561
09-13 มีนาคม 2561
11-15 มีนาคม 2561
13-17 มีนาคม 2561
15-19 มีนาคม 2561
17-21 มีนาคม 2561
19-23 มีนาคม 2561
21-25 มีนาคม 2561
ราคาทัวร์: 39,888.-
37,888.-
36,888.-
38,888.-
39,888.-
38,888.-
38,888.-
39,888.-
36,888.-
35,888.-
38,888.-
39,888.-
39,888.-
38,888.-
37,888.-
38,888.-
37,888.-
38,888.-
38,888.-
37,888.-
37,888.-
38,888.-
38,888.-
37,888.-
38,888.-
หมายเหตุ -
-
-
-
-
-
วันวาเลนไทน์
-
-
-
-
-
-
-
วันมาฆบูชา
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

กรุงเทพ   สนามบินสุวรรณภูมิ สนามบินนาริตะ – โตเกียว – วัดอาซากุสะ – โตเกียวสกายทรี (ผ่านชม) - กระเช้าคาชิ คาชิ – โกเท็มบะ เอ้าต์เลต – Dinner บุฟเฟต์ขาปูยักษ์ - ออนเช็นธรรมชาติ ภูเขาไฟฟูจิ - พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว – ทะเลสาบฮามานะ – นาโกย่า – Nabana no Sato Winter Illumination - ข้อปปิ้งซาคาเอะ นาโกย่า – เกียวโต – คินคะคุจิ – ฟุชิมิอินาริ – โอซาก้า – ดิวตี้ฟรี - ช้อปปิ้งชินไซบาชิปราสาทโอซาก้า (ด้านนอก) – เอ๊กซ์โปซิตี้ - สนามบินคันไซ โอซาก้า – สนามบินสุวรรณภูมิ

Last Updated on Monday, 29 January 2018 16:29

CLXJKN544 โอซาก้า TAKAYAMA TOKYO 5 วัน 4 คืน เดือน เมย.-พค61 เริ่มต้น 39,900 (XJ)

1 ชิราหิมะ
รหัสทัวร์: CLXJKN544
สายการบิน: XJ
ระยะเวลา: 5 วัน 4 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 39,900
พักโรงแรม 4 คืน
อาหาร 9 มื้อ
วันที่เดินทาง: 20 – 24 เม.ย.
25 – 29 เม.ย.
9 – 13 พ.ค.
17 – 21 พ.ค.
25 – 29 พ.ค.
30 พ.ค. – 3 มิ.ย.
ราคาทัวร์: 42,900
42,900
41,900
39,900
39,900
39,900
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ – สนามบินคันไซ
สนามบินคันไซ – เกียวโต – วัดคิโยมิสึ – ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ – ช้อปปิ้งซาคาเอะ – นาโงย่า
นาโงย่า – หมู่บ้านชิราคาวาโกะ– จวนผู้ว่าทาคายาม่า – ซันมาชิ ซูจิ – โทยาม่า
โทยาม่า – เจแปน แอลป์ – ทะเลสาบยามานากะ
ทะเลสาบยามานากะ – วัดอาซากุสะ – ช้อปปิ้งย่านชินจุกุ – สนามบินนาริตะ – กรุงเทพฯ

Last Updated on Monday, 29 January 2018 11:17

TTNTG37 ฟูจิ ALPS ซุปตาร์ JUMBO 6 วัน 4 คืน เดือน เมย.-พค.61 เริ่มต้น 42,888 (TG)

3 Tokyo Disneyland
รหัสทัวร์: TTNTG37
สายการบิน: TG
ระยะเวลา: 6 วัน 4 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 42,888
พักโรงแรม 4 คืน
อาหาร 4 มื้อ
วันที่เดินทาง: 15-20 เมษายน 2561
16-21 เมษายน 2561
17-22 เมษายน 2561
18-23 เมษายน 2561
21-26 เมษายน 2561
22-27 เมษายน 2561
23-28 เมษายน 2561
24-29 เมษายน 2561
25-30 เมษายน 2561
26 เมษายน-01 พฤษภาคม 2561
28 เมษายน-03 พฤษภาคม 2561
29 เมษายน-04 พฤษภาคม 2561
30 เมษายน-05 พฤษภาคม 2561
01-06 พฤษภาคม 2561
02-07 พฤษภาคม 2561
03-08 พฤษภาคม 2561
06-11 พฤษภาคม 2561
07-12 พฤษภาคม 2561
08-13 พฤษภาคม 2561
09-14 พฤษภาคม 2561
10-15 พฤษภาคม 2561
ราคาทัวร์: 44,888.-
44,888.-
42,888.-
43,888.-
43,888.-
44,888.-
44,888.-
44,888.-
44,888.-
45,888.-
45,888.-
45,888.-
45,888.-
45,888.-
44,888.-
44,888.-
44,888.-
44,888.-
44,888.-
44,888.-
44,888.-
หมายเหตุ วันสงกรานต์
วันสงกรานต์
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
วันแรงงาน
-
-
-
-
-
-
-

กรุงเทพ สนามบินสุวรรณภูมิสนามบินนาริตะ – โตเกียว – วัดอาซากุสะ – โตเกียวสกายทรี (ผ่านชม) – สวนดอกไม้ฮานะโนะมิยาโกะ – โกเท็มบะ เอ้าต์เลต – Dinner บุฟเฟต์ขาปูยักษ์ - ออนเช็นธรรมชาติ
ภูเขาไฟฟูจิ - พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว – หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก – เมืองมัตสึโมโต้ – ปราสาทมัตสึโมโต้ - ถนนนาคามาชิ
สายอัลไพน์ทาเทยาม่า – เขาทาเทยาม่า – กำแพงหิมะ – เขื่อนคุโรเบะ – เมืองคานาซาว่า – สวนเค็นโรคุเอ็น
หมู่บ้านชิราคาวาโกะ – เมืองทาคายาม่า – ซันมาชิซูจิ – เมืองนาโกย่า – ช้อปปิ้งซาคาเอะ
ปราสาทโอซาก้า (ด้านนอก) – ช้อปปิ้งชินไซบาชิ - สนามบินคันไซ โอซาก้า – สนามบินสุวรรณภูมิ

Last Updated on Monday, 29 January 2018 16:37

CUJ01 นาโกย่า เจแปนแอล SNOW WALL 5 วัน 3 คืน เดือน เม.ย.-มิ.ย.61 เริ่มต้น 37,900 (JL)

1
รหัสทัวร์: CUJ01
สายการบิน: JL
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 37,900
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 8 มื้อ
วันที่เดินทาง: 17 – 21 เมษายน 61
19 – 23 เมษายน 61
10 – 14 พฤษภาคม 61
23 – 27 พฤษภาคม 61
06 – 10 มิถุนายน 61
ราคาทัวร์: 39,900.-
39,900.-
39,900.-
39,900.-
37,900.-
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ – นาโกย่าท่าอากาศยานชุบุ (นาโกย่า) – หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ – ทาคายาม่า – ที่ว่าการอำเภอเก่าเมืองทาคายาม่า – หมู่บ้าน LITTLE KYOTO
เจแปนแอลป์ – ยอดเขาทาเทยาม่า – เขื่อนคุโรเบะ เมืองเกียวโต – ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ – วัดคิโยมิสึ (วัดน้ำใส) – วัดคินคะคุจิ – MITSUI OUTLET
ท่าอากาศยานชุบุ (นาโกย่า) – กรุงเทพ

Last Updated on Tuesday, 06 February 2018 15:20

TTNTR07 โตเกียว ซุปตาร์ สกี สายแบ๊ว ยกกำลัง 2 5 วัน 3 คืน เดือน มค.-มีค.61 เริ่มต้น 25,888 (TR)

Tokyo Skytree Japan 03
รหัสทัวร์: TTNTR07
สายการบิน: TR
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 25,888
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 6 มื้อ
วันที่เดินทาง: 02-06 กุมภาพันธ์ 61
04-08 กุมภาพันธ์ 61
06-10 กุมภาพันธ์ 61
08-12 กุมภาพันธ์ 61
10-14 กุมภาพันธ์ 61
12-16 กุมภาพันธ์ 61
14-18 กุมภาพันธ์ 61
16-20 กุมภาพันธ์ 61
18-22 กุมภาพันธ์ 61
20-24 กุมภาพันธ์ 61
22-26 กุมภาพันธ์ 61
24-28 กุมภาพันธ์ 61
26 กุมภาพันธ์ – 02 มีนาคม 61
28 กุมภาพันธ์ – 04 มีนาคม 61
02-06 มีนาคม 61
04-08 มีนาคม 61
06-10 มีนาคม 61
08-12 มีนาคม 61
10-14 มีนาคม 61
12-16 มีนาคม 61
14-18 มีนาคม 61
16-20 มีนาคม 61
18-22 มีนาคม 61
20-24 มีนาคม 61
ราคาทัวร์: 27,888
27,888
26,888
27,888
26,888
25,888
26,888
27,888
26,888
27,888
27,888
25,888
28,888
26,888
30,900
30,900
29,999
29,999
29,999
29,999
29,999
29,999
29,999
32,888
หมายเหตุ -
-
-
-
-
-
วันวาเลนไทน์
วันตรุษจีน
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

กรุงเทพ   สนามบินดอนเมือง  สนามบินนาริตะ –วัดอาซากุสะ – ผ่านชมโตเกียวสกายทรี- กระเช้าคาชิ คาชิ -โกเท็มบะเอ้าต์เลต – Dinner บุฟเฟต์ขาปูยักษ์ - ออนเช็นธรรมชาติ หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก - พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว– ฟูจิเท็น สกี รีสอร์ท- โตเกียว -วัดอาซากุสะ – โตเกียวสกายทรี (ผ่านชม) - ชินจูกุ โยโกฮาม่า– พิพิธภัณฑ์ราเม็ง - เมืองคามาคุระ –พระใหญ่ไดบุสึ– โอไดบะ– ไดเวอร์ซิตี้ โตเกียว พลาซ่า –นาริตะ สนามบินนาริตะ – สนามบิน ดอนเมือง

Last Updated on Monday, 05 February 2018 11:59

CUJ03 ทาคายาม่า ชิราคาวาโกะ LOVE NAGOYA 5 วัน 3 คืน เดือน มี.ค.61.ราคา 35,900 (JL)

3 ไข่ดำ
รหัสทัวร์: CUJ03
สายการบิน: JL
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 35,900
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 7 มื้อ
วันที่เดินทาง: 22 – 26 มีนาคม 61
28 มีนาคม – 1 เมษายน 61
ราคาทัวร์: 35,900.-
35,900.-
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ – นาโกย่า ท่าอากาศยานชุบุ (นาโกย่า) – หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ – ทาคายาม่า – ที่ว่าการอำเภอเก่าเมืองทาคายาม่า – หมู่บ้าน LITTLE KYOTO
ปราสาทกุโจฮะจิมัง – เมืองนาโกย่า – ช้อปปิ้งซาคาเอะ เมืองเกียวโต – ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ – วัดคิโยมิสึ (วัดน้ำใส) – วัดคินคะคุจิ – MITSUI OUTLET
ท่าอากาศยานชุบุ (นาโกย่า) – กรุงเทพฯ

Last Updated on Thursday, 04 January 2018 15:24

TTNXJ25 โอซาก้า เกียวโต ทาคายามา ซุปตาร์ เซเลบริตี้ EXTRA 5 วัน 3 คืน เดือน ธค.60-มีค.61 เริ่มต้น 27,888 (XJ)

3 Osaka Castle
รหัสทัวร์: TTNXJ25
สายการบิน: XJ
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 27,888
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 6 มื้อ
วันที่เดินทาง: 01-05 กุมภาพันธ์ 2561
02-06 กุมภาพันธ์ 2561
03-07 กุมภาพันธ์ 2561
04-08 กุมภาพันธ์ 2561
05-09 กุมภาพันธ์ 2561
06-10 กุมภาพันธ์ 2561
07-11 กุมภาพันธ์ 2561
08-12 กุมภาพันธ์ 2561
09-13 กุมภาพันธ์ 2561
10-14 กุมภาพันธ์ 2561
11-15 กุมภาพันธ์ 2561
12-16 กุมภาพันธ์ 2561
14-18 กุมภาพันธ์ 2561
15-19 กุมภาพันธ์ 2561
16-20 กุมภาพันธ์ 2561
17-21 กุมภาพันธ์ 2561
18-22 กุมภาพันธ์ 2561
19-23 กุมภาพันธ์ 2561
20-24 กุมภาพันธ์ 2561
21-25 กุมภาพันธ์ 2561
22-26 กุมภาพันธ์ 2561
23-27 กุมภาพันธ์ 2561
24-28 กุมภาพันธ์ 2561
25 – 01 มีนาคม 61
26 – 02 มีนาคม 61
27 - 03 มีนาคม 61
28 - 04 มีนาคม 61
02-06 มีนาคม 2561
03-07 มีนาคม 2561
04-08 มีนาคม 2561
05-09 มีนาคม 2561
06-10 มีนาคม 2561
07-11 มีนาคม 2561
08-12 มีนาคม 2561
09-13 มีนาคม 2561
10-14 มีนาคม 2561
11-15 มีนาคม 2561
12-16 มีนาคม 2561
13-17 มีนาคม 2561
14-18 มีนาคม 2561
15-19 มีนาคม 2561
16-20 มีนาคม 2561
17-21 มีนาคม 2561
18-22 มีนาคม 2561
19-23 มีนาคม 2561
20-24 มีนาคม 2561
ราคาทัวร์: 28,888
28,888
28,888
28,888
28,888
28,888
28,888
28,888
28,888
29,888
28,888
28,888
28,888
28,888
28,888
28,888
28,888
28,888
28,888
28,888
28,888
28,888
28,888
28,888
28,888
29,999
29,888
28,888
28,888
28,888
28,888
28,888
29,999
28,888
29,999
28,888
29,999
28,888
29,999
28,888
29,999
28,888
29,999
28,888
29,999
28,888
หมายเหตุ -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
วันวาเลนไทน์
วันตรุษจีน
วันตรุษจีน
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

กรุงเทพ   สนามบินดอนเมือง สนามบินคันไซประเทศญี่ปุ่น - เมืองเกียวโต –ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ–วัดคินคะคุจิ -หมู่บ้านนินจาอิงะ - เทศกาลแสงสีNabana no Sato Winter Illumination - ช้อปปิ้งซาคาเอะ นาโกย่า - ทาคายาม่า – ซันมาชิซูจิ – เล่นสกี ณ ลานสกีเมืองทาคายาม่า- ชิราคาวาโกะ เอ็กซ์โปซิตี้- เมืองโอซาก้า- ปราสาทโอซาก้า(ด้านนอก) - ช้อปปิ้งชินไซบาชิ สนามบินคันไซ –สนามบินดอนเมือง กรุงเทพ

Last Updated on Monday, 05 February 2018 11:59

CUJ04 ฮอกไกโด EASY LIKE SNOW 5 วัน 3 คืน เดือน ม.ค.-ก.พ.61.เริ่มต้น 25,900 (HB)

MessageImage 1517486221646
รหัสทัวร์: CUJ04
สายการบิน: HB
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 25,900
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 6 มื้อ
วันที่เดินทาง: 04 – 08 ก.พ. 61
05 – 09 ก.พ. 61
11 – 15 ก.พ. 61
12 – 16 ก.พ. 61
18 – 22 ก.พ. 61
19 – 23 ก.พ. 61
25 ก.พ. – 01 มี.ค. 61
26 ก.พ. –02 มี.ค. 61
ราคาทัวร์: 30,900.-
35,900.-
29,900.-
29,900.-
29,900.-
29,900.-
29,900.-
29,900.-
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ – ท่าอากาศยานนานาชาติชิโตเสะท่าอากาศยานนานาชาติชิโตเสะ–เมืองอาซาฮิคาวะ – พิพิธภัณฑ์ราเมน –สวนสัตว์อาซาฮิยามะ
อิออนมอล์– แช่น้ำแร่ออนเซ็นสกีรีสอร์ท– เมืองโอตารุ– พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้วโอตารุ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี
อิสระตามอัธยาศัย ให้ท่านได้เพลินเพลินในการช้อปปิ้งย่านซัปโปโร โดยมีไกด์นำเที่ยวในวันฟรีเดย์
ท่าอากาศยานนานาชาติชิโตเสะ–กรุงเทพ

Last Updated on Monday, 05 February 2018 11:30

TTNXJ26 โตเกียว ฟูจิ Ibaraki ซุปตาร์ วาไรตี้ 5 วัน 3 คืน เดือน มค.-มีค.61 เริ่มต้น 23,999 (XJ)

2 ฟุจิ ใบไม้เปลี่ยนสี
รหัสทัวร์: TTNXJ26
สายการบิน: XJ
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 23,999
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 7 มื้อ
วันที่เดินทาง: 01-05 กุมภาพันธ์ 61
02-06 กุมภาพันธ์ 61
03-07 กุมภาพันธ์ 61
04-08 กุมภาพันธ์ 61
05-09 กุมภาพันธ์ 61
06-10 กุมภาพันธ์ 61
07-11 กุมภาพันธ์ 61
08-12 กุมภาพันธ์ 61
09-13 กุมภาพันธ์ 61
10-14 กุมภาพันธ์ 61
11-15 กุมภาพันธ์ 61
12-16 กุมภาพันธ์ 61
13-17 กุมภาพันธ์ 61
14-18 กุมภาพันธ์ 61
15-19 กุมภาพันธ์ 61
16-20 กุมภาพันธ์ 61
17-21 กุมภาพันธ์ 61
18-22 กุมภาพันธ์ 61
19-23 กุมภาพันธ์ 61
20-24 กุมภาพันธ์ 61
21-25 กุมภาพันธ์ 61
22-26 กุมภาพันธ์ 61
23-27 กุมภาพันธ์ 61
24-28 กุมภาพันธ์ 61
25 - 01 มีนาคม 61
26 - 02 มีนาคม 61
27 -03 มีนาคม 61
01-05 มีนาคม 61
02-06 มีนาคม 61
03-07 มีนาคม 61
ราคาทัวร์: 26,999
25,999
26,999
26,999
26,999
26,999
28,999
27,999
27,999
27,999
27,999
27,999
27,999
27,999
27,999
27,999
27,999
27,999
23,999
26,999
28,999
28,999
28,999
27,999
25,999
26,999
28,999
28,999
28,999
28,999
หมายเหตุ -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
วันวาเลนไทน์
-
วันตรุษจีน
วันตรุษจีน
วันตรุษจีน
-
-
-
-
-
-
-
-
-
วันมาฆบูชา
-
-

กรุงเทพ   สนามบินดอนเมือง สนามบินนาริตะ - โตเกียว -วัดอาซากุสะ – โตเกียวสกายทรี (ถ่ายรูป) - ฮาโกเน่ล่องเรือโจรสลัด – โอวาคุดานิ – แช่น้ำแร่ธรรมชาติ + ดินเนอร์ขาปูยักษ์ ภูเขาไฟฟูจิ – หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก –พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว- ฟูจิเท็น สกีรีสอร์ท - พระใหญ่อุชิคุไดบุสสึ – อิบารากิ - ลาล่า การ์เด้น สึคุบะ สวนไคราคุเอน–ย่านโอไดบะ - ไดเวอร์ซิตี้โตเกียวพลาซ่า– อะเมโยโกะ – ช้อปปิ้งชินจูกุ สนามบินนาริตะ– สนามบินดอนเมือง 

Last Updated on Monday, 05 February 2018 12:00

CUJ06 โตเกียว EASY WINTER 5 วัน 3 คืน เดือน ธค.60-กพ.61 เริ่มต้น 26,900 (TR)

SkiResort2
รหัสทัวร์: CUJ06
สายการบิน: TR
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 26,900
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 6 มื้อ
วันที่เดินทาง: 01 – 05 ก.พ. 61
03 – 07 ก.พ. 61
05 – 09 ก.พ. 61
07 – 11 ก.พ. 61
09 – 13 ก.พ. 61
11 – 15 ก.พ. 61
13 – 17 ก.พ. 61
15 – 19 ก.พ. 61
17 – 21 ก.พ. 61
19 – 23 ก.พ. 61
21 – 25 ก.พ. 61
23 – 27 ก.พ. 61
25 ก.พ. – 01 มี.ค. 61
27 ก.พ. – 03 มี.ค. 61
ราคาทัวร์: 28,900.-
28,900.-
27,900.-
28,900.-
28,900.-
27,900.-
28,900.-
28,900.-
28,900.-
27,900.-
28,900.-
28,900.-
28,900.-
30,900.-
หมายเหตุ -
-
-
-
-
-
วันวาเลนไทน์
-
-
-
-
-
-
-

กรุงเทพฯ – โตเกียว กระเช้า คาชิ คาชิ – หมู่บ้านน้ำใส โอชิโนะฮัคไค – แช่น้ำแร่ออนเซน – เมนูขาปูยักษ์ ฟูจิเทนสกีรีสอร์ท – พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว – วัดอาสากุซะ – โตเกียวสกายทรี – ช้อปปิ้งชินจูกุ อิสระตามอัธยาศัย หรือ ท่านสามารถเลือกซื้อตั๋ว Tokyo Disneyland สนามบินนาริตะ – กรุงเทพฯ

Last Updated on Monday, 05 February 2018 11:31

TTNXJ27 โตเกียว ฟูจิ ซุปตาร์ สกี แฟนตาซี 5 วัน 3 คืน เดือน มค.-มีค.61 เริ่มต้น 22,999 (XJ)

1
รหัสทัวร์: TTNXJ27
สายการบิน: XJ
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 22,999
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 5 มื้อ
วันที่เดินทาง: 01-05 กุมภาพันธ์ 61
02-06 กุมภาพันธ์ 61
03-07 กุมภาพันธ์ 61
04-08 กุมภาพันธ์ 61
05-09 กุมภาพันธ์ 61
06-10 กุมภาพันธ์ 61
07-11 กุมภาพันธ์ 61
08-12 กุมภาพันธ์ 61
09-13 กุมภาพันธ์ 61
10-14 กุมภาพันธ์ 61
11-15 กุมภาพันธ์ 61
12-16 กุมภาพันธ์ 61
13-17 กุมภาพันธ์ 61
14-18 กุมภาพันธ์ 61
15-19 กุมภาพันธ์ 61
16-20 กุมภาพันธ์ 61
17-21 กุมภาพันธ์ 61
18-22 กุมภาพันธ์ 61
19-23 กุมภาพันธ์ 61
20-24 กุมภาพันธ์ 61
21-25 กุมภาพันธ์ 61
22-26 กุมภาพันธ์ 61
23-27 กุมภาพันธ์ 61
24-28 กุมภาพันธ์ 61
25-29 กุมภาพันธ์ 61
26 – 02 มีนาคม 61
27 – 03 มีนาคม 61
28 – 04 มีนาคม 61
ราคาทัวร์: 25,888
25,888
25,888
25,888
25,888
26,888
26,888
26,888
26,888
22,999
22,999
25,888
25,888
25,888
25,888
25,888
26,888
26,888
25,888
25,888
25,888
23,888
25,888
25,888
25,888
25,888
25,888
25,888
หมายเหตุ -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
วันวาเลนไทน์
-
-
วันตรุษจีน
วันตรุษจีน
วันตรุษจีน
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

กรุงเทพ   สนามบินดอนเมือง – สนามบินนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น วนอุทยานแห่งชาติฮาโกเน่- ล่องเรือโจรสลัด – หุบเขาโอวาคุดานิ (บัส) – ทะเลสาบคาวาคูจิโกะ–พิพิธภัณฑ์หมู่บ้านอิยาชิโนซาโตะ– โกเท็มบะเอ้าเลท ฟูจิเท็นสกีรีสอร์ท–หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก- พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว –โตเกียว – วัดอาซากุสะ – โตเกียวสกายทรี - ช้อปปิ้งชินจุกุ ช้อปปิ้งโอไดบะ– ไดเวอร์ซิตี้– วัดนาริตะ –อิออนมอลล์– สนามบินนาริตะ สนามบิน ดอนเมือง

Last Updated on Monday, 05 February 2018 12:00

CUJ07 โอกินาวา EASY SUNSHINE 4 วัน 2 คืน เดือน พ.ย-มี.ค.60 เริ่มต้น 19,900 (MM)

3 Okinawa
รหัสทัวร์: CUJ07
สายการบิน: MM
ระยะเวลา: 4 วัน 2 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 19,900
พักโรงแรม 2 คืน
อาหาร 5 มื้อ
วันที่เดินทาง: 01 – 04 ก.พ. 61
08 – 11 ก.พ. 61
15 – 18 ก.พ. 61
22 – 25 ก.พ. 61
01 – 04 มี.ค. 61
08 – 11 มี.ค. 61
15 – 18 มี.ค. 61
ราคาทัวร์: 21,900.-
21,900.-
20,900.-
21,900.-
20,900.-
21,900.-
21,900.-
หมายเหตุ -
-
-
-
วันมาฆบูชา
-
-

สนามบินสุวรรณภูมิท่าอากาศยานนาฮา–โอกินาว่าเวิลด์ - ถ้ำเกียวคุเซ็นโด–หมู่บ้านอาณาจักรริวกิว–ช็อปปิ้งชินโตชิน
ศาลเจ้านามิโนอูเอะ - ชมปราสาทชูริ (ไม่รวมค่าเข้าชมปราสาทด้านใน)
หน้าผามันซาโมะ - การ นั่งเรือท้องกระจก – จูราอุมิอควาเรียม – อเมริกันวิลเลจ
อิสระตามอัธยาศัย (โดยมีไกด์คอยแนะนำการเดินทาง)- สุวรรณภูมิ

Last Updated on Monday, 29 January 2018 16:38

TTNXJ30 โอซาก้า เกียวโต ทาคายาม่า ซุปตาร์ เซเลบริตี้สาม 5 วัน 3 คืน เดือน ม.ค.-มี.ค.61 เริ่มต้น 26,888 (XJ)

รหัสทัวร์: TTNXJ30
สายการบิน: XJ
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 26,888
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 6 มื้อ
วันที่เดินทาง: 01-05 กุมภาพันธ์ 2561
02-06 กุมภาพันธ์ 2561
03-07 กุมภาพันธ์ 2561
04-08 กุมภาพันธ์ 2561
05-09 กุมภาพันธ์ 2561
06-10 กุมภาพันธ์ 2561
07-11 กุมภาพันธ์ 2561
08-12 กุมภาพันธ์ 2561
10-14 กุมภาพันธ์ 2561
11-15 กุมภาพันธ์ 2561
12-16 กุมภาพันธ์ 2561
13-17 กุมภาพันธ์ 2561
14-18 กุมภาพันธ์ 2561
17-21 กุมภาพันธ์ 2561
18-22 กุมภาพันธ์ 2561
19-23 กุมภาพันธ์ 2561
20-24 กุมภาพันธ์ 2561
21-25 กุมภาพันธ์ 2561
22-26 กุมภาพันธ์ 2561
23-27 กุมภาพันธ์ 2561
24-28 กุมภาพันธ์ 2561
25 กุมภาพันธ์ – 01 มีนาคม 61
26 กุมภาพันธ์ – 02 มีนาคม 61
28 กุมภาพันธ์ - 04 มีนาคม 61
01-05 มีนาคม 2561
02-06 มีนาคม 2561
03-07 มีนาคม 2561
04-08 มีนาคม 2561
05-09 มีนาคม 2561
06-10 มีนาคม 2561
07-11 มีนาคม 2561
08-12 มีนาคม 2561
09-13 มีนาคม 2561
10-14 มีนาคม 2561
11-15 มีนาคม 2561
12-16 มีนาคม 2561
13-17 มีนาคม 2561
14-18 มีนาคม 2561
15-19 มีนาคม 2561
16-20 มีนาคม 2561
17-21 มีนาคม 2561
18-22 มีนาคม 2561
19-23 มีนาคม 2561
20-24 มีนาคม 2561
ราคาทัวร์: 28,888.-
29,999.-
29,999.-
28,888.-
28,888.-
28,888.-
29,999.-
28,888.-
28,888.-
29,999.-
29,999.-
28,888.-
29,999.-
28,888.-
28,888.-
28,888.-
29,999.-
28,888.-
29,999.-
29,999.-
28,888.-
28,888.-
28,888.-
29,999.-
28,888.-
29,999.-
29,999.-
29,999.-
29,999.-
29,999.-
29,999.-
29,999.-
29,999.-
29,999.-
29,999.-
29,999.-
29,999.-
29,999.-
29,999.-
29,999.-
29,999.-
29,999.-
29,999.-
29,999.-
หมายเหตุ -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
วันวาเลนไทน์
วันตรุษจีน
วันตรุษจีน
-
-
-
-
-
-
-
-
-
วันมาฆบูชา
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

กรุงเทพ สนามบินดอนเมือง สนามบินคันไซประเทศญี่ปุ่น - เมืองเกียวโต –ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ–วัดคินคะคุจิ -เทศกาลแสงสีNabana no Sato Winter Illumination - ช้อปปิ้งซาคาเอะ
นาโกย่า - เล่นสกี ณ ลานสกีเมืองทาคายาม่า - ทาคายาม่า – ซันมาชิซูจิ –ชิราคาวาโกะ เอ็กซ์โปซิตี้- เมืองโอซาก้า- ปราสาทโอซาก้า(ด้านนอก) - ช้อปปิ้งชินไซบาชิ
สนามบินคันไซ –สนามบินดอนเมือง กรุงเทพ

Last Updated on Monday, 05 February 2018 12:01

CUJ08 โตเกียว EASY PINK BLOSSOM KAWAZU 5 วัน 3 คืน เดือน กพ.-มี.ค.61 เริ่มต้น 27,900 (TR)

Tembo Deck
รหัสทัวร์: CUJ08
สายการบิน: TR
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 27,900
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 6 มื้อ
วันที่เดินทาง: 11 – 15 ก.พ. 61
15 – 19 ก.พ. 61
19 – 23 ก.พ. 61
23 – 27 ก.พ. 61
27 ก.พ. – 03 มี.ค. 61
01 – 05 มี.ค. 61
03 – 07 มี.ค. 61
05 – 09 มี.ค. 61
07 – 11 มี.ค. 61
09 – 13 มี.ค. 61
ราคาทัวร์: 27,900.-
28,900.-
27,900.-
28,900.-
31,900.-
29,900.-
29,900.-
29,900.-
29,900.-
29,900.-
หมายเหตุ -
-
-
-
-
วันมาฆบูชา
-
-
-
-

กรุงเทพฯ – โตเกียว วนอุทยานฮาโกเนะ - ล่องเรือเรือทะเลสาบอะชิ – ชมซากุระ ณ เมืองคาวาสึ – แช่น้ำแร่ออนเซน
เมนูขาปูยักษ์ ฟูจิเทนสกีรีสอร์ท – วัดอาสากุซะ – โตเกียวสกายทรี – ช้อปปิ้งชินจูกุ
เมืองคามาคุระ – พระใหญ่ไดบุทสึแห่งเมืองคามาคุระ – พิพิธภัณฑ์ราเมง – ช็อปปิ้งโอไดบะ – นาริตะ
สนามบินนาริตะ – กรุงเทพฯ

Last Updated on Monday, 05 February 2018 11:29

TTNXJ31 โตเกียว นิกโก้ ซุปตาร์ สกี Icy Snowy 5 วัน 3 คืน เดือน มค.-มี.ค 61 เริ่มต้น 25,888 (XJ)

1 Ski Resort Fuji
รหัสทัวร์: TTNXJ31
สายการบิน: XJ
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 26,888
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 5 มื้อ
วันที่เดินทาง: 02-06 กุมภาพันธ์ 61
05-09 กุมภาพันธ์ 61
23-27 กุมภาพันธ์ 61
ราคาทัวร์: 26,888.-
26,888.-
26,888.-
หมายเหตุ

กรุงเทพ สนามบินดอนเมือง – สนามบินนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น เมืองนิกโก้ – ศาลเจ้าโทโชกุ – อิสระ ณ ลานสกี เมืองนิกโก้ –เทศกาลคามาคุระณเมืองยุนิชิงาวะ
ทะเลสาบชูเซนจิ–สวนไคราคุเอน–เมืองอิบารากิ – พระใหญ่อุชิคุ –AMI PREMIUM OUTLET วัดอาซากุสะ - โตเกียวสกายทรี (ด้านนอก) –ช้อปปิ้งชินจูกุ - สนามบินนาริตะ
สนามบิน ดอนเมือง

Last Updated on Monday, 05 February 2018 12:01

CUJ09 ฮอกไกโด EASY LOVE SNOW 6 วัน 4 คืน ม.ค.-ก.พ.61. เริ่มต้าน 28,900 (HB)

1 Kiroro Ski Resort
รหัสทัวร์: CUJ09
สายการบิน: HB
ระยะเวลา: 6 วัน 4 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 28,900
พักโรงแรม 4 คืน
อาหาร 8 มื้อ
วันที่เดินทาง: 01 – 06 ก.พ. 61
07 – 12 ก.พ. 61
08 – 13 ก.พ. 61
14 – 19 ก.พ. 61
15 – 20 ก.พ. 61
21 – 26 ก.พ. 61
22 – 27 ก.พ. 61
28 ก.พ. –05 มี.ค. 61
ราคาทัวร์: 36,900.-
39,900.-
39,900.-
35,900.-
35,900.-
35,900.-
35,900.-
35,900.-
หมายเหตุ -
-
-
วันวาเลนไทน์
วันตรุษจีน
-
-
-

กรุงเทพฯ – ท่าอากาศยานนานาชาติชิโตเสะท่าอากาศยานนานาชาติชิโตเสะ–เมืองอาซาฮิคาวะ – พิพิธภัณฑ์ราเมน –สวนสัตว์อาซาฮิยามะ
อิออนมอล์– แช่น้ำแร่ออนเซ็นสกีรีสอร์ท– เมืองโอตารุ– พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้วโอตารุ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี
ศาลเจ้าฮอกไกโด - ชมวิวโอคุรายามา (รวมกระเช้า) –โรงงานช็อคโกแลตอิชิยะ –ช็อปปิ้งถนนทานุคิโคจิ
อิสระตามอัธยาศัย ให้ท่านได้เพลินเพลินในการช้อปปิ้งย่านซัปโปโร โดยมีไกด์นำเที่ยวในวันฟรีเดย์
ท่าอากาศยานนานาชาติชิโตเสะ–กรุงเทพฯ

Last Updated on Friday, 02 February 2018 17:58

TTNXJ32 โตเกียว ฟูจิ อิบารากิ ซุปตาร์ฟรุ้งฟริ้ง อมชมพู 5 วัน 3 คืน เดือน มี.ค.-เม.ย. 61 เริ่มต้น 25,888 (XJ)

2 ฟุจิ ใบไม้เปลี่ยนสี
รหัสทัวร์: TTNXJ32
สายการบิน: XJ
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 25,888
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 7 มื้อ
วันที่เดินทาง: 04-08 มีนาคม 61
05-09 มีนาคม 61
06-10 มีนาคม 61
07-11 มีนาคม 61
08-12 มีนาคม 61
09-13 มีนาคม 61
10-14 มีนาคม 61
11-15 มีนาคม 61
12-16 มีนาคม 61
13-17 มีนาคม 61
14-18 มีนาคม 61
15-19 มีนาคม 61
16-20 มีนาคม 61
17-21 มีนาคม 61
18-22 มีนาคม 61
19-23 มีนาคม 61
20-24 มีนาคม 61
21-25 มีนาคม 61
22-26 มีนาคม 61
23-27 มีนาคม 61
24-28 มีนาคม 61
25-29 มีนาคม 61
26-30 มีนาคม 61
27-31 มีนาคม 61
28 มีนาคม- 01 เมษายน 61
29 มีนาคม- 02 เมษายน 61
30 มีนาคม- 03 เมษายน 61
31 มีนาคม- 04 เมษายน 61
01-05 เมษายน 61
02-06 เมษายน 61
03-07 เมษายน 61
04-08 เมษายน 61
05-09 เมษายน 61
06-10 เมษายน 61
07-11 เมษายน 61
08-12 เมษายน 61
09-13 เมษายน 61
10-14 เมษายน 61
11-15 เมษายน 61
12-16 เมษายน 61
13-17 เมษายน 61
14-18 เมษายน 61
15-19 เมษายน 61
16-20 เมษายน 61
17-21 เมษายน 61
18-22 เมษายน 61
19-23 เมษายน 61
20-24 เมษายน 61
21-25 เมษายน 61
22-26 เมษายน 61
ราคาทัวร์: 25,888.-
26,888.-
28,888.-
29,888.-
29,888.-
29,888.-
28,888.-
26,888.-
26,888.-
28,888.-
28,888.-
28,888.-
28,888.-
28,888.-
26,888.-
26,888.-
28,888.-
28,888.-
28,888.-
30,888.-
30,888.-
30,888.-
30,888.-
30,888.-
30,888.-
30,888.-
30,888.-
29,888.-
29,888.-
29,888.-
29,888.-
30,888.-
30,888.-
30,888.-
33,888.-
33,888.-
38,888.-
45,888.-
45,888.-
47,888.-
47,888.-
35,888.-
30,888.-
30,888.-
29,888.-
29,888.-
29,888.-
29,888.-
29,888.-
25,888.-
หมายเหตุ -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
วันจักรี
-
-
-
-
วันสงกรานต์
วันสงกรานต์
วันสงกรานต์
วันสงกรานต์
วันสงกรานต์
วันสงกรานต์
-
-
-
-
-
-

กรุงเทพ สนามบินดอนเมือง สนามบินนาริตะ - โตเกียว -วัดอาซากุสะ – โตเกียวสกายทรี (ถ่ายรูป) - สวนดอกไม้ฮานะโนะมิยาโกะ - โกเท็มบะแฟคทอรี่เอ้าท์เลท- แช่น้ำแร่ธรรมชาติ + ดินเนอร์ขาปูยักษ์
ภูเขาไฟฟูจิ –หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก- พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว- อิบารากิ - สวนไคราคุเอน - พระใหญ่อุชิคุไดบุสสึ–AMI PREMIUM OUTLET
โตเกียว - สวนอุเอโนะ–อะเมโยโกะ- ไดเวอร์ซิตี้โตเกียวพลาซ่า–ช้อปปิ้งชินจูกุ - ย่านโอไดบะ
สนามบินนาริตะ– สนามบินดอนเมือง

Last Updated on Monday, 29 January 2018 14:42

CUJ10 ฮอกไกโด EASY เรือตัดน้ำแข็ง DRIFT ICE 6 วัน 4 คืน เดือน ก.พ.61. เริ่มต้าน 38,900 (HB)

Onsenmanner1
รหัสทัวร์: CUJ10
สายการบิน: HB
ระยะเวลา: 6 วัน 4 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 38,900
พักโรงแรม 4 คืน
อาหาร 9 มื้อ
วันที่เดินทาง: 1 – 6 กุมภาพันธ์
7 – 12 กุมภาพันธ์
8 – 13 กุมภาพันธ์
14 – 19 กุมภาพันธ์
15 – 20 กุมภาพันธ์
21 – 26 กุมภาพันธ์
22 – 27 กุมภาพันธ์
ราคาทัวร์: 40,900
43,900
43,900
38,900
39,900
39,900
39,900
หมายเหตุ -
-
-
วันวาเลนไทน์
วันตรุษจีน
-
-

กรุงเทพฯ – ท่าอากาศยานนานาชาติชิโตเสะท่าอากาศยานนานาชาติชิโตเสะ–NORTHERN HORSE PARK – ทะเลสาบชิคารึเบทสึ–แช่ออนเซ็น
เมืองคุชิโระ– หมู่บ้านไอนุ–ภูเขาไฟอิโอ – ทะเลสาบคุชชะโระ ล่องเรือตัดน้ำแข็ง – พิพิธภัณฑ์น้ำแข็งขั้วโลก –หมู่บ้านสุนัขจิ้งจอก – แช่ออนเซ็น
เมืองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้วโอตารุ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี–โรงงานช็อคโกแลตอิชิยะ
ช้อปปิ้งถนนทานุกิโกจิ– บุฟเฟต์ขาปูยักษ์

Last Updated on Monday, 05 February 2018 11:32

TTNXJ33 โตเกียว ฟูจิ อิบารากิ ซุปตาร์ วิสทีเรีย 5 วัน 3 คืน เดือน เมย.-พค 61 เริ่มต้น 25,888 (XJ)

2017 08 25 122015
รหัสทัวร์: TTNXJ33
สายการบิน: XJ
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 25,888
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 7 มื้อ
วันที่เดินทาง: 23-27 เมษายน 61
24-28 เมษายน 61
25-29 เมษายน 61
26-30 เมษายน 61
27 เมษายน – 01 พฤษภาคม 61
28 เมษายน – 02 พฤษภาคม 61
29 เมษายน – 03 พฤษภาคม 61
30 เมษายน – 04 พฤษภาคม 61
02-06 พฤษภาคม 61
03-07 พฤษภาคม 61
ราคาทัวร์: 25,888.-
28,888.-
28,888.-
28,888.-
30,888.-
29,999.-
29,999.-
29,999.-
29,999.-
29,999.-
หมายเหตุ

กรุงเทพ สนามบินดอนเมือง สนามบินนาริตะ - โตเกียว -วัดอาซากุสะ – โตเกียวสกายทรี (ถ่ายรูป) –ชมดอกวิสทีเรีย ณ ศาลเจ้าคะเมอิโดะเท็นจิน- พิพิธภัณฑ์หมู่บ้านอิยาชิโนซาโตะ– แช่น้ำแร่ธรรมชาติ + ดินเนอร์ขาปูยักษ์ ภูเขาไฟฟูจิ –ทุ่งดอกพิงค์มอส- พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว- อิบารากิ - สวนไคราคุเอน - พระใหญ่อุชิคุไดบุสสึ–AMI PREMIUM OUTLET
เมืองซาวาระ –อะเมโยโกะ- ไดเวอร์ซิตี้โตเกียวพลาซ่า–ช้อปปิ้งชินจูกุ - ย่านโอไดบะ สนามบินนาริตะ– สนามบินดอนเมือง

Last Updated on Monday, 05 February 2018 12:02

CUJ12 ฮอกไกโด CHARMING 6 วัน 4 คืน เดือน เม.ย.61. เริ่มต้น 34,900 (HB)

3 Clock Tower ซัปโปโร
รหัสทัวร์: HB08
สายการบิน: HB
ระยะเวลา: 6 วัน 4 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 34,900
พักโรงแรม 4 คืน
อาหาร 8 มื้อ
วันที่เดินทาง: 4 – 9 เม.ย. 61
5 – 10 เม.ย. 61
11 – 16 เม.ย. 61
12 – 17 เม.ย. 61
18 – 23 เม.ย. 61
19 – 24 เม.ย. 61
25 – 30 เม.ย. 61
26 เม.ย. – 1 พ.ค. 61
ราคาทัวร์: 38,900.-
38,900.-
42,900.-
42,900.-
35,900.-
34,900.-
34,900.-
38,900.-
หมายเหตุ วันจักรี
วันจักรี
วันสงกรานต์
วันสงกรานต์
-
-
-
วันแรงงาน

กรุงเทพฯ – ท่าอากาศยานนานาชาติชิโตเสะ
ท่าอากาศยานนานาชาติชิโตเสะ – หมู่บ้านนินจา ดาเตะ จิดะอิ มุระ –ชมทิวทัศน์ภูเขาไฟโชวะ -
ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์หมีสีน้ำตาล - แช่น้ำแร่ออนเซ็น
สวนฟูกิดะชิ – เมืองโอตารุ– พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้วโอตารุ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี
ศาลเจ้าฮอกไกโด - ชมวิวโอคุรายามา (รวมกระเช้า) –โรงงานช็อคโกแลตอิชิยะ –ช็อปปิ้งถนนทานุคิโคจิ
อิสระตามอัธยาศัย ให้ท่านได้เพลินเพลินในการช้อปปิ้งย่านซัปโปโร โดยมีไกด์นำเที่ยวในวันฟรีเดย์
ท่าอากาศยานนานาชาติชิโตเสะ –กรุงเทพฯ

Last Updated on Friday, 09 February 2018 18:11

TTNXJ34 โตเกียว ฟูจิ ซุปตาร์ ชมพู้ ชมพูววว 5 วัน 3 คืน เดือน มี.ค.-เม.ย. 61 เริ่มต้น 23,888 (XJ)

3 ฮานะโนะมิยาโกะ Flower Park
รหัสทัวร์: TTNXJ34
สายการบิน: XJ
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 23,888
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 5 มื้อ
วันที่เดินทาง: 01-05 มีนาคม 2561
02-06 มีนาคม 2561
03-07 มีนาคม 2561
04-08 มีนาคม 2561
05-09 มีนาคม 2561
06-10 มีนาคม 2561
07-11 มีนาคม 2561
09-13 มีนาคม 2561
10-14 มีนาคม 2561
11-15 มีนาคม 2561
12-16 มีนาคม 2561
13-17 มีนาคม 2561
14-18 มีนาคม 2561
15-19 มีนาคม 2561
16-20 มีนาคม 2561
17-21 มีนาคม 2561
18-22 มีนาคม 2561
19-23 มีนาคม 2561
20-24 มีนาคม 2561
21-25 มีนาคม 2561
22-26 มีนาคม 2561
23-27 มีนาคม 2561
24-28 มีนาคม 2561
25-29 มีนาคม 2561
26-30 มีนาคม 2561
27-31 มีนาคม 2561
28 มีนาคม-01 เมษายน 2561
29 มีนาคม-02 เมษายน 2561
30 มีนาคม-03 เมษายน 2561
31 มีนาคม-04 เมษายน 2561
01-05 เมษายน 2561
02-06 เมษายน 2561
03-07 เมษายน 2561
04-08 เมษายน 2561
05-09 เมษายน 2561
06-10 เมษายน 2561
07-11 เมษายน 2561
08-12 เมษายน 2561
09-13 เมษายน 2561
10-14 เมษายน 2561
11-15 เมษายน 2561
12-16 เมษายน 2561
13-17 เมษายน 2561
14-18 เมษายน 2561
15-19 เมษายน 2561
16-20 เมษายน 2561
17-21 เมษายน 2561
18-22 เมษายน 2561
19-23 เมษายน 2561
ราคาทัวร์: 27,888.-
27,888.-
26,888.-
26,888.-
27,888.-
27,888.-
26,888.-
23,888.-
26,888.-
26,888.-
26,888.-
26,888.-
26,888.-
26,888.-
27,888.-
27,888.-
27,888.-
27,888.-
27,888.-
27,888.-
27,888.-
27,888.-
27,888.-
27,888.-
27,888.-
27,888.-
29,999.-
29,999.-
29,999.-
29,999.-
28,888.-
28,888.-
28,888.-
29,999.-
31,888.-
31,888.-
31,888.-
33,888.-
34,888.-
35,888.-
39,999.-
42,888.-
45,888.-
42,888.-
33,888.-
28,888.-
29,999.-
29,999.-
29,999.-
หมายเหตุ วันมาฆบูชา
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
วันจักรี
-
-
-
-
วันสงกรานต์
วันสงกรานต์
วันสงกรานต์
วันสงกรานต์
วันสงกรานต์
วันสงกรานต์
-
-
-

กรุงเทพ สนามบินดอนเมือง – สนามบินนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น วัดอาซากุสะ – โตเกียว สกายทรี (จุดถ่ายรูป) - โตเกียวสกายทรี (ถ่ายรูป) - สวนดอกไม้ฮานะโนะมิยาโกะ - โกเท็มบะแฟคทอรี่เอ้าท์เลท
ฟูจิเท็นสกีรีสอร์ท –พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว –โตเกียว - สวนอุเอโนะ–อะเมโยโกะ -ช้อปปิ้งชินจุกุ
เมืองซาวาระ - ช้อปปิ้งโอไดบะ– ไดเวอร์ซิตี้– สนามบินนาริตะ สนามบิน ดอนเมือง

Last Updated on Tuesday, 06 February 2018 14:36

CUJ13 ฮอกไกโด CHILLING 5 วัน 3 คืน เดือน เม.ย.61.เริ่มต้น 32,900 (HB)

1 ลากเลื่อนสุนัข
รหัสทัวร์: CUJ13
สายการบิน: HB
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 32,900
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 8 มื้อ
วันที่เดินทาง: 1 –5 เม.ย. 61
8 – 12 เม.ย. 61
9 – 13 เม.ย. 61
15 – 19 เม.ย. 61
22 – 26 เม.ย. 61
29 เม.ย. – 03 พ.ค. 61
ราคาทัวร์: 32,900.-
34,900.-
34,900.-
36,900.-
32,900.-
36,900.-
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ – ท่าอากาศยานนานาชาติชิโตเสะ
ท่าอากาศยานนานาชาติชิโตเสะ – หมู่บ้านนินจา ดาเตะ จิดะอิ มุระ –ชมทิวทัศน์ภูเขาไฟโชวะ
ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์หมีสีน้ำตาล – แช่น้ำแร่ออนเซ็น
สวนฟูกิดะชิ – เมืองโอตารุ– พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้วโอตารุ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี
ศาลเจ้าฮอกไกโด – ชมวิวโอคุรายามา (รวมกระเช้า) –โรงงานช็อคโกแลตอิชิยะ –ช็อปปิ้งถนนทานุคิโคจิ
ท่าอากาศยานนานาชาติชิโตเสะ –กรุงเทพฯ

Last Updated on Friday, 09 February 2018 18:14

TTNXJ35 โตเกียว ฟูจิ ซุปตาร์ พิงค์กี้ พิงค์กี้ 5 วัน 3 คืน เมย.-กค.61 เริ่มต้น 21,888 (XJ)

1 Skiรีsortฟูจิten
รหัสทัวร์: TTNXJ35
สายการบิน: XJ
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 21,888
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 5 มื้อ
วันที่เดินทาง: 20-24 เมษายน 2561
21-25 เมษายน 2561
22-26 เมษายน 2561
23-27 เมษายน 2561
24-28 เมษายน 2561
25-29 เมษายน 2561
26-30 เมษายน 2561
27 เมษายน-01 พฤษภาคม 61
28 เมษายน-02 พฤษภาคม 61
29 เมษายน-03 พฤษภาคม 61
30 เมษายน-04 พฤษภาคม 61
02-06 พฤษภาคม 2561
03-07 พฤษภาคม 2561
09-13 พฤษภาคม 2561
10-14 พฤษภาคม 2561
16-20 พฤษภาคม 2561
17-21 พฤษภาคม 2561
23-27 พฤษภาคม 2561
24-28 พฤษภาคม 2561
30 พฤษภาคม-02 มิถุนายน 61
31 พฤษภาคม-03 มิถุนายน 61
06-10 มิถุนายน 2561
07-11 มิถุนายน 2561
13-17 มิถุนายน 2561
14-18 มิถุนายน 2561
20-24 มิถุนายน 2561
21-25 มิถุนายน 2561
27 มิถุนายน-01 กรกฎาคม 61
28 มิถุนายน-02 กรกฎาคม 61
ราคาทัวร์: 26,888.-
26,888.-
26,888.-
26,888.-
27,888.-
26,888.-
26,888.-
27,888.-
27,888.-
27,888.-
26,888.-
26,888.-
26,888.-
25,888.-
25,888.-
24,888.-
25,888.-
25,888.-
25,888.-
24,888.-
24,888.-
21,888.-
24,888.-
24,888.-
24,888.-
24,888.-
24,888.-
24,888.-
23,888.-
หมายเหตุ

กรุงเทพ สนามบินดอนเมือง – สนามบินนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น
วัดอาซากุสะ – โตเกียว สกายทรี (จุดถ่ายรูป) - โตเกียวสกายทรี (ถ่ายรูป) - สวนดอกไม้ฮานะโนะมิยาโกะ - โกเท็มบะแฟคทอรี่เอ้าท์เลท
ภูเขาไฟฟูจิ – ทุ่งดอกพิงค์มอส หรือ ทุ่งดอกลาเวนเดอร์- พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว –โตเกียว –อะเมโยโกะ -ช้อปปิ้งชินจุกุ
เมืองซาวาระ - ช้อปปิ้งโอไดบะ–ไดเวอร์ซิตี้ – สนามบินนาริตะ
สนามบิน ดอนเมือง

Last Updated on Monday, 05 February 2018 12:04

More Articles...

 1. TTNXJ37 โตเกียว ฟูิ Ibaraki ซุปตาร์ ลาเวนเดอร์ 5 วัน 3 คืน เดือน พค.-กค.61 เริ่มต้น 22,888 (XJ)
 2. TTNXJ38 โอซาก้า ทาคายามา เกียวโต ซุปตาร์ ซุปเปอร์ ฮีโร่ ภาค 2 5 วัน 3 คืน เดือน มีค.-เมย.61 เริ่มต้น (XJ)
 3. TTNXJ40 โอซาก้า ทาคายามา เกียวโต ซุปตาร์ แฟมมิลี่ 6 วัน 4 คืน เดือน เม.ย. 61 ราคา 43,888 (XJ)
 4. TTNXJ41 JAPAN ALPS ซุปตาร์ อมยิ้ม 6 วัน 4 คืน เดือน เมย.-พค.61 เริ่มต้น 30,888 (XJ)
 5. TTNXJ42 ฮอกไกโด ซุปตาร์ ซากุระ ฟรุ้งฟริ้ง 5 วัน 3 คืน เดือน เมย.-มิย.61 เริ่มต้น 23,888 (XJ)
 6. TTNXJ43 ฮอกไกโด Hakodate ซุปตาร์ ซากุระ รอบเกาะ 6 วัน 4 คืน เดือน เมย.-พค.61 เริ่มต้น 29,888 (XJ)
 7. TTNXJ45 ฮอกไกโด ซุปตาร์ พิงค์มอส บัลเล่ต์ 6 วัน 4 คืน เดือน พค.-มิย.61 เริ่มต้น 29,888 (XJ)
 8. TTNXJ46 โตเกียว ฟูจิ ซุปตาร์ ซากุระ แอ๊ก แอ๊ก 4 วัน 3 คืน เดือน มีค.-เมย.61 เริ่มต้น 22,888 (XJ)
 9. TTNXJ47 โตเกียว ฟูจิ ซุปตาร์ ซุปเปอร์ฮีโร่ 4 วัน 3 คืน เดือน เมย.-พค.61 เริ่มต้น 19,888 (XJ)
 10. WDJ02 โอซาก้า ซากุระ BLOSSOM fullday 5วัน 3 คืน เดือน มี.ค.61 เริ่มต้น 47,999 (TG)
 11. WDJP03 ฮอกไกโด MAGIC 6 วัน 4 คืน เดือน ม.ค.-มี.ค.61 เริ่มต้น 47,999 (TG)
 12. WDJP04 ฮอกไกโด FANTASTIC 6 วัน 4 คืน เดือน ก.พ-มี.ค.61 เริ่มต้น 47,999 (TG)
 13. ZGHOK03 ฮอกไกโด THEME 5 วัน 3 คืน เดือน เมย.-พค.61 เริ่มต้น 45,900 (TG)
 14. ZGHOK04 ฮอกไกโด COSY 6 วัน 4 คืน วันที่ 3-8 พค.61 ราคา 53,900 (TG)
 15. ZGHOK10 ฮอกไกโด CHARMED SNOW 5 วัน 3 คืน เดือน ธ.ค.60-มี.ค.61 เริ่มต้น 35,999 (HX)
 16. ZGHOK11 ฮอกไกโด SNOW GRACE 6 วัน 4 คืน เดือนพ.ย.60-ก.พ.61 เริ่มต้น 47,900 (TG)
 17. ZGHOK12 ฮอกไกโด SNOWY 5 วัน 3 คืน เดือน กพ.-มีค.61 เริ่มต้น 45,900 (TG)
 18. ZGKIX04 โอซาก้า UNSEEN MONKEY NAGANO 6 วัน 4 คืน เดือน มค-มีค.61 เริ่่มต้น 37,900 (XJ)
 19. ZGKIX05 โอซาก้า ทาคายาม่า FROZEN 5 วัน 3 คืน เดือน กพ-มีค.61 เริ่มต้น 29,999 (XJ)
 20. ZGKIX06 โอซาก้า ชิราคาวาโกะ SHAKE 6 วัน 4 คืน เดือน มค.-มีค.61 เริ่มต้น 29,999 (XJ)

Top Outbond

Season

ช่องทางสอบถามโปรแกรม

  
Layer 14

Qr Nexttripholiday

Comment
Photo Gallery
Travelnews
Tat License

 

 

BOEY95

 

 

 

 

EURO16

 

 

 

pro

 

ข้อมูลการท่องเที่ยว

กด like Fanpage ติดตามโปรโมชั่น

ช่องทางติดต่อ

nexttripholiday77      LINE - nexttrip11      LINE - nexttrip22      LINE - nexttrip33      LINE - nexttrip44      LINE - nexttrip55      LINE - nexttrip66
Shape
YOUTNTAFBTWI

Our Gallery

All Gallery

 

About Us

เน็กซ์ ทริป ฮอลิเดย์ เรามีประสบการณ์ในด้านการทำทัวร์ที่เน้นคุณภาพ ราคาประหยัด  จึงทำให้มีลูกค้าที่ใช้บริการจำนวนมาก จากหลากหลายช่องทาง ราคาทัวร์ที่ถูกกว่าในท้องตลาดทำให้ลูกค้าทุกระดับสามารถเดินทางท่องเที่ยวไปกับเราได้อย่างสุขสบาย  ในเส้นทางเกาหลี  ฮ่องกง สิงคโปร์ ญี่ปุ่น  เส้นทางยุโรป อเมริกา และตะวันออกกลาง

More

รับโปรโมชั่น !!

Terms and Conditions