• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

ใบอนุญาตธุรกิจนำเที่ยว: 11/07440

BOXWB92 จีน ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน เทียนสิน 4 วัน 3 คืน เดือน พ.ค.-ต.ค.61 เริ่มต้น 13,888 (XW) (2)

3 ต้าหลี่ แชงกรีล่า
รหัสทัวร์: BOXWB92
สายการบิน: XW
ระยะเวลา: 4 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์จีน
ราคาเริ่มต้น: 13,888
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 8 มื้อ
วันที่เดินทาง: 14-17 มิ.ย.61
21-24 มิ.ย.61
28 มิ.ย.-1ก.ค.61
5-8 ก.ค.61
12-15 ก.ค.61
19-22 ก.ค.61
26-29 ก.ค.61
2-5 ส.ค.61
9-12 ส.ค.61
16-19 ส.ค.61
23-26 ส.ค.61
30 ส.ค.-2ก.ย.61
6-9 ก.ย.61
13-16 ก.ย.61
20-23 ก.ย.61
27-30 ก.ย.61
4-7 ต.ค.61
12-15 ต.ค.61
20-23 ต.ค.61
25-28 ต.ค.61
ราคาทัวร์: 15,888
15,888
13,888
14,888
14,888
15,888
16,888
14,888
15,888
14,888
14,888
14,888
15,888
15,888
15,888
15,888
18,888
16,888
16,888
16,888
หมายเหตุ

สนามบินดอนเมือง-เทียนสิน
จัตุรัสเทียนอันเหมิน-พระราชวังกู้กง-พระราชวังฤดูร้อน-กายกรรมปักกิ่ง
กำแพงเมืองจีน(ด่านจียงกวน) -พิพิธภัณฑ์ภาพ3มิติ -ผ่านชมสนามกีฬาโอลิมปิก
ตลาดรัสเซีย-สนามบินเทียนสิน-สนามบินดอนเมือง

Last Updated on Tuesday, 12 June 2018 16:45

ZGCSX02 จางเจี่ยเจี้ย THE CHARMING 6 วัน 5 คืน เดือน มิย.-ตค.61 เริ่มต้น 16,777 (FD)

2018 04 21 182816
รหัสทัวร์: ZGCSX02
สายการบิน: FD
ระยะเวลา: 6 วัน 5 คืน
ประเทศ : ทัวร์จีน
ราคาเริ่มต้น: 16,777
พักโรงแรม 5 คืน
อาหาร 15 มื้อ
วันที่เดินทาง: 05 – 10 กรกฏาคม 2561
26 – 31 กรกฏาคม 2561
09 – 14 สิงหาคม 2561
30 ส.ค. – 04 ก.ย.2561
06 – 11 กันยายน 2561
13 – 18 กันยายน 2561
11 – 16 ตุลาคม 2561
17 – 22 ตุลาคม 2561
18 – 23 ตุลาคม 2561
ราคาทัวร์: 17,777
20,777
20,777
16,777
16,777
16,777
20,777
18,777
23,777
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ – สนามบินฉางซา – เมืองฉางซา - เมืองโบราณเฟิ่งหวง – ล่องเรือตามลำน้ำถัวเจียง – สะพานสายรุ้ง - บ้านเกิดเสิ่นฉงเหวิน - ถนนคนเดินซีปู้เจีย – ภาพวาดหินทราย – แกรนด์แคนยอน – สะพานแก้วยาวที่สุดโลก - ลำธารแส้ม้าทอง - ร้านหยก - นั่งกระเช้าขึ้นเขาเทียนจื่อซาน – สวนจอมพลเฮ่อหลง - สะพานใต้หล้าอันดับหนึ่ง – เขาอวตาร – ลิฟท์แก้วไป๋หลง - ร้านผ้าไหม – ร้านนวดฝ่าเท้าสมุนไพรจีน - เขาเทียนเหมินซาน - ถ้ำประตูสวรรค์(รวมกระเช้าขื้น) - ระเบียงแก้ว - ร้านผลิตภัณฑ์ยางพารา – ฉางซา - ถนนคนเดินหวงซิงลู่ - สนามบินฉางซา - กรุงเทพฯ

Last Updated on Thursday, 14 June 2018 15:36

PBFD04 บินตรง ซัวเถา น้ำแร่ทะเล พัก 5 ดาว 4 วัน 3 คืน เดือน พค.-มิย.61 เริ่มต้น 15,999 (FD)

3 The Grand Canyon
รหัสทัวร์: PBFD04
สายการบิน: FD
ระยะเวลา: 4 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์จีน
ราคาเริ่มต้น: 15,999
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 8 มื้อ
วันที่เดินทาง: 05-08 พ.ค.61
20-23พ.ค.61
25-28 พ.ค.61
01-04มิ.ย.61
07-10มิ.ย.61
08-11มิ.ย.61
14-17มิ.ย.61
22-25 มิ.ย.61
28 - 01 ก.ค.61
ราคาทัวร์: 15,999
15,999
15,999
15,999
15,999
15,999
15,999
15,999
15,999
หมายเหตุ

สนามบินดอนเมือง – ซัวเถา – สปาน้ำแร่น้ำทะเล จางโจว – ศาลเจ้ามังกรเขียว – เมืองแต้จิ๋ว – วัดไคหยวน – สะพานเซียงจื่อ –ไฮตังม่า – ซัวเถา  ซัวเถา - ไต่ฮงกง - เฮี่ยงบู๋ซัว  ซัวเถา – เมืองเท่งไฮ่ – สุสานพระเจ้าตาก - กรุงเทพ

Last Updated on Wednesday, 25 April 2018 10:26

ZGCSX06 จางเจี่ยเจี้ย ELEGANT 6 วัน 5 คืน เดือน พค.-ตค.61 เริ่มต้น 18,888 (CZ)

2018 04 19 110956
รหัสทัวร์: ZGCSX06
สายการบิน: CZ
ระยะเวลา: 6 วัน 5 คืน
ประเทศ : ทัวร์จีน
ราคาเริ่มต้น: 18,888
พักโรงแรม 5 คืน
อาหาร 16 มื้อ
วันที่เดินทาง: 12 – 17 พฤษภาคม 2561
26 – 31 พฤษภาคม 2561
09 – 14 มิถุนายน 2561
23 – 28 มิถุนายน 2561
07 – 12 กรกฎาคม 2561
04 – 09 สิงหาคม 2561
01 – 06 กันยายน 2561
15 – 20 กันยายน 2561
13 – 18 ตุลาคม 2561
ราคาทัวร์: 19,888
19,888
18,888
18,888
18,888
18,888
18,888
18,888
21,888
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) – ฉางซา – เมืองโบราณเฟิ่งหวง - เมืองโบราณเฟิ่งหวง – ล่องเรือตามลำน้ำถัวเจียง – สะพานสายรุ้ง - บ้านเกิดเสิ่นฉงเหวิน - ร้านผ้าไหม - แกรนด์แคนยอน – สะพานแก้วที่ยาวที่สุดโลก – ร้านผลิตภัณฑ์ยางพารา – ถนนคนเดินซีปู้เจีย - จิตรกรรมภาพวาดทราย - ลำธารแส้ม้าทอง - ร้านหยก - นั่งกระเช้าขึ้นเขาเทียนจื่อซาน – สวนจอมพลเฮ่อหลง - สะพานใต้หล้าอันดับหนึ่ง – เขาอวตาร – ลิฟท์แก้วไป๋หลง - ร้านนวดฝ่าเท้าสมุนไพรจีน - เทียนเหมินซาน - ถ้ำประตูสวรรค์(รวมกระเช้าและรถอุทยาน) - ทางเดินกระจก - จางเจียเจี้ย – ฉางซา – พิพิธภัณฑ์ไม้ไผ่ - ช้อปปิ้งถนนหวงซิงลู่ – สนามบินฉางซา กรุงเทพฯ

Last Updated on Thursday, 19 April 2018 11:30

PBFD05 ซัวเถา แต้จิ๋ว พัก 4 ดาว 4 วัน 3 คืน เดือน พ.ค-มิ.ย.61 เริ่มต้น 13,999 (FD)

3 Grea Wall กำแพงเมืองจีน
รหัสทัวร์: PBFD05
สายการบิน: FD
ระยะเวลา: 4 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์จีน
ราคาเริ่มต้น: 13,999
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 8 มื้อ
วันที่เดินทาง: 05-08พ.ค.61
20-23พ.ค.61
25-28 พ.ค.61
01-04มิ.ย.61
07-10มิ.ย.61
08-11มิ.ย.61
14-17มิ.ย.61
22-25 มิ.ย.61
28 มิ.ย. - 01 ก.ค.61
ราคาทัวร์: 14,999
14,999
14,999
14,999
14,999
14,999
14,999
14,999
14,999
หมายเหตุ

สนามบินดอนเมือง– ซัวเถา – สักการะพระเจ้าตากสิน ซัวเถา –  เฮียงบูซัว (เจ้าพ่อเสือ) – ไต่ฮงกง (ปอเต๊กตึ๊ง)  - ถนนคนเดินเมืองซัวเถา ซัวเถา –  เมืองแต้จิ๋ว – สะพานเซียงจื่อ – ศาลเจ้ามังกรเขียว – วัดไคหยวน – ซัวเถา ซัวเถา – ไฮตังม่า (เจ้าแม่ทับทิม)- กรุงเทพ ฯ

Last Updated on Wednesday, 25 April 2018 10:26

ZGCSX10 ฉางซา สะพานแก้วจางเจียเจี้ย T-SUD SUMMER FRESH 4 วัน 3 คืน เดือน กค-กย.61 เริ่มต้น 11,777 (WE)

2018 04 21 181629
รหัสทัวร์: ZGCSX10
สายการบิน: WE
ระยะเวลา: 4 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์จีน
ราคาเริ่มต้น: 11,777
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 9 มื้อ
วันที่เดินทาง: 06 – 09 กรกฎาคม 2561
20 – 23 กรกฎาคม 2561
27 – 30 กรกฎาคม 2561
03 – 06 สิงหาคม 2561
08 – 11 สิงหาคม 2561
10 – 13 สิงหาคม 2561
24 – 27 สิงหาคม 2561
31 ส.ค. – 02 ก.ย.2561
01 – 04 กันยายน 2561
07 – 10 กันยายน 2561
14 – 17 กันยายน 2561
21 – 24 กันยายน 2561
ราคาทัวร์: 11,777
11,777
16,777
11,777
11,777
16,777
11,777
11,777
11,777
11,777
11,777
11,777
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) – ฉางซา – เมืองฉางเต๋อ - จางเจียเจี้ย – ร้านผ้าไหม - แกรนด์แคนยอน – สะพานแก้วยาวที่สุดโลก – ร้านนวดฝ่าเท้าสมุนไพรจีน - ถนนคนเดินซีปู้เจีย - พิพิธภัณฑ์ภาพวาดทราย – ร้านหยก - เทียนเหมินซาน - ถ้ำประตูสวรรค์(รวมกระเช้าและรถอุทยาน) - ทางเดินกระจก – ร้านผลิตภัณฑ์ยางพารา- ร้านใบชา – ฉางซา - ถนนคนเดินหวงซิงลู่ - สนามบินฉางซา - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)

Last Updated on Saturday, 21 April 2018 18:23

PBFD65 ฉงชิ่ง จิ่วจ้ายโกว 6 วัน 5 คืน เดือน ก.ย.-ธ.ค. 61 เรื่มต้น 19,999.(FD)

2018 06 19 162915
รหัสทัวร์: PBFD65
สายการบิน: XJ
ระยะเวลา: 6 วัน 5 คืน
ประเทศ : ทัวร์จีน
ราคาเริ่มต้น: 19,999
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 14 มื้อ
วันที่เดินทาง: 6 -11 กันยายน 61.
8 -13 กันยายน 61.
12 -17 กันยายน 61.
13 -18 กันยายน 61.
15 -20 กันยายน 61.
20 -25 กันยายน 61.
11 -16 ตุลาคม 61
13 -18 ตุลาคม 61
14 -19 ตุลาคม 61
15 -20 ตุลาคม 61
16 -21 ตุลาคม 61
18-23 ตุลาคม 61
20-25 ตุลาคม 61
22 -27 ตุลาคม 61
25 -30 ตุลาคม 61
7-12 พฤศจิกายน 61
10-15 พฤศจิกายน 61
14-19 พฤศจิกายน 61
17-22 พฤศจิกายน 61
21-26 พฤศจิกายน 61
24-29 พฤศจิกายน 61
28 พ.ย.-3 ธ.ค. 61
12-17 ธันวาคม 61.
19-24 ธันวาคม 61.
ราคาทัวร์: 23,999.-
23,999.-
23,999.-
23,999.-
23,999.-
23,999.-
26,999.-
26,999.-
25,999.-
25,999.-
25,999.-
27,999.-
27,999.-
25,999.-
25,999.-
19,999.-
19,999.-
19,999.-
19,999.-
19,999.-
19,999.-
19,999.-
19,999.-
19,999.-
หมายเหตุ

เดินทางเดือน  :  กันยายน - ธันวาคม  2561
กรุงเทพฯ
(สนามบินดอนเมือง)-ฉงชิ่ง-เม่าเสี้ยน เม่าเสี้ยน-อุทยานหวงหลง- ฉวนจูซื่อ-เที่ยวอุทยานจิ่วจ้ายโกว ( รวมรถเหมา)
จิ่วไจ้โกว-เมืองโบราณซงพาน- ทะเลสาบเตี๋ยซี-เฉินตู -ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า- ศูนย์สมุนไพร บัวหิมะ - ร้านผ้าไหม-ถนนซุนซีหลู่-โชว์เปลี่ยนหน้ากาก เฉินตู- ศูนย์หมอนยางพาราเพื่อสุขภาพ- ฉงชิ่ง- หมู่บ้านโบราณฉือซื่อโข่ว -กรุงเทพฯ 

Last Updated on Tuesday, 19 June 2018 17:34

ZGCSX11 จางเจี่ยเจี้ย เฟิ่งหวง T-SUD THE SPECAIL ONE 6 วัน 5 คืน เดือน กค.-กย.61 เริ่มต้น 17,777 (WE)

2018 04 21 180834
รหัสทัวร์: ZGCSX11
สายการบิน: WE
ระยะเวลา: 6 วัน 5 คืน
ประเทศ : ทัวร์จีน
ราคาเริ่มต้น: 17,777
พักโรงแรม 5 คืน
อาหาร 15 มื้อ
วันที่เดินทาง: 25 - 30 กรกฎาคม 2561
08 - 13 สิงหาคม 2561
06 – 11 กันยายน 2561
20 – 25 กันยายน 2561
ราคาทัวร์: 19,777
22,777
17,777
17,777
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) – ฉางซา – เมืองฉางเต๋อ - เมืองโบราณเฟิ่งหวง – ล่องเรือตามลำน้ำถัวเจียง – สะพานสายรุ้ง - บ้านเกิดเสิ่นฉงเหวิน - จางเจียเจี้ย - พิพิธภัณฑ์ภาพวาดทราย – เทียนเหมินซาน - ถ้ำประตูสวรรค์(รวมกระเช้าและรถอุทยาน) ทางเดินกระจก - ร้านนวดฝ่าเท้าสมุนไพรจีน - ลำธารแส้ม้าทอง - ร้านหยก - นั่งกระเช้าขึ้นเขาเทียนจื่อซาน – สวนจอมพลเฮ่อหลง - สะพานใต้หล้าอันดับหนึ่ง – เขาอวตาร – ลิฟท์แก้วไป๋หลง - แกรนด์แคนยอน - สะพานแก้วที่ยาวที่สุดโลก – ร้านผ้าไหม - ร้านผลิตภัณฑ์ยางพารา - ถนนคนเดินซีปู้เจีย - ร้านใบชา – ฉางซา - ถนนคนเดินหวงซิงลู่ - สนามบินฉางซา - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)

Last Updated on Saturday, 21 April 2018 18:14

PBMU64 เฉิงตู จิ่วจ้ายโกว ต้ากู่ปิงชวน 6 วัน 4 คืน เดือน ก.ย.-ธ.ค. 61 เรื่มต้น 22,999.(MU)

2018 06 19 173352
รหัสทัวร์: PBMU64
สายการบิน: MU
ระยะเวลา: 6 วัน 4 คืน
ประเทศ : ทัวร์จีน
ราคาเริ่มต้น: 22,999
พักโรงแรม 4 คืน
อาหาร 14 มื้อ
วันที่เดินทาง: 5-10 กันยายน 61
12-17 กันยายน 61.
19-24 กันยายน 61.
10-15 ตุลาคม 61.
17-22 ตุลาคม 61.
24-29 ตุลาคม 61.
9-14 พฤศจิกายน 61.
14-19 พฤศจิกายน 61.
16-21พฤศจิกายน 61.
22-27 พฤศจิกายน 61.
6-11 ธันวาคม 61
13-18 ธันวาคม 61
20-25 ธันวาคม 61
ราคาทัวร์: 25,999.-
25,999.-
25,999.-
27,999.-
27,999.-
27,999.-
22,999.-
22,999.-
22,999.-
22,999.-
22,999.-
22,999.-
22,999.-
หมายเหตุ

เดินทางเดือน  :  กันยายน - ธันวาคม  2561
สนามบินสุวรรณภูมิ
-เฉิงตู-เม้าเสี้ยน -อุทยานซงผิงโกว เม่าเสี้ยน- อุทยานสวรรค์ภูผาหิมะการ์เซีย ต๋ากู่ปิงชวน (รวมกระเช้า) -ฉวนจู่ซื่ออุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว (รวมรถเหมา)-พักโรงแรม 5 ดาวอาบน้ำแร่ จิ่วจ้ายโกว- เมืองโบราณซงพาน -ทะเลสาบเต๋อซี- เฉินตู-โชว์เปลี่ยนหน้ากาก-ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า -ช้อปปิ้งถนนชวนซีลู่ -กรุงเทพ

Last Updated on Tuesday, 19 June 2018 18:01

ZGCTU02 เฉินตู - ง้อไบ๊ T-SUD WORLD HERRITAGE 6 วัน 4 คืน เดือน พค-สค.61 เริ่มต้น 24,888 (TG)

2018 04 21 175312
รหัสทัวร์: ZGCTU02
สายการบิน: TG
ระยะเวลา: 6 วัน 4 คืน
ประเทศ : ทัวร์จีน
ราคาเริ่มต้น: 24,888
พักโรงแรม 1 คืน
อาหาร 3 มื้อ
วันที่เดินทาง: 01 - 06 พฤษภาคม 2561
24 - 29 พฤษภาคม 2561
21 - 26 มิถุนายน 2561
26 - 31 กรกฎาคม 2561
08 - 13 สิงหาคม 2561
ราคาทัวร์: 25,888
25,888
24,888
26,888
26,888
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) - เฉินตู – ง้อไบ๊ - วัดเป้ากั๋ว - เขาง้อไบ๊ - ยอดเขาจิ่วติ่ง (รวมรถอุทยานและกระเช้า) – นมัสการสมัตภัทธโพธิสัตว์ - ง้อไบ๊ - เล่อซาน – ล่องเรือชมหลวงพ่อโตเล่อซาน (ล่องเรือ) – ชื่อสุ่ย - ชื่อสุ่ย – อุทยานน้ำตก 4 ถ้ำ - มรดกโลกน้ำตกฉื้อสุ่ย - ชื่อสุ่ย - เฉินตู - ร้านหยก – ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า – ร้านผลิตภัณฑ์ยางโอโซน - ถนนคนเดินจิ่งหลี่ – ร้านผ้าไหม - ร้านนวดเท้าเพื่อสุขภาพ - สนามบินเฉินตู - กรุงเทพ (สนามบินสุวรรณภูมิ)

Last Updated on Saturday, 21 April 2018 18:01

SSC03 กุ้ยหลิน ล่องแพแม่น้ำหลีเจียง 6 วัน 5 คืนเดือน เม.ย.-ต.ค. 61 เริ่มต้น 15,899 (CZ)

2018 05 07 182449
รหัสทัวร์: SSC03
สายการบิน: CZ
ระยะเวลา: 6 วัน 5 คืน
ประเทศ : ทัวร์จีน
ราคาเริ่มต้น: 15,899
พักโรงแรม 5 คืน
อาหาร 14 มื้อ
วันที่เดินทาง: 07 - 12 มิถุนายน 2561
26 - 31 กรกฎาคม 2561
02 -07 สิงหาคม 2561
20 - 25 กันยายน 2561
11 - 16 ตุลาคม 2561
ราคาทัวร์: 15,899
16,899
15,899
16,899
16,899
หมายเหตุ -

กรุงเทพฯ-กุ้ยหลิน - -หลงเซิ่น-นาขั้นบันไดหลงจี๋-ผ่านชมหมู่บ้านชาวจ้วง-หลงเซิ่น-กุ้ยหลิน - ร้านนวดเท้า(บัวหิมะ)-สวนสตรอเบอร์รี่-กุ้ยหลิน-หยางซั่ว-ถ้ำดอกบัว-โชว์หลิวซานเจี่ย -ถนนฝรั่ง - ล่องแพแม่น้ำหลีเจียง (ครึ่งสาย)-ร้านหมอนยางพารา-เขาเซียงกง–หยางซั่ว-กุ้ยหลิน - โชว์มิราจ - ร้านหยก-เมืองจำลองสมัยซ่ง-เจดีย์เงินและเจดีย์ทอง(ชมด้านนอก)-ประตูโบราณกูหนานเหมิน-ต้นไทรพันปี-ตลาดใต้ดิน-เขางวงช้าง+โชว์ ELEPHANT LEGEND - กุ้ยหลิน-กรุงเทพฯ

Last Updated on Monday, 07 May 2018 18:32

ZGKMG01 คุนหมิง ต้าหลี ลี่เจียง แชงกรีล่า THE BEST6 วัน 5 คืน เดือน พ.ค.-ก.ย.61 เริ่ม 24,777 (TG)

2018 04 21 174655
รหัสทัวร์: 24,777
สายการบิน: TG
ระยะเวลา: 2 วัน 1 คืน
ประเทศ : ทัวร์จีน
ราคาเริ่มต้น: ZGKMG01
พักโรงแรม 5 คืน
อาหาร 15 มื้อ
วันที่เดินทาง: 25 – 30 พฤษภาคม 2561
13 – 18 มิถุนายน 2561
25 – 30 กรกฎาคม 2561
10 – 15 สิงหาคม 2561
19 – 24 กันยายน 2561
ราคาทัวร์: 25,777
24,777
27,777
27,777
24,777
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ (ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ) - ต้าหลี่ - เมืองเก่าต้าหลี่ – เจดีย์สามองค์(ผ่านชม) – โค้งแรกแม่น้ำแยงซีเกียง - ช่องเขาเสือกระโจน – วัดลามะชงจ้านหลิน(วัดโปตาลาน้อย) - เมืองเก่าจงเตี้ยน - หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน(รวมกระเช้า) – ลี่เจียง – สระมังกรดำ - เมืองเก่าลี่เจียง - ภูเขาหิมะมังกรหยก (รวมกระเช้า) – IMPRESSION LIJIANG(โชว์จางอี้โหมว) – อุทยานน้ำหยก – ฉู่ฉง - ฉู่ฉง – คุนหมิง – ร้านบัวหิมะ – เมืองโบราณกวนตู้ – ร้านหยก - ร้านชา –วัดหยวนทง – ร้านผ้าไหม - คุนหมิง – กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)

Last Updated on Thursday, 26 April 2018 15:38

SSC03 กุ้ยหลิน ล่องแพแม่น้ำหลีเจียง 6 วัน 5 คืนเดือน เม.ย.-ต.ค. 61 เริ่มต้น 15,899 (CZ)

1071140994 E7f6b1fac9 1
รหัสทัวร์: SSC03
สายการบิน: CZ
ระยะเวลา: 6 วัน 5 คืน
ประเทศ : ทัวร์จีน
ราคาเริ่มต้น: 15,899
พักโรงแรม 5 คืน
อาหาร 15 มื้อ
วันที่เดินทาง: 10 - 15 พฤษภาคม 2561
07 - 12 มิถุนายน 2561
26 - 31 กรกฎาคม 2561
02 -07 สิงหาคม 2561
20 - 25 กันยายน 2561
11 - 16 ตุลาคม 2561
ราคาทัวร์: 15,899
15,899
16,899
15,899
16,899
16,899
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ-กุ้ยหลิน (CZ6100 : 13.00-18.25)
กุ้ยหลิน-หลงเซิ่น-นาขั้นบันไดหลงจี๋-ผ่านชมหมู่บ้านชาวจ้วง-หลงเซิ่น-กุ้ยหลิน
ร้านนวดเท้า(บัวหิมะ)-สวนสตรอเบอร์รี่-กุ้ยหลิน
หยางซั่ว-ถ้ำดอกบัว-ถนนฝรั่ง – โชว์หลิวซานเจี่ย
ล่องแพแม่น้ำหลีเจียง (ครึ่งสาย)-ร้านหมอนยาง
พารา-เขาเซียงกง-หยางซั่ว-กุ้ยหลิน-โชว์มิราจ
ร้านหยก-เมืองจำลองสมัยซ่ง-ชมเจดีย์เงินและเจดีย์ทอง-ประตูโบราณกูหนานเหมิน-ต้นไทร
พันปี-ตลาดใต้ดิน-เขางวงช้าง+โชว์ ELEPHANT
กุ้ยหลิน-กรุงเทพฯ (CZ6099 : 08.40-12.00)

Last Updated on Tuesday, 12 June 2018 17:18

ZGPEK02 ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน T-SUD HIGHLIGHT 5 วัน 3 คืน เดือน สค.-ธค.61 เริ่มต้น 16,777 (TG)

2018 04 21 172911
รหัสทัวร์: ZGPEK02
สายการบิน: TG
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์จีน
ราคาเริ่มต้น: 16,777
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 9 มื้อ
วันที่เดินทาง: 24 – 28 สิงหาคม 2561
07 – 11 กันยายน 2561
21 – 25 กันยายน 2561
11 – 15 ตุลาคม 2561
12 – 16 ตุลาคม 2561
19 – 23 ตุลาคม 2561
26 – 30 ตุลาคม 2561
02 – 06 พฤศจิกายน 2561
09 – 13 พฤศจิกายน 2561
16 – 20 พฤศจิกายน 2561
23 – 27 พฤศจิกายน 2561
01 – 05 ธันวาคม 2561
05 – 09 ธันวาคม 2561
ราคาทัวร์: 16,900
16,900
16,900
18,900
18,900
18,900
17,900
17,900
17,900
17,900
17,900
18,900
18,900
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) - ปักกิ่ง – จัตุรัสเทียนอันเหมิน – พระราชวังต้องห้าม – ร้านนวดเท้า – หอบูชาฟ้าเทียนถาน - กายกรรมปักกิ่ง - พระราชวังฤดูร้อน – ร้านไข่มุก - วัดลามะหย่งเหอกง – ร้านปี่เซียะ - ร้านหยก - กำแพงเมืองจีนด่านจีหย่งกวน – ถ่ายรูปหน้าสนามกีฬารังนก – ตลาดรัสเซีย ร้านผ้าไหม - ถนนคนเดินหวังฝูจิ่ง - ปักกิ่ง – กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)

Last Updated on Friday, 15 June 2018 18:04

SSC13 คุนหมิง ต้าหลี่ ภูเขาหิมะมังกรหยก แชงกรีล่า 6 วัน 5 คืน เม.ย.-มิ.ย.61เริ่มต้น 25,799(MU)

2018 05 10 152151
รหัสทัวร์: SSC13
สายการบิน: MU
ระยะเวลา: 6 วัน 5 คืน
ประเทศ : ทัวร์จีน
ราคาเริ่มต้น: 25,799
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 15 มื้อ
วันที่เดินทาง: 5-10 มิถุนายน 2561
19-24 มิถุนายน 2561
26 -1กรกฎาคม 2561
ราคาทัวร์: 25,799
25,799
25,799
หมายเหตุ -

กรุงเทพฯ – คุนหมิง-เมืองฉู่สง - ฉู่สง–ต้าหลี่–เมืองโบราณต้าหลี่-ผ่านชมเจดีย์สามองค์-จงเตี้ยน-โค้งแรกแม่น้ำแยงซี-เมืองโบราณแชงกรีล่า - วัดลามะซงจ้านหลิง-ช่องแคบเสือกระโดด-จงเตี้ยน-ลี่เจียง-สระน้ำมังกรดำ-เมืองโบราณลี่เจียง -
ภูเขาหิมะมังกรหยก (นั่งกระเช้าใหญ่) – IMPRESSION LIJIANG (โชว์จางอวี้โหมว) - อุทยานน้ำหยก-หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน “ไป๋สุ่ยเหอ” (รวมรถราง)-ลี่เจียง-ต้าหลี่ -ต้าหลี่-คุนหมิง-วัดหยวนทง-อิสระช้อปปิ้งห้างวอลมาร์ทหรือถนนคนเดิน - สวนน้ำตก-คุนหมิง-กรุงเทพฯ 

Last Updated on Thursday, 10 May 2018 19:05

ZGPEK03 ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน BEIJING CITY OF DRAGON 5 วัน 3 คืน เดือน กย.-ธค.61 เริ่มต้น 17,900 (MU)

2018 06 18 175220
รหัสทัวร์: ZGPEK03
สายการบิน: MU
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์จีน
ราคาเริ่มต้น: 17,900
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 10 มื้อ
วันที่เดินทาง: 06 – 10 กันยายน 2561
11 – 15 ตุลาคม 2561
17 – 21 ตุลาคม 2561
25 – 29 ตุลาคม 2561
08 – 12 พฤศจิกายน 2561
22 – 26 พฤศจิกายน 2561
01 – 05 ธันวาคม 2561
06 – 10 ธันวาคม 2561
20 – 24 ธันวาคม 2561
27 – 31 ธันวาคม 2561
ราคาทัวร์: 17,900
19,900
18,900
18,900
18,900
18,900
19,900
19,900
18,900
20,900
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) - ปักกิ่ง - จัตุรัสเทียนอันเหมิน – พระราชวังต้องห้าม – ร้านนวดฝ่าเท้า - หอบูชาฟ้าเทียนถาน- ชมโชว์กายกรรมปักกิ่ง - พระราชวังฤดูร้อน – ร้านไข่มุก – วัดหลิงกวง(วัดพระเขี้ยวแก้ว) – ร้านปี่เซียะ - ร้านหยก - กำแพงเมืองจีนด่านจีหย่งกวน – ร้านผลิตภัณฑ์ยางพาราโอโซน - วัดลามะหย่งเหอกง - นั่งสามล้อชมย่านโบราณหูถ้ง - ถนนคนเดินหวังฝูจิ่ง - ถ่ายรูปหน้าสนามกีฬารังนก – ร้านบัวหิมะ - ตลาดรัสเซีย - ปักกิ่ง – กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)

Last Updated on Monday, 18 June 2018 18:09

SSCG2 ปักกิ่ง เซี่ยงไฮ้ กำแพงเมืองจีน ดีสนีย์แลนด์ 6 วัน 4 คืน เดือน มีค.-มิย.61 เริ่มต้น 27,599 (TG)

2018 05 10 185524
รหัสทัวร์: SSCG2
สายการบิน: TG
ระยะเวลา: 6 วัน 4 คืน
ประเทศ : ทัวร์จีน
ราคาเริ่มต้น: 27,599
พักโรงแรม 4 คืน
อาหาร 11 มื้อ
วันที่เดินทาง: 12-17 มิถุนายน
26 -01 กรกฎาคม 2561
ราคาทัวร์: 27,599
27,599
หมายเหตุ -

กรุงเทพฯ-ปักกิ่ง - ปักกิ่ง-จัตุรัสเทียนอันเหมิน-พระราชวังโบราณกู้กง-ร้านไข่มุก-กายกรรมปักกิ่ง -ร้านหมอนยางพารา-พระราชวังฤดูร้อน-ร้านหยก-กำแพงเมืองจีนด่านปาต้าหลิง(รวมกระเช้าขึ้น-ลง)-ผ่านชมสนามกีฬารังนกและสนามกีฬาว่ายน้ำ - ร้านผีชิว-ช้อปปิ้งตลาดรัสเซีย-นั่งรถไฟความเร็วสูง-เซี่ยงไฮ้ - สวนสนุกเซี่ยงไฮ้ดีสนีย์แลนด์(รวมค่าเข้า) - เซี่ยงไฮ้-กรุงเทพฯ

Last Updated on Thursday, 10 May 2018 18:59

ZGPEK04 ปักกิ่ง เซี่ยงไฮ้ T-SUD DOUBLE COOL 6 วัน 4 คืน เดือน กย.-ธค.61 เริ่มต้น 21,900 (TG)

2018 06 15 180401
รหัสทัวร์: ZGPEK04
สายการบิน: TG
ระยะเวลา: 6 วัน 4 คืน
ประเทศ : ทัวร์จีน
ราคาเริ่มต้น: 21,900
พักโรงแรม 4 คืน
อาหาร 12 มื้อ
วันที่เดินทาง: 13 – 18 กันยายน 2561
11 – 16 ตุลาคม 2561
18 – 23 ตุลาคม 2561
25 – 30 ตุลาคม 2561
01 – 06 พฤศจิกายน 2561
08 – 13 พฤศจิกายน 2561
15 – 20 พฤศจิกายน 2561
22 – 27 พฤศจิกายน 2561
30 พ.ย. – 05 ธ.ค. 2561
06 – 11 ธันวาคม 2561
ราคาทัวร์: 21,900
23,900
23,900
21,900
21,900
21,900
21,900
21,900
23,900
23,900
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) - ปักกิ่ง – จัตุรัสเทียนอันเหมิน – พระราชวังต้องห้าม – ช้อปปิ้งถนนโบราณเฉียนเหมิน - ชมโชว์กายกรรมปักกิ่ง - ร้านผลิตภัณฑ์ยางพารา - พระราชวังฤดูร้อน – ร้านหยก – กำแพงเมืองจีน ด่านจีหย่งกวน - THE PLACE - ร้านปี่เซียะ – ตลาดรัสเซีย - นั่งรถไฟความเร็วสูงสู่มหานครเซี่ยงไฮ้ - วัดพระหยกขาว – ร้านผ้าไหม – หาดไว่ทาน – ช้อปปิ้งถนนนานกิง - ร้านนวดเท้า(บัวหิมะ) - ตลาด 100 ปี เฉินหวังเมี่ยว - เซี่ยงไฮ้ – กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)

Last Updated on Friday, 15 June 2018 18:05

SSCG5 ฉงชิ่ง อู่หลง อุทยานหลุมฟ้าสะพานสวรรค์ 4วัน3 คืน เดือน มค.-มิย.61เริ่มต้น 19,999 (WE)

3 The Great Wall Of China
รหัสทัวร์: SSCG5
สายการบิน: WE
ระยะเวลา: 4 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์จีน
ราคาเริ่มต้น: 19,999
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 9 มื้อ
วันที่เดินทาง: 10-13 พฤษภาคม 2561
26-29 พฤษภาคม 2561
14-17 มิถุนายน 2561
28 -1 กรกฎาคม 2561
ราคาทัวร์: 20,999
24,999
20,999
20,999
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ-ฉงชิ่ง (WE684 : 11.05-15.15)
อู่หลง
ถ้ำฝูหยง (รวมกระเช้า)-อุทยานหลุมฟ้าสะพานสวรรค์ (รวมรถอุทยาน+รถแบตเตอรี่)-ระเบียงกระจก
อู่หลง-ว่านเซิ่น-สะพานกระจกลอยฟ้าที่ยาวที่สุดในโลก-ฉงชิ่ง
หมู่บ้านโบราณฉือชี่โข่ว-พิพิธภัณฑ์ซานเสีย
มหาศาลาประชาคม (ชมด้านนอก)
ฉงชิ่ง-กรุงเทพฯ(WE685 : 16.10-18.30)

Last Updated on Tuesday, 08 May 2018 12:48

ZGPVG01 เซี่ยงไฮ้ โล้สำเภา 5 วัน 3 คืน เดือน พค.กย.61 เริ่มต้น 12,900 (HO)

2018 04 19 114908
รหัสทัวร์: ZGPVG01
สายการบิน: TG
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์จีน
ราคาเริ่มต้น: 12,900
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 12 มื้อ
วันที่เดินทาง: 26 - 30 พฤษภาคม 2561
02 - 06 มิถุนายน 2561
13 - 17 มิถุนายน 2561
25 - 29 กรกฎาคม 2561
26 - 30 กรกฎาคม 2561
09 - 13 สิงหาคม 2561
10 - 14 สิงหาคม 2561
07 - 11 กันยายน 2561
14 - 18 กันยายน 2561
21 - 25 กันยายน 2561
ราคาทัวร์: 13,900
12,900
12,900
18,900
18,900
18,900
18,900
14,900
14,900
14,900
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – เซี่ยงไฮ้ - เซี่ยงไฮ้ – อูซี – พระใหญ่หลิงซาน(รวมรถราง) – ศาลาฝานกง – ร้านไข่มุก - ถนนโบราณชิงหมิงเฉียว - อู๋ซี - หังโจว – ล่องเรือทะเลสาบซีหู –หมู่บ้านใบชา - ถนนโบราณเห่อฟางเจี่ย - หังโจว - ร้านผ้าไหม –ร้านผลิตภัณฑ์ยางโอโซน – เซี่ยงไฮ้ – ร้าน STARBUCKS RESERVE ROASTERY สวยและใหญ่ที่สุดในโลก – ถนนนานกิง - หาดไว่ทาน – ชมวิวบนตึก SWFC ชั้น100 - ร้านยาบัวหิมะ - ร้านหยก - ตลาดเถ่าเปา เซี่ยงไฮ้ – กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)

Last Updated on Wednesday, 06 June 2018 12:46

SSCG9 ต้าหลี่ แชงกรีล่า คุนหมิง 6วัน 5คืน เดือนมี.ค.-มิ.ย.61 เริ่มต้น 21,799 (MU)

2018 05 10 193924
รหัสทัวร์: SSCG9
สายการบิน: MU
ระยะเวลา: 6 วัน 5 คืน
ประเทศ : ทัวร์จีน
ราคาเริ่มต้น: 21,799
พักโรงแรม 5 คืน
อาหาร 13 มื้อ
วันที่เดินทาง: 5-10 มิถุนายน 2561
19-24 มิถุนายน 2561
26 -1กรกฎาคม 2561
ราคาทัวร์: 22,799
22,799
22,799
หมายเหตุ -
วันอาสาฬหบูชา/วันเข้าพรรษา

กรุงเทพฯ – คุนหมิง-เมืองฉู่สง - ฉู่สง–ต้าหลี่–เมืองโบราณต้าหลี่-ผ่านชมเจดีย์สามองค์-จงเตี้ยน-โค้งแรกแม่น้ำแยงซี-เมืองโบราณแชงกรีล่า - วัดลามะซงจ้านหลิง-หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน (กระเช้า)–จงเตี้ยน-ลี่เจียง-ร้านใบชา-เมืองโบราณลี่เจียงภูเขาหิมะมังกรหยก (นั่งกระเช้าใหญ่) – IMPRESSION LIJIANG (โชว์จางอวี้โหมว)อุทยานน้ำหยก-ลี่เจียง-ต้าหลี่ - ต้าหลี่-คุนหมิง-ร้านหยก-วัดหยวนทง-ร้านไข่มุก-อิสระช้อปปิ้งห้างวอลมาร์ทหรือถนนคนเดิน - ร้านนวดเท้า(บัวหิมะ)-คุนหมิง-กรุงเทพฯ

Last Updated on Thursday, 10 May 2018 19:42

ZGPVG02 เซี่ยงไฮ้ ดิสนีแลนด์ WONDERLAND 5 วัน 3 คืน เดือน พค.-สค.61 เริ่มต้น 14,900 (XJ)

2018 06 18 125224
รหัสทัวร์: ZGPVG02
สายการบิน: XJ
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์จีน
ราคาเริ่มต้น: 14,900
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 7 มื้อ
วันที่เดินทาง: 06 – 10 มิถุนายน 2561
25 – 29 กรกฎาคม 2561
27 – 31 กรกฎาคม 2561
08 – 12 สิงหาคม 2561
10 – 14 สิงหาคม 2561
ราคาทัวร์: 14,900
19,900
19,900
19,900
19,900
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) – เซี่ยงไฮ้ - เซี่ยงไฮ้-เมืองโบราณจูเจียเจียว-ล่องเรือชมเมือง-ร้านผ้าไหม-เซี่ยงไฮ้-ย่านซินเทียนตี้ - เซี่ยงไฮ้-ร้านนวดเท้า(บัวหิมะ)-หอไข่มุก-Sky Walk-อุโมงค์เลเซอร์-หาดไว่ทัน-ถนนนานกิง-ร้านหยก-ตลาด 100 ปี เฉินหวังเมี่ยว - เซี่ยงไฮ้ – เซี่ยงไฮ้ ดิสนีย์แลนด์ (รวมรถบัสรับ-ส่ง พร้อมไกด์และหัวหน้าทัวร์บริการ) - เซี่ยงไฮ้ - กรุงเทพฯ

Last Updated on Monday, 18 June 2018 18:19

SSCN2 เทียนสิน ปักกิ่ง พิพิธภัณฑ์ไวน์แดง อาบน้ำแร่ 5 วัน 3 คืน เดือน มีค.-มิย.61 เริ่มต้น 16,999 (CA)

2018 05 11 170847
รหัสทัวร์: SSCN2
สายการบิน: CA
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์จีน
ราคาเริ่มต้น: 16,999
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 11 มื้อ
วันที่เดินทาง: 6-10 มิถุนายน 2561
27 -1 กรกฎาคม 2561
ราคาทัวร์: 16,999
16,999
หมายเหตุ -

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - กรุงเทพฯ–เทียนสิน–นั่งรถไฟความเร็วสูงไปปักกิ่ง–จัตุรัสเทียนอันเหมิน–พระราชวังโบราณกู้กง - ร้านนวดฝ่าเท้า–ถนนหวังฟูจิ่ง - พระราชวังฤดูร้อนอวี้เหอหยวน–ร้านไข่มุก–ร้านหมอนยางพารา–ช้อปปิ้งตลาดรัสเซีย - ร้านหยก–กำแพงเมืองจีนด่านจวีหยงกวน–ร้านยาบัวหิมะ–ชมไร่องุ่น–พิพิธภัณฑ์ไวน์แดง - หมู่บ้านยุโรป–อาบน้ำแร่แบบส่วนตัว - ร้านผีชิว–กลับเทียนสิน–ถนนวัฒนธรรมโบราณ–ถนนสไตล์อิตาลี–กรุงเทพฯ

Last Updated on Friday, 11 May 2018 17:15

ZGPVG04 เซี่ยงไฮ้ หังโจว อู๋ซี HAVEN 5 วัน 3 คืน เดือน พค.-สค.61 เริ่มต้น 11,900 (XJ)

2018 04 21 164743
รหัสทัวร์: ZGPVG04
สายการบิน: XJ
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์จีน
ราคาเริ่มต้น: 11,900
พักโรงแรม 5 คืน
อาหาร 12 มื้อ
วันที่เดินทาง: 09 – 13 พฤษภาคม 2561
10 – 14 พฤษภาคม 2561
16 – 20 พฤษภาคม 2561
17 – 21 พฤษภาคม 2561
24 – 28 พฤษภาคม 2561
30 พ.ค. – 03 มิ.ย.2561
31 พ.ค. – 04 มิ.ย.2561
07 – 11 มิถุนายน 2561
14 – 18 มิถุนายน 2561
21 – 25 มิถุนายน 2561
26 – 30 กรกฎาคม 2561
09 – 13 สิงหาคม 2561
ราคาทัวร์: 11,900
13,900
11,900
11,900
11,900
11,900
11,900
11,900
11,900
11,900
16,900
16,900
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) – เซี่ยงไฮ้ - เซี่ยงไฮ้ – อูซี – พระใหญ่หลิงซาน(รวมรถราง) – ร้านไข่มุก – หังโจว – ถนนโบราณเห่อฟางเจี่ย - หังโจว – ล่องเรือทะเลสาบซีหู –ร้านผลิตภัณฑ์ยางโอโซน – ร้านผ้าไหม – เซี่ยงไฮ้ – ช้อปปิ้งถนนนานกิง - ร้านนวดเท้า(บัวหิมะ) – ลอดอุโมงค์เลเซอร์ – หาดไว่ทาน – ชมวิวบนตึก SWFC ชั้น100 ร้านหยก - ตลาด 100 ปี เฉินหวังเมี่ยว - เซี่ยงไฮ้ – กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)

Last Updated on Saturday, 21 April 2018 16:53

TSBCA12 ฮาวายแห่งเอเชีย ไห่โขว่ ซานย่า 5 วัน 3 คืน เดือน พ.ค-ก.ค 61 เริ่มต้น 17,991 (HU)

9999992003
รหัสทัวร์: TSBCA12
สายการบิน: HU
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์จีน
ราคาเริ่มต้น: 17,991
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 9 มื้อ
วันที่เดินทาง: 23-27 พ.ค. 61
25-29 พ.ค. 61
30 พ.ค.-03 มิ.ย. 61
06-10 มิ.ย. 61
08-12 มิ.ย. 61
13-17 มิ.ย. 61
15-19 มิ.ย. 61
20-24 มิ.ย. 61
22-26 มิ.ย. 61
27 มิ.ย.-01 ก.ค. 61
29 มิ.ย.-03 ก.ค. 61
04-08 ก.ค. 61
06-10 ก.ค. 61
ราคาทัวร์: 17,991
17,991
17,991
17,991
17,991
17,991
17,991
17,991
17,991
17,991
17,991
17,991
17,991
หมายเหตุ -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

กรุงเทพฯ – ไหโข่ว เมืองโบ๋อ่าว-ศูนย์จัดการประชุมผู้นำเอเชีย-ล่องเรือหาดหยก-เมืองซานย่า-หมู่บ้านวัฒนธรรมชนกลุ่มน้อยเผ่าแม้วหลีแม้ว-สวนกุหลาบ (รวมรถราง) -ร้านชาอุทยานอารยธรรมศาสนาพุทธหนานซาน (รวมรถราง) – เจ้าแม่กวนอิม 108 เมตร. – วัดหนานซาน-ร้านสินค้าพื้นเมือง-อนุสาวรีย์กวางเหลียวหลัง (รวมรถราง)-หาดต้าตงไห่- ร้านเยื่อไผ่ซานย่า-ไหโข่ว (นั่งรถไฟความเร็วสูง)-พิพิทธภัณฑ์ไห่หนาน-สุสานไหลุ่ย-ถนนคนเดินฉีโหลว ไหโข่ว-กรุงเทพฯ

Last Updated on Saturday, 19 May 2018 15:31

ZGPVG05 เซี่ยงไฮ้ T-SUD นั่งกินปู ดูรถไฟเหาะ 5 วัน 3 คืน เดือน ตค.-ธค.61 เริ่มต้น 18,900 (TG)

2018 06 13 140926
รหัสทัวร์: ZGPVG05
สายการบิน: TG
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์จีน
ราคาเริ่มต้น: 18,900
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 7 มื้อ
วันที่เดินทาง: 12 – 16 ตุลาคม 2561
13 – 17 ตุลาคม 2561
19 – 23 ตุลาคม 2561
26 – 30 ตุลาคม 2561
02 – 06 พฤศจิกายน 2561
09 – 13 พฤศจิกายน 2561
16 – 20 พฤศจิกายน 2561
23 – 27 พฤศจิกายน 2561
01 – 05 ธันวาคม 2561
05 – 09 ธันวาคม 2561
ราคาทัวร์: 19,900
19,900
20,900
18,900
18,900
18,900
18,900
18,900
20,900
19,900
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ(สุวรรณภูมิ) – เซี่ยงไฮ้ - เซี่ยงไฮ้ - เมืองโบราณจูเจียเจียว(ล่องเรือ) – ร้านผ้าไหม – ย่านซินเทียนตี้ - ร้านนวดเท้า(บัวหิมะ) – ขึ้นชมวิวบนตึกเซี่ยงไฮ้ ทาวเวอร์ (ชั้น 118) – หาดไหว่ทัน - ช้อปปิ้งถนนนานกิง – ร้าน STARBUCKS RESERVE ROASTERY สวยและใหญ่ที่สุดในโลก - ร้านหยก – ถนนเทียนจื่อฝาง - เซี่ยงไฮ้ – เซี่ยงไฮ้ ดิสนีย์แลนด์ (รวมรถบัสรับ-ส่ง พร้อมไกด์และหัวหน้าทัวร์บริการ) - เซี่ยงไฮ้ – กรุงเทพฯ(สุวรรณภูมิ)

Last Updated on Wednesday, 13 June 2018 14:34

TSBCZ01 ครบสูตร ไฮไลท์ หนานหนิง ปาหม่า 5 วัน 4 คืน เดือน มิย.-ตค.61 เริ่มต้น 23,991 (CZ)

999992004
รหัสทัวร์: TSBCZ01
สายการบิน: CZ
ระยะเวลา: 5 วัน 4 คืน
ประเทศ : ทัวร์จีน
ราคาเริ่มต้น: 23,991
พักโรงแรม 4 คืน
อาหาร 10 มื้อ
วันที่เดินทาง: 06-10 มิ.ย. 61
20-24 มิ.ย. 61
04-08 ก.ค. 61
18-22 ก.ค. 61
15-19 ส.ค. 61
29 ส.ค.-02 ก.ย. 61
12-16 ก.ย. 61
19-23 ก.ย. 61
10-14 ต.ค. 6
24-28 ต.ค. 61
ราคาทัวร์: 24,991
24,991
23,991
24,991
24,991
24,991
24,991
24,991
24,991
24,991
หมายเหตุ -
-
-
-
-
-
-
-
-
-

สนามบินสุวรรณภูมิ – หนานหนิง-เมืองฉงจั่ว เมืองฉงจั่ว-ต้าซิน-สวนหมิงสื่อเถียน-น้ำตกเต๋อเทียน (รวมล่องแพ)-เมืองจิ้งซี เมืองจิ้งซี-สวนเอ๋อฉวน-ปาหม่า-โชว์วัฒนธรรมชนเผ่า (Impression Bama)ถ้ำคริสตัล-ถ้ำหน้าต่างสวรรค์-หมู่บ้านคนอายุยืน- พิพิธภัณฑ์คนอายุยืน-ปาหม่า-หนานหนิงหนานหนิง สุวรรณภูมิ

Last Updated on Saturday, 19 May 2018 15:45

ZGTSN01 ปักกิ่ง เทียนสิน AMAZING 5 วัน 4 คืน เดือน พค.-กย.61 เริ่มต้น 15,888 (XW)

2018 04 21 170017
รหัสทัวร์: ZGTSN01
สายการบิน: XW
ระยะเวลา: 5 วัน 4 คืน
ประเทศ : ทัวร์จีน
ราคาเริ่มต้น: 15,888
พักโรงแรม 4 คืน
อาหาร 12 มื้อ
วันที่เดินทาง: 12 – 16 พฤษภาคม 2561
25 – 29 พฤษภาคม 2561
15 – 19 มิถุนายน 2561
22 – 26 มิถุนายน 2561
07 – 11 กรกฎาคม 2561
27 – 31 กรกฎาคม 2561
10 – 14 สิงหาคม 2561
01 – 05 กันยายน 2561
22 – 26 กันยายน 2561
ราคาทัวร์: 17,888
17,888
15,888
15,888
15,888
18,888
18,888
16,888
16,888
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)– เทียนสิน – นั่งรถไฟความเร็วสูงสู่ปักกิ่ง - จัตุรัสเทียนอันเหมิน – พระราชวังต้องห้าม – ร้านหยก–พระราชวังฤดูร้อน - ร้านไข่มุก –ชมโชว์กายกรรมปักกิ่ง - กำแพงเมืองจีนด่านจีหย่งกวน– ผ่านชมสนามกีฬารังนกและสระว่ายน้ำ - ร้านนวดฝ่าเท้า - ร้านสมุนไพรเพื่อสุขภาพ(บัวหิมะ) – ถนนคนเดินหวังฝูจิ่ง - หอบูชาฟ้าเทียนถาน –ร้านผลิตภัณฑ์ยางโอโซน -ตลาดรัสเซีย –ร้านปี่เซียะ - นครเทียนสิน – ชมวิวแม่น้ำไหเหอ และ TIANJIN EYE - ถนนสายวัฒนธรรมโบราณเทียนจิน– วัดเจ้าแม่ทับทิม – ถนนอิตาลี –เทียนสิน - กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)

Last Updated on Saturday, 21 April 2018 17:08

ZGCSX01 จางเจี่ยเจี้ย BREATH 4 วัน 3 คืน เดือน มิย.-ตค.61 เริ่มต้น 9,777 (FD)

2018 04 21 183429
รหัสทัวร์: ZGCSX01
สายการบิน: FD
ระยะเวลา: 4 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์จีน
ราคาเริ่มต้น: 9,777
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 9 มื้อ
วันที่เดินทาง: 14 – 17 มิถุนายน 2561
28 มิ.ย. – 01 ก.ค. 2561
06 – 09 กรกฎาคม 2561
26 – 29 กรกฎาคม 2561
27 – 30 กรกฎาคม 2561
10 – 13 สิงหาคม 2561
11 – 14 สิงหาคม 2561
31 ส.ค. – 03 ก.ย. 2561
01 – 04 กันยายน 2561
09 – 12 กันยายน 2561
14 – 17 กันยายน 2561
16 – 19 กันยายน 2561
21 – 24 กันยายน 2561
23 – 26 กันยายน 2561
12 – 15 ตุลาคม 2561
15 – 18 ตุลาคม 2561
19 – 22 ตุลาคม 2561
23 – 26 ตุลาคม 2561
ราคาทัวร์: 11,777
11,777
12,777
15,777
15,777
15,777
15,777
11,777
9,777
10,777
11,777
10,777
11,777
10,777
15,777
12,777
15,777
12,777
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ – สนามบินฉางซา – เมืองฉางซา - ถนนคนเดินซีปู้เจีย – ภาพวาดหินทราย – ร้านบัวหิมะ– แกรนด์แคนยอน – สะพานแก้วยาวที่สุดโลก - ร้านผ้าไหม- ร้านหยก – ร้านผ้าไหม – เขาเทียนเหมินซาน - ถ้ำประตูสวรรค์(รวมกระเช้าขื้น) ระเบียงแก้ว - ร้านผลิตภัณฑ์ยางพารา – ฉางซา - ถนนคนเดินหวงซิงลู่ - สนามบินฉางซา - กรุงเทพฯ

Last Updated on Thursday, 14 June 2018 15:29

Top Outbond

Season

ช่องทางสอบถามโปรแกรม

  
Layer 14

Qr Nexttripholiday

Comment
Photo Gallery
Travelnews
Tat License 

ข้อมูลการท่องเที่ยว

กด like Fanpage ติดตามโปรโมชั่น

ช่องทางติดต่อ

nexttripholiday77      LINE - nexttrip11      LINE - nexttrip22      LINE - nexttrip33      LINE - nexttrip44      LINE - nexttrip55      LINE - nexttrip66
Shape
YOUTNTAFBTWI

Our Gallery

All Gallery

 

About Us

เน็กซ์ ทริป ฮอลิเดย์ เรามีประสบการณ์ในด้านการทำทัวร์ที่เน้นคุณภาพ ราคาประหยัด  จึงทำให้มีลูกค้าที่ใช้บริการจำนวนมาก จากหลากหลายช่องทาง ราคาทัวร์ที่ถูกกว่าในท้องตลาดทำให้ลูกค้าทุกระดับสามารถเดินทางท่องเที่ยวไปกับเราได้อย่างสุขสบาย  ในเส้นทางเกาหลี  ฮ่องกง สิงคโปร์ ญี่ปุ่น  เส้นทางยุโรป อเมริกา และตะวันออกกลาง

More

รับโปรโมชั่น !!

Terms and Conditions