• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

ใบอนุญาตธุรกิจนำเที่ยว: 11/07440

ZGSHE01 จีน ฮาร์บิ้น ICY SNOW 7 วัน 5 คืน เดือน ธค.-กพ.61 เริ่มต้น 31,777 (XW)

2009122910335023291
รหัสทัวร์: ZGSHE01
สายการบิน: XW
ระยะเวลา: 7 วัน 5 คืน
ประเทศ : ทัวร์ต่างประเทศ
ราคาเริ่มต้น: 31,777
พักโรงแรม 5 คืน
อาหาร 15 มื้อ
วันที่เดินทาง: 06 – 12 กุมภาพันธ์ 2561
ราคาทัวร์: 31,777
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) เสิ่นหยาง - พระราชวังกู้กงเสิ่นหยาง – ถนนคนเดินหม่านชิง – นั่งรถไฟความเร็วสูง  สู่ฮาร์บิ้น – ร้านขายเสื้อกันหนาว ร้านศิลปะรัสเซีย – เกาะพระอาทิตย์(รวมรถราง)- ชมหิมะแกะสลัก – สวนเสือไซบีเรีย – ชมเทศกาลโคมไฟน้ำแข็ง HARBIN ICE SNOW FESTIVAL 2018 ฮาร์บิ้น – จี๋หัว สกีรีสอร์ทบ ร้านสิ้นค้าพื้นเมือง – โบสถ์เซ็นโซเฟีย – ถนนจงหยาง – อนุเสาวรีย์ฝั่งหงส์ - สวนสตาลิน - ถนนโบราณกวนตง รถไฟความเร็วสูงสู่เมืองเสิ่นหยาง – บ้านนายพลตระกูลจาง – ช้อปปิ้งย่านถนนจงเจีย เสิ่นหยาง – กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)

Last Updated on Monday, 29 January 2018 18:48

SHMUKMG9 พิชิตยอดเขาหิมะมังกรหยก ต้าหลี่ แชงกรีล่า คุนหมิง 6วัน 5คืน มค-มี.ค61 ราคา21,799 (MU)

3 Beijing Great Wall จีนกำแพงเมือง
รหัสทัวร์: SHMUKMG9
สายการบิน: MU
ระยะเวลา: 6 วัน 5 คืน
ประเทศ : ทัวร์จีน
ราคาเริ่มต้น: 21,799
พักโรงแรม 4 คืน
อาหาร 15 มื้อ
วันที่เดินทาง: 6-11 / 13-18 มี.ค. 61
ราคาทัวร์: 21,799
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ-คุนหมิง(MU742 : 15.55-19.25)เมืองฉู่สง
ฉู่สง-ต้าหลี่-เมืองโบราณต้าหลี่-ผ่านชมเจดีย์สามองค์-จงเตี้ยน-โค้งแรกแม่น้ำแยงซี
เมืองโบราณแชงกรีล่า
วัดลามะซงจ้านหลิง-หุบเขาพระจันทร์
สีน้ำเงิน-จงเตี้ยน-ลี่เจียง-ร้านใบชา
เมืองโบราณลี่เจียง
ภูเขาหิมะมังกรหยก(นั่งกระเช้าใหญ่)
โชว์จางอวี้โหมว-อุทยานน้ำหยก-ลี่เจียง
ต้าหลี่

ต้าหลี่-คุนหมิง-ร้านหยก-วัดหยวนทง
ร้านผ้าไหม-อิสระช้อปปิ้งห้างวอลมาร์ท
หรือถนนคนเดิน
ร้านนวดเท้า-คุนหมิง-กรุงเทพฯ
(MU741:13.15-14.55)

Last Updated on Monday, 29 January 2018 18:48

BOXWB91 จีน ปักกิ่ง Beijing Snow world 4 วัน 3 คืน เดือน ม.ค.-ก.พ.61 เริ่มต้น 14,888 (XW)

2016 02 08 161051
รหัสทัวร์: BOXWB91
สายการบิน: XW
ระยะเวลา: 4 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์จีน
ราคาเริ่มต้น: 14,888
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 8 มื้อ
วันที่เดินทาง: 1 – 4 ก.พ.61
8 – 11 ก.พ.61
22 – 25 ก.พ.61
27 ก.พ. – 2 มี.ค.61
1 – 4 มี.ค.61
8 – 11 มี.ค.61
ราคาทัวร์: 15,888
15,888
16,888
15,888
16,888
15,888
หมายเหตุ -
-
-
-
วันมาฆบูชา
-

สนามบินดอนเมือง - เทียนสิน - จัตุรัสเทียนอันเหมิน-พระราชวังกู้กง-พระราชวังฤดูร้อน-กายกรรมปักกิ่ง  กำแพงเมืองจีน(ด่านจียงกวน) -Snow World-ผ่านชมสนามกีฬาโอลิมปิก ตลาดรัสเซีย-สนามบินเทียนสิน-สนามบินดอนเมือง

Last Updated on Friday, 02 February 2018 17:12

SHWECKG5 ฉงชิ่งอู่หลงอุทยานหลุมฟ้าสะพานสวรรค์ 4วัน3 คืน ม.ค.-มิ.ย.61 เร่มต้น 19,999 (WE)

3 The Great Wall Of China
รหัสทัวร์: SHWECKG5
สายการบิน: WE
ระยะเวลา: 4 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์จีน
ราคาเริ่มต้น: 19,999
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 9 มื้อ
วันที่เดินทาง: วันที่ 8-11/22-25 มีนาคม 2561
วันที่ 29 มีนาคม-1 เมษายน 2561
วันที่ 6-9 เมษายน 2561
วันที่ 13-16/14-17 เมษายน 2561
วันที่ 10-13 พฤษภาคม 2561
วันที่ 26-29 พฤษภาคม 2561
วันที่ 14-17 มิถุนายน 2561
วันที่ 28 -1 กรกฎาคม 2561
ราคาทัวร์: 20,999
20,999
24,999
26,999
20,999
24,999
20,999
20,999
หมายเหตุ -
-
วันจักรี
วันสงกรานต์
-
-
-
-

กรุงเทพฯ-ฉงชิ่ง (WE684 : 11.05-15.15)
อู่หลง
ถ้ำฝูหยง (รวมกระเช้า)-อุทยานหลุมฟ้าสะพานสวรรค์ (รวมรถอุทยาน+รถแบตเตอรี่)-ระเบียงกระจก
อู่หลง-ว่านเซิ่น-สะพานกระจกลอยฟ้าที่ยาวที่สุดในโลก-ฉงชิ่ง
หมู่บ้านโบราณฉือชี่โข่ว-พิพิธภัณฑ์ซานเสีย
มหาศาลาประชาคม (ชมด้านนอก)
ฉงชิ่ง-กรุงเทพฯ(WE685 : 16.10-18.30)

Last Updated on Monday, 29 January 2018 14:28

BOXWB92 จีน ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน เทียนสิน 4 วัน 3 คืน เดือน มี.ค.-ต.ค.61 เริ่มต้น 13,888 (XW)

3 ต้าหลี่ แชงกรีล่า
รหัสทัวร์: BOXWB92
สายการบิน: XW
ระยะเวลา: 4 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์จีน
ราคาเริ่มต้น: 13,888
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 8 มื้อ
วันที่เดินทาง: 15-18 มี.ค.61
22-25 มี.ค.61
29 มี.ค.-1เม.ย.61
5-8 เม.ย.61
12-15 เม.ย.61
13-15 เม.ย.61
14-17 เม.ย.61
19-22 เม.ย.61
26-29 เม.ย.61
3-6 พ.ค.61
10-13 พ.ค.61
17-20 พ.ค.61
24-27 พ.ค.61
26-29 พ.ค.61
31 พ.ค.-1มิ.ย.61
7-10 มิ.ย.61
14-17 มิ.ย.61
21-24 มิ.ย.61
28 มิ.ย.-1ก.ค.61
5-8 ก.ค.61
12-15 ก.ค.61
19-22 ก.ค.61
26-29 ก.ค.61
2-5 ส.ค.61
9-12 ส.ค.61
16-19 ส.ค.61
23-26 ส.ค.61
30 ส.ค.-2ก.ย.61
6-9 ก.ย.61
13-16 ก.ย.61
20-23 ก.ย.61
27-30 ก.ย.61
4-7 ต.ค.61
12-15 ต.ค.61
20-23 ต.ค.61
25-28 ต.ค.61
ราคาทัวร์: 15,888
16,888
16,888
16,888
18,888
18,888
18,888
15,888
15,888
15,888
14,888
13,888
14,888
15,888
15,888
15,888
15,888
15,888
13,888
14,888
14,888
15,888
16,888
14,888
15,888
14,888
14,888
14,888
15,888
15,888
15,888
15,888
18,888
16,888
16,888
16,888
หมายเหตุ -
-
-
-
วันสงกรานต์
วันสงกรานต์
วันสงกรานต์
-
-

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

สนามบินดอนเมือง-เทียนสิน
จัตุรัสเทียนอันเหมิน-พระราชวังกู้กง-พระราชวังฤดูร้อน-กายกรรมปักกิ่ง
กำแพงเมืองจีน(ด่านจียงกวน) -พิพิธภัณฑ์ภาพ3มิติ -ผ่านชมสนามกีฬาโอลิมปิก
ตลาดรัสเซีย-สนามบินเทียนสิน-สนามบินดอนเมือง

Last Updated on Wednesday, 07 February 2018 18:08

SHXWSHE2 เทศกาลโคมไฟน้ำแข็ง ฉางชุน ฮาร์บิน 7 วัน 5 คืน เดือน ธค.-มีค.61 เริ่มต้น 32,799 (XW)

2 จิวจ้ายโกวใบไม้เปลี่ยนสี
รหัสทัวร์: SHXWSHE2
สายการบิน: XW
ระยะเวลา: 7 วัน 5 คืน
ประเทศ : ทัวร์จีน
ราคาเริ่มต้น: 32,799
พักโรงแรม 5 คืน
อาหาร 15 มื้อ
วันที่เดินทาง: 02-08 กุมภาพันธ์2561
02-08 มีนาคม2561
ราคาทัวร์: 32,799
32,799
หมายเหตุ

สนามบินดอนเมือง-เสิ่นหยาง-ร้านขายเสื้อกันหนาว-พระราชวังโบราณเสิ่นหยางกู้กง เสิ่นหยาง-ฉางชุน-ลานสกีจิงเย้ถัง (รวมค่าเข้า)ฉางชุน-ฮาร์บิน-เกาะพระอาทิตย์-ชมเทศกาลโคมไฟน้ำแข็ง (Harbin 2018 International Ice and Snow Festival) วิวแม่น้ำซงฮัวเจียง-จัตุรัสซื่อจี้-พิพิธภัณฑ์แมนจู-ร้านโสม-จี๋หลิน-เสิ่นหยาง โบสถ์เซ็นโซเฟีย (ถ่ายรูปจากด้านนอก)-อนุสาวรีย์ฝั่งหง-สวนสตาลิน-ร้านขายสินค้าพื้นเมือง รัสเซีย-ฮาร์บิน-จี๋หลิน เสิ่นหยาง-สนามบินดอนเมือง

Last Updated on Monday, 29 January 2018 18:49

BOXWX11 ซีอาน ลั่งหยาง วัดเส้าหลิน 5 วัน 3 คืน ม.ค-มี.ค. 61.เรื่มต้น 17,888 (XW)

3 ระเบียงแก้วจาง
รหัสทัวร์: BOXWX11
สายการบิน: XW
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์จีน
ราคาเริ่มต้น: 17,888
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 9 มื้อ
วันที่เดินทาง: 28 ก.พ. – 4 มี.ค.
7 – 11 มี.ค.
14 – 18 มี.ค.
21 - 25 มี.ค.
ราคาทัวร์: 18,900
18,900
18,900
18,900
หมายเหตุ

ท่าอากาศยานดอนเมือง ซีอาน สุสานกองทัพฉินซี (รวมรถ) ลั่วหยาง ลั่วหยาง เติงเฟิง วัดเส้าหลิน นั่งรถราง ป่าเจดีย์ โชว์กังฟู ประตูหลี้จิ่ง
ถ้ำหลงเหมิน หลิงเป่า หลิงเป่า ซีอาน เจดีย์ห่านป่าเล็ก พิพิธภัณฑ์ซีอาน จัตุรัสห่านป่าใหญ่ จัตุรัสหอกลอง ถนนคนเดินหุยเหมิน สนามบินซีอาน
ท่าอากาศยานดอนเมือง

Last Updated on Monday, 29 January 2018 18:49

TSS01 จางเจียเจี้ย หุบเขาอวตาร สะพานแก้ว 4 วัน 3 คืน เดือน มค.-กพ.61 เริ่มต้น 12,999 (FD)

3 Jiuzhaigou
รหัสทัวร์: TSS01
สายการบิน: FD
ระยะเวลา: 4 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์จีน
ราคาเริ่มต้น: 12,999
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 8 มื้อ
วันที่เดินทาง: วันที่ 03-06 ก.พ. 61
ราคาทัวร์: 14,999
หมายเหตุ

ดอนเมือง-ฉางซา-ถนนคนเดินหวงซิงลู่-จางเจียเจี้ย
ศูนย์วิจัยทางการแพทย์แผนโบราณ-ลำธารแส้ม้าทอง-ถนนคนเดินซีปู้-สะพานแก้วที่ยาวที่สุด
ร้านหยก-ภาพวาดทราย-ร้านยางพารา-อุทยานจางเจียเจี้ย (ขึ้นลงลิฟท์) เขาอวตาร –สะพานใต้หล้า อันดับหนึ่ง-จางเจียเจี้ย-ฉางซา
ฉางซา-ดอนเมือง

Last Updated on Monday, 29 January 2018 18:55

CSCKGWE01 ฉงชิ่ง บริ๊ง บริ๊ง ไบร์ท 3 วัน 2 คืน เดือน มค-มีค61 เริ่มต้น 9,899 (WE)

3 ระเบียงกระจก
รหัสทัวร์: CSCKGWE01
สายการบิน: WE
ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน
ประเทศ : ทัวร์จีน
ราคาเริ่มต้น: 9,888
พักโรงแรม 2 คืน
อาหาร 7 มื้อ
วันที่เดินทาง: 01-03 / 16-18 / 17-19 มี.ค.61
23-25 มี.ค. 61
30 -01 เม.ย. 61
ราคาทัวร์: 10,899
9,888
10,899
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ-ฉงชิ่ง
อิสระช้อปปิ้งหงหยาต้ง
ฉงชิ่ง-อู่หลง-ลานสกีอินดอร์-ร้านนวดเท้าอุทยานหลุมฟ้าสะพานสวรรค์ (รวมลิฟต์แก้ว+รถอุทยาน+รถแบตเตอรี่)-ระเบียงกระจก
(รวมผ้าหุ้มรองเท้า)
ร้านหมอนโอโซน-อู่หลง-ฉงชิ่ง-ตลาดขายส่ง
ฉาวเทียนเหมิน-ฉงชิ่ง-กรุงเทพ ฯ

Last Updated on Tuesday, 12 December 2017 10:44

ZGCSX05 จางเจียเจี้ย COOLING WINTER 6 วัน 5 คืน เดือน ม.ค.-มี.ค.61. เริ่มต้น 19,888 (CZ)

3 Grea Wall กำแพงเมืองจีน
รหัสทัวร์: ZGCSX05
สายการบิน: CZ
ระยะเวลา: 6 วัน 5 คืน
ประเทศ : ทัวร์จีน
ราคาเริ่มต้น: 19,888
พักโรงแรม 5 คืน
อาหาร 16 มื้อ
วันที่เดินทาง: 08 – 13 กุมภาพันธ์ 2561
08 – 13 มีนาคม 2561
ราคาทัวร์: 20,888
20,888
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) – ฉางซา – เมืองโบราณเฟิ่งหวง เมืองโบราณเฟิ่งหวง – ล่องเรือตามลำน้ำถัวเจียง – สะพานสายรุ้ง - บ้านเกิดเสิ่นฉงเหวิน - สะพานใต้หล้าอันดับหนึ่ง – เขาอวตาร – ลิฟท์แก้วไป๋หลง - ร้านผ้าไหม
ลำธารแส้ม้าทอง - ร้านหยก - นั่งกระเช้าขึ้นเขาเทียนจื่อซาน – สวนจอมพลเฮ่อหลง ร้านใบชา - แกรนด์แคนยอน – สะพานแก้วที่ยาวที่สุดโลก – ร้านผลิตภัณฑ์ยางพารา - ถนนคนเดินซีปู้เจีย
พิพิธภัณฑ์ภาพวาดทราย – เทียนเหมินซาน - ถ้ำประตูสวรรค์(รวมกระเช้าและรถอุทยาน) ทางเดินกระจก - ร้านนวดฝ่าเท้าสมุนไพรจีน
จางเจียเจี้ย – ฉางซา – ช้อปปิ้งถนนหวงซิงลู่ – สนามบินฉางซา - กรุงเทพ

Last Updated on Monday, 29 January 2018 19:04

CSNKGXW03 ฉงชิ่ง มิกซ์ แอนด์ แมทช์ 4 วัน 3 คืน เดือน มค.-มีค.61 เริ่มต้น 12,899 (XW)

3 กองทัพทหารดินเผาจิ๋นซี
รหัสทัวร์: CSNKGXW03
สายการบิน: XW
ระยะเวลา: 4 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์จีน
ราคาเริ่มต้น: 12,899
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 10 มื้อ
วันที่เดินทาง: 28 -03 มีนาคม 2561
21-24 มีนาคม 2561
ราคาทัวร์: 14,899
13,899
หมายเหตุ

ดอนเมือง-นานกิง-อู๋ซี
(XW 888 : 14.00-18.50)
พระใหญ่หลิงซาน (รวมรถราง)-ร้านไข่มุก
อู๋ซี-เซี่ยงไฮ้-ร้านนวดเท้า(บัวหิมะ)-หาดไว่ทาน
ถนนนานกิง
ลอดอุโมงค์เลเซอร์-ร้านหยก-เซี่ยงไฮ้-หังโจว
ร้านผ้าไหม-ถนนโบราณเหอฝั่งเจีย
ล่องเรือทะเลสาบซีหู-ร้านใบชา-หังโจว
นานกิง-ดอนเมือง(XW 887 : 20.10-23.40)

Last Updated on Monday, 29 January 2018 18:53

ZGCSX06 จางเจียเจี้ย FANTASTIC SNOW 5 วัน 4 คืน เดือน ม.ค.-มี.ค.61. เริ่มต้น 16,888 (CZ)

3 Grea Wall กำแพงเมืองจีน
รหัสทัวร์: ZGCSX06
สายการบิน: CZ
ระยะเวลา: 5 วัน 4 คืน
ประเทศ : ทัวร์จีน
ราคาเริ่มต้น: 16,888
พักโรงแรม 4 คืน
อาหาร 13 มื้อ
วันที่เดินทาง: 21 – 25 กุมภาพันธ์ 2561
07 - 11 มีนาคม 2561
ราคาทัวร์: 17,888
17,888
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) – ฉางซา - จางเจียเจี้ย ลำธารแส้ม้าทอง - ร้านหยก - นั่งกระเช้าขึ้นเขาเทียนจื่อซาน – สวนจอมพลเฮ่อหลง
สะพานใต้หล้าอันดับหนึ่ง – เขาอวตาร – ลิฟท์แก้วไป๋หลง - ร้านผ้าไหมมร้านใบชา - แกรนด์แคนยอน – สะพานแก้วที่ยาวที่สุดโลก – ร้านผลิตภัณฑ์ยางพารา - ถนนคนเดินซีปู้เจีย
พิพิธภัณฑ์ภาพวาดทราย – เทียนเหมินซาน - ถ้ำประตูสวรรค์(รวมกระเช้าและรถอุทยาน) ทางเดินกระจก - ร้านนวดฝ่าเท้าสมุนไพรจีน
จางเจียเจี้ย – ฉางซา – ช้อปปิ้งถนนหวงซิงลู่ – สนามบินฉางซา - กรุงเทพ

Last Updated on Monday, 29 January 2018 19:05

CUC01 เซี่ยงไฮ้ EASY น่าเลิฟ 5 วัน 4 คืน เดือน พ.ย.60.-มี.ค.61 เริ่มต้น 13,999 (XW)

3 Shaolin Temple
รหัสทัวร์: CUC01
สายการบิน: XW
ระยะเวลา: 5 วัน 4 คืน
ประเทศ : ทัวร์จีน
ราคาเริ่มต้น: 13,999
พักโรงแรม 4 คืน
อาหาร 11 มื้อ
วันที่เดินทาง: 23-27 ก.พ. 61
15-19 มี.ค. 61
ราคาทัวร์: 14,999.-
14,999.-
หมายเหตุ

สนามบินดอนเมือง – สนามบินนานกิง นานกิง – ร้านยางพารา –หังโจว– ล่องทะเลสาบซีหู – หมู่บ้านใบชา – ถนนโบราณเหอฝั่งเจีย หังโจว– ร้านผ้าไหม –เซี่ยงไฮ้ – หาดไว่ทาน – ลอดอุโมงค์เลเซอร์ – ร้านหยก ถนนนานกิง– ร้านนวดเท้า(บัวหิมะ) –ซูโจว–วัดฉงหยวน – จัตุรัสหยวนหยง ซูโจว–อู๋ซี – พระใหญ่หลิงซาน(รวมรถราง) – ร้านไข่มุก – นานกิง– สนามบินนานกิง - กรุงเทพฯ

Last Updated on Monday, 29 January 2018 18:57

ZGCSX08 จางเจียเจี้ย SPRING FEVER 4 วัน 3 คืน เดือน มี.ค.-มิ.ย.61.เริ่มต้น 12,777. (WE)

3 Grea Wall กำแพงเมืองจีน
รหัสทัวร์: ZGCSX08
สายการบิน: WE
ระยะเวลา: 4 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์จีน
ราคาเริ่มต้น: 12,777
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 9 มื้อ
วันที่เดินทาง: 01 – 04 มีนาคม 2561
02 – 05 มีนาคม 2561
09 – 12 มีนาคม 2561
16 – 19 มีนาคม 2561
23 – 26 มีนาคม 2561
30 มี.ค. – 02 เม.ย.2561
06 – 09 เมษายน 2561
12 – 15 เมษายน 2561
13 – 16 เมษายน 2561
27 – 30 เมษายน 2561
28 เม.ย. – 01 พ.ค.2561
04 – 07 พฤษภาคม 2561
11 – 14 พฤษภาคม 2561
25 – 28 พฤษภาคม 2561
26 – 29 พฤษภาคม 2561
01 – 04 มิถุนายน 2561
22 – 25 มิถุนายน 2561
ราคาทัวร์: 12,777
12,777
12,777
12,777
12,777
12,777
15,777
19,777
19,777
13,777
17,777
12,777
14,777
12,777
15,777
12,777
12,777
หมายเหตุ วันมาฆบูชา
-
-
-
-
-
วันจักรี
วันสงกรานต์
วันสงกรานต์
-
-
-
-
-
-
-
-

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) – ฉางซา – เมืองฉางเต๋อ จางเจียเจี้ย – ร้านผ้าไหม - แกรนด์แคนยอน – สะพานแก้วยาวที่สุดโลก – ร้านนวดฝ่าเท้าสมุนไพรจีน - ถนนคนเดินซีปู้เจีย
พิพิธภัณฑ์ภาพวาดทราย – ร้านหยก - เทียนเหมินซาน - ถ้ำประตูสวรรค์(รวมกระเช้าและรถอุทยาน) - ทางเดินกระจก – ร้านผลิตภัณฑ์ยางพารา
ร้านใบชา – ฉางซา - ถนนคนเดินหวงซิงลู่ - สนามบินฉางซา - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)

Last Updated on Friday, 02 February 2018 17:11

CUC04 ปักกิ่ง EASY เฟี้ยวฟ้าว BEIJING 4 วัน 3 คืน เดือน พ.ย.60-มี.ค.61 เริ่มต้น 14,999 (XW)

3 Wall Of China
รหัสทัวร์: CUC04
สายการบิน: XW
ระยะเวลา: 4 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์จีน
ราคาเริ่มต้น: 14,999
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 8 มื้อ
วันที่เดินทาง: 04-08 ก.พ. 61
08-11 มี.ค. 61
18-22 มี.ค. 61
ราคาทัวร์: 14,999.-
15,999.-
14,999.-
หมายเหตุ

สนามบินดอนเมือง - เทียนสิน - นั่งรถไฟความเร็วสูง - ปักกิ่ง พระราชวังฤดูร้อนอวี้เหอหยวน – โรงงานไข่มุก – ร้านยาจีน - จัตุรัสเทียนอันเหมิน – พระราชวังต้องห้ามกู้กง – ร้านชา – ชมกายกรรมปังกิ่ง กำแพงเมืองจีน(ด่านจียงกวน) – ร้านหยก - พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้ง – ผ่านชมสนามกีฬาโอลิมปิค ประตูชัย – ผิเซียะ – ร้านผ้าไหม - ตลาดรัสเซีย – สนามบินเทียนสิน– กรุงเทพฯ

Last Updated on Monday, 29 January 2018 19:04

ZGCSX09 จางเจียเจี้ย DREAMS OF NATURE 6 วัน 5 คืน เดือน มี.ค.-มิ.ย.61. เริ่มต้น 17,777 (WE)

3 Grea Wall กำแพงเมืองจีน
รหัสทัวร์: ZGCSX09
สายการบิน: WE
ระยะเวลา: 6 วัน 5 คืน
ประเทศ : ทัวร์จีน
ราคาเริ่มต้น: 17,777
พักโรงแรม 5 คืน
อาหาร 15 มื้อ
วันที่เดินทาง: 08 – 13 มีนาคม 2561
15 – 20 มีนาคม 2561
22 – 27 มีนาคม 2561
29 มี.ค. – 03 เม.ษ.2561
04 – 09 เมษายน 2561
11 – 16 เมษายน 2561
26 เม.ย. – 01 พ.ค.2561
03 – 08 พฤษภาคม 2561
10 – 15 พฤษภาคม 2561
17 – 22 พฤษภาคม 2561
24 – 29 พฤษภาคม 2561
ราคาทัวร์: 17,777
17,777
17,777
17,777
22,777
25,777
22,777
17,777
18,777
17,777
18,777
หมายเหตุ -
-
-
-
-
วันสงกรานต์
-
-
-
-
-

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) – ฉางซา – เมืองฉางเต๋อ เมืองโบราณเฟิ่งหวง – ล่องเรือตามลำน้ำถัวเจียง – สะพานสายรุ้ง - บ้านเกิดเสิ่นฉงเหวิน
จางเจียเจี้ย - พิพิธภัณฑ์ภาพวาดทราย – เทียนเหมินซาน - ถ้ำประตูสวรรค์(รวมกระเช้าและรถอุทยาน) ทางเดินกระจก - ร้านนวดฝ่าเท้าสมุนไพรจีน
ลำธารแส้ม้าทอง - ร้านหยก - นั่งกระเช้าขึ้นเขาเทียนจื่อซาน – สวนจอมพลเฮ่อหลง- สะพานใต้หล้าอันดับหนึ่ง – เขาอวตาร – ลิฟท์แก้วไป๋หลง
แกรนด์แคนยอน - สะพานแก้วที่ยาวที่สุดโลก – ร้านผ้าไหม - ร้านผลิตภัณฑ์ยางพารา - ถนนคนเดินซีปู้เจีย
ร้านใบชา – ฉางซา - ถนนคนเดินหวงซิงลู่ - สนามบินฉางซา - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)

Last Updated on Friday, 02 February 2018 17:10

PB540 จางเจียเจี้ย แกรนด์แคนย่อน 4 วัน 3 คืน เดือน มี.ค.-มิ.ย.61

3 Jiuzhaigou
รหัสทัวร์: PB540
สายการบิน: FD
ระยะเวลา: 4 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์จีน
ราคาเริ่มต้น: 11,999
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 6 มื้อ
วันที่เดินทาง: 2-5, 3-6 มี.ค.61
7-11, 9-12 มี.ค.61
17-20, 24-27 มี.ค.61
21-24 เม.ย. 61
5-8, 12-15 พ.ค. 61
19-22, 26-29 พ.ค. 61
30 พ.ค.-3 มิ.ย 61
2-6 มิ.ย. 61
ราคาทัวร์: 12,999
12,999
12,999
12,999
11,999
11,999
11,999
11,999
หมายเหตุ

 

สนามบินดอนเมือง – ฉางซา – ถนนคนเดินหวงซิงลู่ – ผ่านชมวิวแม่น้ำเซียงเจียง – จางเจียเจี้ย  ร้านผ้าไหม – แกรนด์แคนย่อนจางเจียเจี้ย – สะพานแก้วยาวที่สุดในโลก – ร้านยาจีนแผนโบราณ ร้านหยก – พิพิธภัณฑ์ภาพวาดหินทราย –  ภูเขาเทียนเหมินซาน (รวมกระเช้า) – ทางเดินกระจก – ถ้ำประตูสวรรค์ ร้านชา – ฉางซาฉางซา - กรุงเทพ

Last Updated on Wednesday, 22 November 2017 15:47

ZGCTU01 เฉินตู WONDERFUL WINTER 6 วัน 4 คืน เดือน ม.ค.-มี.ค.61. เริ่มต้น 16,900 (MU)

3 แกรนด์แคนยอน จาง
รหัสทัวร์: ZGCTU01
สายการบิน: MU
ระยะเวลา: 6 วัน 4 คืน
ประเทศ : ทัวร์จีน
ราคาเริ่มต้น: 16,900
พักโรงแรม 4 คืน
อาหาร 14 มื้อ
วันที่เดินทาง: 28 ก.พ. – 05 มี.ค.2561
13 – 18 มีนาคม 2561
ราคาทัวร์: 16,900
16,900
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – เฉินตู – ภูเขาหิมะซีหลิง(นั่งกระเช้า) – เมืองต้ายี่ ต้ายี่ - เล่อซาน – ล่องเรือชมหลวงพ่อโตเล่อซาน – ง้อไบ๊ เขาง้อไบ๊ - ยอดเขาจิ่วติ่ง (รวมรถอุทยานและกระเช้า) – นมัสการสมัตภัทธโพธิสัตว์
วัดเป้ากั๋ว – พิพิธภัณฑ์ไม้ไผ่ – เฉินตู - ร้านหยก – ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า – ร้านผลิตภัณฑ์ยางโอโซน ถนนคนเดินจิ่งหลี่ – ร้านผ้าไหม - ร้านนวดเท้าเพื่อสุขภาพ - ถนนคนเดินชุนซีลู่ – สนามบินเฉินตู - กรุงเทพ (สนามบินสุวรรณภูมิ)

Last Updated on Monday, 29 January 2018 19:08

PBFD02 ซัวเถา หย่งติ้ง มรดกโลกบ้านดิน 5 วัน 3 คืน เดือน พ.ย.60-มิ.ย.61 เริ่มต้น 16,999 (FD)

2 จิวจ้ายโกวใบไม้เปลี่ยนสี
รหัสทัวร์: PBFD02
สายการบิน: FD
ระยะเวลา: 5 วัน 4 คืน
ประเทศ : ทัวร์จีน
ราคาเริ่มต้น: 16,999
พักโรงแรม 4 คืน
อาหาร 11 มื้อ
วันที่เดินทาง: 02-06 ก.พ.61
07-11 ก.พ.61
02-06 มี.ค.61
03-07 มี.ค.61
07-11 มี.ค.61
08-12 มี.ค.61
10-14 มี.ค.61
14-18 มี.ค.61
17-21 มี.ค.61
21-25 มี.ค.61
22-26 มี.ค.61
24-28 มี.ค.61
28 -01 เม.ย.
31 มี.ค.-04 เม.ย.61
04-08 เม.ย.61
07-11 เม.ย.61
14-18 เม.ย.61
15-19 เม.ย.61
18-22 เม.ย.61
20-24 เม.ย.61
21-25 เม.ย.61
25-29 เม.ย.61
03-07พ.ค.61
17-21 พ.ค.61
18-22 พ.ค.61
19-23พ.ค.61
23-27 พ.ค.61
26-30 พ.ค.61
30 -03 มิ.ย.61
20-24 มิ.ย.61
11-15 เม.ย.61
12-16 เม.ย.61
ราคาทัวร์: 16,999
16,999
17,999
17,999
17,999
17,999
17,999
17,999
17,999
17,999
17,999
17,999
17,999
17,999
17,999
17,999
17,999
17,999
17,999
17,999
17,999
17,999
17,999
17,999
17,999
17,999
17,999
17,999
17,999
17,999
22,999
22,999
หมายเหตุ -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
วันสงกรานต์
วันสงกรานต์

สนามบินดอนเมือง– ซัวเถา - เหมยโจว เหมยโจว-หย่งติ้ง-บ้านดินฮักกา-หูเหวินฮู่บ้านโบราณ - เหมยโจว ซัวเถา - แต้จิ๋ว - วัดไคหยวน - ซัวเถา - ช้อปปิ้งถนนคนเดิน ไฮตังม่า (ศาลเจ้าแม่ทับทิม) - ไต่ฮงกง (ปอเต็กตึ้ง) - เฮี่ยงบู๋ซัว (เจ้าพ่อเสือ) ซัวเถา - เท้งไฮ้ – สุสานพระเจ้าตาก - กรุงเทพ ฯ

Last Updated on Friday, 02 February 2018 17:09

ZGKMG02 แชงกีล่า เหมยลี่ MAGIC SNOW 6 วัน 5 คืน เดือน ม.ค.-มี.ค.61. เริ่มต้น 22,777 (MU)

3 Disneyland จีน
รหัสทัวร์: ZGKMG02
สายการบิน: MU
ระยะเวลา: 6 วัน 5 คืน
ประเทศ : ทัวร์จีน
ราคาเริ่มต้น: 22,777
พักโรงแรม 5 คืน
อาหาร 14 มื้อ
วันที่เดินทาง: 01 – 06 กุมภาพันธ์ 2561
01 – 06 มีนาคม 2561
14 – 19 มีนาคม 2561
28 มี.ค. – 02 เม.ย.61
ราคาทัวร์: 22,777
22,777
22,777
22,777
หมายเหตุ -
วันมาฆบูชา
-
-

กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – นครคุนหมิง – เมืองฉู่ฉง เมืองต้าหลี่ - เมืองเก่าต้าหลี่ – เจดีย์สามองค์(ผ่านชม) – โค้งแรกแม่น้ำแยงซีเกียง
ช่องเขาเสือกระโจน - เจดีย์จ้วงจิง - เมืองเก่าจงเตี้ยน เต๋อชิง – ภูเขาหิมะเหม่ยลี่ – ธารน้ำแข็งหมิงหย่ง ภูเขาหิมะเหม่ยลี่สะท้อนแสงทอง - วัดเฟยไหล - ลี่เจียง - เมืองเก่าลี่เจียง
สระน้ำมังกรดำ – คุนหมิง – ร้านบัวหิมะ – ร้านหยก ร้านใบชา - คุนหมิง – กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)

Last Updated on Friday, 02 February 2018 14:09

PBFD03 บินตรง ซัวเถา แต้จิ๋ว อิสระเยี่ยมญา 5 วัน 4 คืน เดือน ธค.60-มิย.61 เริ่มต้น 15,999 (FD)

3 งานกวางเจาเทรดแฟร์
รหัสทัวร์: PBFD03
สายการบิน: FD
ระยะเวลา: 5 วัน 4 คืน
ประเทศ : ทัวร์จีน
ราคาเริ่มต้น: 15,999
พักโรงแรม 4 คืน
อาหาร 9 มื้อ
วันที่เดินทาง: 02-06 ก.พ.61
07-11 ก.พ.61
02-06 มี.ค.61
03-07 มี.ค.61
07-11 มี.ค.61
08-12 มี.ค.61
10-14 มี.ค.61
14-18 มี.ค.61
17-21 มี.ค.61
21-25 มี.ค.61
22-26 มี.ค.61
24-28 มี.ค.61
28 -01 เม.ย.
31 มี.ค.-04 เม.ย.61
04-08 เม.ย.61
07-11 เม.ย.61
14-18 เม.ย.61
15-19 เม.ย.61
18-22 เม.ย.61
20-24 เม.ย.61
21-25 เม.ย.61
25-29 เม.ย.61
03-07พ.ค.61
17-21 พ.ค.61
18-22 พ.ค.61
19-23พ.ค.61
23-27 พ.ค.61
26-30 พ.ค.61
30 -03 มิ.ย.61
20-24 มิ.ย.61
11-15 เม.ย.61
12-16 เม.ย.61
ราคาทัวร์: 16,999
16,999
16,999
16,999
16,999
16,999
16,999
16,999
16,999
16,999
16,999
16,999
16,999
16,999
16,999
16,999
16,999
16,999
16,999
16,999
16,999
16,999
16,999
16,999
16,999
16,999
16,999
16,999
16,999
16,999
21,999
21,999
หมายเหตุ -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
วันสงกรานต์
วันสงกรานต์

สนามบินดอนเมือง – ซัวเถา – สปาน้ำแร่น้ำทะเล จางโจว – ศาลเจ้ามังกรเขียว – เมืองแต้จิ๋ว – วัดไคหยวน – สะพานเซียงจื่อ –ไฮตังม่า – ซัวเถา ซัวเถา -ไต่ฮงกง - เฮี่ยงบู๋ซัว  อิสระเยี่ยมญาติ   (ไม่มีรถรับ-ส่ง)ซัวเถา – เมืองเท่งไฮ่ – สุสานพระเจ้าตาก – กรุงเทพ ฯ

Last Updated on Friday, 02 February 2018 17:08

ZGPEK01 ปักกิ่ง BEIJING AWESOME 5 วัน 3 คืน เดือน มีค-มิย.61 เริ่มต้น (HU)

3 The Great Wall Of China
รหัสทัวร์: ZGPEK01
สายการบิน: XW
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์จีน
ราคาเริ่มต้น: 15,900
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 11 มื้อ
วันที่เดินทาง: 14 – 18มีนาคม 2561
15 – 19 มีนาคม 2561
29 มี.ค. – 02 เม.ย.2561
12 – 16 เมษายน 2561
27 เม.ย. – 01 พ.ค.2561
09 – 13 พฤษภาคม 2561
18 – 22 พฤษภาคม 2561
06 – 10 มิถุนายน 2561
14 – 18 มิถุนายน 2561
ราคาทัวร์: 15,900
15,900
15,900
23,900
21,777
15,900
15,900
15,900
15,900
หมายเหตุ -
-
-
วันสงกรานต์
-
-
-
-
-

กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)
ปักกิ่ง – จัตุรัสเทียนอันเหมิน – พระราชวังต้องห้าม – ร้านใบชา–อุทยานเป๋ยไห่–ชมโชว์กายกรรมปักกิ่ง
พระราชวังฤดูร้อน –ร้านไข่มุก-วัดลามะ – นั่งสามล้อชมย่านโบราณหูถ้ง–ร้านนวดฝ่าเท้า–THE PLACE
ร้านหยก – กำแพงเมืองจีนด่านจีหย่งกวน– ถ่ายรูปหน้าสนามกีฬารังนก – ร้านสมุนไพรเพื่อสุขภาพ(บัวหิมะ) – ถนนคนเดินหวังฝูจิ่ง
ร้านผลิตภัณฑ์ยางโอโซน -หอบูชาฟ้าเทียนถาน –ร้านปี่เซียะ-ตลาดรัสเซีย – ปักกิ่ง - กรุงเทพ

Last Updated on Wednesday, 07 February 2018 16:35

PBFD04 บินตรง ซัวเถา น้ำแร่ทะเล พัก 5 ดาว 4 วัน 3 คืน เดือน มค.-มิย.61 เริ่มต้น 15,999 (FD)

3 The Grand Canyon
รหัสทัวร์: PBFD04
สายการบิน: FD
ระยะเวลา: 4 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์จีน
ราคาเริ่มต้น: 15,999
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 8 มื้อ
วันที่เดินทาง: 09-12 ก.พ.61
09-12 มี.ค. 61
16-19มี.ค. 61
23-26 มี.ค. 61
06-09 เม.ย.61
22-25 เม.ย.61
27-30 เม.ย.61
05-08 พ.ค.61
20-23พ.ค.61
25-28 พ.ค.61
01-04มิ.ย.61
07-10มิ.ย.61
08-11มิ.ย.61
14-17มิ.ย.61
22-25 มิ.ย.61
28 - 01 ก.ค.61
ราคาทัวร์: 15,999
15,999
15,999
15,999
15,999
15,999
15,999
15,999
15,999
15,999
15,999
15,999
15,999
15,999
15,999
15,999
หมายเหตุ -
-
-
-
วันจักรี
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

สนามบินดอนเมือง – ซัวเถา – สปาน้ำแร่น้ำทะเล จางโจว – ศาลเจ้ามังกรเขียว – เมืองแต้จิ๋ว – วัดไคหยวน – สะพานเซียงจื่อ –ไฮตังม่า – ซัวเถา  ซัวเถา - ไต่ฮงกง - เฮี่ยงบู๋ซัว  ซัวเถา – เมืองเท่งไฮ่ – สุสานพระเจ้าตาก - กรุงเทพ

Last Updated on Friday, 02 February 2018 17:06

ZGPVG02 เซียงไฮ้ ดิสนีแลนด์ WONDERLAND 5 วัน 3 คืน เดือน มีค.-มิย.61 เริ่มต้น 14,900 (XJ)

3 เขาเทียนเหมินซาน
รหัสทัวร์: ZGPVG02
สายการบิน: XJ
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์จีน
ราคาเริ่มต้น: 14,900
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 7 มื้อ
วันที่เดินทาง: 09 – 13 มีนาคม 2561
05 – 09 เมษายน 2561
11 – 15 เมษายน 2561
12 – 16 เมษายน 2561
27 เม.ย. – 01 พ.ค.2561
11 – 15 พฤษภาคม 2561
18 – 22 พฤษภาคม 2561
23 – 27 พฤษภาคม 2561
06 – 10 มิถุนายน 2561
ราคาทัวร์: 15,900
16,900
22,900
22,900
22,900
16,900
14,900
14,900
14,900
หมายเหตุ -
-
วันสงกรานต์
-
-
-
-
-
-

กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) – เซี่ยงไฮ้ เซี่ยงไฮ้-เมืองโบราณจูเจียเจียว-ล่องเรือชมเมือง-ร้านผ้าไหม-เซี่ยงไฮ้-ย่านซินเทียนตี้ เซี่ยงไฮ้-ร้านนวดเท้า(บัวหิมะ)-หอไข่มุก-Sky Walk-อุโมงค์เลเซอร์-หาดไว่ทัน-ถนนนานกิง-ร้านหยก-ตลาด 100 ปี เฉินหวังเมี่ยว
เซี่ยงไฮ้ – เซี่ยงไฮ้ ดิสนีย์แลนด์ (รวมรถบัสรับ-ส่ง พร้อมไกด์และหัวหน้าทัวร์บริการ) เซี่ยงไฮ้ - กรุงเทพฯ

Last Updated on Friday, 02 February 2018 14:11

PBFD05 ซัวเถา แต้จิ๋ว พัก 4 ดาว 4 วัน 3 คืน เดือน ม.ค-มิ.ย.61 เริ่มต้น 13,999 (FD)

3 Grea Wall กำแพงเมืองจีน
รหัสทัวร์: PBFD05
สายการบิน: FD
ระยะเวลา: 4 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์จีน
ราคาเริ่มต้น: 13,999
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 8 มื้อ
วันที่เดินทาง: 09-12 ก.พ.61
09-12 มี.ค. 61
16-19 มี.ค. 61
23-26 มี.ค. 61
06-09 เม.ย.61
22-25 เม.ย.61
27-30 เม.ย.61
05-08พ.ค.61
20-23พ.ค.61
25-28 พ.ค.61
01-04มิ.ย.61
07-10มิ.ย.61
08-11มิ.ย.61
14-17มิ.ย.61
22-25 มิ.ย.61
28 มิ.ย. - 01 ก.ค.61
ราคาทัวร์: 13,999
14,999
14,999
14,999
14,999
14,999
14,999
14,999
14,999
14,999
14,999
14,999
14,999
14,999
14,999
14,999
หมายเหตุ -
-
-
-
วันจักรี
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

สนามบินดอนเมือง– ซัวเถา – สักการะพระเจ้าตากสิน ซัวเถา –  เฮียงบูซัว (เจ้าพ่อเสือ) – ไต่ฮงกง (ปอเต๊กตึ๊ง)  - ถนนคนเดินเมืองซัวเถา ซัวเถา –  เมืองแต้จิ๋ว – สะพานเซียงจื่อ – ศาลเจ้ามังกรเขียว – วัดไคหยวน – ซัวเถา ซัวเถา – ไฮตังม่า (เจ้าแม่ทับทิม)- กรุงเทพ ฯ

Last Updated on Friday, 02 February 2018 17:05

ZGPVG04 เซี่ยงไฮ้ หังโจว อู๋ซี HAVEN 5 วัน 3 คืน เดือน มีค-มิย.61 เริ่มต้น 11,900 (XJ)

3 นาขั้นบันไดหลงจี๋
รหัสทัวร์: ZGPVG04
สายการบิน: XJ
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์จีน
ราคาเริ่มต้น: 11,900
พักโรงแรม 5 คืน
อาหาร 12 มื้อ
วันที่เดินทาง: 07 – 11 มีนาคม 2561
08 – 12 มีนาคม 2561
10 – 14 มีนาคม 2561
06 – 10 เมษายน 2561
10 – 14 เมษายน 2561
20 – 24 เมษายน 2561
09 – 13 พฤษภาคม 2561
10 – 14 พฤษภาคม 2561
16 – 20 พฤษภาคม 2561
17 – 21 พฤษภาคม 2561
24 – 28 พฤษภาคม 2561
30 พ.ค. – 03 มิ.ย.2561
31 พ.ค. – 04 มิ.ย.2561
07 – 11 มิถุนายน 2561
14 – 18 มิถุนายน 2561
21 – 25 มิถุนายน 2561
ราคาทัวร์: 12,900
12,900
12,900
13,900
19,900
11,900
11,900
13,900
11,900
11,900
11,900
11,900
11,900
11,900
11,900
11,900
หมายเหตุ -
-
-
วันจักรี
วันสงกรานต์
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) – เซี่ยงไฮ้
เซี่ยงไฮ้ – อูซี – พระใหญ่หลิงซาน(รวมรถราง) – ร้านไข่มุก – หังโจว – ถนนโบราณเห่อฟางเจี่ย
หังโจว – ล่องเรือทะเลสาบซีหู –ร้านผลิตภัณฑ์ยางโอโซน – ร้านผ้าไหม – เซี่ยงไฮ้ –
ช้อปปิ้งถนนนานกิง
ร้านนวดเท้า(บัวหิมะ) – ลอดอุโมงค์เลเซอร์ – หาดไว่ทาน – ชมวิวบนตึก SWFC ชั้น100 ร้านหยก - ตลาด 100 ปี เฉินหวังเมี่ยว
เซี่ยงไฮ้ – กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)

Last Updated on Wednesday, 07 February 2018 16:40

PBXJ01 โปรเบาเบา เซี่ยงไฮ้ หังโจว อี้อู 5 วัน 3 คืน เดือน มีค.-พ.ค.61 เริ่มต้น 9,999 (XJ)

3 โชว์กายกรรมปักกิ่ง
รหัสทัวร์: PBXJ01
สายการบิน: XJ
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์จีน
ราคาเริ่มต้น: 9,999
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 11 มื้อ
วันที่เดินทาง: 8-12 มี.ค.61
9-13 มี.ค.61
29 – 2 เม.ย. 61
10-14 พ.ค. 61
11-15พ.ค. 61
17-21พ.ค. 61
18-22 พ.ค. 61
24-28 พ.ค. 61
5-9 เม.ย. 61
6-10 เม.ย. 61
20-24 เม.ย. 61
ราคาทัวร์: 9,999
9,999
9,999
9,999
9,999
9,999
9,999
9,999
10,999
10,999
10,999
หมายเหตุ -
-
-
-
-
-
-
-
-
วันจักรี
-

ท่าอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพฯ - เซี่ยงไฮ้ - หังโจว – ล่องทะเลสาบซีหู (เรือเหมา) – หมู่บ้านใบชา – อี้อู ศูนย์การค้าอี้อู – เซี่ยงไฮ้ – ถนนซินเทียนตี้  หาดไหว่ธาน–ลอดอุโมงค์เลเซอร์–บัวหิมะนวดเท้า–ตลาดเถาเป่า–ร้านหยก–Global Harbor  เซี่ยงไฮ้ – กรุงเทพฯ

Last Updated on Friday, 02 February 2018 17:13

ZGTSN01 ปักกิ่ง เทียนสิน AMAZING 5 วัน 3 คืน เดือน กพ-มี่ค.61 เริ่มต้น 14,888 (XW)

3 เซี่ยงไฮ้ดิสนี่ย์แลนด์
รหัสทัวร์: ZGTSN01
สายการบิน: XW
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์จีน
ราคาเริ่มต้น: 14,888
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 12 มื้อ
วันที่เดินทาง: 25 ก.พ. – 01 มี.ค.2561
01 – 05 มีนาคม 2561
09 – 13 มีนาคม 2561
18 – 22 มีนาคม 2561
ราคาทัวร์: 14,888
17,888
15,888
15,888
หมายเหตุ -
วันมาฆบูชา
-
-

กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)– เทียนสิน – นั่งรถไฟความเร็วสูงสู่ปักกิ่ง
จัตุรัสเทียนอันเหมิน – พระราชวังต้องห้าม – ร้านหยก–พระราชวังฤดูร้อน
ร้านไข่มุก –ชมโชว์กายกรรมปักกิ่ง
กำแพงเมืองจีนด่านจีหย่งกวน– ผ่านชมสนามกีฬารังนกและสระว่ายน้ำ
ร้านนวดฝ่าเท้า - ร้านสมุนไพรเพื่อสุขภาพ(บัวหิมะ) – ถนนคนเดินหวังฝูจิ่ง
หอบูชาฟ้าเทียนถาน –ร้านผลิตภัณฑ์ยางโอโซน -ตลาดรัสเซีย –ร้านปี่เซียะ
นครเทียนสิน – ชมวิวแม่น้ำไหเหอ และ TIANJIN EYE
ถนนสายวัฒนธรรมโบราณเทียนจิน– วัดเจ้าแม่ทับทิม – ถนนอิตาลี –เทียนสิน
กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)

Last Updated on Wednesday, 07 February 2018 16:31

Top Outbond

Season

ช่องทางสอบถามโปรแกรม

  
Layer 14

Qr Nexttripholiday

Comment
Photo Gallery
Travelnews
Tat License

 

 

BOEY95

 

 

 

 

EURO16

 

 

 

pro

 

ข้อมูลการท่องเที่ยว

กด like Fanpage ติดตามโปรโมชั่น

ช่องทางติดต่อ

nexttripholiday77      LINE - nexttrip11      LINE - nexttrip22      LINE - nexttrip33      LINE - nexttrip44      LINE - nexttrip55      LINE - nexttrip66
Shape
YOUTNTAFBTWI

Our Gallery

All Gallery

 

About Us

เน็กซ์ ทริป ฮอลิเดย์ เรามีประสบการณ์ในด้านการทำทัวร์ที่เน้นคุณภาพ ราคาประหยัด  จึงทำให้มีลูกค้าที่ใช้บริการจำนวนมาก จากหลากหลายช่องทาง ราคาทัวร์ที่ถูกกว่าในท้องตลาดทำให้ลูกค้าทุกระดับสามารถเดินทางท่องเที่ยวไปกับเราได้อย่างสุขสบาย  ในเส้นทางเกาหลี  ฮ่องกง สิงคโปร์ ญี่ปุ่น  เส้นทางยุโรป อเมริกา และตะวันออกกลาง

More

รับโปรโมชั่น !!

Terms and Conditions