• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

ใบอนุญาตธุรกิจนำเที่ยว: 11/07440

BOXWB92 จีน ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน เทียนสิน 4 วัน 3 คืน เดือน มี.ค.-ต.ค.61 เริ่มต้น 13,888 (XW)

3 ต้าหลี่ แชงกรีล่า
รหัสทัวร์: BOXWB92
สายการบิน: XW
ระยะเวลา: 4 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์จีน
ราคาเริ่มต้น: 13,888
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 8 มื้อ
วันที่เดินทาง: 15-18 มี.ค.61
22-25 มี.ค.61
29 มี.ค.-1เม.ย.61
5-8 เม.ย.61
12-15 เม.ย.61
13-15 เม.ย.61
14-17 เม.ย.61
19-22 เม.ย.61
26-29 เม.ย.61
3-6 พ.ค.61
10-13 พ.ค.61
17-20 พ.ค.61
24-27 พ.ค.61
26-29 พ.ค.61
31 พ.ค.-1มิ.ย.61
7-10 มิ.ย.61
14-17 มิ.ย.61
21-24 มิ.ย.61
28 มิ.ย.-1ก.ค.61
5-8 ก.ค.61
12-15 ก.ค.61
19-22 ก.ค.61
26-29 ก.ค.61
2-5 ส.ค.61
9-12 ส.ค.61
16-19 ส.ค.61
23-26 ส.ค.61
30 ส.ค.-2ก.ย.61
6-9 ก.ย.61
13-16 ก.ย.61
20-23 ก.ย.61
27-30 ก.ย.61
4-7 ต.ค.61
12-15 ต.ค.61
20-23 ต.ค.61
25-28 ต.ค.61
ราคาทัวร์: 15,888
16,888
16,888
16,888
18,888
18,888
18,888
15,888
15,888
15,888
14,888
13,888
14,888
15,888
15,888
15,888
15,888
15,888
13,888
14,888
14,888
15,888
16,888
14,888
15,888
14,888
14,888
14,888
15,888
15,888
15,888
15,888
18,888
16,888
16,888
16,888
หมายเหตุ -
-
-
-
วันสงกรานต์
วันสงกรานต์
วันสงกรานต์
-
-

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

สนามบินดอนเมือง-เทียนสิน
จัตุรัสเทียนอันเหมิน-พระราชวังกู้กง-พระราชวังฤดูร้อน-กายกรรมปักกิ่ง
กำแพงเมืองจีน(ด่านจียงกวน) -พิพิธภัณฑ์ภาพ3มิติ -ผ่านชมสนามกีฬาโอลิมปิก
ตลาดรัสเซีย-สนามบินเทียนสิน-สนามบินดอนเมือง

Last Updated on Wednesday, 07 February 2018 18:08

ZGCSX09 จางเจียเจี้ย DREAMS OF NATURE 6 วัน 5 คืน เดือน เมย.-พค. 61 เริ่มต้น 17,777 (WE)

3 Grea Wall กำแพงเมืองจีน
รหัสทัวร์: ZGCSX09
สายการบิน: WE
ระยะเวลา: 6 วัน 5 คืน
ประเทศ : ทัวร์จีน
ราคาเริ่มต้น: 17,777
พักโรงแรม 5 คืน
อาหาร 15 มื้อ
วันที่เดินทาง: 08 – 13 มีนาคม 2561
15 – 20 มีนาคม 2561
22 – 27 มีนาคม 2561
29 มี.ค. – 03 เม.ษ.2561
04 – 09 เมษายน 2561
11 – 16 เมษายน 2561
26 เม.ย. – 01 พ.ค.2561
03 – 08 พฤษภาคม 2561
10 – 15 พฤษภาคม 2561
17 – 22 พฤษภาคม 2561
24 – 29 พฤษภาคม 2561
ราคาทัวร์: 17,777
17,777
17,777
17,777
22,777
25,777
22,777
17,777
18,777
17,777
18,777
หมายเหตุ -
-
-
-
-
วันสงกรานต์
-
-
-
-
-

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) – ฉางซา – เมืองฉางเต๋อ เมืองโบราณเฟิ่งหวง – ล่องเรือตามลำน้ำถัวเจียง – สะพานสายรุ้ง - บ้านเกิดเสิ่นฉงเหวิน
จางเจียเจี้ย - พิพิธภัณฑ์ภาพวาดทราย – เทียนเหมินซาน - ถ้ำประตูสวรรค์(รวมกระเช้าและรถอุทยาน) ทางเดินกระจก - ร้านนวดฝ่าเท้าสมุนไพรจีน
ลำธารแส้ม้าทอง - ร้านหยก - นั่งกระเช้าขึ้นเขาเทียนจื่อซาน – สวนจอมพลเฮ่อหลง- สะพานใต้หล้าอันดับหนึ่ง – เขาอวตาร – ลิฟท์แก้วไป๋หลง
แกรนด์แคนยอน - สะพานแก้วที่ยาวที่สุดโลก – ร้านผ้าไหม - ร้านผลิตภัณฑ์ยางพารา - ถนนคนเดินซีปู้เจีย
ร้านใบชา – ฉางซา - ถนนคนเดินหวงซิงลู่ - สนามบินฉางซา - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)

Last Updated on Saturday, 21 April 2018 18:24

CSKWLCZ03 กุ้ยหลิน ล่องแพแม่น้ำหลีเจียง 6 วัน 5 คืนเดือน เม.ย.-ต.ค. 61 เริ่มต้น 15,899 (CZ)

1071140994 E7f6b1fac9 1
รหัสทัวร์: CSKWLCZ03
สายการบิน: CZ
ระยะเวลา: 6 วัน 5 คืน
ประเทศ : ทัวร์จีน
ราคาเริ่มต้น: 15,899
พักโรงแรม 5 คืน
อาหาร 15 มื้อ
วันที่เดินทาง: 05 - 10 เมษายน 2561
26 - 01 พฤษภาคม 2561
10 - 15 พฤษภาคม 2561
07 - 12 มิถุนายน 2561
26 - 31 กรกฎาคม 2561
02 -07 สิงหาคม 2561
20 - 25 กันยายน 2561
11 - 16 ตุลาคม 2561
ราคาทัวร์: 16,899
16,899
15,899
15,899
16,899
15,899
16,899
16,899
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ-กุ้ยหลิน (CZ6100 : 13.00-18.25)
กุ้ยหลิน-หลงเซิ่น-นาขั้นบันไดหลงจี๋-ผ่านชมหมู่บ้านชาวจ้วง-หลงเซิ่น-กุ้ยหลิน
ร้านนวดเท้า(บัวหิมะ)-สวนสตรอเบอร์รี่-กุ้ยหลิน
หยางซั่ว-ถ้ำดอกบัว-ถนนฝรั่ง – โชว์หลิวซานเจี่ย
ล่องแพแม่น้ำหลีเจียง (ครึ่งสาย)-ร้านหมอนยาง
พารา-เขาเซียงกง-หยางซั่ว-กุ้ยหลิน-โชว์มิราจ
ร้านหยก-เมืองจำลองสมัยซ่ง-ชมเจดีย์เงินและเจดีย์ทอง-ประตูโบราณกูหนานเหมิน-ต้นไทร
พันปี-ตลาดใต้ดิน-เขางวงช้าง+โชว์ ELEPHANT
กุ้ยหลิน-กรุงเทพฯ (CZ6099 : 08.40-12.00)

Last Updated on Monday, 26 February 2018 10:52

ZGCSX10 ฉางซา สะพานแก้วจางเจียเจี้ย T-SUD SUMMER FRESH 4 วัน 3 คืน เดือน กค-กย.61 เริ่มต้น 11,777 (WE)

2018 04 21 181629
รหัสทัวร์: ZGCSX10
สายการบิน: WE
ระยะเวลา: 4 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์จีน
ราคาเริ่มต้น: 11,777
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 9 มื้อ
วันที่เดินทาง: 06 – 09 กรกฎาคม 2561
20 – 23 กรกฎาคม 2561
27 – 30 กรกฎาคม 2561
03 – 06 สิงหาคม 2561
08 – 11 สิงหาคม 2561
10 – 13 สิงหาคม 2561
24 – 27 สิงหาคม 2561
31 ส.ค. – 02 ก.ย.2561
01 – 04 กันยายน 2561
07 – 10 กันยายน 2561
14 – 17 กันยายน 2561
21 – 24 กันยายน 2561
ราคาทัวร์: 11,777
11,777
16,777
11,777
11,777
16,777
11,777
11,777
11,777
11,777
11,777
11,777
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) – ฉางซา – เมืองฉางเต๋อ - จางเจียเจี้ย – ร้านผ้าไหม - แกรนด์แคนยอน – สะพานแก้วยาวที่สุดโลก – ร้านนวดฝ่าเท้าสมุนไพรจีน - ถนนคนเดินซีปู้เจีย - พิพิธภัณฑ์ภาพวาดทราย – ร้านหยก - เทียนเหมินซาน - ถ้ำประตูสวรรค์(รวมกระเช้าและรถอุทยาน) - ทางเดินกระจก – ร้านผลิตภัณฑ์ยางพารา- ร้านใบชา – ฉางซา - ถนนคนเดินหวงซิงลู่ - สนามบินฉางซา - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)

Last Updated on Saturday, 21 April 2018 18:23

PB540 จางเจียเจี้ย แกรนด์แคนย่อน 4 วัน 3 คืน เดือน พค.-มิ.ย.61

3 Jiuzhaigou
รหัสทัวร์: PB540
สายการบิน: FD
ระยะเวลา: 4 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์จีน
ราคาเริ่มต้น: 11,999
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 6 มื้อ
วันที่เดินทาง: 21-24 เม.ย. 61
5-8, 12-15 พ.ค. 61
19-22, 26-29 พ.ค. 61
30 พ.ค.-3 มิ.ย 61
2-6 มิ.ย. 61
ราคาทัวร์: 12,999
11,999
11,999
11,999
11,999
หมายเหตุ

สนามบินดอนเมือง – ฉางซา – ถนนคนเดินหวงซิงลู่ – ผ่านชมวิวแม่น้ำเซียงเจียง – จางเจียเจี้ย ร้านผ้าไหม – แกรนด์แคนย่อนจางเจียเจี้ย – สะพานแก้วยาวที่สุดในโลก – ร้านยาจีนแผนโบราณ ร้านหยก – พิพิธภัณฑ์ภาพวาดหินทราย – ภูเขาเทียนเหมินซาน (รวมกระเช้า) – ทางเดินกระจก – ถ้ำประตูสวรรค์ ร้านชา – ฉางซาฉางซา - กรุงเทพ

Last Updated on Saturday, 21 April 2018 18:40

ZGCSX11 จางเจี่ยเจี้ย เฟิ่งหวง T-SUD THE SPECAIL ONE 6 วัน 5 คืน เดือน กค.-กย.61 เริ่มต้น 17,777 (WE)

2018 04 21 180834
รหัสทัวร์: ZGCSX11
สายการบิน: WE
ระยะเวลา: 6 วัน 5 คืน
ประเทศ : ทัวร์จีน
ราคาเริ่มต้น: 17,777
พักโรงแรม 5 คืน
อาหาร 15 มื้อ
วันที่เดินทาง: 25 - 30 กรกฎาคม 2561
08 - 13 สิงหาคม 2561
06 – 11 กันยายน 2561
20 – 25 กันยายน 2561
ราคาทัวร์: 19,777
22,777
17,777
17,777
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) – ฉางซา – เมืองฉางเต๋อ - เมืองโบราณเฟิ่งหวง – ล่องเรือตามลำน้ำถัวเจียง – สะพานสายรุ้ง - บ้านเกิดเสิ่นฉงเหวิน - จางเจียเจี้ย - พิพิธภัณฑ์ภาพวาดทราย – เทียนเหมินซาน - ถ้ำประตูสวรรค์(รวมกระเช้าและรถอุทยาน) ทางเดินกระจก - ร้านนวดฝ่าเท้าสมุนไพรจีน - ลำธารแส้ม้าทอง - ร้านหยก - นั่งกระเช้าขึ้นเขาเทียนจื่อซาน – สวนจอมพลเฮ่อหลง - สะพานใต้หล้าอันดับหนึ่ง – เขาอวตาร – ลิฟท์แก้วไป๋หลง - แกรนด์แคนยอน - สะพานแก้วที่ยาวที่สุดโลก – ร้านผ้าไหม - ร้านผลิตภัณฑ์ยางพารา - ถนนคนเดินซีปู้เจีย - ร้านใบชา – ฉางซา - ถนนคนเดินหวงซิงลู่ - สนามบินฉางซา - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)

Last Updated on Saturday, 21 April 2018 18:14

PBFD02 ซัวเถา หย่งติ้ง มรดกโลกบ้านดิน 5 วัน 3 คืน เดือน พ.ย.60-มิ.ย.61 เริ่มต้น 16,999 (FD)

2 จิวจ้ายโกวใบไม้เปลี่ยนสี
รหัสทัวร์: PBFD02
สายการบิน: FD
ระยะเวลา: 5 วัน 4 คืน
ประเทศ : ทัวร์จีน
ราคาเริ่มต้น: 16,999
พักโรงแรม 4 คืน
อาหาร 11 มื้อ
วันที่เดินทาง: 02-06 มี.ค.61
03-07 มี.ค.61
07-11 มี.ค.61
08-12 มี.ค.61
10-14 มี.ค.61
14-18 มี.ค.61
17-21 มี.ค.61
21-25 มี.ค.61
22-26 มี.ค.61
24-28 มี.ค.61
28 -01 เม.ย.
31 มี.ค.-04 เม.ย.61
04-08 เม.ย.61
07-11 เม.ย.61
14-18 เม.ย.61
15-19 เม.ย.61
18-22 เม.ย.61
20-24 เม.ย.61
21-25 เม.ย.61
25-29 เม.ย.61
03-07พ.ค.61
17-21 พ.ค.61
18-22 พ.ค.61
19-23พ.ค.61
23-27 พ.ค.61
26-30 พ.ค.61
30 -03 มิ.ย.61
20-24 มิ.ย.61
11-15 เม.ย.61
12-16 เม.ย.61
ราคาทัวร์: 17,999
17,999
17,999
17,999
17,999
17,999
17,999
17,999
17,999
17,999
17,999
17,999
17,999
17,999
17,999
17,999
17,999
17,999
17,999
17,999
17,999
17,999
17,999
17,999
17,999
17,999
17,999
17,999
22,999
22,999
หมายเหตุ -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
วันสงกรานต์
วันสงกรานต์

สนามบินดอนเมือง– ซัวเถา - เหมยโจว เหมยโจว-หย่งติ้ง-บ้านดินฮักกา-หูเหวินฮู่บ้านโบราณ - เหมยโจว ซัวเถา - แต้จิ๋ว - วัดไคหยวน - ซัวเถา - ช้อปปิ้งถนนคนเดิน ไฮตังม่า (ศาลเจ้าแม่ทับทิม) - ไต่ฮงกง (ปอเต็กตึ้ง) - เฮี่ยงบู๋ซัว (เจ้าพ่อเสือ) ซัวเถา - เท้งไฮ้ – สุสานพระเจ้าตาก - กรุงเทพ ฯ

Last Updated on Monday, 26 February 2018 13:10

ZGCTU02 เฉินตู - ง้อไบ๊ T-SUD WORLD HERRITAGE 6 วัน 4 คืน เดือน พค-สค.61 เริ่มต้น 24,888 (TG)

2018 04 21 175312
รหัสทัวร์: ZGCTU02
สายการบิน: TG
ระยะเวลา: 6 วัน 4 คืน
ประเทศ : ทัวร์จีน
ราคาเริ่มต้น: 24,888
พักโรงแรม 1 คืน
อาหาร 3 มื้อ
วันที่เดินทาง: 01 - 06 พฤษภาคม 2561
24 - 29 พฤษภาคม 2561
21 - 26 มิถุนายน 2561
26 - 31 กรกฎาคม 2561
08 - 13 สิงหาคม 2561
ราคาทัวร์: 25,888
25,888
24,888
26,888
26,888
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) - เฉินตู – ง้อไบ๊ - วัดเป้ากั๋ว - เขาง้อไบ๊ - ยอดเขาจิ่วติ่ง (รวมรถอุทยานและกระเช้า) – นมัสการสมัตภัทธโพธิสัตว์ - ง้อไบ๊ - เล่อซาน – ล่องเรือชมหลวงพ่อโตเล่อซาน (ล่องเรือ) – ชื่อสุ่ย - ชื่อสุ่ย – อุทยานน้ำตก 4 ถ้ำ - มรดกโลกน้ำตกฉื้อสุ่ย - ชื่อสุ่ย - เฉินตู - ร้านหยก – ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า – ร้านผลิตภัณฑ์ยางโอโซน - ถนนคนเดินจิ่งหลี่ – ร้านผ้าไหม - ร้านนวดเท้าเพื่อสุขภาพ - สนามบินเฉินตู - กรุงเทพ (สนามบินสุวรรณภูมิ)

Last Updated on Saturday, 21 April 2018 18:01

PBFD03 บินตรง ซัวเถา แต้จิ๋ว อิสระเยี่ยมญา 5 วัน 4 คืน เดือน ธค.60-มิย.61 เริ่มต้น 15,999 (FD)

3 งานกวางเจาเทรดแฟร์
รหัสทัวร์: PBFD03
สายการบิน: FD
ระยะเวลา: 5 วัน 4 คืน
ประเทศ : ทัวร์จีน
ราคาเริ่มต้น: 15,999
พักโรงแรม 4 คืน
อาหาร 9 มื้อ
วันที่เดินทาง: 02-06 มี.ค.61
03-07 มี.ค.61
07-11 มี.ค.61
08-12 มี.ค.61
10-14 มี.ค.61
14-18 มี.ค.61
17-21 มี.ค.61
21-25 มี.ค.61
22-26 มี.ค.61
24-28 มี.ค.61
28 -01 เม.ย.
31 มี.ค.-04 เม.ย.61
04-08 เม.ย.61
07-11 เม.ย.61
14-18 เม.ย.61
15-19 เม.ย.61
18-22 เม.ย.61
20-24 เม.ย.61
21-25 เม.ย.61
25-29 เม.ย.61
03-07พ.ค.61
17-21 พ.ค.61
18-22 พ.ค.61
19-23พ.ค.61
23-27 พ.ค.61
26-30 พ.ค.61
30 -03 มิ.ย.61
20-24 มิ.ย.61
11-15 เม.ย.61
12-16 เม.ย.61
ราคาทัวร์: 16,999
16,999
16,999
16,999
16,999
16,999
16,999
16,999
16,999
16,999
16,999
16,999
16,999
16,999
16,999
16,999
16,999
16,999
16,999
16,999
16,999
16,999
16,999
16,999
16,999
16,999
16,999
16,999
21,999
21,999
หมายเหตุ -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
วันสงกรานต์
วันสงกรานต์

สนามบินดอนเมือง – ซัวเถา – สปาน้ำแร่น้ำทะเล จางโจว – ศาลเจ้ามังกรเขียว – เมืองแต้จิ๋ว – วัดไคหยวน – สะพานเซียงจื่อ –ไฮตังม่า – ซัวเถา ซัวเถา -ไต่ฮงกง - เฮี่ยงบู๋ซัว  อิสระเยี่ยมญาติ   (ไม่มีรถรับ-ส่ง)ซัวเถา – เมืองเท่งไฮ่ – สุสานพระเจ้าตาก – กรุงเทพ ฯ

Last Updated on Monday, 26 February 2018 13:10

ZGKMG01 คุนหมิง ต้าหลี ลี่เจียง แชงกรีล่า THE BEST6 วัน 5 คืน เดือน เม.ย.-ก.ย.61 เริ่ม 24,777 (TG)

2018 04 21 174655
รหัสทัวร์: 24,777
สายการบิน: TG
ระยะเวลา: 2 วัน 1 คืน
ประเทศ : ทัวร์จีน
ราคาเริ่มต้น: ZGKMG01
พักโรงแรม 5 คืน
อาหาร 15 มื้อ
วันที่เดินทาง: 25 – 30 พฤษภาคม 2561
13 – 18 มิถุนายน 2561
25 – 30 กรกฎาคม 2561
10 – 15 สิงหาคม 2561
19 – 24 กันยายน 2561
ราคาทัวร์: 25,777
24,777
27,777
27,777
24,777
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ (ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ) - ต้าหลี่ - เมืองเก่าต้าหลี่ – เจดีย์สามองค์(ผ่านชม) – โค้งแรกแม่น้ำแยงซีเกียง - ช่องเขาเสือกระโจน – วัดลามะชงจ้านหลิน(วัดโปตาลาน้อย) - เมืองเก่าจงเตี้ยน - หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน(รวมกระเช้า) – ลี่เจียง – สระมังกรดำ - เมืองเก่าลี่เจียง - ภูเขาหิมะมังกรหยก (รวมกระเช้า) – IMPRESSION LIJIANG(โชว์จางอี้โหมว) – อุทยานน้ำหยก – ฉู่ฉง - ฉู่ฉง – คุนหมิง – ร้านบัวหิมะ – เมืองโบราณกวนตู้ – ร้านหยก - ร้านชา –วัดหยวนทง – ร้านผ้าไหม - คุนหมิง – กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)

Last Updated on Saturday, 21 April 2018 17:50

PBFD04 บินตรง ซัวเถา น้ำแร่ทะเล พัก 5 ดาว 4 วัน 3 คืน เดือน มค.-มิย.61 เริ่มต้น 15,999 (FD)

3 The Grand Canyon
รหัสทัวร์: PBFD04
สายการบิน: FD
ระยะเวลา: 4 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์จีน
ราคาเริ่มต้น: 15,999
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 8 มื้อ
วันที่เดินทาง: 09-12 มี.ค. 61
16-19มี.ค. 61
23-26 มี.ค. 61
06-09 เม.ย.61
22-25 เม.ย.61
27-30 เม.ย.61
05-08 พ.ค.61
20-23พ.ค.61
25-28 พ.ค.61
01-04มิ.ย.61
07-10มิ.ย.61
08-11มิ.ย.61
14-17มิ.ย.61
22-25 มิ.ย.61
28 - 01 ก.ค.61
ราคาทัวร์: 15,999
15,999
15,999
15,999
15,999
15,999
15,999
15,999
15,999
15,999
15,999
15,999
15,999
15,999
15,999
หมายเหตุ -
-
-
วันจักรี
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

สนามบินดอนเมือง – ซัวเถา – สปาน้ำแร่น้ำทะเล จางโจว – ศาลเจ้ามังกรเขียว – เมืองแต้จิ๋ว – วัดไคหยวน – สะพานเซียงจื่อ –ไฮตังม่า – ซัวเถา  ซัวเถา - ไต่ฮงกง - เฮี่ยงบู๋ซัว  ซัวเถา – เมืองเท่งไฮ่ – สุสานพระเจ้าตาก - กรุงเทพ

Last Updated on Monday, 26 February 2018 13:11

ZGLXA01 เฉินตู ทิเบต LHSHA 6 วัน 5 คืน เดือน พค-มิย.61 ราคา 33,777 (3U)

2018 04 21 173947
รหัสทัวร์: ZGLXA01
สายการบิน: 3U
ระยะเวลา: 6 วัน 5 คืน
ประเทศ : ทัวร์จีน
ราคาเริ่มต้น: 33,777
พักโรงแรม 5 คืน
อาหาร 13 มื้อ
วันที่เดินทาง: 13 – 18 พฤษภาคม 2561
10 – 15 มิถุนายน 2561
ราคาทัวร์: 33,777 33,777
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – เมืองเฉินตู - เฉินตู – ลาซา (บินภายใน)- พระราชวังโปตาลา – วัดโจคัง – จตุรัสบากอร์ (ถนนแปดเหลี่ยม) - ทะเลสาบหยางโจยงหู (ทะเลสาบยังดร๊อกโซ) – ลาซา - ลาซา (บินภายใน) – เฉินตู - ถนนโบราณจิ๋นหลี่ - ร้านนวดเท้า – ร้านผลิตภัณฑ์ยางพารา - กรุงเทพ (สนามบินสุวรรณภูมิ)

Last Updated on Saturday, 21 April 2018 17:44

PBFD05 ซัวเถา แต้จิ๋ว พัก 4 ดาว 4 วัน 3 คืน เดือน ม.ค-มิ.ย.61 เริ่มต้น 13,999 (FD)

3 Grea Wall กำแพงเมืองจีน
รหัสทัวร์: PBFD05
สายการบิน: FD
ระยะเวลา: 4 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์จีน
ราคาเริ่มต้น: 13,999
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 8 มื้อ
วันที่เดินทาง: 09-12 มี.ค. 61
16-19 มี.ค. 61
23-26 มี.ค. 61
06-09 เม.ย.61
22-25 เม.ย.61
27-30 เม.ย.61
05-08พ.ค.61
20-23พ.ค.61
25-28 พ.ค.61
01-04มิ.ย.61
07-10มิ.ย.61
08-11มิ.ย.61
14-17มิ.ย.61
22-25 มิ.ย.61
28 มิ.ย. - 01 ก.ค.61
ราคาทัวร์: 14,999
14,999
14,999
14,999
14,999
14,999
14,999
14,999
14,999
14,999
14,999
14,999
14,999
14,999
14,999
หมายเหตุ -
-
-
วันจักรี
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

สนามบินดอนเมือง– ซัวเถา – สักการะพระเจ้าตากสิน ซัวเถา –  เฮียงบูซัว (เจ้าพ่อเสือ) – ไต่ฮงกง (ปอเต๊กตึ๊ง)  - ถนนคนเดินเมืองซัวเถา ซัวเถา –  เมืองแต้จิ๋ว – สะพานเซียงจื่อ – ศาลเจ้ามังกรเขียว – วัดไคหยวน – ซัวเถา ซัวเถา – ไฮตังม่า (เจ้าแม่ทับทิม)- กรุงเทพ ฯ

Last Updated on Monday, 26 February 2018 13:11

ZGPEK01 ปักกิ่ง BEIJING AWESOME 5 วัน 3 คืน เดือน มีค-มิย.61 เริ่มต้น (HU)

3 The Great Wall Of China
รหัสทัวร์: ZGPEK01
สายการบิน: XW
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์จีน
ราคาเริ่มต้น: 15,900
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 11 มื้อ
วันที่เดินทาง: 14 – 18มีนาคม 2561
15 – 19 มีนาคม 2561
29 มี.ค. – 02 เม.ย.2561
12 – 16 เมษายน 2561
27 เม.ย. – 01 พ.ค.2561
09 – 13 พฤษภาคม 2561
18 – 22 พฤษภาคม 2561
06 – 10 มิถุนายน 2561
14 – 18 มิถุนายน 2561
ราคาทัวร์: 15,900
15,900
15,900
23,900
21,777
15,900
15,900
15,900
15,900
หมายเหตุ -
-
-
วันสงกรานต์
-
-
-
-
-

กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)
ปักกิ่ง – จัตุรัสเทียนอันเหมิน – พระราชวังต้องห้าม – ร้านใบชา–อุทยานเป๋ยไห่–ชมโชว์กายกรรมปักกิ่ง
พระราชวังฤดูร้อน –ร้านไข่มุก-วัดลามะ – นั่งสามล้อชมย่านโบราณหูถ้ง–ร้านนวดฝ่าเท้า–THE PLACE
ร้านหยก – กำแพงเมืองจีนด่านจีหย่งกวน– ถ่ายรูปหน้าสนามกีฬารังนก – ร้านสมุนไพรเพื่อสุขภาพ(บัวหิมะ) – ถนนคนเดินหวังฝูจิ่ง
ร้านผลิตภัณฑ์ยางโอโซน -หอบูชาฟ้าเทียนถาน –ร้านปี่เซียะ-ตลาดรัสเซีย – ปักกิ่ง - กรุงเทพ

Last Updated on Wednesday, 07 February 2018 16:35

PBXJ01 โปรเบาเบา เซี่ยงไฮ้ หังโจว อี้อู 5 วัน 3 คืน เดือน มีค.-พ.ค.61 เริ่มต้น 9,999 (XJ)

3 โชว์กายกรรมปักกิ่ง
รหัสทัวร์: PBXJ01
สายการบิน: XJ
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์จีน
ราคาเริ่มต้น: 9,999
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 11 มื้อ
วันที่เดินทาง: 8-12 มี.ค.61
9-13 มี.ค.61
29 – 2 เม.ย. 61
10-14 พ.ค. 61
11-15พ.ค. 61
17-21พ.ค. 61
18-22 พ.ค. 61
24-28 พ.ค. 61
5-9 เม.ย. 61
6-10 เม.ย. 61
20-24 เม.ย. 61
ราคาทัวร์: 9,999
9,999
9,999
9,999
9,999
9,999
9,999
9,999
10,999
10,999
10,999
หมายเหตุ -
-
-
-
-
-
-
-
-
วันจักรี
-

ท่าอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพฯ - เซี่ยงไฮ้ - หังโจว – ล่องทะเลสาบซีหู (เรือเหมา) – หมู่บ้านใบชา – อี้อู ศูนย์การค้าอี้อู – เซี่ยงไฮ้ – ถนนซินเทียนตี้  หาดไหว่ธาน–ลอดอุโมงค์เลเซอร์–บัวหิมะนวดเท้า–ตลาดเถาเป่า–ร้านหยก–Global Harbor  เซี่ยงไฮ้ – กรุงเทพฯ

Last Updated on Friday, 02 February 2018 17:13

ZGPEK02 ปักกิ่ง เทียนสิน T-SUD HIGHLIGHT 5 วัน 3 คืน เดือน พค.-มิย.61 เริ่มต้น 16,777 (TG)

2018 04 21 172911
รหัสทัวร์: ZGPEK02
สายการบิน: TG
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์จีน
ราคาเริ่มต้น: 16,777
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 9 มื้อ
วันที่เดินทาง: 03 – 07 พฤษภาคม 2561
11 – 15 พฤษภาคม 2561
17 -21 พฤษภาคม 2561
25 – 29 พฤษภาคม 2561
07 – 11 มิถุนายน 2561
21 – 25 มิถุนายน 2561
ราคาทัวร์: 16,777
18,777
16,777
18,777
16,777
16,777
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) - ปักกิ่ง – จัตุรัสเทียนอันเหมิน – พระราชวังต้องห้าม – ร้านนวดเท้า – หอบูชาฟ้าเทียนถาน - กายกรรมปักกิ่ง - พระราชวังฤดูร้อน – ร้านไข่มุก - วัดลามะหย่งเหอกง – ร้านปี่เซียะ - ร้านหยก - กำแพงเมืองจีนด่านจีหย่งกวน – ถ่ายรูปหน้าสนามกีฬารังนก – ตลาดรัสเซีย ร้านผ้าไหม - ถนนคนเดินหวังฝูจิ่ง - ปักกิ่ง – กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)

Last Updated on Saturday, 21 April 2018 17:34

SHWECKG5 ฉงชิ่งอู่หลงอุทยานหลุมฟ้าสะพานสวรรค์ 4วัน3 คืน ม.ค.-มิ.ย.61 เร่มต้น 19,999 (WE)

3 The Great Wall Of China
รหัสทัวร์: SHWECKG5
สายการบิน: WE
ระยะเวลา: 4 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์จีน
ราคาเริ่มต้น: 19,999
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 9 มื้อ
วันที่เดินทาง: วันที่ 8-11/22-25 มีนาคม 2561
วันที่ 29 มีนาคม-1 เมษายน 2561
วันที่ 6-9 เมษายน 2561
วันที่ 13-16/14-17 เมษายน 2561
วันที่ 10-13 พฤษภาคม 2561
วันที่ 26-29 พฤษภาคม 2561
วันที่ 14-17 มิถุนายน 2561
วันที่ 28 -1 กรกฎาคม 2561
ราคาทัวร์: 20,999
20,999
24,999
26,999
20,999
24,999
20,999
20,999
หมายเหตุ -
-
วันจักรี
วันสงกรานต์
-
-
-
-

กรุงเทพฯ-ฉงชิ่ง (WE684 : 11.05-15.15)
อู่หลง
ถ้ำฝูหยง (รวมกระเช้า)-อุทยานหลุมฟ้าสะพานสวรรค์ (รวมรถอุทยาน+รถแบตเตอรี่)-ระเบียงกระจก
อู่หลง-ว่านเซิ่น-สะพานกระจกลอยฟ้าที่ยาวที่สุดในโลก-ฉงชิ่ง
หมู่บ้านโบราณฉือชี่โข่ว-พิพิธภัณฑ์ซานเสีย
มหาศาลาประชาคม (ชมด้านนอก)
ฉงชิ่ง-กรุงเทพฯ(WE685 : 16.10-18.30)

Last Updated on Monday, 29 January 2018 14:28

ZGPVG01 เซี่ยงไฮ้ โล้สำเภา 5 วัน 3 คืน เดือน พค.กย.61 เริ่มต้น 12,900 (HO)

2018 04 19 114908
รหัสทัวร์: ZGPVG01
สายการบิน: TG
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์จีน
ราคาเริ่มต้น: 12,900
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 12 มื้อ
วันที่เดินทาง: 26 - 30 พฤษภาคม 2561
02 - 06 มิถุนายน 2561
13 - 17 มิถุนายน 2561
25 - 29 กรกฎาคม 2561
26 - 30 กรกฎาคม 2561
09 - 13 สิงหาคม 2561
10 - 14 สิงหาคม 2561
07 - 11 กันยายน 2561
14 - 18 กันยายน 2561
21 - 25 กันยายน 2561
ราคาทัวร์: 13,900
12,900
12,900
18,900
18,900
18,900
18,900
14,900
14,900
14,900
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – เซี่ยงไฮ้ - เซี่ยงไฮ้ – อูซี – พระใหญ่หลิงซาน(รวมรถราง) – ศาลาฝานกง – ร้านไข่มุก - ถนนโบราณชิงหมิงเฉียว - อู๋ซี - หังโจว – ล่องเรือทะเลสาบซีหู –หมู่บ้านใบชา - ถนนโบราณเห่อฟางเจี่ย - หังโจว - ร้านผ้าไหม –ร้านผลิตภัณฑ์ยางโอโซน – เซี่ยงไฮ้ – ร้าน STARBUCKS RESERVE ROASTERY สวยและใหญ่ที่สุดในโลก – ถนนนานกิง - หาดไว่ทาน – ชมวิวบนตึก SWFC ชั้น100 - ร้านยาบัวหิมะ - ร้านหยก - ตลาดเถ่าเปา เซี่ยงไฮ้ – กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)

Last Updated on Saturday, 21 April 2018 17:27

ZGCSX01 ฉางซา จางเจี่ยเจี้ย BREATH 4 วัน 3 คืน เดือน พค.-กย.61 เริ่มต้น 11,777 (FD)

2018 04 21 183429
รหัสทัวร์: ZGCSX01
สายการบิน: FD
ระยะเวลา: 4 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์จีน
ราคาเริ่มต้น: 11,777
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 9 มื้อ
วันที่เดินทาง: 04 – 07 พฤษภาคม 2561
14 – 17 มิถุนายน 2561
28 มิ.ย. – 01 ก.ค. 2561
06 – 09 กรกฎาคม 2561
26 – 29 กรกฎาคม 2561
27 – 30 กรกฎาคม 2561
10 – 13 สิงหาคม 2561
11 – 14 สิงหาคม 2561
31 ส.ค. – 03 ก.ย. 2561
14 – 17 กันยายน 2561
1 – 24 กันยายน 2561
ราคาทัวร์: 12,777
11,777
11,777
12,777
15,777
15,777
15,777
15,777
11,777
11,777
11,777
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ – สนามบินฉางซา – เมืองฉางซา - ถนนคนเดินซีปู้เจีย – ภาพวาดหินทราย – ร้านบัวหิมะ– แกรนด์แคนยอน – สะพานแก้วยาวที่สุดโลก - ร้านผ้าไหม - ร้านหยก – ร้านผ้าไหม – เขาเทียนเหมินซาน - ถ้ำประตูสวรรค์(รวมกระเช้าขื้น) ระเบียงแก้ว - ร้านผลิตภัณฑ์ยางพารา – ฉางซา - ถนนคนเดินหวงซิงลู่ - สนามบินฉางซา - กรุงเทพฯ

Last Updated on Saturday, 21 April 2018 18:37

ZGPVG02 เซียงไฮ้ ดิสนีแลนด์ WONDERLAND 5 วัน 3 คืน เดือน มีค.-มิย.61 เริ่มต้น 14,900 (XJ)

3 เขาเทียนเหมินซาน
รหัสทัวร์: ZGPVG02
สายการบิน: XJ
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์จีน
ราคาเริ่มต้น: 14,900
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 7 มื้อ
วันที่เดินทาง: 27 เม.ย. – 01 พ.ค.2561
11 – 15 พฤษภาคม 2561
18 – 22 พฤษภาคม 2561
23 – 27 พฤษภาคม 2561
06 – 10 มิถุนายน 2561
25 – 29 กรกฎาคม 2561
27 – 31 กรกฎาคม 2561
08 – 12 สิงหาคม 2561
10 – 14 สิงหาคม 2561
ราคาทัวร์: 22,900
16,900
14,900
14,900
14,900
19,900
19,900
19,900
19,900
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) – เซี่ยงไฮ้ เซี่ยงไฮ้-เมืองโบราณจูเจียเจียว-ล่องเรือชมเมือง-ร้านผ้าไหม-เซี่ยงไฮ้-ย่านซินเทียนตี้ เซี่ยงไฮ้-ร้านนวดเท้า(บัวหิมะ)-หอไข่มุก-Sky Walk-อุโมงค์เลเซอร์-หาดไว่ทัน-ถนนนานกิง-ร้านหยก-ตลาด 100 ปี เฉินหวังเมี่ยว - เซี่ยงไฮ้ – เซี่ยงไฮ้ ดิสนีย์แลนด์ (รวมรถบัสรับ-ส่ง พร้อมไกด์และหัวหน้าทัวร์บริการ) เซี่ยงไฮ้ - กรุงเทพฯ

Last Updated on Saturday, 21 April 2018 16:29

ZGCSX02 จางเจี่ยเจี้ย THE CHARMING 6 วัน 5 คืน เดือน พค.-กย.61 เริ่มต้น 16,777 (FD)

2018 04 21 182816
รหัสทัวร์: ZGCSX02
สายการบิน: FD
ระยะเวลา: 6 วัน 5 คืน
ประเทศ : ทัวร์จีน
ราคาเริ่มต้น: 16,777
พักโรงแรม 5 คืน
อาหาร 15 มื้อ
วันที่เดินทาง: 29 พ.ค. – 03 มิ.ย.2561
06 – 11 มิถุนายน 2561
05 – 10 กรกฏาคม 2561
26 – 31 กรกฏาคม 2561
09 – 14 สิงหาคม 2561
30 ส.ค. – 04 ก.ย.2561
06 – 11 กันยายน 2561
13 – 18 กันยายน 2561
ราคาทัวร์: 18,777
16,777
17,777
20,777
20,777
16,777
16,777
16,777
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ – สนามบินฉางซา – เมืองฉางซา - เมืองโบราณเฟิ่งหวง – ล่องเรือตามลำน้ำถัวเจียง – สะพานสายรุ้ง - บ้านเกิดเสิ่นฉงเหวิน - ถนนคนเดินซีปู้เจีย – ภาพวาดหินทราย – แกรนด์แคนยอน – สะพานแก้วยาวที่สุดโลก - ลำธารแส้ม้าทอง - ร้านหยก - นั่งกระเช้าขึ้นเขาเทียนจื่อซาน – สวนจอมพลเฮ่อหลง - สะพานใต้หล้าอันดับหนึ่ง – เขาอวตาร – ลิฟท์แก้วไป๋หลง - ร้านผ้าไหม – ร้านนวดฝ่าเท้าสมุนไพรจีน - เขาเทียนเหมินซาน - ถ้ำประตูสวรรค์(รวมกระเช้าขื้น) - ระเบียงแก้ว - ร้านผลิตภัณฑ์ยางพารา – ฉางซา - ถนนคนเดินหวงซิงลู่ - สนามบินฉางซา - กรุงเทพฯ

Last Updated on Saturday, 21 April 2018 18:32

ZGPVG03 เซี่ยงไฮ้ ดิสนีแลนด์ TEESUD DISNEYLAND 5 วัน 3 คืน เดือน พค.-มิย.61 เริ่มต้น 18,777 (TG)

2018 04 21 171644
รหัสทัวร์: ZGPVG03
สายการบิน: TG
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์จีน
ราคาเริ่มต้น: 18,777
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 8 มื้อ
วันที่เดินทาง: 03 – 07 พฤษภาคม 2561
10 – 14 พฤษภาคม 2561
17 – 21 พฤษภาคม 2561
25 – 29 พฤษภาคม 2561
07 – 11 มิถุนายน 2561
21 – 25 มิถุนายน 2561
ราคาทัวร์: 18,777
19,777
18,777
19,777
18,777
18,777
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ(สุวรรณภูมิ) – เซี่ยงไฮ้ - ไฮ้ - เมืองโบราณจูเจียเจียว(ล่องเรือ) – ร้านผ้าไหม – เซี่ยงไฮ้ - ย่านซินเทียนตี้ - ร้านนวดเท้า(บัวหิมะ) – หอไข่มุก - Sky Walk – อุโมงค์เลเซอร์ – หาดไหว่ทัน - ถนนนานกิง – ร้านหยก - ตลาด 100 ปี เฉินหวังเมี่ยว - เซี่ยงไฮ้ – เซี่ยงไฮ้ ดิสนีย์แลนด์ (รวมรถบัสรับ-ส่ง พร้อมไกด์และหัวหน้าทัวร์บริการ) - เซี่ยงไฮ้ – กรุงเทพฯ(สุวรรณภูมิ)

Last Updated on Saturday, 21 April 2018 17:24

ZGCSX06 จางเจี่ยเจี้ย ELEGANT 6 วัน 5 คืน เดือน พค.-ตค.61 เริ่มต้น 18,888 (CZ)

2018 04 19 110956
รหัสทัวร์: ZGCSX06
สายการบิน: CZ
ระยะเวลา: 6 วัน 5 คืน
ประเทศ : ทัวร์จีน
ราคาเริ่มต้น: 18,888
พักโรงแรม 5 คืน
อาหาร 16 มื้อ
วันที่เดินทาง: 12 – 17 พฤษภาคม 2561
26 – 31 พฤษภาคม 2561
09 – 14 มิถุนายน 2561
23 – 28 มิถุนายน 2561
07 – 12 กรกฎาคม 2561
04 – 09 สิงหาคม 2561
01 – 06 กันยายน 2561
15 – 20 กันยายน 2561
13 – 18 ตุลาคม 2561
ราคาทัวร์: 19,888
19,888
18,888
18,888
18,888
18,888
18,888
18,888
21,888
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) – ฉางซา – เมืองโบราณเฟิ่งหวง - เมืองโบราณเฟิ่งหวง – ล่องเรือตามลำน้ำถัวเจียง – สะพานสายรุ้ง - บ้านเกิดเสิ่นฉงเหวิน - ร้านผ้าไหม - แกรนด์แคนยอน – สะพานแก้วที่ยาวที่สุดโลก – ร้านผลิตภัณฑ์ยางพารา – ถนนคนเดินซีปู้เจีย - จิตรกรรมภาพวาดทราย - ลำธารแส้ม้าทอง - ร้านหยก - นั่งกระเช้าขึ้นเขาเทียนจื่อซาน – สวนจอมพลเฮ่อหลง - สะพานใต้หล้าอันดับหนึ่ง – เขาอวตาร – ลิฟท์แก้วไป๋หลง - ร้านนวดฝ่าเท้าสมุนไพรจีน - เทียนเหมินซาน - ถ้ำประตูสวรรค์(รวมกระเช้าและรถอุทยาน) - ทางเดินกระจก - จางเจียเจี้ย – ฉางซา – พิพิธภัณฑ์ไม้ไผ่ - ช้อปปิ้งถนนหวงซิงลู่ – สนามบินฉางซา กรุงเทพฯ

Last Updated on Thursday, 19 April 2018 11:30

ZGPVG04 เซี่ยงไฮ้ หังโจว อู๋ซี HAVEN 5 วัน 3 คืน เดือน พค.-สค.61 เริ่มต้น 11,900 (XJ)

2018 04 21 164743
รหัสทัวร์: ZGPVG04
สายการบิน: XJ
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์จีน
ราคาเริ่มต้น: 11,900
พักโรงแรม 5 คืน
อาหาร 12 มื้อ
วันที่เดินทาง: 09 – 13 พฤษภาคม 2561
10 – 14 พฤษภาคม 2561
16 – 20 พฤษภาคม 2561
17 – 21 พฤษภาคม 2561
24 – 28 พฤษภาคม 2561
30 พ.ค. – 03 มิ.ย.2561
31 พ.ค. – 04 มิ.ย.2561
07 – 11 มิถุนายน 2561
14 – 18 มิถุนายน 2561
21 – 25 มิถุนายน 2561
26 – 30 กรกฎาคม 2561
09 – 13 สิงหาคม 2561
ราคาทัวร์: 11,900
13,900
11,900
11,900
11,900
11,900
11,900
11,900
11,900
11,900
16,900
16,900
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) – เซี่ยงไฮ้ - เซี่ยงไฮ้ – อูซี – พระใหญ่หลิงซาน(รวมรถราง) – ร้านไข่มุก – หังโจว – ถนนโบราณเห่อฟางเจี่ย - หังโจว – ล่องเรือทะเลสาบซีหู –ร้านผลิตภัณฑ์ยางโอโซน – ร้านผ้าไหม – เซี่ยงไฮ้ – ช้อปปิ้งถนนนานกิง - ร้านนวดเท้า(บัวหิมะ) – ลอดอุโมงค์เลเซอร์ – หาดไว่ทาน – ชมวิวบนตึก SWFC ชั้น100 ร้านหยก - ตลาด 100 ปี เฉินหวังเมี่ยว - เซี่ยงไฮ้ – กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)

Last Updated on Saturday, 21 April 2018 16:53

ZGCSX08 จางเจียเจี้ย SPRING FEVER 4 วัน 3 คืน เดือน มี.ค.-มิ.ย.61.เริ่มต้น 12,777. (WE)

3 Grea Wall กำแพงเมืองจีน
รหัสทัวร์: ZGCSX08
สายการบิน: WE
ระยะเวลา: 4 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์จีน
ราคาเริ่มต้น: 12,777
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 9 มื้อ
วันที่เดินทาง: 01 – 04 มีนาคม 2561
02 – 05 มีนาคม 2561
09 – 12 มีนาคม 2561
16 – 19 มีนาคม 2561
23 – 26 มีนาคม 2561
30 มี.ค. – 02 เม.ย.2561
06 – 09 เมษายน 2561
12 – 15 เมษายน 2561
13 – 16 เมษายน 2561
27 – 30 เมษายน 2561
28 เม.ย. – 01 พ.ค.2561
04 – 07 พฤษภาคม 2561
11 – 14 พฤษภาคม 2561
25 – 28 พฤษภาคม 2561
26 – 29 พฤษภาคม 2561
01 – 04 มิถุนายน 2561
22 – 25 มิถุนายน 2561
ราคาทัวร์: 12,777
12,777
12,777
12,777
12,777
12,777
15,777
19,777
19,777
13,777
17,777
12,777
14,777
12,777
15,777
12,777
12,777
หมายเหตุ วันมาฆบูชา
-
-
-
-
-
วันจักรี
วันสงกรานต์
วันสงกรานต์
-
-
-
-
-
-
-
-

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) – ฉางซา – เมืองฉางเต๋อ จางเจียเจี้ย – ร้านผ้าไหม - แกรนด์แคนยอน – สะพานแก้วยาวที่สุดโลก – ร้านนวดฝ่าเท้าสมุนไพรจีน - ถนนคนเดินซีปู้เจีย
พิพิธภัณฑ์ภาพวาดทราย – ร้านหยก - เทียนเหมินซาน - ถ้ำประตูสวรรค์(รวมกระเช้าและรถอุทยาน) - ทางเดินกระจก – ร้านผลิตภัณฑ์ยางพารา
ร้านใบชา – ฉางซา - ถนนคนเดินหวงซิงลู่ - สนามบินฉางซา - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)

Last Updated on Friday, 02 February 2018 17:11

ZGTSN01 ปักกิ่ง เทียนสิน AMAZING 5 วัน 4 คืน เดือน พค.-กย.61 เริ่มต้น 15,888 (XW)

2018 04 21 170017
รหัสทัวร์: ZGTSN01
สายการบิน: XW
ระยะเวลา: 5 วัน 4 คืน
ประเทศ : ทัวร์จีน
ราคาเริ่มต้น: 15,888
พักโรงแรม 4 คืน
อาหาร 12 มื้อ
วันที่เดินทาง: 12 – 16 พฤษภาคม 2561
25 – 29 พฤษภาคม 2561
15 – 19 มิถุนายน 2561
22 – 26 มิถุนายน 2561
07 – 11 กรกฎาคม 2561
27 – 31 กรกฎาคม 2561
10 – 14 สิงหาคม 2561
01 – 05 กันยายน 2561
22 – 26 กันยายน 2561
ราคาทัวร์: 17,888
17,888
15,888
15,888
15,888
18,888
18,888
16,888
16,888
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)– เทียนสิน – นั่งรถไฟความเร็วสูงสู่ปักกิ่ง - จัตุรัสเทียนอันเหมิน – พระราชวังต้องห้าม – ร้านหยก–พระราชวังฤดูร้อน - ร้านไข่มุก –ชมโชว์กายกรรมปักกิ่ง - กำแพงเมืองจีนด่านจีหย่งกวน– ผ่านชมสนามกีฬารังนกและสระว่ายน้ำ - ร้านนวดฝ่าเท้า - ร้านสมุนไพรเพื่อสุขภาพ(บัวหิมะ) – ถนนคนเดินหวังฝูจิ่ง - หอบูชาฟ้าเทียนถาน –ร้านผลิตภัณฑ์ยางโอโซน -ตลาดรัสเซีย –ร้านปี่เซียะ - นครเทียนสิน – ชมวิวแม่น้ำไหเหอ และ TIANJIN EYE - ถนนสายวัฒนธรรมโบราณเทียนจิน– วัดเจ้าแม่ทับทิม – ถนนอิตาลี –เทียนสิน - กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)

Last Updated on Saturday, 21 April 2018 17:08

Top Outbond

Season

ช่องทางสอบถามโปรแกรม

  
Layer 14

Qr Nexttripholiday

Comment
Photo Gallery
Travelnews
Tat License

 

 

BOEY95

 

 

 

 

EURO16

 

 

 

pro

 

ข้อมูลการท่องเที่ยว

กด like Fanpage ติดตามโปรโมชั่น

ช่องทางติดต่อ

nexttripholiday77      LINE - nexttrip11      LINE - nexttrip22      LINE - nexttrip33      LINE - nexttrip44      LINE - nexttrip55      LINE - nexttrip66
Shape
YOUTNTAFBTWI

Our Gallery

All Gallery

 

About Us

เน็กซ์ ทริป ฮอลิเดย์ เรามีประสบการณ์ในด้านการทำทัวร์ที่เน้นคุณภาพ ราคาประหยัด  จึงทำให้มีลูกค้าที่ใช้บริการจำนวนมาก จากหลากหลายช่องทาง ราคาทัวร์ที่ถูกกว่าในท้องตลาดทำให้ลูกค้าทุกระดับสามารถเดินทางท่องเที่ยวไปกับเราได้อย่างสุขสบาย  ในเส้นทางเกาหลี  ฮ่องกง สิงคโปร์ ญี่ปุ่น  เส้นทางยุโรป อเมริกา และตะวันออกกลาง

More

รับโปรโมชั่น !!

Terms and Conditions