• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

ใบอนุญาตธุรกิจนำเที่ยว: 11/07440

BEBAL02 บินลัดฟ้า บาหลี น้ำพุศักดิ์สิทธิ์ 4 วัน 3 คืน เดือน พ.ค.-ก.ย.เริ่มต้น 15,900 (FD)

Indonesia
รหัสทัวร์: BEBAL02
สายการบิน: FD
ระยะเวลา: 4 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์อินโดนีเซีย
ราคาเริ่มต้น: 15,900
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 10 มื้อ
วันที่เดินทาง: 03 พ.ค. 61-06 พ.ค. 61
10 พ.ค. 61-13 พ.ค. 61
17 พ.ค. 61-20 พ.ค. 61
24 พ.ค. 61-27 พ.ค. 61
31 พ.ค. 61-03 มิ.ย. 61
07 มิ.ย. 61-10 มิ.ย. 61
14 มิ.ย. 61-17 มิ.ย. 61
21 มิ.ย. 61-24 มิ.ย. 61
28 มิ.ย. 61-01 ก.ค. 61
05 ก.ค. 61-08 ก.ค. 61
12 ก.ค. 61-15 ก.ค. 61
19 ก.ค. 61-22 ก.ค. 61
26 ก.ค. 61-29 ก.ค. 61
02 ส.ค. 61-05 ส.ค. 61
09 ส.ค. 61-12 ส.ค. 61
16 ส.ค. 61-19 ส.ค. 61
23 ส.ค. 61-26 ส.ค. 61
30 ส.ค. 61-02 ก.ย. 61
06 ก.ย. 61-09 ก.ย. 61
13 ก.ย. 61-16 ก.ย. 61
20 ก.ย. 61-23 ก.ย. 61
27 ก.ย. 61-30 ก.ย. 61
ราคาทัวร์: 17,900
16,900
16,900
16,900
15,900
16,900
16,900
16,900
15,900
15,900
16,900
16,900
18,900
16,900
18,900
16,900
16,900
16,900
16,900
16,900
16,900
16,900
หมายเหตุ

กรุงเทพ • บาหลี • อนุสาวรีย์มหาภารตะ • วัดอูลูวาตู • สวนวิษณุ • หาดจิมบารัน
หมู่บ้านผลิตผ้าบาติก•ชมการแสดงบาร็อง •หมู่บ้านคินตามณี •บุฟเฟ่ต์อาหารกลางวันพร้อมชมวิวภูเขาไฟ
บาตูร์•ชิมกระแฟขี้ชะมด•วัดเทมภัคสิริงค์• ตลาดปราบเซียน• หาดคูต้า
ตลาดเมืองอูบุด●วัดบราตัน●วัดเม็งวี●วิหารทานาต์ลอต●คูต้า
คูต้า•ช้อปปิ้งของฝากราคาถูก • กรุงเทพ

Last Updated on Tuesday, 24 April 2018 16:51

PLEG09 บาหลี BALI FREE BRUNEI 5 วัน 4 คืน เดือน มิ.ย-ธ.ค 61 เริ่มต้น 18,999 (BI)

000004001
รหัสทัวร์: PLEG09
สายการบิน: BI
ระยะเวลา: 5 วัน 4 คืน
ประเทศ : ทัวร์อินโดนีเซีย
ราคาเริ่มต้น: 18,999
พักโรงแรม 4 คืน
อาหาร 9 มื้อ
วันที่เดินทาง: 31 ก.ค.-04 ส.ค. 61
14-18 ส.ค. 61
18-22 ก.ย. 61
25-29 ก.ย. 61
23-27 ต.ค. 61
13-17 พ.ย. 61
27 พ.ย.–01 ธ.ค. 61
04-08 ธ.ค. 61
25-29 ธ.ค. 61
ราคาทัวร์: 18,999
19,555
18,999
18,999
19,555
18,999
22,999
22,999
24,999
หมายเหตุ

สุวรรณภูมิ – บันดา เสรี เบกาวัน – บาหลี ระบำบารองซ์ดานซ์ – บาติก สตูดิโอ – ภูเขาไฟคินตามณี – เทมภัคสิริงค์ – ตลาดปราบเซียน
อูบุด วิลเลจ วัดปุรามันอายุนMeng Wi Temple –ปุราอูลันดานูบราดัน – วิหารศักดิ์สิทธิ์ทานาล็อต บาหลี – บรูไน – มัสยิด JameAs’r Mosque – พระราชวัง Istana NurulIman Palace – พิพิธภัณฑ์ Isalamic Gallery Royal Regalia – หมู่บ้านกลางน้ำ Kampong Ayer ชมลิงจมูกยาว – มินิทัชมาฮาล บรูไน - กรุงเทพฯ

Last Updated on Saturday, 16 June 2018 11:52

BOFD87 บาหลี อูรูวาตู จิมบารัน 4วัน 3คืน เดือน พ.ค.-ตค.61 เริ่มต้น 16,888 (FD)

Indonesia
รหัสทัวร์: BOFD87
สายการบิน: FD
ระยะเวลา: 4 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์อินโดนีเซีย
ราคาเริ่มต้น: 16,888
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 9 มื้อ
วันที่เดินทาง: 03 - 06 พฤษภาคม 2561
24 - 27 พฤษภาคม 2561
14 - 17 มิถุนายน 2561
26 - 29 กรกฎาคม 2561
09 - 12 สิงหาคม 2561
11 - 14 ตุลาคม 2561
25 - 28 ตุลาคม 2561
ราคาทัวร์: 16,888
16,888
16,888
18,888
16,888
17,888
17,888
หมายเหตุ

ท่าอากาศยานดอนเมือง - เกาะบาหลี (เดนปาซาร์) - อูรูวาตู - หาดจิมบารัน - ชมโชว์บารองแดนซ์ - หมู่บ้านMas - หมู่บ้านคินตามณี - ภูเขาไฟบาตูร์ ทะเลสาบบาร์ตู - วัดปุราเตียร์ตาอัมปีล - วัดเทมภัคสิริงส์ – ตลาดปราบเซียน - วัดปูราตามันอายุน - เบดูกูล - ทะเลสาบบราตัน - วัดอูลันดานูบราตัน - วิหารทานาต์ลอต - บาหลี-โรงงานกาแฟ -เดนปาซาร์ - สนามบินนูราลัย  ท่าอากาศยานดอนเมือง

Last Updated on Wednesday, 25 April 2018 14:33

SUPBL01 บาหลี CALLING 4 วัน 3 คืน เดือน ก.ค.-ต.ค.61 เริ่มต้น 15,999 (FD)

1
รหัสทัวร์: SUPBL01
สายการบิน: FD
ระยะเวลา: 4 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์อินโดนีเซีย
ราคาเริ่มต้น: 15,999
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 8 มื้อ
วันที่เดินทาง: 12 - 15 JUL 2018
19 - 22 JUL 2018
27 - 30 JUL 2018
10 - 13 AUG 2018
20 - 23 SEP 2018
20 - 23 OCT 2018
ราคาทัวร์: 16,999.-
16,999.-
18,999.-
17,999.-
15,999.-
17,999.-
หมายเหตุ -
-
วันหยุดยาว
วันแม่แห่งชาติ
-
-

เดินทางเดือน   :  กรกฎาคม  -  ตุลาคม  2561.
กรุงเทพฯ
– บาหลี -
Garuda Wisnu  -วิหารอูลูวาตู - หาดจิมบารันชมบารองแดนซ์ -เทือกเขาคินตามณี- วัดน้ำพุศักดิ์สิทธิ์ตลาดปราบเซียน -วัดถ้ำช้างวัดเม็งวี- เบดูกัล -วัดอูลัน ดานู -วัดเม็งวี -วิหารทะนาล็อต - อนุสาวรีย์มหาภารตะ - กรุงเทพฯ     

Last Updated on Thursday, 03 May 2018 18:05

GT-DPS BI01 บาหลี-บรูไน เที่ยวสุดคุ้ม สบาย...สบาย 5วัน 4คืน เดือน เม.ย-พ.ย 61 เริ่มต้น 19,999 (BI)

Ololo
รหัสทัวร์: GT-DPS BI01
สายการบิน: BI
ระยะเวลา: 5 วัน 4 คืน
ประเทศ : ทัวร์อินโดนีเซีย
ราคาเริ่มต้น: 19,999
พักโรงแรม 4 คืน
อาหาร 9 มื้อ
วันที่เดินทาง: 10-14เม.ย. 61
24-28เม.ย. 61
01-05พ.ค. 61
08-12พ.ค. 61
15-19พ.ค. 61
22-26พ.ค. 61
05-09มิ.ย. 61
26-30มิ.ย. 61
10-14ก.ค. 61
24-28ก.ค. 61
07-11ส.ค. 61
21-25ส.ค. 61
18-22ก.ย. 61
09-13ต.ค. 61
23-27ต.ค. 61
06-10พ.ย. 61
ราคาทัวร์: 19,999
20,999
20,999
19,999
19,999
19,999
19,991
19,991
19,991
19,991
19,991
19,991
19,991
20,991
20,991
18,991
หมายเหตุ -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

กรุงเทพฯ – บรูไน –บาหลี ระบำบารองแดนซ์ – ศูนย์ผ้าบาติก – ศูนย์เครื่องเงิน - หมู่บ้านคินตามณี – ชมวิวภูเขาไฟบาร์ตูห์ – วัดเตียร์ตาอัมปีล (วัดตัมปะซิริง) - ช้อปปิ้งตลาดปราบเซียนบาหลี-บรูไน-ผ่านชมพระราชวัง -ผ่านชมมัสยิด - มัสยิด –หมู่บ้านกลางน้ำ-พิพิธภัณฑ์ -ล่องเรือชมลิงจมูกยาว – ตลาดกาดงไนท์มาร์เก็ต บรูไน – กรุงเทพฯ

Last Updated on Saturday, 28 April 2018 16:42

SUPBL02 บาหลี Burobudur Besakih 5 วัน 3 คืน เดือน มิ.ย-ต.ค.61 เริ่มต้น 32,999 (TG)

BAL024
รหัสทัวร์: SUPBL02
สายการบิน: TG
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์อินโดนีเซีย
ราคาเริ่มต้น: 32,555
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 10 มื้อ
วันที่เดินทาง: 14 - 18 JUNE 2018
9 - 13 AUG 2018
20 - 24 SEP 2018
11 - 15 OCT 2018
19 - 23 OCT 2018
ราคาทัวร์: 32,999.-
33,999.-
32,999.-
33,999.-
33,999.-
หมายเหตุ -
วันแม่
-
วันหยุดยาว
วันหยุดยาว

เดินทางเดือน  : มิถุนายน  ตุลาคม  2561.
กรุงเทพฯ
– บาหลี – Garuda Wisnu – วิหารอูลูวาตู – หาดจิมบารัน ยอร์คยาการ์ตา – มหาเจดีย์บุโรพุทธโธ - วัดปะวน – วัดเมนดุต– วังสุลต่าน – พระราชวังวอเตอร์พาเลซ – วัดพรามนันต์ บารอง แดนซ์ – วัดเม็งวี – เทือกเขาเบดูกัลป์ – วัด Ulan Danu – ชมพระอาทิตย์ตกดินที่วิหารตะนะล็อท วัดเบซากิห์ – เทือกเขา Kintamani – วัดเทมพาสิริงค์ น้ำพุศักดิ์สิทธิ์ – วัดถ้าช้าง – กรุงเทพฯ 
 

Last Updated on Thursday, 03 May 2018 18:06

GT-DPS TG03 อินโดนีเซีย บาหลี+มรดกโลกบุโรพุทโธ 4วัน 3คืน เดือน พ.ค-พ.ย 61 เริ่มต้น 28,911(TG)

Abcd
รหัสทัวร์: GT-DPS TG03
สายการบิน: TG
ระยะเวลา: 4 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์อินโดนีเซีย
ราคาเริ่มต้น: 28,911
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 9 มื้อ
วันที่เดินทาง: 17-20 พ.ค.2561
26-29 พ.ค. 61
02-05 มิ.ย. 61
21-24 มิ.ย. 61
05- 08 ก.ค. 61
06- 09 ก.ย. 61
22-25 ก.ย. 61
11-14 ต.ค. 61
12-15 ต.ค. 61
20-23 ต.ค. 61
01-04 พ.ย. 61
24-27 พ.ย. 61
ราคาทัวร์: 28,911
29,911
28,911
28,911
30,991
28,991
28,991
30,991
30,991
30,991
28,991
28,991
หมายเหตุ -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

กรุงเทพฯ-บาหลี-วัดอูลูวาตู-ระบำไฟ - หาดจิมบารัน ศูนย์ผ้าบาติก – ศูนย์เครื่องเงิน - หมู่บ้านคินตามณี – ชมวิวภูเขาไฟบาร์ตูห์ - วัดทานาห์ล็อตบาหลี-ยอร์คจาร์กาต้า-มหาเจดีย์บุโรพุทโธ-วัดปะวน -วัดเมนดุท -วัดพราห์มนันต์-บาหลี วัดอูลันดานู บราตัน - ช้อปปิ้งร้านกฤษณา - บาหลี – กรุงเทพฯ

Last Updated on Friday, 01 June 2018 14:16

SUPBL03 บาหลี PREMIUM 5 ดาว 4 วัน 3 คืน เดือน ก.ค-ต.ค.61 เริ่มต้น 25,999 (TG)

1441089071 1045236010 O
รหัสทัวร์: SUPBL03
สายการบิน: TG
ระยะเวลา: 4 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์อินโดนีเซีย
ราคาเริ่มต้น: 25,999
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 9 มื้อ
วันที่เดินทาง: 26 - 29 JULY 2018
10 - 13 AUG 2018
23 - 26 AUG 2018
6 - 9 SEP 2018
20 - 23 SEP 2018
4 - 7 OCT 2018
12 - 15 OCT 2018
20 - 23 OCT 2018
25 - 28 OCT 2018
ราคาทัวร์: 27,999.-
25,999.-
25,999.-
25,999.-
25,999.-
25,999.-
26,999.-
26,999.-
25,999.-
หมายเหตุ วันหยุดยาว
วันแม่แห่งชาติ
-
-
-
-
-
วันปิยมหาราช
-

เดินทางเดือน  :  กรกฎาคม  -  ตุลาคม  2561.
กรุงเทพฯ
– บาหลี –
Garuda Wisnu – วิหารอูลูวาตู – หาดจิมบารัน วัดเบซากีย์ - ชมบารองแดนซ์  – เทือกเขาคินตามณี – วัดน้ำศักดิ์สิทธิ์ ตลาดปราบเซียน – วัดถ้ำช้าง วัดเม็งวี – เบดูกัล – วัดอูลัน ดานู – วัดเม็งวี – วิหารทะนาล็อตShopping Kuta – อนุสาวรีย์มหาภารตะ – กรุงเทพฯ      

Last Updated on Tuesday, 15 May 2018 17:25

Top Outbond

Season

ช่องทางสอบถามโปรแกรม

  
Layer 14

Qr Nexttripholiday

Comment
Photo Gallery
Travelnews
Tat License 

ข้อมูลการท่องเที่ยว

กด like Fanpage ติดตามโปรโมชั่น

ช่องทางติดต่อ

nexttripholiday77      LINE - nexttrip11      LINE - nexttrip22      LINE - nexttrip33      LINE - nexttrip44      LINE - nexttrip55      LINE - nexttrip66
Shape
YOUTNTAFBTWI

Our Gallery

All Gallery

 

About Us

เน็กซ์ ทริป ฮอลิเดย์ เรามีประสบการณ์ในด้านการทำทัวร์ที่เน้นคุณภาพ ราคาประหยัด  จึงทำให้มีลูกค้าที่ใช้บริการจำนวนมาก จากหลากหลายช่องทาง ราคาทัวร์ที่ถูกกว่าในท้องตลาดทำให้ลูกค้าทุกระดับสามารถเดินทางท่องเที่ยวไปกับเราได้อย่างสุขสบาย  ในเส้นทางเกาหลี  ฮ่องกง สิงคโปร์ ญี่ปุ่น  เส้นทางยุโรป อเมริกา และตะวันออกกลาง

More

รับโปรโมชั่น !!

Terms and Conditions