• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

ใบอนุญาตธุรกิจนำเที่ยว: 11/07440

BEVN004 ฮานอย ล่องอ่าวฮาลอง นิงบิงห์ 3 วัน 2 คืน เดือน ม.ค.-เม.ย.61 เริ่มต้น 7,900 (VJ)

111111 FAIRYSTREAM
รหัสทัวร์: BEVN004
สายการบิน: VJ
ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน
ประเทศ : ทัวร์เวียดนาม
ราคาเริ่มต้น: 7,900
พักโรงแรม 2 คืน
อาหาร 5 มื้อ
วันที่เดินทาง: 2 ก.พ.61-4 ก.พ.61
9 ก.พ.61-11 ก.พ.61
16 ก.พ.61-18 ก.พ.61
2 มี.ค.61-4 มี.ค.61
9 มี.ค.61-11 มี.ค.61
16 มี.ค.61-18 มี.ค.61
23 มี.ค.61-25 มี.ค.61
30 มี.ค.61-1 เม.ย.61
6 เม.ย.61-8 เม.ย.61
12 เม.ย.61-14 เม.ย.61
13 เม.ย.61-15 เม.ย.61
20 เม.ย.61-22 เม.ย.61
27 เม.ย.61-29 เม.ย.61
ราคาทัวร์: 8,900
8,900
11,900
8,900
8,900
8,900
8,900
8,900
8,900
11,900
11,900
8,900
8,900
หมายเหตุ -
-
วันตรุษจีน
-
-
-
-
-
วันจักรี
วันสงกรานต์
วันสงกรานต์
-
-

กรุงเทพฯ–กรุงฮานอย–เมืองนิงบิงห์ วัดไบ่ดิงห์- นิงก์บิงห์-ล่องเรือชมถ้ำตามก๊ก-ฮานอย-สุสานโฮจิมินห์-วัดหง๊อกเซิน-ช็อปปิ้งถนน 36 สาย ฮานอย –กรุงเทพ

Last Updated on Friday, 02 February 2018 15:27

BOVZ88 เวียดนาม Discovery ดาลัด 3 วัน 2 คืน เดือน ธ.ค.60-มี.ค.61.เริ่มต้น 7,888.(VJ)

1111111Red Sand  Dune
รหัสทัวร์: BOVZ88
สายการบิน: VJ
ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน
ประเทศ : ทัวร์เวียดนาม
ราคาเริ่มต้น: 7,888
พักโรงแรม 2 คืน
อาหาร 6 มื้อ
วันที่เดินทาง: 9-11 ก.พ.
2- 4 มี.ค.
16-18 มี.ค.
ราคาทัวร์: 9,888
9,888
9,888
หมายเหตุ

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ –ดาลัด-สถานีรถไฟดาลัด-สวนดอกไม้เมืองหนาว-เจดีย์มังกร   นั่งกระเช้าชมเมืองดาลัด -วัดตั๊กลัม – น้ำตกดาดันลา- นั่งรถเลื่อน -พระราชวังเบ๋าได่     เอ็กซ์คิวเอ็มบรอยเดอรี่วิลเลจ -ดาลัด -ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ             

Last Updated on Tuesday, 30 January 2018 09:56

BEVN006VJ เวียดนาม ฮานอน ซาปา 4 วัน 3 คืน ม.ค.-เม.ย.61.เริ่มต้น 9,999 (VJ)

1Ho Chi Minh Mausoleum
รหัสทัวร์: BEVN006VJ
สายการบิน: VJ
ระยะเวลา: 4 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์เวียดนาม
ราคาเริ่มต้น: 9,999
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 8 มื้อ
วันที่เดินทาง: 1 ก.พ.61-4 ก.พ.61
8 ก.พ.61-11 ก.พ.61
15 ก.พ.61-18 ก.พ.61
22 ก.พ.61-25 ก.พ.61
1 มี.ค.61-4 มี.ค.61
8 มี.ค.61-11 มี.ค.61
15 มี.ค.61-18 มี.ค.61
22 มี.ค.61-25 มี.ค.61
29 มี.ค.61-1 เม.ย.61
5 เม.ย.61-8 เม.ย.61
11 เม.ย.61-14 เม.ย.61
12 เม.ย.61-15 เม.ย.61
19 เม.ย.61-22 เม.ย.61
26 เม.ย.61-29 เม.ย.61
ราคาทัวร์: 10,999
10,999
13,999
13,999
10,999
10,999
10,999
10,999
10,999
10,999
13,999
13,999
10,999
13,999
หมายเหตุ -
-
-
-
วันมาฆบูชา
-
-
-
-
-
-
วันสงกรานต์
-
-

กรุงเทพฯ– กรุงฮานอย-โชว์หุ่นกระบอกน้ำ ฮานอย-ลาวไก-ซาปา-ชมหมู่บ้านกั๊ตกั๊ต-ชมน้ำตกสีเงิน-ตลาดซาปา  ซาปา-เขาฮามลอง-ถ่ายรูปชายแดนเวียดนาม+จีน-ฮานอย-วัดหง๊อกเซิน-ช็อปปิ้งถนน 36 สาย ฮานอย –กรุงเทพฯ

Last Updated on Friday, 02 February 2018 15:28

PLV02 ฮานอย ฮาลอง 3 วัน 2 คืน เดือน ม.ค.-ต.ค.61 เริ่มต้น 8999 (FD)

11vvvvv
รหัสทัวร์: PLV02
สายการบิน: FD
ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน
ประเทศ : ทัวร์เวียดนาม
ราคาเริ่มต้น: 8,999
พักโรงแรม 2 คืน
อาหาร 7 มื้อ
วันที่เดินทาง: 03-05 ก.พ.
10-12 ก.พ.
17-19 ก.พ.
18-20 ก.พ.
24-26 ก.พ.
25-27 ก.พ.
03-05 มี.ค.
04-06 มี.ค.
10-12 มี.ค.
11-13 มี.ค.
17-19 มี.ค.
18-20 มี.ค.
24-26 มี.ค.
31 มี.ค.-02 เม.ย.
01-03 เม.ย.
06-08 เม.ย.
07-09 เม.ย.
08-10 เม.ย.
13-15 เม.ย.
14-16 เม.ย.
15-17 เม.ย.
16-18 เม.ย.
21-23 เม.ย.
22-24 เม.ย.
28-30 เม.ย.
29 เม.ย.-01 พ.ค.
05-07 พ.ค.
06-08 พ.ค.
12-14 พ.ค.
13-15 พ.ค.
19-21 พ.ค.
20-22 พ.ค.
26-28 พ.ค.
27-29 พ.ค.
02-04 มิ.ย.
03-05 มิ.ย.
09-11 มิ.ย.
10-12 มิ.ย.
16-18มิ.ย.
17-19 มิ.ย.
23-25 มิ.ย.
24-26 มิ.ย.
30 มิ.ย.-02ก.ค.
01-03 ก.ค.
07-09 ก.ค.
08-10 ก.ค.
14-16 ก.ค.
15-17 ก.ค.
21-23 ก.ค.
22-24 ก.ค.
28-30 ก.ค.
29-31 ก.ค.
04-06 ส.ค.
05-07 ส.ค.
11-13 ส.ค.
12-14 ส.ค.
18-20 ส.ค.
19-21 ส.ค.
25-27 ส.ค.
26-28 ส.ค.
01-03 ก.ย.
02-04 ก.ย.
08-10 ก.ย.
09-11 ก.ย.
15-17 ก.ย.
16-18 ก.ย.
22-24 ก.ย.
23-25 ก.ย.
29 ก.ย.-01 ต.ค.
30 ก.ย.-02 ต.ค.
06-08 ต.ค.
07-09 ต.ค.
13-15 ต.ค.
14-16 ต.ค.
20-22 ต.ค.
22-24 ต.ค.
21-23 ต.ค.
ราคาทัวร์: 9,999
9,999
8,888
8,888
8,888
8,888
8,888
8,888
8,888
8,888
8,888
8,888
8,888
8,888
8,888
9,888
9,888
9,888
11,900
11,900
11,900
9,999
8,888
8,888
9,555
10,500
9,999
8,888
9,555
8,888
8,888
8,888
8,888
8,888
8,888
8,888
8,888
8,888
8,888
8,888
8,888
8,888
8,888
8,888
9,999
11,500
8,888
8,888
8,888
8,888
8,888
8,888
8,888
8,888
9,999
10,900
8,888
8,888
8,888
8,888
8,888
8,888
8,888
8,888
8,888
8,888
8,888
8,888
8,888
8,888
9,888
8,888
8,888
8,888
9,888
9,888
10,900
หมายเหตุ -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
วันจักรี
-
-
วันสงกรานต์
วันสงกรานต์
วันสงกรานต์
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
วันแม่
วันแม่
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
วันปิยมหาราช

กรุงเทพฯ – ฮานอย – วิหารวรรณกรรม – ฮาลอง – ไนท์มาเก็ตฮาลอง ฮาลอง – ชมถ้ำนางฟ้า – ฮานอย – วัดเฉินก๊วก – ทะเลสาบตะวันตก
ฮานอย – จัตุรัสบาดิงห์ – สุสานประธานาธิบดี โฮจิมินห์ – ทำเนียบประธานาธิบดี – บ้านพักลุงโฮ – วัดเจดีย์เสาเดียว – พิพิธภัณฑ์โฮจิมินห์ – สะพานแสงอาทิตย์ – ทะเลสาบคืนดาบ – วัดหงอกเซิน – ถนน 36 สายเก่า – ชมโชว์ระบำตุ๊กตาหุ่นกระบอกน้ำ – กรุงเทพ

Last Updated on Friday, 02 February 2018 15:35

BEVN01VJ เวียดนามใต้ ดาลัด หนีร้อน นั่งกระเช้า 3 วัน 2 คืน เดือน ม.ค.-มีค.61 เริ่มต้น 8,900 (VZ)

111111111Notre Dame Cathedral
รหัสทัวร์: BEVN01VJ
สายการบิน: VZ
ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน
ประเทศ : ทัวร์เวียดนาม
ราคาเริ่มต้น: 8,900
พักโรงแรม 2 คืน
อาหาร 6 มื้อ
วันที่เดินทาง: 2 ก.พ.61-4 ก.พ.61
9 ก.พ.61-11 ก.พ.61
16 ก.พ.61-18 ก.พ.61
23 ก.พ.61-25 ก.พ.61
9 มี.ค.61-11 มี.ค.61
23 มี.ค.61-25 มี.ค.61
ราคาทัวร์: 9,900
9,900
10,900
10,900
9,900
9,900
หมายเหตุ -
-
วันตรุษจีน
-
-
-

กรุงเทพฯ-ดาลัด-น้ำตกดาลันตา-ROLLER COSTER-CRAZY HOUSE -ช้อปปิ้งตลาดราตรีดาลัด นั่งกระเช้าไฟฟ้า-วัดตั๊กลัม-พระราชวังฤดูร้อน-สวนดอกไม้-Clay Pot Village- ช้อปปิ้งตลาดราตรีดาลัท ดาลัท-กรุงเทพ

Last Updated on Friday, 02 February 2018 15:29

PLV03 ดาลัด มุยเน่ 3 วัน 2 คืน เดือน ม.ค.-มี.ค.61 เริ่มต้น 8,999 (VZ)

1vitenam
รหัสทัวร์: PLV03
สายการบิน: VZ
ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน
ประเทศ : ทัวร์เวียดนาม
ราคาเริ่มต้น: 8,999
พักโรงแรม 2 คืน
อาหาร 5 มื้อ
วันที่เดินทาง: 02 - 04 ก.พ. 61
09 - 11 ก.พ. 61
16 - 18 ก.พ. 61
23 - 25 ก.พ. 61
02 - 04 มี.ค. 61
09 – 11 มี.ค. 61
16 - 18 มี.ค. 61
ราคาทัวร์: 8,888
8,888
10,999
8,888
8,888
8,888
8,888
หมายเหตุ -
-
วันตรุษจีน
-
-
-
-

กรุงเทพฯ – ดาลัด – จังหวัดฟานเทียด มุยเน่ – ลำธารนางฟ้า (Fairly Stream) – ทะเลทรายแดง (Red Sand Dunce) - ทะเลทรายขาว (White Sand Dunce)
เมืองมุยเน่ - เมืองตากอากาศ ดาลัด – กระเช้าเตี่ยนลัม – น้ำตกดาทันลา (รถราง) – พระราชวังฤดูร้อนของจักรพรรดิ เป๋าได๋– CRAZY HOUSE – ตลาดพื้นเมืองดาลัด
เมืองดาลัด – สวนพฤกษศาสตร์ดาลัด – หุบเขาแห่งความรัก – กรุงเทพ

Last Updated on Friday, 02 February 2018 15:37

BEVN02 โฮจิมินห์ซิตี๋ มุยเน่ 3 วัน 2 คืน เดือน ม.ค.-มี.ค.61. เริ่มต้น 9,900 (DD)

1Ho Chi Minh Mausoleum
รหัสทัวร์: BEVN02
สายการบิน: DD
ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน
ประเทศ : ทัวร์เวียดนาม
ราคาเริ่มต้น: 9,900
พักโรงแรม 2 คืน
อาหาร 7 มื้อ
วันที่เดินทาง: 9 ก.พ.61-11 ก.พ.61
23 ก.พ.61-25 ก.พ.61
1 มี.ค.61-3 มี.ค.61
16 มี.ค.61-18 มี.ค.61
ราคาทัวร์: 9,900
9,900
10,900
9,900
หมายเหตุ -
-
วันมาฆบูชา
-

กรุงเทพฯ-โฮจิมินห์ซิตี้–ฟานเทียด(มุยเน่)-ทะเลทรายขาว-ทะเลทรายแดง มุยเน่ - โฮจิมินห์–พิพิธภัณฑ์สงคราม - ล่องเรือชมทัศนียภาพแม่น้ำไซง่อนพร้อมชมโชว์  โฮจิมินห์ -โบสถ์นอร์ทเธอร์ดาม–กรมไปรษณีย์กลาง-ไชน่าทาวน์–วัดเทียนหาว–มื้อกลางวันแบบบุฟเฟ่ต์นานาชาติ ณPALACESAIGON–อนุสาวรีย์ลุงโฮ-ตลาดเบนถัน – กรุงเทพ

Last Updated on Friday, 02 February 2018 15:36

SPVN003C เวียดนาม ฮานอย ซาปา ฟานซิปัน 4 วัน 3 คืน เดือน ก.พ.-มิย.61.เริ่มต้น 14,900 (QR)

11วัดหลิน
รหัสทัวร์: SPVN003C
สายการบิน: QR
ระยะเวลา: 4 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์เวียดนาม
ราคาเริ่มต้น: 14,900
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 9 มื้อ
วันที่เดินทาง: 04-07 กุมภาพันธ์ 2561
10-13 กุมภาพันธ์ 2561
25-28 กุมภาพันธ์ 2561
14-17 มีนาคม 2561
18-21 มีนาคม 2561
28-31 มีนาคม 2561
13-16 เมษายน 2561
25-28 เมษายน 2561
06-09 พฤษภาคม 2561
16-19 พฤษภาคม 2561
20-23 พฤษภาคม 2561
13-16 มิถุนายน 2561
17-20 มิถุนายน 2561
27-30 มิถุนายน 2561
ราคาทัวร์: 14,900.-
14,900.-
14,900.-
14,900.-
14,900.-
14,900.-
15,900.-
14,900.-
14,900.-
14,900.-
14,900.-
14,900.-
14,900.-
14,900.-
หมายเหตุ -
-
-
-
-
-
วันสงกรานต์
-
-
-
-
-
-
-

กรุงเทพฯ – ฮานอย – ฮาลอง
ฮานอย–ล่องเรือฮาลอง –ฮานอย - โชว์หุ่นกระบอกน้ำ -การค้า 36 สาย
ฮานอย -ลาวกาย – ซาปา – ยอดเขาฟาสนซิปัน– หุบเขาฮามลอง – ตลาดแห่งความรัก
ซาปา– ลาวกาย – ฮานอย– กรุงเทพฯ

Last Updated on Friday, 02 February 2018 15:39

BEVN03 โฮจิมินห์ มุยเน่ ดาลัด 4 วัน 3 คืน เดือน ธ.ค.60-มี.ค.61 เริ่มต้น 11,900 (DD)

1vitenam
รหัสทัวร์: BEVN03
สายการบิน: DD
ระยะเวลา: 4 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์เวียดนาม
ราคาเริ่มต้น: 11,900
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 10 มื้อ
วันที่เดินทาง: 2 ก.พ.61-5 ก.พ.61
9 ก.พ.61-12 ก.พ.61
16 ก.พ.61-19 ก.พ.61
23 ก.พ.61-26 ก.พ.61
1 มี.ค.61-4 มี.ค.61
9 มี.ค.61-12 มี.ค.61
16 มี.ค.61-19 มี.ค.61
23 มี.ค.61-26 มี.ค.61
30 มี.ค.61-2 เม.ย.61
ราคาทัวร์: 11,900
11,900
12,900
12,900
12,900
11,900
11,900
11,900
11,900
หมายเหตุ -
-
วันตรุษจีน
-
วันมาฆบูชา
-
-
-
-

กรุงเทพฯ-โฮจิมินห์ซิตี้–อุโมงค์กู่จี–ล่องเรือชมทัศนียภาพแม่น้ำไซง่อนยามค่ำคืนพร้อมอาหารเย็น+ชมโชว์บนเรือ โฮจิมินห์-ฟานเทียด(มุยเน่)-ทะเลทรายขาว-ทะเลทรายแดง-ชมลำธาร FAIRYSTREAM ดาลัท-Crazy house-พระราชวังฤดูร้อน-นั่งกระเช้าไฟฟ้า-วัดตั๊กลัม-สวนดอกไม้-ช้อปปิ้งตลาดราตรีดาลัท ดาลัท-โฮจิมินห์-จัตุรัสโฮจิมินห์-อนุสาวรีย์ประธานาธิบดีโฮจิมินห์-โบสถ์นอร์ธเธอดัม-ช้อปปิ้งตลาดเบนถัน–กรุงเทพ

Last Updated on Friday, 02 February 2018 15:38

ZGDAD01 เว้ ดานัง ฮอยอัน DREAM CENTRAL 3 วัน 2 คืน เดือน กพ.-มิย.61 เริ่มต้น 10,888 (PG)

111111111Notre Dame Cathedral
รหัสทัวร์: ZGDAD01
สายการบิน: PG
ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน
ประเทศ : ทัวร์เวียดนาม
ราคาเริ่มต้น: 10,888
พักโรงแรม 2 คืน
อาหาร 5 มื้อ
วันที่เดินทาง: 24 – 26 กุมภาพันธ์ 2561
29 เม.ย. – 01 พ.ค. 2561
01 – 03 มิถุนายน 2561
22 – 24 มิถุนายน 2561
ราคาทัวร์: 11,888
10,888
10,888
10,888
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – เมืองดานัง – เมืองเว้ – พระราชวังเว้ – ตลาดดองบา - ล่องเรือมังกรชมแม่น้ำหอม
เมืองเว้ - วัดเทียนมู่ – สุสานจักรพรรดิไคดิงห์ – เมืองฮอยอัน -หมู่บ้านแกะสลัก - สะพานญี่ปุ่น - บ้านเลขที่ 101 – เมืองดานัง
หาดหมีเคว – วัดหลินอึ๋ง - ตลาดฮาน - สนามบินดานัง – กรุงเทพ

Last Updated on Wednesday, 10 January 2018 16:11

BEVN04SL เวียดนามเหนือ ฮานอย ฮาลอง 3 วัน 2 คืน เดือน พ.ย.60-มี.ค.61.เริ่มต้น 9,900 (SL)

111Tavan Village
รหัสทัวร์: BEVN04SL
สายการบิน: SL
ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน
ประเทศ : ทัวร์เวียดนาม
ราคาเริ่มต้น: 9,900
พักโรงแรม 2 คืน
อาหาร 10 มื้อ
วันที่เดินทาง: 2 ก.พ.61-4 ก.พ.61
9 ก.พ.61-11 ก.พ.61
23 ก.พ.61-25 ก.พ.61
9 มี.ค.61-11 มี.ค.61
16 มี.ค.61-18 มี.ค.61
ราคาทัวร์: 9,900
9,900
9,900
9,900
9,900
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ-กรุงฮานอย-ลาวไก-ซาปา-ชมหมู่บ้านกั๊ตกั๊ต-ชมน้ำตกสีเงิน-ตลาดซาปา - สะพานหวาย(TAVAN VILLAGE)-ถ่ายรูปชายแดนเวียดนาม+จีน-ฮานอย - ฮานอย-นิงบิงห์-ล่องเรือชมถ้ำตามก๊ก (TAM COC)-ฮาลอง-ร้านยา-ตลาดราตรีฮาลอง - ล่องเรือชมทัศนียภาพรอบอ่าวฮาลอง-ถ้ำนางฟ้า-หมู่บ้านชาวประมง-ฮานอย-ร้านหยก-ถนน36สาย-กรุงเทพฯ

Last Updated on Tuesday, 30 January 2018 09:59

ZGDAD02 เว้ ดานัง บานาฮิลล์ GRAND CENTRAL 4 วัน 3 คืน เดือน มค.มิย.61 เริ่มต้น 12,888 (PG)

11สุสาน
รหัสทัวร์: ZGDAD02
สายการบิน: PG
ระยะเวลา: 4 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์เวียดนาม
ราคาเริ่มต้น: 12,888
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 7 มื้อ
วันที่เดินทาง: 01 – 04 กุมภาพันธ์ 2561
22 – 25 มีนาคม 2561
29 มี.ค. – 01 เม.ย. 2561
05 – 08 เมษายน 2561
19 – 22 เมษายน 2561
17 – 20 พฤษภาคม 2561
24 – 27 พฤษภาคม 2561
14 – 17 มิถุนายน 2561
28 มิ.ย. – 01 ก.ค. 2561
ราคาทัวร์: 12,888
13,888
13,888
13,888
12,888
12,888
12,888
12,888
12,888
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – เมืองดานัง – เมืองเว้ – พระราชวังเว้ - ตลาดดองบา - ล่องเรือมังกรชมแม่น้ำหอม
เมืองเว้ - วัดเทียนมู่ – สุสานจักรพรรดิไคดิงห์ – หมู่บ้านแกะสลัก - ฮอยอัน – สะพานญี่ปุ่น - บ้านเลขที่ 101 – เมืองดานัง
เมืองดานัง –บานาฮิล(นั่งกระเช้าไฟขึ้น-ลง) – FANTASY PAKR - สะพานแห่งความรักสะพานมังกร – ดานัง
เมืองดานัง – หาดหมีเคว – วัดหลินอึ๋ง – ตลาดฮานดานัง – สนามบินดานัง– ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ– กรุงเทพ

Last Updated on Tuesday, 30 January 2018 10:00

BEVN05SL เวียดนาม ฮานอย ซาปา นิงบิงห์ ฟานซิปัน 4 วัน 3 คืน เดือน ก.พ.-มิ.ย.เริ่มต้น 11,900 (SL)

11
รหัสทัวร์: BEVN05SL
สายการบิน: SL
ระยะเวลา: 4 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์เวียดนาม
ราคาเริ่มต้น: 11,900
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 10 มื้อ
วันที่เดินทาง: 18 ก.พ.61-21 ก.พ.61
23 ก.พ.61-26 ก.พ.61
25 ก.พ.61-28 ก.พ.61
2 มี.ค.61-5 มี.ค.61
4 มี.ค.61-7 มี.ค.61
9 มี.ค.61-12 มี.ค.61
11 มี.ค.61-14 มี.ค.61
16 มี.ค.61-19 มี.ค.61
18 มี.ค.61-21 มี.ค.61
25 มี.ค.61-28 มี.ค.61
30 มี.ค.61-2 เม.ย.61
1 เม.ย.61-4 เม.ย.61
6 เม.ย.61-9 เม.ย.61
8 เม.ย.61-11 เม.ย.61
13 เม.ย.61-16 เม.ย.61
15 เม.ย.61-18 เม.ย.61
20 เม.ย.61-23 เม.ย.61
22 เม.ย.61-25 เม.ย.61
27 เม.ย.61-30 เม.ย.61
29 เม.ย.61-2 พ.ค.61
4 พ.ค.61-7 พ.ค.61
6 พ.ค.61-9 พ.ค.61
11 พ.ค.61-14 พ.ค.61
13 พ.ค.61-16 พ.ค.61
18 พ.ค.61-21 พ.ค.61
20 พ.ค.61-23 พ.ค.61
25 พ.ค.61-28 พ.ค.61
27 พ.ค.61-30 พ.ค.61
1 มิ.ย.61-4 มิ.ย.61
3 มิ.ย.61-6 มิ.ย.61
8 มิ.ย.61-11 มิ.ย.61
10 มิ.ย.61-13 มิ.ย.61
15 มิ.ย.61-18 มิ.ย.61
17 มิ.ย.61-20 มิ.ย.61
22 มิ.ย.61-25 มิ.ย.61
24 มิ.ย.61-27 มิ.ย.61
29 มิ.ย.61-2 ก.ค.61
ราคาทัวร์: 12,900
11,900
12,900
12,900
12,900
11,900
11,900
11,900
11,900
11,900
11,900
11,900
12,900
12,900
13,900
12,900
11,900
11,900
12,900
12,900
11,900
11,900
11,900
11,900
11,900
11,900
11,900
11,900
11,900
11,900
11,900
11,900
11,900
11,900
11,900
11,900
11,900
หมายเหตุ -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
วันจักรี
-
วันสงกรานต์
วันสงกรานต์
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

กรุงเทพฯ-กรุงฮานอย-ลาวไก-ซาปา-ถ่ายรูปชายแดนเวียดนาม+จีน+ลาวไก+ตลาดซาปา
ซาปา-ชมหมู่บ้านกั๊ตกั๊ต-น้ำตกสีเงิน-นั่งกระเช้าขึ้นเขาฟานซีปัน-ซาปา
ฮานอย-ทะเลสาบคืนดาบ-สะพานแสงอาทิตย์-วัดหง๊อกซิน-โชว์หุ่นกระบอกน้ำ
ฮานอย-นิงก์บิงห์-ล่องเรือชมถ้ำตามก๊ก-อิสระช้อปปิ้งถนน 36 สาย-กรุงเทพ

Last Updated on Friday, 02 February 2018 15:41

ZGDAD03 เว้ ดานัง ฮอยอัน ROMANTIC BANAHILLS 4 วัน 3 คืน เดือน กพ.-สค.61 เริ่มต้น 12,888 (FD)

111 Bai Dinh
รหัสทัวร์: ZGDAD03
สายการบิน: FD
ระยะเวลา: 4 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์เวียดนาม
ราคาเริ่มต้น: 12,888
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 9 มื้อ
วันที่เดินทาง: 24 – 27 กุมภาพันธ์ 2561
08 – 11 มีนาคม 2561
15 – 18 มีนาคม 2561
12 – 15 เมษายน 2561
26 – 29 เมษายน 2561
03 – 06 พฤษภาคม 2561
07 – 10 มิถุนายน 2561
19 – 22 กรกฎาคม 2561
09 – 12 สิงหาคม 2561
30 ส.ค. – 02 ก.ย. 2561
ราคาทัวร์: 13,888
13,888
13,888
16,888
12,888
12,888
12,888
12,888
12,888
12,888
หมายเหตุ -
-
-
วันสงกรานต์
-
-
-
-
วันแม่
-

กรุงเทพฯ – ท่าอากาศยานดอนเมือง– เมืองดานัง – เมืองเว้ – พระราชวังเว้ - ตลาดดองบา - ล่องเรือมังกรชมแม่น้ำหอม
เมืองเว้ - วัดเทียนมู่ – สุสานจักรพรรดิไคดิงห์ – หมู่บ้านแกะสลัก - ล่องเรือกระด้งหมู่บ้านกั๊มทาน - ฮอยอัน – สะพานญี่ปุ่น - บ้านเลขที่ 101 – เมืองดานัง
เมืองดานัง –บานาฮิล(นั่งกระเช้าไฟขึ้น-ลง) – FANTASY PAKR– ตลาดฮานดานัง สะพานแห่งความรักสะพานมังกร – ดานัง
เมืองดานัง – หาดหมีเคว – วัดหลินอึ๋ง– สนามบินดานัง– ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ– กรุงเทพ

Last Updated on Friday, 02 February 2018 15:45

BEVN05SL เวียดนาม ฮานอย ซาปา นิงบิงห์ ฟานซิปัน 4 วัน 3 คืน เดือน ม.ค.-มี.ค.เริ่มต้น 11,900 (SL)

1เวียดจูบกัน
รหัสทัวร์: BEVN05SL
สายการบิน: SL
ระยะเวลา: 4 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์เวียดนาม
ราคาเริ่มต้น: 11,900
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 9 มื้อ
วันที่เดินทาง: 2 ก.พ.61-5 ก.พ.61
4 ก.พ.61-7 ก.พ.61
9 ก.พ.61-12 ก.พ.61
11 ก.พ.61-14 ก.พ.61
16 ก.พ.61-19 ก.พ.61
18 ก.พ.61-21 ก.พ.61
23 ก.พ.61-26 ก.พ.61
25 ก.พ.61-28 ก.พ.61
2 มี.ค.61-5 มี.ค.61
4 มี.ค.61-7 มี.ค.61
9 มี.ค.61-12 มี.ค.61
11 มี.ค.61-14 มี.ค.61
16 มี.ค.61-19 มี.ค.61
18 มี.ค.61-21 มี.ค.61
ราคาทัวร์: 11,900
11,900
11,900
11,900
12,900
12,900
11,900
12,900
12,900
12,900
11,900
11,900
11,900
11,900
หมายเหตุ -
-
-
-
วันตรุษจีน
-
-
-
-
-
-
-
-
-

กรุงเทพ-เวียดนาม-ฮานอย-ซาปา-นิงบิงห์-ฟานซิปัน-กรุงเทพฯ

Last Updated on Friday, 02 February 2018 15:43

ZGHAN05 เวียดนาม ฟานซิปัน HIGHEST FANSIPAN 4 วัน 3 วัน เดือน กพ.-มิย.61 เริ่มต้น 12,888 (FD)

111สะพานมังกร
รหัสทัวร์: ZGHAN05
สายการบิน: FD
ระยะเวลา: 4 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์เวียดนาม
ราคาเริ่มต้น: 12,888
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 10 มื้อ
วันที่เดินทาง: 08 – 11 กุมภาพันธ์ 2561
01 – 04 มีนาคม 2561
08 – 11 มีนาคม 2561
15 – 18 มีนาคม 2561
22 - 25 มีนาคม 2561
29 มี.ค. – 01 เม.ย. 2561
05 – 08 เมษายน 2561
06 – 09 เมษายน 2561
15 – 18 เมษายน 2561
19 – 22 เมษายน 2561
26 – 29 เมษายน 2561
03 – 06 พฤษภาคม 2561
10 – 13 พฤษภาคม 2561
24 – 27 พฤษภาคม 2561
31 พ.ค. – 03 มิ.ย. 2561
07 – 10 มิถุนายน 2561
14 – 17 มิถุนายน 2561
21 – 24 มิถุนายน 2561
28 มิ.ย. – 01 ก.ค. 2561
ราคาทัวร์: 12,888
13,888
12,888
12,888
12,888
12,888
13,888
13,888
12,888
12,888
12,888
12,888
12,888
12,888
12,888
12,888
12,888
12,888
12,888
หมายเหตุ -
วันมาฆบูชา
-
-
-
-
-
วันจักรี
วันสงกรานต์
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

กรุงเทพฯ –ท่าอากาศยานดอนเมือง –ท่าอากาศยานนอยไบ – เมืองฮานอย – ลาวไก – เมืองซาปา – หมู่บ้าน CAT CAT VILLAGE – ตลาด LOVE MARKET
เมืองซาปา –ภูเขาฮามรอง–SILVER WATER FALL (น้ำตกสีเงิน) –กระเช้าไฟฟ้า – ยอดเขาฟานซิปัน – ตลาด LOVE MARKET
เมืองซาปา – ชายแดนเวียดนาม จีน -ตลาด COC LEU MARKET –เมืองนิงบิงห์(ฮาลองบก)
เมืองนิงบิงห์ (ฮาลองบก) – ถ้ำตามก๊ก – ล่องเรือกระจาด – ตลาดพื้นเมือง – วัดบายดิงห์ - เมืองฮานอย –ท่าอากาศยานนอยไบ –ท่าอากาศยานดอนเมือง – กรุงเทพ

Last Updated on Friday, 02 February 2018 15:48

BEVN06 เวียดนาม ฮานอย ฮาลอง ซาปา นิงบิงห์ 4 วัน 3 คืน เดือน พ.ย.60-เม.ย.61.เริ่มต้น 11,900 (FD)

1vitenam
รหัสทัวร์: BEVN06
สายการบิน: FD
ระยะเวลา: 4 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์เวียดนาม
ราคาเริ่มต้น: 11,900
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 10 มื้อ
วันที่เดินทาง: 10 ก.พ.61-13 ก.พ.61
17 ก.พ.61-20 ก.พ.61
24 ก.พ.61-27 ก.พ.61
3 มี.ค.61-6 มี.ค.61
10 มี.ค.61-13 มี.ค.61
17 มี.ค.61-20 มี.ค.61
24 มี.ค.61-27 มี.ค.61
31 มี.ค.61-3 เม.ย.61
7 เม.ย.61-10 เม.ย.61
12 เม.ย.61-15 เม.ย.61
21 เม.ย.61-24 เม.ย.61
28 เม.ย.61-1 พ.ค.61
ราคาทัวร์: 12,900
12,900
12,900
12,900
11,900
11,900
11,900
11,900
12,900
15,900
11,900
13,900
หมายเหตุ -
-
-
-
-
-
-
-
-
วันสงกรานต์
-
-

กรุงเทพฯ-กรุงฮานอย-ลาวไก-ซาปา-ชมหมู่บ้านกั๊ตกั๊ต-ชมน้ำตกสีเงิน-ตลาดซาปา ซาปา-เขาฮามลอง-ถ่ายรูปชายแดนเวียดนาม+จีน-ฮานอย ฮานอย-นิงบิงห์-ล่องเรือชมถ้ำตามก๊ก (TAM COC)-ฮาลอง-ร้านยา-ตลาดราตรีฮาลอง ล่องเรือชมทัศนียภาพรอบอ่าวฮาลอง-ถ้ำนางฟ้า-หมู่บ้านชาวประมง-ฮานอย-ร้านหยก-ถนน36สาย-กรุงเทพฯ

Last Updated on Friday, 02 February 2018 15:46

ZGHAN09 เวียดนาม ซาปา IN LOVE 4 วัน 3 คืน เดือน มค.-เมษ.61 เริ่มต้น 12,888 (QR)

1 ล่องเรือกระจาด
รหัสทัวร์: ZGHAN09
สายการบิน: QR
ระยะเวลา: 4 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์เวียดนาม
ราคาเริ่มต้น: 12,888
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 9 มื้อ
วันที่เดินทาง: 03 – 06 กุมภาพันธ์ 2561
08 – 11 กุมภาพันธ์ 2561
09 – 12 กุมภาพันธ์ 2561
01 – 04 มีนาคม 2561
09 – 12 มีนาคม 2561
16 – 19 มีนาคม 2561
23 – 26 มีนาคม 2561
30 มี.ค. – 02 เม.ย. 2561
12 – 15 เมษายน 2561
13 – 16 เมษายน 2561
14 – 17 เมษายน 2561
ราคาทัวร์: 13,888
13,888
13,888
13,888
12,888
12,888
12,888
12,888
15,888
15,888
14,888
หมายเหตุ -
-
-
วันมาฆบูชา
-
-
-
-
วันสงกรานต์
วันสงกรานต์
วันสงกรานต์

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – ท่าอากาศยานนอยไบ – เมืองฮานอย - ถนน 36 สาย - ระบำตุ๊กตาหุ่นกระบอกน้ำ
เมืองฮานอย –จัตุรัสบาดิงห์ – สุสานโฮจิมินห์ – ทำเนียบประธานาธิบดี – บ้านพักลุงโฮ – วัดเจดีย์เสาเดียว – เมืองซาปา - ตลาด LOVE MARKET
เมืองซาปา -หมู่บ้าน CAT CAT - SILVER WATER FALL (น้ำตกสีเงิน) – ยอดเขาฟานซิปัน – กระเช้าไฟฟ้า - ตลาด LOVE MARKET
เมืองซาปา – เมืองฮานอย –วัดเจิ่นกว๊อก–ท่าอากาศยานนอยไบ–ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ– กรุงเทพ

Last Updated on Friday, 02 February 2018 15:50

BEVN061 ฮานอย ฮาลอง ซาปา นิงบิงห์ ฟานซิปัน 4 วัน 3 คืน เดือน ธ.ค.60-เม.ย.61.เริ่มต้น 12,900 (FD)

111
รหัสทัวร์: BEVN061
สายการบิน: FD
ระยะเวลา: 4 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์เวียดนาม
ราคาเริ่มต้น: 12,900
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 12 มื้อ
วันที่เดินทาง: 10 ก.พ.61 - 13 ก.พ.61
17 ก.พ.61 - 20 ก.พ.61
24 ก.พ. - 27 ก.พ.61
3 มี.ค. - 6 มี.ค.61
10 มี.ค.61 - 13 มี.ค.61
17 มี.ค.61 - 20 มี.ค.61
24 มี.ค.61-27 มี.ค.61
31 มี.ค.61-3 เม.ย.61
7 เม.ย.61-10 เม.ย.61
12 เม.ย.61-15 เม.ย.61
21 เม.ย.61-24 เม.ย.61
28 เม.ย.61-1 พ.ค.61
ราคาทัวร์: 13,900
13,900
13,900
13,900
12,900
12,900
12,900
12,900
12,900
16,900
12,900
14,900
หมายเหตุ -
-
-
-
-
-
-
-
-
วันสงกรานต์
-
-

กรุงเทพฯ-กรุงฮานอย-ลาวไก-ซาปา-ชมหมู่บ้านกั๊ตกั๊ต-ชมน้ำตกสีเงิน-ตลาดซาปา ซาปา-นั่งกระเช้าขึ้นเขาฟานซีปัน-ฮานอย ฮานอย-นิงบิงห์-ล่องเรือชมถ้ำตามก๊ก (TAM COC)-ฮาลอง-ร้านยา-ตลาดราตรีฮาลอง ล่องเรือชมทัศนียภาพรอบอ่าวฮาลอง-ถ้ำนางฟ้า-หมู่บ้านชาวประมง-ฮานอย-ร้านหยก-ถนน36สาย-กรุงเทพ

Last Updated on Friday, 02 February 2018 15:49

ZGHAN10 ฮาลองเบย์ ไฮฟอง 3 วัน 2 คืน เดือน มค-มีค.61 เริ่มต้น 9,888 (VJ)

1 วัดหงอกเซิน
รหัสทัวร์: ZGHAN10
สายการบิน: VJ
ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน
ประเทศ : ทัวร์เวียดนาม
ราคาเริ่มต้น: 9,988
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 6 มื้อ
วันที่เดินทาง: 02 – 04 กุมภาพันธ์ 2561
09 – 11 กุมภาพันธ์ 2561
23 – 25 กุมภาพันธ์ 2561
02 – 04 มีนาคม 2561
09 – 11 มีนาคม 2561
16 – 18 มีนาคม 2561
23 – 25 มีนาคม 2561
ราคาทัวร์: 9,888
9,888
10,888
9,888
9,888
10,888
10,888
หมายเหตุ

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – ไฮฟอง – ฮาลอง – ตลาด NIGHT MARKET
เมืองฮาลอง - ท่าเรือโห่งไก - ฮาลอง เบย์– ถ้ำสวรรค์ - เกาะไก่ชน – นั่งกระเช้า2ชั้น นั่งชิงช้าสวรรค์ SUNWHEEL -เมืองฮานอย - ระบำตุ๊กตาหุ่นกระบอกน้ำ - ถนน 36 สาย
เมืองฮานอย –จัตุรัสบาดิงห์– สุสานโฮจิมินห์ - ท่าอากาศยานนอยไบ- ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - กรุงเทพฯ

Last Updated on Tuesday, 30 January 2018 10:02

BEVN07 เวียดนาม ฮานอย ซาปา นิงบิงห์ ฟานซิปัน 5 วัน 4 คืน เดือน ม.ค.-มี.ค.61 เริ่มต้น 13,900 (SL)

3 เขาฟานซีปันสูง
รหัสทัวร์: BEVN07
สายการบิน: SL
ระยะเวลา: 5 วัน 4 คืน
ประเทศ : ทัวร์เวียดนาม
ราคาเริ่มต้น: 13,900
พักโรงแรม 4 คืน
อาหาร 14 มื้อ
วันที่เดินทาง: 7 ก.พ.61-11 ก.พ.61
14 ก.พ.61-18 ก.พ.61
21 ก.พ.61-25 ก.พ.61
28 ก.พ.61-4 มี.ค.61
7 มี.ค.61-11 มี.ค.61
14 มี.ค.61-18 มี.ค.61
ราคาทัวร์: 13,900
14,900
13,900
14,900
13,900
13,900
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ-กรุงฮานอย-ลาวไก-ซาปา-ชมหมู่บ้านกั๊ตกั๊ต-น้ำตกสีเงิน-ตลาดซาปา-ซาปา-เขาฮามลอง-นั่งกระเช้าขึ้นเขาฟานซีปัน-ถ่ายรูปชายแดนเวียดนาม+จีน+ลาวไก-ลาวไก-ฮานอย-ทะเลสาบคืนดาบ-สะพานแสงอาทิตย์-วัดหง๊อกซิน-อิสระช้อปปิ้งถนน 36 สาย-โชว์หุ่นกระบอกน้ำ-ฮานอย-นิงก์บิงห์-ล่องเรือชมถ้ำตามก๊ก-ฮาลอง-ร้านยา-ตลาดกลางคืนเมืองฮาลอง-ฮาลอง-ล่องเรือชมทัศนียภาพรอบอ่าวฮาลอง-ถ้ำนางฟ้า-ร้านหยก-ฮานอย-กรุงเทพฯ

Last Updated on Tuesday, 30 January 2018 10:02

ZGHAN11 ฮานอย ซาปา DOUBLE FANSIPAN 3 วัน 2 คืน เดือน กพ-.มิย.61 เริ่มต้น 11,888 (FD)

111
รหัสทัวร์: ZGHAN11
สายการบิน: FD
ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน
ประเทศ : ทัวร์เวียดนาม
ราคาเริ่มต้น: 11,888
พักโรงแรม 2 คืน
อาหาร 7 มื้อ
วันที่เดินทาง: 10 – 12 กุมภาพันธ์ 2561
23 – 25 กุมภาพันธ์ 2561
01 – 03 มีนาคม 2561
09 – 11 มีนาคม 2561
16 – 18 มีนาคม 2561
17 – 19 มีนาคม 2561
23 – 25 มีนาคม 2561
24 – 26 มีนาคม 2561
30 มี.ค. – 01 เม.ย. 2561
05 – 07 เมษายน 2561
14 – 16 เมษายน 2561
15 – 17 เมษายน 2561
16 – 18 เมษายน 2561
29 เม.ย. – 01 พ.ค. 2561
04 – 06 พฤษภาคม 2561
08 – 10 มิถุนายน 2561
15 – 17 มิถุนายน 2561
22 – 24 มิถุนายน 2561
29 มิ.ย. – 01 ก.ค. 2561
ราคาทัวร์: 11,888
11,888
11,888
11,888
11,888
11,888
11,888
11,888
11,888
12,888
15,888
14,888
11,888
13,888
12,888
11,888
11,888
11,888
11,888
หมายเหตุ -
-
วันมาฆบูชา
-
-
-
-
-
-
-
วันสงกรานต์
วันสงกรานต์
-
-
-
-
-
-
-

ท่าอากาศยานดอนเมือง – ท่าอากาศยานนอยไบ - เมืองฮานอย - จัตุรัสบาดิงห์- สุสานโฮจิมินห์- ทำเนียบประธานาธิบดี - บ้านพักลุงโฮ - วัดเจดีย์เสาเดียว - เมืองซาปา - ตลาด LOVE MARKET
หมู่บ้าน CAT CAT - SILVER WATER FALL (น้ำตกสีเงิน) - กระเช้าไฟฟ้า - เขาฟานซิปัน
เมืองซาปา –ด่านชายแดนเวียดนามจีน- เมืองฮานอย–วัดหงอกเซิน - ถนน 36 สาย ท่าอากาศยานนอยไบ- ท่าอากาศยานดอนเมือง - กรุงเทพ

Last Updated on Friday, 02 February 2018 15:55

BEVN07 เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปาฟานซิปัน 5 วัน 4 คืน เดือน พ.ย-เม.ย.61 เริ่มต้น 13,900 (FD)

3 เขาฟานซีปันสูง
รหัสทัวร์: BEVN07
สายการบิน: FD
ระยะเวลา: 5 วัน 4 คืน
ประเทศ : ทัวร์เวียดนาม
ราคาเริ่มต้น: 13,900
พักโรงแรม 4 คืน
อาหาร 14 มื้อ
วันที่เดินทาง: 07-11 ก.พ. 61
14-18 ก.พ. 61
21-25 ก.พ. 61
28 ก.พ.- 4 มี.ค. 61
07-11 มี.ค. 61
14-18 มี.ค. 61
21-25 มี.ค. 61
28 มี.ค.- 1 เม.ย. 61
04-08 เม.ย. 61
11-15 เม.ย. 61
12-16 เม.ย. 61
13-17 เม.ย. 61
18-22 เม.ย. 61
25-29 เม.ย. 61
ราคาทัวร์: 13,900
14,900
13,900
14,900
13,900
13,900
13,900
13,900
14,900
15,900
14,900
14,900
14,900
14,900
หมายเหตุ -
-
-
-
-
-
-
-
-
วันสงกรานต์
วันสงกรานต์
วันสงกรานต์
-
-

กรุงเทพฯ-กรุงฮานอย-ลาวไก-ซาปา-ชมหมู่บ้านกั๊ตกั๊ต-น้ำตกสีเงิน-ตลาดซาปา-ซาปา-เขาฮามลอง-นั่งกระเช้าขึ้นเขาฟานซีปัน-ถ่ายรูปชายแดนเวียดนาม+จีน+ลาวไก-ลาวไก-ฮานอย-ทะเลสาบคืนดาบ-สะพานแสงอาทิตย์-วัดหง๊อกซิน-อิสระช้อปปิ้งถนน 36 สาย-โชว์หุ่นกระบอกน้ำ-ฮานอย-นิงก์บิงห์-ล่องเรือชมถ้ำตามก๊ก-ฮาลอง-ร้านยา-ตลาดกลางคืนเมืองฮาลอง-ฮาลอง-ล่องเรือชมทัศนียภาพรอบอ่าวฮาลอง-ถ้ำนางฟ้า-ร้านหยก-ฮานอย-กรุงเทพฯ

Last Updated on Friday, 02 February 2018 15:53

ZGHAN12 ฮานอย ซาปา ฮาลอง TOUCHING 4วัน 3 คืน เดือน มค-มิย.61 เริ่มต้น 12,888 (SL)

111555555
รหัสทัวร์: ZGHAN12
สายการบิน: SL
ระยะเวลา: 4 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์เวียดนาม
ราคาเริ่มต้น: 12,888
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 10 มื้อ
วันที่เดินทาง: 02 – 05 กุมภาพันธ์ 2561
09 – 12 กุมภาพันธ์ 2561
02 – 05 มีนาคม 2561
09 – 12 มีนาคม 2561
16 – 19 มีนาคม 2561
23 – 26 มีนาคม 2561
06 – 09 เมษายน 2561
13 – 16 เมษายน 2561
20 – 23 เมษายน 2561
27 – 30 เมษายน 2561
04 – 07 พฤษภาคม 2561
11 – 14 พฤษภาคม 2561
18 – 21 พฤษภาคม 2561
08 – 11 มิถุนายน 2561
22 – 25 มิถุนายน 2561
ราคาทัวร์: 13,888
13,888
13,888
13,888
12,888
12,888
13,888
15,888
12,888
12,888
12,888
12,888
12,888
12,888
12,888
หมายเหตุ -
-
-
-
-
-
วันจักรี
วันสงกรานต์
-
-
-
-
-
-
-

กรุงเทพฯ –ท่าอากาศยานดอนเมือง –ท่าอากาศยานนอยไบ – เมืองฮานอย – ลาวไก –เมืองซาปา - ภูเขาฮามรอง - ตลาด LOVE MARKET
เมืองซาปา - หมู่บ้าน CAT CAT VILLAGE - SILVER WATER FALL (น้ำตกสีเงิน) - ทะเลสาบคืนดาบ - วัดหงอกเซิน - ถนน 36 สาย
เมืองฮานอย–จัตุรัสบาดิงห์ - สุสานโฮจิมินห์ - ทำเนียบประธานาธิบดี - บ้านพักลุงโฮ - วัดเจดีย์เสาเดียว –เมืองฮาลอง- ตลาดฮาลอง NIGHT MARKET
เมืองฮาลอง - ฮาลอง เบย์ - ถ้ำสวรรค์ - เกาะไก่ชน - เมืองฮานอย - ท่าอากาศยานนอยไบ - ท่าอากาศยานดอนเมือง - กรุงเทพ

Last Updated on Friday, 02 February 2018 15:59

BEVN081 เวียดนามกลาง เว้ ดานัง ฮอยอัน 4 วัน 3 คืน เดือน ม.ค.-มิ.ย.61. เริ่มต้น 12,900 (FD)

111สะพานมังกร
รหัสทัวร์: BEVN081
สายการบิน: FD
ระยะเวลา: 4 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์เวียดนาม
ราคาเริ่มต้น: 12,900
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 8 มื้อ
วันที่เดินทาง: 2 ก.พ.61-5 ก.พ.61
9 ก.พ.61-12 ก.พ.61
16 ก.พ.61-19 ก.พ.61
23 ก.พ.61-26 ก.พ.61
2 มี.ค.61-5 มี.ค.61
9 มี.ค.61-12 มี.ค.61
16 มี.ค.61-19 มี.ค.61
23 มี.ค.61-26 มี.ค.61
6 เม.ย.61-9 เม.ย.61
13 เม.ย.61-16 เม.ย.61
20 เม.ย.61-23 เม.ย.61
27 เม.ย.61-30 เม.ย.61
4 พ.ค.61-7 พ.ค.61
11 พ.ค.61-14 พ.ค.61
18 พ.ค.61-21 พ.ค.61
25 พ.ค.61-28 พ.ค.61
1 มิ.ย.61-4 มิ.ย.61
8 มิ.ย.61-11 มิ.ย.61
15 มิ.ย.61-18 มิ.ย.61
22 มิ.ย.61-25 มิ.ย.61
29 มิ.ย.61-2 ก.ค.61
ราคาทัวร์: 12,900
13,900
13,900
13,900
13,900
13,900
12,900
12,900
13,900
16,900
12,900
13,900
15,900
13,900
13,900
15,900
12,900
12,900
12,900
12,900
12,900
หมายเหตุ -
-
วันตรุษจีน
-
-
-
-
-
วันจักรี
วันสงกรานต์
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

กรุงเทพฯ-สนามบินดานัง-เว้-พระราชวังเว้-ตลาด Dong Ba-ลงเรือมังกรล่องแม่น้ำหอม เจดีย์เทียนมู่-สุสานกษัตริย์ไคดิงห์-เมืองโบราณฮอยอัน–หมู่บ้านกั๊มทาน-นั่งเรือกระด้งฮอยอัน-วัดฟุ๊กเกี๋ยนบ้านโบราณ-สะพานญี่ปุ่น-ศาลกวนอู ฮอยอัน-นั่งกระเช้าขึ้นเขาบาน่าฮิลล์-ดานัง-วัดลินห์อึ๋ง-สะพานมังกร ดานัง-ช้อปปิ้งตลาดฮาน-กรุงเทพฯ

Last Updated on Friday, 02 February 2018 15:57

ZGSGN04 ดาลัด มุยเน่ UNIQUE DALAT MUINE 4 วัน 3 คืน เดือน มค.-เมย.61 เริ่มต้น 12,888 (VJ)

11111
รหัสทัวร์: ZGSGN04
สายการบิน: VJ
ระยะเวลา: 4 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์เวียดนาม
ราคาเริ่มต้น: 12,888
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 9 มื้อ
วันที่เดินทาง: 02 – 05 กุมภาพันธ์ 2561
09 – 12 กุมภาพันธ์ 2561
01 – 04 มีนาคม 2561
09 – 12 มีนาคม 2561
16 – 19 มีนาคม 2561
23 – 26 มีนาคม 2561
30 มี.ค. – 02 เม.ย. 2561
06 - 09 เมษายน 2561
12 – 15 เมษายน 2561
13 – 16 เมษายน 2561
14 – 17 เมษายน 2561
ราคาทัวร์: 13,888
13,888
12,888
12,888
13,888
13,888
13,888
14,888
15,888
15,888
15,888
หมายเหตุ -
-
วันมาฆบูชา
-
-
-
-
วันจักรี
วันสงกรานต์
วันสงกรานต์
วันสงกรานต์

กรุงเทพฯ - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ– ท่าอากาศยานTAN SON NHAT– เมืองโฮจิมินท์ – เมืองมุยเน่
เมืองมุยเน่ – ทะเลทรายขาว – ทะเลทรายแดง - FAIRY STREAM–ท่าเรือมุยเน– เมืองดาลัด–NIGHT MARKET
เมืองดาลัด–DALAT FLOWER GRADENS –CRAZY HOUSE- พระราชวังฤดูร้อน – น้ำตก DATANLA – นั่งโรลเลอร์โคสเตอร์ – นั่งกระเช้าไฟฟ้า - วัดตั๊กลัม–เมืองดาลัด
เมืองดาลัด – สนามบิน LIEN KHUONG – สนามบิน TAN SON NHAT– เมืองโฮจิมินท์ –ไปรษณีย์กลาง–โบสถ์นอร์ทเธอร์ดัม–ตลาดเบ๋นถั่น–ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – กรุงเทพฯ

Last Updated on Friday, 02 February 2018 16:02

BEVN081 เวียดนามกลาง เว้ ดานัง ฮอยอัน 4 วัน 3 คืน เดือน ม.ค.-เม.ย.61. เริ่มต้น 12,900 (PG)

111สะพานมังกร
รหัสทัวร์: BEVN081
สายการบิน: PG
ระยะเวลา: 4 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์เวียดนาม
ราคาเริ่มต้น: 12,900
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 8 มื้อ
วันที่เดินทาง: 1 ก.พ.61-4 ก.พ.61
8 ก.พ.61-11 ก.พ.61
15 ก.พ.61-18 ก.พ.61
22 ก.พ.61-25 ก.พ.61
1 มี.ค.61-4 มี.ค.61
8 มี.ค.61-11 มี.ค.61
15 มี.ค.61-18 มี.ค.61
22 มี.ค.61-25 มี.ค.61
29 มี.ค.61-1 เม.ย.61
5 เม.ย.61-8 เม.ย.61
12 เม.ย.61-15 เม.ย.61
13 เม.ย.61-16 เม.ย.61
19 เม.ย.61-22 เม.ย.61
26 เม.ย.61-29 เม.ย.61
ราคาทัวร์: 12,900
12,900
14,900
14,900
13,900
12,900
12,900
12,900
12,900
13,900
18,900
18,900
12,900
12,900
หมายเหตุ -
-
-
-
วันมาฆบูชา
-
-
-
-
-
วันสงกรานต์
วันสงกรานต์
-
-

กรุงเทพฯ-ดานัง-เว้-เจดีย์เทียนมู่-สุสานกษัตริย์ไคดิงห์-ตลาด Dong Ba-ลงเรือมังกรล่องแม่น้ำหอม เจดีย์เทียนมู่-สุสานกษัตริย์ไคดิงห์-เมืองโบราณฮอยอัน–หมู่บ้านกั๊มทาน-นั่งเรือกระด้งฮอยอัน-วัดฟุ๊กเกี๋ยน-บ้านโบราณ-สะพานญี่ปุ่น-ศาลกวนอู ฮอยอัน-นั่งกระเช้าขึ้นเขาบาน่าฮิลล์-ดานัง-วัดลินห์อึ๋ง-สะพานมังกร ดานัง-ช้อปปิ้งตลาดฮาน-กรุงเทพ

Last Updated on Friday, 02 February 2018 16:00

ZGSGN06 ดาลัท FLORA FRESH 4 วัน 3 คืน เดือน มค-เมย.61 เริ่มต้น 11,888 (VJ)

1รถรางเวียด
รหัสทัวร์: ZGSGN06
สายการบิน: VJ
ระยะเวลา: 4 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์เวียดนาม
ราคาเริ่มต้น: 11,888
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 9 มื้อ
วันที่เดินทาง: 09 – 12 กุมภาพันธ์ 2561
02 – 05 มีนาคม 2561
09 – 12 มีนาคม 2561
16 – 19 มีนาคม 2561
ราคาทัวร์: 12,888
11,888
11,888
12,888
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ –ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ–ท่าอากาศยาน LIEN KHUONG - เมืองญาจาง
วัดลองเซิน - เจดีย์โพนากา - ตลาดญาจาง ญาจาง – นั่งกระเช้ามข้ามทะเล -วินเพิร์ล แลนด์ - เมืองดาลัท - ไนท์มาร์เก็ต
ดาลัท - น้ำตก DATANLA - นั่งรถราง ROLLER COASTER- นั่งกระเช้าไฟฟ้า – วัดตั๊กลัม- พระราชวังฤดูร้อน - CRAZY HOUSE -สถานีรถไฟเก่า
ดาลัท - DALAT FLOWER GRADENS - สนามบิน LIEN KHUONG - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ

Last Updated on Tuesday, 30 January 2018 10:05

BEVN09 เวียดนามใต้ เกาะสวรรค์ เกาะฟู้โกว๊ก 3 วัน 2 คืน เดือน ธ.ค.60-มี.ค.61.ราคา 11,900 (PG)

111999
รหัสทัวร์: BEVN09
สายการบิน: PG
ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน
ประเทศ : ทัวร์เวียดนาม
ราคาเริ่มต้น: 15,900
พักโรงแรม 2 คืน
อาหาร 5 มื้อ
วันที่เดินทาง: 09 - 11 ก.พ. 61
23 - 25 ก.พ. 61
09 - 11 มี.ค. 61
ราคาทัวร์: 11,900
11,900
11,900
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ-เกาะฟูโกว้ก - วัดดิงชาว- น้ำตกเสือยแจง – ตลาดฟูโกว้กไนท์มาเก็ต ดำน้ำตื้นเกาะฮอมดำ– ชมเครื่องประดับไข่มุก–เรือนจำฟูโกว้ก–ไร่พริกไท–ซิมไวน์–หาดเยืองดอง เมืองเยืองดอง–หมู่บ้านชาวประมงฮามนิง

Last Updated on Tuesday, 30 January 2018 10:05

ZGVN03 เวียดนาม ดาลัด มุยเน่ BREEZES 4 วัน 3 คืน เดือน ต.ค.-มีค.61 เริ่มต้น 13,900 (VN)

1เวียดดดดดดด
รหัสทัวร์: ZGVN03
สายการบิน: VN
ระยะเวลา: 4 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์เวียดนาม
ราคาเริ่มต้น: 13,900
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 8 มื้อ
วันที่เดินทาง: 24-27 ก.พ. 61
01-04 มี.ค. 61
10-13 มี.ค. 61
17-20 มี.ค. 61
ราคาทัวร์: 14,888
15,888
15,888
15,888
หมายเหตุ -
วันมาฆบูชา
-
-

กรุงเทพฯ - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ– ท่าอากาศยานTAN SON NHAT– เมืองโฮจิมินท์ – เมืองมุยเน่ - เมืองมุยเน่ – ทะเลทรายขาว – ทะเลทรายแดง - FAIRY STREAM–ท่าเรือมุยเน– เมืองดาลัด–NIGHT MARKET - เมืองดาลัด–CRAZY HOUSE–DALAT FLOWER GRADENS – น้ำตก DATANLA – นั่งกระเช้าไฟฟ้า - วัดตั๊กลัม - พระราชวังฤดูร้อน –เมืองดาลัด - เมืองดาลัด – สนามบิน LIEN KHUONG – สนามบิน TAN SON NHAT– เมืองโฮจิมินท์ –ไปรษณีย์กลาง–โบสถ์นอร์ทเธอร์ดัม–ตลาดเบนถัน–ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – กรุงเทพฯ

Last Updated on Monday, 29 January 2018 11:59

BOVZ77 เวียดนาม Amazing ดาลัด มุ๋ยเน่ 4 วัน 3 คืน เดือน ธ.ค.60-มี.ค.61.เริ่มต้น 9,888.(VJ)

1vitenam
รหัสทัวร์: BOVZ77
สายการบิน: VJ
ระยะเวลา: 4 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์เวียดนาม
ราคาเริ่มต้น: 9,888
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 9 มื้อ
วันที่เดินทาง: 2-5 ก.พ. 61
16–19 ก.พ. 61
23–26 ก.พ. 61
9–12 มี.ค. 61
23-26 มี.ค. 61
ราคาทัวร์: 10,888
12,888
12,888
11,888
11,888
หมายเหตุ -
วันตรุษจีน
-
-
-

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  ดาลัด สถานีรถไฟดาลัด สวนดอกไม้เมืองหนาว เจดีย์มังกร   นั่งกระเช้าชมเมืองดาลัด –วัดตั๊กลัม- น้ำตกดาดันลา – นั่งรถเลื่อน - พระราชวังเบ๋าได่   ดาลัด-มุ๋ยเน่ – ทะเลทรายแดง – ฟมู่บ้านชาวประมง-ลำธารนางฟ้า-Wine Castle ฟานเทียด ดาลัด   ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ   

Last Updated on Friday, 02 February 2018 16:03

Top Outbond

Season

ช่องทางสอบถามโปรแกรม

  
Layer 14

Qr Nexttripholiday

Comment
Photo Gallery
Travelnews
Tat License

 

 

BOEY95

 

 

 

 

EURO16

 

 

 

pro

 

ข้อมูลการท่องเที่ยว

กด like Fanpage ติดตามโปรโมชั่น

ช่องทางติดต่อ

nexttripholiday77      LINE - nexttrip11      LINE - nexttrip22      LINE - nexttrip33      LINE - nexttrip44      LINE - nexttrip55      LINE - nexttrip66
Shape
YOUTNTAFBTWI

Our Gallery

All Gallery

 

About Us

เน็กซ์ ทริป ฮอลิเดย์ เรามีประสบการณ์ในด้านการทำทัวร์ที่เน้นคุณภาพ ราคาประหยัด  จึงทำให้มีลูกค้าที่ใช้บริการจำนวนมาก จากหลากหลายช่องทาง ราคาทัวร์ที่ถูกกว่าในท้องตลาดทำให้ลูกค้าทุกระดับสามารถเดินทางท่องเที่ยวไปกับเราได้อย่างสุขสบาย  ในเส้นทางเกาหลี  ฮ่องกง สิงคโปร์ ญี่ปุ่น  เส้นทางยุโรป อเมริกา และตะวันออกกลาง

More

รับโปรโมชั่น !!

Terms and Conditions