• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

ใบอนุญาตธุรกิจนำเที่ยว: 11/07440

BOEY97 เยอรมัน ออสเตรีย สวิตเซอร์แลนด์ 8 วัน 5 คืน เดือน มิ.ย.-ธ.ค. 61 เริ่มต้น 59,900 (EY)

Poo
รหัสทัวร์: BOEY97
สายการบิน: EY
ระยะเวลา: 8 วัน 5 คืน
ประเทศ : ทัวร์ต่างประเทศ
ราคาเริ่มต้น: 59,900.-
พักโรงแรม 5 คืน
อาหาร 14 มื้อ
วันที่เดินทาง: 25 มิ.ย. - 2 ก.ค. 61
5 - 12 ก.ค. 61
19 - 26 ก.ค. 61
12 – 19 ก.ย. 61
26 ก.ย. – 3 ต.ค. 61
10 – 17 ต.ค. 61
7 – 14 พ.ย. 61
21 – 28 พ.ย. 61
7 – 14 ธ.ค. 61
27 ธ.ค. – 3 ม.ค. 62
ราคาทัวร์: 59,900
59,900
59,900
59,900
59,900
59,900
59,900
59,900
59,900
72,900
หมายเหตุ

เดินทางเดือน : พฤษภาคม - พฤศจิกายน 2561.

กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ - สนามบินอาบูดาบี - สนามบินมิวนิค – ฮัลล์สตัทท์ หมู่บ้านมรดกโลก – ซาลซ์บูร์กซาลซ์บูร์ก - อินส์บรุค - การ์มิช-พาร์เทนไคร์เช่นการ์มิช-พาร์เทนไคร์เช่น - เส้นทางฟุสเซ่น-โฮเฮนชวานเกา -มิวนิค – เมืองทิทิเซ่ - Donaueschingen– เมืองซอฟฮาวเซ่น – น้ำตกไรน์ - แองเกิลเบิร์ก – ยอดเขาทิตลิส - ลูเซิร์น - สนามบินซูริค – สนามบินอาบูดาบี -ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ

 

Last Updated on Thursday, 14 June 2018 16:59

CUEU01 เช็ก ออสเตรีย ฮังการี EASY SCENIC7 วัน 4 คืน เดือน มิย.-ตค.61 เริ่มต้น 42,900 (QR)

2018 05 07 184520
รหัสทัวร์: CUEU01
สายการบิน: QR
ระยะเวลา: 7 วัน 4 คืน
ประเทศ : ทัวร์ยุโรป
ราคาเริ่มต้น: 42,900
พักโรงแรม 4 คืน
อาหาร 12 มื้อ
วันที่เดินทาง: 03 – 09 มิถุนายน
15 – 21 กรกฎาคม
13 – 19 สิงหาคม
24 – 30 กันยายน
22 – 28 ตุลาคม
ราคาทัวร์: 42,900
46,900
47,900
44,900
47,900
หมายเหตุ -
-
(ชดเชยวัแม่ฯ) -
-
(วันปิยะมหาราช)

กรุงเทพฯ –กรุงโดฮา กรุงโดฮา –กรุงปราก –คาร์โลวี วารี – ชมเมือง – กรุงปราก – สะพานชาลส์ –จัตุรัสกรุงเก่าและหอนาฬิกาดาราศาสตร์ กรุงปราก – ปราสาทปราก – มหาวิหาร เซนต์วิตุส – ตรอกทองคำ – เชสกี้ ครุมลอฟ – ชมเมือง – เชสกี้ บูดาโจวิค เชสกี้ ครุมลอฟ – ฮัลล์สตัทท์ – ชมเมือง – เวียนนา เวียนนา – พระราชวังเชินบรุนน์ – ถนนวงแหวน – พระราชวังฮอฟบวร์ก –ช้อปปิ้ง Parndorf Designer Outlet – บูดาเปสต์ บูดาเปสต์ – จัตุรัสวีรบุรุษ – ป้อมชาวประมง – โบสถ์เเมตเทียส – อาคารรัฐสภาฮังการี –ล่องเรือแม่น้ำดานูบ –ท่าอากาศยานบูดาเปสต์ เฟเรนซ์ ลิซท์ –กรุงโดฮา -กรุงเทพฯ

Last Updated on Monday, 07 May 2018 18:52

BEITJOD01 มหัศจรรย์ จอร์แดน ทะเลสาบเดดซี 6 วัน 3 คืน เดือน ก.ย.-ธ.ค.61.เริ่มต้น 55,900 (RJ)

2018 06 15 134243
รหัสทัวร์: BEITJOD01
สายการบิน: RJ
ระยะเวลา: 6 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์จอร์แดน
ราคาเริ่มต้น: 55,900
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 11 มื้อ
วันที่เดินทาง: 06 – 11 ก.ย. 61
19 – 24 ก.ย. 61
11 – 16 ต.ค. 61
25 – 30 ต.ค. 61
08 – 13 พ.ย. 61
22 – 27 พ.ย. 61
06 – 11 ธ.ค. 61
28ธ.ค. – 02ม.ค. 62
ราคาทัวร์: 55,900
55,900
59,900
58,900
57,900
57,900
59,900
69,900
หมายเหตุ

เดินทางเดือน : กันยายน - ธันวาคม 2561
สนามบินสุวรรณภูมิ
มาดาบา • เม้าท์เนโบ • ปราสาทเครัคแห่งคูเสด • เมืองอคาบา • ล่องเรือท้องกระจก ทะเลทรายวาดิรัม • มหานครเพตรา เพตรา • ทะเลสาบเดดซีนครเจราช • Amman Citadel • อัมมาน กรุงเทพฯ-สุวรรณภูมิ

Last Updated on Friday, 15 June 2018 13:49

CUEU02 อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส EASY CLASSIC 9 วัน 6 คืน เดือน กค.-ตค.61 เริ่มต้น 67,900 (EY)

55555100
รหัสทัวร์: CUEU02
สายการบิน: EY
ระยะเวลา: 9 วัน 6 คืน
ประเทศ : ทัวร์ยุโรป
ราคาเริ่มต้น: 67,900
พักโรงแรม 6 คืน
อาหาร 16 มื้อ
วันที่เดินทาง: 21 - 29 กรกฎาคม
06 - 14 สิงหาคม
12 - 20 กันยายน
17 - 25 ตุลาคม
ราคาทัวร์:
69,900
72,900
67,900
74,900
หมายเหตุ
ร.10
วันแม่
-
วันปิยะมหาราช

กรุงเทพฯ – อาบูดาบี อาบูดาบี – กรุงโรม – นครรัฐวาติกัน – มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ – อนุสาวรีย์กษัตริย์วิคเตอร์ เอมานูเอลที่ 2 – สนามกีฬาโคลอสเซี่ยม – น้ำพุเทรวี่ –บันไดสเปน – ฟลอเรนซ์ฟลอเรนซ์ – สะพาน Ponte Vecchio – จัตุรัสเปียซซ่า เดล ดูโอโม – จัตุรัสซิญญอเรีย – เมสเตร – ท่าเรือตรอนเคตโต้ เวนิส – สะพานรีอัลโต – สะพานถอนหายใจ – จัตุรัสซานมาร์โค – ท่าเรือตรอนเคตโต้ – เมสเตร เมสเตร – มิลาน – มหาวิหารแห่งมิลาน – แกลเลอเรีย วิคตอริโอ เอ็มมานูเอลที่ 2 – ลูเซิร์น – สะพานไม้ ชาเปล – อนุสาวรีย์รูปสิงโตหินแกะสลัก – ช้อปปิ้ง ลูเซิร์น – เอนเกลเบิร์ก – กระเช้าไฟฟ้า Titlis Rotair –ยอดเขาทิตลิส – ถ้ำน้ำแข็ง สะพานแขวนทิตลิต – สนุกสนานกับการสัมผัสหิมะบนยอดเขา – เอนเกลเบิร์ก – ดิจง – ชมเมือง – ประตูชัย – โบสถ์นอร์ทเธอดามแห่งดิจง – จัตุรัสกลางเมือง – ย่านเมืองเก่า – ช้อปปิ้งลา วัลเล่ย์ วิลเลจ – ปารีสปารีส – พระราชวังแวร์ซายส์ – ปารีส – จัตุรัสคองคอร์ด – ถนนชองป์เซลิเซ่ – ประตูชัย มหาวิหารนอร์ทเธอดามแห่งปารีส – พิพิธภัณฑ์ลูฟ – ช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษี ปารีส – ถ่ายรูปกับ หอไอเฟล ณ สวนชองป์ เดอ มาร์ส – ล่องเรือแม่น้ำแซน – พิพิธภัณฑ์น้ำหอมฟราโกนาร์ด – ช้อปปิ้งห้างแกลอรี่ ลาฟาแยต – ท่าอากาศยานปารีส ชาร์ล เดอ โกล

Last Updated on Wednesday, 20 June 2018 17:18

VCEURO 10.4 เยอรมัน ฮังการี 9 วัน 6 คืน พ.ค.-ส.ค.61 เริ่มต้น 49,999 (EK)

1526553562228
รหัสทัวร์: VCEURO 10.4
สายการบิน: EK
ระยะเวลา: 9 วัน 6 คืน
ประเทศ : ทัวร์ยุโรป-อเมริกา
ราคาเริ่มต้น: 49,999
พักโรงแรม 6 คืน
อาหาร 14 มื้อ
วันที่เดินทาง: 19-27 พ.ค.61
26 พ.ค. – 3 มิ.ย.61
24 มิ.ย. – 2 ก.ค.61
21-29 ก.ค. 61
11-19 ส.ค.61
22-30 ก.ค. 61
27 ก.ค. – 4 ส.ค.61
28 ก.ค. – 5 ส.ค.61
10-18 ส.ค.61
ราคาทัวร์: 49,999
49,999
49,999
52,999
52,999
50,999
50,999
50,999
50,999
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ-มิวนิค - ปราสาทนอยชวานสไตน์ - ซาลบูร์ก-ฮอลสตัท-เชสกี้คลุมลอฟ - พิลเซ่น - คาโรวีวารี่ - ปราก-บาติสลาวา(สโลวาเกีย) - เวียนนา - พระราชวังเชิร์นบรุน - PARNDOF OUTLEET - บูดาเปสต์ - กรุงเทพฯ

Last Updated on Thursday, 17 May 2018 18:16

CUEU03 ยุโรป EASY WORLD HERITAGE EAST 7 วัน 4 คืน เดือน ส.ค-ต.ค 61 เริ่ม 40,990 (QR)

0000006002
รหัสทัวร์: CUEU03
สายการบิน: QV
ระยะเวลา: 7 วัน 4 คืน
ประเทศ : ทัวร์ยุโรป
ราคาเริ่มต้น: 40,990
พักโรงแรม 4 คืน
อาหาร 13 มื้อ
วันที่เดินทาง: 13 – 19 สิงหาคม
24 – 30 กันยายน
22 – 28 ตุลาคม
ราคาทัวร์:
43,990
40,990
41,990
หมายเหตุ
(ชดเชยวันแม่แห่งชาติ)
-
(วันปิยะมหาราช)

กรุงเทพฯ – กรุงโดฮา กรุงโดฮา – ปราก – คุทนา โฮรา – ชมเมือง – วิหารเซนต์บาร์บารา – ปราก – สะพานชาลส์ – จัตุรัสกรุงเก่าและหอนาฬิกาดาราศาสตร์ กรุงปราก – ปราสาทปราก – มหาวิหาร เซนต์วิตุส – ตรอกทองคำ – เชสกี้ ครุมลอฟ – ชมเมือง – เชสกี้ บูดาโจวิค เชสกี้ ครุมลอฟ ฮัลล์สตัทท์ ชมเมือง – เวียนนา เวียนนา – พระราชวังเชินบรุนน์ – ถนนคาร์ทเนอร์ และมหาวิหารเซนต์ สเตเฟน –Parndorf Designer Outlet – บูดาเปสต์ บูดาเปสต์ – ล่องเรือแม่น้ำดานูบ – ป้อมชาวประมง – โบสถ์เเมตเทียส – จัตุรัสวีรบุรุษ – ท่าอากาศยานบูดาเปสต์ เฟเรนซ์ ลิซท์ – กรุงโดฮา กรุงเทพฯ

Last Updated on Wednesday, 20 June 2018 16:56

VCEURO 10.5 ออสเตรีย ฮังการี 7 วัน 4 คืน พ.ค.-ส.ค.61 เริ่มต้น 39,999 (EK) (2)

1527478221670
รหัสทัวร์: VCEURO 10.5
สายการบิน: EK
ระยะเวลา: 7 วัน 4 คืน
ประเทศ : ทัวร์ยุโรป-อเมริกา
ราคาเริ่มต้น: 39,999
พักโรงแรม 4 คืน
อาหาร 9 มื้อ
วันที่เดินทาง: 30 เม.ย. – 6 พ.ค.61
24 – 30 พ.ค.61
19 – 25 มิ.ย.61
25-31 ก.ค. 61
26 ก.ค. – 1 ส.ค.61
8-14 ส.ค. 61
10-16 ส.ค.61
ราคาทัวร์: 39,999
39,999
39,999
40,999
40,999
40,999
40,999
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ - ปราก - ปราก - คาโรวีวารี่ - เชสกี้คลุมลอฟ - ฮอลสตัท - เวียนนนา- พระราชวังเชินบรุนน์ - บูดาเปสต์ - ล่องเรือดานูบ - บูดาเปสต์ - กรุงเทพฯ

Last Updated on Monday, 28 May 2018 10:34

SMEU02 อังกฤษ ลอนดอน HAPPY TIME 6 วัน 4 คืน เดือน กย.-พย.61 เริ่มต้น 39,555 (UL)

2018 05 31 170101
รหัสทัวร์: SMEU02
สายการบิน: UL
ระยะเวลา: 2 วัน 1 คืน
ประเทศ : ทัวร์ยุโรป
ราคาเริ่มต้น: 39,555
พักโรงแรม 4 คืน
อาหาร 8 มื้อ
วันที่เดินทาง: 13 ก.ย. 61 - 18 ก.ย. 61
27 ก.ย. 61 - 02 ต.ค. 61
19 ต.ค. 61 - 24 ต.ค. 61
07 พ.ย. 61 - 12 พ.ย. 61
30 พ.ย. 61 - 05 ธ.ค. 61
ราคาทัวร์: 39,555
39,555
49,555
45,555
45,555
หมายเหตุ

สมุทรปราการ (ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ) - โคลอมโบ - ฮีทโธรว์ - ลอนดอน - ซาลิสบัวรี่ - สโตนเฮนจ์ - เมืองบาธ - ลอนดอน - ทาวเวอร์ออฟลอนดอน - บิ้กเบน - ลอนดอนอาย - พระราชวังบักกิ้งแฮม - ถนนอ๊อกฟอร์ด - เวสต์มินสเตอร์แอบบีย์ - จตุรัสทราฟัลการ์ - อิสระ 1 วันเต็ม - ลอนดอน - สแตรทฟอร์ด อัพพอน เอวอน - บิซส์เตอร์ เอ้าท์เลท วิลเลจ - สนามบินฮีทโธรว์ - โคลอมโบ - สมุทรปราการ (ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ)

Last Updated on Thursday, 31 May 2018 17:08

VCEURO 8 อิตาลี ดูไบ มิลาน 7 วัน 4 คืน เดือน ก.ค.-ส.ค.61 เริ่มต้น 50,999 (EK)

1526553552217
รหัสทัวร์: VCEURO 8
สายการบิน: EK
ระยะเวลา: 7 วัน 4 คืน
ประเทศ : ทัวร์ยุโรป-อเมริกา
ราคาเริ่มต้น: 52,999
พักโรงแรม 4 คืน
อาหาร 10 มื้อ
วันที่เดินทาง: 25 – 31 ก.ค.61
9 – 15 ส.ค.61
ราคาทัวร์: 52,999
53,999
หมายเหตุ

สุวรรณภูมิ - ดูไบ - มิลาน  - แทซ - เซอร์แมท - มองเทรอ  - โกลดูปิยง - ยอดเขากลาเซียร์ 3000 - เจนีวา - โลซานน์ - เบิร์น - อินเทอลาเก้น - อินเทอลาเก้น - แองเกิลเบิร์ก - ลูเซิร์น - ซูริค - กรุงเทพ ฯ

Last Updated on Thursday, 17 May 2018 18:01

VCEURO 4 ฝรั่งเศส สวิสเซอร์แลนด์ อิตาลี

1525956515845
รหัสทัวร์: VCEURO 4
สายการบิน: EK
ระยะเวลา: 9 วัน 6 คืน
ประเทศ : ทัวร์ยุโรป
ราคาเริ่มต้น: 69,999
พักโรงแรม 4 คืน
อาหาร 15 มื้อ
วันที่เดินทาง: 26 พ.ค. – 3 มิ.ย.61
16 – 24 มิ.ย.61
30 มิ.ย. – 8 ก.ค.61
21-29 ก.ค. 61
22-30 ก.ค.61
11-19 ส.ค.61
ราคาทัวร์: 69,999
69,999
69,999
72,999
72,999
72,999
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ - ปารีส (ฝรั่งเศส) - ชมเมือง - พระราชวังแวร์ซายส์ - ล่องเรือบาตามูซ - ชมเมือง - ปารีส - รถไฟ TGV - ดีจอง - อินเทอร์ลาเก้น (สวิตเซอร์แลนด์) - อินเทอร์ลาเก้น - ยอดเขาจุงฟราวน์ - ลูเซิร์น (สวิตเซอร์แลนด์) - ลูเซิร์น - FOX TOWN OUTLET - มิลาน (อิตาลี) - เวนิส (อิตาลี) - เวนิส - ปิซ่า (อิตาลี) - ปิซ่า - โรม (อิตาลี) - ดูไบ - กรุงเทพฯ

Last Updated on Thursday, 10 May 2018 19:52

VGA05 อเมริกาตะวันตก 10 วัน 6 คืน เดือน ส.ค-ต.ค 61 เริ่มต้น 81,500 (BR)

66666200
รหัสทัวร์: VGA05
สายการบิน: BR
ระยะเวลา: 10 วัน 6 คืน
ประเทศ : ทัวร์ยุโรป-อเมริกา
ราคาเริ่มต้น: 81,500
พักโรงแรม 6 คืน
อาหาร 15 มื้อ
วันที่เดินทาง: 04-13 ส.ค. 61
28 ก.ย.-07 ต.ค.61
12-21 ต.ค. 2561
ราคาทัวร์: 87,900
95,800
81,500
หมายเหตุ -
-
-

สนามบินสุวรรณภูมิ ฮ่องกง-ซานฟรานซิสโก-ซีวิคเซนเตอร์-ยอดเขาทวินพีค-สะพานโกลเด้นท์เกท-ถนนลอมบาร์ดอลาโม่สแควร์- Painted Ladies ซานฟรานซิสโก-ล่องเรือชมอ่าว-Fisherman’s Wharf-Pier 39- ชมสวนญี่ปุ่น Japanese Garden Tea อันโด่งดัง ซานฟรานซิสโก- Gilroy Premium Outlet-โซลแวง โซลแวง-ชิมไวน์รสเลิศ Santa Ynez Valley –ซานต้าบาร์บาร่า-ลอสแองเจลิส

Last Updated on Friday, 18 May 2018 19:06

VCEURO 6 อิตาลี ออสเตรีย เยอรมัน สวิสเซอร์แลนด์ 7 วัน 4 คืน เดือน พ.ค.-ส.ค.61 ราคา 42,999 (EK)

1526551035466
รหัสทัวร์: VCEURO 6
สายการบิน: EK
ระยะเวลา: 7 วัน 4 คืน
ประเทศ : ทัวร์ยุโรป
ราคาเริ่มต้น: 42,999
พักโรงแรม 4 คืน
อาหาร 8 มื้อ
วันที่เดินทาง: 16 – 22 พ.ค.61
24 – 30 พ.ค.61
13 – 19 มิ.ย.61
20 – 26 มิ.ย.61
3-9 ก.ค. 61
25-31 ก.ค.61
26 ก.ค. – 1 ส.ค.61
7-13 ส.ค.61
ราคาทัวร์: 42,999
42,999
42,999
42,999
42,999
42,999
42,999
42,999
หมายเหตุ

.กรุงเทพฯ - ดูไบ - เวนิส - เกาะเวนิส - เวนิส - เวนิส - อินบรูคส์ - ซาลเบิร์ก -มิวนิค - โฮเฮนชวานเกา - ปราสาทนอยชวานสไตน์ - ทะเลสาบทิทิเช่ - แองเกิลเบิร์ก - ลูเซิร์น - ซูริค - น้ำตกไรน์ - ดูไบ - ดูไบ - กรุงเทพ ฯ

Last Updated on Thursday, 17 May 2018 17:02

VIEWEK005 เยอรมัน ออสเตรีย อิตาลี 7 วัน 4 คืน วันที่ 7-13 ส.ค.61 ราคา 42,900 (EK)

1526647834479
รหัสทัวร์: VIEWEK005
สายการบิน: EK
ระยะเวลา: 7 วัน 4 คืน
ประเทศ : ทัวร์ยุโรป-อเมริกา
ราคาเริ่มต้น: 42,900
พักโรงแรม 4 คืน
อาหาร 13 มื้อ
วันที่เดินทาง: 7-13 ส.ค. 2561
ราคาทัวร์: 42,900
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ - ดูไบ-BMW WORLD-พระราชวังนิมเฟนเบิร์ก-จัตุรัสมาเรียน - ฟุสเซ่น-ปราสาทนอยชวานสไตน์ -เขาซุกสปิตเซ่-ลานหิมะ-อินส์บรูค-หลังคาทองคำ - เวโรน่า-จตุรัสเออร์เบ-โรมัน อารีน่า-บ้านของจูเลียต-มิลาน - มหาวิหารแห่งเมืองมิลาน-กัลเลเรีย วิตโตรีโอ เอมานูเอล-Serravalle Outlet -ดูไบ-กรุงเทพฯ

Last Updated on Friday, 18 May 2018 19:52

VCEURO 6 อิตาลี ออสเตรีย เยอรมัน สวิสเซอร์แลนด์ 7 วัน 4 คืน เดือน พ.ค.-ส.ค.61 ราคา 42,999 (EK) (2)

1526551035466
รหัสทัวร์: VCEURO 6
สายการบิน: EK
ระยะเวลา: 7 วัน 4 คืน
ประเทศ : ทัวร์ยุโรป
ราคาเริ่มต้น: 42,999
พักโรงแรม 4 คืน
อาหาร 8 มื้อ
วันที่เดินทาง: 16 – 22 พ.ค.61
24 – 30 พ.ค.61
13 – 19 มิ.ย.61
20 – 26 มิ.ย.61
3-9 ก.ค. 61
25-31 ก.ค.61
26 ก.ค. – 1 ส.ค.61
7-13 ส.ค.61
ราคาทัวร์: 42,999
42,999
42,999
42,999
42,999
42,999
42,999
42,999
หมายเหตุ

.กรุงเทพฯ - ดูไบ - เวนิส - เกาะเวนิส - เวนิส - เวนิส - อินบรูคส์ - ซาลเบิร์ก -มิวนิค - โฮเฮนชวานเกา - ปราสาทนอยชวานสไตน์ - ทะเลสาบทิทิเช่ - แองเกิลเบิร์ก - ลูเซิร์น - ซูริค - น้ำตกไรน์ - ดูไบ - ดูไบ - กรุงเทพ ฯ

Last Updated on Thursday, 17 May 2018 17:02

WDU01 ออสเตรีย เช้ค สโลวัค ฮังการี 7 วัน 4 คืน เดือน พค.-ธค.61 เริ่มต้น 39,991 (TG)

1528284600544
รหัสทัวร์: WDU01
สายการบิน: TG
ระยะเวลา: 7 วัน 4 คืน
ประเทศ : ทัวร์ยุโรป-อเมริกา
ราคาเริ่มต้น: 39,991
พักโรงแรม 4 คืน
อาหาร 10 มื้อ
วันที่เดินทาง: 16 - 22 พ.ค. 61
23-29 พ.ค. 61
30 พ.ค. - 5 มิ.ย. 61
6-12 มิ.ย.61
13-19 มิ.ย. 61
24-30 มิ.ย.61
27 มิ.ย. - 3 ก.ค. 61
8-14 ส.ค. 61
ราคาทัวร์: 39,991
41,991
41,991
41,991
41,991
39,991
39,991
39,991
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ - เวียนนา(ออสเตรีย) - กรุงปราก - เชสกี้ครุมลอฟ - ลินซ์(ออสเตรีย) - ฮัลสตัดด์ – พาร์นดอร์ฟเอ้าท์เลท - บราติสลาวา(สโลวัค) - บูดาเปสต์ (ฮังการี) - เวียนนา(ออสเตรีย) - เวียนนา – ชมเมือง - กรุงเทพฯ

Last Updated on Wednesday, 13 June 2018 17:34

ZEMUC05 เช็ก สโลวัก ฮังการี ออสเตรีย เยอรมัน UNIQUE 9 วัน 6 คืน เดือน สค.-ธค.61 เรื่มต้น 61,888 (TG)

2018 06 14 094227
รหัสทัวร์: ZEMUC05
สายการบิน: TG
ระยะเวลา: 9 วัน 6 คืน
ประเทศ : ทัวร์ยุโรป
ราคาเริ่มต้น: 61,888
พักโรงแรม 6 คืน
อาหาร 17 มื้อ
วันที่เดินทาง: 11 - 19 สิงหาคม 2561
22 - 30 กันยายน 2561
20 - 28 ตุลาคม 2561
10 - 18 พฤศจิกายน 2561
02 - 10 ธันวาคม 2561
25 ธ.ค. - 02 ม.ค. 2562
ราคาทัวร์: 62,888
62,888
65,888
61,888
62,888
66,888
หมายเหตุ

ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย - ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย - ท่าอากาศยานนานาชาติมิวนิก ฟรันซ์ โยเซฟ ชเตราสส์ เมืองมิวนิก ประเทศเยอรมัน - เมืองเชสกี้ ครุมลอฟ ประเทศสาธารณรัฐเช็ก - ปราสาทครุมลอฟ - เมืองปราก - ย่านช่างทองโบราณ - สะพานชาร์ล - ประตูเมืองเก่า - ศาลาว่าการเมืองหลังเก่า - หอนาฬิกาดาราศาสตร์ - เมืองปราก ประเทศสาธารณรัฐเช็ก - ปราสาทปราก - มหาวิหาร เซนต์วิตัส - พระราชวังหลวง - เมืองบราติสลาว่า ประเทศสโลวาเกีย - เมืองบราติสลาว่า ประเทศสโลวาเกีย - รัฐสภาแห่งสโลวัก - โบสถ์เซนต์มาร์ติน - ปราสาทบราติสลาวา - เมืองบูดาเปสต์ ประเทศฮังการี - จัตุรัสวีรบุรุษ - เนินเขา แห่งปราสาท - พระราชวังโบราณ - โบสถ์แมทเธียส - อนุสาวรีย์ของพระเจ้าสตีเฟ่นที่ 1 - ป้อมชาวประมง - ล่องเรือชมความสวยงามของแม่น้ำดานูบ - เมืองบูดาเปสต์ ประเทศฮังการี - เมืองเวียนนา ประเทศออสเตรีย - พาร์นดอร์ฟ เอาท์เล็ท - ถนนสายวงแหวน - พระราชวังฮอฟเบิร์ก - โบสถ์เซนต์ สตีเฟ่น - ตึกรัฐสภา - พระราชวังเชินบรุนน์ - ถนนคาร์นท์เนอร์ - เมืองเวียนนา - เมืองฮัลสตัท - หมู่บ้านมรดกโลก ฮัลสตัท - เมืองซาลส์บูร์ก - บ้านเกิดโมสาร์ท - ถนนเก็ตเตรียกาสเซส - เมืองเวียนนา ประเทศออสเตรีย - เมืองโฮเฮนชวานเกา - ประเทศเยอรมัน - ปราสาท นอยชวานสไตน์ - เมืองมิวนิก - ศาลสว่าการเมืองมิวนิก - จัตุรัสมาเรียนพลัทซ์ - ศาลาว่าการเมือง - พระราชวังนึมเฟนบูร์ก- ท่าอากาศยานนานาชาติมิวนิก ฟรันซ์ โยเซฟ ชเตราสส์ เมืองมิวนิก ประเทศเยอรมัน - ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย

Last Updated on Thursday, 14 June 2018 10:51

WDU02 แกรน สวิตเซอร์แลนด์ 7 วัน 4 คืน เดือน กย.-ธค.61 เริ่มต้น 64,991 (TG)

1525512487386
รหัสทัวร์: WDU02
สายการบิน: TG
ระยะเวลา: 7 วัน 4 คืน
ประเทศ : ทัวร์ยุโรป-อเมริกา
ราคาเริ่มต้น: 64,991
พักโรงแรม 4 คืน
อาหาร 12 มื้อ
วันที่เดินทาง: 11-17 ก.ย. 61
6-12 พ.ย. 61
4-10 ธ.ค. 61
ราคาทัวร์: 64,991
65,991
66,991
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ-ซูริค(สวิตเซอร์แลนด์)- เมืองโลซาน-เมืองเจนีวา - เมืองทาช-เซอร์แมท - เมืองทาซ-เมืองมองเทรอซ์-เมืองเวเว่ย์-กรุงเบิร์น (Bern) - กรินเดอวาล- TOP OF EUROPE จุงฟราว- ลูเซิร์น - เมืองซูริค-น้ำตกไรน์-สนามบินซูริค – กรุงเทพ

Last Updated on Wednesday, 13 June 2018 13:01

ZGARN01 SCANDINAVIA SHOCK PRICE 8 วัน 5 คืน เดือน กค.-กย.61 เริ่มต้น 55,888 (QR)

2018 06 05 180433
รหัสทัวร์: ZGARN01
สายการบิน: QR
ระยะเวลา: 8 วัน 5 คืน
ประเทศ : ทัวร์ยุโรป
ราคาเริ่มต้น: 55,888
พักโรงแรม 5 คืน
อาหาร 10 มื้อ
วันที่เดินทาง: 27 ก.ค. - 03 ส.ค. 2561
24 - 31 สิงหาคม 2561
07 - 14 กันยายน 2561
21 - 28 กันยายน 2561
ราคาทัวร์: 61,888
62,888
55,888
55,888
หมายเหตุ

ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย - ท่าอากาศยานนานาชาติฮาหมัด เมืองโดฮา ประเทศกาต้าร์ - ท่าอากาศยานนานาชาติฮาหมัด เมืองโดฮา ประเทศกาต้าร์ - ท่าอากาศยานนานาชาติอาร์ลันดา เมืองสต็อคโฮล์ม ประเทศสวีเดน - เมืองสต็อคโฮล์ม - อาคารรัฐสภา - พิพิธภัณฑ์ในยุคกลาง - มหาวิหารแห่งเมืองสต็อคโฮล์ม - โอเปร่า เฮ้าส์ - เนินเขาฟยัลกาทัน - ศาลาว่าการเมืองสต็อคโฮล์ม - พิพิธภัณฑ์เรือรบโบราณวาซาร์ - เมืองสต็อคโฮล์ม - ย่านเมืองเก่ากัมลา สแตน - พระราชวังหลวง - เมืองคาร์สตัด - โบสถ์ใหญ่ของเมืองคาร์ลสตัด - จัตุรัสใจกลางเมือง - ศาลากลางประจำเมืองคาร์ลสตัด - สะพานหินเก่าแก่ - เมืองคาร์ลสตัด ประเทศสวีเดน - เมืองออสโล ประเทศนอร์เวย์ - อุทยานฟรอกเนอร์หรือสวนหิน - ลานกระโดดสกี - ถนนคาร์ล โยฮันน์ - พระราชวังหลวง - อาคารรัฐสภา - ออสโล ประเทศนอร์เวย์ - พิพิธภัณฑ์เรือไวกิ้ง - ล่องเรือสำราญ DFDS - เมืองโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมาร์ก - เมืองโคเปนเฮเกน - น้ำพุแห่งราชินีเกฟิออน - รูปปั้นเงือกน้อย หรือ ลิตเติ้ล เมอร์เมด - พระราชวังคริสเตียนบอร์ก - พระราชวังอมาเลียนบอร์ก หรือ พระราชวังฤดูหนาว - พระราชวังโรเซนเบิร์ก หรือ พระราชวังฤดูร้อน - ถนนสตรอยเยท - ศาลาว่าการเมืองโคเปนเฮเกน - อิสระท่องเที่ยว หรือ พักผ่อน ที่เมืองโคเปนเฮเกน ตามอัธยาศัย แบบเต็มวัน - ท่าอากาศยานนานาชาติโคเปนเฮเกน เมืองโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมาร์ก - ท่าอากาศยานนานาชาติฮาหมัด เมืองโดฮา ประเทศกาต้าร์ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพ ประเทศไทย

Last Updated on Tuesday, 05 June 2018 19:07

WDU06 แกรน อิตาลี 7 วัน 4 คืน พ.ย.-ธ.ค.61 ราคา 49,991 (TG)

1528874190464
รหัสทัวร์: WDU06
สายการบิน: TG
ระยะเวลา: 7 วัน 4 คืน
ประเทศ : ทัวร์ยุโรป-อเมริกา
ราคาเริ่มต้น: 49,991
พักโรงแรม 4 คืน
อาหาร 9 มื้อ
วันที่เดินทาง: 6-12 พ.ย. 61
20-26 พ.ย. 61
4-10 ธ.ค. 61
ราคาทัวร์: 49,991
49,991
49,991
หมายเหตุ

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ) - สนามบินมิลาน มาเพนซ่า-มิลาน-เวโรน่า –เวนิส เมสเตร้ - เกาะเวนิสจตุรัสเซนต์มาร์ค–ฟลอเร้นซ์–ปราโต้ - ลาสเปเซีย–ชิงแคว เตรเร หมู่บ้านริมทะเลทั้ง 5 -หมู่บ้านริโอแมกจิโอเร– หมู่บ้านนาโรลา –ปิซ่า - กรุงโรม –สนามกีฬาโคลี่เซี่ยม - มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์-สนามบินฟูมิชิโน – กรุงเทพ

Last Updated on Wednesday, 13 June 2018 14:19

ZGCDG04 ฝรั่งเศส เบลเยี่ยม ลักเซมเบิร์ก เยอรมัน เนเธอร์แลนด์ BENELUX 8 วัน 5 คืน เดือน กย.61 ราคา 50,888 (QR)

2018 06 13 164033
รหัสทัวร์: ZGCDG04
สายการบิน: QR
ระยะเวลา: 8 วัน 5 คืน
ประเทศ : ทัวร์ยุโรป
ราคาเริ่มต้น: 50,888
พักโรงแรม 5 คืน
อาหาร 14 มื้อ
วันที่เดินทาง: 02 - 09 กันยายน 2561
16 - 23 กันยายน 2561
ราคาทัวร์: 50,888
50,888
หมายเหตุ

ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย - ท่าอากาศยานนานาชาติฮาหมัด เมืองโดฮา ประเทศกาต้าร์ - ท่าอากาศยานนานาชาติฮาหมัด เมืองโดฮา ประเทศกาต้าร์ - ท่าอากาศยานนานาชาติปารีส ชาร์ลเดอโกล เมืองปารีส ประเทศฝรั่งเศส - เมืองปารีส - ลานประวัติศาสตร์ จัตุรัสคองคอร์ด - ชองป์ เอลิเซ่ - ประตูชัยนโปเลียน - หอไอเฟล - ห้างแกลเลอรี่ ลาฟาแยตต์ - ล่องเรือบาโตมุช ชมแม่น้ำแซน - เมืองปารีส - พระราชวังแวร์ซายส์ - ลา วัลลี วิลเลจ เอาท์เล็ท - เมืองปารีส ประเทศฝรั่งเศส - เมืองบรูช ประเทศเบลเยี่ยม - จัตุรัสมาร์ค - หอระฆัง - จัตุรัสบรูช - ศาลาว่าการเมืองบรูช - เมืองบรัสเซลส์ - อะตอมเมี่ยม - จัตุรัสกรองด์ปลาซ - รูปปั้นเด็กน้อยยืนปัสสาวะ แมนิเกนพิส - เมืองบรัสเซลส์ ประเทศเบลเยี่ยม - เมืองลักเซมเบิร์ก ประเทศลักเซมเบิร์ก - ย่านเมืองเก่าของเมืองลักเซมเบิร์ก – สะพานสมัยโรมัน - ศาลาว่าการเมืองลักเซมเบิร์ก - พระราชวังที่ประทับของแกรนด์ดยุค - อาคารรัฐสภา - โบสถ์เซนต์ ไมเคิล - ป้อมปราการสมัยโรมัน - เมืองโคโลญ ประเทศเยอรมัน - มหาวิหารโคโลญ - เมืองโคโลญ ประเทศเยอรมัน - เมืองอัมสเตอร์ดัม ประเทศเนเธอแลนด์ - หมู่บ้านกังหันลม ซานส์ สคันส์ - เมืองอัมสเตอร์ดัม - ล่องเรือหลังคากระจก - สถาบันเจียระไนเพชรและอัญมณี - ท่าอากาศยานนานาชาติอัมสเตอร์ดัม สคิปโฮล เมืองอัมสเตอร์ดัม ประเทศเนเธอร์แลนด์ - ท่าอากาศยานนานาชาติฮาหมัด เมืองโดฮา ประเทศกาต้าร์ - ท่าอากาศยานนานาชาติฮาหมัด เมืองโดฮา ประเทศกาต้าร์ - ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย

Last Updated on Wednesday, 13 June 2018 17:11

WDU07 ปารีส หอไอเฟล 6 วัน 3 คืน เดือน พย.-ธค.61 เริ่มต้น 39,991 (TG)

1528874631355
รหัสทัวร์: WDU07
สายการบิน: TG
ระยะเวลา: 7 วัน 4 คืน
ประเทศ : ทัวร์ยุโรป-อเมริกา
ราคาเริ่มต้น: 39,991
พักโรงแรม 4 คืน
อาหาร 6 มื้อ
วันที่เดินทาง: 13-18 พ.ย. 61
20-25 พ.ย. 61
4-9 ธ.ค. 61
11-16 ธ.ค. 61
ราคาทัวร์: 39,991
39,991
39,991
39,991
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ – ปารีส – เข้าชม พระราชวังแวร์ซายส์ – ชมเมืองปารีส - หอไอเฟล-ประตูชัย- ถนนชองป์เอลิเซ่ - พิพิธภัณฑ์ลุฟวร์ - ปารีส ย่านมงมาร์ต - อิสระ เที่ยวชมเมือง-ช้อปปิ้ง-สนามบินชาร์ลส์ เดอ โกล – กรุงเทพฯ

Last Updated on Wednesday, 13 June 2018 14:28

ZGCDG06 ฝรั่งเศส สวิสฯ เยอรมัน LUXURY 8 วัน 5 คืน เดือน สค-ธค.61 เริ่มต้น 55,888 (SQ)

2018 06 06 113613
รหัสทัวร์: ZGCDG06
สายการบิน: SQ
ระยะเวลา: 8 วัน 5 คืน
ประเทศ : ทัวร์ยุโรป
ราคาเริ่มต้น: 55,888
พักโรงแรม 5 คืน
อาหาร 15 มื้อ
วันที่เดินทาง: 26 ส.ค. – 02 ก.ย. 2561
09 – 16 กันยายน 2561
23 – 30 กันยายน 2561
07 – 14 ตุลาคม 2561
21 – 28 ตุลาคม 2561
04 – 11 พฤศจิกายน 2561
09 – 16 ธันวาคม 2561
ราคาทัวร์: 55,888
55,888
55,888
56,888
56,888
55,888
56,888
หมายเหตุ

กรุงเทพ ฯ –สิงคโปร์ - สิงคโปร์ - ปารีส (ฝรั่งเศส) – ประตูชัยนโปเลียน - หอไอเฟล - แกลเลอรี่ ลาฟาแยตต์ - ล่องเรือบาโตมุซ - ปารีส – พระราชวังแวร์ซายน์ –CHIC OUTLET LA VALLEE VILLAGE - ปารีส - ดิจอง – เบิร์น (สวิสเซอร์แลนด์) –บ่อหมีสีน้ำตาล – มาร์กาสเซ - เบิร์น - กระเช้าโรแตร์ – เข้าทิตลิส - ลูเซิร์น - สิงโตแกะสลัก – สะพานไม้ชาเปล - ลูเซิร์น - ซูริค – โบสถ์ฟรอมุนสเตอร์ - จตุรัสปาราเดพลาทซ์ – กอลมาร์ - ไฮเดลเบิร์ก - ไฮเดลเบิร์ก (เยอรมัน) – ปราสาทไฮเดลเบิร์ก – แฟรงก์เฟิร์ต – มหาวิหารแฟรงก์เฟิร์ต – สนามบินแฟรงก์เฟิร์ต - สิงคโปร์ - กรุงเทพฯ

Last Updated on Wednesday, 06 June 2018 12:18

WDU08 แกรนด์ เยอรมัน 9 วัน 6 คืน วันที่ 8-16 ธ.ค.61 ราคา59,991 (TG)

1528875098655
รหัสทัวร์: WDU08
สายการบิน: TG
ระยะเวลา: 9 วัน 6 คืน
ประเทศ : ทัวร์ยุโรป-อเมริกา
ราคาเริ่มต้น: 59,991
พักโรงแรม 6 คืน
อาหาร 14 มื้อ
วันที่เดินทาง: 8 – 16 ธันวาคม 2561
ราคาทัวร์: 59,991
หมายเหตุ

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - แฟรงค์เฟิร์ต–ไฮเดลเบิร์ก- บาด ฮัมบรูก์-ล่องเรือแม่น้ำไรน์-โคโลญจ์น วูรซ์เบิร์ก-โรเธนเบิร์ก-นูเร็มเบิร์ก - ปราสาทนอยชวานสไตน์-เคมป์เทน - ยอดเขาซุกสปิตเซ่-ช้อปปิ้งเอ้าท์เลทอิงโกลสแตด-มิวนิค - ชมเมือง-ช้อปปิ้ง - สนามบินมิวนิค - สนามบินสุวรรณภูมิ

Last Updated on Wednesday, 13 June 2018 14:37

ZGCDG07 ฝรั่งเศส สวิสเซอร์แลนด์ เยอรมัน COMBO 8 วัน 5 คืน เดือน สค-ธค.61 เริ่มต้น 52,888 (SQ)

2018 06 13 181758
รหัสทัวร์: ZGCDG07
สายการบิน: SQ
ระยะเวลา: 8 วัน 5 คืน
ประเทศ : ทัวร์ยุโรป
ราคาเริ่มต้น: 52,888
พักโรงแรม 5 คืน
อาหาร 16 มื้อ
วันที่เดินทาง: 26 ส.ค. - 02 ก.ย. 2561
09 - 16 กันยายน 2561
23 - 30 กันยายน 2561
07 - 14 ตุลาคม 2561
21 - 28 ตุลาคม 2561
04 - 11 พฤศจิกายน 2561
09 - 16 ธันวาคม 2561
ราคาทัวร์: 53,888
53,888
53,888
54,888
55,888
52,888
55,888
หมายเหตุ

ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย - ท่าอากาศยานนานาชาติสิงคโปร์ชางงี เมืองสิงคโปร์ ประเทศสิงคโปร์ - ท่าอากาศยานนานาชาติสิงคโปร์ชางงี เมืองสิงคโปร์ ประเทศสิงคโปร์ - ท่าอากาศยานนานาชาติปารีส ชาร์ลเดอโกล เมืองปารีส ประเทศฝรั่งเศส - เมืองปารีส - ลานประวัติศาสตร์ จัตุรัสคองคอร์ด - ชองป์ เอลิเซ่ - ประตูชัยนโปเลียน - หอไอเฟล - พิพิธภัณฑ์ลูฟร์ - ห้างแกลเลอรี่ ลาฟาแยตต์ - ล่องเรือบาโตมุช ชมแม่น้ำแซน - เมืองปารีส - พระราชวังแวร์ซายส์ - ลา วัลลี วิลเลจ เอาท์เล็ท - เมืองปารีส - เมืองดิจอง ประเทศฝรั่งเศส - เมืองเบิร์น ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ - บ่อหมีสีน้ำตาล - ถนนบาห์นฮอฟพลัทซ์ - ประตูเมืองโบราณ - น้ำพุปีศาจกินเด็ก - หอนาฬิกาไซ้ท์คล็อคเค่นทรัม - บ้านที่อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์ - ศาลาว่าการเมือง - โบสถ์มุนสเตอร์ - เมืองเบิร์น - เมืองแองเกิลเบิร์ก - ขึ้นสู่ยอดเขาทิตลิส โดย กระเช้าโรแตร - ถ้ำน้ำแข็ง - เมืองลูเซิร์น - อนุสาวรีย์สิงโตหินแกะสลัก - สะพานไม้ชาเปล - เมืองลูเซิร์น - เมืองซูริค ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ - โบสถ์หอคอยกรอสมุนเตอร์ - โบสถ์เซนต์ ปีเตอร์ - โบสถ์ฟรอมุนสเตอร์ - ย่านบานโฮฟสตราเซอร์ - เมืองกอลมาร์ ประเทศฝรั่งเศส - เมืองซูริค - เมืองฮาฟฟ์เฮาเซ่น ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ - น้ำตกไรน์ - เมืองลินเดา ประเทศเยอรมัน - ศาลาว่าการเมืองเก่า - เมืองกอลมาร์ ประเทศฝรั่งเศส - เมืองไฮเดลเบิร์ก ประเทศเยอรมัน - มหาวิทยาลัยไฮเดลเบิร์ก - ปราสาทไฮเดลเบิร์ก - ย่านเมืองเก่าของไฮเดลเบิร์ก - เมืองแฟรงก์เฟิร์ต - มหาวิหารแฟรงก์เฟิร์ต - จัตุรัสโรเมอร์ - ท่าอากาศยานนานาชาติแฟรงก์เฟิร์ต เมืองแฟรงก์เฟิร์ต ประเทศเยอรมัน - ท่าอากาศยานนานาชาติสิงคโปร์ชางงี เมืองสิงคโปร์ ประเทศสิงคโปร์ - ท่าอากาศยานนานาชาติสิงคโปร์ชางงี เมืองสิงคโปร์ ประเทศสิงคโปร์ - ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย

Last Updated on Wednesday, 13 June 2018 18:27

WDU09 อิตาลี สวิสเซอร์แลนด์ (จุงฟราว) 10 วัน 7 คืน เดือน พ.ย.-ธ.ค.61 เริ่มต้น 65,991 (TG)

1528875515338
รหัสทัวร์: WDU09
สายการบิน: TG
ระยะเวลา: 10 วัน 7 คืน
ประเทศ : ทัวร์ยุโรป-อเมริกา
ราคาเริ่มต้น: 65,991
พักโรงแรม 6 คืน
อาหาร 20 มื้อ
วันที่เดินทาง: 15 - 24 พ.ย. 61
22 พ.ย. - 1 ธ.ค. 61
6 - 15 ธ.ค. 61
ราคาทัวร์: 65,991
66,991
67,991
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ - กรุงโรม (ประเทศอิตาลี) - โคลอสเซี่ยม - น้ำพุเทรวี่ - บันไดสเปน - เมืองฟลอเร้นซ์- เมืองปิซ่า - หอเอนปิซ่า - เมืองเลวานโต - เวนิส เมสเตร้ - เกาะเวนิซ – เมืองเวโรน่า – มิลาน เมืองลูเซิร์น - อนุสาวรีย์รูปสิงโตหินแกะสลัก - สะพานชาเปล - กรุงเบิร์น - เมืองกรินเดอวาลด์ -ยอดเขาจุงเฟรา TOP OF EUROPE - ฝรั่งเศส - สตราสบรูก์ - กรุงปารีส - พระราชวังแวร์ซาย- จุรัสทรอค่เดโร - หอไอเฟล - ประตูชัยนาโปเลี่ยน - ช้อปปิ้งย่านฌ็องป์เอลิเซ่ - กรุงปารีส – กรุงเทพ

Last Updated on Wednesday, 13 June 2018 14:52

ZGFCO01 อิตาลี เวนิส มิลาน FOCUS 7 วัน 4 คืน เดือน กย.-ธค.61 เริ่มต้น 45,888 (SQ)

2018 04 21 113642
รหัสทัวร์: ZGFCO01
สายการบิน: SQ
ระยะเวลา: 7 วัน 4 คืน
ประเทศ : ทัวร์ยุโรป
ราคาเริ่มต้น: 45,888
พักโรงแรม 4 คืน
อาหาร 11 มื้อ
วันที่เดินทาง: 09-15 กันยายน 2561
23-29 กันยายน 2561
07-13 ตุลาคม 2561
21-27 ตุลาคม 2561
05-11 พฤศจิกายน 2561
19-25 พฤศจิกายน 2561
03-09 ธันวาคม 2561
10-16 ธันวาคม 2561
31 ธันวาคม – 06 มกราคม 2562
ราคาทัวร์: 45,888
45,888
47,888
47,888
45,888
45,888
47,888
47,888
54,888
หมายเหตุ

กรุงเทพ ฯ – สิงคโปร์ - สิงคโปร์ - โรม (อิตาลี) - โคลอสเซียม - วาติกัน – น้ำพุเทรวี่ - บันไดสเปน - โรม –THE MALL OUTLET – ฟลอเรนซ์ - มหาวิหารซานตามาเรีย เดล ฟิโอเร - สะพานเวคคิโอ - ฟลอเรนซ์ - ปิซ่า – หอเอนปิซ่า - เวนิส - เวนิส- สะพานถอนหายใจ –จตุรัสซานมาร์โค - มิลาน – แกลเลอรี่วิคเตอร์ เอ็มมานูเอล – มหาวิหารดูโอโม่แห่งมิลาน - มิลาน – สนามบินมิลาน - สิงคโปร์ - - กรุงเทพฯ

Last Updated on Tuesday, 24 April 2018 14:12

WDU10 EASTERN EUROPE SPACIAL ยุโรปตะวันออก 8 วัน 5 คืน เดือน ส.ค.-ธ.ค.61 เริ่มต้น 45,991 (TG)

1528877183642
รหัสทัวร์: WDU10
สายการบิน: TG
ระยะเวลา: 8 วัน 5 คืน
ประเทศ : ทัวร์ยุโรป-อเมริกา
ราคาเริ่มต้น: 45,991
พักโรงแรม 5 คืน
อาหาร 15 มื้อ
วันที่เดินทาง: 10-17 ส.ค. 61
7-14 ก.ย. 61
14-21 ธ.ค. 61
ราคาทัวร์: 45,991
46,991
49,991
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ – ประเทศออสเตรีย – กรุงเวียนนา – ฮัลล์สตัทท์ - ทะเลสาบเซนต์วูลฟ์กัง – เมืองซาลส์บวร์ก- เมือวลินซ์เมืองเชสกี้ครุมลอฟ (ประเทศเชค)– เมืองคาร์โลวีวารี่ – กรุงปราก - ปราสาทแห่งปราก – มหาวิการเซนต์วิตูส – สะพานชาล์ส์ – เมืองบราติสลาวา (ประเทศสโลวัค) - ปราสาทบราติสลาวา - บูดาเปสต์ (ฮังการี) - ปานดอร์ฟเอาท์เลต- กรุงเวียนนา – ชมเมือง - กรุงเทพฯ

Last Updated on Wednesday, 13 June 2018 15:13

ZGIAD01 อเมริกาตะวันออก นิวยอร์ก GRACEFUL 9 วัน 5 คืน เดือน กย.-ตค.61 เริ่มต้น 69,888 (EY)

2018 06 11 180619
รหัสทัวร์: ZGIAD01
สายการบิน: EY
ระยะเวลา: 9 วัน 5 คืน
ประเทศ : ทัวร์ยุโรป
ราคาเริ่มต้น: 69,888
พักโรงแรม 5 คืน
อาหาร 10 มื้อ
วันที่เดินทาง: 23 ก.ย. - 1 ต.ค. 61
10 - 18 ต.ค. 61
16 - 24 ต.ค. 61
ราคาทัวร์: 69,888
73,888
72,888
หมายเหตุ

ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย - ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย - ท่าอากาศยานนานาชาติอาบู ดาบี เมืองอาบู ดาบี ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ - ท่าอากาศยานนานาชาติวอชิงตัน ดัลเลส เมืองวอชิงตัน ดี ซี ประเทศสหรัฐอเมริกา - วอชิงตัน ดี ซี - เมืองวอชิงตัน ดี ซี - ทำเนียบขาว - อนุสรณ์สถานลินคอล์น - อนุสาวรีย์วอชิงตัน - อนุสรณ์สถานเจฟเฟอร์สัน - สถาบันสมิธโซเนียน และ พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ธรรมชาติ - พิพิธภัณฑ์การบินและอวกาศแห่งชาติ - เมืองวอชิงตัน ดี ซี - เมืองแฮริสเบิร์ก - โรงงานผลิตช็อกโกแลต เฮอร์ชี่ย์ - เมืองคอร์นนิ่ง - โรงงานผลิตเครื่องแก้ว คอร์นนิ่ง - เมืองคอร์นนิ่ง - เมืองบัฟฟาโล่ - แฟชั่น เอาท์เล็ท ไนแองการ่า - อุทยานแห่งชาติน้ำตกไนแองการ่า - ล่องเรือ เมด ออฟ เดอะ มิส - เมืองบัฟฟาโล่ - วู๊ดเบอรี่ คอมมอน พรีเมี่ยม เอาท์เล็ท - เมืองนิว ยอร์ก - เมืองนิว ยอร์ก - ล่องเรือเฟอรี่สู่เกาะลิเบอร์ตี้ - อนุสาวรีย์เทพีเสรีภาพ - สะพานบรูคลิน - กราวด์ ซีโร่ - เซ็นทรัล ปาร์ค - เรดิโอ ซิตี้ มิวสิค ฮอล - ย่านบรอดเวย์ - อาคารสหประชาชาติ - หอสมุดประชาชน - โบสถ์เซนต์แพททริค - ย่านไชน่า ทาวน์ - ย่านไทม์ สแควร์ - ขึ้นชมวิวบนตึกสูงระฟ้า เอ็มไพร์ สเตท - ถนนสายที่ห้า - ท่าอากาศยานนานาชาติจอห์น เอฟ เคเนดี้ เมืองนิว ยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา - ท่าอากาศยานนานาชาติอาบู ดาบี เมืองอาบู ดาบี ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ - ท่าอากาศยานนานาชาติอาบู ดาบี เมืองอาบู ดาบี ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ - ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย

Last Updated on Monday, 11 June 2018 18:25

WDU11 แกรนด์ SWITZERLAND 7 วัน 4 คืน เดือน ก.ย.-ธ.ค.61 เริ่มต้น 64,991 (TG)

1528878898154
รหัสทัวร์: WDU11
สายการบิน: TG
ระยะเวลา: 7 วัน 4 คืน
ประเทศ : ทัวร์ยุโรป-อเมริกา
ราคาเริ่มต้น: 64,991
พักโรงแรม 4 คืน
อาหาร 12 มื้อ
วันที่เดินทาง: 11-17 ก.ย. 61
6-12 พ.ย. 61
4-10 ธ.ค. 61
ราคาทัวร์: 64,991
65,991
66,991
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ-ซูริค(สวิตเซอร์แลนด์)- เมืองโลซาน-เมืองเจนีวา - เมืองทาช-เซอร์แมท - เมืองทาซ-เมืองมองเทรอซ์-เมืองเวเว่ย์-กรุงเบิร์น (Bern) - กรินเดอวาล- TOP OF EUROPE จุงฟราว-ลูเซิร์น - เมืองซูริค-น้ำตกไรน์-สนามบินซูริค – กรุงเทพ

Last Updated on Wednesday, 13 June 2018 17:40

ZGLAX01 อเมริกาตะวันตก สแอนเจอลิส ลาสเวกัส DASHING 8 วัน 5 คืน เดือน กย.-ตค.61 เริ่มต้น 72,888 (CX)

2018 06 13 113902
รหัสทัวร์: ZGLAX01
สายการบิน: CX
ระยะเวลา: 8 วัน 5 คืน
ประเทศ : ทัวร์ยุโรป
ราคาเริ่มต้น: 72,888
พักโรงแรม 5 คืน
อาหาร 9 มื้อ
วันที่เดินทาง: 19 - 26 ก.ย. 61
11 - 18 ต.ค. 61
17 - 24 ต.ค. 61
ราคาทัวร์: 72,888
72,888
75,888
หมายเหตุ

ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย - ท่าอากาศยานนานาชาติเช็คแล็บก็อก เมืองฮ่องกง ประเทศฮ่องกง - ท่าอากาศยานนานาชาติลอส แอนเจอลิส เมืองลอส แอนเจลิส ประเทศสหรัฐอเมริกา - เมืองลอส แอนเจลิส - เบเวอร์รี่ ฮิลล์ส - ฮอลลีวูด บูเลอวาร์ด - มิวสิค เซ็นเตอร์ - ไชน่า ทาวน์ แอลเอ - เมืองลอส แอนเจลิส - อัล เพอร์โบล เดอ ลอสแอนเจลิส - กริฟฟิธ พาร์ค - ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ ฮอลลีวูด - เมืองลอส แอนเจลิส - เมืองลาส เวกัส - ลาส เวกัส นอร์ท พรีเมี่ยม เอาท์เล็ท - ถนนสตริป - ลาส เวกัส - อิสระท่องเที่ยว หรือ พักผ่อน ที่เมืองลาส เวกัส ตามอัธยาศัย แบบเต็มวัน - ลาส เวกัส - เมืองบาร์สโตว์ - บาร์สโตว์ แทงเจอร์ เอาท์เล็ท - เมืองเฟรนโน - เมืองเฟรนโน - เมืองซาน ฟรานซิสโก - ยอดเขาทวินพีค - เซเว่น ซิสเตอร์ - พาเลซ ออฟ ไฟน์ อาร์ท - สะพานโกลเดน เกต - ถนนลอมบาร์ด - ท่าเรือเพียร์ 39 - ล่องเรือชมอ่าวซานฟราน ซิสโก - เกาะอัลคาทรัส - ฟิชเชอร์แมน วาร์ฟ - ท่าอากาศยานนานาชาติซาน ฟรานซิสโก เมืองซาน ฟรานซิสโก ประเทศสหรัฐอเมริกา - ท่าอากาศยานนานาชาติซาน ฟรานซิสโก เมืองซาน ฟรานซิสโก ประเทศสหรัฐอเมริกา - ท่าอากาศยานนานาชาติเช็คแล็บก็อก เมืองฮ่องกง ประเทศฮ่องกง - ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย

Last Updated on Wednesday, 13 June 2018 11:49

WDU12 เดนมาร์ก นอรเวย์ สวีเดน 8 วัน 5 คืน วันที่ 10-17 ส.ค.61 ราคา 64,991 (TG)

1528879235077
รหัสทัวร์: WDU12
สายการบิน: TG
ระยะเวลา: 8 วัน 5 คืน
ประเทศ : ทัวร์ยุโรป-อเมริกา
ราคาเริ่มต้น: 64,991
พักโรงแรม 5 คืน
อาหาร 16 มื้อ
วันที่เดินทาง: 10 - 17 สิงหาคม 2561
ราคาทัวร์: 64,991
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ – โคเปนเฮเกน (เดนมาร์ค) - โคเปนเฮเกน – ชมเมือง –ช้อปปิ้ง - ออสโล ( นอรเวย์ )–ฟลัม-รถไฟสายโรแมนติค ฟลัม บาเนน - ล่องเรือซองน์ ฟยอร์ด – ออสโล คาร์ลสตัดด์(สวีเดน) - สต็อคโฮลม์ - ชมเมือง-กรุงเทพฯ

Last Updated on Wednesday, 13 June 2018 15:48

ZGMUC08 เยอรมัน ออสเตรีย สวิสเซอร์แลนด์ ลิกเตนสไตน์ DELIGHT 8 วัน 5 คืน เดือน สค.-ธค.61 เริ่มต้น 49,888 (SQ)

2018 06 13 183126
รหัสทัวร์: ZGMUC08
สายการบิน: SQ
ระยะเวลา: 8 วัน 5 คืน
ประเทศ : ทัวร์ยุโรป
ราคาเริ่มต้น: 49,888
พักโรงแรม 5 คืน
อาหาร 14 มื้อ
วันที่เดินทาง: 29 ส.ค. - 05 ก.ย. 2561
16 - 23 กันยายน 2561
14 - 21 ตุลาคม 2561
21 - 28 ตุลาคม 2561
18 - 25 พฤศจิกายน 2561
02 - 09 ธันวาคม 2561
30 ธ.ค. - 06 ม.ค. 2562
ราคาทัวร์: 52,888
52,888
52,888
54,888
49,888
53,888
56,888
หมายเหตุ

ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย - ท่าอากาศยานนานาชาติสิงคโปร์ชางงี เมืองสิงคโปร์ ประเทศสิงคโปร์ -ท่าอากาศยานนานาชาติสิงคโปร์ชางงี เมืองสิงคโปร์ ประเทศสิงคโปร์ - ท่าอากาศยานนานาชาติมิวนิก ฟรันซ์ โยเซฟ ชเตราสส์ เมืองมิวนิก ประเทศเยอรมัน - เมืองโฮเฮนชวานเกา ประเทศเยอรมัน - ปราสาท นอยชวานสไตน์ - เมืองอินส์บรูค ประเทศออสเตรีย - หลังคาทองคำ - เมืองอินส์บรูค ประเทศออสเตรีย - เมืองวาดุซ ประเทศลิกเตนสไตน์ - ปราสาทวาดุซ - มหาวิหารแห่งวาดุช - เมืองลูเซิร์น ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ - อนุสาวรีย์สิงโตหินแกะสลัก - สะพานไม้ชาเปล - เมืองลูเซิร์น - หมู่บ้านวิทซ์เนา - นั่งรถไฟไต่เขาสู่ยอดเขาริกิ - เมืองซูริค - โบสถ์ฟรอมุนสเตอร์ - จัตุรัสปาราเดพลาทซ์ - เมืองซูริค - เมืองฮาฟฟ์เฮาเซ่น ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ - น้ำตกไรน์ - เมืองลินเดา ประเทศเยอรมัน - ศาลาว่าการเมืองเก่า - เมืองลินเดา - เมืองอินกอลสตัทท์ - เมืองอินกอลสตัทท์ เอาท์เล็ท - เมืองมิวนิก - ศาลาว่าการเมืองมิวนิก - จัตุรัสมาเรียนพลัทซ์ - ศาลาว่าการเมือง - เมืองมิวนิก - ท่าอากาศยานนานาชาติมิวนิก ฟรันซ์ โยเซฟ ชเตราสส์ เมืองมิวนิก ประเทศเยอรมัน - ท่าอากาศยานนานาชาติสิงคโปร์ชางงี เมืองสิงคโปร์ ประเทศสิงคโปร์ - ท่าอากาศยานนานาชาติสิงคโปร์ชางงี เมืองสิงคโปร์ ประเทศสิงคโปร์

Last Updated on Wednesday, 13 June 2018 18:38

WDU13 สวิตเซอร์แลนด์ 7 วัน 4 คืน เดือน ส.ค.-ธ.ค.61 เริ่มต้น 55,991 (TG)

1528879743669
รหัสทัวร์: WDU13
สายการบิน: TG
ระยะเวลา: 7 วัน 4 คืน
ประเทศ : ทัวร์ยุโรป-อเมริกา
ราคาเริ่มต้น: 55,991
พักโรงแรม 4 คืน
อาหาร 12 มื้อ
วันที่เดินทาง: 7-13 ส.ค. 61
18-24 ก.ย. 61
6-12 พ.ย. 61
20-26 พ.ย. 61
4-10 ธ.ค. 61
11-17 ธ.ค. 61
ราคาทัวร์: 55,991
56,991
57,991
57,991
59,991
57,991
หมายเหตุ

กรุงเทพ – ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ – นครซูริค – น้ำตกไรน์ฟาลล์- ลูเซิร์น–สิงโตหินแกะสลัก – สะพานไม้ชาเปล - ช้อปปิ้งย่าน Chapel Bridge – เมืองอินเทอร์ลาเก้น - กรินเดอวาล – TOP OF EUROPE จุงค์ฟราวยอค – ประเทศฝรั่งเศส - เมืองสตราซบูร์ - จัตุรัสเกแบร์-มหาวิหารสตราสบูร์ก – เมืองแร็งส์ – มหาวิหารแร็งส์ – กรุงปารีส -ห้างแกลเลอรี่ลาฟาแยตต์ – พระราชวังแวร์ซาย – จัตุรัสทรอคาเดโร – หอไอเฟล –ประตูชัยนาโปเลียน – ช้อปปิ้งย่านฌ็องป์เอลิเซ่ - ล่องเรือบาโต ปารีเซียง -กรุงปารีส – สนามบินชาร์ลเดอโกล - กรุงเทพ

Last Updated on Wednesday, 13 June 2018 15:58

ZGMUC09 เยอรมัน ออสเตรีย เซ็ก สโลวาเกีย ฮังการี PERFECT 9 วัน 6 คืน เดือน กค.-กย.61 เริ่มต้น 54,888 (QR)

2018 06 06 143940
รหัสทัวร์: ZGMUC09
สายการบิน: QR
ระยะเวลา: 9 วัน 6 คืน
ประเทศ : ทัวร์ยุโรป
ราคาเริ่มต้น: 54,888
พักโรงแรม 6 คืน
อาหาร 18 มื้อ
วันที่เดินทาง: 27 ก.ค. - 4 ส.ค. 2561
15 - 23 กันยายน 2561
29 ก.ย. – 7 ต.ค. 2561
ราคาทัวร์: 59,888
54,888
54,888
หมายเหตุ

ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย - ท่าอากาศยานนานาชาติฮาหมัด เมืองโดฮา ประเทศกาต้าร์ - ท่าอากาศยานนานาชาติฮาหมัด เมืองโดฮา ประเทศกาต้าร์ - ท่าอากาศยานนานาชาติมิวนิก ฟรันซ์ โยเซฟ ชเตราสส์ เมืองมิวนิก ประเทศเยอรมัน - เมืองมิวนิก - เมืองโฮเฮนชวานเกา - ปราสาท นอยชวานสไตน์ - เมืองอินส์บรูค ประเทศออสเตรีย - หลังคาทองคำ - เมืองอินส์บรูค - เมืองฮัลสตัท - หมู่บ้านมรดกโลก ฮัลสตัท - เมืองซาลส์บูร์ก - ถนนเก็ตเตรียกาสเซ - เมืองซาลส์บูร์ก ประเทศออสเตรีย - เมืองเชสกี้ ครุมลอฟ ประเทศสาธารณรัฐเช็ก - ปราสาทครุมลอฟ - ถนนเก็ตเตรียกาสเซส - เมืองปราก - ย่านช่างทองโบราณ - สะพานชาร์ล - ประตูเมืองเก่า - ศาลาว่าการเมืองปราก - หอนาฬิกาดาราศาสตร์ - เมืองปราก ประเทศเช็ก - ปราสาทปราก - มหาวิหาร เซนต์วิตัส - พระราชวังหลวง - เมืองบราติสลาว่า ประเทศสโลวาเกีย - รัฐสภาแห่งสโลวัก - โบสถ์เซนต์มาร์ติน - ปราสาทบราติสลาวา - ย่านมหาวิทยาลัย เมืองบราติสลาว่า ประเทศสโลวาเกีย - เมืองบูดาเปสต์ ประเทศฮังการี - จัตุรัสวีรบุรุษ – เนินเขา แห่งปราสาท - พระราชวังโบราณ - โบสถ์แมทเธียส - อนุสาวรีย์ของพระเจ้าสตีเฟ่นที่ 1 - ป้อมชาวประมง - ล่องเรือชมความสวยงามของแม่น้ำดานูบ - เมืองบูดาเปสต์ ประเทศฮังการี - เมืองเวียนนา ประเทศออสเตรีย - พาร์นดอร์ฟ เอาท์เล็ท - ถนนสายวงแหวน - พระราชวังฮอฟเบิร์ก - ตึกรัฐสภา - พระราชวัง เบลวีเดียร์ - เมืองเวียนนา ประเทศออสเตรีย - พระราชวังเชินบรุนน์ - โบสถ์เซนต์ สตีเฟ่น - ถนนคาร์ทเนอร์ - ท่าอากาศยานนานาชาติเวียนนา เมืองเวียนนา ประเทศออสเตรีย - ท่าอากาศยานนานาชาติฮาหมัด เมืองโดฮา ประเทศกาต้าร์ ท่าอากาศยานนานาชาติฮาหมัด เมืองโดฮา ประเทศกาต้าร์ - ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย

Last Updated on Wednesday, 06 June 2018 14:43

BOEY96 อังกฤษ ลอนดอน สโตนเฮนจ์ บาธ อ๊อกซฟอร์ด 6 วัน 3 คืน เดือน สค-ธค.61 เริ่มต้น 39,900 (EY)

2018 04 18 172413
รหัสทัวร์: BOEY96
สายการบิน: EY
ระยะเวลา: 6 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ยุโรป
ราคาเริ่มต้น: 39,900
พักโรงแรม 1 คืน
อาหาร 3 มื้อ
วันที่เดินทาง: 19 - 24 กันยายน 2561
10 - 15 ตุลาคม 2561
18 - 23 ตุลาคม 2561
14 - 19 พฤศจิกายน 2561
05 - 10 ธันวาคม 2561
28 ธันวา - 02 มกรา 2561
ราคาทัวร์: 42,900
42,900
44,900
39,900
44,900
55,900
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ท่าอากาศยานอาบูดาบี้ - สนามบินฮีทโธรว์ กรุงลอนดอน – ซาลส์บัวรี่ - เสาหิน สโตนเฮนจ์ – เมืองอ๊อกซฟอร์ด - ลอนดอน - ซิตี้ทัวร์ลอนดอน - ทาวเวอร์ ออฟ ลอนดอน – หอนาฬิกาบิ๊กเบน – เวสต์มินสเตอร์แอบบีย์ – ถ่ายรูปพระราชวังบัคกิ้งแฮม – ตุรัสทราฟัลการ์ - ช้อปปิ้งถนนอ๊อกฟอร์ด - อิสระฟรีเดย์เต็มวัน ให้ท่านเลือกท่องเที่ยวตามอัธยาศัย - ลอนดอน - สแตรทฟอร์ด อัพพอน เอวอน - บิสเตอร์ เอ้าท์เลท วิลเลจ - สนามบินฮีทโธวร์ - ท่าอากาศยานอาบูดาบี – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

Last Updated on Wednesday, 13 June 2018 18:00

ZGMUC10 เยอรมัน ออสเตรีย เชก DIRECT 8 วัน 5 คืน เดือน สค.-ธค.61 เริ่มต้น 58,888 (TG)

2018 06 13 171338
รหัสทัวร์: ZGMUC10
สายการบิน: TG
ระยะเวลา: 8 วัน 5 คืน
ประเทศ : ทัวร์ยุโรป
ราคาเริ่มต้น: 58,888
พักโรงแรม 5 คืน
อาหาร 13 มื้อ
วันที่เดินทาง: 10 - 17 สิงหาคม 2561
14 - 21 กันยายน 2561
09 - 16 ตุลาคม 2561
16 - 23 ตุลาคม 2561
03 - 10 ธันวาคม 2561
28 ธ.ค. - 4 ม.ค. 2562
ราคาทัวร์: 58,888
58,888
61,888
61,888
58,888
64,888
หมายเหตุ

ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย - ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย - ท่าอากาศยานนานาชาติมิวนิก ฟรันซ์ โยเซฟ ชเตราสส์ เมืองมิวนิก ประเทศเยอรมัน - เมืองโฮเฮนชวานเกา ประเทศเยอรมัน - ปราสาท นอยชวานสไตน์ - เมืองอินส์บรูค ประเทศออสเตรีย - หลังคาทองคำ - เมืองอินส์บรูค - เมืองฮัลสตัท - หมู่บ้านมรดกโลก ฮัลสตัท - เมืองซาลส์บูร์ก - บ้านเกิดโมสาร์ท - ถนนเก็ตเตรียกาสเซส - เมืองซาลส์บูร์ก ประเทศออสเตรีย - เมืองเชสกี้ ครุมลอฟ ประเทศสาธารณรัฐเช็ก - ปราสาทครุมลอฟ - ถนนเก็ตเตรียกาสเซส - เมืองปราก - ปราสาทปราก - มหาวิหารเซนต์วิตัส - พระราชวังหลวง - ย่านช่างทองโบราณ - สะพานชาร์ล - ประตูเมืองเก่า - ศาลาว่าการเมืองหลังเก่า - หอนาฬิกาดาราศาสตร์ - เมืองปราก ประเทศสาธารณรัฐเช็ก - เมืองเวียนนา ประเทศออสเตรีย - พาร์นดอร์ฟ เอาท์เล็ท - เมืองเวียนนา - ถนนสายวงแหวน - พระราชวังฮอฟเบิร์ก - โบสถ์เซนต์ สตีเฟ่น - ตึกรัฐสภา - พระราชวังเชินบรุนน์ - ถนนคาร์นท์เนอร์ - เมืองเวียนนา - ท่าอากาศยานนานาชาติเวียนนา เมืองเวียนนา ประเทศออสเตรีย - ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย -

Last Updated on Wednesday, 13 June 2018 17:30

BOMH91 อังกฤษ Amazing London ลอนดอน อ๊อกซฟอร์ด 6 วัน 3 คืน พ.ค.-ธ.ค. 61 เริ่มต้น 39,900 (MH)

3 England
รหัสทัวร์: BOMH91
สายการบิน: MH
ระยะเวลา: 6 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ยุโรป
ราคาเริ่มต้น: 39,900
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 7 มื้อ
วันที่เดินทาง: 23-28 ต.ค. 61
ราคาทัวร์: 39,900
หมายเหตุ -

กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ–สนามบินกัวลาลัมเปอร์
สนามบินนานาชาติฮีทโธรว์กรุงลอนดอน–ซาลส์บัวรี่ - เสาหินสโตนเฮนจ์–เมืองอ๊อกซฟอร์ด–ลอนดอน
ซิตี้ทัวร์ลอนดอน - ทาวเวอร์ออฟ ลอนดอน - หอนาฬิกาบิ๊กเบน - เวสต์มินสเตอร์แอบบีย์
ถ่ายรูปพระราชวังบัคกิ้งแฮม - จตุรัสทราฟัลการ์ - ช้อปปิ้งถนนอ๊อกซ์ฟอร์ด
ลอนดอน - สแตรทฟอร์ด อัพพอน เอวอน - บิซส์เตอร์เอ้าท์เลทวิลเลจ – สนามบินนานาชาติฮีทโธรว์
สนามบินกรุงกัวลาลัมเปอร์ - สนามบินสุวรรณภูมิ

Last Updated on Wednesday, 13 June 2018 18:08

ZGMXP01 อิตาลี LOVELY ITALY 7 วัน 4 คืน เดือน พค.-ธค.61 เริ่มต้น 39,999 (EY)

2018 04 19 185716
รหัสทัวร์: ZGMXP01
สายการบิน: EY
ระยะเวลา: 7 วัน 4 คืน
ประเทศ : ทัวร์ยุโรป
ราคาเริ่มต้น: 43,888
พักโรงแรม 4 คืน
อาหาร 11 มื้อ
วันที่เดินทาง: 18 – 24 พฤษภาคม 2561
08 – 14 มิถุนายน 2561
26 ก.ค. – 01 ส.ค. 2561
07 – 13 สิงหาคม 2561
11 – 17 กันยายน 2561
10 – 16 ตุลาคม 2561
20 – 26 ตุลาคม 2561
18 – 24 พฤศจิกายน 2561
04 – 10 ธันวาคม 2561
08 – 14 ธันวาคม 2561
ราคาทัวร์: 38,888
43,999
48,888
48,888
46,888
50,888
49,888
47,888
49,888
49,888
หมายเหตุ

กรุงเทพ ฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ – อาบูดาบี - อาบูดาบี-สนามบินมิลาน – แกลเลอรี วิคเตอร์ เอ็มมานูเอล – Duomo di Milano - เวโรน่า – บ้านจูเลียต - เวโรน่า – ท่าเรือตรอนเคตโต้ – เกาะเวนิส – จัตุรัสซานมาร์โค – เวนิส เมสเตร้- โบโลญญ่า - ปิซ่า – หอเอนเมืองปิซ่า – LECCIO THE MALL OUTLET - ฟลอเรนซ์ – วิหารซานตามาเรีย – สะพานเวคคิโอ – กรุงโรม - โคลอสเซี่ยม – นครวาติกัน – น้ำพุเทรวี่ – บันไดสเปน – สนามบินโรม - อาบูดาบี – กรุงเทพฯ

Last Updated on Thursday, 19 April 2018 18:57

BOMH92 อังกฤษ สกอตแลนด์ เวลส์ Popular Grand UK 8วัน 5คืน เดือน เมย.-ธค.61 เริ่มต้น 59,900 (MH)

2018 06 13 181523
รหัสทัวร์: BOMH92
สายการบิน: MH
ระยะเวลา: 8 วัน 5 คืน
ประเทศ : ทัวร์ยุโรป
ราคาเริ่มต้น: 59,900
พักโรงแรม 5 คืน
อาหาร 16 มื้อ
วันที่เดินทาง: 28 ธันวาคม –4มกราคม 62
ราคาทัวร์: 69,900
หมายเหตุ วันปีใหม่

กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินกัวลาลัมเปอร์ - กรุงลอนดอน –ซาลส์บัวรี่ –เสาหินสโตนเฮนจ์–เมืองบาธ– โรงอาบน้ำโรมัน –เมืองคาร์ดิฟฟ์ - ปราสาทคาร์ดิฟฟ์ - คาร์ดิฟฟ์ –แมนเชสเตอร์–สนามกีฬาโอลด์แทรฟฟอร์ด– เขตเลคดิสทริค - ทะเลสาบวินเดอร์เมียร์ -วินเดอร์เมียร์–เมืองเอดินบะระ–สกอตแลนด์ –ปราสาทเอดินบะระ - ช้อปปิ้งสตรีท - เมืองเอดินบะระ – เมืองยอร์ค - มหาวิหารยอร์ค - ยอร์ค - สแตรทฟอร์ด อัพพอน เอวอน - เมืองอ๊อกซฟอร์ด- บิซส์เตอร์ เอ้าท์เลท วิลเลจ - ลอนดอน - ซิตี้ทัวร์ลอนดอน –ทาวเวอร์ออฟลอนดอน–หอนาฬิกาบิ๊กเบน–ถ่ายรูปลานหน้าพระราชวังบัคกิ้งแฮม –จัตุรัสทราฟัลการ์–ช้อปปิ้งถนนอ๊อกฟอร์ด - สนามบินฮีทโธรว์ - สนามบินกรุงกัวลาลัมเปอร์ - สนามบินสุวรรณภูมิ   

Last Updated on Thursday, 14 June 2018 16:08

ZGMXP02 อิตาลี สวิสฯ ฝรั่งเศส เขาทิตลิส EXCLUSIVE 8 วัน 5 คืน เดือน กค.-ธค.61 เริ่มต้น 55,888 (SQ)

1น้ำพุเจ็ทโด้
รหัสทัวร์: ZGMXP02
สายการบิน: SQ
ระยะเวลา: 8 วัน 5 คืน
ประเทศ : ทัวร์ยุโรป
ราคาเริ่มต้น: 55,888
พักโรงแรม 5 คืน
อาหาร 13 มื้อ
วันที่เดินทาง: 08 – 15 กรกฎาคม 2561
12 – 19 สิงหาคม 2561
16 – 23 กันยายน 2561
30 ก.ย. – 07 ต.ค. 2561
28 ต.ค. – 04 พ.ย. 2561
11 – 18 พฤศจิกายน 2561
06 – 13 ธันวาคม 2561
ราคาทัวร์: 55,888
57,888
56,888
56,888
57,888
57,888
58,888
หมายเหตุ

กรุงเทพ ฯ – สิงคโปร์ สิงคโปร์ - มิลาน – เวนิส – จัตุรัสซานมาร์โค - เวนิส เมสเตร้ - เวนิส – มิลาน - ลูเซิร์น – สะพานไม้ชาเปล ลูเซิร์น – เมืองแองเกิลเบิร์ก – ยอดเขาทิตลิส – ถ้ำน้ำแข็ง – ดิจอง - ดิจอง – กรุงปารีส –พระราชวังแวร์ซายส์ – CHIC OUTLET LA VALLEE VILLAGE -  ปารีส – ชองป์เอลิเซ่ – ประตูชัยนโปเลียน – หอไอเฟล – แกลเลอรี่ ลาฟาแยตต์ – ล่องเรือบาโตมุซ - สนามบินปารีส ชาร์ล เดอ โกล – สิงคโปร์ กรุงเทพ ฯ

Last Updated on Saturday, 19 May 2018 15:47

BOMH93 Amazing London ทัวร์อังกฤษ ลอนดอนสโตนเฮนจ์อ๊อกซฟอร์ด 6วัน 3คืน เดือน กค.-มค.62 เริ่มต้น 39,333 (MH)

2018 06 13 182943
รหัสทัวร์: BOMH93
สายการบิน: MH
ระยะเวลา: 6 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ยุโรป
ราคาเริ่มต้น: 39,333
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 6 มื้อ
วันที่เดินทาง: 27Jul-01Aug 2018
11-16Aug 2018
13-18Oct 2018
01-06Dec 2018
08-13Dec 2018
29Dec-03Jan 2019
ราคาทัวร์: 39,333
39,333
39,333
39,333
41,333
45,333
หมายเหตุ -

กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินกัวลาลัมเปอร์ - ท่าอากาศยานนานาชาติฮีทโธรว์กรุงลอนดอน เอมส์บิวรี เสาหินสโตนเฮนจ์ เมืองอ๊อกซฟอร์ด ลอนดอน - อิสระฟรีเดย์ ให้ท่านเลือกท่องเที่ยวตามอัธยาศัย - อิสระฟรีเดย์ ให้ท่านเลือกท่องเที่ยวตามอัธยาศัย - ซิตี้ทัวร์ลอนดอน ทาวเวอร์ออฟ ลอนดอน หอนาฬิกาบิ๊กเบน เวสต์มินสเตอร์แอบบีย์ ถ่ายรูปพระราชวังบัคกิ้งแฮม จตุรัสทราฟัลการ์ ช้อปปิ้งถนนอ๊อกซ์ฟอร์ด สนามบินนานาชาติฮีทโธรว์ - ท่าอากาศยานกรุงกัวลาลัมเปอร์ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

Last Updated on Wednesday, 13 June 2018 18:33

ZGMXP03 อิตาลี เวนิส โรม COMPLETED 7 วัน 4 คืน เดือน สค.-ธค.61 เริ่มต้น 42,888 (EY)

2018 06 14 105823
รหัสทัวร์: ZGMXP03
สายการบิน: EY
ระยะเวลา: 7 วัน 4 คืน
ประเทศ : ทัวร์ยุโรป
ราคาเริ่มต้น: 42,888
พักโรงแรม 4 คืน
อาหาร 12 มื้อ
วันที่เดินทาง: 07 - 13 สิงหาคม 2561
11 - 17 กันยายน 2561
10 - 16 ตุลาคม 2561
18 – 24 ตุลาคม 2561
20 - 26 ตุลาคม 2561
18 - 24 พฤศจิกายน 2561
24 – 30 พฤศจิกายน 2561
04 - 10 ธันวาคม 2561
08 - 14 ธันวาคม 2561
22 - 28 ธันวาคม 2561
30 ธ.ค. – 05 ม.ค. 2562
ราคาทัวร์: 47,888
43,888
47,888
45,888
45,888
44,888
42,888
45,888
46,888
49,888
57,888
หมายเหตุ

ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย - ท่าอากาศยานนานาชาติอาบู ดาบี เมืองอาบู ดาบี ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ - อากาศยานนานาชาติอาบู ดาบี เมืองอาบู ดาบี ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ - ท่าอากาศยานนานาชาติมิลาโน มัลเปนซา เมืองมิลาน ประเทศอิตาลี - เมืองมิลาน - ศูนย์การค้า แกลเลอรี วิคเตอร์ เอ็มมานูเอล - อนุสาวรีย์ ของกษัตริย์วิคเตอร์ เอ็มมานูเอลที่ 2 - ซานตา มาเรีย เดลเล กราเซีย - มหาวิหารแห่งเมืองมิลาน - เมืองเวโรนา - ย่านเมืองเก่า - จัตุรัสเออร์เบ - วังเก่า - น้ำพุมาดอนน่า แห่งเวโรนา - โรมัน อารีน่า - บ้านของจูเลียต - เมืองเวโรน่า - ท่าเรือตรอนเคตโต้ - ล่องเรือผ่านชมบ้านเรือนของชาวเวนิส - เกาะเวนิส - สะพานถอนหายใจ - วังดอดจ์ - จัตุรัสซานมาร์โค - โบสถ์ซานมาร์โค - เมืองโบโลญญ่า - จัตุรัสมัจโจเล่ - โบสถ์ซานเปโตรนิโอ - ศาลาว่าการเมือง - ลานน้ำพุเทพเนปจูน - อาคารปาลาซโซ เดล โพเดสตา - เมืองโบโลญญ่า - เมืองปิซ่า - จัตุรัส เปียซซา เดล ดูโอโม - หอพิธีเจิมน้ำมนต์ - มหาวิหารดูโอโม - หอเอนแห่งเมืองปิซ่า - เมืองเลคซิโอ - เลคซิโอ เดอะ มอลล์ เอาท์เล็ท - เมืองฟลอเรนซ์ - มหาวิหารซานตามาเรีย เดล ฟิโอเร - จัตุรัสเดลลาซิญญอเรีย - สะพานเวคคิโอ - เมืองโรม - เมืองโรม - กลุ่มโรมันฟอรัม - สนามกีฬาโคลอสเซี่ยม - นครรัฐวาติกัน - มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ - น้ำพุเทรวี่ - บันไดสเปน - ท่าอากาศยานนานาชาติโรมเลโอนาร์โดดาวินชี ฟิอูมิชิโน เมืองโรม ประเทศอิตาลี - ท่าอากาศยานนานาชาติอาบู ดาบี เมืองอาบู ดาบี ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ - ท่าอากาศยานนานาชาติอาบู ดาบี เมืองอาบู ดาบี ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ - ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย

Last Updated on Thursday, 14 June 2018 17:43

BOQR100 มิลาน เวนิส ปิซ่า โบโลญญ่า ฟลอเรนซ์ วาติกัน โรม 7 วัน 4 คืน เดือน กย.-พย.61 เริ่มต้น 49,900 (QR)

2018 06 14 164225
รหัสทัวร์: BOQR100
สายการบิน: QR
ระยะเวลา: 7 วัน 4 คืน
ประเทศ : ทัวร์ยุโรป
ราคาเริ่มต้น: 49,900
พักโรงแรม 4 คืน
อาหาร 12 มื้อ
วันที่เดินทาง: 19-25 ก.ย. 61
2-8 ต.ค. 61
19-25 ต.ค. 61
30ต.ค.-5พ.ย. 61
13-19 พ.ย. 61
ราคาทัวร์: 49,900
49,900
49,900
47,900
48,900
หมายเหตุ -

กรุงเทพฯ  ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - ท่าอากาศยานโดฮา แวะเปลี่ยนเครื่อง - สนามบินมิลาโน มัลเพนซา - มิลาน – มหาวิหารแห่งมิลาน - แกลลอเรีย วิคเตอร์ เอ็มมานูเอล – เมสเตร - เมสเตร - ท่าเรือตรอนเคตโต้ - เกาะเวนิส – เมืองโบโลญญ่า -โบโลญญ่า - ลา สเปเซีย - ชิงเกว แตร์เร – เมืองปิซ่า – จัตุรัสดูโอโม่ - หอเอนปิซ่า - ปิซ่า – ฟลอเรนซ์ – นครวาติกัน – กรุงโรม - กรุงโรม – โคลอสเซี่ยม – จัตุรัสโรมัน – น้ำพุเทรวี่ – บันไดสเปน – สนามบินลีโอดาร์โน ดาร์วินชี อิตาลี - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 

Last Updated on Thursday, 14 June 2018 16:44

ZGVIE02 ออสเตรีย เช็ก สโลวัก ฮังการี เวียนนา SPICY 8 วัน 5 คืน เดือน สค.-พย.61 เริ่มต้น 47,888 (ER)

2018 06 12 175658
รหัสทัวร์: ZGVIE02
สายการบิน: BR
ระยะเวลา: 8 วัน 5 คืน
ประเทศ : ทัวร์ยุโรป
ราคาเริ่มต้น: 47,888
พักโรงแรม 5 คืน
อาหาร 16 มื้อ
วันที่เดินทาง: 20 - 27 สิงหาคม 2561
03 - 10 กันยายน 2561
08 - 15 ตุลาคม 2561
29 พ.ย. - 06 ธ.ค. 2561
ราคาทัวร์: 51,888
51,888
51,888
48,888
หมายเหตุ

ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย - ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย - ท่าอากาศยานนานาชาติเวียนนา เมืองเวียนนา ประเทศออสเตรีย - เมืองเวียนนา - พระราชวังเชินบรุนน์ - เมืองซาลส์บูร์ก - บ้านเกิดโมสาร์ท - ถนนเก็ตเตรียกาสเซส - เมืองซาลส์บูร์ก - เมืองฮัลสตัท ประเทศออสเตรีย - หมู่บ้านมรดกโลก ฮัลสตัท - เมืองเชสกี้ ครุมลอฟ ประเทศสาธารณรัฐเช็ก - ปราสาทครุมลอฟ - เมืองปราก - ย่านช่างทองโบราณ - สะพานชาร์ล - ประตูเมืองเก่า - ศาลาว่าการเมืองหลังเก่า - หอนาฬิกาดาราศาสตร์ - ปราสาทปราก - มหาวิหาร เซนต์วิตัส - พระราชวังหลวง - เมืองปราก ประเทศสาธารณรัฐเช็ก - เมืองบราติสลาว่า ประเทศสโลวาเกีย - อาคารรัฐสภาแห่งสโลวัก - โบสถ์เซนต์มาร์ติน - ปราสาทบราติสลาวา - เมืองบูดาเปสต์ ประเทศฮังการี - จัตุรัสวีรบุรุษ - เมืองบูดาเปสต์ ประเทศฮังการี - เนินเขา แห่งปราสาท - พระราชวังโบราณ - โบสถ์แมทเธียส - อนุสาวรีย์ของพระเจ้าสตีเฟ่นที่ 1 - ป้อมชาวประมง - ล่องเรือชมความสวยงามของแม่น้ำดานูบ - เมืองเวียนนา ประเทศออสเตรีย - เมืองเวียนนา - ถนนสายวงแหวน - พระราชวังฮอฟเบิร์ก - โบสถ์เซนต์ สตีเฟ่น - ตึกรัฐสภา - ถนนคาร์นท์เนอร์ - ท่าอากาศยานนานาชาติเวียนนา เมืองเวียนนา ประเทศออสเตรีย - ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย

Last Updated on Tuesday, 12 June 2018 18:02

BOQR101 เยอรมัน ออสเตรีย เช็ก สโลวัค ฮังการี ฟิน 5ประเทศ 8 วัน 5 คืน เดือน กค.-พย.61 เริ่มต้น 49,900 (QR)

2018 06 14 165451
รหัสทัวร์: BOQR101
สายการบิน: QR
ระยะเวลา: 8 วัน 5 คืน
ประเทศ : ทัวร์ยุโรป
ราคาเริ่มต้น: 49,900
พักโรงแรม 5 คืน
อาหาร 12 มื้อ
วันที่เดินทาง: 24-31 ก.ค. 61
4-11 ก.ย. 61
18-25 ก.ย. 61
9-16 ต.ค. 61
18-25 ต.ค. 61
15-22 พ.ย. 61
29พ.ย.–6ธ.ค. 61
ราคาทัวร์: 49,900
49,900
49,900
49,900
49,900
49,900
49,900
หมายเหตุ -

กรุงเทพฯ - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - ท่าอากาศยานโดฮา - สนามบินมิวนิค – โฮเอินชวังเกา – เข้าชมปราสาทนอยชวานชไตน์ - มิวนิค - มิวนิค – ซาลซ์บูร์ก– ฮัลล์สตัทท์- Ceske Budejovice - Ceske Budejovice - เชสกี้ ครุมลอฟ  - เมืองคาร์โลวี่ วารี – ปราก สาธารณรัฐเช็ก -  สะพานชาร์ลส์ – ปราสาทปราก – กรุงบาติสลาว่า ประเทศสโลวาเกีย  - ปราสาทบาติสลาว่า - บราติสลาว่า – เวียนนา – ชมพระราชวังเชินบรุนน์ - McArthurGlen Outlet in Parndof – บูดาเบส - บูดาเบส - Castle Hill – ป้อมชาวประมง - ล่องแม่น้ำดานูบ  -   ท่าอากาศยานโดฮา  –ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

Last Updated on Thursday, 14 June 2018 16:56

ZGZRH02 สวิสเซอร์แลนด์ ยอดเขาจุงเฟรา ROMANTIC 7 วัน 4 คืน กย.-พย.61 เริ่มต้น 55,888 (SQ)

2018 06 05 191154
รหัสทัวร์: ZGZRH02
สายการบิน: SQ
ระยะเวลา: 7 วัน 4 คืน
ประเทศ : ทัวร์ยุโรป
ราคาเริ่มต้น: 55,888
พักโรงแรม 4 คืน
อาหาร 11 มื้อ
วันที่เดินทาง: 10 - 16 กันยายน 2561
26 ก.ย. - 02 ต.ค. 2561
03 - 09 ตุลาคม 2561
17 – 23 ตุลาคม 2561
29 ต.ค. - 04 พ.ย. 2561
12 - 18 พฤศจิกายน 2561
19 - 25 พฤศจิกายน 2561
26 พ.ย. - 02 ธ.ค. 2561
ราคาทัวร์: 54,888
56,888
54,888
56,888
55,888
53,888
53,888
53,888
หมายเหตุ

ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย - ท่าอากาศยานนานาชาติสิงคโปร์ชางงี เมืองสิงคโปร์ ประเทศสิงคโปร์ - ท่าอากาศยานนานาชาติสิงคโปร์ชางงี เมืองสิงคโปร์ ประเทศสิงคโปร์ - ท่าอากาศยานนานาชาติซูริค โคลเทิน เมืองซูริค ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ - เมืองเจนีวา - สวนอังกฤษ - นาฬิกาดอกไม้ - อนุสาวรีย์แห่งการรวมชาติ - น้ำพุเจ็ทโด้ - เมืองโลซานน์ - มหาวิทยาลัยเมืองโลซานน์ - มหาวิหารโลซานน์ - พิพิธภัณฑ์โอลิมปิกสากล - สวนสาธารณะแห่งเมืองโลซานน์ - ศาลาไทย - ซานน์ - เมืองเวเว่ย์ - อนุสาวรีย์ชาลี แชปลิน - เมืองมองเทรอซ์ - ปราสาทชิลยอง - หมู่บ้านทาซ - เมืองเซอร์แมท - นั่งรถรางไต่เขา กรอนเนอร์แกรต สู่ยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น - ยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น - หมู่บ้านทาซ - หมู่บ้านทาซ - เมืองเบิร์น - บ่อหมีสีน้ำตาล - ถนนบาห์นฮอฟพลัทซ์ - ประตูเมืองโบราณ - น้ำพุปีศาจกินเด็ก - หอนาฬิกาไซ้ท์คล็อคเค่นทรัม - บ้านที่อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์ - ศาลาว่าการเมือง - โบสถ์มุนสเตอร์ - เมืองลูเซิร์น - เมืองลูเซิร์น - อนุสาวรีย์สิงโตหินแกะสลัก - สะพานไม้ชาเปล - เมืองลูเซิร์น - เมืองกรินเดอวาลด์ - สถานีรถไฟกรินเดอวาลด์ - นั่งรถไฟไต่เขา พิชิตยอดเขาจุงเฟรา - สถานีรถไฟคลาย ไชน์เด็กซ์ - สถานีรถไฟจุงเฟรายอร์ค - ยอดเขาจุงเฟรา - ถ้ำน้ำแข็ง - ลานสฟิงซ์ - สถานีรถไฟคลาย ไชน์เด็กซ์ - สถานีรถไฟเลาเทอร์บรุนเนิน - เมืองเลาเทอร์บรุนเนิน - เมืองซูริค - โบสถ์หอคอยกรอสมุนเตอร์ - โบสถ์เซนต์ ปีเตอร์ - โบสถ์ฟรอมุนสเตอร์ - ย่านบานโฮฟสตราเซอร์ - เมืองซูริค - ท่าอากาศยานนานาชาติซูริค โคลเทิน เมืองซูริค ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ - ท่าอากาศยานนานาชาติสิงคโปร์ชางงี เมืองสิงคโปร์ ประเทศสิงคโปร์ - ท่าอากาศยานนานาชาติสิงคโปร์ชางงี เมืองสิงคโปร์ ประเทศสิงคโปร์ - ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย

Last Updated on Tuesday, 05 June 2018 19:14

BOTG92 แกรนด์อิตาลี มิลาน กรุงโรม 7 วัน 4 คืน เดือน กย.-ธค.61 เริ่มต้น 49,900 (TG)

2018 05 07 180328
รหัสทัวร์: BOTG92
สายการบิน: TG
ระยะเวลา: 7 วัน 4 คืน
ประเทศ : ทัวร์ยุโรป
ราคาเริ่มต้น: 39,900
พักโรงแรม 4 คืน
อาหาร 11 มื้อ
วันที่เดินทาง: 5 – 11 กันยายน 61
19 – 25 กันยายน 61
6 – 12 พฤศจิกายน 61
20 – 26 พฤศจิกายน 61
30พฤศจิกายน – 6ธันวาคม 61
7 – 13 ธันวาคม 61
ราคาทัวร์: 49,900
49,900
49,900
49,900
49,900
49,900
หมายเหตุ -

กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ - สนามบินมิลาโน มัลเพนซา - มิลาน – มหาวิหารแห่งมิลาน - แกลลอเรีย วิคเตอร์ เอ็มมานูเอล – เมสเตร - ท่าเรือตรอนเคตโต้ - เกาะเวนิส - เมือง ลา สเปเซีย - ชิงเกว แตร์เร – เมืองปิซ่า - จัตุรัสดูโอโม่ – หอเอนปิซ่า – เขตเมืองเก่าฟลอเรนซ์ - เขตเมืองเก่าฟลอเรนซ์ – นครวาติกัน – มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ – กรุงโรม - โคลอสเซี่ยม – จัตุรัสโรมัน – น้าพุเทรวี่ – บันไดสเปน – สนามบินลีโอดาร์โน ดาร์วินชี อิตาลี - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

Last Updated on Monday, 07 May 2018 18:09

CUEU02 อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส EASY CLASSIC 9 วัน 6 คืน เดือน กค.-ตค.61 เริ่มต้น 67,900 (EY)

2018 05 07 190903
รหัสทัวร์: CUEU02
สายการบิน: EY
ระยะเวลา: 9 วัน 6 คืน
ประเทศ : ทัวร์วันปิยมหาราช
ราคาเริ่มต้น: 67,900
พักโรงแรม 6 คืน
อาหาร 17 มื้อ
วันที่เดินทาง: 21 - 29 กรกฎาคม
06 - 14 สิงหาคม
12 - 20 กันยายน
17 - 25 ตุลาคม
ราคาทัวร์: 69,900
72,900
67,900
74,900
หมายเหตุ (อาสาฬฯ เฉลิมพระชน ร.10) -
(วันแม่แห่งชาติ) -
-
(วันปิยะมหาราช)

กรุงเทพฯ –อาบูดาบี – กรุงโรม – นครรัฐวาติกัน – มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ – อนุสาวรีย์กษัตริย์วิคเตอร์ เอมานูเอลที่ 2 – สนามกีฬาโคลอสเซี่ยม น้ำพุเทรวี่ –บันไดสเปน – ฟลอเรนซ์ฟลอเรนซ์ – สะพาน Ponte Vecchio – จัตุรัสเปียซซ่า เดล ดูโอโม – จัตุรัสซิญญอเรีย –
เมสเตร – ท่าเรือตรอนเคตโต้ – เวนิส – สะพานรีอัลโต – สะพานถอนหายใจ – จัตุรัสซานมาร์โค – ท่าเรือตรอนเคตโต้ – เมสเตร – มิลาน – มหาวิหารแห่งมิลาน – แกลเลอเรีย วิคตอริโอ เอ็มมานูเอลที่ 2 – ลูเซิร์น – สะพานไม้ ชาเปล – อนุสาวรีย์รูปสิงโตหินแกะสลัก – ช้อปปิ้ง เอนเกลเบิร์ก – กระเช้าไฟฟ้า Titlis Rotair – ยอดเขาทิตลิส – ถ้ำน้ำแข็ง สะพานแขวนทิตลิต – สนุกสนานกับการสัมผัสหิมะบนยอดเขา – เอนเกลเบิร์ก – ดิจง – ชมเมือง – ประตูชัย – โบสถ์นอร์ทเธอดามแห่งดิจง – จัตุรัสกลางเมือง – ย่านเมืองเก่า – ช้อปปิ้งลา วัลเล่ย์ วิลเลจ – ปารีส ปารีส  พระราชวังแวร์ซายส์ – ปารีส – จัตุรัสคองคอร์ด – ถนนชองป์เซลิเซ่ – ประตูชัย มหาวิหารนอร์ทเธอดามแห่งปารีส – พิพิธภัณฑ์ลูฟ – ช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษี ปารีส – ถ่ายรูปกับ หอไอเฟล ณ สวนชองป์ เดอ มาร์ส – ล่องเรือแม่น้ำแซน – พิพิธภัณฑ์น้ำหอมฟราโกนาร์ด – ช้อปปิ้งห้างแกลอรี่ ลาฟาแยต – ท่าอากาศยานปารีส ชาร์ล เดอ โกล

Last Updated on Monday, 07 May 2018 19:10

Top Outbond

Season

ช่องทางสอบถามโปรแกรม

  
Layer 14

Qr Nexttripholiday

Comment
Photo Gallery
Travelnews
Tat License 

ข้อมูลการท่องเที่ยว

กด like Fanpage ติดตามโปรโมชั่น

ช่องทางติดต่อ

nexttripholiday77      LINE - nexttrip11      LINE - nexttrip22      LINE - nexttrip33      LINE - nexttrip44      LINE - nexttrip55      LINE - nexttrip66
Shape
YOUTNTAFBTWI

Our Gallery

All Gallery

 

About Us

เน็กซ์ ทริป ฮอลิเดย์ เรามีประสบการณ์ในด้านการทำทัวร์ที่เน้นคุณภาพ ราคาประหยัด  จึงทำให้มีลูกค้าที่ใช้บริการจำนวนมาก จากหลากหลายช่องทาง ราคาทัวร์ที่ถูกกว่าในท้องตลาดทำให้ลูกค้าทุกระดับสามารถเดินทางท่องเที่ยวไปกับเราได้อย่างสุขสบาย  ในเส้นทางเกาหลี  ฮ่องกง สิงคโปร์ ญี่ปุ่น  เส้นทางยุโรป อเมริกา และตะวันออกกลาง

More

รับโปรโมชั่น !!

Terms and Conditions