Next Trip Holiday
เวลาทำการ
จันทร์-เสาร์ 09.00 น-18.00 น
Next Trip Holiday
เบอร์โทรติดต่อ
02-136-9144

TTXJ155 โตเกียว ฟูจิ FUKUSHIMA 5 วัน 3 คืน เดือน มี.ค. - เม.ย. 63 เริ่มต้น 19,888 (XJ)

TTXJ155 โตเกียว ฟูจิ FUKUSHIMA  5 วัน 3 คืน เดือน มี.ค. - เม.ย. 63 เริ่มต้น 19,888 (XJ)
ช้อปปิ้งจุใจ ชินจูกุและโอไดบะ อาบน้ำแร่ธรรมชาติ FREE WIFI ON BUS
ขึ้นภูเขาไฟฟูจิชั้น 5สัญลักษณ์ของประเทศญี่ปุ่น เยือนหมู่บ้านโบราณสมัยเอโดะหมู่บ้านโออุจิจุคุ ชมซากุระ ณ ปราสาทนกกระเรียน หรือ ปราสาทสึรุงะ ชม ทะเลสาบทะเลสาบอินะวะชิโระ ทะเลสาบกระจกแห่งสวรรค์
อัศจรรย์ความงดงามของธรรมชาติ ณ หน้าผาโทโนะ เฮทสึริ ฟรี แช่ออนเซนเท้าหน้าสถานีรถไฟ ยูโนะคามิ ออนเซน

เดินทางช่วง

( 0 ช่วงวันเดินทาง )

จำนวนวัน

สายการบิน

โรงแรม

รหัสทัวร์

NTHD193200
SOLD OUT

เลือกวันเดินทาง

วันที่เดินทาง ราคาอื่นๆ Group Size

โปรแกรมทัวร์

ไม่มีรายละเอียดโปรแกรมทัวร์