Next Trip Holiday
เวลาทำการ
จันทร์-เสาร์ 09.00 น-18.00 น
Next Trip Holiday
เบอร์โทรติดต่อ
02-136-9144

ฝรั่งเศส เบลเยี่ยม เนเธอร์แลนด์ 7 วัน 4 คืน โดยสายการบินคาเธ่ย์ แปซิฟิค (CX)

ฝรั่งเศส เบลเยี่ยม เนเธอร์แลนด์ 7 วัน 4 คืน โดยสายการบินคาเธ่ย์ แปซิฟิค (CX)
ปารีส | หอไอเฟล | เข้าชมพระราชวังแวร์ซาย | บรัสเซลส์ | เทศกาลดอกไม้เคอเคนฮอฟ | อัมสเตอร์ดัม | หมู่บ้านกังหันลมซานสคันส์ ปราก

เดินทางช่วง

( 0 ช่วงวันเดินทาง )

จำนวนวัน

สายการบิน

โรงแรม

รหัสทัวร์

NTHD200397
SOLD OUT

เลือกวันเดินทาง

วันที่เดินทาง ราคาอื่นๆ Group Size