Next Trip Holiday
เวลาทำการ
จันทร์-เสาร์ 09.00 น-18.00 น
Next Trip Holiday
เบอร์โทรติดต่อ
02-136-9144
ซ่อน
ทัวร์ออสเตรเลีย
พบ
17 ช่วงวันเดินทาง จาก 4 โปรแกรม
เรียงตาม
Loading...
GERMANY AUSTRIA SWITZERLAND มิวนิค อัลล์ตัทท์ ลูเซิร์น ทิตลิส ซูริค 8วัน 5คืน เดินทาง ก.พ. - มิ.ย. 66 ราคาเริ่มต้น 69,990.- บิน Singapore Airlines (SQ)

จำนวนวัน

8 วัน 5 คืน

สายการบิน

 Singapore Airlines

โรงแรม

รหัสทัวร์

ZGMUC2301SQ
ปราสาทนอย - เมืองลูเซิร์น - อนุสาวรีย์สิงโตหินแกะสลัก - สะพานไม้ชาเปล - ปราสาทครุมลอฟ - เมืองมิวนิค - ศาลากลางเมือง มิวนิค - ช้อปปิ้งจัตุรัสมาเรียน พลัทซ์ - นั่งกระเช้าขึ้นสู่ยอดเขาทิตลิส - ถ้ำธารน้ำแข็ง - สะพานแขวนทอดยาว - เมืองซูริค - ย่านเมืองเก่าซูริค - โบสถ์หอคอยกรอสมุนเตอร์ - โบสถ์เซนต์ปีเตอร์
- เมืองซาลส์บูร์ก - สวนมิราเบล บ้านเกิดโมสาร์ท - ถนนเก็ตเตรียกาสเซส-เมืองฮัลล์สตัทท์ - เมืองเชสกี้ ครุมลอฟ - ปราสาทครุมลอฟ - เมืองมิวนิค - ศาลากลางเมือง มิวนิค - ช้อปปิ้งจัตุรัสมาเรียน พลัทซ์ - เมืองฟุสเซ่น - ปราสาทนอย - เมืองลูเซิร์น - อนุสาวรีย์สิงโตหินแกะสลัก - สะพานไม้ชาเปล - เมืองเอนเกลเบิร์ก - นั่งกระเช้าขึ้นสู่ยอดเขาทิตลิส - ถ้ำธารน้ำแข็ง - สะพานแขวนทอดยาว - เมืองอิเซล์ทวาลด์ - ทะเลสาบเบรียนซ์ - เมืองอินเทอร์ลาเก้น - เมืองซุก - เขตเมืองเก่า - เมืองซูริค - ย่านเมืองเก่าซูริค - โบสถ์หอคอยกรอสมุนเตอร์ - โบสถ์เซนต์ปีเตอร์ - โบสถ์ฟรอมุนสเตอร์ - ป้อมปราการลินเดนฮอฟ
พิเศษ Fondue

เริ่มต้น

69,990
EAST EUROPE ออสเตรีย เช็ก สโลวาเกีย 7วัน 4คืน เดินทาง มี.ค. - มิ.ย. 66 ราคา 69,990.- บิน  EVA AIRWAYS (BR)

จำนวนวัน

7 วัน 4 คืน

สายการบิน

 EVA Air

โรงแรม

รหัสทัวร์

ZGVIE2301BR
จัตุรัสกลางเมือง – ศาลาว่าการเมืองอันเก่าแก่ – เมืองปราก – ชมปราสาทปราก– มหาวิหารเซนต์วิตัส - เมืองบราติสลาวา–ปราสาทบราติสลาวา – ย่านเมืองเก่า – ประตูมิคาเอล - เมืองฮัลล์สตัทท์–โบสถ์แพริช – โบสถ์ประจำเมืองฮัลล์สตัทท์ – จัตุรัสกลางเมือง - พระราชวังไพรเมท – โบสถ์เซนต์มาร์ติน
พระราชวังเชินบรุนน์ –พระราชวังฮอฟเบิร์กโบสถ์เซนต์สตีเฟ่น–ถนนสายวงแหวน–ถนนคาร์นเนอร์- รูปปั้นโฮลี่ทรินิตี้ – เมืองลินซ์ – จัตุรัสเฮาพท์ พลัทซ์ – อาคารรัฐสภาประจำเมืองลินซ์ –มหาวิหารแห่งเมืองลินซ์ - ศาลาว่าการเมืองอันเก่าแก่ – เมืองปราก – ชมปราสาทปราก– มหาวิหารเซนต์วิตัส - โรงละคร – ศาลากลางเก่าของเมือง – อาคารรัฐสภาแห่งสโลวาเกีย - พระราชวังไพรเมท – โบสถ์เซนต์มาร์ติน - พาร์นดอร์ฟ เอาท์เลท
ภัตตาคารอาคารพื้นเมือง

เริ่มต้น

69,990
EASTERN EUROPE HERE WE GO เยอรมนี เชก ออสเตรีย สโลวัก ฮังการี 9 วัน 6 คืน เดินทาง ธ.ค. 65 ราคา 79,900.- บิน เอมิเรตส์  (EK)

จำนวนวัน

9 วัน 6 คืน

สายการบิน

 Emirates Airlines

โรงแรม

รหัสทัวร์

GQ3FRAEK001
ปราสาทไฮเดลเบิร์ก - คาร์โลวี วารี |ปราก - ฮัลสตัท - เชสกี้ครุมลอฟ - บราติสลาวา ฮัลสตัท - เวียนนา - พระราชวังเชินบรุนน์ - บูดาเปสต์|ล่องเรือแม่น้ำดานูบ
นูเรมเบิร์ก - คาร์โลวี วารี – กรุงปราก-ปราสาทแห่งปราก – เชสกี้ครุมลอฟ-เชสกี้ครุมลอฟ – ฮัลสตัท – เวียนนา-พระราชวังเชินบรุนน์ –McArthurGlenDesigner Outlet in Parndorf - บราติสลาวา-บราติสลาวา – กรุงบูดาเปสต์ - ล่องเรือแม่น้ำดานูบ-บูดาเปสท์ - ดูไบ
อาหารพื้นเมือง (ซุปกูลาส) , พื้นเมือง (หมูทอดสไตล์เวียนนา)

เริ่มต้น

79,900
POPULAR AUSTRALIA  SYDNEY NEW YEAR ซิดนีย์ – เมลเบิร์น 6 วัน 4 คืน เดินทาง 29 ธ.ค. 65 - 3 ม.ค. 66 ราคา 111,900.- บิน เจ๊ตสตาร์แอร์เวย์ (JQ)

จำนวนวัน

6 วัน 4 คืน

สายการบิน

 Jetstar Airways

โรงแรม

รหัสทัวร์

NTHD221751
นครซิดนีย์ – เทือกเขาสามอนงค์ – สวนสัตว์พื้นเมือง - เมลเบิร์น – ชมเพนกวินที่เกาะฟิลลิป - เมลเบิร์น –ชมเมือง – รถไฟจักรไอน้ำโบราณ - นครเมลเบิร์น
เมลเบิร์น (บินภายใน)– ซิดนีย์ – เที่ยวชมเมือง - นครซิดนีย์ (บินภายใน) – เมลเบิร์น – ชมเพนกวินที่เกาะฟิลลิป - เมลเบิร์น –ชมเมือง – รถไฟจักรไอน้ำโบราณ –ชิมไวน์ที่ยาร์ร่า วัลเลย์- ช๊อปปิ้ง DFO OUTLET SOUTHWHARF - นครเมลเบิร์น
พิเศษ..พร้อมทานกุ้งมังกรท่านละครึ่งตัว เสริฟพร้อมไวน์รสเยี่ยม , พิเศษ...รับประทานอาหารไทย
ธ.ค. - 65

เริ่มต้น

111,900