Next Trip Holiday
เวลาทำการ
จันทร์-เสาร์ 09.00 น-18.00 น
Next Trip Holiday
เบอร์โทรติดต่อ
02-136-9144
ซ่อน
ทัวร์ออสเตรีย
พบ
112 ช่วงวันเดินทาง จาก 23 โปรแกรม
เรียงตาม
Loading...
MIRACLE OF EAST EUROPE AUSTRIA CZECH SLOVAKIA HUNGARY 8วัน 5คืน เดินทาง มิ.ย. - ก.ย. 66 ราคา 57,888.- บิน ETHIHAD AIRWAYS (EY)

จำนวนวัน

8 วัน 5 คืน

สายการบิน

 Etihad Airways

โรงแรม

รหัสทัวร์

EEY02
เที่ยวชมเมืองฮัลส์สตัทท์หมู่บ้านริมทะเลสาบสวยที่สุดในโลกสวนมิราเบลสวนดอกไม้สุดแสนโรแมนติก ไอไลท์สำคัญ!บ้านเกิดของโมสาร์ทนาฬิกาAnker Clockพระราชวังฮอฟบวร์กมหาวิหารเซนต์สตีเฟน สัมผัสเมืองมรดกโลก เชสกี้ ครุมลอฟถ่ายภาพไฮไลท์! ปราสาทครุมลอฟอนุสรณ์สถานJan Husเยี่ยมชมปราสาทปรากมหาวิหารเซนต์วิตัสสะพานชาร์ลส์โบสถ์ตินหอนาฬิกาดาราศาสตร์ - ล่องเรือชมความงามของแม่น้ำดานูบแม่น้ำที่ยาวที่สุดในสหภาพยุโรปรูปปั้นเจ้าหญิงน้อย - ชมความน่าหลงใหลของ ปราสาทบูดาเปสต์โบสถ์ Matthias Church และ Fisherman's Bastion
เมืองฮัลส์สตัทท์ - เซ็นทรัลสแควร์ – เมืองซาลซ์บูร์ก – สวนมิราเบล – บ้านเกิดของโมสาร์ท – มหาวิหารซาลซ์บูร์ก – จัตุรัสศูนย์กลางประวัติศาสตร์ - เมืองมรดกโลกเชสกี้ ครุมลอฟสาธารณเช็ก –ปราสาทครุมลอฟ - อนุสรณ์สถาน Jan Hus – เมืองปราก – มหาวิหารเซนต์วิตัส – สะพานชาร์ลส์ – โบสถ์ติน – หอนาฬิกาดาราศาสตร์ - เมืองบราติสลาวาประเทศสโลวาเกีย – ปราสาทบราติสลาวา – โบสถ์เซนต์อลิซาเบธ – มหาวิหารเซนต์มาร์ติน - ปราสาทบูดาเปสต์ - โบสถ์ Matthias Church - Fisherman's Bastion – รูปปั้นเจ้าหญิงน้อย - ล่องเรือชมความงามของแม่น้ำดานูบ
มิ.ย. - 66
ก.ย. - 66

เริ่มต้น

57,888
WONDERFUL OF EAST EUROPE เที่ยวยุโรปตะวันออกกับ 5 ประเทศในฝัน 8วัน 5คืน เดินทาง มิ.ย. - ก.ย. 66 ราคา 57,900.- บิน ETHIHAD AIRWAYS (EY)

จำนวนวัน

8 วัน 5 คืน

สายการบิน

 Etihad Airways

โรงแรม

รหัสทัวร์

EEY03
เที่ยวยุโรปตะวันออกกับ 5 ประเทศในฝัน เยอรมัน ชมความอลังการปราสาทนอยชวานสไตน์โบสถ์เซนต์ปีเตอร์มหาวิหารเฟราเอนจัตุรัส Marienplatz เช็ก สัมผัสเมืองมรดกโลก เชสกี้ ครุมลอฟถ่ายภาพไฮไลท์! ปราสาทครุมลอฟอนุสรณ์สถานJan Hus สโลวาเกีย เช็คอินสถานที่ชื่อดัง! ปราสาทบราติสลาวาโบสถ์เซนต์เอลิซาเบธมหาวิหารเซนต์มาร์ติน ฮังการี ล่องเรือชมความงามของแม่น้ำดานูบแม่น้ำที่ยาวที่สุดในสหภาพยุโรป ออสเตรีย เที่ยวชม เมืองฮัลส์สตัทท์หมู่บ้านริมทะเลสาบสวยที่สุดในโลก
ปราสาทนอยชวานสไตน์ – เมืองมิวนิก–โบสถ์เซนต์ปีเตอร์–จัตุรัส Marienplatz - เมืองฮัลส์สตัทท์ ประเทศออสเตรีย - เมืองมรดกโลกเชสกี้ ครุมลอฟ สาธารณรัฐเช็ก - ปราสาทครุมลอฟ - ปราสาทปราก – มหาวิหารเซนต์วิตัส – สะพานชาร์ลส์ – โบสถ์ติน – หอนาฬิกาดาราศาสตร์ -ล่องเรือชมความงามของแม่น้ำดานูบ–รูปปั้นเจ้าหญิงน้อย - ประเทศออสเตรีย– กรุงเวียนนา –มหาวิหารเซนต์สตีเฟน–พระราชวังฮอฟบวร์ก – โรงโอเปร่าแห่งเวียนนา
มิ.ย. - 66
ก.ย. - 66

เริ่มต้น

57,900
EAST EUROPE เยอรมัน ออสเตรีย เชก ฮังการี  7 วัน 4 คืน เดินทาง ม.ค. - มิ.ย. 66  เริ่มต้น 58,900.- บิน เตอร์กิช แอร์ไลน์ (TK)

จำนวนวัน

7 วัน 4 คืน

สายการบิน

 Turkish Airlines

โรงแรม

รหัสทัวร์

WTK0207P
มิวนิค–ฟุสเซ่น–ปราสาทนอยชวานสไตน์ - หมู่บ้านฮัลล์สตัทท์ - เชสกี้ คลุมลอฟ–ปราสาทครุมลอฟย่านเขตเมืองเก่า - เชสกี้บูโดโจวิช - กรุงปร๊าก - สะพานชาร์ลส์ – หอนาฬิกาดาราศาสตร์ - เบอร์โน่ - เวียนนา –พระราชวังเชินบรุนน์–พระราชวังเบลวีเดียร์
อิสตันบูล–มิวนิค–ฟุสเซ่น–ปราสาทนอยชวานสไตน์ - โรเซนไฮม์–หมู่บ้านฮัลล์สตัทท์ - เชสกี้ คลุมลอฟ–ปราสาทครุมลอฟย่านเขตเมืองเก่า - เชสกี้บูโดโจวิช - กรุงปร๊าก - สะพานชาร์ลส์ – หอนาฬิกาดาราศาสตร์ - เบอร์โน่ - เบอร์โน่ - เวียนนา –พระราชวังเชินบรุนน์–พระราชวังเบลวีเดียร์ - กรุงบูดาเปสต์–อาคารรัฐสภาที่สวยที่สุดของยุโรป - คาสเซิ่ลฮิลล์ป้อมฟิชเชอร์แมนบาสเตียน– ฮีโร่สแควร์ – มหาวิหารเซนต์สตีเฟ่น
อาหารของโรงแรมที่พัก

เริ่มต้น

58,900
EAST EUROPE ออสเตรีย เช็ก สโลวาเกีย 7วัน 4คืน เดินทาง มี.ค. - มิ.ย. 66 ราคา 59,990.- บิน EVA AIR (BR)

จำนวนวัน

7 วัน 4 คืน

สายการบิน

 EVA Air

โรงแรม

รหัสทัวร์

ZGMUC2302SQ
เมืองฮัลล์สตัทท์ – โบสถ์แพริช – โบสถ์ประจำเมืองฮัลล์สตัทท์ – จัตุรัสกลางเมือง รูปปั้นโฮลี่ทรินิตี้ – เมืองลินซ์ – จัตุรัสเฮาพท์ พลัทซ์ – อาคารรัฐสภาประจำเมืองลินซ์ – มหาวิหารแห่งเมืองลินซ์ - เมืองเชสกี้ ครุมลอฟ – ปราสาทครุมลอฟ – จัตุรัสกลางเมือง – ศาลาว่าการเมืองอันเก่าแก่ – เมืองปราก – ชมปราสาทปราก – มหาวิหารเซนต์วิตัส ย่านช่องทองโบราณ – สะพานชาร์ล – หอนาฬิกาดาราศาสตร์ - พระราชวังเชินบรุนน์ – พระราชวังฮอฟเบิร์ก โบสถ์เซนต์สตีเฟ่น – ถนนสายวงแหวน – ถนนคาร์นเนอร์
พระราชวังเชินบรุนน์ – พระราชวังฮอฟเบิร์ก โบสถ์เซนต์สตีเฟ่น – ถนนสายวงแหวน – ถนนคาร์นเนอร์ - เมืองฮัลล์สตัทท์ – โบสถ์แพริช – โบสถ์ประจำเมืองฮัลล์สตัทท์ – จัตุรัสกลางเมือง รูปปั้นโฮลี่ทรินิตี้ – เมืองลินซ์ – จัตุรัสเฮาพท์ พลัทซ์ – อาคารรัฐสภาประจำเมืองลินซ์ – มหาวิหารแห่งเมืองลินซ์ - เมืองเชสกี้ ครุมลอฟ – ปราสาทครุมลอฟ – จัตุรัสกลางเมือง – ศาลาว่าการเมืองอันเก่าแก่ – เมืองปราก – ชมปราสาทปราก – มหาวิหารเซนต์วิตัส ย่านช่องทองโบราณ – สะพานชาร์ล – หอนาฬิกาดาราศาสต - เมืองบราติสลาวา – ปราสาทบราติสลาวา – ย่านเมืองเก่า – ประตูมิคาเอล โรงละคร – ศาลากลางเก่าของเมือง – อาคารรัฐสภาแห่งสโลวาเกีย พระราชวังไพรเมท – โบสถ์เซนต์มาร์ติน
พื้นเมือง พิเศษเมนู ปลาเทราต์ย่าง

เริ่มต้น

59,990
เยอรมัน ออสเตรีย สวิตเซอร์แลนด์(จุงเฟรา) 8วัน 5คืน ราคาเริ่มต้น 63,900.- เดินทาง ก.ย. - มี.ค. 66 บิน Etihad Airways  (EY)

จำนวนวัน

8 วัน 5 คืน

สายการบิน

 Etihad Airways

โรงแรม

รหัสทัวร์

NTHD220822
ทะเลสาบโคนิคส์ซี รอมเซา – โอเบอรามาเกา -เข้าชมปราสาทนอยชวานสไตน์ – อินน์สบรุกซ์ - หลังคาทองคำ-ลูเซิร์น–ชมเมืองสะพานไม้ -น้ำตกชเตาบ์บาค–นั่งรถไฟพิชิตยอดเขาจุงเฟรา-ถ้ำน้ำแข็ง1,000 ปี – V-Cableway – ซูริค – ชมเมืองเก่า
มิวนิค – ฮัลล์สตัทท์ – ซอล์ซบูร์ก – สวนมิลาเบลล์ – ช้อปปิ้ง-ซอล์ซบูร์ก – เบิร์ชเทสกาเด้น – ทะเลสาบโคนิคส์ซี รอมเซา – โอเบอรามาเกา – วิหารเอททอล – ฟุสเซ่น-เข้าชมปราสาทนอยชวานสไตน์ – อินน์สบรุกซ์ - หลังคาทองคำ-อินซ์บรูกซ์– ลิกเทนสไตน์ – กรุงวาดุส– ลูเซิร์น–ชมเมืองสะพานไม้ – อนุสาวรีย์สิงโต –อินเทอร์ลาเก้น – ช้อปปิ้ง-อินเทอร์ลาเค่น – เลาเทอร์บรุนเนน – น้ำตกชเตาบ์บาค–นั่งรถไฟพิชิตยอดเขาจุงเฟรา-ถ้ำน้ำแข็ง1,000 ปี – V-Cableway – ซูริค – ชมเมืองเก่า – ช้อปปิ้งแบรนด์เนม
เมนูพิเศษขาหมูเยอรมัน,เมนูปลาเทราซ์รสเลิศ

เริ่มต้น

63,900
 Wonderful Eastern Europe เยอรมนี เช็ก ออสเตรีย 7D 5N เดินทาง เม.ย. 66 ราคา 64,999.- บิน OMAN AIR (WY)

จำนวนวัน

7 วัน 5 คืน

สายการบิน

 Oman Air

โรงแรม

รหัสทัวร์

VWMUCWY01
มิวนิก – เมืองคาร์โลวี วารี (สาธารณรัฐเช็ก) – ปราก - สะพานชาลส์- หอนาฬิกาดาราศาสตร์- จัตุรัสเมืองเก่า -เชสกี ครุมลอฟ- จัตุรัสเมืองเก่า - เวียนนา - พระราชวังเชิร์นบรุนน์ –ถนนสายวงแหวน - พาร์นดอร์ฟ เอาท์เลท - สวนมิราเบล - ย่านเมืองเก่า - มิวนิก - โบสถ์แม่พระมิวนิก -จตุรัสมาเรียนพลัทซ์
มิวนิก – เมืองคาร์โลวี วารี (สาธารณรัฐเช็ก) – ปราก - สะพานชาลส์- หอนาฬิกาดาราศาสตร์- จัตุรัสเมืองเก่า -เชสกี ครุมลอฟ- จัตุรัสเมืองเก่า - เวียนนา - พระราชวังเชิร์นบรุนน์ –ถนนสายวงแหวน - พาร์นดอร์ฟ เอาท์เลท - สวนมิราเบล - ย่านเมืองเก่า - มิวนิก - โบสถ์แม่พระมิวนิก -จตุรัสมาเรียนพลัทซ์
พิเศษเมนูปลาเทราต์ อาหารขึ้นชื่อแห่เมืองฮัลล์สตัทท์ , พิเศษ เมนูซี่โครงหมูบาร์บีคิว
เม.ย. - 66

เริ่มต้น

64,999
Charming East Europe เยอรมัน ออสเตรีย เช็ก 7D 5N เดินทาง มี.ค. - พ.ค. 66 ราคา 65,995.- บิน โอมานแอร์ (WY)

จำนวนวัน

7 วัน 5 คืน

สายการบิน

 Oman Air

โรงแรม

รหัสทัวร์

NTHD222551
เที่ยวชมบรรยากาศจัตุรัสเมืองมิวนิค เมืองแห่งสปาคาร์โลวีวารี่ ชมปราสาทปรากที่งดงามและสะพานชาร์ลอันโด่งดัง เที่ยวเมืองสวยซาลสเบิร์ก เดินเล่นฮอลล์สตัทเมืองน่ารักๆริมทะเลสาบ ชมกรุงเวียนนาและเข้าชมพระราชวังเชิร์นบรุนน์ ชมโบสถ์เซ้นต์สตีเฟ่น
มิวนิค- ซาล์สเบิร์ก - ลินซ์-กรุงเวียนนา-พระราชวังเชิร์นบรุนน์-จัตุรัสมาเรียเทเรซ่า-มหาวิหารเซ้นต์สตีเฟ่น-เวียนนา - สี่ เวียนนา-กรุงปราก(สาธารณรัฐเช็ก)-หมู่ปราสาทแห่งกรุงปราก-โบสถ์เซ้นต์วิตัส-สะพานชาร์ลส - กรุงปราก-คาร์โลวีวารี-อิงกอลสตัดท์ - มิวนิค-โชว์รูมBMW-จัตุรัสมาเรียน

เริ่มต้น

65,995
ITALY AUSTRIA GERMANY SWITZERLAND อิตาลี ออสเตรีย เยอรมัน สวิตเซอร์แลนด์ 9วัน 6คืน เดินทาง ก.ย.-มี.ค. 66 ราคาเริ่มต้น 69,900.- บิน Etihad Airways (EY)

จำนวนวัน

9 วัน 6 คืน

สายการบิน

 Etihad Airways

โรงแรม

รหัสทัวร์

NTHD221000
เมสเตร้ -เกาะเวนิส – สะพานถอนลมหายใจ – จัตุรัสซานมาโควิหารเซ็นต์มาร์ค - ล่องเรือกอนโดล่า-เมสเตร้ - ฮัลล์สตัทท์ – ซอล์ซบูร์ก – สวนมิลาเบลล์ – ช้อปปิ้ง-ซอล์ซบูร์ก– อินน์สบรุกซ์–หลังคาทองคำ–เข้าชมปราสาทนอยชวานสไตน์ -เคมเทน– ลิกเทนสไตน์ – กรุงวาดุส– ลูเซิร์น–ชมเมืองสะพานไม้ – อนุสาวรีย์สิงโต-ซูริค– เลาเทอร์บรุนเนน – น้ำตกชเตาบ์บาค–นั่งรถไฟพิชิตยอดเขาจุงเฟราถ้ำน้ำแข็ง1,000 ปี
มิลาน- ดูโอโม่ –เมสเตร้ -เกาะเวนิส – สะพานถอนลมหายใจ – จัตุรัสซานมาโควิหารเซ็นต์มาร์ค - ล่องเรือกอนโดล่า-เมสเตร้ - ฮัลล์สตัทท์ – ซอล์ซบูร์ก – สวนมิลาเบลล์ – ช้อปปิ้ง-ซอล์ซบูร์ก– อินน์สบรุกซ์–หลังคาทองคำ–เข้าชมปราสาทนอยชวานสไตน์ - เคมเทน-เคมเทน– ลิกเทนสไตน์ – กรุงวาดุส– ลูเซิร์น–ชมเมืองสะพานไม้ – อนุสาวรีย์สิงโต–ซูริค-เลาเทอร์บรุนเนน – น้ำตกชเตาบ์บาค–นั่งรถไฟพิชิตยอดเขาจุงเฟราถ้ำน้ำแข็ง1,000 ปี -ซูริค– น้ำตกไรน์ - สไตน์ อัม ไรน์ – ชมเมือง - ซูริค – ชมเมืองเก่า
ภัตตาคาร

เริ่มต้น

69,900
EAST EUROPE มิวนิิค ฮัลล์สตัทท์ ปราก เวียนนา 8วัน 5คืน เดินทาง ก.พ. - มี.ค. 66 ราคา 69,990- บิน EVA AIR (BR)

จำนวนวัน

8 วัน 5 คืน

สายการบิน

 EVA Air

โรงแรม

รหัสทัวร์

ZGMUC2301BR
เมืองปราก – เข้าชมปราสาทปราก – มหาวิหารเซนต์วิตัส – พระราชวังหลวง - ย่านช่องทองโบราณ–สะพานชาร์ล – ศาลาว่าการหลังเก่า–หอนาฬิกาดาราศาสตร์ - เมืองเวียนนา –พระราชวังฮอฟเบิร์ก–โบสถ์เซนต์สตีเฟ่น–พระราชวังเชินบรุนน์ถนนสายวงแหวนถนนคาร์นเนอร์ - เมืองเชสกี้ ครุมลอฟ – ปราสาทครุมลอฟ – จัตุรัสกลางเมือง - เข้าชมปราสาทนอยชวานซไตล์ –เมืองซาลส์บูร์ก – สวนมิราเบล บ้านเกิดโมสาร์ท – ถนนเก็ตเตรียกาสเซส - ศาลากลางเมืองมิวนิค
ถ่ายรูปคู่กับสนามฟุตบอลอัลลีอันทซ์ อาเรนา – ศาลากลางเมืองมิวนิค – ช้อปปิ้งจัตุรัสมาเรียน พลัทซ์ – เมืองฟุสเซ่น - เมืองชวานเกา – เข้าชมปราสาทนอยชวานซไตล์ –เมืองซาลส์บูร์ก – สวนมิราเบล บ้านเกิดโมสาร์ท – ถนนเก็ตเตรียกาสเซส - ศาลาว่าการเมืองอันเก่าแก่ – เมืองเชสกี้ บูดาโจวิค - ย่านช่องทองโบราณ–สะพานชาร์ล – ศาลาว่าการหลังเก่า–หอนาฬิกาดาราศาสตร์ - เมืองเวียนนา –พระราชวังฮอฟเบิร์ก–โบสถ์เซนต์สตีเฟ่น–พระราชวังเชินบรุนน์ถนนสายวงแหวนถนนคาร์นเนอร์
ภัตตาคารอาคารพื้นเมือง พิเศษเมนู Spare Ribs
ก.พ. - 66
มี.ค. - 66

เริ่มต้น

69,990
Beautiful Lands เยอรมนี ออสเตรีย สวิตเซอร์แลนด์  7วัน 5คืน เดินทาง เม.ย. 66 ราคา 73,333.- บิน OMAN AIR (WY)

จำนวนวัน

7 วัน 5 คืน

สายการบิน

 Oman Air

โรงแรม

รหัสทัวร์

VMUC75WY2
มิวนิก - จัตุรัสมาเรียนพลาตซ์ - ฮัลล์สตัทท์ - ซาลซ์บูร์ก - เบิร์ชเทสการ์เด้น -ทะเลสาบโคนิคซี่ - อินส์บรูค - ปราสาทนอยส์ชวานสไตน์ –ค็อนชตันทซ์ - ซาฟเฮาส์เซ่น -น้ำตกไรน์ - ลูเซิร์น - กรินเดลวาลด์ - กระเช้า Eiger Express - ยอดเขาจุงเฟรา - ซูริค - บานโฮฟสตราเซอร์
มิวนิก - จัตุรัสมาเรียนพลาตซ์ - ฮัลล์สตัทท์ - ซาลซ์บูร์ก - เบิร์ชเทสการ์เด้น -ทะเลสาบโคนิคซี่ - อินส์บรูค - ปราสาทนอยส์ชวานสไตน์ –ค็อนชตันทซ์ - ซาฟเฮาส์เซ่น -น้ำตกไรน์ - ลูเซิร์น - กรินเดลวาลด์ - กระเช้า Eiger Express - ยอดเขาจุงเฟรา - ซูริค - บานโฮฟสตราเซอร์
พิเศษเมนูปลาเทราต์ อาหารขึ้นชื่อแห่เมืองฮัลล์สตัทท์

เริ่มต้น

73,333
กำลังแสดงผล 1 - 10 จาก 23 โปรแกรม