Next Trip Holiday
เวลาทำการ
จันทร์-เสาร์ 09.00 น-18.00 น
Next Trip Holiday
เบอร์โทรติดต่อ
02-136-9144
ซ่อน
ทัวร์กัมพูชา
พบ
27 ช่วงวันเดินทาง จาก 5 โปรแกรม
เรียงตาม
Loading...
BT-REP02_FD กัมพูชา พนมเปญ เสียมเรียบ

จำนวนวัน

3 วัน 2 คืน

สายการบิน

 Thai AirAsia

โรงแรม

รหัสทัวร์

NTHD190227
ส.ค. - 62
ก.ย. - 62

เริ่มต้น

12,900
4 วัน 3 คืน กลับมาตามคำเรียกร้อง ล่องเรือสำราญ ขึ้นสิงคโปร์ ลง แหลมฉบัง

จำนวนวัน

4 วัน 3 คืน

สายการบิน

 Cruise

โรงแรม

รหัสทัวร์

NTHD190321
ก.ย. - 62
ต.ค. - 62

เริ่มต้น

16,900
COSTA FORTUNA BY TG/SQ

จำนวนวัน

8 วัน 7 คืน

สายการบิน

 Costa venezia

โรงแรม

รหัสทัวร์

NTHD191057
วันแรกของการเดินทาง กรุงเทพ – สิงคโปร์ - GARDEN BY THE BAY - เมอร์ไลอ้อน – น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง – ถนนออร์ชาร์ด - น่านน้ำสากล วันที่สองของการเดินทาง สู่น่านน้ำสากล (อิสระกิจกรรมบนเรือสำราญ) วันที่สามของการเดินทาง เกาะฟูก๊วก, ประเทศเวียดนาม วันที่สี่ของการเดินทาง สีหนุวิลล์, ประเทศกัมพูชา วันที่ห้าของการเดินทาง สีหนุวิลล์, ประเทศกัมพูชา วันที่หกของการเดินทาง เกาะสมุย, ประเทศไทย วันที่เจ็ดของการเดินทาง ท่าเรือแหลมฉบัง วันที่แปดของการเดินทาง ท่าเรือแหลมฉบัง– กรุงเทพฯ
GARDEN BY THE BAY, เมอร์ไลอ้อน, Fountain of Wealth, ออร์ชาร์ด, เกาะฟูก๊วก, สีหนุวิลล์, เกาะสมุย
มี.ค. - 63

เริ่มต้น

26,900