Next Trip Holiday
เวลาทำการ
จันทร์-เสาร์ 09.00 น-18.00 น
Next Trip Holiday
เบอร์โทรติดต่อ
02-136-9144
ซ่อน
ทัวร์กัมพูชา
พบ
3 ช่วงวันเดินทาง จาก 1 โปรแกรม
เรียงตาม
Loading...
นครวัด - นครธม 3 วัน 2 คืน เดินทาง ต.ค. - ธ.ค. 65 ราคา 7,999.- โดยรถตู้ปรับอากาศ

จำนวนวัน

3 วัน 2 คืน

สายการบิน

 รถบัส

โรงแรม

รหัสทัวร์

NTHD221214
ปอยเปต-เสียมเรียบ-โตนเลสาบ - ปราสาทบันทายสรี-นครธม-ปราสาทตาพรหม-ปราสาทนครวัด-วัดใหม่ - ช้อปปิ้งที่ตลาดซาจ๊ะ(ตลาดเก่า)
ปราสาทบันทายสรี-นครธม-ปราสาทตาพรหม-ปราสาทนครวัด - ปอยเปต-เสียมเรียบ-โตนเลสาบ - วัดใหม่ - ช้อปปิ้งที่ตลาดซาจ๊ะ(ตลาดเก่า)
อาหารภัตตาคาร

เริ่มต้น

7,999