Next Trip Holiday
เวลาทำการ
จันทร์-เสาร์ 09.00 น-18.00 น
Next Trip Holiday
เบอร์โทรติดต่อ
02-136-9144
ซ่อน
ทัวร์กัมพูชา
พบ
8 ช่วงวันเดินทาง จาก 1 โปรแกรม
เรียงตาม
Loading...
นครวัด นครธม เสียมเรียบ โตนเลสาบ 3วัน 2คืน เดินทาง ต.ค. - พ.ย. 66 ราคา 7,888.- เดินทางโดยรถตู้ปรับอากาศ

จำนวนวัน

3 วัน 2 คืน

สายการบิน

 รถตู้

โรงแรม

รหัสทัวร์

WVN02
เสียมเรียบ องค์เจ็ก องค์จอม ล่องเรือโตนเลสาบ สิ่งมหัศจรรย์ที่เคยติด 1 ใน 7 ของโลก ปราสาทนครวัด พบกับปราสาทที่ยิ่งใหญ่และสวยงามที่สุด ปราสาทตาพรหม ปราสาทบันทายศรี ปราสาทบายน ช้อปปิ้ง ตลาดโรงเกลือ
เสียมเรียบ – ล่องเรือโตนเลสาบ - องค์เจ็กองค์จอม - ปราสาทบันทายศรี - ปราสาทตาพรม - นครธม - ปราสาทบายน - ปราสาทนครวัด - ศูนย์ฝึกวิชาชีพ (Les Artisan d'Angkor) - หมู่บ้านแกะสลักหิน - ด่านปอยเปต - ตลาดโรงเกลือ

เริ่มต้น

7,888