Next Trip Holiday
เวลาทำการ
จันทร์-เสาร์ 09.00 น-18.00 น
Next Trip Holiday
เบอร์โทรติดต่อ
02-136-9144
ซ่อน
หลวงพระบาง เวียงจันทร์ วังเวียง สัมผัสธรรมชาติเมืองลาว 4วัน 3คืน เดินทาง เม.ย. - ต.ค. 66 ราคา 15,999.- บิน Thai Air Asia (FD)

จำนวนวัน

4 วัน 3 คืน

สายการบิน

 Thai AirAsia

โรงแรม

รหัสทัวร์

BTLAO62FD
พระราชวังเก่า • วัดเชียงทอง • หมู่บ้านช่างฆ้อง • หมู่บ้านช่างไห • ถ้ำติ่ง • น้ำตกตาดกวางสี น้ำตกแก้วมงคล - ใส่บาตรข้าวเหนียว • วัดแสน • บ้านผานม • นั่งรถไฟความเร็วสูงลาว-จีนไปวังเวียง • ถ้ำนางฟ้า • บลูลากูน • ล่องเรือชมแม่น้ำซอง - วังเวียง • เวียงจันทน์ • พระธาตุหลวง • ประตูชัย
หลวงพระบาง • วัดวิชุน • พระธาตุภูษี • ตลาดมืด - พระราชวังเก่า • วัดเชียงทอง • หมู่บ้านช่างฆ้อง • หมู่บ้านช่างไห • ถ้ำติ่ง • น้ำตกตาดกวางสี น้ำตกแก้วมงคล - ใส่บาตรข้าวเหนียว • วัดแสน • บ้านผานม • นั่งรถไฟความเร็วสูงลาว-จีนไปวังเวียง • ถ้ำนางฟ้า • บลูลากูน • ล่องเรือชมแม่น้ำซอง - วังเวียง • เวียงจันทน์ • พระธาตุหลวง • ประตูชัย • ศูนย์หัตถกรรม
พิเศษ!! หมูกะทะริมแม่น้ำซอง , พิเศษ!! ปลาจุ่ม+แหนมเนือง

เริ่มต้น

15,999
ไต้หวัน  สวย สวย  เข้าชมพระราชวังต้องห้าม 4วัน 3คืน เดินทาง เม.ย. - พ.ค. 66 ราคา 17,977.- บิน Thai Smile (WE)

จำนวนวัน

4 วัน 3 คืน

สายการบิน

 Thai Smile Airways

โรงแรม

รหัสทัวร์

SPTW02
- เข้าชมพระราชวังต้องห้ามกู้กง - อุทยานเย่หลิว - หมู่บ้านโบราณฉือเฟิ่น ปล่อยโคมลอยบนรางรถไฟ - วัดหลงซาน ศูนย์สร้อยสุขภาพเจอเมเนียม - ตลาดไทเป - ร้านชาอู่หลง ตึกไทเป101 ขึ้นชมวิวชั้น89 ช็อปของฝาก - วัดโฝกวงซาน
ไทจง อี้จงไนท์มาร์เก็ต - ไทเป ร้านพายสับปะรด - เข้าชมพระราชวังต้องห้ามกู้กง - อุทยานเย่หลิว - หมู่บ้านโบราณฉือเฟิ่น ปล่อยโคมลอยบนรางรถไฟ -คอสเมติกช็อป - ช็อปปิ้งซีเหมินติง - วัดหลงซาน ศูนย์สร้อยสุขภาพเจอเมเนียม - ตลาดไทเป - ร้านชาอู่หลง ตึกไทเป101 ขึ้นชมวิวชั้น89 ช็อปของฝาก - เฝิงเจียไนท์มาร์เก็ต - วัดโฝกวงซาน - อีต้าเอาท์เล็ตมออลล์ - เจดีย์เสือเจดีย์มังกร
บุฟเฟต์ชาบู

เริ่มต้น

17,977
VIETNAM เวียดนาม บานาฮิลล์ ดานัง ฮอยอัน 3วัน 2คืน เดินทาง พ.ค. - ต.ค. 66 ราคา 13,999.- บิน Thai Air Asia (FD)

จำนวนวัน

3 วัน 2 คืน

สายการบิน

 Thai AirAsia

โรงแรม

รหัสทัวร์

BTVN84FD
วัดลินห์อึ๋ง • Café Son Tra Marina • ตลาดฮาน • ร้านเยื่อไผ่ • นั่งกระเช้าไฟฟ้า • บาน่าฮิลล์ - ดานัง - เวียดนาม • สะพานมังกร • หมู่บ้านกั๊มทาน • นั่งเรือกระด้ง เมืองโบราณฮอยอัน
ดานัง เวียดนาม • สะพานมังกร • หมู่บ้านกั๊มทาน • นั่งเรือกระด้ง เมืองโบราณฮอยอัน - วัดลินห์อึ๋ง • Café Son Tra Marina • ตลาดฮาน • ร้านเยื่อไผ่ • นั่งกระเช้าไฟฟ้า • บาน่าฮิลล์ - ดานัง
พิเศษ!! Premium Seafood Hotpot Boatget , ชาบูหม้อไฟ (กุ้งมังกร+กุ้งแม่น้ำ+ปู+ปลาหมึก+หอย+ปลา

เริ่มต้น

13,999
เวียดนามกลาง ซุปตาร์...บานาฮิลล์แห่งรัก (พักบานาฮิลล์ 1 คืน) 4 วัน 3 คืน เดินทาง เม.ย. - ต.ค. 66 ราคา 12,888.- บิน แอร์เอเชีย (FD)

จำนวนวัน

4 วัน 3 คืน

สายการบิน

 Thai AirAsia

โรงแรม

รหัสทัวร์

DADFD0423
นั่งกระเช้าขึ้น ยอดเขาบานาฮิลล์ เพลิดเพลินกับ สวนสนุกแฟนตาซีปาร์ค ถ่ายภาพกับแลนด์มาร์คใหม่ สะพานโกเด้นบริดจ์ พร้อมพักบนบานาฮิลล์ 1 คืน - เที่ยวโซนใหม่บานาฮิลล์ Eclipse Square - ชม เมืองเว้ เมืองเก่าประวัติศาสตร์ ถูกปกครองด้วยจักรพรรดิเวียดนามกว่า 150 ปี ทานอาหารเย็น พร้อมสวมชุดจักรพรรดิ - ชมอารยธรรมโบราณแห่งเมืองฮอยอัน นั่งเรือกระด้ง - สักการะวัดลินห์อึ๋ง ช้อปปิ้ง ตลาดฮาน
เมืองดานัง - สะพานมังกร - สะพานแห่งความรัก - เมืองดานัง - หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน - หมู่บ้านกั๊มทาน - ล่องเรือกระด้ง - เมืองโบราณฮอยอัน - บานาฮิลล์ - สวนดอกไม้ LE JARDIN D’AMOUR - สวนสนุก The Fantasy Park - บานาฮิลล์ - สะพานโกเด้นบริดจ์ - อุโมงค์เก็บไวน์ - เมืองเว้ - พระราชวังไดโน้ย - รถสามล้อซิโคล่ - ล่องเรือมังกร - เมืองเว้ - วัดเทียนมู่ - ร้านเยื่อไม้ไผ่ - วัดลินห์อึ๋ง - ตลาดฮาน
ภัตตาคารบนบานาฮิลล์ อาหารบุฟเฟ่ต์

เริ่มต้น

12,888
เวียดนามกลาง ซุปตาร์...บานาฮิลล์ สุดชิลล์ ดานัง เว้ ฮอยอัน บานาฮิลล์ 4วัน 3คืน เดินทาง มี.ค. - มิ.ย. 66 ราคา 12,888.- บิน เวียดเจ็ทแอร์ (VZ)

จำนวนวัน

4 วัน 3 คืน

สายการบิน

 Thai Viet Jet Air

โรงแรม

รหัสทัวร์

DADVZ0123
ชม เมืองเว้ เมืองเก่าประวัติศาสตร์ ถูกปกครองด้วยจักรพรรดิเวียดนามกว่า 150 ปี ทานอาหารเย็น พร้อมสวมชุดจักรพรรดิ นั่งกระเช้าขึ้น ยอดเขาบานาฮิลล์ เพลิดเพลินกับ สวนสนุกแฟนตาซีปาร์ค ถ่ายภาพกับแลนด์มาร์คใหม่ สะพานโกเด้นบริดจ์ บนบานาฮิลล์ 1 คืน ชมอารยธรรมโบราณแห่งเมืองฮอยอัน นั่งเรือกระด้ง สักการะวัดลินห์อึ๋ง ช้อปปิ้ง ตลาดฮาน
ดานัง - เมืองเว้ - วัดเทียนมู่ – ล่องเรือมังกรแม่น้ำหอม - ถ่ายรูปหน้าพระราชวังไดโน้ย - รถสามล้อซิโคล่ - ร้านเยื่อไม้ไผ่ - บานาฮิลล์ - สวนสนุก The Fantasy Park - โซนสวนดอกไม้ - สะพานโกเด้นบริดจ์ - นั่งรถไฟโบราณ - อุโมงค์เก็บไวน์ - หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน หมู่บ้านกั๊มทาน - ล่องเรือกระด้ง - เมืองโบราณฮอยอัน - สะพานมังกร วัดลินห์อึ๋ง - ตลาดฮาน
เมนูพิเศษ กุ้งมังกร , อาหารบุฟเฟ่ต์ บนบานาฮิลล์

เริ่มต้น

12,888
TAIWAN ไต้หวัน ไถจง หนานโถว ไทเป 4วัน 3คืน เดินทาง ก.พ. 66 ราคา 21,999.- บิน CHINA AIRLINES (CI)

จำนวนวัน

4 วัน 3 คืน

สายการบิน

 China Airlines

โรงแรม

รหัสทัวร์

BTTPE63CI
ไถจง ● หนานโถว ● ร้านชา ● นั่งกระเช้าสู่หมู่บ้าน 9 ชนเผ่า ● ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ● วัดเหวินหวู่ ● ไถจง - ไทเป ● ร้านพายสับปะรด ● ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึก) ● ศูนย์เครื่องสำอาง ● อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค วัดหลงซาน
ไถจง ● ตลาดไถจงไนท์มาร์เก็ต - ไถจง ● หนานโถว ● ร้านชา ● นั่งกระเช้าสู่หมู่บ้าน 9 ชนเผ่า ● ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ● วัดเหวินหวู่ ● ไถจง - ไทเป ● ร้านพายสับปะรด ● ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึก) ● ศูนย์เครื่องสำอาง ● อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ● วัดหลงซาน ● ตลาดซีเหมินติง ไนท์มาร์เก็ต
พิเศษ!! ชาบูบุฟเฟ่ต์ สไตล์ไต้หวัน , พิเศษ !! เมนูปลาประธานาธิบดี

เริ่มต้น

21,999
เวียดนามเหนือ ซุปตาร์...โอมเพี้ยง SAPA ปัง ปัง ปัง 4 วัน 3 คืน เดินทาง เม.ย. - ต.ค. 66 ราคา 14,888.- บิน แอร์เอเชีย (FD)

จำนวนวัน

4 วัน 3 คืน

สายการบิน

 Thai AirAsia

โรงแรม

รหัสทัวร์

HANFD1123
นั่งรถไฟชมเมืองซาปา ขึ้นกระเช้าไฟฟ้าสู่ยอดเขาฟานซิปัน ล่องเรือแจวชม ตามก๊ก หรือ ฮาลองบก ปั่นจักรยานชมเมืองตามก๊ก ชอปปิ้ง ซาปาไนท์มาเก็ต ถนนสาย 36 เก่า และ ตามก๊กไนท์มาเก็ต เช็คอินคาเฟ่สุดชิค MOANA CAFÉ
เมืองซาปา - หมู่บ้านกั๊ต กั๊ต - MOANA CAFÉ โบสถ์ซาปา – ซาปาไนท์มาเก็ต - นั่งรถรางเมืองซาปา – สถานีกระเช้าฟานสิปัน – ขึ้นกระเช้าไฟฟ้าฟานซิปัน ยอดเขาฟานซิปัน – กรุงฮานอย - เมืองนิงห์บิงห์ – ตามก๊ก – ล่องเรือแจวตามก๊ก หรือ ฮาลองบก –ปั่นจักรยานชมเมืองตามก๊ก ชอปปิ้งไนท์มาเก็ตที่หมุ่บ้านตามก๊ก - เมืองฮานอย – ทะเลสาบตะวันตก - วัดกว่านแถ่งห์ - วัดเฉินก๊วก – สุสานโฮจิมินห์ ทะเลสาบคืนดาบ - ถนนสาย 36 เก่า
ภัตตาคารพื้นเมือง เมนูชาบูหม้อไฟปลาแซลม่อน

เริ่มต้น

14,888
VIETNAM เวียดนาม ฮานอย ซาปา ฟานซีปัน 3วัน 2คืน เดินทาง เม.ย. - มิ.ย. 66 ราคา 13,990.- THAI SMILE (WE)

จำนวนวัน

3 วัน 2 คืน

สายการบิน

 Thai Smile Airways

โรงแรม

รหัสทัวร์

ZGHAN2309WE
นั่งรถราง – นั่งกระเช้าไฟฟ้า – ยอดเขาฟานซิปัน – หมู่บ้านก๊าตก๊าต – น้ำตกสีเงิน เมืองฮานอย – ทะเลสาบคืนดาบ – วัดหง็อกเซิน – ถนน 36 สาย - เมืองฮานอย – ซาปา – โมอาน่า ซาปา คาเฟ่ – ตลาดเลิฟมาร์เก็ต
เมืองฮานอย – ซาปา – โมอาน่า ซาปา คาเฟ่ – ตลาดเลิฟมาร์เก็ต - นั่งรถราง – นั่งกระเช้าไฟฟ้า – ยอดเขาฟานซิปัน – หมู่บ้านก๊าตก๊าต – น้ำตกสีเงิน - เมืองฮานอย – ทะเลสาบคืนดาบ – วัดหง็อกเซิน – ถนน 36 สาย
พิเศษเมนู หม้อไฟ+ไวน์แดง

เริ่มต้น

13,990
VIETNAM ฮานอย นิงห์บิงห์ ซาปา ฟานซิปัน 4วัน 3คืน เดินทาง มี.ค. - มิ.ย. 66 ราคา 16,990.- บิน THAI SMILE (WE)

จำนวนวัน

4 วัน 3 คืน

สายการบิน

 Thai Smile Airways

โรงแรม

รหัสทัวร์

ZGHAN2310WE
นั่งรถราง – นั่งกระเช้าไฟฟ้า – ยอดเขาฟานซิปัน – หมู่บ้านก๊าตก๊าต – น้ำตกสีเงิน - โมอาน่า ซาปา คาเฟ่ – เมืองฮานอย – ชมทะเลสาบคืนดาบ – วัดหง็อกเซิน – ถนน 36 สาย - เมืองนิงห์บิงห์ – ล่องเรือนิงห์บิงห์ - เมืองฮานอย – เมืองซาปา – โบสถ์หิน – ตลาดเลิฟมาร์เก็ต
เมืองฮานอย – เมืองซาปา – โบสถ์หิน – ตลาดเลิฟมาร์เก็ต - นั่งรถราง – นั่งกระเช้าไฟฟ้า – ยอดเขาฟานซิปัน – หมู่บ้านก๊าตก๊าต – น้ำตกสีเงิน - โมอาน่า ซาปา คาเฟ่ – เมืองฮานอย – ชมทะเลสาบคืนดาบ – วัดหง็อกเซิน – ถนน 36 สาย - เมืองนิงห์บิงห์ – ล่องเรือนิงห์บิงห์
พิเศษ ... เมนูหม้อไฟ+ไวน์แดง

เริ่มต้น

16,990
VIETNAM เวียดนาม ฮานอย มกโจว นิงห์บิงห์ ซาปา ฟานซิปัน 5วัน 4 คืน เดินทาง มี.ค. - มิ.ย. 66 ราคา 21,990.- บิน THAI SMILE (WE)

จำนวนวัน

5 วัน 3 คืน

สายการบิน

 Thai Smile Airways

โรงแรม

รหัสทัวร์

ZGHAN2311WE
ล่องเรือนิงห์บิงห์ – เมืองซาปา – ตลาดเลิฟมาร์เก็ต - นั่งรถราง – นั่งกระเช้าไฟฟ้า – ยอดเขาฟานซิปัน – หมู่บ้านก๊าตก๊าต – น้ำตกสีเงิน - โมอาน่า ซาปา คาเฟ่ – เมืองฮานอย - เมืองฮานอย – เมืองฮหว่าบิ่ญ – เมืองมกโจว – ไร่ชารูปหัวใจ - มกโจว – สะพานกระจก – เมืองนิงห์บิงห์
เมืองฮานอย – เมืองฮหว่าบิ่ญ – เมืองมกโจว – ไร่ชารูปหัวใจ - มกโจว – สะพานกระจก – เมืองนิงห์บิงห์ - ล่องเรือนิงห์บิงห์ – เมืองซาปา – ตลาดเลิฟมาร์เก็ต - นั่งรถราง – นั่งกระเช้าไฟฟ้า – ยอดเขาฟานซิปัน – หมู่บ้านก๊าตก๊าต – น้ำตกสีเงิน - โมอาน่า ซาปา คาเฟ่ – เมืองฮานอย
พิเศษ ... เมนูหม้อไฟ+ไวน์แดง

เริ่มต้น

21,990
VIETNAME ฮานอย ฮาลอง นิงห์บิงห์ ซาปา ฟานซิปัน 5วัน 4คืน เดินทาง เม.ย. - มิ.ย. 66 ราคา 20,990.- บิน THAI SMILE (WE)

จำนวนวัน

5 วัน 4 คืน

สายการบิน

 Thai Smile Airways

โรงแรม

รหัสทัวร์

ZGHAN2312WE
ล่องเรืออ่าวฮาลองเบย์ – เกาะไก่ชน – ถ้ำนางฟ้า – เมืองซาปา - นั่งรถราง – นั่งกระเช้าไฟฟ้า – ยอดเขาฟานซิปัน – หมู่บ้านก๊าตก๊าต – น้ำตกสีเงิน – โบสถ์หิน – ตลาดเลิฟมาร์เก็ต - โมอาน่า ซาปา คาเฟ่ – เมืองฮานอย - เมืองนิงห์บิงห์ – ล่องเรือนิงห์บิงห์ – เมืองฮาลอง – ฮาลองไนท์มาร์เก็ต
เมืองฮานอย - เมืองนิงห์บิงห์ – ล่องเรือนิงห์บิงห์ – เมืองฮาลอง – ฮาลองไนท์มาร์เก็ต - ล่องเรืออ่าวฮาลองเบย์ – เกาะไก่ชน – ถ้ำนางฟ้า – เมืองซาปา - นั่งรถราง – นั่งกระเช้าไฟฟ้า – ยอดเขาฟานซิปัน – หมู่บ้านก๊าตก๊าต – น้ำตกสีเงิน – โบสถ์หิน – ตลาดเลิฟมาร์เก็ต - โมอาน่า ซาปา คาเฟ่ – เมืองฮานอย
พิเศษ ... เมนูหม้อไฟ+ไวน์แดง

เริ่มต้น

20,990
EAST EUROPE ออสเตรีย เช็ก สโลวาเกีย 7วัน 4คืน เดินทาง มี.ค. - มิ.ย. 66 ราคา 59,990.- บิน EVA AIR (BR)

จำนวนวัน

7 วัน 4 คืน

สายการบิน

 EVA Air

โรงแรม

รหัสทัวร์

ZGMUC2302SQ
เมืองฮัลล์สตัทท์ – โบสถ์แพริช – โบสถ์ประจำเมืองฮัลล์สตัทท์ – จัตุรัสกลางเมือง รูปปั้นโฮลี่ทรินิตี้ – เมืองลินซ์ – จัตุรัสเฮาพท์ พลัทซ์ – อาคารรัฐสภาประจำเมืองลินซ์ – มหาวิหารแห่งเมืองลินซ์ - เมืองเชสกี้ ครุมลอฟ – ปราสาทครุมลอฟ – จัตุรัสกลางเมือง – ศาลาว่าการเมืองอันเก่าแก่ – เมืองปราก – ชมปราสาทปราก – มหาวิหารเซนต์วิตัส ย่านช่องทองโบราณ – สะพานชาร์ล – หอนาฬิกาดาราศาสตร์ - พระราชวังเชินบรุนน์ – พระราชวังฮอฟเบิร์ก โบสถ์เซนต์สตีเฟ่น – ถนนสายวงแหวน – ถนนคาร์นเนอร์
พระราชวังเชินบรุนน์ – พระราชวังฮอฟเบิร์ก โบสถ์เซนต์สตีเฟ่น – ถนนสายวงแหวน – ถนนคาร์นเนอร์ - เมืองฮัลล์สตัทท์ – โบสถ์แพริช – โบสถ์ประจำเมืองฮัลล์สตัทท์ – จัตุรัสกลางเมือง รูปปั้นโฮลี่ทรินิตี้ – เมืองลินซ์ – จัตุรัสเฮาพท์ พลัทซ์ – อาคารรัฐสภาประจำเมืองลินซ์ – มหาวิหารแห่งเมืองลินซ์ - เมืองเชสกี้ ครุมลอฟ – ปราสาทครุมลอฟ – จัตุรัสกลางเมือง – ศาลาว่าการเมืองอันเก่าแก่ – เมืองปราก – ชมปราสาทปราก – มหาวิหารเซนต์วิตัส ย่านช่องทองโบราณ – สะพานชาร์ล – หอนาฬิกาดาราศาสต - เมืองบราติสลาวา – ปราสาทบราติสลาวา – ย่านเมืองเก่า – ประตูมิคาเอล โรงละคร – ศาลากลางเก่าของเมือง – อาคารรัฐสภาแห่งสโลวาเกีย พระราชวังไพรเมท – โบสถ์เซนต์มาร์ติน
พื้นเมือง พิเศษเมนู ปลาเทราต์ย่าง

เริ่มต้น

59,990