Next Trip Holiday
เวลาทำการ
จันทร์-เสาร์ 09.00 น-18.00 น
Next Trip Holiday
เบอร์โทรติดต่อ
02-136-9144
ซ่อน
ทัวร์จีน
พบ
4 ช่วงวันเดินทาง จาก 1 โปรแกรม
เรียงตาม
Loading...
มหัศจรรย์ หลวงพระบาง เวียงจันทน์ วังเวียง กุ้ยหลินแห่งเมืองลาว 4 วัน 3 คืน เดินทาง ก.ย. - ธ.ค. 65 ราคา 15,999.- บิน AIR ASIA (FD)

จำนวนวัน

4 วัน 3 คืน

สายการบิน

 Thai AirAsia

โรงแรม

รหัสทัวร์

BTLA061
ตักบาตรข้าวเหนียว - หมู่บ้านช่างฆ้อง- หมู่บ้านช่างไห - ถ้ำติ่ง- สวนพูนสุขคาเฟ่ - น้ำตกตาดกวางสี - หลวงพระบาง • พระราชวัง• วัดเชียงทอง• วัดวิชุน• นั่งรถไฟความเร็วสูงลาว-จีนไปวังเวียง• บูลากูน • ล่องเรือชมแม่น้ำซอง -วังเวียง • เวียงจันทน์• พระธาตุหลวง•ประตูชัย
ตักบาตรข้าวเหนียว - หมู่บ้านช่างฆ้อง- หมู่บ้านช่างไห - ถ้ำติ่ง- สวนพูนสุขคาเฟ่ - น้ำตกตาดกวางสี - หลวงพระบาง • พระราชวัง• วัดเชียงทอง• วัดวิชุน• นั่งรถไฟความเร็วสูงลาว-จีนไปวังเวียง• บูลากูน • ล่องเรือชมแม่น้ำซอง -วังเวียง • เวียงจันทน์• พระธาตุหลวง•ประตูชัย

เริ่มต้น

17,999