Next Trip Holiday
เวลาทำการ
จันทร์-เสาร์ 09.00 น-18.00 น
Next Trip Holiday
เบอร์โทรติดต่อ
02-136-9144
ซ่อน
เวียดนาม เช็คอิน ฮอยอัน บานาฮิลล์ 3วัน 2คืน ราคาเริ่มต้น 9,977.- บิน VZ

จำนวนวัน

3 วัน 2 คืน

สายการบิน

 Thai Viet Jet Air

โรงแรม

รหัสทัวร์

SVD05
ขึ้นกระเช้าลอยฟ้าสู่ยอดเขาบานาฮิลล์-สวนสนุก Fatasy Park- นั่งรถราง - สวนดอกไม้แห่งความรัก – อุโมงค์เก็บไวน์-สะพานลอยฟ้า Golden Bridge -เมืองมรดกโลก-หมู่บ้านกั๊มทาน–นั่งเรือกระด้ง - สะพานญี่ปุ่น-บ้านเลขที่101-ย่านเมืองเก่า-ดานัง-ชมสะพานมังกร
บานาฮิลล์-ขึ้นกระเช้าลอยฟ้าสู่ยอดเขาบานาฮิลล์-หมู่บ้านฝรั่งเศส-โบสถ์ Saint Danis-สวนสนุก Fatasy Park- นั่งรถราง - สวนดอกไม้แห่งความรัก – อุโมงค์เก็บไวน์-สะพานลอยฟ้า Golden Bridge - แวะร้านของฝาก -หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน-ฮอยอัน เมืองมรดกโลก-หมู่บ้านกั๊มทาน–นั่งเรือกระด้ง - สะพานญี่ปุ่น-บ้านเลขที่101-ย่านเมืองเก่า-ดานัง-ชมสะพานมังกร-วัดเจ้าแม่กวนอิมหลินอึ๋ง-โบสถ์คริสต์สีชมพู-ตลาดฮาน
บุฟเฟ่ต์นานาชาติ

เริ่มต้น

10,777
โตเกียว ฟูจิ สวยเสมอ กระเช้าคาจิ ช้อปปิ้ง 5 ย่านดัง 6วัน 4 คืน เดินทาง ต.ค. - ธ.ค. 65 ราคาเริ่มต้น 45,777.- บิน การบินไทย (TG)  SPJ-04

จำนวนวัน

6 วัน 4 คืน

สายการบิน

 Thai Airways

โรงแรม

รหัสทัวร์

SPJ04
ล่องเรือโจรสลัด ทะเลสาบอาชิ - โกเทมบะพรีเมียม -โตเกียว - วัดอาซากุสะ - ถนนนากามิเสะ-ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 - ศาลเจ้าโคมิทาเกะ - ศูนย์จำลองแผ่นดินไหว - ทะเลสาบคาวากูจิโกะ - กระเช้าคาจิ คาจิ - หมูบ้านโอชิโนะฮักไก-อิบารากิ - พระใหญ่อุชิคุไดบุทสึ - สวนริมทะเลฮิตาชิ ซีไซด์ ปาร์ค -ตลาดปลาซึกิจิ - ย่านฮาราจูกุ - ศาลเจ้าเมจิ
โตเกียว - วัดอาซากุสะ - ถนนนากามิเสะ - แม่น้ำสุมิตะ - โตเกียวสกายทรี - ล่องเรือโจรสลัด ทะเลสาบอาชิ - โกเทมบะพรีเมียม เอาท์เล็ต – แช่ออนเซ็น-ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 - ศาลเจ้าโคมิทาเกะ - ศูนย์จำลองแผ่นดินไหว - ทะเลสาบคาวากูจิโกะ - กระเช้าคาจิ คาจิ - หมูบ้านโอชิโนะฮักไก - โตเกียว - กันดั้มโอไดบะ - ห้างไดเวอร์ซิตี้ - สะพานสายรุ้ง-อิบารากิ - พระใหญ่อุชิคุไดบุทสึ - สวนริมทะเลฮิตาชิ ซีไซด์ ปาร์ค –Duty Free - ช้อปปิ้งชินจุกุ - ดิสนีย์ช็อป-ตลาดปลาซึกิจิ - ย่านฮาราจูกุ - ศาลเจ้าเมจิ - ชิบูย่า - ช้อปปิ้งกินซ่า
พิเศษ!!บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์

เริ่มต้น

45,777
ฮอกไกโด อาซคิาฮิคาว่า หนาวนะ 6วัน 4คืน เดินทาง ธ.ค. - ก.พ. 65 ราคาเริ่มต้น 47,777.- บิน การบินไทย (TG) SPJ-03

จำนวนวัน

6 วัน 4 คืน

สายการบิน

 Thai Airways

โรงแรม

รหัสทัวร์

SPJ03
หมู่บ้านนิงเกิลเทอเรส - แนะนำสัมผัสประสบการณ์ สุนัขลากเลื่อน -อาซาฮิคาวา - ถนนคนเดินเฮอิวะโดริ -สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า - หมู่บ้านราเม็ง – เมืองโอตารุ -สกีรีสอร์ทคิโรโระ – กิจกรรมลานสกี-คลองโอตารุ - โรงเป่าแก้วคิตะอิจิ – ถนนช้อปปิ้งซาคาอิมาจิ - พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี - นาฬิกาไอน้ำ - คาเฟ่ฮัลโหลคิตตี้ - ร้านขนม Le TAO – ถนนซูชิ - โรงงานช็อกโกแลต-ตลาดปลานิโจ - ศาลเจ้าฮอกไกโด - ศาลาว่าการเก่า - ดิวตี้ฟรี - มิตซุยเอาท์เล็ต - พิพิธภัณฑ์เบียร์ซัปโปโร - หอนาฬิกา
ฮอกไกโด - เมืองฟุราโน่ - หมู่บ้านนิงเกิลเทอเรส - แนะนำสัมผัสประสบการณ์ สุนัขลากเลื่อน -อาซาฮิคาวา - ถนนคนเดินเฮอิวะโดริ - แช่ออนเซ็น-สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า - หมู่บ้านราเม็ง – เมืองโอตารุ -สกีรีสอร์ทคิโรโระ – กิจกรรมลานสกี-คลองโอตารุ - โรงเป่าแก้วคิตะอิจิ – ถนนช้อปปิ้งซาคาอิมาจิ - พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี - นาฬิกาไอน้ำ - คาเฟ่ฮัลโหลคิตตี้ - ร้านขนม Le TAO – ถนนซูชิ - โรงงานช็อกโกแลต - ย่านซูซูกิโนะ - ตลาดปลานิโจ - ศาลเจ้าฮอกไกโด - ศาลาว่าการเก่า - ดิวตี้ฟรี - มิตซุยเอาท์เล็ต - พิพิธภัณฑ์เบียร์ซัปโปโร - หอนาฬิกา - ซัปโปโรทาวเวอร์ - ถนนคนเดินทานุกิโคจิ
บุฟเฟ่ต์อาหารทะเล Nanda

เริ่มต้น

47,777