Next Trip Holiday
เวลาทำการ
จันทร์-เสาร์ 09.00 น-18.00 น
Next Trip Holiday
เบอร์โทรติดต่อ
02-136-9144
ซ่อน
แกรนด์เยอรมนี 12วัน 9คืน ราคา 113,900.- บิน TG

จำนวนวัน

12 วัน 9 คืน

สายการบิน

 Thai Airways

โรงแรม

รหัสทัวร์

NTHD210319
เข้าชมภายในพระราชวังวือซ์บวร์ก และเขตเมืองเก่า(มรดกโลก) * พักในเขตเมืองเก่าโรเธนเบิร์ก เข้าชมภายในปราสาทนอยชวานสไตน์ * นั่งกระเช้าขึ้นยอดเขาหิมะซุกสปิตซ์ เที่ยวเบอร์ลินเมืองหลวง ของ สหพันธ์รัฐเยอรมัน * ชมเควดลินบวร์ก เมืองมรดกโลก เที่ยวชมเมืองกอสล่าร์ เมืองมรดกโลก ที่มีเอกลักษณ์ไม่เหมือนเมืองอื่นๆ ชมมหาวิหาร แห่ง เมืองโคโลญจน์ มรดกโลก ล่องเรือแม่น้ำไรน์ และชมเมืองแสนสวยริมแม่น้ำไรน์และแม่น้ำโมเซล
แฟรงค์เฟิร์ท–เข้าชมพระราชวังวือซ์บวร์ก–วือซ์บวร์ก-โรเธนบวร์ก–พักเมืองเก่าโรเธนเบิร์ก-โรเธนเบิร์ก–อูล์ม–ชวานเกา –ปราสาทนอยชวานสไตน์ -การ์มิซพาเท่นเคียร์เค่น-การ์มิซพาเท่นเคียร์เค่น–ยอดเขาซุกสปิตซ์–นูเรมเบิร์ก-นูเรมเบิร์ก– เดรสเดน –เดินเล่นชมเมืองเก่า-เดรสเดน –เบอร์ลิน(มรดกโลก)– ชมเมือง –ช้อปปิ้ง-เบอร์ลิน –เควดลินบวร์ก(มรดกโลก) – กอสลาร์(มรดกโลก)-กอสล่าร์–วูปแปร์ทัล–โคโลญจน์(มรดกโลก) -เซนต์กอร์– บ๊อปพาร์ด– ล่องเรือแม่น้ำไรน์-ค๊อกเคม–แฟรงเฟิร์ท-ไมน์–ช้อปปิ้ง -
เมนูพิเศษ...ขาหมูอบหนังกรอบ สไตล์บาวาเรียเยอรมัน พร้อมเครื่องดื่มที่ท่านสามารถเลือกได้-เมนูสเต๊กเนื้อรสเลิศ พร้อมเครื่องดื่มที่ทานสามารถเลือกได้
ก.พ. - 66
มี.ค. - 66

เริ่มต้น

113,900