Next Trip Holiday
เวลาทำการ
จันทร์-เสาร์ 09.00 น-18.00 น
Next Trip Holiday
เบอร์โทรติดต่อ
02-136-9144
ซ่อน
ฝรั่งเศส เบลเยี่ยม เยอรมัน เนเธอร์แลนด์ 8วัน 5คืน ราคาเริ่มต้น 57,900.- บิน EK

จำนวนวัน

8 วัน 5 คืน

สายการบิน

 Emirates Airlines

โรงแรม

รหัสทัวร์

NTHD220505
ปารีส - ล่องเรือแม่น้ำแซนน์ - หอไอเฟล - บรัสเซล - โคโลญจน์ - Shopping Outlet หมู่บ้านกีร์ธอร์น(ไร้ถนน) - หมู่บ้านกังหันลม (ซานสคาน) อัมสเตอร์ดัม - ล่องเรือหลังคากระจก - โรงงานเจียระไนเพชรที่มีชื่อเสียง - โวเลนดัม
ปารีส- ปารีส - บรัสเซล (เบลเยี่ยม)- บรัสเซล - OUTLET - โคโลญจน์ (เยอรมนี)- โคโลญจน์ - หมู่บ้านกีรย์ธอร์น - อัมสเตอร์ดัม(เนเธอร์แลนด์)- อัมสเตอร์ดัม -หมู่บ้านโวเลดัม

เริ่มต้น

57,900
แกรนด์เยอรมนี 12วัน 9คืน ราคา 113,900.- บิน TG

จำนวนวัน

12 วัน 9 คืน

สายการบิน

 Thai Airways

โรงแรม

รหัสทัวร์

NTHD210319
เข้าชมภายในพระราชวังวือซ์บวร์ก และเขตเมืองเก่า(มรดกโลก) * พักในเขตเมืองเก่าโรเธนเบิร์ก เข้าชมภายในปราสาทนอยชวานสไตน์ * นั่งกระเช้าขึ้นยอดเขาหิมะซุกสปิตซ์ เที่ยวเบอร์ลินเมืองหลวง ของ สหพันธ์รัฐเยอรมัน * ชมเควดลินบวร์ก เมืองมรดกโลก เที่ยวชมเมืองกอสล่าร์ เมืองมรดกโลก ที่มีเอกลักษณ์ไม่เหมือนเมืองอื่นๆ ชมมหาวิหาร แห่ง เมืองโคโลญจน์ มรดกโลก ล่องเรือแม่น้ำไรน์ และชมเมืองแสนสวยริมแม่น้ำไรน์และแม่น้ำโมเซล
แฟรงค์เฟิร์ท–เข้าชมพระราชวังวือซ์บวร์ก–วือซ์บวร์ก-โรเธนบวร์ก–พักเมืองเก่าโรเธนเบิร์ก-โรเธนเบิร์ก–อูล์ม–ชวานเกา –ปราสาทนอยชวานสไตน์ -การ์มิซพาเท่นเคียร์เค่น-การ์มิซพาเท่นเคียร์เค่น–ยอดเขาซุกสปิตซ์–นูเรมเบิร์ก-นูเรมเบิร์ก– เดรสเดน –เดินเล่นชมเมืองเก่า-เดรสเดน –เบอร์ลิน(มรดกโลก)– ชมเมือง –ช้อปปิ้ง-เบอร์ลิน –เควดลินบวร์ก(มรดกโลก) – กอสลาร์(มรดกโลก)-กอสล่าร์–วูปแปร์ทัล–โคโลญจน์(มรดกโลก) -เซนต์กอร์– บ๊อปพาร์ด– ล่องเรือแม่น้ำไรน์-ค๊อกเคม–แฟรงเฟิร์ท-ไมน์–ช้อปปิ้ง -
เมนูพิเศษ...ขาหมูอบหนังกรอบ สไตล์บาวาเรียเยอรมัน พร้อมเครื่องดื่มที่ท่านสามารถเลือกได้-เมนูสเต๊กเนื้อรสเลิศ พร้อมเครื่องดื่มที่ทานสามารถเลือกได้

เริ่มต้น

113,900
FRANCE ปารีส มองซ์แซงต์มิิเชล เคาท์ดาวน์ปีใหม่ 7วัน 4คืน ราคาเริ่มต้น 51,990.- บิน SQ

จำนวนวัน

7 วัน 4 คืน

สายการบิน

 Singapore Airlines

โรงแรม

รหัสทัวร์

NTHD220531
หอไอเฟล – ประตูชัยฝรั่งเศส – พิพิธภัณฑ์ลูฟวร์ – พระราชวังแวร์ซายส์ เอาท์เล็ท ลาวาเล่-มองซ์แซงต์มิเชล – เมืองรูอ็อง – กรุงปารีส-มงต์มาตร์ มหาวิหารซาเครเกอร์ – จัตุรัสปลัสเดอลากงกอร์ด – เสาโอเบลิสก์ โรงอุปรากรปาแลการ์นีเย่ – ล่องเรือบาโตมูช
สนามบินชางงี – สนามบินปารีส ชาร์ล เดอ โกล – กรุงปารีส – มงต์มาตร์ มหาวิหารซาเครเกอร์ – จัตุรัสปลัสเดอลากงกอร์ด – เสาโอเบลิสก์ โรงอุปรากรปาแลการ์นีเย่ – ล่องเรือบาโตมูช มองซ์แซงต์มิเชล – เมืองรูอ็อง – กรุงปารีส อิสระเลือกท่องเที่ยวหรือช้อปปิ้งตามอัธยาศัย หอไอเฟล – ประตูชัยฝรั่งเศส – พิพิธภัณฑ์ลูฟวร์ – พระราชวังแวร์ซายส์ เอาท์เล็ท ลาวาเล่
เมนูพิเศษ!! หอยเอสคาโก้

เริ่มต้น

51,990
เวียดนาม เช็คอิน ฮอยอัน บานาฮิลล์ 3วัน 2คืน ราคาเริ่มต้น 9,977.- บิน VZ

จำนวนวัน

3 วัน 2 คืน

สายการบิน

 Thai Viet Jet Air

โรงแรม

รหัสทัวร์

NTHD220578
ขึ้นกระเช้าลอยฟ้าสู่ยอดเขาบานาฮิลล์-สวนสนุก Fatasy Park- นั่งรถราง - สวนดอกไม้แห่งความรัก – อุโมงค์เก็บไวน์-สะพานลอยฟ้า Golden Bridge -เมืองมรดกโลก-หมู่บ้านกั๊มทาน–นั่งเรือกระด้ง - สะพานญี่ปุ่น-บ้านเลขที่101-ย่านเมืองเก่า-ดานัง-ชมสะพานมังกร
บานาฮิลล์-ขึ้นกระเช้าลอยฟ้าสู่ยอดเขาบานาฮิลล์-หมู่บ้านฝรั่งเศส-โบสถ์ Saint Danis-สวนสนุก Fatasy Park- นั่งรถราง - สวนดอกไม้แห่งความรัก – อุโมงค์เก็บไวน์-สะพานลอยฟ้า Golden Bridge - แวะร้านของฝาก -หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน-ฮอยอัน เมืองมรดกโลก-หมู่บ้านกั๊มทาน–นั่งเรือกระด้ง - สะพานญี่ปุ่น-บ้านเลขที่101-ย่านเมืองเก่า-ดานัง-ชมสะพานมังกร-วัดเจ้าแม่กวนอิมหลินอึ๋ง-โบสถ์คริสต์สีชมพู-ตลาดฮาน
บุฟเฟ่ต์นานาชาติ

เริ่มต้น

9,977