ไปเที่ยวที่ไหนดี?

บริษัทนิวคอนกรีตจำกัด

ขอขอบคุณคุณลูกค้า คณะ บริษัทนิวคอนกรีตจำกัด ที่ให้ความไว้วางใจเน็กซ์ ทริป ฮอลิเดย์
นำคณะท่านท่องเที่ยวประเทศเวียดนามกลาง บานาฮิลล์ 7- 9 ต.ค.65 ในครั้งนี้ด้วยค่ะ

ภาพกิจกรรม

10 ภาพ

วันนี้เปิดบริการ 09.00-18.00 น.
เน็กซ์ ทริป ฮอลิเดย์พร้อมให้บริการ

02-136-9144

@nexttripholiday