Next Trip Holiday
เวลาทำการ
จันทร์-เสาร์ 09.00 น-18.00 น
Next Trip Holiday
เบอร์โทรติดต่อ
02-136-9144
ซ่อน

ทัวร์ สวิตเซอร์แลนด์

ทัวร์ สวิตเซอร์แลนด์
พบ
17 ช่วงวันเดินทาง จาก 4 โปรแกรม
เรียงตาม
Loading...
HEAVEN DREAM SWITZERLAND 8วัน 5คืน เดินทาง ต.ค. 66 ราคา 75,900.- บิน ETIHAD AIRWAYS (EY)

จำนวนวัน

8 วัน 5 คืน

สายการบิน

 Etihad Airways

โรงแรม

รหัสทัวร์

SEY15
นั่งรถไฟและกระเช้า Eiger Express พิชิต ยอดเขาจุงเฟรา "TOP OF EUROPE" สัมผัสวิวหลักล้าน ชมความสวยงามของ ยอดเขาแมทเธอร์ฮอร์น ใจกลางหุบเขา "หมู่บ้านเซอร์แมท'' เช็คอิน เก้าอี้สามขา ปราสาทซิลยอง ทะเลสาบเบรียนซ์ ทะเลสาบทูน ส้อมยักษ์ สวนเฮอเฮ่อมัท นาฬิกา ไซ้ท์ กล็อคเค่ เมืองลูเซิร์น สะพานไม้ซาเปล อนุสาวรีย์สิงโตหิน ช้อปปิ้ง เมืองซุก Kirchofer เมืองซูริค ถนนบานโฮฟซตราสเซอร์
สวิตเซอร์แลนด์ – เมืองเจนีวา – เก้าอี้สามขา – นาฬิกาดอกไม้ – น้ำพุจรวดเจ็ทโด - เมืองโลซานน์ – สวนเดอน็องตู - รูปปั้นลิง 3 ตัว ปิดหู ปิดปาก ปิดตา – ศาลาไทย - Olympic museum – เมืองเวเว่ย์ – ส้อมยักษ์ - รูปปั้นชาลีแชปปลิ้น - เมืองมองเทรอซ์ - กรุงเบิร์น – บ่อหมีสีน้ำตาล - นาฬิกา ไซ้ท์ กล็อคเค่ – เมืองอินเตอร์ลาเคน – ทะเลสาบทูน – สวนเฮอเฮ่อมัท - เมืองเลาเทอร์บรุนเนิน – สถานีไอเกอร์เกลตเชอร์ – ยอดเขาจุงเฟรา –ปราสาทน้ำแข็ง – อัลไพน์ เซนเซชัน – สฟิงซ์ฮอลล์ - เมืองอิเซลท์วอลด์ - ทะเลสาบเบรียนซ์ - สิงโตหินแกะสลัก - ชมสะพานไม้ชาเปล – Schwanenplatz – เมืองซุก - หอนาฬิกา Zytturm Zug– เมืองซูริค – สะพานMünsterbrücke - โบสถ์ Fraumünster - โบสถ์ Grossmünster – โบสถ์เซนต์ปีเตอร์ – ถนนบานโฮฟซตราสเซอร์

เริ่มต้น

75,900
SWITZERLAND สวิตเซอร์แลนด์ กลาเซีย 3000 จุงเฟรา 7วัน 4คืน เดินทาง ต.ค. - ธ.ค. 66 ราคา 89,999.- บิน Emirate Airline (EK)

จำนวนวัน

7 วัน 4 คืน

สายการบิน

 Emirates Airlines

โรงแรม

รหัสทัวร์

BTEUR011EK
กลาเซียร์ 3000 • อินเทอลาเก้นท์ - อินเทอลาเก้น • ใหม่!! พิชิตยอดเขาจุงฟราวด้วย Eiger Express • นั่งรถไฟไต่เขาสู่ เมืองกรินเดอวาลด์ • ลูเซิร์น - บ่อหมี • ย่านมาร์คกาสเซ • นาฬิกาดาราสาสตร์ • ลูลี่ - มองเทรอซ์ • ปราสาทชิลยอง • ทาซ • เซอร์แมท • อิสระเดินเล่นเมืองเซอร์แมท • ทาซ
ซูริค เบิร์น • อาสนวิหารแห่งกรุงเบิร์น • บ่อหมี • ย่านมาร์คกาสเซ • นาฬิกาดาราสาสตร์ • ลูลี่ - เวอเวย์ • มองเทรอซ์ • ปราสาทชิลยอง • ทาซ • เซอร์แมท • อิสระเดินเล่นเมืองเซอร์แมท • ทาซ - กลาเซียร์ 3000 • อินเทอลาเก้นท์ - อินเทอลาเก้น • ใหม่!! พิชิตยอดเขาจุงฟราวด้วย Eiger Express • นั่งรถไฟไต่เขาสู่ เมืองกรินเดอวาลด์ • ลูเซิร์น
เมนูฟองดู 3 ชนิด
ต.ค. - 66
พ.ย. - 66
ธ.ค. - 66

เริ่มต้น

89,999
MONO SWITZERLAND IN DREAM สวิตเซอร์แลนด์ 8วัน 5คืน เดินทาง ต.ค. - พ.ย. 66 ราคา 89,999.- บิน ETIHAD AIRWAYS (EY)

จำนวนวัน

8 วัน 5 คืน

สายการบิน

 Etihad Airways

โรงแรม

รหัสทัวร์

ZRH07
โลซานน์ – ศาลาไทย – ทาซ – เซอร์แมท - เวเว่ย์ – อนุสาวรีย์ชาลี แชปลิน – มองเทรอซ์ – ปราสาทชิลยอง – อินเทอร์ลาเก้น - กระเช้า EIGER EXPRESS - ยอดเขาจุงเฟรา TOP OF EUROPE – ลูเซิร์น – สิงโตหิน แกะสลัก – สะพานไม้ชาเปล -
– กรุงเบิร์น – บ่อหมีสีน้ำตาล – มาร์กาสเซ – เจนีวา – นาฬิกาดอกไม้ – น้ำพุเจ็ดโด้ - โลซานน์ – ศาลาไทย – ทาซ – เซอร์แมท - เวเว่ย์ – อนุสาวรีย์ชาลี แชปลิน – มองเทรอซ์ – ปราสาทชิลยอง – อินเทอร์ลาเก้น - กระเช้า EIGER EXPRESS - ยอดเขาจุงเฟรา TOP OF EUROPE – ลูเซิร์น – สิงโตหินแกะสลัก – สะพานไม้ชาเปล - ขึ้นเขาริกิ ราชินีแห่งขุนเขา – เมืองซูริค – ย่านเมืองเก่าซูริค – เขตนีเดอร์ดอร์ฟ – ถนนบานโฮฟซตราสเซอ – ถนนออกัสตินเนอร์กาส -
ภัตตาคาร บนยอดเขาจุงเฟรา

เริ่มต้น

89,999
EUROPE สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส 9 วัน 6 คืน เดินทาง พ.ย. 66 - ม.ค. 67 ราคา 109,999.- บิน Emirate Airline (EK)

จำนวนวัน

9 วัน 6 คืน

สายการบิน

 Emirates Airlines

โรงแรม

รหัสทัวร์

BTEUR179EK
เมืองแองเกิลเบิร์ก • นั่งกระเช้าหมุนแบบ 360 องศาสู่ยอดเขาทิสลิส • หมู่บ้านอิเซลท์วอลด์ • เมืองอินเทอลาเก้น • ถนน Hoheweg - เมืองกรินเดอวาลด์ • กระเช้า Eiger Express • อุโมงค์น้ำแข็ง • อุโมงค์โลกอัลไพน์ • Jungfrau Panorama view • เมืองบาเซิล• จัตุรัส Marktplatz - ดินแดนแห่งเทพนิยาย กอลมาร์ • หมู่บ้านเทพนิยาย ริคเวียร์ • สทราซบูร์ • ย่าน Petite-France - เมืองแร็งส์ • เอาท์เล็ท ลาวาเล่ • ปารีส - เข้าพิพิธภัณฑ์ลูฟวร์ • ร้านเบนลักซ์ • ห้างลา ซามาริแตง
ริค • เมืองลูเซิร์น • อนุสาวรีย์สิงโต • สะพานไม้ชาเปล - เมืองแองเกิลเบิร์ก • นั่งกระเช้าหมุนแบบ 360 องศาสู่ยอดเขาทิสลิส • หมู่บ้านอิเซลท์วอลด์ • เมืองอินเทอลาเก้น • ถนน Hoheweg - เมืองกรินเดอวาลด์ • กระเช้า Eiger Express • อุโมงค์น้ำแข็ง • อุโมงค์โลกอัลไพน์ • Jungfrau Panorama view • เมืองบาเซิล• จัตุรัส Marktplatz - ดินแดนแห่งเทพนิยาย กอลมาร์ • หมู่บ้านเทพนิยาย ริคเวียร์ • สทราซบูร์ • ย่าน Petite-France - เมืองแร็งส์ • เอาท์เล็ท ลาวาเล่ • ปารีส - เข้าพิพิธภัณฑ์ลูฟวร์ • ร้านเบนลักซ์ • ห้างลา ซามาริแตง - จัตุรัสทรอกาเดโร • ถ่ายรูปคู่กับหอไอไฟล • ล่องเรือแม่น้ำแซน • ประตูชัยอาร์กเดอทรียงฟ์ • ถนนช็องเซลีเซ • จัตุรัสคองคอร์ด
พิเศษ! เมนูสวิสฟองดู 3 ชนิด ชีส ออย และช็อกโกแล็ต

เริ่มต้น

109,999