Next Trip Holiday
เวลาทำการ
จันทร์-เสาร์ 09.00 น-18.00 น
Next Trip Holiday
เบอร์โทรติดต่อ
02-136-9144
ซ่อน

รวมโปรเที่ยว เบตง SKYWALK ชมหมอกทะเลใต้

รวมโปรเที่ยว เบตง SKYWALK ชมหมอกทะเลใต้
พบ
48 ช่วงวันเดินทาง จาก 8 โปรแกรม
เรียงตาม
Loading...
เบตง 4วัน2คืน สดชื่นสายหมอก เริ่มต้น 5,588.- มี.ค.-มิ.ย.64

จำนวนวัน

4 วัน 2 คืน

สายการบิน

 รถตู้

โรงแรม

รหัสทัวร์

NTHD210081
พระพุทธมงคลมหาราช - กระเช้าลอยฟ้าชมเมือง – ท้าวมหาพรหม - จ.ยะลา - เบตง - อุโมงค์เบตงมงคลฤทธิ์- เบตง สตีท อาร์ท – หอนาฬิกาเบตง - ตู้ไปรษณีย์เบตง สกายวอล์ค อัยเยอร์เวง - ป้ายใต้สุดแดนสยาม - ตลาดกิมหยง - ตลาดศาลเจ้า วัดพระบรมธาตุไชยาราชวรวิหาร - พระบรมธาตุไชยา

เริ่มต้น

5,588
เบตง โอเคยิ่งกว่าโอเค เริ่มต้น 6,990.- เม.ย.-มิ.ย.64

จำนวนวัน

3 วัน 2 คืน

สายการบิน

 Thai AirAsia

โรงแรม

รหัสทัวร์

NTHD210087
ศาลเจ้าแม่ลิ่มกอเหนี่ยว-สะพานข้ามเขื่อนบางลาง-ป้ายโอเคเบตง สตรีทอาร์ท หรือ ถนนศิลปะ วงเวียนหอนาฬิกาเบตง และ ตู้ไปรษณีย์โบราณ อุโมงค์เบตงมงคลฤทธิ์-วัดพุทธาธิวาส-วัดโพธิสัตโตเจ้าแม่กวนอิมเบตง-ป้ ายใต้สุดสยาม ร้านของฝากของที่ระลึกเบตง-สวนหมื่นบุปผา-อุโมงค์ปิยะมิตร-บ่อน้ำพุร้อนเบตง-ทะเลหมอกอัยเยอร์เวง

เริ่มต้น

6,990
เบตง ชมทะเลหมอกสุดฟินยิ่งกว่าโอเค เริ่มต้น 6,990.- 3วัน2คืน เดินทาง เม.ย.-มิ.ย.64

จำนวนวัน

3 วัน 2 คืน

สายการบิน

 Thai Lion Air

โรงแรม

รหัสทัวร์

NTHD210088
สกายวอล์คชมทะเลหมอกอัยเยอร์เวง ชมวิวทะเลหมอกแบบ 360 องศํา ชมบ้านขุนพิทักษ์รายา บ้านโบราณร้อยปี สักการะเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว แห่งเมืองปัตตานี ล่องเรือชมความงามทะเลสาบฮาลาบาลา เที่ยวชม เกาะทวด พร้อมขอพรรับโชคลาภสุดเฮง ชมจุดไฮไลห์สุดฮิต สตรีทอาร์ตเบตง, ตู้ไปรษณีย์โบราณ, อุโมงค์เบตงมงคลฤทธิ์ และป้ายใต้สุดสยาม ชมอุโมงค์ปิยะมิตร ถ่ายรูปสุดเกกับต้นไม้พันปี, ชมความงามสวนหมื่นบุปผา, แช่เท้าบ่อน้ำพุร้อนเบตง พาชิมเฉาก๊วยเบตง(วุ้นดำ ก.ม.1) ต้นตำหรับอร่อยระดับตำนาน ลิ้มรส เมนูชื่อดัง ไก่เบตง, เคาหยก, ผักน้ำผัดน้ำมันหอย และ จิ้มจุ่มปลานิลสายน้ำไหล

เริ่มต้น

6,990
เบตงไม่ต้องงง ชมหมอกแดนใต้ เริ่มต้น 6,999.- มี.ค.-เม.ย.64

จำนวนวัน

3 วัน 2 คืน

สายการบิน

 Thai Viet Jet Air

โรงแรม

รหัสทัวร์

NTHD210064
วัดช้างให้ หลวงปู่ทวด เบตง หอนาฬิกา ตู้ไปรษณีย์ใหญ่ที่สุดในโลก สตรีทอาร์ตเบตง อุโมงค์เบตงมงคลฤทธิ์ ร้านเฉาก๊วย บ่อน้ำร้อนเบตง ป้ายใต้สุดสยาม ถนนคนเดินเบตง วัดพุทธาธิวาส หาดใหญ่ มัสยิดกลางจังหวัดสงขลา ตลาดกิมหยง ALIVE ชีวิตชีวา

เริ่มต้น

6,999
เบตง 3วัน2คืน เมืองงามในหมอกใต้สุดแดนสยาม เริ่มต้น 6,990.- มี.ค.-พ.ค.64

จำนวนวัน

3 วัน 2 คืน

สายการบิน

 Thai Lion Air

โรงแรม

รหัสทัวร์

NTHD210089
ชมวังยะหริ่ง ชมความงามสถาปัตยกรรมไทยมุสลิมผสมยุโรปอายุกว่า 100ปี ชมจุดไฮไลห์สุดฮิต สตรีทอาร์ตเบตง, ตู้ไปรษณีย์โบราณ, อุโมงค์เบตงมงคลฤทธิ์ และป้ายใต้สุดสยาม ชมอุโมงค์ปียะมิตร ถ่ายรูปสุดเก๋กับต้นไม้พันปี, ชมความงามสวนหมื่นบุปผา, แช่เท้าบ่อน้ำพุร้อนเบตง พาชิมเฉาก๊วยเบตง(วุ้นดำ ก.ม.1) ต้นตำหรับอร่อยระดับตำนาน ลิ้มรส มนูชื่อดัง ไก่เบตง, เคาหยก, กบภูเขาทอด, ผักน้ำผัดน้ำมันหอย และ จิ้มจุ่มปลานิลสายน้ำไหล

เริ่มต้น

7,490
เบตง 4วัน3คืน สุดฟินยิ่งกว่าโอเค เริ่มต้น 7,999.- เม.ย.64

จำนวนวัน

4 วัน 3 คืน

สายการบิน

 Thai AirAsia

โรงแรม

รหัสทัวร์

NTHD210065
สกายวอล์คชมทะเลหมอกอัยเยอร์เวง ชมวิวทะเลหมอกแบบ 360 องศํา
เม.ย. - 64

เริ่มต้น

7,990
เบตง โอเคนัมเบอร์วัน 4วัน3คืน เริ่มต้น 8,990.- เดินทาง เม.ย.64

จำนวนวัน

4 วัน 3 คืน

สายการบิน

 Thai AirAsia

โรงแรม

รหัสทัวร์

NTHD210067
ศาลเจา้แม่ลิ้มกอเหน่ียว-บ้านขุนพิทักษ์รายา-ยะลา-จุดชมวิวสะพานข้ามเขื่อนบางลาง จุดเช็คอินป้ายโอเคเบตง-สตรีทอาร์ต-วงเวียนหอนาฬกิาเบตง-ตู้ไปรษณีย์โบราณ วัดพุทธาธิวาส-วัดกวนอิม-ป้ายใต้สุดสยาม-สนามบินเบตง-ร้านของฝากเมืองเบตง-ร้านวุ้นดาต้นตารับ (เฉาก๊วย ก.ม. 4)–สวนหมื่นบุปผา-อุโมงค์ปิยะมิตร-บ่อน้ำพรุอ้น-ศาลาประชาคมเบตง ขึ้นสกายวอลค์ ชมทะเลหมอกอัยเยอร์เวง–สะพานแขวนแตปูซู-ล่องเรือทะเลสาบฮาลาบาลา-เกาะทวด–วัดช้าง
เม.ย. - 64

เริ่มต้น

8,990
สงกรานต์ เบตง พัก5ดาว ราคา 11,990- 4วัน3คืน 11-13/11-14/12-15/13-16เม.ย.64

จำนวนวัน

4 วัน 3 คืน

สายการบิน

 NOK Airlines

โรงแรม

รหัสทัวร์

NTHD210079
มัสยิดกลางเมืองสงขลา-ย่านเมืองเก่าสงขลา Old Town–เขาตังกวน–หาดสมิหลา-วัดช้างไห้ - สะพานข้ามอ่างเก็บน้ำบาง ลาง-อุโมงค์ปิยะมิตร -วัดพุทธาธิวาส – บ่อน้ำพุร้อนเบตง – สวนดอกไม้หมื่นบุปผา- SKYWALK อัยเยอร์เวง – สะพานแตปูชู - ชมตู้ไปรษณีย์ – วัดพุทธาธิวาส – สนามบินเบตง – ถ่ายรูปป้ายใต้สุดสยาม –อุโมงค์เบตงมงคลฤทธิ์– ถนนคนเดินเบตง-ศาลเจ้าแม่ลิ ้มกอเหนี่ยว – ลิวงศ์ - ตลาดกิมหยง
เม.ย. - 64

เริ่มต้น

11,990