Next Trip Holiday
เวลาทำการ
จันทร์-เสาร์ 09.00 น-18.00 น
Next Trip Holiday
เบอร์โทรติดต่อ
02-136-9144
ซ่อน
ทัวร์อียิปต์
พบ
5 ช่วงวันเดินทาง จาก 3 โปรแกรม
เรียงตาม
Loading...
BEGINING EGYPT อียิปต์ 6 วัน 4 คืน เดินทาง มี.ค. 66 ราคา 42,988.- บิน โอมาน แอร์ (WY)

จำนวนวัน

6 วัน 4 คืน

สายการบิน

 Oman Air

โรงแรม

รหัสทัวร์

EGBG6D4NWY
อเล็กซานเดรีย –ห้องสมุดแห่งอเล็กซานเดรียPHOTO STOP OUTSIDE–เสาปอมเปย์ –สุสานแห่งอเล็กซานเดรีย - ไคโร – กีซ่า – ปิรามิด – สฟริงซ์ –เมมฟิส – หมู่บ้านชาวอียิปต์ซักคารา - พิพิธภัณฑ์แห่งชาติอียิปต์(ไม่รวมห้องมัมมี่ ) -ป้อมปราการชิทาเดล –สุเหร่าโมหัมหมัดอาลี-Dinner ล่องเรือแม่น้ำไนล์ - ชุมชนอียิปต์โบราณ –คริสตจักรคอปติกออร์โธดอกซ์แห่งอเล็กซานเดรีย-โรงงานกระดาษปาปิรุส
ไคโร – กีซ่า – ปิรามิด – สฟริงซ์ –เมมฟิส – หมู่บ้านชาวอียิปต์ซักคารา - อเล็กซานเดรีย –ห้องสมุดแห่งอเล็กซานเดรียPHOTO STOP OUTSIDE–เสาปอมเปย์ –สุสานแห่งอเล็กซานเดรีย - พิพิธภัณฑ์แห่งชาติอียิปต์(ไม่รวมห้องมัมมี่ ) -ป้อมปราการชิทาเดล –สุเหร่าโมหัมหมัดอาลี-Dinner ล่องเรือแม่น้ำไนล์ - ชุมชนอียิปต์โบราณ –คริสตจักรคอปติกออร์โธดอกซ์แห่งอเล็กซานเดรีย-โรงงานกระดาษปาปิรุส – โรงงานน้ำหอม- ตลาดข่านเอลคาลีลี
อาหารค่ำบุฟเฟต์บนเรือล่องไปตามแม่น้ำไนล์ , อาหารของโรงแรม , ภัตตาคารท้องถิ่น
มี.ค. - 66

เริ่มต้น

43,988
SPECIAL EGYPT สเปเชี่ยล อียิปต์ ไคโร อัสวาน อาบูซิมเบล ลุกซอร์ นอนเรือหรู 5 ดาว 7 วัน 5 คืน เดินทาง เม.ย. - พ.ค. 66 ราคา 70,988.- บิน โอมาน แอร์ (WY )

จำนวนวัน

7 วัน 5 คืน

สายการบิน

 Oman Air

โรงแรม

รหัสทัวร์

EGTSPECIAL7D5NWY
นั่งเครื่องบินสายการบินภายในไปอัสวาน -เขื่อนยักษ์อัสวาน-เสาหินโอเบลิสก์-ล่องเรือใบโบราณ เรือเฟลุคกะ-สวนพฤกษศาสตร์ - ชม มหาวิหารอาบูซิมเบล-อาบูซิมเบลเทมเพล –อัสวาน-โคมอนโบ เทมเพล-เอ็ดฟู - ชม หุบผากษัตริย์-ชม วิหารฮัคเชฟซุต-ชมอนุสาวรีย์แห่งเมมนอนมหาวิหารคาร์นัค-วิหารลักซอร์ - พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติอียิปต์ –พีระมิด – สฟริงซ์
ไคโร – พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติอียิปต์ –พีระมิด – สฟริงซ์ –กีซ่า-ตลาดข่านเอลคาลิ - นั่งเครื่องบินสายการบินภายในไปอัสวาน -เขื่อนยักษ์อัสวาน-เสาหินโอเบลิสก์-ล่องเรือใบโบราณ เรือเฟลุคกะ-สวนพฤกษศาสตร์ - ชม มหาวิหารอาบูซิมเบล-อาบูซิมเบลเทมเพล –อัสวาน-โคมอนโบ เทมเพล-เอ็ดฟู - เอ็ดฟูเทมเพล – ลุกซอร์ -พักผ่อนตามอัธยาศํยบนเรือ - ชม หุบผากษัตริย์-ชม วิหารฮัคเชฟซุต-ชมอนุสาวรีย์แห่งเมมนอนมหาวิหารคาร์นัค-วิหารลักซอร์
ภัตคารท้องถิ่น
เม.ย. - 66

เริ่มต้น

70,988
SUPER GRAND EGYPT ซุปเปอร์ แกรนด์ อียิปต์ 8วัน 6คืน เดินทาง เม.ย. 66 ราคา 72,988.- บิน โอมาน แอร์ (WY )

จำนวนวัน

8 วัน 7 คืน

สายการบิน

 Oman Air

โรงแรม

รหัสทัวร์

EGTSG8D6NWY
เที่ยวมหานครอันยิ่งใหญ่ นอนเรือสำราญล่องแม่น่ำไนล์ 3 คืน นั่งรถเทียมม้าไปชม วิหารเอ็ดฟู – ลุกซอร์ –อิสระพักผ่อนบนเรือ หุบผากษัตริย์-ชม วิหารฮัคเชฟซุต-ชมอนุสาวรีย์แห่งเมมนอน-มหาวิหารคาร์นัค พิพิธภัณฑ์แห่งชาตอียิปต์ –ป้อมปราการชิทาเดล
ไคโร – นั่งเครื่องบินภายในไปอัสวาน –เขื่อนยักษ์อัสวาน –เสาหินโอเบลิสก์ - ล่องเรือใบโบราณเฟลุกะ - อบูซิมเบล – มหาวิหารอบูซิมเบล –อัสวาน –วิหารคอมออมโบ – เอ็ดฟู - นั่งรถเทียมม้าไปชม วิหารเอ็ดฟู – ลุกซอร์ –อิสระพักผ่อนบนเรือ - ชม หุบผากษัตริย์-ชม วิหารฮัคเชฟซุต-ชมอนุสาวรีย์แห่งเมมนอน-มหาวิหารคาร์นัค –วิหารลักซอร์ –ขึ้นเครื่องกลับไคโร –ไคโร - เมืองหลวงเมมฟิส-หมู่บ้านชาวอียิปต์ –ปิรามิด-สฟริงซ์ กีซ่า - พิพิธภัณฑ์แห่งชาตอียิปต์ –ป้อมปราการชิทาเดล – สุเหร่าแห่งโมฮัมหมัดอาลี – ตลาดข่านเอลคาลีลี
อาหารค่ำบนเรือ ( บุฟเฟต์ )
เม.ย. - 66

เริ่มต้น

72,988