Next Trip Holiday
เวลาทำการ
จันทร์-เสาร์ 09.00 น-18.00 น
Next Trip Holiday
เบอร์โทรติดต่อ
02-136-9144
ซ่อน
ทัวร์ฝรั่งเศส
พบ
256 ช่วงวันเดินทาง จาก 36 โปรแกรม
เรียงตาม
Loading...
AROUND PARIS เช็คอิน ช้อปจุใจที่ปารีส 5วัน 3คืน ราคาเพียง 39,999.- บิน WY

จำนวนวัน

5 วัน 3 คืน

สายการบิน

 Oman Air

โรงแรม

รหัสทัวร์

NTHD210188
เมืองปารีส-เมืองปารีส - พิพิธภัณฑ์ลูฟร์–จัตุรัสคองคอร์ด - ห้างปลอดภาษี Benlux Louvre duty free – ถนนฌ็องเซลิเซ่- ล่องเรือชมแม่น้ำแซนโดย บาโต มูช –หอไอเฟล - ห้างแกลเลอรี่ ลาฟาแยตต์-อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย-สี่ เมืองปารีส - พระราชวังแวร์ซาย-ย่านเซรีส - เอาท์เล็ทลาวัลเล่ – เมืองปารีส
อิสระอาหารเที่ยงและเย็นเพื่อไม่เป็นการรบกวนเวลาของท่าน
มิ.ย. - 65

เริ่มต้น

39,999
FRANCE ปารีส มองซ์แซงต์มิเชล รูอ็องซ์ 7วัน 4คืน ราคาเริ่มต้น 48,990.- เดินทาง มิ.ย.-ต.ค.65 บิน SQ

จำนวนวัน

7 วัน 4 คืน

สายการบิน

 Singapore Airlines

โรงแรม

รหัสทัวร์

NTHD210166
ล่องเรือชมแม่น้ำแซน บาโต มูช-เที่ยวปารีสสุดปัง เมืองที่ขึ้นชื่อเรื่องความโรแมนติก ว้าวไปกับมองซ์แซงต์มิเชล (Mont Sant-Michel)-มหาวิหารเกาะกลางทะเล ต้นแบบปราสาทดิสนีย์
กรุงปารีส – มงต์มาตร์ มหาวิหารซาเครเกอร์ – จัตุรัสปลัสเดอลากงกอร์ด – เสาโอเบลิสก์ โรงอุปรากรปาแลการ์นีเย่ – ล่องเรือบาโตมูช-มองซ์แซงต์มิเชล – เมืองรูอ็อง – กรุงปารีส-อิสระเลือกท่องเที่ยวหรือช้อปปิ้งตามอัธยาศัย-หอไอเฟล – ประตูชัยฝรั่งเศส – พิพิธภัณฑ์ลูฟวร์ – พระราชวังแวร์ซายส์ เอาท์เล็ท ลาวาเล่-
เมนูพิเศษ!! หอยเอสคาโก้

เริ่มต้น

48,990
NETHERLAND BELGIUM FRANCE 8วัน 5คืน ราคาเริ่มต้น 49,990.- บิน EY

จำนวนวัน

8 วัน 5 คืน

สายการบิน

 Etihad Airways

โรงแรม

รหัสทัวร์

NTHD220491
สนามบินอาบูดาบี – สนามบินอัมสเตอร์ดัมสคิปโฮล – ล่องเรือกระจก Lover Boat Cruise– เยี่ยมชมโรงงานทำเพชรขนาดใหญ่– จัตุรัสดัมสแควร์ Red Light District หมู่บ้านกีธูร์น – ล่องเรือชมหมู่บ้านกีธูร์น – หมู่บ้านกังหันลม ซานส์ สคันส์ โรงงานชีส เมืองบรัสเซลส์ – อะโตเมียม – จัตุรัสกร็องปลัส – เจ้าหนูน้อยมันเนอเกินปิส เมืองปารีส เนินเขามงมาร์ท – มหาวิหารพระหฤทัยแห่งมงมาร์ท –ปลัสเดอลากงกอร์ด ปาแลเดอชาโล – ทรอกาเดโร – ถ่ายรูปกับพิพิธภัณฑ์ลูฟวร์ ถ่ายรูปประตูชัยฝรั่งเศส–ช้อปปิ้งถนนช็องเซลิเซ่ ช้อปปิ้งลาวาเล่ เอ้าท์เล็ท – ช้อปปิ้งแกลลอรี่ ลาฟาแยตต์
ล่องเรือกระจก Lover Boat Cruise –เยี่ยมชมโรงงานทำเพชรขนาดใหญ่ จัตุรัสดัมสแควร์ –Red Light District หมู่บ้านกีธูร์น–ล่องเรือชมหมู่บ้านกีธูร์น–หมู่บ้านกังหันลม ซานส์ สคันส์ เมืองบรัสเซลส์ – อะโตเมียม – จัตุรัสกร็องปลัส – เจ้าหนูน้อยมันเนอเกินปิส – เมืองปารีส มงมาร์ท–มหาวิหารซาเครเกอร์ –ปลัสเดอลากงกอร์ด – ปาแลเดอชาโย – ทรอกาเดโร –พิพิธภัณฑ์ลูฟวร์ ประตูชัยฝรั่งเศส – ช้อปปิ้งถนนช็องเซลิเซ่ ช้อปปิ้งลาวาเล่ เอ้าท์เล็ท– ช้อปปิ้งแกลลอรี่ ลาฟาแยตต์ สนามบินปารีส ชาร์ล เดอโกล – สนามบินอาบูดาบี สนามบินอาบูดาบี – สนามบินสุวรรณภูมิ
หอยเอสคาโก้
มิ.ย. - 65
ส.ค. - 65

เริ่มต้น

49,990
SWITZERLAND FRANCE  8วัน 5คืน ราคาเริ่มต้น 49,990.- บิน EY

จำนวนวัน

8 วัน 5 คืน

สายการบิน

 Etihad Airways

โรงแรม

รหัสทัวร์

NTHD220496
พิชิตยอดเขาทิตลิส นั่งกระเช้าหมุนชมวิว 360 องศา-หมู่บ้านแสนน่ารักเมืองมรดกโลกในแคว้นอัลซาส ช้อปปิ้งจุใจมหานครปารีส- พิพิธภัณฑ์ Kunstmuseum-เมืองแร็ง–ช้อปปิ้งลาวาเล่ เอ้าท์เล็ท-ถ่ายรูปกับพิพิธภัณฑ์ลูฟวร์ ถ่ายรูปประตูชัยฝรั่งเศส – ช้อปปิ้งถนนช็องเซลิเซ่ –ช้อปปิ้งแกลลอรี่ ลาฟาแยตต์
เมืองซูริค –ย่านเมืองเก่าซูริค–โบสถ์หอคอยกรอสมุนเตอร์ – โบสถ์เซนต์ ปีเตอร์โบสถ์ฟรอมุนสเตอร์ – ป้อมปราการลินเดนฮอฟ – เขตนีเดอร์ดอร์ฟ ถนนบานโฮฟซตราสเซอ – ถนนออกัสตอนเนอร์กาส –เมืองลูเซิร์น อนุสาวรีย์สิงโตหินแกะสลัก – สะพานไม้ชาเปล นั่งกระเช้าขึ้นสู่ยอดเขาทิตลิส – เมืองบาเซิล – พิพิธภัณฑ์ Kunstmuseum เมืองเก่าบาเซิล – บาเซิลมินสเตอร์ – ศาลากลางบาเซิล – จัตุรัส Martkplatz เมืองเอชีเกม – เมืองกอลมาร์ – เมืองรีคเวียร์ – เมืองสตราสบูร์ก อาสนวิหารสตราสบูร์ก เมืองแร็ง–ช้อปปิ้งลาวาเล่ เอ้าท์เล็ท ปลัสเดอลากงกอร์ด – ปาแลเดอชาโล – ทรอกาเดโร – ถ่ายรูปกับพิพิธภัณฑ์ลูฟวร์ ถ่ายรูปประตูชัยฝรั่งเศส – ช้อปปิ้งถนนช็องเซลิเซ่ –ช้อปปิ้งแกลลอรี่ ลาฟาแยตต์ สนามบินปารีส ชาร์ล เดอโกล
หอยเอสคาโก้

เริ่มต้น

49,990
FRANCE ปารีส มองซ์แซงต์มิิเชล เคาท์ดาวน์ปีใหม่ 7วัน 4คืน ราคาเริ่มต้น 51,990.- บิน SQ

จำนวนวัน

7 วัน 4 คืน

สายการบิน

 Singapore Airlines

โรงแรม

รหัสทัวร์

NTHD220531
หอไอเฟล – ประตูชัยฝรั่งเศส – พิพิธภัณฑ์ลูฟวร์ – พระราชวังแวร์ซายส์ เอาท์เล็ท ลาวาเล่-มองซ์แซงต์มิเชล – เมืองรูอ็อง – กรุงปารีส-มงต์มาตร์ มหาวิหารซาเครเกอร์ – จัตุรัสปลัสเดอลากงกอร์ด – เสาโอเบลิสก์ โรงอุปรากรปาแลการ์นีเย่ – ล่องเรือบาโตมูช
สนามบินชางงี – สนามบินปารีส ชาร์ล เดอ โกล – กรุงปารีส – มงต์มาตร์ มหาวิหารซาเครเกอร์ – จัตุรัสปลัสเดอลากงกอร์ด – เสาโอเบลิสก์ โรงอุปรากรปาแลการ์นีเย่ – ล่องเรือบาโตมูช มองซ์แซงต์มิเชล – เมืองรูอ็อง – กรุงปารีส อิสระเลือกท่องเที่ยวหรือช้อปปิ้งตามอัธยาศัย หอไอเฟล – ประตูชัยฝรั่งเศส – พิพิธภัณฑ์ลูฟวร์ – พระราชวังแวร์ซายส์ เอาท์เล็ท ลาวาเล่
เมนูพิเศษ!! หอยเอสคาโก้

เริ่มต้น

51,990
France Switzerland Italy เที่ยวจุใจกับ 3 ประเทศ บินEY 8วัน 5คืน ราคาเพียง 53,900.-

จำนวนวัน

8 วัน 5 คืน

สายการบิน

 Etihad Airways

โรงแรม

รหัสทัวร์

NTHD210183
เที่ยวแบบจุใจกับ 3 ประเทศ- ปารีส หอไอเฟล พิพิธภัณฑ์ลูฟร์เวนิสน้อย- เปิดประสบการณ์ นั่งรถกระเช้าไฟฟ้า Funicular Montmartre - มหาวิหารซาเคร-เกอร์ บาซิลิก้าหัวใจอันศักดิ์สิทธิ์ของปารีส-พิชิตยอดเขาทิตลิสแห่งสวิส ช้อปปิ้งเมืองซุก เที่ยวเมืองลูเซิร์น- เที่ยวอิตาลี เมืองมิลาน และ ทะเลสาบโคโม่ ทะเลสาบที่สวยที่สุดในโลก
เมืองปารีส -นั่งรถกระเช้าไฟฟ้ามงต์มาตร์ - ซาเคร-เกอร์ บาซิลิก้า–หอไอเฟล - ล่องเรือชมแม่น้ำแซน โดย บาโต มูช - พิพิธภัณฑ์ลูฟร์- ห้างแกลเลอรี่ ลาฟาแยตต์-เมืองปารีส - ย่านเซรีส - เอาท์เล็ท ลาวัลเล่–เมืองดีจอง–วังดยุกแห่งเบอร์กันดี - พิพิธภัณฑ์ศิลปะประจำเมือง - โบสถ์เซนต์ มิเชล - โบสถ์ แซ็ง-เบนีญ-เมืองดีจอง–เมืองกอลมาร์- Little Venice -เมืองซุกสวิตเซอร์แลนด์ - Lohri AG Store – เมืองลูเซิร์น - สิงโตหินแกะสลัก - สะพานไม้ชาเปล-เมืองลูเซิร์น– เมืองแองเกิลเบิร์ก - สถานี EngelbergTalstationTitlis – ยอดเขาทิตลิส - Glacier Caveถ้ำน้ำแข็งที่สวยงาม - สะพานแขวน TITLIS CLIFF WALK– เมืองโคโม่ - ทะเลสาบโคโม่-เมืองมิลาน
มิ.ย. - 65

เริ่มต้น

53,900
SWITZERLAND ITALY FRANCE 8วัน 5คืน ราคาเพียง 53,900.- บิน EY

จำนวนวัน

8 วัน 5 คืน

สายการบิน

 Etihad Airways

โรงแรม

รหัสทัวร์

NTHD220487
เที่ยวแบบจุใจกับ 3 ประเทศยอดนิยมของยุโรป อิตาลี เมืองมิลาน และ ทะเลสาบโคโม่ ทะเลสาบที่สวยที่สุดในโลก พิชิตยอดเขาทิตลิสแห่งสวิส ช้อปปิ้งเมืองซุก เที่ยวเมืองลูเซิร์น เมืองปารีส หอไอเฟล พิพิธภัณฑ์ลูฟร์เมืองกอลมาร์เวนิสน้อย เปิดประสบการณ์ นั่งรถกระเช้าไฟฟ้า Funicular Montmartre มหาวิหารซาเคร-เกอร์ บาซิลิก้าหัวใจอันศักดิ์สิทธิ์ของปารีส
มิลาโนมัลเปนซา-เมืองมิลาน-พระราชวังมิลาน-มหาวิหารแห่งมิลาน-ซานตามารีอาเดลเลกราซีเอ-ห้าง Galleria Vittorio Emanuele II -เมือง Lomazzo-เมืองโคโม่-ทะเลสาบโคโม่-เมืองแองเกิลเบิร์กประเทศสวิตเซอร์แลนด์-ยอดเขาทิตลิส-ถ้ำน้ำแข็ง-สะพานแขวน-เมืองลูเซิร์น-สิงโตหินแกะสลัก-สะพานไม้ชาเปล-Schwanenplatz-เมืองลูเซิร์น-เมืองซุก- Lohri AG Store-เมืองกอลมาร์(Colmar) ประเทศฝรั่งเศส-เวนิสน้อย -เมืองดีจอง -เมืองดีจอง-พิพิธภัณฑ์ศิลปะประจำเมือง-โบสถ์เซนต์มิเชล-โบสถ์แซ็ง-เบนีญ-วังดยุกแห่งเบอร์กันดี-ย่านเซรีส-เอาท์เล็ทลาวัลเล่-เมืองปารีส-เมืองปารีส-นั่งรถกระเช้าไฟฟ้า Funicular Montmartre-มหาวิหารซาเคร-เกอร์ บาซิลิก้า-หอไอเฟล- ล่องเรือชมแม่น้ำแซนโดย บาโต มูช-พิพิธภัณฑ์ลูฟร์-ห้างแกลเลอรี่ ลาฟาแยตต์-ท่าอากาศยานนานาชาติปารีส-ชาร์ลเดอโกล
มิ.ย. - 65

เริ่มต้น

53,900
WONDER EUROPE ฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์ เยอรมัน 8วัน 5คืน ราคาเริ่มต้น 55,900.- บิน EY

จำนวนวัน

8 วัน 5 คืน

สายการบิน

 Etihad Airways

โรงแรม

รหัสทัวร์

NTHD220522
ชมความมหัศจรรย์ 3 ประเทศดังของยุโรป- หอไอเฟล พิพิธภัณฑ์ลูฟร์ ประตูชัยฝรั่งเศส ถนนฌ็องเซลิเซ่-พิชิตยอดเขา Stanserhornโดยกระเช้าเปิดประทุนชมวิว360องศา-เที่ยวชมความงาม เมืองลูเซิร์น และ เมืองโลซานน์-เที่ยวเมืองมิวนิค พิพิธภัณฑ์ BMW และ Allianz Arena-ถ่ายภาพกับปราสาทเทพนิยายนอยชวานสไตน์
ปารีส-ชาร์ล เดอ โกล-เมืองปารีส-หอไอเฟ-ประตูชัยฝรั่งเศส-ถนนฌ็องเซลิเซ่-พิพิธภัณฑ์ลูฟร์-เมืองดีจอง-เมืองโลซานน์ประเทศสวิตเซอร์แลนด์-มหาวิหารแห่งโลซานน์- Place delaPalud-Escaliers du Marche-Château d'Ouchy-Promenade-เมืองลูเซิร์น-สิงโตหินแกะสลัก-สะพานไม้ชาเปล - เมืองลูเซิร์น -ยอดเขา Stanserhorn-เมืองซูริค-สะพาน Münsterbrücke-โบสถ์- Fraumünster-โบสถ์ Grossmünster-โบสถ์เซนต์ปีเตอร์-ถนนบานโฮฟสตราเซอร์ –เมืองฟุสเซ่น -เมือง Hohenschwangau-ปราสาทนอยชวานสไตน์-เมืองกอลสตาดท์-เมืองมิวนิค -พิพิธภัณฑ์ BMW-อัลลิอันซ์ อารีน่า-โบสถ์แม่พระมิวนิค- พระราชวังนิมเฟนเบิร์ก
พิเศษ!!เมนูขาหมูเยอรมันแบบต้นตำรับ
มิ.ย. - 65

เริ่มต้น

55,900
สวิต ฝรั่งเศส ดี๊ ดี 7วัน 4คืน ราคาเริ่มต้น 57,777.- บิน TK

จำนวนวัน

7 วัน 4 คืน

สายการบิน

 Turkish Airlines

โรงแรม

รหัสทัวร์

NTHD210367
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - ท่าอากาศยานอิสตันบูล(มีบริการอาหารบนเครื่อง) ท่าอากาศยานซูริค สวิตเซอร์แลนด์ – ลูเซิร์น -สะพานไม้ชาเปล - BUCHERER SHOP - ร้านของฝาก Casagrande - กำแพงเมืองเก่า - สิงโตแห่งลูเซิร์น - สถานีรถไฟ - Old Town- อินเทอร์ลาเคิน - ชอปปิ้งเอาท์เล็ท กรินเดลวาลด์ – ขึ้นกระเช้าลอยฟ้า - นั่งรถไฟสู่จุงเฟรา - พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ทางรถไฟ - อุโมงค์น้ำแข็ง - ยอดเขาจุงเฟรา - ร้านไฮไทม์ - ธารน้ำแข็งอาเล็ทช์ – เลาเทอร์บรุนเนิน - ดีฌง ฝรั่งเศส ดีฌง - ปารีส -พระราชวังแวร์ซาย - ล่องเรือบาโตมูช - ถนนแฟชั่นชองป์เอลิเซ่ - จัตุรัสแห่งดวงดาว - ประตูชัยนโปเลียน อิสระชอปปิ้งกรุงปารีส ไกด์แนะนำ : สวนสนุกดิสนีย์แลนด์ – ห้างลาฟาแยตต์ - ปารีสโอเปร่า - พิพิธภัณฑ์ลูฟร์ - ย่านเลอมาเร่ส์ - มาร์เก็ตสตรีท - ตลาดนัด Saint Ouen - ย่าน Triangle d’Or ดิวตี้ฟรีช็อป - พิพิธภัณฑ์น้ำหอม – หอไอเฟล - จัตุรัสคองคอร์ด - ลาวาเล่ เอาท์เล็ต - ท่าอากาศยานปารีส ชาร์ล เดอ โกล- ท่าอากาศยานอิสตันบูล ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ(มีบริการอาหารบนเครื่อง)
สู่ลูเซิร์น เมืองท่องเที่ยวยอดนิยมของสวิตเซอร์แลนด์-สะพานไม้ชาเปลเป็นสะพานไม้เก่าแก่ที่สุดในโลก-BUCHERER SHOPร้านขาย-นาฬิกาที่ดังที่สุดในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ -ร้านดังอย่าง-ร้านของฝาก Casagrandeห้ามพลาดที่จะช้อปปิ้งร้านนี้-กำแพงเมืองเก่าอยู่บนเนินเขายาว 850 เมตร -สิงโตแห่งลูเซิร์น-สถานีรถไฟลูเซิร์น-อินเทอร์ลาเกน-สู่ กรินเดลวาลด์นำท่านสัมผัสประสบการณ์ขึ้นกระเช้านั่งรถไฟชมวิวเทือกเขาแอลป์-ชมพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ทางรถไฟ-มี อุโมงค์น้ำแข็ง-อปปิ้ง ร้านไฮไทม์ ร้านนาฬิกาที่สูงที่สุดในสวิสเซอร์แลนด์-ปารีส พระราชวังแวร์ซาย -ล่องเรือบาโตมูคือการล่องเรือไปตามแม่น้ำแซนน์ -ถนนแฟชั่นชองป์เอลิเซ่ -ประตูชัยนโปเลียน-จัตุรัสแห่งดวงดาว-สู่ดิสนีย์แลนด์ ปารีสเข้าสู่ดินแดนจิตนาการ-ช้อปปิ้งห้างลาฟาแยตต์-พิพิธภัณฑ์ลูฟร์-ย่านเลอมาเร่ส์ -ดิวตี้ฟรีช็อปเป็นห้างชื่อดังใจกลางกรุงปารีส -พิพิธภัณฑ์น้ำหอม
ก.ค. - 65
ส.ค. - 65
ก.ย. - 65

เริ่มต้น

57,777
อิตาลี-สวิส (จุงเฟรา) ฝรั่งเศส 8 วัน 5 คืน เริ่มต้น 57,900.-เดินทาง พ.ค.65 - มี.ค.66  บิน TK

จำนวนวัน

8 วัน 5 คืน

สายการบิน

 Turkish Airlines

โรงแรม

รหัสทัวร์

NTHD220435
โรม – นครรัฐวาติกัน – มหาวิหารเซ็นต์ปีเตอร์ – โคลอสเซียม - น้ำพุเทรวี่ – บันไดสเปน – ปราโต้ เซียนเซียโน่ เทอร์เม่ - หอเอนเมืองปิซ่า – เมสเตร้ – เกาะเวนิส สะพานถอนลมหายใจ – จัตุรัสซานมาโค - วิหารเซ็นต์มาร์ค - ล่องเรือกอนโดล่า เวนิส เมสเตร้ - อินเทอร์ลาเค่น –อินเทอร์ลาเค่น – หมู่บ้านเลาเทอร์บรุนเนน – นั่งรถไฟชมวิวพิชิตยอดเขาจุงเฟรา ถ้ำน้ำแข็ง1,000 ปี - Eiger – THE V-CABLEWAY – ดีจอง ปารีส – เข้าชมพระราชวังแวร์ซายย์ – ล่องเรือชมแม่น้ำแซนน์ Duty Free – ห้างลาฟาแยต – มีเวลาให้ช้อปปิ้งจุใน 1 วันเต็ม

เริ่มต้น

57,900
กำลังแสดงผล 1 - 10 จาก 36 โปรแกรม