Next Trip Holiday
เวลาทำการ
จันทร์-เสาร์ 09.00 น-18.00 น
Next Trip Holiday
เบอร์โทรติดต่อ
02-136-9144
ซ่อน
ทัวร์ฝรั่งเศส
พบ
313 ช่วงวันเดินทาง จาก 10 โปรแกรม
เรียงตาม
Loading...
ยุโรปถูกมากกก! ฝรั่งเศส-เบลเยี่ยม-เยอรมัน-เนเธอร์แลนด์ 7 วัน 4 คืน เดินทาง พ.ค.-ก.ย.65 บินEK

จำนวนวัน

7 วัน 4 คืน

สายการบิน

 Emirates Airlines

โรงแรม

รหัสทัวร์

NTHD210241
ปารีส - ล่องเรือแม่น้ำแซนน์ - หอไอเฟล - บรัสเซล - โคโลญจน์ - Shopping Outlet หมู่บ้านกังหันลม (ซานสคาน) อัมสเตอร์ดัม - ล่องเรือหลังคากระจก - โรงงานเจียระไนเพชรที่มีชื่อเสียง

เริ่มต้น

39,999
ฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์ อิตาลี 7วัน 4 คืน เริ่ม 49,999.- บิน EK ธ.ค.64-ธ.ค.65

จำนวนวัน

7 วัน 4 คืน

สายการบิน

 Emirates Airlines

โรงแรม

รหัสทัวร์

NTHD210170
ปารีส-ดีจอง-กอลมาร์-ลูเซิร์น-แองเกิ้ลเบิร์ก-มิลาน นั่งกระเช้าขึ้นยอดเขาทิตลิต

เริ่มต้น

49,999
สวิตเซอร์แลนด์-ฝรั่งเศส-เบลเยี่ยม-เนเธอร์แลนด์ 8วัน5คืน เริ่ม 69,900.- ธ.ค.64-ธ.ค.65

จำนวนวัน

8 วัน 5 คืน

สายการบิน

 Emirates Airlines

โรงแรม

รหัสทัวร์

NTHD210180
ซูริค-ลูเซิร์น-นั่งกระเช้าขึ้นเขาทิทลิส-บาเซิล นั่งรถไฟด่วน-ปารีส-ล่องเรือแม่น้ำแซนน์-พระราชวังแวร์ซาย บรัสเซล-หมู่บ้านกังหันลม-โวเลนดัม-อัมสเตอร์ดัม-ล่องเรือหลังคากระจก

เริ่มต้น

69,900
ฝรั่งเศส เบลเยี่ยม เยอรมัน เนเธอร์แลนด์ 9วัน 6คืน เริ่มต้น 69,900.- ต.ค.64-เม.ย.65 บินEK

จำนวนวัน

9 วัน 6 คืน

สายการบิน

 Emirates Airlines

โรงแรม

รหัสทัวร์

NTHD210183
ปารีส-พระราชวังแวร์ซายส์-ล่องเรือแม่น้ำแซน-บรัสเซล-โคโลญจน์-ล่องเรือแม่น้ำไรน์ อัมสเตอร์ดัม-ล่องเรือหลังคากระจก-กีรย์ธอร์น

เริ่มต้น

69,900
ฝรั่งเศส เบลเยี่ยม เยอรมนี เนเธอร์แลนด์ 9 วัน 6 คืน เริ่ม 69,900.- เม.ย.-ก.ย.65 บินEK

จำนวนวัน

9 วัน 6 คืน

สายการบิน

 Emirates Airlines

โรงแรม

รหัสทัวร์

NTHD210185
ปารีส-พระราชวังแวร์ซายส์-ล่องเรือแม่น้ำแซน-บรัสเซล-โคโลญจน์-ล่องเรือแม่น้ำไรน์ อัมสเตอร์ดัม-ล่องเรือหลังคากระจก-กีรย์ธอร์น-ฟลอริเอด

เริ่มต้น

69,900
ฝรั่งเศส  เบลเยี่ยม เยอรมัน เนเธอร์แลนด์ 9วัน6คืน เริ่มต้น 69,900.- เม.ย.65-ก.ย.65 บินEK

จำนวนวัน

9 วัน 6 คืน

สายการบิน

 Emirates Airlines

โรงแรม

รหัสทัวร์

NTHD210256
ปารีส-พระราชวังแวร์ซายส์-ล่องเรือแม่น้ำแซน-บรัสเซล-โคโลญจน์-ล่องเรือแม่น้ำไรน์ อัมสเตอร์ดัม-ล่องเรือหลังคากระจก-กีรย์ธอร์น-ฟลอริเอด ฟลอริเอด งานดอกไม้พืชสวนโลก ปี 2022 ซึ่ง 10 ปี จัดเพียง 1 ครั้ง ณ ฮอลแลนด์

เริ่มต้น

69,900
ฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์ อิตาลี 9วัน 6 คืน เริ่ม 69,900.- พ.ย.64-ธ.ค.65 บิน EK

จำนวนวัน

9 วัน 6 คืน

สายการบิน

 Emirates Airlines

โรงแรม

รหัสทัวร์

NTHD210169
ปารีส (ฝรั่งเศส) - ชมเมือง พระราชวังแวร์ซายส์ - ล่องเรือบาตามูซ - ชมเมือง ปารีส - ดีจอง - อินเทอร์ลาเก้น (สวิตเซอร์แลนด์) อินเทอร์ลาเก้น - ยอดเขาจุงฟราวน์ - ลูเซิร์น (สวิตเซอร์แลนด์) ลูเซิร์น - FOX TOWN OUTLET - มิลาน (อิตาลี) - เวนิส (อิตาลี) เวนิส - ปิซ่า (อิตาลี) ปิซ่า - โรม (อิตาลี)

เริ่มต้น

69,999
ฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์ เยอรมัน เนเธอร์แลนด์ 10 วัน 7 คืน เริ่มต้น 78,900.- ต.ค.64-ธ.ค.65 บินEK

จำนวนวัน

10 วัน 7 คืน

สายการบิน

 Emirates Airlines

โรงแรม

รหัสทัวร์

NTHD210184
ปารีส (ฝรั่งเศส) - ชมเมือง พระราชวังแวร์ซายส์ - ชมเมือง - ช้อปปิ้ง - ล่องเรือ ปารีส - TGV - ดีจอง - ลูเซิร์น (สวิตเซอร์แลนด์) ลูเซิรน์ - แองเกิลเบิร์ก - ยอดเขาทิตลิต - ลูเซิร์น ลูเซิร์น - ไฮเดลเบิร์ก - โคโลญจน์ (เยอรมนี) โคโลญจน์ - หมู่บ้านกีธูร์น - อัมสเตอร์ดัม (เนเธอร์แลนด์) อัมสเตอร์ดัม

เริ่มต้น

78,900
ฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์ เยอรมัน เนเธอร์แลนด์ 10วัน 7คืน เริ่ม 78,900.- เม.ย.-ก.ย.64 บินEK

จำนวนวัน

10 วัน 7 คืน

สายการบิน

 Emirates Airlines

โรงแรม

รหัสทัวร์

NTHD210186
ปารีส (ฝรั่งเศส) - ชมเมือง ปารีส - พระราชวังแวร์ซายส์ - ชมเมือง - ช้อปปิ้ง - ล่องเรือ ปารีส - TGV - ดีจอง - ลูเซิร์น (สวิตเซอร์แลนด์) ลูเซิรน์ - แองเกิลเบิร์ก - ยอดเขาทิตลิต - ลูเซิร์น ลูเซิร์น - ไฮเดลเบิร์ก - โคโลญจน์ (เยอรมนี) โคโลญจน์ - หมู่บ้านกีธูร์น - อัมสเตอร์ดัม (เนเธอร์แลนด์) อัมสเตอร์ดัม - อัลเมียร์ งานดอกไม้พืชสวนโลกฟลอริเอด ปี 2022 ซึ่ง 10 จัด 1 ครั้ง – อัมสเตอร์ดัม หมู่บ้านกังหันลม อัมสเตอร์ดัม

เริ่มต้น

78,900
ฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์ เยอรมัน เนเธอร์แลนด์ 10วัน7คืน เริ่มต้น 78,900.- เม.ย.65-ก.ย.65 บินEK

จำนวนวัน

10 วัน 7 คืน

สายการบิน

 Emirates Airlines

โรงแรม

รหัสทัวร์

NTHD210257
ปารีส (ฝรั่งเศส) - ชมเมือง พระราชวังแวร์ซายส์ - ชมเมือง - ช้อปปิ้ง - ล่องเรือ TGV - ดีจอง - ลูเซิร์น (สวิตเซอร์แลนด์) ลูเซิรน์ - แองเกิลเบิร์ก - ยอดเขาทิตลิต ไฮเดลเบิร์ก - โคโลญจน์ (เยอรมนี) หมู่บ้านกีธูร์น - อัมสเตอร์ดัม (เนเธอร์แลนด์) อัมสเตอร์ดัม - อัลเมียร์ งานดอกไม้พืชสวนโลกฟลอริเอด ปี 2022 ซึ่ง 10 จัด 1 ครั้ง – อัมสเตอร์ดัม หมู่บ้านกังหันลม

เริ่มต้น

78,900