Next Trip Holiday
เวลาทำการ
จันทร์-เสาร์ 09.00 น-18.00 น
Next Trip Holiday
เบอร์โทรติดต่อ
02-136-9144
ซ่อน
ทัวร์เยอรมัน
พบ
292 ช่วงวันเดินทาง จาก 10 โปรแกรม
เรียงตาม
Loading...
ยุโรปถูกมากกก! อิตาลี-ออสเตรีย-เยอรมัน-สวิส 7 วัน 4 คืน 39,999.- เดินทาง พ.ค.-มิ.ย.65 บินEK

จำนวนวัน

7 วัน 4 คืน

สายการบิน

 Emirates Airlines

โรงแรม

รหัสทัวร์

NTHD210240
เวนิส – เกาะเวนิส อินบรูคส์ – ซาลเบิร์ก ซาลส์บวร์ก – ฮัลสตัท – มิวนิค แองเกิลเบิร์ก – ลูเซิร์น – ซูริค – น้ำตกไรน์ มิวนิค – โฮเฮนชวานเกา – ปราสาทนอยชวานสไตน์ – ทะเลสาบทิทิเช่
พ.ค. - 65
มิ.ย. - 65

เริ่มต้น

39,999
ยุโรปถูกมากกก! ฝรั่งเศส-เบลเยี่ยม-เยอรมัน-เนเธอร์แลนด์ 7 วัน 4 คืน เดินทาง พ.ค.-ก.ย.65 บินEK

จำนวนวัน

7 วัน 4 คืน

สายการบิน

 Emirates Airlines

โรงแรม

รหัสทัวร์

NTHD210241
ปารีส - ล่องเรือแม่น้ำแซนน์ - หอไอเฟล - บรัสเซล - โคโลญจน์ - Shopping Outlet หมู่บ้านกังหันลม (ซานสคาน) อัมสเตอร์ดัม - ล่องเรือหลังคากระจก - โรงงานเจียระไนเพชรที่มีชื่อเสียง

เริ่มต้น

39,999
สวิตเซอร์แลนด์ เยอรมัน ออสเตรีย 8วัน5คืน บินEK เริ่ม 69,900.-

จำนวนวัน

8 วัน 5 คืน

สายการบิน

 Emirates Airlines

โรงแรม

รหัสทัวร์

NTHD210167
สวิตเซอร์แลนด์-เยอรมัน-ออสเตรีย ซูริค-ลูเซิร์น-นั่งรถไฟขึ้นยอดเขาริกิ-วาดุส-ลิคเท่นสไตน์ ปราสาทนอยชวานสไตน์-ฟุสเซ่น ซาลเบิร์ก-ฮอลสตัท-เวียนนา-พระราชวังเชิร์นบรุน

เริ่มต้น

69,900
สวิตเซอร์แลนด์ เยอรมัน เนเธอร์แลนด์ เริ่ม 69,900.- 8วัน 5 คืน บิน EK

จำนวนวัน

8 วัน 5 คืน

สายการบิน

 Emirates Airlines

โรงแรม

รหัสทัวร์

NTHD210168
สวิตเซอร์แลนด์-เยอรมัน-เนเธอร์แลนด์ 8 วัน ซูริค-ลูเซิร์น-นั่งกระเช้าขึ้นเขาทิทลิส-บาเซิล ปราสาทแห่งไฮเดลเบิร์ก-แฟรงเฟิร์ท-ล่องเรือแม่น้ำไรน์-อัมสเตอร์ดัม โวเลนดัมหมู่บ้านชาวประมง-ซานซานหมู่บ้านกังหันลม ล่องเรือหลังคากระจกชมกรุงอัมสเตอร์ดัม

เริ่มต้น

69,900
ฝรั่งเศส เบลเยี่ยม เยอรมัน เนเธอร์แลนด์ 9วัน 6คืน เริ่มต้น 69,900.- ต.ค.64-เม.ย.65 บินEK

จำนวนวัน

9 วัน 6 คืน

สายการบิน

 Emirates Airlines

โรงแรม

รหัสทัวร์

NTHD210183
ปารีส-พระราชวังแวร์ซายส์-ล่องเรือแม่น้ำแซน-บรัสเซล-โคโลญจน์-ล่องเรือแม่น้ำไรน์ อัมสเตอร์ดัม-ล่องเรือหลังคากระจก-กีรย์ธอร์น

เริ่มต้น

69,900
ฝรั่งเศส เบลเยี่ยม เยอรมนี เนเธอร์แลนด์ 9 วัน 6 คืน เริ่ม 69,900.- เม.ย.-ก.ย.65 บินEK

จำนวนวัน

9 วัน 6 คืน

สายการบิน

 Emirates Airlines

โรงแรม

รหัสทัวร์

NTHD210185
ปารีส-พระราชวังแวร์ซายส์-ล่องเรือแม่น้ำแซน-บรัสเซล-โคโลญจน์-ล่องเรือแม่น้ำไรน์ อัมสเตอร์ดัม-ล่องเรือหลังคากระจก-กีรย์ธอร์น-ฟลอริเอด

เริ่มต้น

69,900
ฝรั่งเศส  เบลเยี่ยม เยอรมัน เนเธอร์แลนด์ 9วัน6คืน เริ่มต้น 69,900.- เม.ย.65-ก.ย.65 บินEK

จำนวนวัน

9 วัน 6 คืน

สายการบิน

 Emirates Airlines

โรงแรม

รหัสทัวร์

NTHD210256
ปารีส-พระราชวังแวร์ซายส์-ล่องเรือแม่น้ำแซน-บรัสเซล-โคโลญจน์-ล่องเรือแม่น้ำไรน์ อัมสเตอร์ดัม-ล่องเรือหลังคากระจก-กีรย์ธอร์น-ฟลอริเอด ฟลอริเอด งานดอกไม้พืชสวนโลก ปี 2022 ซึ่ง 10 ปี จัดเพียง 1 ครั้ง ณ ฮอลแลนด์

เริ่มต้น

69,900
ฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์ เยอรมัน เนเธอร์แลนด์ 10 วัน 7 คืน เริ่มต้น 78,900.- ต.ค.64-ธ.ค.65 บินEK

จำนวนวัน

10 วัน 7 คืน

สายการบิน

 Emirates Airlines

โรงแรม

รหัสทัวร์

NTHD210184
ปารีส (ฝรั่งเศส) - ชมเมือง พระราชวังแวร์ซายส์ - ชมเมือง - ช้อปปิ้ง - ล่องเรือ ปารีส - TGV - ดีจอง - ลูเซิร์น (สวิตเซอร์แลนด์) ลูเซิรน์ - แองเกิลเบิร์ก - ยอดเขาทิตลิต - ลูเซิร์น ลูเซิร์น - ไฮเดลเบิร์ก - โคโลญจน์ (เยอรมนี) โคโลญจน์ - หมู่บ้านกีธูร์น - อัมสเตอร์ดัม (เนเธอร์แลนด์) อัมสเตอร์ดัม

เริ่มต้น

78,900
ฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์ เยอรมัน เนเธอร์แลนด์ 10วัน 7คืน เริ่ม 78,900.- เม.ย.-ก.ย.64 บินEK

จำนวนวัน

10 วัน 7 คืน

สายการบิน

 Emirates Airlines

โรงแรม

รหัสทัวร์

NTHD210186
ปารีส (ฝรั่งเศส) - ชมเมือง ปารีส - พระราชวังแวร์ซายส์ - ชมเมือง - ช้อปปิ้ง - ล่องเรือ ปารีส - TGV - ดีจอง - ลูเซิร์น (สวิตเซอร์แลนด์) ลูเซิรน์ - แองเกิลเบิร์ก - ยอดเขาทิตลิต - ลูเซิร์น ลูเซิร์น - ไฮเดลเบิร์ก - โคโลญจน์ (เยอรมนี) โคโลญจน์ - หมู่บ้านกีธูร์น - อัมสเตอร์ดัม (เนเธอร์แลนด์) อัมสเตอร์ดัม - อัลเมียร์ งานดอกไม้พืชสวนโลกฟลอริเอด ปี 2022 ซึ่ง 10 จัด 1 ครั้ง – อัมสเตอร์ดัม หมู่บ้านกังหันลม อัมสเตอร์ดัม

เริ่มต้น

78,900
ฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์ เยอรมัน เนเธอร์แลนด์ 10วัน7คืน เริ่มต้น 78,900.- เม.ย.65-ก.ย.65 บินEK

จำนวนวัน

10 วัน 7 คืน

สายการบิน

 Emirates Airlines

โรงแรม

รหัสทัวร์

NTHD210257
ปารีส (ฝรั่งเศส) - ชมเมือง พระราชวังแวร์ซายส์ - ชมเมือง - ช้อปปิ้ง - ล่องเรือ TGV - ดีจอง - ลูเซิร์น (สวิตเซอร์แลนด์) ลูเซิรน์ - แองเกิลเบิร์ก - ยอดเขาทิตลิต ไฮเดลเบิร์ก - โคโลญจน์ (เยอรมนี) หมู่บ้านกีธูร์น - อัมสเตอร์ดัม (เนเธอร์แลนด์) อัมสเตอร์ดัม - อัลเมียร์ งานดอกไม้พืชสวนโลกฟลอริเอด ปี 2022 ซึ่ง 10 จัด 1 ครั้ง – อัมสเตอร์ดัม หมู่บ้านกังหันลม

เริ่มต้น

78,900