Next Trip Holiday
เวลาทำการ
จันทร์-เสาร์ 09.00 น-18.00 น
Next Trip Holiday
เบอร์โทรติดต่อ
02-136-9144
ซ่อน
ทัวร์เยอรมัน
พบ
175 ช่วงวันเดินทาง จาก 36 โปรแกรม
เรียงตาม
Loading...
EAST EUROPE เยอรมัน ออสเตรีย เชก ฮังการี  7 วัน 4 คืน เดินทาง ต.ค. 65 - มี.ค. 66  ราคา 44,900.- บิน เตอร์กิช แอร์ไลน์ (TK)

จำนวนวัน

7 วัน 4 คืน

สายการบิน

 Turkish Airlines

โรงแรม

รหัสทัวร์

NTHD220480
มิวนิค–ฟุสเซ่น–ปราสาทนอยชวานสไตน์ - หมู่บ้านฮัลล์สตัทท์ - เชสกี้ คลุมลอฟ–ปราสาทครุมลอฟย่านเขตเมืองเก่า - เชสกี้บูโดโจวิช - กรุงปร๊าก - สะพานชาร์ลส์ – หอนาฬิกาดาราศาสตร์ - เบอร์โน่ - เวียนนา –พระราชวังเชินบรุนน์–พระราชวังเบลวีเดียร์
อิสตันบูล–มิวนิค–ฟุสเซ่น–ปราสาทนอยชวานสไตน์ - โรเซนไฮม์–หมู่บ้านฮัลล์สตัทท์ - เชสกี้ คลุมลอฟ–ปราสาทครุมลอฟย่านเขตเมืองเก่า - เชสกี้บูโดโจวิช - กรุงปร๊าก - สะพานชาร์ลส์ – หอนาฬิกาดาราศาสตร์ - เบอร์โน่ - เบอร์โน่ - เวียนนา –พระราชวังเชินบรุนน์–พระราชวังเบลวีเดียร์ - กรุงบูดาเปสต์–อาคารรัฐสภาที่สวยที่สุดของยุโรป - คาสเซิ่ลฮิลล์ป้อมฟิชเชอร์แมนบาสเตียน– ฮีโร่สแควร์ – มหาวิหารเซนต์สตีเฟ่น
อาหารของโรงแรมที่พัก

เริ่มต้น

49,900
EAST EUROPE มิวนิค ฮัลล์สตัทท์ ปราก เวียนนา 8วัน 5คืน เดินทาง ก.ย. - ธ.ค. 65 ราคาเริ่มต้น 53,990.- บิน ETIHAD AIRWAYS (EY) ZGMUC-2207EY

จำนวนวัน

8 วัน 5 คืน

สายการบิน

 Etihad Airways

โรงแรม

รหัสทัวร์

ZGMUC2207EY
เมืองฮัลล์สตัทท์– เมืองเชสกี้ ครุมลอฟ – ปราสาทครุมลอฟ – จัตุรัสกลางเมือง ศาลาว่าการเมืองอันเก่าแก่ – เมืองเชสกี้ บูดาโจวิค-เข้าชมปราสาทนอยชวานซไตล์–เมืองซาลส์บูร์ก– สวนมิราเบล บ้านเกิดโมสาร์ท-เมืองมิวนิค –ถ่ายรูปคู่กับสนามฟุตบอลอัลลีอันทซ์อาเรนา – ศาลากลางเมืองมิวนิค-เข้าชมปราสาทปราก – มหาวิหารเซนต์วิตัส -พระราชวังฮอฟเบิร์ก–โบสถ์เซนต์สตีเฟ่น
เมืองมิวนิค –ถ่ายรูปคู่กับสนามฟุตบอลอัลลีอันทซ์อาเรนา – ศาลากลางเมืองมิวนิค–ช้อปปิ้งจัตุรัสมาเรียน พลัทซ์–เมืองฟุสเซ่น-เมืองชวานเกา – เข้าชมปราสาทนอยชวานซไตล์–เมืองซาลส์บูร์ก– สวนมิราเบล บ้านเกิดโมสาร์ท -เมืองฮัลล์สตัทท์– เมืองเชสกี้ ครุมลอฟ – ปราสาทครุมลอฟ – จัตุรัสกลางเมือง ศาลาว่าการเมืองอันเก่าแก่ -เมืองปราก – เข้าชมปราสาทปราก – มหาวิหารเซนต์วิตัส – พระราชวังหลวง ย่านช่องทองโบราณ–สะพานชาร์ล – ศาลาว่าการหลังเก่า หอนาฬิกาดาราศาสตร์-เมืองเวียนนา –พระราชวังฮอฟเบิร์ก–โบสถ์เซนต์สตีเฟ่น–พระราชวังเชินบรุนน์
พิเศษเมนู ปลาเทราต์ย่าง

เริ่มต้น

53,990
EAST EUROPE เยอรมัน เช็ก ออสเตรีย 8วัน 5คืน เดินทาง พ.ย. - ธ.ค. 65 ราคาเริ่ม 55,990.- บิน ETIHAD AIRWAYS (EY) ZGMUG-2205EY

จำนวนวัน

8 วัน 5 คืน

สายการบิน

 Etihad Airways

โรงแรม

รหัสทัวร์

ZGMUG2205EY
ชมปราสาทนอยชวานซไตล์–เมืองซาลส์บูร์ก– สวนมิราเบล -ปราสาทครุมลอฟ – จัตุรัสกลางเมือง -ศาลาว่าการเมืองอันเก่าแก่ -เข้าชมปราสาทปราก – มหาวิหารเซนต์วิตัส – พระราชวังหลวง -เวียนนา –พระราชวังฮอฟเบิร์ก–โบสถ์เซนต์สตีเฟ่น-ถ่ายรูปคู่กับสนามฟุตบอลอัลลีอันทซ์
เมืองมิวนิค –ถ่ายรูปคู่กับสนามฟุตบอลอัลลีอันทซ์อาเรนา – ศาลากลางเมืองมิวนิค–ช้อปปิ้งจัตุรัสมาเรียน พลัทซ์–เมืองฟุสเซ่น-เมืองชวานเกา – เข้าชมปราสาทนอยชวานซไตล์–เมืองซาลส์บูร์ก– สวนมิราเบล บ้านเกิดโมสาร์ท – ถนนเก็ตเตรียกาสเซส-เมืองฮัลล์สตัทท์– เมืองเชสกี้ ครุมลอฟ – ปราสาทครุมลอฟ – จัตุรัสกลางเมือง ศาลาว่าการเมืองอันเก่าแก่ – เมืองเชสกี้ บูดาโจวิค- เมืองปราก – เข้าชมปราสาทปราก – มหาวิหารเซนต์วิตัส – พระราชวังหลวง ย่านช่องทองโบราณ–สะพานชาร์ล – ศาลาว่าการหลังเก่า หอนาฬิกาดาราศาสตร์-เมืองเวียนนา –พระราชวังฮอฟเบิร์ก–โบสถ์เซนต์สตีเฟ่น–พระราชวังเชินบรุนน์ถนนสายวงแหวน–ถนนคาร์นเนอร์
พิเศษเมนู ปลาเทราต์ย่าง,พื้นเมือง พิเศษเมนู Spare Ribs

เริ่มต้น

55,990
MAGIC WINTER OF BENELUX เยอรมัน เนเธอร์แลนด์ เบลเยียม ฝรั่งเศส 8 วัน 5 คืน เดินทาง ธ.ค. - มี.ค. 66 ราคา 56,888.- บิน OMAN AIR (WY)

จำนวนวัน

8 วัน 5 คืน

สายการบิน

 Oman Air

โรงแรม

รหัสทัวร์

IWY07
นั่งเรือเที่ยวชมหมู่บ้านกีโธร์นเวนิสน้อยเนเธอร์แลนด์ ชมหมู่บ้านกังหันลมซานส์สคันส์ - ล่องเรือเที่ยวรอบคลอง สัมผัสกับความสวยงามแห่งสายน้ำเมืองอัมสเตอร์ดัม - เยือนไฮไลท์ เมืองบรูกส์เวนิสแห่งยุโรปเหนือ ที่เต็มไปด้วยมนต์เสน่ห์ของยุคกลาง - ชมสถานที่โด่งดังระดับโลก พระราชวังแวร์ซาย หอไอเฟลจตุรัสคองคอร์ด พิพิธภัณฑ์ลูฟร์- ล่องเรือชมเมืองปารีสตลอดทั้งสายผ่านแม่น้ำแซน โดยเรือชื่อดัง บาโต มูช- เช็คอินแลนด์มาร์คสำคัญของเมืองแฟรงก์เฟิร์ตจัตุรัสโรเมอร์มหาวิหารแฟรงก์เฟิร์ต
เมืองแฟรงก์เฟิร์ต-จัตุรัสโรเมอร์-มหาวิหารแฟรงก์เฟิร์ต-สถานีรถไฟหลักแฟรงก์เฟิร์ต-Zeil Street-เมืองโคโลญ-มหาวิหารโคโลญ -สะพานโฮเอินซอลเลิร์น- Stadt Koln - เมืองโคโลญ-หมู่บ้านกีโธร์น-เมืองอัมสเตอร์ดัม-โบสถ์ New church-พระราชวังหลวงอัมสเตอร์ดัม-จัตุรัสดัมสแควร์-The Old Church-ย่านคาลเวอร์สตรัส - ล่องเรือท่องเที่ยวรอบคลองในอัมเตอร์ดัม-หมู่บ้านกังหันลมซานส์คันส์-World of Wildmills- โรงงานทำรองเท้าไม้-โรงงานทำชีส-เมืองแอนต์เวิร์ป ประเทศเบลเยียม-เมืองบรูกส์- รูปปั้นแมนิเกนพีส-พระราชวังหลวงแห่งบรัสเซลล์ -จัตุรัสกร็องปลัส-ถนน Avenue Louise-เมืองเกนต์-ปราสาทเกรเวนสตีน-หอระฆังแห่งเกนต์-อาสนวิหารเซนต์บาโว - เมืองปารีส-พิพิธภัณฑ์ลูฟร์-ห้างปลอดภาษี Benlux Louvre duty free และ ห้าง La Samaritaine- จัตุรัสคองคอร์ด –ถนนฌ็องเซลิเซ่- ล่องเรือแม่น้ำแซน โดย บาโตมูช - เฟล-ประตูชัยฝรั่งเศส-ห้างแกลเลอรี่ ลาฟาแยตต์-เอาท์เล็ทลาวัลเล่
ธ.ค. - 65
ก.พ. - 66
มี.ค. - 66

เริ่มต้น

56,888
GERMANY SWITZERLAND FRANCE เยือนเมืองมนต์เสน่ห์ 8วัน 5คืน เดินทาง ธ.ค. -มี.ค. 66 ราคาเริ่มต้น 59,500.- บิน OMAN AIR (WY) GWY03

จำนวนวัน

8 วัน 5 คืน

สายการบิน

 Oman Air

โรงแรม

รหัสทัวร์

GWY03
ชมความงามของเมืองแฟรงก์เฟิร์ต จัตุรัสโรเมอร์มหาวิหารแฟรงก์เฟิร์ตโบสถ์เซนปีเตอร์ -สัมผัสการนั่งกระเช้าโรแตร์ พิชิตยอดเขาทิตลิส ชมอนุสาวรีย์สิงโตหินแกะสลัก และ สะพานไม้ชาเปล -เช็คอินแลนด์มาร์คปารีสหอไอเฟลประตูชัย จัตุรัสคองคอร์ดพระราชวังแวร์ซาย -แวะถ่ายภาพกับเวนิสน้อยแห่งปารีส และ ล่องเรือแม่น้ำแซนสุดแสนโรแมนติก
เมืองแฟรงก์เฟิร์ต–จัตุรัสโรเมอร์-มหาวิหารแฟรงก์เฟิร์ต–สถานีรถไฟหลักแฟรงก์เฟิร์ต-ช้อปปิ้งZeil Street-เมืองโรเธนเบิร์ก ออบเดียร์ เทาเบอร์-Plönlein-เมืองมิวนิค- เมืองมิวนิค-โบสถ์เซนปีเตอร์ – มหาวิหารฟาสเอ็นเคเคียร์ –New Town Hall –ปราสาทนอยชวานชไตน์ – เมืองฟุสเซน - Benedictine monastery of St. Mang - Stadtbrunnen – เมืองซูริค-เมืองแองเกิลเบิร์ก - EngelbergTalstationTitlis - Glacier Cave - สะพานแขวน TITLIS CLIFFWALK - Titlis Glacier Park - เมืองซุก–หอนาฬิกาเมืองซุก-Lohri AG Store-เมืองกอลมาร์-เวนิสน้อย-เมืองดิจอง-เอาท์เล็ท ลาวัลเล่ – เมืองปารีส - ล่องเรือแม่น้ำแซน เรือบาโตมูช- หอไอเฟล
vkskiภัตตาคาร,โรงแรม

เริ่มต้น

59,500
เยอรมัน เนเธอแลนด์ เบลเยี่ยม ฝรั่งเศส 8วัน 5คืน ราคาเริ่มต้น 59,900.- บิน OMAN AIR (WY) GWY01

จำนวนวัน

8 วัน 5 คืน

สายการบิน

 Oman Air

โรงแรม

รหัสทัวร์

GWY01
ชมความสวยงามของแลนด์มาร์คเมืองแฟรงก์เฟิร์ตและเมืองโคโลญ-ล่องเรือแม่น้ำไรน์-ล่องเรือเที่ยวรอบคลองเมืองอัมสเตอร์ดัม -นั่งเรือเที่ยวชมหมู่บ้านกีโธร์น เวนิสเนเธอร์แลนด์-ล่องเรือชมเมืองปารีสผ่านแม่น้ำแซน -พระราชวังแวร์ซาย หอไอเฟล จตุรัสคองคอร์ด พิพิธภัณฑ์ลูฟร์
เมืองแฟรงก์เฟิร์ต-จัตุรัสโรเมอร์-มหาวิหารแฟรงค์เฟิร์ต–สถานีรถไฟหลักแฟรงก์เฟิร์ต-ช้อปปิ้งZeil Street-เมืองซังกอร์-ล่องเรือแม่น้ำไรน์ - เมืองโคโลญ-เมืองโคโลญ-มหาวิหารโคโลญ-สะพานโฮเอินซอลเลิร์น-เนเธอร์แลนด์-หมู่บ้านกีโธร์น-เมืองอัมสเตอร์ดัม-เมืองอัมสเตอร์ดัม-หมู่บ้านกังหันลมซานส์สคันส์-World of wildmills-โรงงานทำรองเท้าไม้-โรงงานทำชีส-โรงงานเพชร Royalcoaster diamond factory-ล่องเรือท่องเที่ยวรอบคลองในอัมสเตอร์ดัม-โบสถ์ New church- พระราชวังหลวงอัมสเตอร์ดัม-จัตุรัสดัมสแควร์-The Old Church-ย่านคาลเวอร์สตรัส Kalverstraat-เมืองอัมสเตอร์ดัม-เมืองแอนต์เวิร์ป-มหาวิหารเลดี้-Belfly of Bruge-แกรนด์เพลส-เมืองเกนต์-ปราสาทเกรเวนสตีน-หอระฆังแห่งเกนต์-อาสนวิหารเซนต์บาโว-ถนน Graslei Notable-เมืองบรัสเซลส์-อะโตเมียม-รูปปั้นแมนิเกนพีส-พระราชวังหลวงแห่งบรัสเซลล์-ประเทศฝรั่งเศส-ปอร์ตเดอมาร์ส-มหาวิหารแร็งส์-พระราชวังโต-โบสถ์เซนต์แร็งส์ –เมืองปารีส-ล่องเรือชมแม่น้ำแซน-เมืองปารีส-พระราชวังแวร์ซาย-Grain de Cuirร้านกระเป๋าแบรนด์เนมชั้นนำ-เอาท์เล็ท ลาวัลเล่
ต.ค. - 65

เริ่มต้น

59,900
COLORFUL TULIPS OF BENELUX เยอรมัน เนเธอร์แลนด์ เบลเยี่ยม ฝรั่งเศส 8 วัน 5 คืน เดินทาง มี.ค. - เม.ย. 66 ราคา 59,900.- บิน OMAN AIR (WY)

จำนวนวัน

8 วัน 5 คืน

สายการบิน

 Oman Air

โรงแรม

รหัสทัวร์

GWY04
มหาวิหารโคโลญ –สะพานโฮเอินซอลเลิร์น-หมู่บ้านกีโธร์น-เมืองอัมสเตอร์ดัม-ล่องเรือท่องเที่ยวรอบคลองในอัมสเตอร์ดัม-ปราสาทเกรเวนสตีน-หอระฆังแห่งเกนต์-อาสนวิหารเซนต์บาโว-พระราชวังหลวงแห่งบรัสเซลล์-จัตุรัสกร็องปลัส-มหาวิหารแร็งส์-โบสถ์เซนต์แร็งส์-เมืองปารีส -ถนนฌ็องเซลิเซ่-ประตูชัยฝรั่งเศส
เมืองแฟรงก์เฟิร์ต-จัตุรัสโรเมอร์-มหาวิหารแฟรงค์เฟิร์ต –สถานีรถไฟหลักแฟรงก์เฟิร์ต-ช้อปปิ้งZeil Street-เมืองโคโลญ-มหาวิหารโคโลญ –สะพานโฮเอินซอลเลิร์น-หมู่บ้านกีโธร์น-เมืองอัมสเตอร์ดัม-ล่องเรือท่องเที่ยวรอบคลองในอัมสเตอร์ดัม-พระราชวังหลวงอัมสเตอร์ดัม-จัตุรัสดัมสแควร์-ปราสาทเกรเวนสตีน-หอระฆังแห่งเกนต์-อาสนวิหารเซนต์บาโว-พระราชวังหลวงแห่งบรัสเซลล์-จัตุรัสกร็องปลัส-มหาวิหารแร็งส์-โบสถ์เซนต์แร็งส์-เมืองปารีส -ถนนฌ็องเซลิเซ่-ประตูชัยฝรั่งเศส-

เริ่มต้น

59,900
CLASSIC EUROPE ยุโรป คลาสสิค เยอรมัน-เบลเยี่ยม-เนเธอร์แลนด์-ฝรั่งเศส 8วัน 5คืน ราคาเริ่มต้น 59,988.- เดินทาง กย. - ธค.65 บิน Oman Air (WY) EU-CLASSIC

จำนวนวัน

8 วัน 5 คืน

สายการบิน

 Oman Air

โรงแรม

รหัสทัวร์

EUCLASSIC
แฟรงค์เฟิร์ต - เซนต์กอล์ -ล่องเรือ - บอปพาร์ต - โคโลญ -หมู่บ้านกังหันซานส์สคันส์ -ล่องเรือหลังคากระจก-อัมสเตอร์ดัม-บรัสเซล - อโตเมียม - มาเนนคินพิส -บรัสเซล - พระราชวังแวร์ซาย - ปารีส -พิพิธภัณฑ์ลูฟวร์ - หอไอเฟล
แฟรงค์เฟิร์ต - เซนต์กอล์ ล่องเรือ - บอปพาร์ต - โคโลญ - ดุสเซนดอล์ฟ-ดุสเซนดอล์ฟ - หมู่บ้านกังหันซานส์สคันส์ - จัตตุรัสดัมส์ - อัมสเตอร์ดัม ล่องเรือหลังคากระจก-สถาบันเจียระไนเพชร บรัสเซล - อโตเมียม - มาเนนคินพิส - กรองปราซ-เกนต์- ปราสาทท่านเคาท์- บรูจส์โบสถ์พระโลหิตศักดิ์สิทธ์ - บรัสเซล-พระราชวังแวร์ซาย - ปารีส- เที่ยวชมเมืองปารีส - พิพิธภัณฑ์ลูฟวร์ - หอไอเฟล - จัตตุรัสคองคอร์ด-ล่องเรือบาโตมูช-ประตูชัยฝรั่งเศส - ร้านปลอดภาษีเบนลักซ์ - ห้างแกลอรี่ลาฟาแยตหอยเอสคาร์โก
เมนูพิเศษ หอยเอสคาร์โก , ขาหมูเยอรมัน

เริ่มต้น

59,988
เยอรมัน เช็ก ออสเตรีย 8วัน 5คืน ราคาเริ่มต้น 59,990.- บิน EY

จำนวนวัน

8 วัน 5 คืน

สายการบิน

 Etihad Airways

โรงแรม

รหัสทัวร์

NTHD210498
เข้าชมปราสาทนอยชวานซไตล์-เมืองมิวนิค –ถ่ายรูปคู่กับสนามฟุตบอลอัลลีอันทซ์- เมืองฟุสเซ่น-เมืองซาลส์บูร์ก– สวนมิราเบล บ้านเกิดโมสาร์ท – ถนนเก็ตเตรียกาสเซส-เมืองปราก – เข้าชมปราสาทปราก – มหาวิหารเซนต์วิตัส – พระราชวังหลวง-เมืองเวียนนา
เมืองมิวนิค –ถ่ายรูปคู่กับสนามฟุตบอลอัลลีอันทซ์อาเรนา – ศาลากลางเมืองมิวนิค–ช้อปปิ้งจัตุรัสมาเรียน พลัทซ์–เมืองฟุสเซ่น เมืองชวานเกา – เข้าชมปราสาทนอยชวานซไตล์–เมืองซาลส์บูร์ก– สวนมิราเบล บ้านเกิดโมสาร์ท – ถนนเก็ตเตรียกาสเซส เมืองฮัลล์สตัทท์– เมืองเชสกี้ ครุมลอฟ – ปราสาทครุมลอฟ – จัตุรัสกลางเมือง ศาลาว่าการเมืองอันเก่าแก่ – เมืองเชสกี้ บูดาโจวิค เมืองปราก – เข้าชมปราสาทปราก – มหาวิหารเซนต์วิตัส – พระราชวังหลวง ย่านช่องทองโบราณ–สะพานชาร์ล – ศาลาว่าการหลังเก่า หอนาฬิกาดาราศาสตร์ เมืองเวียนนา –พระราชวังฮอฟเบิร์ก–โบสถ์เซนต์สตีเฟ่น–พระราชวังเชินบรุนน์ถนนสายวงแหวนถนนคาร์นเนอร์
พิเศษ spare Ribs ปลาเทราต์ย่าง
ต.ค. - 65

เริ่มต้น

61,990
เยอรมัน ออสเตรีย สวิตเซอร์แลนด์(จุงเฟรา) 8วัน 5คืน ราคาเริ่มต้น 63,900.- เดินทาง ก.ย. - มี.ค. 65 บิน Etihad Airways  (EY)

จำนวนวัน

8 วัน 5 คืน

สายการบิน

 Etihad Airways

โรงแรม

รหัสทัวร์

NTHD220822
ทะเลสาบโคนิคส์ซี รอมเซา – โอเบอรามาเกา -เข้าชมปราสาทนอยชวานสไตน์ – อินน์สบรุกซ์ - หลังคาทองคำ-ลูเซิร์น–ชมเมืองสะพานไม้ -น้ำตกชเตาบ์บาค–นั่งรถไฟพิชิตยอดเขาจุงเฟรา-ถ้ำน้ำแข็ง1,000 ปี – V-Cableway – ซูริค – ชมเมืองเก่า
มิวนิค – ฮัลล์สตัทท์ – ซอล์ซบูร์ก – สวนมิลาเบลล์ – ช้อปปิ้ง-ซอล์ซบูร์ก – เบิร์ชเทสกาเด้น – ทะเลสาบโคนิคส์ซี รอมเซา – โอเบอรามาเกา – วิหารเอททอล – ฟุสเซ่น-เข้าชมปราสาทนอยชวานสไตน์ – อินน์สบรุกซ์ - หลังคาทองคำ-อินซ์บรูกซ์– ลิกเทนสไตน์ – กรุงวาดุส– ลูเซิร์น–ชมเมืองสะพานไม้ – อนุสาวรีย์สิงโต –อินเทอร์ลาเก้น – ช้อปปิ้ง-อินเทอร์ลาเค่น – เลาเทอร์บรุนเนน – น้ำตกชเตาบ์บาค–นั่งรถไฟพิชิตยอดเขาจุงเฟรา-ถ้ำน้ำแข็ง1,000 ปี – V-Cableway – ซูริค – ชมเมืองเก่า – ช้อปปิ้งแบรนด์เนม
เมนูพิเศษขาหมูเยอรมัน,เมนูปลาเทราซ์รสเลิศ

เริ่มต้น

63,900
กำลังแสดงผล 1 - 10 จาก 36 โปรแกรม