Next Trip Holiday
เวลาทำการ
จันทร์-เสาร์ 09.00 น-18.00 น
Next Trip Holiday
เบอร์โทรติดต่อ
02-136-9144
ซ่อน
ทัวร์ฮ่องกง
พบ
503 ช่วงวันเดินทาง จาก 51 โปรแกรม
เรียงตาม
Loading...
SPG04 Basic ฮ่องกง เซินเจิ้น 3 วัน 2 คืน เดือน พ.ย. - ธ.ค. 62 เริ่มต้น 3,555 (HX)

จำนวนวัน

3 วัน 2 คืน

สายการบิน

โรงแรม

รหัสทัวร์

NTHD192978
ฮ่องกง เซินเจิ้น วัดแชกงหมิว วัดหวังต้าเซียน ช้อปปิ้งนาธาน
วัดเจ้าพ่อกวนอู สวนดอกไม้ฮอลแลนด์ ช้อปปิ้งตลาดตงเหมิน แม่กวนอิมรีพลีสเบลย์
อาหารพิเศษ เป็ดปักกิ่งไวน์แดง ช๊อปปิ้งหลอหวู่ Mineral Museum

เริ่มต้น

3,555
HC15-EK D-DAY  HKG-SZX-CULTURE VILLAGES SHOW 3D อ๋องกง เวินเจิ้น โชว์หมู่บ้านวัฒนธรรม3วัน (EK)

จำนวนวัน

3 วัน 2 คืน

สายการบิน

 Emirates Airlines

โรงแรม

รหัสทัวร์

NTHD192228
ชมโชว์ศูนย์วัฒนธรรม
ขอพรเจ้าแม่กวนอิมและเทพเจ้าโชคลาภหาดรีพลัสเบย์,ไหว้องค์หลวงพ่อแชกงหมิว,ช้อปปิ้งย่านจิมซาจุ๋ย,ช้อปปิ้งสินค้าราคาพิเศษที่หลอหวู่เซินเจิ้น
ซีฟู้ด+ไวน์แดง,ห่านย่าง
พ.ย. - 62

เริ่มต้น

3,999
SPG02 Awesome ฮ่องกง เซินเจิ้น นอนปิง 3 วัน 2 คืน เดือน พ.ย. - ธ.ค. 62  เริ่มต้น 4,999 (HX)

จำนวนวัน

3 วัน 2 คืน

สายการบิน

 Hong Kong Airlines

โรงแรม

รหัสทัวร์

NTHD192976
นั่งกระเช้านองปิง 360 องศา นมัสการพระใหญ่ หมุนกังหัน แก้ปีชง ที่วัดแชกงหมิว วัดหวังต้าเซียน ขอสุขภาพแข็งแรง
สวนดอกไม้ฮอลแลนด์ วัดกวนอู ช้อปปิ้งตลาดตงเหมิน อาหารพิเศษ... SEAFOOD + RED WINE
แม่กวนอิมรีพลัสเบย์ (ขอประทานบุตรเทพเจ้า) กวนอิมฮองฮำ (ยืมเงินช่วยเรื่องธุรกิจ) ช้อปปิ้งนาธาน

เริ่มต้น

4,999
HC16-HX HEYDAY ฮ่องกง-เซินเจิ้น-สวนฮอลแลนด์-โชว์หมู่บ้านวัฒนธรรม 3วัน2คืน

จำนวนวัน

3 วัน 2 คืน

สายการบิน

 Hong Kong Airlines

โรงแรม

รหัสทัวร์

NTHD192148
ขอพรเจ้าแม่กวนอิม และเทพเจ้าแห่งโชคลาภ, หาดรีพลัสเบย์, ไหว้องค์หลวงพ่อแชกงหมิว
ช้อปปิ้งแบรนด์เนมย่านจิมซาจุ่น, ช้อปปิ้งหลอหวู่เซินเจิ้น
ซีฟู้ด+ไวน์แดง+ห่านย่าง

เริ่มต้น

6,999
SPG02.2 พาวเวอร์ฟูล ฮ่องกง เซินเจิ้น

จำนวนวัน

3 วัน 2 คืน

สายการบิน

 Cathay Pacific

โรงแรม

รหัสทัวร์

NTHD192373
นมัสการพระใหญ่ หมุนกังหัน แก้ปีชง ที่วัดแชกงหมิว วัดกวนอู สวนดอกไม้ฮอลแลนด์
ช้อปปิ้งตลาดหลอหวู่ วัดฮองฮำ ขอพรเรื่องการเงิน อิสระช้อปปิ้งจุใจ
อาหารพิเศษ... เป็ดปักกิ่ง ไวน์แดง

เริ่มต้น

7,888
SPG03 New Look ฮ่องกง ฟรีเดย์ 3 วัน 2 คืน เดือนพ.ย. - ธ.ค. 62 เร่มต้น 7,999 (HX)

จำนวนวัน

3 วัน 2 คืน

สายการบิน

 Hong Kong Airlines

โรงแรม

รหัสทัวร์

NTHD192977
พิเศษนอนฮ่องกง 2 คืน แม่กวนอิมรีพลัสเบย์ (ขอประทานบุตรเทพเจ้า) ฮ่องกง ฟรีเดย์ 3 วัน 2 คืน
หมุนกังหัน แก้ปีชง ที่วัดแชกงหมิว องค์ใหม่ วัดหวังต้าเซียน ขอสุขภาพแข็งแรง
ช้อปปิ้งนาธาน ซิมซาจุ่ย เลือกซื้อ Option กระเช้านองปิง หรือ ดิสนีย์แลนด์

เริ่มต้น

7,999
(HKSZTG) HONGKONG SHENZHEN NONGPING BY TG

จำนวนวัน

3 วัน 2 คืน

สายการบิน

 Thai Airways

โรงแรม

รหัสทัวร์

NTHD190992
วันแรกของการเดินทาง สนามบินสุวรรณภูมิ – ฮ่องกง - กระเช้านองปิง 360 – หมู่บ้านวัฒนธรรม - ห้าง City Gate Outlet - เซินเจิ้น วันที่สองของการเดินทาง วัดกวนอู Kuan Au Temple - ร้านหยก ผ้าไหม และบัวหิมะ - Lowu Center - The Music Fountain of sea world shenzhen วันที่สามของการเดินทาง วัดแชกงหมิว - วัดหว่องไท่ซิน – เจ้าแม่กวนอิมฮ่องฮำ - งานฮวงจุ้ย – ย่านจิมซาจุ่ย – กรุงเทพฯ
กระเช้านองปิงชมวิว 360 องศา , City Gate Outlet , Lowu Center , ย่านจิมซาจุย

เริ่มต้น

8,555
2 nights HKG World Dream cruises

จำนวนวัน

3 วัน 2 คืน

สายการบิน

 Cruise

โรงแรม

รหัสทัวร์

NTHD190338
กำลังแสดงผล 1 - 10 จาก 51 โปรแกรม