Next Trip Holiday
เวลาทำการ
จันทร์-เสาร์ 09.00 น-18.00 น
Next Trip Holiday
เบอร์โทรติดต่อ
02-136-9144
ซ่อน
ทัวร์อินเดีย
พบ
60 ช่วงวันเดินทาง จาก 7 โปรแกรม
เรียงตาม
Loading...
INDIA อินเดีย ชมเมืองชัยปุระ นครสีชมพู 4วัน 2 คืน เดินทาง ก.พ. - ต.ค. 66 ราคา 16,999.- บิน Thai Air Asia (FD)

จำนวนวัน

4 วัน 2 คืน

สายการบิน

 Thai AirAsia

โรงแรม

รหัสทัวร์

BTJAI32FD
ทัช มาฮาล • อัครา ฟอร์ท • แชนด์ เบารี • วัดพระพิฆเนศ - ยปุระ อินเดีย - พระราชวังสายลม • นั่งรถจีปขึ้นแอมเบอร์ ฟอร์ท • พระราชวังกลางน้ำ • CITY PALACE
ชัยปุระ อินเดีย - พระราชวังสายลม • นั่งรถจีปขึ้นแอมเบอร์ ฟอร์ท • พระราชวังกลางน้ำ • CITY PALACE - ทัช มาฮาล • อัครา ฟอร์ท • แชนด์ เบารี • วัดพระพิฆเนศ
อาหารของโรงแรม

เริ่มต้น

16,999
INDIA อินเดีย ชัยปุระ อัครา เดลี EP.2 5วัน 3คืน เดินทาง มิ.ย. - ต.ค. 66 ราคา 19,990.- บิน SPICEJET (SG)

จำนวนวัน

5 วัน 3 คืน

สายการบิน

 Spice Jet

โรงแรม

รหัสทัวร์

ZGDEL2301SG
เมืองชัยปุระ – ป้อมปราการแอมเบอร์ ฟอร์ท – พระราชวังแอมเบอร์ ฟอร์ท พระราชวังกลางน้ำ หรือ “Jal Mahal” - เมืองอัครา – ทัชมาฮาล – อัครา ฟอร์ท - เมืองเดลี – กุตับมีนาร์ – ประตูเมืองอินเดีย – ตลาดพื้นเมืองจันปาท - วัดพระพิฆเนศโมติดุงกริ
เมืองชัยปุระ – ฮาวา มาฮาล – ซิตี้พาเลส – วัดพระพิฆเนศโมติดุงกริ - เมืองชัยปุระ – ป้อมปราการแอมเบอร์ ฟอร์ท – พระราชวังแอมเบอร์ ฟอร์ท พระราชวังกลางน้ำ หรือ “Jal Mahal” - เมืองอัครา – ทัชมาฮาล – อัครา ฟอร์ท - เมืองเดลี – กุตับมีนาร์ – ประตูเมืองอินเดีย – ตลาดพื้นเมืองจันปาท
อาหารของโรงแรม

เริ่มต้น

19,990
INDIA อินเดีย พุทธคยา พาราณสี 5วัน 4คืน เดินทาง พ.ย. 66 - มี.ค. 67 ราคา 24,999.- บิน Thai Air Asia (FD)

จำนวนวัน

5 วัน 4 คืน

สายการบิน

 Thai AirAsia

โรงแรม

รหัสทัวร์

BTGAY51FD
ราชคฤห์ • วัดเวฬุวันวรวิหาร • เขาคิชฌกูฎ • ที่คุมขังพระเจ้าพิมพิสาร • มหาวิทยาลัยนาลันทา • พุทธคยา - พาราณสี • สารนาถ • พิพิธภัณฑ์สารนาถ • ล่องเรือแม่น้ำคงคา • ชมพิธีคงคาอารตี - วัดกาสีวิศวะนาต • พุทธคยา • วัดไทยสะสาราม
เมืองพุทธคยา อินเดีย • หมู่บ้านนางสุชาดา • แม่น้ำเนรัญชรา • วัดมหาโพธิ์ - ราชคฤห์ • วัดเวฬุวันวรวิหาร • เขาคิชฌกูฎ • ที่คุมขังพระเจ้าพิมพิสาร • มหาวิทยาลัยนาลันทา • พุทธคยา - พาราณสี • สารนาถ • พิพิธภัณฑ์สารนาถ • ล่องเรือแม่น้ำคงคา • ชมพิธีคงคาอารตี - วัดกาสีวิศวะนาต • พุทธคยา • วัดไทยสะสาราม เมืองพุทธคยา

เริ่มต้น

24,999
KASHMIR แคชเมียร์ ศรีนาคา กุลมาร์ค พาฮาลแกรม 5วัน 3คืน เดินทาง พ.ค. - ก.ย. 66 ราคา 25,990.- บิน SPICEJET (SG)

จำนวนวัน

5 วัน 3 คืน

สายการบิน

 Spice Jet

โรงแรม

รหัสทัวร์

ZGSXR2304SG
ล่องเรือชมตลาดเช้า – ทะเลสาบดาล - สวนแอปเปิ้ล – พาฮาลแกม – ชมวิวเทือกเขาหิมาลัย - เทือกเขากุลมาร์ค – นั่งกระเช้าลอยฟ้า – ชมวิวทิวทัศน์เทือกเขากุลมาร์ค – สวนโมกุล – สวนชาลิมาร์ – สวนนิชาท
สวนแอปเปิ้ล – พาฮาลแกม – ชมวิวเทือกเขาหิมาลัย - เทือกเขากุลมาร์ค – นั่งกระเช้าลอยฟ้า – ชมวิวทิวทัศน์เทือกเขากุลมาร์ค – สวนโมกุล – สวนชาลิมาร์ – สวนนิชาท - ล่องเรือชมตลาดเช้า – ทะเลสาบดาล
อาหารของโรงแรม

เริ่มต้น

25,990
KASHMIR แคชเมียร์ สวิตเซอร์แลนด์แห่งเอเซีัย 6วัน 4คืน เดินทาง มิ.ย. - ก.ย. 66 ราคา 27,999.- บิน INDIGO (6E)

จำนวนวัน

6 วัน 4 คืน

สายการบิน

 Indigo Air

โรงแรม

รหัสทัวร์

SXR05
โซนามาร์ค – ทาจิวาส กราเซียร์ – ศรีนาคา - ล่องเรือชมตลาดเช้า – เทือกเขากุลมาร์ค – นั่งกระเช้าลอยฟ้า – ชมทิวทัศน์เทือกเขากุลมาร์ค - ล่องเรือชิคาร่า – ทะเลสาบดาล – สวนโมกุล – แคชเมียร์ – พาฮาลแกม – ชมวิวเทือกเขาหิมาลัย
แคชเมียร์ – พาฮาลแกม – ชมวิวเทือกเขาหิมาลัย – ศรีนาคา - โซนามาร์ค – ทาจิวาส กราเซียร์ – ศรีนาคา - ล่องเรือชมตลาดเช้า – เทือกเขากุลมาร์ค – นั่งกระเช้าลอยฟ้า – ชมทิวทัศน์เทือกเขากุลมาร์ค - ล่องเรือชิคาร่า – ทะเลสาบดาล – สวนโมกุล

เริ่มต้น

27,999
INDIA อินเดีย 6 วัน 4 คืน เดินทาง ก.ย. - ต.ค. 66 ราคา 30,999.- บิน Thai lion Air (SL)

จำนวนวัน

6 วัน 4 คืน

สายการบิน

 Thai Lion Air

โรงแรม

รหัสทัวร์

BTBOM24SL
วัดสิทธิวินายัก • ประตูสู่อินเดีย • วัดพระแม่ลักษมี • เมืองมหัต • เทวสถานศรีวรทาวินายัก • เมืองปูเน่ - เทอูร์ • เทวสถานศรีจินดามณี • โมเรกาวน์ • เทวสถานศรีมยุเรศวร • สิทธิเทก • เทวสถานศรีสิธิวินายกะ • เมืองปูเน่ - รันยันกาวน์ •วัดศรีมหาคณปติ •โอซาร์ • วัดศรีวิฆเนศวา • เลนยาตรี • วัดศรีคีรีจัตมา •ปูเน่ องค์ดั๊กดูเศรษฐ์ ฮาลไว คณาปิติ • เมืองปาลี • เทวสถานศรีบัลลาเลศวา
มุมไบ อินเดีย - วัดสิทธิวินายัก • ประตูสู่อินเดีย • วัดพระแม่ลักษมี • เมืองมหัต • เทวสถานศรีวรทาวินายัก • เมืองปูเน่ - เทอูร์ • เทวสถานศรีจินดามณี • โมเรกาวน์ • เทวสถานศรีมยุเรศวร • สิทธิเทก • เทวสถานศรีสิธิวินายกะ • เมืองปูเน่ - รันยันกาวน์ •วัดศรีมหาคณปติ •โอซาร์ • วัดศรีวิฆเนศวา • เลนยาตรี • วัดศรีคีรีจัตมา •ปูเน่ - ปูเน่ • องค์ดั๊กดูเศรษฐ์ ฮาลไว คณาปิติ • เมืองปาลี • เทวสถานศรีบัลลาเลศวา • มุมไบ
ก.ย. - 66

เริ่มต้น

30,999
INDIA อินเดีย อัษฏวินายัก 6 วัน 4 คืน เดินทาง ส.ค. - ก.ย. 66 ราคา 36,999.- บิน THAI AIRWAYS (TG)

จำนวนวัน

6 วัน 4 คืน

สายการบิน

 Thai Airways

โรงแรม

รหัสทัวร์

BTBOM23TG
เมืองมุมไบ • วัดสิทธิวินายัก • ประตูสู่อินเดีย • วัดพระแม่ลักษมี • เมืองมหัต • เทวสถานศรีวรทาวินายัก • เมืองปูเน่ - เทอูร์ • เทวสถานศรีจินดามณี • โมเรกาวน์ • เทวสถานศรีมยุเรศวร • สิทธิเทก • เทวสถานศรีสิธิวินายกะ • เมืองปูเน่ รันยันกาวน์ • โอซาร์ • วัดศรีวิฆเนศวา • เลนยาตรี • วัดศรีคีรีจัตมา • ปูเน่ วัดสิทธิวินายัก • ประตูสู่อินเดีย • วัดพระแม่ลักษมี • เมืองมหัต • เทวสถานศรีวรทาวินายัก
มุมไบ อินเดีย - เมืองมุมไบ • วัดสิทธิวินายัก • ประตูสู่อินเดีย • วัดพระแม่ลักษมี • เมืองมหัต • เทวสถานศรีวรทาวินายัก • เมืองปูเน่ - เทอูร์ • เทวสถานศรีจินดามณี • โมเรกาวน์ • เทวสถานศรีมยุเรศวร • สิทธิเทก • เทวสถานศรีสิธิวินายกะ • เมืองปูเน่ - รันยันกาวน์ • โอซาร์ • วัดศรีวิฆเนศวา • เลนยาตรี • วัดศรีคีรีจัตมา • ปูเน่
ส.ค. - 66
ก.ย. - 66

เริ่มต้น

36,999