Next Trip Holiday
เวลาทำการ
จันทร์-เสาร์ 09.00 น-18.00 น
Next Trip Holiday
เบอร์โทรติดต่อ
02-136-9144
ซ่อน
ทัวร์อินเดีย
พบ
44 ช่วงวันเดินทาง จาก 7 โปรแกรม
เรียงตาม
Loading...
INDIA อินเดีย ชัยปุระ อัครา เดลี 6 วัน 3 คืน เดินทาง พ.ย. - มี.ค. 66 ราคาเริ่มต้น 21,990.- บิน SPICEJET (SG)

จำนวนวัน

6 วัน 3 คืน

สายการบิน

 Spice Jet

โรงแรม

รหัสทัวร์

ZGDEL2201SG
ป้อมปราการแอมเบอร์ ฟอร์ท – พระราชวังแอมเบอร์ ฟอร์ทพระราชวังกลางน้ำ หรือ “Jal Mahal” - เมืองชัยปุระ – ฮาวา มาฮาล–ซิตี้พาเลส–วัดพระพิฆเนศโมติดุงกริ–อัลเบิร์ตฮอลล์ - เมืองอัครา – ทัชมาฮาล –อัครา ฟอร์ท - เมืองเดลี – กุตับมีนาร์ – ประตูเมืองอินเดีย – ตลาดพื้นเมืองจันปาท
เมืองชัยปุระ – ฮาวา มาฮาล–ซิตี้พาเลส–วัดพระพิฆเนศโมติดุงกริ–อัลเบิร์ตฮอลล์ - เมืองชัยปุระ –ป้อมปราการแอมเบอร์ ฟอร์ท – พระราชวังแอมเบอร์ ฟอร์ทพระราชวังกลางน้ำ หรือ “Jal Mahal” - เมืองอัครา – ทัชมาฮาล –อัครา ฟอร์ท - เมืองเดลี – กุตับมีนาร์ – ประตูเมืองอินเดีย – ตลาดพื้นเมืองจันปาท
ภัตตาคาร , อาหารของโรงแรม

เริ่มต้น

22,990
KASHMIR แคชเมียร์ ศรีนาคา กุลมาร์ค โซนามาร์ค 6 วัน 3 คืน เดินทาง ธ.ค. - ก.พ. 66 ราคา 25,990.- บิน SPICEJET (SG)

จำนวนวัน

6 วัน 3 คืน

สายการบิน

 Spice Jet

โรงแรม

รหัสทัวร์

ZGSXR2201SG
เทือกเขาโซนามาร์ค – ชมวิวธารน้ำแข็งกาเซียร์ หรือ “Thajiwas” - เทือกเขากุลมาร์ค – นั่งกระเช้าลอยฟ้า – ชมวิวทิวทัศน์เทือกเขากุลมาร์ค - ล่องเรือชมตลาดเช้า – ทะเลสาบดาล – สวนโมกุล
แคชเมียร์ เทือกเขากุลมาร์ค – นั่งกระเช้าลอยฟ้า – ชมวิวทิวทัศน์เทือกเขากุลมาร์ค - เทือกเขาโซนามาร์ค – ชมวิวธารน้ำแข็งกาเซียร์ หรือ “Thajiwas” - ล่องเรือชมตลาดเช้า – ทะเลสาบดาล – สวนโมกุล – สวนชาลิมาร์ สวนนิชาท
อาหารของโรงแรม
ก.พ. - 66

เริ่มต้น

25,990
KASHMIR แคชเมียร์ ศรีนาคา กุลมาร์ค พาฮาลแกม 6วัน 3คืน เดินทาง มี.ค. - เม.ย. 66 ราคา 25,990.- บิน SPICEJET (SG)

จำนวนวัน

6 วัน 3 คืน

สายการบิน

 Spice Jet

โรงแรม

รหัสทัวร์

ZGSXR2301SG
แวะชมทุ่งดอกมัสตาร์ด – พาฮาลแกม – ชมวิวเทือกเขาหิมาลัย เทือกเขากุลมาร์ค – นั่งกระเช้าลอยฟ้า – ชมวิวทิวทัศน์เทือกเขากุลมาร์ค ล่องเรือชมตลาดเช้า – ทะเลสาบดาล – สวนโมกุล – สวนชาลิมาร์ สวนนิชาท
แคชเมียร์ - แวะชมทุ่งดอกมัสตาร์ด – พาฮาลแกม – ชมวิวเทือกเขาหิมาลัย เทือกเขากุลมาร์ค – นั่งกระเช้าลอยฟ้า – ชมวิวทิวทัศน์เทือกเขากุลมาร์ค ล่องเรือชมตลาดเช้า – ทะเลสาบดาล – สวนโมกุล – สวนชาลิมาร์ สวนนิชาท

เริ่มต้น

25,990
อินเดีย เที่ยวฟิน แคชเมียร์ โซนามาร์ค กุลมาร์ค 5 วัน 3 คืน เดินทาง มี.ค. - พ.ค. 66 ราคา 29,990.- บิน Thai Airways (TG)

จำนวนวัน

4 วัน 3 คืน

สายการบิน

 Thai Airways

โรงแรม

รหัสทัวร์

FTSXRTG01V
กุลมาร์ค ขึ้นกระเช้าลอยฟ้า – บ้านเรือ - ศรีนาคา – โซนามาร์ค – บ้านเรือ - ศรีนาคา – ล่องเรือสิคารา–สวนชาลิมาร์– สวนนิชาท–เดลลี
ศรีนาคา – บ้านเรือ - กุลมาร์ค ขึ้นกระเช้าลอยฟ้า – บ้านเรือ - ศรีนาคา – โซนามาร์ค – บ้านเรือ - ศรีนาคา – ล่องเรือสิคารา–สวนชาลิมาร์– สวนนิชาท–เดลลี
อาหารในโรงแรม

เริ่มต้น

29,990
KASHMIR แคชเมียร์ ฉ่ำสมิหราสงขลาทิวลิป 6วัน 4คืน เดินทาง เม.ย. 66 ราคา 29,999.- บิน INDIGO (6E)

จำนวนวัน

6 วัน 4 คืน

สายการบิน

 Indigo Air

โรงแรม

รหัสทัวร์

SXR03
ล่องเรือชิคาร่า – ทะเลสาบดาล – สวนโมกุล – มัสยิดขาว – สนามบินศรีนาคา – สนามบินเดลี – นอนโรงแรมเดลี - โซนามาร์ค – ทาจิวาส กราเซียร์ – ศรีนาคา - ทุ่งดอกมัสตาร์ด – พาฮาลแกม – ชมวิวเทือกเขาหิมาลัย - เทือกเขากุลมาร์ค – นั่งกระเช้าลอยฟ้า – ชมทิวทัศน์เทือกเขากุลมาร์ค
สนามบินศรีนาคา – แคชเมียร์ – เทือกเขากุลมาร์ค – นั่งกระเช้าลอยฟ้า – ชมทิวทัศน์เทือกเขากุลมาร์ค - โซนามาร์ค – ทาจิวาส กราเซียร์ – ศรีนาคา - ทุ่งดอกมัสตาร์ด – พาฮาลแกม – ชมวิวเทือกเขาหิมาลัย - ล่องเรือชิคาร่า – ทะเลสาบดาล – สวนโมกุล – มัสยิดขาว – สนามบินศรีนาคา – สนามบินเดลี – นอนโรงแรมเดลี -
อาหารของโรงแรม

เริ่มต้น

29,999
แสวงบุญ อินเดีย - เนปาล 8วัน 7คืน ราคาเพียง 33,900.- เดินทาง ธค. - มีค. 66 บิน แอร์เอเชีย (FD)

จำนวนวัน

8 วัน 7 คืน

สายการบิน

 Thai AirAsia

โรงแรม

รหัสทัวร์

NTHD220875
ตามรอยพระบาทที่ยาตราแห่งองค์พระพุทธศาสดา-น้อมสักการะ 4 สังเวชนียสถาน-พุทธคยา – เมืองราชคฤห์-ปัตตานะ – ไวสาลี -กุสินารา – ลุมพินี-สาวัตถี–พาราณสี
พุทธคยา – เมืองราชคฤห์– นาลันทา– เมืองปัตตานะ-ปัตตานะ – ไวสาลี – เมืองกุสินารา-กุสินารา – ลุมพินี-ลุมพินี เมืองไภรวา – เมืองสาวัตถี-สาวัตถี–พาราณสี-พาราณสี – พุทธคยา
ก.พ. - 66
มี.ค. - 66

เริ่มต้น

33,900
GRAND KASHMIR TAJ MAHAL แคชเมียร์ 8วัน 5คืน เดินทาง ม.ค. - เม.ย. 66 ราคา 38,900.- บิน Spicejet (SG)

จำนวนวัน

8 วัน 5 คืน

สายการบิน

 Spice Jet

โรงแรม

รหัสทัวร์

NTHD222522
กุลมาร์ค – ศรีนาการ์ - เมืองพาฮาลแกม - ศรีนาการ์ – โซนามาร์ก - เดลี – อัครา
เมืองพาฮาลแกม – กุลมาร์ค - กุลมาร์ค – ศรีนาการ์ - ศรีนาการ์ – โซนามาร์ก (Gagangir) – ศรีนาการ์ - ศรีนาการ์ - เดลี – อัครา
อาหารของโรงแรม
ก.พ. - 66
มี.ค. - 66
เม.ย. - 66

เริ่มต้น

38,900