Next Trip Holiday
เวลาทำการ
จันทร์-เสาร์ 09.00 น-18.00 น
Next Trip Holiday
เบอร์โทรติดต่อ
02-136-9144
ซ่อน
ทัวร์อินเดีย
พบ
91 ช่วงวันเดินทาง จาก 25 โปรแกรม
เรียงตาม
Loading...
MUMBAI มุมไบ ปูเน่ สักการะขอพรพระพิฆเนศ 5 วัน 3 คืน เดินทาง พ.ย. - ธ.ค. 65 ราคา 18,990.- บิน THAI LION AIR (SL)

จำนวนวัน

5 วัน 3 คืน

สายการบิน

 Thai Lion Air

โรงแรม

รหัสทัวร์

ZGBOM2203SL
เมืองปูเน่ – เมืองโมเรกาวน์ – เทวสถานศรีมยุเรศวร เมืองเทอูร์ – เทวสถานศรีจินดามณี -ประตูสู่อินเดีย – โรงแรมสุดหรูในนครมุมไบ “Taj Mahal Palace” สถานีรถไฟฉัตราปตีศิวาจี - เทวาลัยพระพิฆเนศวร ดั๊กดูเศรษฐ์ – เมืองโอซาร์ – วัดศรีวิฆเนศวา - เมืองมหัต – เทวสถานศรีวรทาวินายัก – เมืองมุมไบ – วัดสิทธิวินายัก – วัดพระแม่ลักษมี
เมืองมุมไบ – ประตูสู่อินเดีย – โรงแรมสุดหรูในนครมุมไบ “Taj Mahal Palace” สถานีรถไฟฉัตราปตีศิวาจี – เมืองปูเน่ – เมืองโมเรกาวน์ – เทวสถานศรีมยุเรศวร เมืองเทอูร์ – เทวสถานศรีจินดามณี - เมืองปูเน่ – เทวาลัยพระพิฆเนศวร ดั๊กดูเศรษฐ์ – เมืองโอซาร์ – วัดศรีวิฆเนศวา - เมืองมหัต – เทวสถานศรีวรทาวินายัก – เมืองมุมไบ – วัดสิทธิวินายัก – วัดพระแม่ลักษมี
อาหารของโรงแรม
พ.ย. - 65
ธ.ค. - 65

เริ่มต้น

18,990
MUMBAI มุมไบ ปูเน่ สักการะขอพรพระพิฆเนศ 5 วัน 3 คืน เดินทาง ส.ค. - ธ.ค. 65 ราคา 17,990.- บิน THAI LION AIR (SL)

จำนวนวัน

5 วัน 3 คืน

สายการบิน

 Thai Lion Air

โรงแรม

รหัสทัวร์

ZGBOM2202SL
ปูเน่ – เทวาลัยพระพิฆเนศวร ดั๊กดูเศรษฐ์ – เมืองโอซาร์ – วัดศรีวิฆเนศวา -เมืองโมเรกาวน์ – เทวสถานศรีมยุเรศวร เมืองเทอูร์ – เทวสถานศรีจินดามณี - เมืองมหัต – เทวสถานศรีวรทาวินายัก – เมืองมุมไบ – วัดสิทธิวินายัก – วัดพระแม่ลักษมี
เมืองมุมไบ – ประตูสู่อินเดีย – โรงแรมสุดหรูในนครมุมไบ “Taj Mahal Palace” สถานีรถไฟฉัตราปตีศิวาจี – เมืองปูเน่ – เมืองโมเรกาวน์ – เทวสถานศรีมยุเรศวร เมืองเทอูร์ – เทวสถานศรีจินดามณี -เมืองปูเน่ – เทวาลัยพระพิฆเนศวร ดั๊กดูเศรษฐ์ – เมืองโอซาร์ – วัดศรีวิฆเนศวา -เมืองมหัต – เทวสถานศรีวรทาวินายัก – เมืองมุมไบ – วัดสิทธิวินายัก – วัดพระแม่ลักษมี

เริ่มต้น

20,990
INDIA อินเดีย ชัยปุระ อัครา เดลี 4 วัน 3 คืน ราคาเริ่มต้น 19,990.- บิน 6E

จำนวนวัน

4 วัน 3 คืน

สายการบิน

 Indigo Air

โรงแรม

รหัสทัวร์

NTHD220635
พิเศษ นั่งรถจิ๊บชมพระราชวังแอมเบอร์ฟอร์ท-เมืองชัยปุระ-ป้อมปราการแอมเบอร์ ฟอร์ท พระราชวังแอมเบอร์ ฟอร์ท- เมืองอัครา-ทัชมาฮาล –อัครา ฟอร์ท– เมืองเดลี – กุตับมีนาร์ – ประตูเมืองอินเดีย–ตลาดพื้นเมืองจันปาท
เดลี – เมืองชัยปุระ -ฮาวา มาฮาล – ซิตี้พาเลส – ป้อมปราการแอมเบอร์ ฟอร์ท พระราชวังแอมเบอร์ ฟอร์ท- เมืองอัครา-ทัชมาฮาล –อัครา ฟอร์ท– เมืองเดลี – กุตับมีนาร์ – ประตูเมืองอินเดีย–ตลาดพื้นเมืองจันปาท
พิเศษ อาหารไทย
ต.ค. - 65

เริ่มต้น

21,990
INDIA อินเดีย ชัยปุระ อัครา เดลี 6 วัน 3 คืน เดินทาง พ.ย. - มี.ค. 66 ราคาเริ่มต้น 21,990.- บิน SPICEJET (SG)

จำนวนวัน

6 วัน 3 คืน

สายการบิน

 Spice Jet

โรงแรม

รหัสทัวร์

ZGDEL2201SG
ป้อมปราการแอมเบอร์ ฟอร์ท – พระราชวังแอมเบอร์ ฟอร์ทพระราชวังกลางน้ำ หรือ “Jal Mahal” - เมืองชัยปุระ – ฮาวา มาฮาล–ซิตี้พาเลส–วัดพระพิฆเนศโมติดุงกริ–อัลเบิร์ตฮอลล์ - เมืองอัครา – ทัชมาฮาล –อัครา ฟอร์ท - เมืองเดลี – กุตับมีนาร์ – ประตูเมืองอินเดีย – ตลาดพื้นเมืองจันปาท
เมืองชัยปุระ – ฮาวา มาฮาล–ซิตี้พาเลส–วัดพระพิฆเนศโมติดุงกริ–อัลเบิร์ตฮอลล์ - เมืองชัยปุระ –ป้อมปราการแอมเบอร์ ฟอร์ท – พระราชวังแอมเบอร์ ฟอร์ทพระราชวังกลางน้ำ หรือ “Jal Mahal” - เมืองอัครา – ทัชมาฮาล –อัครา ฟอร์ท - เมืองเดลี – กุตับมีนาร์ – ประตูเมืองอินเดีย – ตลาดพื้นเมืองจันปาท
ภัตตาคาร , อาหารของโรงแรม

เริ่มต้น

21,990
INDIA  BANGALORE อินเดีย - บังกาลอร์   5วัน 2คืน เดินทาง ก.ค. - ต.ค. 65 ราคาเริ่มต้น 19,999.- บิน Indigo (6E)

จำนวนวัน

5 วัน 2 คืน

สายการบิน

 Indigo Air

โรงแรม

รหัสทัวร์

NTHD220990
ไมซอร์-พระราชวังไมซอร์-วัดศรีจามุนดาเด-วัดศรีจามุนดาเดวารี- Sriranganathaswamy Temple-Dariya Daulat Bagh-บังกาลอร์-บังกาลอร์-พระราชวังบังกาลอร์-วังสุลต่านทิปู-พิพิธภัณฑ์ของรัฐ-วัดคเนศ-วิหารซัวบา-สวนแกบบาน-Hulimavu cave temple-siva temple-สนามบินบังกาลอร์
ศรานาเบลาโกล่า-สวนบรินดาวานไมซอร์-ไมซอร์-พระราชวังไมซอร์-วัดศรีจามุนดาเด-วัดศรีจามุนดาเดวารี- Sriranganathaswamy Temple-Dariya Daulat Bagh-บังกาลอร์-บังกาลอร์-พระราชวังบังกาลอร์-วังสุลต่านทิปู-พิพิธภัณฑ์ของรัฐ-วัดคเนศ-วิหารซัวบา-สวนแกบบาน-Hulimavu cave temple-siva temple-สนามบินบังกาลอร์
อาหารของโรงแรม
ต.ค. - 65

เริ่มต้น

22,222
MUMBAI มุมไบ ปูเน่ สักการะขอพรพระพิฆเนศ 5วัน 3คืน ราคาเริ่มต้น 19,990.- เดินทาง กค. - ตค. 65 บิน THAI LION AIR (SL) ZGBOM-2201SL

จำนวนวัน

5 วัน 4 คืน

สายการบิน

 Thai Lion Air

โรงแรม

รหัสทัวร์

ZGBOM2201SL
เมืองปูเน่ –เมืองโมเรกาวน์ –เทวสถานศรีมยุเรศวรเมืองเทอูร์ –เทวสถานศรีจินดามณี -เทวาลัยพระพิฆเนศวร ดั๊กดูเศรษฐ์– เมืองโอซาร์ – วัดศรีวิฆเนศวา -มุมไบ – ประตูสู่อินเดีย –โรงแรมสุดหรูในนครมุมไบ-เทวสถานศรีวรทาวินายัก – เมืองมุมไบ –วัดสิทธิวินายัก – วัดพระแม่ลักษมี
เมืองมุมไบ – ประตูสู่อินเดีย –โรงแรมสุดหรูในนครมุมไบ“Taj Mahal Palace” สถานีรถไฟฉัตราปตีศิวาจี – เมืองปูเน่ –เมืองโมเรกาวน์ –เทวสถานศรีมยุเรศวรเมืองเทอูร์ –เทวสถานศรีจินดามณี -เมืองปูเน่ –เทวาลัยพระพิฆเนศวร ดั๊กดูเศรษฐ์– เมืองโอซาร์ – วัดศรีวิฆเนศวา -เมืองมหัต– เทวสถานศรีวรทาวินายัก – เมืองมุมไบ –วัดสิทธิวินายัก – วัดพระแม่ลักษมี
อาหารของโรงแรม,ภัตตาคาร

เริ่มต้น

22,990
INDIA – LONAVALA  อินเดีย โลนาวาบา 4วัน 2คืน เดินทาง สค. - ธค. 65 ราคาเพียง 24,999.- บิน ไทยไลอ้อนแอร์ (SL)

จำนวนวัน

4 วัน 2 คืน

สายการบิน

 Thai Lion Air

โรงแรม

รหัสทัวร์

NTHD220987
โลนาวาลา-Karla Caves-Bhaja Caves มุมไบ- Bhushi Dam-Tungarli Lake-มุมไบ-โลนาวาลา-Lohagad Fort-Narayani Dham Temple
มุมไบ-โลนาวาลา-Lohagad Fort-Narayani Dham Temple-โลนาวาลา-Karla Caves-Bhaja Caves มุมไบ- Bhushi Dam-Tungarli Lake
อาหารของโรงแรม
ต.ค. - 65
พ.ย. - 65
ธ.ค. - 65

เริ่มต้น

24,999
KASHMIR แคชเมียร์ ศรีนาคา กุลมาร์ค พาฮาลแกรม 5 วัน 3 คืน เดินทาง ต.ค. 65 ราคา 25,990.- บิน INDIGO (6E)

จำนวนวัน

5 วัน 3 คืน

สายการบิน

 Indigo Air

โรงแรม

รหัสทัวร์

ZGSXR22036E
เทือกเขากุลมาร์ค – นั่งกระเช้าลอยฟ้า – ชมวิวทิวทัศน์เทือกเขากุลมาร์ค - แวะชมทุ่งฝรั้น – พาฮาลแกม – ชมวิวเทือกเขาหิมาลัย - ล่องเรือชมตลาดเช้า – ทะเลสาบดาล – สวนโมกุล – สวนชาลิมาร์
แคชเมียร์-แวะชมทุ่งฝรั้น – พาฮาลแกม – ชมวิวเทือกเขาหิมาลัย -เทือกเขากุลมาร์ค – นั่งกระเช้าลอยฟ้า – ชมวิวทิวทัศน์เทือกเขากุลมาร์ค-ล่องเรือชมตลาดเช้า – ทะเลสาบดาล – สวนโมกุล – สวนชาลิมาร์ สวนนิชาท
อาหารของโรงแรม
ต.ค. - 65

เริ่มต้น

25,990
KASHMIR แคชเมียร์ ศรีนาคา พาฮาลแกม กุลมาร์ค 5 วัน 3 คืน ราคาเริ่มต้น 24,990.- เดินทาง ส.ค. - กย. 65 บิน INDIGO (6E)

จำนวนวัน

5 วัน 3 คืน

สายการบิน

 Indigo Air

โรงแรม

รหัสทัวร์

ZGSXR22016E
นั่งกระเช้าลอยฟ้า – ชมวิวทิวทัศน์เทือกเขากุลมาร์ค-สวนแอปเปิ้ล – พาฮาลแกม – ชมวิวเทือกเขาหิมาลัย - ล่องเรือชมตลาดเช้า – ทะเลสาบดาล – สวนโมกุล – สวนชาลิมาร์ -สวนนิชาท
แคชเมียร์-สวนแอปเปิ้ล – พาฮาลแกม – ชมวิวเทือกเขาหิมาลัย - เทือกเขากุลมาร์ค – นั่งกระเช้าลอยฟ้า – ชมวิวทิวทัศน์เทือกเขากุลมาร์ค - ล่องเรือชมตลาดเช้า – ทะเลสาบดาล – สวนโมกุล – สวนชาลิมาร์ - สวนนิชาท
อาหารของโรงแรม
ก.ย. - 65

เริ่มต้น

25,990
อินเดีย - อุตรคาน 6วัน 4คืน ราคาเริ่มต้น 25,999.- บิน SG

จำนวนวัน

6 วัน 4 คืน

สายการบิน

 Spice Jet

โรงแรม

รหัสทัวร์

NTHD220541
อุทยานแห่งชาติราจาจิ-ริชชิเกศ-นั่งรถซาฟารี ชมความงามของอุทยานแห่งชาติราจาจิ-ชมพิธีบูชาพระ-แม่คงคาพระศิวะที่ท่าน้ำอาศรม -โจชิเมท ขึ้น Joshimath Ropeway กระเช้าสู่อูลิ - สู่ Rudraprayag รุดปาปรายัก-เมืองหริดวาร Haridwar
เดลลี-ราจาจิ-ริชชิเกศ-ริชชิเกศ-เดฟยัก-ศรีนาคาร์การ์วาล-โจชิแมท-โจชิแมท-รุดราปรายัก-หริดวาร-หริดวาร-เดลลี

เริ่มต้น

25,999
กำลังแสดงผล 1 - 10 จาก 25 โปรแกรม