Next Trip Holiday
เวลาทำการ
จันทร์-เสาร์ 09.00 น-18.00 น
Next Trip Holiday
เบอร์โทรติดต่อ
02-136-9144
ซ่อน
อินเดีย
พบ
58 ช่วงวันเดินทาง จาก 8 โปรแกรม
เรียงตาม
Loading...
INDIA อินเดีย ชมเมืองชัยปุระ นครสีชมพู 4วัน 2 คืน เดินทาง ก.พ. - ต.ค. 66 ราคา 16,999.- บิน Thai Air Asia (FD)

จำนวนวัน

4 วัน 2 คืน

สายการบิน

 Thai AirAsia

โรงแรม

รหัสทัวร์

BTJAI32FD
ทัช มาฮาล • อัครา ฟอร์ท • แชนด์ เบารี • วัดพระพิฆเนศ - ยปุระ อินเดีย - พระราชวังสายลม • นั่งรถจีปขึ้นแอมเบอร์ ฟอร์ท • พระราชวังกลางน้ำ • CITY PALACE
ชัยปุระ อินเดีย - พระราชวังสายลม • นั่งรถจีปขึ้นแอมเบอร์ ฟอร์ท • พระราชวังกลางน้ำ • CITY PALACE - ทัช มาฮาล • อัครา ฟอร์ท • แชนด์ เบารี • วัดพระพิฆเนศ
อาหารของโรงแรม

เริ่มต้น

16,999
INDIA อินเดีย ชัยปุระ อัครา เดลี 6 วัน 3 คืน เดินทาง พ.ย. - มี.ค. 66 ราคาเริ่มต้น 21,990.- บิน SPICEJET (SG)

จำนวนวัน

6 วัน 3 คืน

สายการบิน

 Spice Jet

โรงแรม

รหัสทัวร์

ZGDEL2201SG
ป้อมปราการแอมเบอร์ ฟอร์ท – พระราชวังแอมเบอร์ ฟอร์ทพระราชวังกลางน้ำ หรือ “Jal Mahal” - เมืองชัยปุระ – ฮาวา มาฮาล–ซิตี้พาเลส–วัดพระพิฆเนศโมติดุงกริ–อัลเบิร์ตฮอลล์ - เมืองอัครา – ทัชมาฮาล –อัครา ฟอร์ท - เมืองเดลี – กุตับมีนาร์ – ประตูเมืองอินเดีย – ตลาดพื้นเมืองจันปาท
เมืองชัยปุระ – ฮาวา มาฮาล–ซิตี้พาเลส–วัดพระพิฆเนศโมติดุงกริ–อัลเบิร์ตฮอลล์ - เมืองชัยปุระ –ป้อมปราการแอมเบอร์ ฟอร์ท – พระราชวังแอมเบอร์ ฟอร์ทพระราชวังกลางน้ำ หรือ “Jal Mahal” - เมืองอัครา – ทัชมาฮาล –อัครา ฟอร์ท - เมืองเดลี – กุตับมีนาร์ – ประตูเมืองอินเดีย – ตลาดพื้นเมืองจันปาท
ภัตตาคาร , อาหารของโรงแรม
มี.ค. - 66

เริ่มต้น

22,990
KASHMIR แคชเมียร์ ศรีนาคา กุลมาร์ค พาฮาลแกม 6วัน 3คืน เดินทาง มี.ค. - เม.ย. 66 ราคา 25,990.- บิน SPICEJET (SG)

จำนวนวัน

6 วัน 3 คืน

สายการบิน

 Spice Jet

โรงแรม

รหัสทัวร์

ZGSXR2301SG
แวะชมทุ่งดอกมัสตาร์ด – พาฮาลแกม – ชมวิวเทือกเขาหิมาลัย เทือกเขากุลมาร์ค – นั่งกระเช้าลอยฟ้า – ชมวิวทิวทัศน์เทือกเขากุลมาร์ค ล่องเรือชมตลาดเช้า – ทะเลสาบดาล – สวนโมกุล – สวนชาลิมาร์ สวนนิชาท
แคชเมียร์ - แวะชมทุ่งดอกมัสตาร์ด – พาฮาลแกม – ชมวิวเทือกเขาหิมาลัย เทือกเขากุลมาร์ค – นั่งกระเช้าลอยฟ้า – ชมวิวทิวทัศน์เทือกเขากุลมาร์ค ล่องเรือชมตลาดเช้า – ทะเลสาบดาล – สวนโมกุล – สวนชาลิมาร์ สวนนิชาท

เริ่มต้น

25,990
KASHMIR แคชเมียร์ ฉ่ำสมิหราสงขลาทิวลิป V.2 6วัน 4คืน เดินทาง เม.ย. 66 เริ่มต้น 27,999.- บิน บิน INDIGO (6E)

จำนวนวัน

6 วัน 4 คืน

สายการบิน

 Indigo Air

โรงแรม

รหัสทัวร์

SXR03V2
โซนามาร์ค – ทาจิวาส กราเซียร์ – ศรีนาคา - ทุ่งดอกมัสตาร์ด – พาฮาลแกม – ชมวิวเทือกเขาหิมาลัย - ล่องเรือชิคาร่า – ทะเลสาบดาล – สวนโมกุล – มัสยิดขาว - แคชเมียร์ – เทือกเขากุลมาร์ค – นั่งกระเช้าลอยฟ้า – ชมทิวทัศน์เทือกเขากุลมาร์ค
แคชเมียร์ – เทือกเขากุลมาร์ค – นั่งกระเช้าลอยฟ้า – ชมทิวทัศน์เทือกเขากุลมาร์ค - โซนามาร์ค – ทาจิวาส กราเซียร์ – ศรีนาคา - ทุ่งดอกมัสตาร์ด – พาฮาลแกม – ชมวิวเทือกเขาหิมาลัย - ล่องเรือชิคาร่า – ทะเลสาบดาล – สวนโมกุล – มัสยิดขาว
อาหารของโรงแรม

เริ่มต้น

27,999
อินเดีย เที่ยวฟิน แคชเมียร์ โซนามาร์ค กุลมาร์ค 5 วัน 3 คืน เดินทาง มี.ค. - พ.ค. 66 ราคา 29,990.- บิน Thai Airways (TG)

จำนวนวัน

5 วัน 3 คืน

สายการบิน

 Thai Airways

โรงแรม

รหัสทัวร์

FTSXRTG01V
กุลมาร์ค ขึ้นกระเช้าลอยฟ้า – บ้านเรือ - ศรีนาคา – โซนามาร์ค – บ้านเรือ - ศรีนาคา – ล่องเรือสิคารา–สวนชาลิมาร์– สวนนิชาท–เดลลี
ศรีนาคา – บ้านเรือ - กุลมาร์ค ขึ้นกระเช้าลอยฟ้า – บ้านเรือ - ศรีนาคา – โซนามาร์ค – บ้านเรือ - ศรีนาคา – ล่องเรือสิคารา–สวนชาลิมาร์– สวนนิชาท–เดลลี
อาหารในโรงแรม

เริ่มต้น

29,990
KASHMIR แคชเมียร์ ฉ่ำสมิหราสงขลาทิวลิป 6วัน 4คืน เดินทาง เม.ย. 66 ราคา 29,999.- บิน INDIGO (6E)

จำนวนวัน

6 วัน 4 คืน

สายการบิน

 Indigo Air

โรงแรม

รหัสทัวร์

SXR03
ล่องเรือชิคาร่า – ทะเลสาบดาล – สวนโมกุล – มัสยิดขาว – สนามบินศรีนาคา – สนามบินเดลี – นอนโรงแรมเดลี - โซนามาร์ค – ทาจิวาส กราเซียร์ – ศรีนาคา - ทุ่งดอกมัสตาร์ด – พาฮาลแกม – ชมวิวเทือกเขาหิมาลัย - เทือกเขากุลมาร์ค – นั่งกระเช้าลอยฟ้า – ชมทิวทัศน์เทือกเขากุลมาร์ค
สนามบินศรีนาคา – แคชเมียร์ – เทือกเขากุลมาร์ค – นั่งกระเช้าลอยฟ้า – ชมทิวทัศน์เทือกเขากุลมาร์ค - โซนามาร์ค – ทาจิวาส กราเซียร์ – ศรีนาคา - ทุ่งดอกมัสตาร์ด – พาฮาลแกม – ชมวิวเทือกเขาหิมาลัย - ล่องเรือชิคาร่า – ทะเลสาบดาล – สวนโมกุล – มัสยิดขาว – สนามบินศรีนาคา – สนามบินเดลี – นอนโรงแรมเดลี -
อาหารของโรงแรม

เริ่มต้น

29,999
GRAND KASHMIR TAJ MAHAL แคชเมียร์ 8วัน 5คืน เดินทาง ม.ค. - เม.ย. 66 ราคา 38,900.- บิน Spicejet (SG)

จำนวนวัน

8 วัน 5 คืน

สายการบิน

 Spice Jet

โรงแรม

รหัสทัวร์

NTHD222522
กุลมาร์ค – ศรีนาการ์ - เมืองพาฮาลแกม - ศรีนาการ์ – โซนามาร์ก - เดลี – อัครา
เมืองพาฮาลแกม – กุลมาร์ค - กุลมาร์ค – ศรีนาการ์ - ศรีนาการ์ – โซนามาร์ก (Gagangir) – ศรีนาการ์ - ศรีนาการ์ - เดลี – อัครา
อาหารของโรงแรม
เม.ย. - 66

เริ่มต้น

40,900
มัหศจรรย์ อินเดีย มุมไบ ออรังกาบัด 6วัน 4คืน เดินทาง ก.พ. - เม.ย. 66 ราคา 39,999.- บิน แอร์อินเดีย (AI)

จำนวนวัน

6 วัน 4 คืน

สายการบิน

 Air India

โรงแรม

รหัสทัวร์

BTBOM39AI
สนามบินออรังคาบัด • เมืองออรังคาบัด • ถ้ำอชันตา • บีบี กา มาคบารา (มินิทัชมาฮาลแห่งมหาราษฏระ) - เมืองออรังกาบัด • ถ้ำเอลโลรา • ป้อมเดาลาตาบัด - เมืองมุมไบ • วัดสิทธิวินายัก • วัดพระแม่ลักษมี • สถานีรถไฟวิคตอเรียเทอมินาส • ประตูชัยอินเดีย - เมืองมุมไบ • วิหารบาบุลนาท • ถ้ำเอลิฟันตา
เมืองมุมไบ • วิหารบาบุลนาท • ถ้ำเอลิฟันตา - สนามบินออรังคาบัด • เมืองออรังคาบัด • ถ้ำอชันตา • บีบี กา มาคบารา (มินิทัชมาฮาลแห่งมหาราษฏระ) - เมืองออรังกาบัด • ถ้ำเอลโลรา • ป้อมเดาลาตาบัด - เมืองมุมไบ • วัดสิทธิวินายัก • วัดพระแม่ลักษมี • สถานีรถไฟวิคตอเรียเทอมินาส • ประตูชัยอินเดีย
ภัตตาคารท้องถิ่น
เม.ย. - 66

เริ่มต้น

41,999