Next Trip Holiday
เวลาทำการ
จันทร์-เสาร์ 09.00 น-18.00 น
Next Trip Holiday
เบอร์โทรติดต่อ
02-136-9144
ซ่อน
แคชเมียร์
พบ
21 ช่วงวันเดินทาง จาก 2 โปรแกรม
เรียงตาม
Loading...
KASHMIR แคชเมียร์ ศรีนาคา กุลมาร์ค พาฮาลแกรม 5วัน 3คืน เดินทาง พ.ค. - ก.ย. 66 ราคา 25,990.- บิน SPICEJET (SG)

จำนวนวัน

5 วัน 3 คืน

สายการบิน

 Spice Jet

โรงแรม

รหัสทัวร์

ZGSXR2304SG
ล่องเรือชมตลาดเช้า – ทะเลสาบดาล - สวนแอปเปิ้ล – พาฮาลแกม – ชมวิวเทือกเขาหิมาลัย - เทือกเขากุลมาร์ค – นั่งกระเช้าลอยฟ้า – ชมวิวทิวทัศน์เทือกเขากุลมาร์ค – สวนโมกุล – สวนชาลิมาร์ – สวนนิชาท
สวนแอปเปิ้ล – พาฮาลแกม – ชมวิวเทือกเขาหิมาลัย - เทือกเขากุลมาร์ค – นั่งกระเช้าลอยฟ้า – ชมวิวทิวทัศน์เทือกเขากุลมาร์ค – สวนโมกุล – สวนชาลิมาร์ – สวนนิชาท - ล่องเรือชมตลาดเช้า – ทะเลสาบดาล
อาหารของโรงแรม

เริ่มต้น

25,990
KASHMIR แคชเมียร์ สวิตเซอร์แลนด์แห่งเอเซีัย 6วัน 4คืน เดินทาง มิ.ย. - ก.ย. 66 ราคา 27,999.- บิน INDIGO (6E)

จำนวนวัน

6 วัน 4 คืน

สายการบิน

 Indigo Air

โรงแรม

รหัสทัวร์

SXR05
โซนามาร์ค – ทาจิวาส กราเซียร์ – ศรีนาคา - ล่องเรือชมตลาดเช้า – เทือกเขากุลมาร์ค – นั่งกระเช้าลอยฟ้า – ชมทิวทัศน์เทือกเขากุลมาร์ค - ล่องเรือชิคาร่า – ทะเลสาบดาล – สวนโมกุล – แคชเมียร์ – พาฮาลแกม – ชมวิวเทือกเขาหิมาลัย
แคชเมียร์ – พาฮาลแกม – ชมวิวเทือกเขาหิมาลัย – ศรีนาคา - โซนามาร์ค – ทาจิวาส กราเซียร์ – ศรีนาคา - ล่องเรือชมตลาดเช้า – เทือกเขากุลมาร์ค – นั่งกระเช้าลอยฟ้า – ชมทิวทัศน์เทือกเขากุลมาร์ค - ล่องเรือชิคาร่า – ทะเลสาบดาล – สวนโมกุล

เริ่มต้น

27,999