Next Trip Holiday
เวลาทำการ
จันทร์-เสาร์ 09.00 น-18.00 น
Next Trip Holiday
เบอร์โทรติดต่อ
02-136-9144
ซ่อน
ทัวร์อินโดนีเซีย
พบ
22 ช่วงวันเดินทาง จาก 2 โปรแกรม
เรียงตาม
Loading...
Bali บาหลี มนต์เสน่ห์ เกาะบาหลี 4วัน 3คืน ราคาเริ่มต้น 18,999.- บิน FD

จำนวนวัน

4 วัน 3 คืน

สายการบิน

 Thai AirAsia

โรงแรม

รหัสทัวร์

NTHD220662
มนต์เสน่ห์ เกาะบาหลี วิหารทานาห์ลอต บ่อน้ำพุศักดิ์สิทธิ์ -สวนวิษณุ-บารองแดนซ์•วัดทามันอายุน • บาหลีสวิง•เบดูกูล•วิหารทานาห์ลอต-หมู่บ้านผลิตผ้าบาติก • นาข้าวขั้นบันได•วัดเทมภัคสิริงค์•หมู่บ้านคินตามณี • วัดเบซากิห์-ชมโชว์พื้นเมือง บารองแดนซ์
สวนวิษณุ•อูลูวาตู-บารองแดนซ์•วัดทามันอายุน • บาหลีสวิง•เบดูกูล•วิหารทานาห์ลอต-หมู่บ้านผลิตผ้าบาติก • นาข้าวขั้นบันได•วัดเทมภัคสิริงค์•หมู่บ้านคินตามณี • วัดเบซากิห์-ชมโชว์พื้นเมือง บารองแดนซ์

เริ่มต้น

18,999
Bali ดินแดนศักดิ์สิทธิ์แห่งเอเซีย 4วัน 3คืน ราคาเริ่มต้น 22,888.- บิน FD

จำนวนวัน

4 วัน 3 คืน

สายการบิน

 Thai AirAsia

โรงแรม

รหัสทัวร์

NTHD220537
วัดอูลุนดานูบราตัน– ประตูสวรรค์ - หมู่บ้านคินตามณี-ทะเลสาบบาร์ตู– น้ำพุ ศักดิ์สิทธิ์-เกาะนูซาเพนนิดา - เกาะไดโนเสาร์
วัดอูลุนดานูบราตัน– ทานาล็อต - เมืองKuta เมืองชายทะเล-ประตูสวรรค์ - หมู่บ้านคินตามณี– รับประทานอาหารพร้อมชมวิวภูเขาไฟบาตูร์– ทะเลสาบบาร์ตู– น้ำพุ ศักดิ์สิทธิ์– ตลาดปราบเซียน - Bali Swing - ชายหาดจิมบารัน-เกาะนูซาเพนนิดา - เกาะไดโนเสาร์ - ผาแอ่งน้ำธรรมชาติ– Angel Billabong -ชายหาดCrystal beach-

เริ่มต้น

22,888