Next Trip Holiday
เวลาทำการ
จันทร์-เสาร์ 09.00 น-18.00 น
Next Trip Holiday
เบอร์โทรติดต่อ
02-136-9144
ซ่อน
ทัวร์อิหร่าน
พบ
7 ช่วงวันเดินทาง จาก 1 โปรแกรม
เรียงตาม
Loading...
ไฮไลท์ อิหร่าน ดินแดนแห่งความยิ่งใหญ่ของเปอร์เซีย 8 วัน 6 คืน ราคาเริ่มต้น 59,900.- บิน มาฮานแอร์ (W5)

จำนวนวัน

8 วัน 6 คืน

สายการบิน

 Mahan Air

โรงแรม

รหัสทัวร์

NTHD220866
ดินแดนแห่งความยิ่งใหญ่ของเปอร์เซีย-เตหะราน-ชีราซ-อีสฟาฮาน-ยาซ์ด-อับยาเน่ย์-คาชาน
เตหะราน - ชีราซ -ชีราซ – เปอร์เซโพลิส – อิสฟาฮาน-ยาซ์ด - เมย์บอด - อิสฟาฮาน-อิสฟาฮาน-อีสฟาฮาน – แอบยาเนห์ - คาชาน - เตหะราน
อาหารภัตตาคาร/โรงแรม

เริ่มต้น

59,900