Next Trip Holiday
เวลาทำการ
จันทร์-เสาร์ 09.00 น-18.00 น
Next Trip Holiday
เบอร์โทรติดต่อ
02-136-9144
ซ่อน
ทัวร์อิตาลี
พบ
7 ช่วงวันเดินทาง จาก 6 โปรแกรม
เรียงตาม
Loading...
VCEURO 6.1 (EK) Italy Austria German Swiss 7D (MXP)

จำนวนวัน

7 วัน 4 คืน

สายการบิน

 Emirates Airlines

โรงแรม

รหัสทัวร์

NTHD200517
ก.ค. - 63

เริ่มต้น

39,999
VCEURO 6 (EK) Italy Austria Germany Swiss 7D

จำนวนวัน

7 วัน 4 คืน

สายการบิน

 Emirates Airlines

โรงแรม

รหัสทัวร์

NTHD200515
ก.ค. - 63

เริ่มต้น

40,999
VCEURO 24 Italy Swiss 7D (EK)

จำนวนวัน

7 วัน 4 คืน

สายการบิน

 Emirates Airlines

โรงแรม

รหัสทัวร์

NTHD200548
ก.ค. - 63

เริ่มต้น

41,999
VCEURO 23 ITALY SWISS 9D (dolomite)

จำนวนวัน

9 วัน 6 คืน

สายการบิน

 Emirates Airlines

โรงแรม

รหัสทัวร์

NTHD200549
มิ.ย. - 63
ก.ค. - 63

เริ่มต้น

49,999
UNTOUCHABLE VIEW OF ALPS อิตาลี ฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์ 7 วัน 4 คืน โดยสายการบินเอมิเรตส์ (EK)

จำนวนวัน

7 วัน 4 คืน

สายการบิน

 Emirates Airlines

โรงแรม

รหัสทัวร์

NTHD200453
มิลาน | ชาโมนิกซ์ | ขึ้นชมยอดเขามองบลังค์ | เจนีวา | มองเทรอซ์ | เซอร์แมท | อินเทอร์ลาเคน | ขึ้นเขาริกิ
ก.ค. - 63

เริ่มต้น

52,900
VCEURO 4.5 EK Italy Swiss France 9 D(Jungfrau)

จำนวนวัน

9 วัน 6 คืน

สายการบิน

 Emirates Airlines

โรงแรม

รหัสทัวร์

NTHD200518
ก.ค. - 63

เริ่มต้น

61,999