Next Trip Holiday
เวลาทำการ
จันทร์-เสาร์ 09.00 น-18.00 น
Next Trip Holiday
เบอร์โทรติดต่อ
02-136-9144
ซ่อน
ทัวร์ญี่ปุ่น
พบ
3063 ช่วงวันเดินทาง จาก 256 โปรแกรม
เรียงตาม
Loading...
OSAKA KYOTO NAGOYA DAYFLIGHT ซุปตาร์ โอซาก้า มาแล้วจร้าาาา 5วัน 3คืน เดินทาง ต.ค. - พ.ย. 66 ราคา 23,888.- บิน แอร์เอเชียเอ็กซ์ (XJ)

จำนวนวัน

5 วัน 3 คืน

สายการบิน

 Thai AirAsia X

โรงแรม

รหัสทัวร์

XJ132
ไฮไลท์!! ชมใบไม้เปลี่ยนสีที่สวยที่สุดในภูมิภาค ณ หุบเขาโครังเค (ขึ้นอยู่กับภูมิอากาศ) ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ ศาลเจ้าเสาโทริอิพันต้นแห่งเกียวโต หรือที่รู้จัก ศาลเจ้าจิ้งจอก ชม สะพานโทเก็ตสึเคียว และ สวนป่าไผ่ ชื่อดังของอาราชิยาม่า ชมความยิ่งใหญ่ ของ ปราสาทโอซาก้า ช้อปชิมตลาดปลาชื่อดังใจกลางโอซาก้า ตลาดคุโรมง ช้อปปิ้ง LALAPORT & MITSUI OUTLET PARK OSAKA KADOMA ย่านช้อปปิ้งของเมืองโอซาก้าแห่งใหม่ที่เปิดตัวเมื่อเดือนเมษาที่ผ่านมา ช้อปปิ้ง ซาคาเอะ ย่านช้อปปิ้งใจกลางเมืองนาโกย่า
เมืองเกียวโต – อาราชิยาม่า – สวนป่าไผ่ – สะพานโทเก็ตสึเคียว – ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ – เมืองนาโกย่า – ย่านซาคาเอะ - เมืองนาโกย่า – หุบเขาโครังเค – เมืองเกียวโต – ศาลเจ้าเฮอัน – การเรียนพิธีชงชาญี่ปุ่น – เมืองโอซาก้า – ช้อปปิ้งชินไซบาชิ - เมืองโอซาก้า – ปราสาทโอซาก้า(ด้านนอก) – ตลาดคุโรมง – LALAPORT & MITSUI OUTLET PARK OSAKA KADOMA – ห้างอิออน มอลล์ ริงกุ เซนัน

เริ่มต้น

23,888
TOKYO FUJI AUTUMN ซุปตาร์ โตเกียวท้าดวล 5วัน 3คืน เดินทาง ต.ค. 66 ราคา 24,888.- บิน แอร์เอเชีย เอ็กซ์ (XJ)

จำนวนวัน

5 วัน 3 คืน

สายการบิน

 Thai AirAsia X

โรงแรม

รหัสทัวร์

XJ131
ชมวิวทะเลสาบ ณ ศาลเจ้าฮาโกเนะ เสาโทริอิสีแดง ริมทะเลสาบที่เป็นจุดถ่ายรูปยอดนิยม ชม หมู่บ้านน้ำใสโอชิโนะฮัคไค แหล่งนํ้าบริสุทธิ์จากภูเขาไฟฟูจิ ขึ้น ชมวิว ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 สัญลักษณ์ของประเทศญี่ปุ่น เรียนรู้วัฒนธรรมการชงชาแบบญี่ปุ่นดั้งเดิม **อิสระฟรีเดย์ ช้อปปิ้ง สวนสนุก หรือ ท่องเที่ยวใจกลางกรุงโตเกียว 1 วัน เต็ม** ช้อปปิ้งจุใจย่านดังกรุงโตเกียว ชินจุกุ และเช็คอินแห่งใหม่ของชาวโซเชี่ยล นั่นก็คือ แมวยักษ์ 3 มิติ ช้อปปิ้งจุใจ โอไดบะ พร้อมถ่ายรูปกับหุ่นยนต์กันดั้ม ขนาดเท่าของจริง
ฮาโกเนะ – ถ่ายรูป โทริอิ สีแดงริมทะเลสาบฮาโกเนะ ณ ศาลเจ้าฮาโกเนะ – เมืองยามานาชิ – หมู่บ้านโอชิโนะฮัคไค – จุดชมวิวชั้น 5 ภูเขาไฟฟูจิ (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) – พิธีชงชาญี่ปุ่น – กรุงโตเกียว – ชมแมวยักษ์ 3 มิติ และช้อปปิ้งย่านชินจุกุ – ย่านโอไดบะ – ห้างไดเวอร์ซิตี้ – เมืองนาริตะ - อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย

เริ่มต้น

24,888
FIN JAPAN เกาะสวรรค์ โอกินาว่า 4 วัน 3 คืน เดินทาง เม.ย. - พ.ค. 66 ราคา 23,990.- บิน เวียตเจ็ทแอร์ (VZ)

จำนวนวัน

4 วัน 3 คืน

สายการบิน

 Thai Viet Jet Air

โรงแรม

รหัสทัวร์

FTOKACT06
ปราสาทชูริ-ดิวตี้ฟรี-อุมิคะจิเทอเรส-หมู่บ้านอาณาจักรริวกิว-ถนนโคะคุไซ - ศาลเจ้านามิโนะอุเอะ-ห้างโอกินาวะเอาท์เล็ตมอลล์ อาชิบิน่า - ผามันซาโมะ-โอกาชิโกเต็น-เกาะโคอุริ-หินรูปหัวใจ- พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำชุระอุมิ-หมู่บ้านอเมริกันมิฮามะ
เกาะโอกินาว่า - ผามันซาโมะ-โอกาชิโกเต็น-เกาะโคอุริ-หินรูปหัวใจ- พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำชุระอุมิ-หมู่บ้านอเมริกันมิฮามะ - ปราสาทชูริ-ดิวตี้ฟรี-อุมิคะจิเทอเรส-หมู่บ้านอาณาจักรริวกิว-ถนนโคะคุไซ - ศาลเจ้านามิโนะอุเอะ-ห้างโอกินาวะเอาท์เล็ตมอลล์ อาชิบิน่า

เริ่มต้น

24,990
KAWAI FUKUOKA คาวาอิ ฟุกุโอกะ 5วัน 3คืน เดินทาง มิ.ย. - ต.ค. 66 เริ่มต้น 22,888.- บิน AIR ASIA (FD)

จำนวนวัน

5 วัน 3 คืน

สายการบิน

 Thai AirAsia

โรงแรม

รหัสทัวร์

JFD64
ชมความยิ่งใหญ่ของพระนอนทองสัมฤทธิ์ วัดนันโซอิน ชมต้นกำเนิดปราสาทญี่ปุ่น ปราสาทโคคูระ เดินเล่น หมู่บ้านยูฟูอินสุดน่ารัก ทะเลสาบคินริน ขอพร ศาลเจ้าดาไซฟุเท็มมังกุ ศาลเจ้ามิยาจิดาเกะ ช้อปปิ้ง ห้าง Lalaport และ เอ้าท์เล็ทดัง อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัยหนึ่งวันเต็ม
วัดนันโซอิน - ศาลเจ้ามิยาจิดาเกะ -ปราสาทโคคูระ - ช้อปปิ้ง เอ้าท์เล็ทคิตะคิวชู หรือ โทซุพรีเมี่ยมเอ้าท์เล็ท - ฟูอิน – หมู่บ้านยูฟูอิน – ทะเลสาบคินริน -เมืองฟุกุโอกะ ศาลเจ้าดาไซฟุเท็มมังกุ -Duty Free Shop- ช้อปปิ้งห้างสรรพสินค้า Lala Port - อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย

เริ่มต้น

25,888
FUKUOKA ฟุกุโอกะ คิตะ คิวชู ยูฟูอิน 5วัน 3คืน เดินทาง พ.ย. 66 ราคา 25,888.- บิน AIR ASIA (FD)

จำนวนวัน

5 วัน 3 คืน

สายการบิน

 Thai AirAsia

โรงแรม

รหัสทัวร์

JFD86
ไหว้พระนอนองค์ใหญ่ วัดนันโซอิน ชมใบไม้เปลี่ยนสี ศาลเจ้าคามาโดะ ปราสาทโคคูระ ศาลเจ้าดาไซฟุเท็มมังกุ ถ่ายภาพสุดชิคกับ หมู่บ้านยูฟูอิน ช้อปปิ้ง เอาท์เล็ท ห้าง Lalaport - อิสระฟรีเดย์ 1 วันเต็ม
เมืองซาซากุริ - ชมพระนอน วัดนันโซอิน - ศาลเจ้ามิยาจิดาเกะ – ปราสาทโคคูระ(ถ่ายภาพด้านนอก) – ช้อปปิ้ง เอ้าท์เล็ท - ฟูอิน – หมู่บ้านยูฟูอิน – ทะเลสาบคินริน - เมืองฟุกุโอกะ - ศาลเจ้าดาไซฟุเท็มมังกุ - ศาลเจ้าคามาโดะ – Duty Free Shop – ช้อปปิ้งห้างสรรพสินค้า Lala Port - อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัยหนึ่งวันเต็ม

เริ่มต้น

25,888
FUKUOKA ฟุกุโอกะ คิตะ คิวชู ยูฟูอิน 5วัน 3คืน เดินทาง ธ.ค. 66 - ก.พ. 67 ราคา 25,888.- บิน AIR ASIA (FD)

จำนวนวัน

5 วัน 3 คืน

สายการบิน

 Thai AirAsia

โรงแรม

รหัสทัวร์

JFD87
ฟูอิน – หมู่บ้านยูฟูอิน – ทะเลสาบคินริน - เมืองฟุกุโอกะ - ศาลเจ้าดาไซฟุเท็มมังกุ – ศาลเจ้าคามาโดะ - Duty Free Shop – ช้อปปิ้งห้างสรรพสินค้า Lala Port - เมืองซาซากุริ - ชมพระนอน วัดนันโซอิน - ศาลเจ้ามิยาจิดาเกะ - ปราสาทโคคูระ
เมืองซาซากุริ - ชมพระนอน วัดนันโซอิน - ศาลเจ้ามิยาจิดาเกะ - ปราสาทโคคูระ(ถ่ายภาพด้านนอก) – ช้อปปิ้ง เอ้าท์เล็ต - ฟูอิน – หมู่บ้านยูฟูอิน – ทะเลสาบคินริน - เมืองฟุกุโอกะ - ศาลเจ้าดาไซฟุเท็มมังกุ – ศาลเจ้าคามาโดะ - Duty Free Shop – ช้อปปิ้งห้างสรรพสินค้า Lala Port - อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัยหนึ่งวันเต็ม -

เริ่มต้น

25,888
OSAKA KYOTO NAGOYA TAKAYAMA ซุปตาร์ โอซาก้า ลิตรเท่าไหร่อ่ะ 5วัน 3คืน เดินทาง ต.ค. 66 ราคา 25,888.- บิน แอร์เอเชียเอ็กซ์ (XJ)

จำนวนวัน

5 วัน 3 คืน

สายการบิน

 Thai AirAsia X

โรงแรม

รหัสทัวร์

XJ133
ไฮไลท์!! ชมใบไม้เปลี่ยนสีที่สวยที่สุดในภูมิภาค ณ หุบเขาโครังเค (ขึ้นกับภูมิอากาศ) ไฮไลท์!! ชม หมู่บ้านมรดกโลกการันตีโดย UNESCO ณ หมู่บ้านชิราคาวาโกะ เดินชิว เมืองเก่าทาคายาม่า ฉายา Little Kyoto ณ ถนนซันมาจิซูจิ ช้อปปิ้งจุใจ ณ แจ๊ซ ดรีม เอ้าท์เล็ท เมืองนาโกย่า และย่านชินไซบาชิ พร้อมเช็คอิน ป้ายกูลิโกะแมน แห่งโดทงโบริ ศาลเจ้าเฮอัน สร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงจักรพรรดิคามมุและจักรพรรดิ์โคเมอิ ของเมืองเกียวโต เยือน ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ เสาโทริอิพันต้นแห่งเกียวโต
โอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น – เมืองเกียวโต – ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ – ย่านกิออน – เมืองนาโกย่า - เมืองนาโกย่า – เมืองกุโจฮาจิมัง – หมู่บ้านมรดกโลก ชิราคาวาโกะ – เมืองทาคายามะ – ถนนซันมาจิซูจิ – เมืองนาโกย่า – ย่านซาคาเอะ - เมืองนาโกย่า – หุบเขาโครังเค – เมืองเกียวโต – ศาลเจ้าเฮอัน – การเรียนพิธีชงชาญี่ปุ่น – เมืองโอซาก้า – ช้อปปิ้งชินไซบาชิ -

เริ่มต้น

25,888
FUKUOKA ฟุกุโอกะ คุมาโมโตะ เบปปุ 5วัน 3คืน เดินทาง ต.ค. 66 - ม.ค. 67 ราคา 25,990.- บิน VIETJET (VZ)

จำนวนวัน

5 วัน 3 คืน

สายการบิน

 Thai Viet Jet Air

โรงแรม

รหัสทัวร์

VZFUK005
อิสระท่องเที่ยวเต็มวัน เมืองฟุกุโอกะ - เมืองเบปปุ - จิโกกุ เมกุริ - เมืองยูฟูอิน – หมู่บ้านยูฟุอิน -ทะเลสาบคิริน – วัดนันโซอิน - กันดั้มปาร์คห้าง LALAPORT - ปราสาทคุมาโมโตะ (ด้านนอก) - ช้อปปิ้งซากุระโนะบาบะโจไซเอน – เมืองเบปปุ
จังหวัดคุมาโมโตะ – ปราสาทคุมาโมโตะ (ด้านนอก) - ช้อปปิ้งซากุระโนะบาบะโจไซเอน – เมืองเบปปุ - เมืองเบปปุ - จิโกกุ เมกุริ - เมืองยูฟูอิน – หมู่บ้านยูฟุอิน -ทะเลสาบคิริน – วัดนันโซอิน - กันดั้มปาร์คห้าง LALAPORT - DUTY FREE - ช้อปปิ้งเท็นจิน - อิสระท่องเที่ยวเต็มวัน เมืองฟุกุโอกะ

เริ่มต้น

25,990
OSAKA เปิงใจ่ล้ำ...บินตรงเชียงใหม่ โอซาก้า นารา โกเบ เกียวโต นัมบะยาซากะ 5วัน 3คืน เดินทาง ต.ค. 66 - มี.ค. 67 ราคา 26,888.- บิน VIETJET (VZ)

จำนวนวัน

5 วัน 3 คืน

สายการบิน

 Thai Viet Jet Air

โรงแรม

รหัสทัวร์

JVZ92
เช็คอินปราสาทโอซาก้า ป้อนเซมเบ้น้องกวางเมืองนารา ศาลเจ้านัมบะยาซากะ โกเบ ฮาเบอร์แลนด์ ถ่ายรูปคู่กับป้ายคูลิโกะ ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ วัดน้ำใสคิโยมิสุเดระ ช้อปปิ้งย่านชินไชบาชิ
คันไซ – วัดโทไดจิ – สวนกวางนารา - โอซาก้า – ปราสาทโอซาก้า(ถ่ายภาพด้านหน้า) –ศาลเจ้านัมบะยาซากะ – Kobe Harbor land - ศึกษาพิธีชงชา Kyoto Shikido Duty free-วัดคิโยมิสุเดระ - ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ - อิสระช้อปปิ้งย่านชินไซบาชิ - อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย หรือ เลือกซื้อ OPTION TOUR -
พิเศษ!! ชาบูบุฟเฟต์จัดเต็ม! อิสระท่องเที่ยวเต็มวัน

เริ่มต้น

26,888
LOVE Blossom Sakura FUKUOKA Kita Kyushu Yufuin 5วัน 3คืน เดินทาง ก.พ. - มี.ค. 67 ราคา 26,888.- บิน AIR ASIA (FD)

จำนวนวัน

5 วัน 3 คืน

สายการบิน

 Thai AirAsia

โรงแรม

รหัสทัวร์

JFD89
ชมซากุระ สวนไมซุรุ ไหว้พระนอนองค์ใหญ่ วัดนันโชอิน เช็คอิน ปราสาทโคคูระ เดินเล่น หมู่บ้านยูฟูอิน ช้อปปิ้ง เอาท์เล็ต ห้าง Lalaport
เมืองซาซากุริ - ชมพระนอน วัดนันโซอิน - ศาลเจ้ามิยาจิดาเกะ – ปราสาทโคคูระ (ถ่ายภาพด้านนอก) – ช้อปปิ้ง เอ้าท์เล็ต - ยูฟูอิน – หมู่บ้านยูฟูอิน – ทะเลสาบคินริน - เมืองฟุกุโอกะ - ศาลเจ้าดาไซฟุเท็มมังกุ – ศาลเจ้าคามาโดะ หรือ ชมซากุระ สวนไมซุรุ - Duty Free Shop – ช้อปปิ้งห้างสรรพสินค้า Lala Port - อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัยหนึ่งวันเต็ม

เริ่มต้น

26,888
กำลังแสดงผล 1 - 10 จาก 256 โปรแกรม