Next Trip Holiday
เวลาทำการ
จันทร์-เสาร์ 09.00 น-18.00 น
Next Trip Holiday
เบอร์โทรติดต่อ
02-136-9144
ซ่อน
SHOCK PRICE GEORGIA จอร์เจีย 6 วัน 3 คืน ราคาเริ่มต้น 39,988.- เดินทาง พ.ค.-ต.ค.65 บิน Turkish Airlines (TK)

จำนวนวัน

6 วัน 3 คืน

สายการบิน

 Turkish Airlines

โรงแรม

รหัสทัวร์

NTHD210185
นั่งรถจิ๊ป 4WD-สู่เนินเขา ที่ตั้งของโบสถ์สมินดา ชมวิหารศักดิ์สิทธิ์ของทบิลิซี - เทือกเขาคอเคซัส - ป้อมอันนานูรี - อ่างเก็บน้ำชินวารี เมืองคัสเบกิ - เมืองสเตปันสมินดา - โบสถ์เกอเกติ - ชมวิหารสเวติสเคอเวรี - วิหารจวารี
ทบิลิซิ TBILISI (TBS) ประเทศจอร์เจีย -นำท่านเข้าชมวิหารศักดิ์สิทธิ์ของทบิลิซี -ขึ้นสู่ เทือกเขาคอเคซัส (The Caucasus Mountain) -ชมป้อมอันนานูรี (Anauri Fortress) -อ่างเก็บน้ำชินวารี (ZHINVALI)-สู่เมืองคัสเบกิ (KAZBEGI)-เมืองสเตปันสมินดา (Stepansminda)-นั่งรถจิ๊ป 4WD-สู่เนินเขา ที่ตั้งของโบสถ์สมินดา ซาเมบา -โบสถ์เกอเกติ (GERGETI TRINITY CHURCH)-สู่ เมืองกอรี (GORI) -ชมอุพลิสชิเค่ (ULISTSIKHECAVE – TOEN) -ชม พิพิธภัณฑ์ของสตาลิน (MUSEUM OF STALIN) -ชมวิหารสเวติสเคอเวรี (SVETITSKHOVELI CATHEDRAL)-นำท่านชมมหาวิหารจวารี-นั่งกระเช้าลอยฟ้าจากสถานีที่สวน RIKE ใกล้ EVROPIS MOEDANI ฝั่งตรงข้ามแม่น้ำ ขึ้นไปยังป้อม-ผ่านชมโรงอาบน้ำ SULFUR BATH

เริ่มต้น

39,988
ตุรกี LAVENDER LOVE 8วัน 5คืน ราคาเริ่มต้น 39,999.- บิน TK เดินทาง ก.ค.-ส.ค.65

จำนวนวัน

8 วัน 5 คืน

สายการบิน

 Turkish Airlines

โรงแรม

รหัสทัวร์

NTHD210495
พิเศษ พร้อม ชมการแสดงโชว์ระบำหน้าท้อง (BELLY DANCE)-นั่งกระเช้าไฟฟ้าขึ้น สู่ เมืองเปอร์กามัม -นั่งเรือข้ามฟากช่องแคบคาร์คาเนลส์-เมืองชานัคคาเล่– ม้าไม้ เมืองทรอย-พระราชวังโดลมาบาห์เช – บันไดหลากสีย่าน BALAT –ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส – ตลาดสไปซ์
อิสตันบูล(ตุรกี) – พระราชวังโดลมาบาห์เช – บันไดหลากสีย่าน BALAT –ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส – ตลาดสไปซ์ –BLUE MOSQUE – ฮิปโปโดรม – วิหารฮาเจีย โซเฟีย- เมืองเอซีบัต นั่งเรือข้ามฟากช่องแคบคาร์คาเนลส์– เมืองชานัคคาเล่– ม้าไม้เมืองทรอยHollywood – อุทยานแห่งชาติทรอย -นั่งกระเช้าสู่เมืองเปอร์กามัม – อะโครโปลิส–เมืองคูซาดาซี– ร้านเครื่องหนัง –เมืองโบราณเอฟฟิซุส–บ้านพระแม่มารี-ปามุคคาเล่– โรงงานสิ่งทอ–ปราสาทปุยฝ้าย – เมืองโบราณเฮียราโพลิส-เมืองอิสปาร์ตา – สวนลาเวนเดอร์– คัปปาโดเกีย – ระบำBELLY DANCE-นครใต้ดิน – พิพิธภัณฑ์เกอราม่า – โรงงานพรม / เซรามิค / เครื่องประดับ–หุบเขาพาซาแบค – หุบเขานกพิราบ – หุบเขาอุซิซาร์ – สนามบินเนฟเชีย
เมนู MIX SEAFOOD

เริ่มต้น

39,999
เวียดนาม โฮจิมินห์ มุยเน่ 4วัน 3คืน ราคาเริ่มต้น 10,999.- บิน QH

จำนวนวัน

4 วัน 3 คืน

สายการบิน

 Bamboo Airways Joint Stock Company

โรงแรม

รหัสทัวร์

NTHD210210
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ-ท่าอากาศยานนานาชาติเตินเซินเญิ้ต-เมืองโฮจิมินห์-เมืองโฮจิมินห์ - อุโมงต์กู่จี - เมืองมุยเน่-หมู่บ้านชาวประมง–ทะเลทรายแดง - FAIRY STREAM–ทะเลทรายขาว–เมืองโฮจิมินห์ –ล่องเรือแม่น้ำไซง่อน-เมืองโฮจิมินห์-โบสถ์นอร์ทเรอดาม-ไปรษณีย์กลาง-ถนน Nguyen Hue-อนุสาวรีย์ท่านประธานาธิบดีโฮจิมินห์-ตลาดเบนถัน-ท่าอากาศยานนานาชาติเตินเซินเญิ้ต-ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
เมืองโฮจิมินห์ประเทศเวียดนาม-สู่ นครโฮจิมินห์(Ho Chi Minh City)หรือที่คนท้องถิ่นเรียกกันว่า "ไซง่อน" -สู่อำเภอกู่จี อุโมงค์กู่จีอุโมงค์ของชาวเวียดกง-สู่เมืองมุยเน่ในจังหวัดฟานเทียตเป็นเมืองชายทะเลตากอากาศ-สู่หมู่บ้านชาวประมง (Fishing Village)-ชมทะเลทรายแดงที่เกิดจากการรวมตัวกันของทรายสีชมพู-ชม “แกรนด์แคนย่อนแห่งเวียดนาม”ลำธารFAIRY STREAM-สู่ทะเลทรายขาวกองเนินภูเขาทรายสีขาว-ชมโบสถ์นอร์ทเทรอดามโบสถ์หลังคาสูง-ชมไปรษณีย์กลาง-ชมอนุสาวรีย์ท่านประธานาธิบดีโฮจิมินห์-อิสระท่านช้อปปิ้ง ตลาดเบนถันตามอัธยาศัยเลือกซื้อของฝาก ของพิ้นเมือง

เริ่มต้น

11,999
เวียดนามกลาง ซุปตาร์ อุ๊ต๊ะ น่านอน 4วัน 3คืน ราคาเริ่มต้น 14,888.- บิน VZ

จำนวนวัน

4 วัน 3 คืน

สายการบิน

 Thai Viet Jet Air

โรงแรม

รหัสทัวร์

NTHD220150
ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ- ท่าอากาศยานนานาชาติดานัง - บานาฮิลล์ - นั่งรถไฟโบราณ - อุโมงค์เก็บไวน์-สะพานโกเด้นบริดจ์ - Linh Chua linh Tu Temple - สวนสนุกThe Fantasy Park-หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน-หมู่บ้านกั๊มทาน- ล่องเรือกระด้ง - เมืองโบราณฮอยอัน-ดานัง - สะพานมังกร-วัดลินห์อึ๋ง - ตลาดฮาน - ท่าอากาศยานนานาชาติดานัง - ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ-
สู่เมืองตากอากาศขึ้นชื่อแห่งดานังบานาฮิลล์-นั่งรถไฟโบราณ ขึ้นเขาเพื่อเข้าชม อุโมงค์เก็บไวน์ -ผจญภัยที่ สวนสนุก The Fantasy Park-อิสระเล่นรถราง หรือ Alpine coasterเครื่องเล่นขึ้นชื่อของประเทศเวียดนาม -ชมสะพานโกเด้นบริดจ์(Golden Bridge) สะพานลอยฟ้าในอุ้งมือยักษ์-อิสระเดินเที่ยวบานาฮิลล์ตามอัธยาศัยจากนั้นนำท่านเดินชม โซนสวนดอกไม้LE JARDIN D’AMOUR-หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน-สู่ หมู่บ้านกั๊มทาน -กิจกรรม ล่องเรือกระด้ง-อิสระเดินชมเมืองโบราณฮอยอันตามอัธยาศัย นำชม บ้านเลขที่ 101-ชม สะพานญี่ปุ่น (Japanese Covered Bridge)-สักการะ ศาลกวนอู-วัดฟุกเกี๋ยน-เมืองดานังนำท่านแวะชม สะพานมังกร -สะพานแห่งความรัก -รูปปั้นปลามังกรพ่นน้ำ-สู่ วัดลินห์อึ๋ง-เที่ยวช้อปปิ้งใน ตลาดฮาน

เริ่มต้น

14,888
เวียดนามกลาง ซุปปตาร์...บานาฮิลล์ อรุ่มเจ๊าะ 4วัน 3คืน ราคาเริ่มต้น 13,888.- บิน VZ

จำนวนวัน

4 วัน 3 คืน

สายการบิน

 Thai Viet Jet Air

โรงแรม

รหัสทัวร์

NTHD220484
ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ - ท่าอากาศยานนานาชาติดานัง - บานาฮิลล์ - สะพานโกเด้นบริดจ์ - สวนสนุกThe Fantasy Park-สวนดอกไม้LE JARDIN D’AMOUR - นั่งรถไฟโบราณ - อุโมงค์เก็บไวน์ - หมู่บ้านกั๊มทาน-ล่องเรือกระด้ง - เมืองโบราณฮอยอัน-หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน - วัดลินห์อึ๋ง - พิพิธภัณฑ์จาม - สะพานมังกร-ตลาดฮาน-ท่าอากาศยานนานาชาติดานัง - ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ
สู่เมืองตากอากาศขึ้นชื่อแห่งดานังบานาฮิลล์- อิสระให้ท่านเดินชมสะพานโกเด้นบริดจ์(Golden Bridge) สะพานลอยฟ้าในอุ้งมือยักษ์-ผจญภัยที่ สวนสนุก The Fantasy Park-อิสระเล่นรถราง หรือ Alpine coasterเครื่องเล่นขึ้นชื่อของประเทศเวียดนาม -ชม สวนดอกไม้LE JARDIN D’AMOURสวนดอกไม้สไตล์ฝรั่งเศส -นั่งรถไฟโบราณ ขึ้นเขาเพื่อเข้าชม อุโมงค์เก็บไวน์ -สู่ หมู่บ้านกั๊มทาน นำท่านสัมผัสกับประสบการณ์ใหม่ในหมู่บ้านเล็กๆ -ทำกิจกรรม ล่องเรือกระด้ง-สู่เมืองโบราณฮอยอันนำชม บ้านเลขที่ 101-ชม สะพานญี่ปุ่น (Japanese Covered Bridge)-สักการะ ศาลกวนอู-วัดฟุกเกี๋ยนหรือสมาคมชาวจีน-สู่ หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน -สู่ วัดลินห์อึ๋ง-ชม พิพิธภัณฑ์จาม -สะพานมังกร สะพานข้ามแม่น้ำสายหลัก-สะพานแห่งความรัก สะพานที่ถูกตกแต่งด้วยเสารูปหัวใจ-เที่ยวช้อปปิ้งใน ตลาดฮานแหล่งรวบรวมสินค้ามากมาย

เริ่มต้น

13,888
CROATIA 8 วัน 5 คืน ราคาเริ่มต้น 63,900.- บิน TK

จำนวนวัน

8 วัน 5 คืน

สายการบิน

 Turkish Airlines

โรงแรม

รหัสทัวร์

NTHD210368
กรุงซาเกรบ - พูล่า -โอพาเทีย-โอพาเทีย – อุทยานแห่งชาติทะเลสาบพลิทวิเซ่ – ซาดาร์-ซาดาร์ -อุทยานแห่งชาติครึคา -วอดิเซ - ซิบินิค-ซิบินิค -ทรอเกียร์ -สปลิท - พระราชวัง ดิโอคลีเธี่ยน - นีอุม-สตอน - มาลี สตอน - ฟาร์มเลี้ยงหอย-นีอุม-ดูบรอฟนิค-ชมเมือง
กรุงซาเกรบ-สู่เขต UPPER TOWN“ชมวิหารเซนต์มาร์ก-ชม“กำแพงหินโบราณ” (STONE GATE)ยุคคริสต์ศตวรรษที่ 13 -นั่งรถราง (USPINJACA) ลงสู่ LOWER TOWN-ชม“ตลาดกลางเมือง” (DOLAC MARKET) -ชม“มหาวิหารเซนต์ สตีเฟ่น-อนุสารีย์โจซิพ เจลาซิค-สู่ “เมืองพูล่า” (PULA) -สนามต่อสู้โบราณ”หรือ AMPHITHEATER-สู่ “โอพาเทีย” (OPATIJA)-เที่ยวชมเมืองที่เต็มเปี่ยมไปด้วยมนต์เสน่ห์ของบ้านพักริมชายฝั่ง-สู่“อุทยานแห่งชาติพลิตวิเซ่-สู่“เมืองซาดาร์” (ZADAR)-ชมบรรยากาศที่สวยงามของซาดาร์แวะเก็บบันทึกภาพประตูเมืองโบราณ-อุทยานแห่งชาติครึคา” (Krka National Park) -น้ำตกสกราดินสกีบูค -เมืองวอดิเซ” (Vodice) เมืองพักตากอากาศยอดนิยม-สู่ “เมืองซิบินิค” -ชม“โบสถ์เซนต์จาคอบ”(เซนต์เจมส์) อันงดงาม-เมืองทรอเกียร์”เป็นเมืองเก่าแก่ตั้งแต่สมัยยุคอารยธรรมกรีก-เมืองสปลิท-ชมศาลาว่าการเมืองสไตล์เรอเนซองส์ที่สร้างในศตวรรษที่ 15 -ชม“พระราชวังดิโอคลีเธี่ยน-เมืองสตอน” (STON) -“เมืองดูบรอฟนิค” (DUBROVNIK) เมืองมรดกโลก-สู่ สถานีกระเช้าไฟฟ้าเพื่อขึ้นชมวิวเมืองดูบรอฟนิค กระเช้าไฟฟ้า ที่ความสูง 400 เมตร -อิสระทุกท่านเดินเล่นชมเมืองหรือเลือกซื้อของที่ระลึกตามอัธยาศัย

เริ่มต้น

63,900
สวิต ฝรั่งเศส ดี๊ ดี 7วัน 4คืน ราคาเริ่มต้น 57,777.- บิน TK

จำนวนวัน

7 วัน 4 คืน

สายการบิน

 Turkish Airlines

โรงแรม

รหัสทัวร์

NTHD210367
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - ท่าอากาศยานอิสตันบูล(มีบริการอาหารบนเครื่อง) ท่าอากาศยานซูริค สวิตเซอร์แลนด์ – ลูเซิร์น -สะพานไม้ชาเปล - BUCHERER SHOP - ร้านของฝาก Casagrande - กำแพงเมืองเก่า - สิงโตแห่งลูเซิร์น - สถานีรถไฟ - Old Town- อินเทอร์ลาเคิน - ชอปปิ้งเอาท์เล็ท กรินเดลวาลด์ – ขึ้นกระเช้าลอยฟ้า - นั่งรถไฟสู่จุงเฟรา - พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ทางรถไฟ - อุโมงค์น้ำแข็ง - ยอดเขาจุงเฟรา - ร้านไฮไทม์ - ธารน้ำแข็งอาเล็ทช์ – เลาเทอร์บรุนเนิน - ดีฌง ฝรั่งเศส ดีฌง - ปารีส -พระราชวังแวร์ซาย - ล่องเรือบาโตมูช - ถนนแฟชั่นชองป์เอลิเซ่ - จัตุรัสแห่งดวงดาว - ประตูชัยนโปเลียน อิสระชอปปิ้งกรุงปารีส ไกด์แนะนำ : สวนสนุกดิสนีย์แลนด์ – ห้างลาฟาแยตต์ - ปารีสโอเปร่า - พิพิธภัณฑ์ลูฟร์ - ย่านเลอมาเร่ส์ - มาร์เก็ตสตรีท - ตลาดนัด Saint Ouen - ย่าน Triangle d’Or ดิวตี้ฟรีช็อป - พิพิธภัณฑ์น้ำหอม – หอไอเฟล - จัตุรัสคองคอร์ด - ลาวาเล่ เอาท์เล็ต - ท่าอากาศยานปารีส ชาร์ล เดอ โกล- ท่าอากาศยานอิสตันบูล ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ(มีบริการอาหารบนเครื่อง)
สู่ลูเซิร์น เมืองท่องเที่ยวยอดนิยมของสวิตเซอร์แลนด์-สะพานไม้ชาเปลเป็นสะพานไม้เก่าแก่ที่สุดในโลก-BUCHERER SHOPร้านขาย-นาฬิกาที่ดังที่สุดในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ -ร้านดังอย่าง-ร้านของฝาก Casagrandeห้ามพลาดที่จะช้อปปิ้งร้านนี้-กำแพงเมืองเก่าอยู่บนเนินเขายาว 850 เมตร -สิงโตแห่งลูเซิร์น-สถานีรถไฟลูเซิร์น-อินเทอร์ลาเกน-สู่ กรินเดลวาลด์นำท่านสัมผัสประสบการณ์ขึ้นกระเช้านั่งรถไฟชมวิวเทือกเขาแอลป์-ชมพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ทางรถไฟ-มี อุโมงค์น้ำแข็ง-อปปิ้ง ร้านไฮไทม์ ร้านนาฬิกาที่สูงที่สุดในสวิสเซอร์แลนด์-ปารีส พระราชวังแวร์ซาย -ล่องเรือบาโตมูคือการล่องเรือไปตามแม่น้ำแซนน์ -ถนนแฟชั่นชองป์เอลิเซ่ -ประตูชัยนโปเลียน-จัตุรัสแห่งดวงดาว-สู่ดิสนีย์แลนด์ ปารีสเข้าสู่ดินแดนจิตนาการ-ช้อปปิ้งห้างลาฟาแยตต์-พิพิธภัณฑ์ลูฟร์-ย่านเลอมาเร่ส์ -ดิวตี้ฟรีช็อปเป็นห้างชื่อดังใจกลางกรุงปารีส -พิพิธภัณฑ์น้ำหอม
ก.ค. - 65
ส.ค. - 65
ก.ย. - 65

เริ่มต้น

57,777
ฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์ อิตาลี 10วัน 7คืน ราคาเริ่มต้น 97,900 บิน QR

จำนวนวัน

10 วัน 9 คืน

สายการบิน

 Qatar Airways

โรงแรม

รหัสทัวร์

NTHD210138
พระราชวังแวร์ซายส์ และพิพิธภัณฑ์ลูฟร์-เที่ยวแบบ VIP ไม่มีต่อคิว-ขึ้นชั้น 2 ของหอไอเฟิล สัญลักษณ์ของนครปารีสเลิศหรูอลังการโรแมนติค // นั่งรถไฟด่วน TGV เข้าสู่ดีจอง-พักสวิสเซอร์แลนด์ 2 คืน -พักเมืองลูเซิร์น เมืองเล็กๆอันแสนน่ารักชมสัญลักษณ์ประจำเมือง สะพานไม้ชาเปล-เที่ยวมิลาน มีชื่อเสียงในด้านแฟชั่นและศิลปะพร้อมถ่ายรูปกับมหาวิหารแห่งมิลาน-นครรัฐวาติกัน เที่ยวชมมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์
ปารีส–พระราชวังแวร์ซายส์–พิพิธภัณฑ์ลูฟร์–ล่องเรือแม่น้ำแซน–ชมเมือง– อาหารพื้นเมืองหอยเอสคาโก้อบเนยในร้านสุดหรู-ขึ้นหอไอเฟลชั้น 2 –ประตูชัย –ช็อปปิ้งห้างแกลลารี่ ลาฟาแยตต์-ปารีส –รถไฟด่วน TGV–ดิจอง –อินเทอร์ลาเก้น(สวิตเซอร์แลนด์)-ยอดเขาจุงเฟรา Top of Europe–ลูเซิร์น– สะพานไม้ชาเปล – อนุสาวรีย์สิงโต (สวิตเซอร์แลนด์)-ลูเซิร์น– มิลาน–มหาวิหารแห่งมิลาน –เวนิส-เวนิส-นั่งเรือสู่เกาะเวนิส – สะพานถอนลมหายใจ – จัตุรัสซานมาร์โค – วิหารซานมาร์โค ปีซ่า– หอเอนปิซ่า-1ใน7สิ่งมหัศจรรย์ของโลก-ปีซ่า–โรม– วาติกัน – มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์–โคลอสเซี่ยม– น้ำพุเทรวี่–บันไดสเปน-โรม –จัตุรัสนาโวน่–วิหารแพนเธออน– น้ำพุเทรวี่– บันไดสเปน
อาหารแบบพื้นเมืองฝรั่งเศส (เมนู หอยเอสคาโก้อบเนย ,ท่านสามารถ เลือก สเต๊กสไตล์ฝรั่งเศส 1 อย่าง อาทิ เป็ดอบซอส/ ปลา / เนื้อวัว / แกะ พร้อมจิบไวน์ฝรั่งเศส ตบท้ายด้วยของหวาน )-ชม หอเอนเมืองปิซ่า 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก

เริ่มต้น

97,900
อิตาลี สวิตเซอร์แลด์ ฝรั่งเศส 9วัน 6คืน ราคาเริ่มต้น 92,999.- บิน QR

จำนวนวัน

9 วัน 6 คืน

สายการบิน

 Qatar Airways

โรงแรม

รหัสทัวร์

NTHD210167
กรุงเทพฯ – โรม(อิตาลี)-โรม – กรุงวาติกัน – มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์– โคลอสเซียม–น้ำพุเทรวี่–บันไดสเปน–วิหารแพนเธออน–ปิซ่า(อิตาลี)-เมืองปิซ่า – หอเอนปิซ่า1ใน7สิ่งมหัศจรรย์ของโลก – เมสเตร้ – นั่งเรือสู่เกาะเวนิส – สะพานถอนลมหายใจ – จัตุรัสซานมาร์โค – วิหารซานมาร์โค-เมสเตร้ –มิลาน–มหาวิหารแห่งมิลาน – อินเทอร์ลาเค่น( สวิตเซอร์แลนด์ )-พิชิตยอดเขาจุงเฟรา – สถานีรถไฟที่สูงที่สุดในยุโรป – ถ้ำน้ำแข็ง 1000ปี –สวิสสฟิงซ์–หมู่บ้านอิเซล์ทวาลด์–ลูเซิร์น( สวิตเซอร์แลนด์ )- เมืองลูเซิร์น – สะพานไม้ชาเปล–อนุสาวรีย์สิงโต–เดินเล่นชิวๆชมเมือง –เมืองซุก–ดิจอง (ฝรั่งเศส)-ดิจอง –รถไฟด่วน TGV –พระราชวังแวร์ซายส์– ล่องเรือแม่น้ำแซน– ถนนชองเอลิเซ่ – ประตูชัยปารีส–อาหารพื้นเมืองหอยเอสคาโก้อบเนยในร้านสุดหรู (ฝรั่งเศส)-ขึ้นหอไอเฟลชั้น2 –DUTY FREE –พิพิธภัณฑ์ลูฟร์– ช้อปปิ้ง-ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ( กรุงเทพฯ)
สู่ กรุงโรม -สู่ นครรัฐวาติกัน-นำท่านเข้าชมภายในมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์-ถ่ายรูปที่ระลึกด้านหน้า สนามกีฬาโคลอสเซียม โบราณสถานเก่าแก่ 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก -ท่านถ่ายภาพคู่กับประตูชัยคอนสแตนติน-ชมน้ำพุเทรวี่ -บันไดสเปน -ชมวิหารแพนเธออน-สู่แคว้นทอสคาน่า เมืองปิซ่า-ชมหอเอนเมืองปิซ่า 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก -สู่ เกาะเวนิส – เมรเตร้-สู่ เกาะซานมาร์โค-เมืองมิลาน-ถ่ายรูปกับมหาวิหารแห่งมิลาน -สู่ เมืองอินเทอร์ลาเค่น-สู่ เมืองเลาเทอร์บรุนเน่นเพื่อนำท่านขึ้นรถไฟ สายจุงเฟราบาห์เนน-นั่งรถไฟชมวิวท่องเที่ยวธรรมชาติบนภูเขาสูงแห่งแอลป์ แล้วเปลี่ยนเป็นรถไฟสายภูเขาที่สถานีไคลน์ไชเด็ก-ชม ถํ้านํ้าแข็ง 1,000 ปี -ไม่ควรพลาดการส่งโปสการ์ดจากที่ทำการไปรษณีย์ที่สูงที่สุดใน-ชมสะพานไม้ชาเปล สัญลักษณ์ของเมืองลูเซิร์น-ชม พระราชวังแวร์ซาย-ชมประตูชัย สัญลักษณ์แห่งชัยชนะของนโปเลียน -ถนนชองป์เซลิเซ่-ถ่ายภาพ หอไอเฟล-สู่ ร้านปลอดภาษี
(อาหารพื้นเมือง สปาเก็ตตี้ต้นตำหรับอิตาลี + อาหารจานหลัก (เมนคอร์ส) + ของหวาน)

เริ่มต้น

93,999
SWITZERLAND SUPER DELUXE 10วัน 7คืน ราคาเริ่มต้น 143,999.- บิน QR

จำนวนวัน

10 วัน 7 คืน

สายการบิน

 Qatar Airways

โรงแรม

รหัสทัวร์

NTHD210363
ซูริค–เซนต์ มอริตซ์–เมืองโลคาร์โน –จัตุรัสเพียซซ่า แกรนด์-โลคาร์โน–อันเดอร์แมทท์– รถไฟกลาเซียเอกซ์เพรส GLACIER EXPRESS – เซอร์แมทซ์ZERMATT -เซอร์แมทท์–ยอดเขากรอนเนอร์แกรต–ชมยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น –ลานหิมะ–ซาสเฟ่Saas-Fee-ซาสเฟ่–เขาอลาลีนฮอร์น–ถ้ำน้ำแข็ง Ice Pavilion–หมู่บ้านกรีเมนซ์-กรีเมนซ์–เวเวย์–อนุสาวรีย์ชาลี แชปปลิ้น–ประติมากรรมส้อม–กรุงเบิร์น–ย่านมาร์คกาสเซ –ทะเลสาบเบลาเซ่–อินเทอร์ลาเค่น-อินเทอร์ลาเค่น– หมู่บ้านอิเซล์ทวาลด์ – ลูเซิร์น– อนุสาวรีย์สิงโตหิน–สะพานไม้คาเปล-ลูเซิร์น–เมืองซุก – เมืองสไตน์อัมไรน์–จัตุรัสราธเฮาส์พลาซ–เมืองซุริก– ถนนบานโฮฟซตราสเซ่-ซูริค–น้ำตกไรน์
สู่เมืองเซ็นต์มอร์ริตซ์-ถ่ายรูปความงดงามของทะเลสาบเซนต์มอริตซ์ -อิสระให้ท่านเดินชม เมืองเซนต์ มอริตซ์-สู่ เมืองโลคาร์โน -จัตุรัสเพียซซ่า แกรนด์ Piazza Grandeอิสระให้ท่านเดินชมเมืองโลคาร์โน -สู่ เมืองอันเดอร์แมทท์เป็นเมืองเล็กๆ -นั่งรถไฟกลาเซียร์เอ็กซเพรส Glacier Express-ขึ้นรถไฟไปยังยอดเขากรอนเนอร์แกรต -เพื่อให้ท่านได้ถ่ายรูปกับยอดเขาแมทเธอร์ฮอร์น ( ยอดเขากรอนเนอร์แกรตเป็นจุดที่ถ่ายรูปเขาแมทเธอร์ฮอร์นสวยที่สุด)-ชมเมืองเซอร์แมทท์ -สู่เมืองทาซ-ขึ้นยอดเขาอลาลีนฮอร์นด้วยกระเช้าและต่อด้วยรถรางไต่เขาที่สูงที่สุดในโลก-ชมยอดเขาอลาลีนฮอร์น-ถ้ำน้ำแข็ง Ice Pavilion-หมู่บ้านกรีเมนซ์Grimentz-ชมเมืองหมู่บ้านกรีเมนซ์ -สู่ เมืองเวเวย์Vevey-อนุสาวรีย์ ชาลี แชปปลิ้นและ ประติมากรรมส้อม -สู่ กรุงเบิร์น-สู่ย่านมาร์คกาสเซ-สู่ ถนนครัมกาสเซ -ชมนาฬิกาไช้ท์กล็อคเค่น-วนอุทยานเบลาเซ่-สู่ เมืองอินเทอร์ลาเค่น-สู่เมืองหมู่บ้านอิเซล์ทวาลด์ISELTWALD-สู่เมืองลูเซิร์น-ชมอนุสาวรีย์สิงโตหิน -ชมทะเลสาบลูเซิร์น -สะพานไม้คาเปล -สู่ เมืองซุก-สู่เมืองสไตน์อัมไรน์STEIN AM RHEIN-เมืองเก่าจัตุรัสราธเฮาส์พลาซRATHAUSPLATZ-ชมเมืองสไตน์อัมไรน์-เมืองซูริค -ชมสะพานมุนสเตอร์-วิหารเฟรามุนสเตอร์ -อิสระให้ท่านได้เดินชมถนนบานโฮฟซตราสเซ่-สู่เมืองชาฟเฮาส์เซ่นนำคณะชมความสวยงามของน้ำตกไรน์
ให้ท่านได้ลิ้มลองเมนูฟองดูว์แบบต้นตำหรับ ที่ขึ้นชื่อของสวิส ทั้ง 3 ชนิด เริ่มต้นจากชีส //เนื้อสัตว์ และ ช็อคโกแลต

เริ่มต้น

143,999
แกรนด์สวิตเซอร์แลนด์ 9วัน 6คืน บิน QR ราคาเริ่มต้น 122,888.-

จำนวนวัน

9 วัน 6 คืน

สายการบิน

 Qatar Airways

โรงแรม

รหัสทัวร์

NTHD220338
มิลาน สู่ เมืองทิราโน่- นั่งรถไฟสายโรแมนติกเบอร์นิน่าเอกซ์เพรส -สู่ เมืองเซ็นต์มอร์ริทซ์ เมืองตากอากาศ-สู่ เมืองอันเดอร์แมทท์เป็นเมืองเล็กๆ ตามสไตล์เมืองสกีรีสอร์ท -นั่งรถไฟกลาเซียร์เอ็กซเพรส Glacier Express ผ่านชมภูมิประเทศที่งดงามของเทือกเขาแอลป์-สู่ “เซอร์แมทซ์” เมืองตากอากาศที่สวยงาม -ไปยังยอดเขากรอนเนอร์แกรต เพื่อให้ท่านได้ถ่ายรูปกับยอดเขาแมทเธอร์ฮอร์น -เที่ยวชมเมืองเซอร์แมทท์ -สู่ เมืองเวเวย์Vevey -สู่กรุงเบิร์นเมืองหลวงอันเก่าแก่ของสวิตเซอร์แลนด์-สู่ย่านมาร์คกาสเซย่านเมืองเก่า-สู่ ถนนครัมกาสเซ -ชมนาฬิกาไซ้ท์กล็อคเค่น-ขึ้นรถไฟ สายจุงเฟราบาห์-นั่งรถไฟชมวิวท่องเที่ยวธรรมชาติบนภูเขาสูงแห่งแอลป์ แล้วเปลี่ยนเป็นรถไฟสายภูเขาที่สถานีไคลน์ไชเด็ก-ชม ถํ้านํ้าแข็ง 1,000 ปี -ไม่ควรพลาดการส่งโปสการ์ดจากที่ทำการไปรษณีย์ที่สูงที่สุดในโลก-สู่หมู่บ้านอิเซล์ทวาลด์ISELTWALDเป็นหมู่บ้านเล็ก ๆ ริมทะเลสาบ -สู่เมืองลูเซิร์น-ชมอนุสาวรีย์สิงโต -ชมทะเลสาบลูเซิร์น -สะพานไม้คาเปล -สู่ เมืองซุก-ชม CLOCK TOWER ที่มีความสูง 52 เมตร -สู่ ซาฟเฮาส์เซ่น เมืองชายแดนเยอรมัน-สวิส-ชมความสวยงามของน้ำตกไรน์ -สู่เมืองซูริก-ชมสะพานมุนสเตอร์-วิหารโกรสมุนสเตอร์ -
มิลาน (อิตาลี)-ทิราโน่ – นั่งรถไฟ “เบอร์นิน่า เอกซ์เพรส” – เซ็นต์มอริทซ์ – เดินชมเมือง – ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง-อันเดอร์แมทซ์ – รถไฟกลาเซียเอกซ์เพรส GLACIER EXPRESS – เซอร์แมทซ์ZERMATT – เดินเที่ยวชมเมือง -ยอดเขากรอนเนอร์แกรต–ชมยอดเขาแมทเธอร์ฮอร์น–ทาสซ์–หมู่บ้านกรีเมนซ์-กรีเมนซ์–เวเวย์–เบิร์น–ย่านมาร์คกาสเซ –หอนาฬิกาเบิร์น –เมืองสเปียซ–ทะเลสาบธูน–อินเทอร์ลาเค่น-เลาเทอร์บรุนเน่น–พิชิตยอดเขาจุงเฟรา – สถานีรถไฟสูงที่สุดในยุโรป – ลานหิมะ – ถ้ำน้ำแข็ง 1,000 ปี-หมู่บ้านอิเซล์ทวาลด์– ลูเซิร์น-อนุสาวรีย์สิงโต – ทะเลสาบ ลูเซิร์น– สะพานไม้คาเปล–เมืองซุก – ซาร์ฟเฮาเซ่น –น้ำตกไรน์ – ซูริก – ชมเมือง-ซูริก–สะพานมุนสเตอร์–ถนนบานโฮฟซตราสเซ่
ลิ้มลองเมนูฟองดูว์แบบต้นตำหรับ ที่ขึ้นชื่อของสวิตเซอร์แลนด์ทั้ง3ชนิด เริ่มต้นจากชีส //เนื้อสัตว์ และ ช็อคโกแลต

เริ่มต้น

126,888
แกรนด์สวิตเซอร์แลนด์ 9วัน 6คืน ราคาเริ่มต้น 126,888.- บิน QR

จำนวนวัน

9 วัน 6 คืน

สายการบิน

 Qatar Airways

โรงแรม

รหัสทัวร์

NTHD210366
กรุงเทพฯ–มิลาน (อิตาลี)-ทิราโน่ – นั่งรถไฟ “เบอร์นิน่า เอกซ์เพรส” – เซ็นต์มอริทซ์ – เดินชมเมือง – ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง-อันเดอร์แมทซ์ – รถไฟกลาเซียเอกซ์เพรส GLACIER EXPRESS – เซอร์แมทซ์ZERMATT – เดินเที่ยวชมเมือง -ยอดเขากรอนเนอร์แกรต–ชมยอดเขาแมทเธอร์ฮอร์น–ทาสซ์–หมู่บ้านกรีเมนซ์-กรีเมนซ์–เวเวย์–เบิร์น–ย่านมาร์คกาสเซ –หอนาฬิกาเบิร์น –เมืองสเปียซ–ทะเลสาบธูน–อินเทอร์ลาเค่น-เลาเทอร์บรุนเน่น–พิชิตยอดเขาจุงเฟรา – สถานีรถไฟสูงที่สุดในยุโรป – ลานหิมะ – ถ้ำน้ำแข็ง 1,000 ปี- หมู่บ้านอิเซล์ทวาลด์– ลูเซิร์น-อนุสาวรีย์สิงโต – ทะเลสาบ ลูเซิร์น– สะพานไม้คาเปล–เมืองซุก – ซาร์ฟเฮาเซ่น –น้ำตกไรน์ – ซูริก – ชมเมือง-ซูริก–สะพานมุนสเตอร์–ถนนบานโฮฟซตราสเซ่– กรุงเทพฯ
มิลาน สู่ เมืองทิราโน่ -นั่งรถไฟสายโรแมนติกเบอร์นิน่าเอกซ์เพรส Bernina Express- เมืองเซ็นต์มอร์ริทซ์ เมืองตากอากาศ-สู่ เมืองอันเดอร์แมทท์-นั่งรถไฟกลาเซียร์เอ็กซเพรส Glacier Express-ชมยอดเขาที่ปกคลุมด้วยธารน้ำแข็งที่ผ่านใจกลางเทือกเขาแอลป์สู่ “เซอร์แมทซ์-ขึ้นรถไฟไปยังยอดเขากรอนเนอร์แกรต เพื่อให้ท่านได้ถ่ายรูปกับยอดเขาแมทเธอร์ฮอร์น -เที่ยวชมเมืองเซอร์แมทท์ -สู่ เมืองทาสซ์ ไปยังหมู่บ้านกรีเมนซ์Grimentz-อิสระให้ท่านได้ดื่มด่ำเดินชมบรรยากาศของหมู่บ้านบนภูเขาได้อย่างเต็มที่-สู่ เมืองเวเวย์Vevey-ถ่ายรูปกับ อนุสาวรีย์ ชาลี แชปปลิ้น และ ประติมากรรม ส้อม -สู่กรุงเบิร์น-สู่ย่านมาร์คกาสเซ-สู่ ถนนครัมกาสเซ -สู่ เมืองสเปียซSpiez-สู่เมืองเลาเทอร์บรุนเน่นเพื่อนำท่านขึ้นรถไฟ สายจุงเฟราบาห์-ชม ถํ้านํ้าแข็ง 1,000 ปี -สู่หมู่บ้านอิเซล์ทวาลด์ISELTWALD-สู่เมืองลูเซิร์น-ชมอนุสาวรีย์สิงโต - สะพานไม้คาเปล -ได้ช้อปปิ้งสินค้าขึ้นชื่อของประเทศสวิสเซอร์แลนด์นานาชนิด -สู่ เมืองซุก-ชม CLOCK TOWER -สู่ ซาฟเฮาส์เซ่น -ชมความสวยงามของน้ำตกไรน์ -เมืองซูริค นำท่านชมสะพานมุนสเตอร์-วิหารโกรสมุนสเตอร์ -อิสระให้ท่านได้เดินชมถนนบานโฮฟซตราสเซ่ เป็นถนนช้อปปิ้งโดยตลอดสองข้างทาง
ลิ้มลองเมนูฟองดูว์แบบต้นตำหรับ ที่ขึ้นชื่อของสวิตเซอร์แลนด์ทั้ง3ชนิด เริ่มต้นจากชีส //เนื้อสัตว์ และ ช็อคโกแลต

เริ่มต้น

126,888
สวิตเซอร์แลนด์ 8วัน 5คืน ราคาเริ่มต้น 91,888.- บิน QR

จำนวนวัน

8 วัน 5 คืน

สายการบิน

 Qatar Airways

โรงแรม

รหัสทัวร์

NTHD210209
เที่ยว เมืองเซ็นต์มอร์ริตซ์ เมืองตากอากาศและศูนย์กลางกีฬาสกีที่มีชื่อเสียงระดับโลก- เที่ยว เมืองอันเดอร์แมทท์เป็นเมืองเล็กๆในหุบเขาบรรยากาศในเมืองนั้นสวยงามเรียบง่ายตามสไตล์สวิส- เที่ยวเซอร์แมทซ์ เมืองตากอากาศที่สวยงาม - นั่งรถไฟชมวิวท่องเที่ยวธรรมชาติบนภูเขาสูงแห่งแอลป์ - เมืองกีสตัด เป็นเมืองสกีรีสอร์ทที่มีชื่อเสียงและแพงเป็นระดับต้นๆของโลก- เที่ยวเมืองลูเซิร์น เมืองเล็กๆอันแสนน่ารัก ชมสัญลักษณ์ประจำเมือง สะพานไม้ชาเปล และ สิงโตหินแกะสลัก
ซูริคซูริค–เซนต์ มอริตซ์-อันแดอร์แมทท์-อันเดอร์แมทซ์ – ลูเซิร์น–อนุสาวรีย์สิงโตหิน–สะพานไม้คาเปล–หมู่บ้านอิเซล์ทวาลด์–ทะสาบเบลาเซ่–อินเทอร์ลาเก้น-อินเทอร์ลาเก้น–เลาเทอร์บรุนเน่น–ขึ้นรถไฟ สายจุงเฟราบาห์เนน–ยอดเขาจุงเฟรา– เมืองกีสตัด-ทาสซ์–เซอร์แมทท์–เขาแมทเธอร์ฮอร์น–ทาสซ์-ทาสซ์–เมืองเวเวย์–ชาลี แชปปลิ้น–เบิร์น–ย่านมาร์คกาสเซ –ซุก–CLOCK TOWER–ซูริค-ซูริค–สะพานมุนสเตอร์–ถนนบานโฮฟซตราสเซ่
(ฟองดู ต้นตำหรับสวิตเซอร์แลนด์)

เริ่มต้น

91,888
เยอรมัน เชค ออสเตรีย สโลวาเกีย์ ฮังการี 9วัน 6คืน บินQR ราคาเริ่มต้น 77,777.-

จำนวนวัน

9 วัน 6 คืน

สายการบิน

 Qatar Airways

โรงแรม

รหัสทัวร์

NTHD220082
เข้าชมความสวยงามของ ปราสาทนอยชวานสไตน์ ต้นแบบของปราสาทเจ้าหญิงนิทราในดิสนีย์แลนด์- ขึ้นเขาซุกสปิตเซ่ (Zugspitze) ยอดเขาที่สูงที่สุดในเยอรมัน Top of Germany- เที่ยว เมืองฮัลล์ทัทท์ เมืองได้ชื่อว่าตั้งอยู่ริมทะเลสาบที่สวยที่สุดในโลก - เมืองมรดกโลก เชสกี้ครุมลอฟประเทศสาธารณรัฐเชค - ล่องแม่น้ำดานูบ แม่น้ำสายโรแมนติก มนต์เสน่ห์ไม่เสื่อมคลาย - เข้าชมภายในพระราชวังเชรินน์บรุนน์
มิวนิค-ปราสาทนอยชวานชไตน์–การ์มิช–พาร์เท่นเคียร์เช่น(เยอรมันนี)-การ์มิช-พาร์เท่นเคียร์เช่น–ยอดเขาซุกสปิตเซ่–มิวนิค–จัตุรัสมาเรียนพาซ(เยอรมันนี)-มิวนิค–ซาลส์เบิร์ก–สวนมิราเบล–บ้านโมสาร์ท–ทะเลสาบฮัลล์ทัทท์–เชสกี้ ครุมลอฟ(สาธารณรัฐเช็ก)-เชสกี้ครุมลอฟ–ปราค–มหาวิหารเซนต์วิตุส–สะพานชาลส์–หอนาฬิกาดาราศาสตร์–จัตุรัสเมืองเก่า(สาธารณรัฐเช็ก)-ปราค–บราติสลาว่า– เที่ยวชมเมืองบราติสลาว่า –บูดาเปสต์(ฮังการี)-บูดาเปสต์– ป้อมปราการฟิชเชอร์แมนบาสเตียน–ล่องแม่น้ำดานูบ– จัตุรัสวีรบุรุษ – ซิตาเดลล่า–ช้อปปิ้งถนน คาร์ทเนอร์–เวียนนา(ออสเตรีย)-เวียนนา–พระราชวังเชรินน์บรุนน์(ออสเตรีย)
พิเศษ !! เมนูขาหมูเยอรมัน + เบียร์ / ปลาเทร้า / เป็ดโบฮีเมี่ยน / ซุปกูราซ / ซี่โครงหมูย่างเวียนนา

เริ่มต้น

77,777
เยอรมัน ออสเตรีย สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส 8 วัน 5คืน เริ่มต้น 79,555.-

จำนวนวัน

8 วัน 5 คืน

สายการบิน

 Qatar Airways

โรงแรม

รหัสทัวร์

NTHD210244
เที่ยว เมืองฮัลล์ทัทท์ เมืองได้ชื่อว่าตั้งอยู่ริมทะเลสาบที่สวยที่สุดในโลก จนได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก - ถ่ายรูปกับ วังหลังคาทองคำ เป็นสัญลักษณ์สำคัญของเมืองอินส์บรุค- เข้าชมความสวยงามของ ปราสาทนอยชวานสไตน์ - พิชิตยอดเขาจุงเฟรา Top of Europeนั่งรถไฟชมวิวท่องเที่ยวธรรมชาติบนภูเขาสูง แห่งแอลป์- เข้าชม พระราชวังแวร์ซายส์มีไกด์ท้องถิ่นบรรยาย ในแต่ละห้อง ที่สำคัญเที่ยวแบบ VIP ไม่มีต่อคิว- ล่องเรือบาตามูซ ณ แม่น้ำแซน ชื่นชมความงามของทัศนียภาพของนครปารีส
มิวนิค-จัตุรัสมาเรียนพาซ–ซาลสเบิร์ก–สวนมิราเบล – บ้านโมสาร์ท (ออสเตรีย)-ฮัลล์ทัทท์–อินส์บรุค–วังหลังคาทองคำ–ฟุสเซ่น(เยอรมัน)-โฮเฮนชวานเกา –ปราสาทนอยชวานสไตน์–อินเทอร์ลาเค่น(สวิตเซอร์แลนด์)-พิชิตยอดเขาจุงเฟรา – สถานีรถไฟที่สูงที่สุดในยุโรป – ถ้ำน้ำแข็ง 1000ปี – สวิสสฟิงซ์–ดีจอง (ฝรั่งเศส)-ปารีส–แวร์ซายส์– ล่องเรือบาตามูซ–หอยเอสคาโก้ (ฝรั่งเศส)-ประตูชัย – หอไอเฟล– พีระมิตแก้ว พิพิธภัณฑ์ลูฟวร์–ช้อปปิ้งแกลลารี่ ลาฟาแยตต์
ฝรั่งเศส (เมนู หอยเอสคาโก้อบเนย

เริ่มต้น

79,555
แกรนด์เยอรมนี พิชิตยอดเขาซุกสปิตเซ่ 8วัน 5คืน ราคาเริ่มต้น 74,555.- บิน QR

จำนวนวัน

8 วัน 5 คืน

สายการบิน

 Qatar Airways

โรงแรม

รหัสทัวร์

NTHD220061
ประตูเมืองบรันเดนบูร์ก สัญลักษณ์แห่งความสามัคคีและสันติภาพ- โบสถ์ เดรสเดน เฟราเอ่นเคียร์เช่ เป็นหนึ่งในโบสถ์ที่สวยที่สุดในยุโรป- เมืองโรเธนเบิร์ก เมืองที่มีความน่ารักดุจเทพนิยาย- ขึ้นเขาซุกสปิตเซ่ (Zugspitze) ยอดเขาที่สูงที่สุดในเยอรมัน Top of Germany- เข้าชมความสวยงามของ ปราสาทนอยชวานสไตน์ ต้นแบบของปราสาทเจ้าหญิงนิทราในดิสนีย์แลนด์
เบอร์ลิน-ประตูบรันเดนบูร์ก–สภาไรซ์ทาค–ชาลี เชคพอยท์–พิพิธภัณฑ์เพอร์กามอน–เบอร์ลิน โดม–เดรสเดน-พระราชวังสวิงเงอร์–โบสถ์ เดรสเดน เฟราเอนเคียร์เช่–นูเรมเบิร์ก-โรเธนเบิร์ก–จัตุรัส MarktPlatz –อูล์ม–มหาวิหารอูล์มเมอร์ มือสเตอร์-อูล์ม–การ์มิช–พาร์เท่นเคียรเช่น–ยอดเขาซุกสปิตเซ่ (Zugspitze)-การ์มิชพาร์เทน–เคียร์เช่–ปราสาท นอยชวานชไตน์–มิวนิค–จัตุรัสมาเรียนพลาซ-มิวนิค–BMW Welt

เริ่มต้น

74,555
แกรนด์ฝรั่งเศส มหาวิหารมองต์แซงมิเชล 9วัน 6คืน ราคาเริ่มต้น 97,888.- บิน QR

จำนวนวัน

9 วัน 6 คืน

สายการบิน

 Qatar Airways

โรงแรม

รหัสทัวร์

NTHD210242
พระราชวังแวร์ซายส์ และพิพิธภัณฑ์ลูฟร์ -มหาวิหารมองต์แซงมิเชลมหาวิหารกลางน้ำสิ่งมหัศจรรย์แห่งฝรั่งเศส-เข้าชมปราสาทชอมบอร์ดเป็นปราสาทที่ใหญ่ที่สุดในลุ่มแม่น้ำลัวร์-เมืองอานน์ซีANNECY เมืองที่เรียกได้ว่าเป็นเวนิซในดินแดนฝรั่งเศส-วิหารเซอร์เกอเคอเป็นแลนด์มาร์กยอดนิยมของกรุงปารีส
ปารีส-ปารีส–พระราชวังแวร์ซายร์–มองต์แซงมิเชลมองต์แซงมิเชล–ฟัวเจียร์–ตูรส์-ตูรส์–ปราสาทเชอนองโซ–ปราสาทชอร์บอร์ด–มูแลง-มูแลง–อานน์ซี–ดิจอง-ดิจอง– รถไฟด่วน TGV–ปารีส–มองมาร์ต – ล่องแม่น้ำแซน–ดิวตี้ ฟรี-พิพิธภัณฑ์ลูฟร์–ประตูชัย–ถนนชองป์ เอลิเซ่–แกลอรี่ ลาฟาแยตต์-หอไอเฟิล (ชั้น 2)–ช้อปปิ้งOutlet ลา วาเลย์ La Vallee Village
ฝรั่งเศส (เมนู หอยเอสคาโก้อบเนย พร้อมจิบไวน์ฝรั่งเศส ตบท้ายด้วยของหวาน )

เริ่มต้น

97,888
เวียดนามกลาง เว้ ดานัง ฮอยอัน บานาฮิลล์ 4วัน 3คืน เริ่มต้นเพียง 12,888.- บิน VZ

จำนวนวัน

4 วัน 3 คืน

สายการบิน

 Thai Viet Jet Air

โรงแรม

รหัสทัวร์

NTHD220404
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – ท่าอากาศยานนานาชาติดานัง – เมืองเว้ – ร้าน OTOP – วัดเทียนมู่ – ตลาดดองบา - ล่องเรือมังกร แม่น้ำหอม -เว้ - พระราชวังไดโนย - เมืองดานัง - ร้านOTOP - บานาฮิลล์ - บานาฮิลล์ แฟนตาซี ปาร์ค – หมู่บ้านฝรั่งเศส – ชมโรงไวน์Debay Wine Cellar - สะพานทอง Golden Bridge - บานาฮิลล์ - เมืองฮอยอัน - ร้าน OTOP - หมู่บ้านกั๊มทาน นั่งเรือกระด้ง – ชมเมืองโบราณฮอยอัน – สะพานมังกร – สะพานแห่งความรัก-วัดหลินอึ๋ง - โบสถ์สีชมพู - ตลาดฮาน - ท่าอากาศยานนานาชาติดานัง – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ดานัง ประเทศเวียดนาม -สู่ เมืองเว้ เมืองมรดกโลก-แวะร้านOTOP ให้ท่านเลือกซื้อสินค้าประจำเมือง-สู่ วัดเทียนมู่-ช้อปปิ้ง ตลาดดองบา -ล่องเรือมังกร แม่น้ำหอม-สู่ พระราชวังไดโนย (Dai Noi) -สู่เมืองดานัง เป็นเมืองแห่งหาดทรายขาว-แวะร้านOTOP ให้ท่านเลือกซื้อสินค้าประจำเมือง-อิสระให้ท่านเล่นสวนสนุกขนาดใหญ่ บานาฮิลล์ แฟนตาซี ปาร์ค -ชม หมู่บ้านฝรั่งเศสและสวนดอกไม้แห่งความรัก -นั่งรถรางเพื่อไปชม โรงไวน์ Debay Wine Cellar -สู่ เมืองฮอยอัน แวะร้านOTOP -สู่ หมู่บ้านกั๊มทาน Cam Thanh Village หรือหมู่บ้านเรือกระด้ง -ชม เมืองโบราณฮอยอัน -สู่ สะพานมังกร Dragon Bridge สู่ สะพานมังกร Dragon Bridge -ถ่ายรูปกับ สะพานแห่งความรัก -ไหว้เจ้าแม่กวนอิม วัดหลินอึ๋ง (Linh Ứng) -ชม โบสถ์สีชมพู -ของฝากที่ ตลาดฮาน (Han Market)

เริ่มต้น

12,888
KOREA ซารังเฮโย 5 วัน 3 คืน ราคาเริ่มต้น 16,888.- บิน T"WAY เดินทาง พ.ค.-ก.ย.65

จำนวนวัน

5 วัน 4 คืน

สายการบิน

 T way Airlines

โรงแรม

รหัสทัวร์

NTHD220368
โซลทาวเวอร์ - ย่านฮงแด-สะพานแขวนมาจังโฮซู - เกาะนามิ - สวนสนุกเอเวอร์แลนด์-พระราชวังเคียงบกกุง-หมู่บ้านบุกชอนฮันอก-ศูนย์โสม-ศูนย์สมุนไพรบำรุงตับ–ศูนย์เวชสำอาง - ดิวตี้ฟรี - ตลาดเมียงดง-พิพิธภัณฑ์สาหร่าย-การทำข้าวห่อสาหร่าย-ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง - โรงงานเจียระไนพลอยอเมทิส-ซุปเปอร์มาร์เก็ต
สู่ท่าอากาศยานนานาชาติอินช็อน -สู่แลนด์มาร์คของกรุงโซลโซลทาวเวอร์Namsan Tower หรือ Seoul Tower-สู่ ย่านฮงแด (Hongdae)-สะพานแขวนมาจังโฮซู (Majang Lake Suspension Bridge)-สู่เกาะนามิ (Nami Island)ตั้งอยู่ในเมืองชุนชอน-สู่ สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ (Everland Theme Park)-ชม พระราชวังเคียงบกกุง (Gyeongbokgung Palace)-สู่ หมู่บ้านบุกชอนฮันอก (BukchonHanok Village)-ชมศูนย์โสม (Ginseng)-ไปยังศูนย์สมุนไพรบำรุงตับ (Hokenamu)-สู่ ศูนย์เวชสำอาง(Cosmetic Shop)-แวะ ดิวตี้ฟรี(Duty Free)ช้อปปิ้งแหล่งปลอดภาษี สินค้าแบรนด์เนม -ที่สุดของเกาหลี ตลาดเมียงดง หรือสยามสแควร์เกาหลี -สู่พิพิธภัณฑ์สาหร่าย (Seaweed Museum)-นำท่านเรียนรู้การทำข้าวห่อสาหร่าย (Kimpap)-ชม ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง (Red Pine)เป็นผลิตภัณฑ์ ที่สกัดจากน้ามันสน -ชม โรงงานเจียระไน พลอยอเมทิส(Amethyst Factory)-ช้อปปิ้งละลายเงินวอนที่ ณ ซุปเปอร์มาร์เก็ต(Super Market)

เริ่มต้น

16,888
บานาฮิลล์ สวรรค์แห่งเมืองดานัง 3วัน 2คืน เดินทาง เม.ย.-ต.ค.65 เริ่มต้น 9,999.- บินVZ (BT-VN87 VZ)

จำนวนวัน

3 วัน 2 คืน

สายการบิน

 Thai Viet Jet Air

โรงแรม

รหัสทัวร์

NTHD220301
สุวรรณภูมิกรุงเทพฯ •สนามบินดานัง•หมู่บ้านกั๊มทาน •นั่งเรือกระด้ง•เมืองโบราณฮอยอัน-บาน่าฮิลล์•สะพานมังกร• สะพานรัก• ร้านไม้ไผ่• ดานัง-วัดลินห์อึ๋ง•ช้อปปิ้งตลาดฮาน•สนามบินดานัง•กรุงเทพฯ
นั่งเรือกระด้ง หมู่บ้านกั๊มทาน • เมืองโบราณฮอยอัน • Old House of Tan Sky บ้านโบราณ • สะพานญี่ปุ่น • นั่งกระเช้าขึ้นสู่บานาฮิลล์ • สะพานสีทอง • สวนสนุก The Fantasy Park • Le Jardin d’ Amour สวนสไตล์ฝรั่งเศส • โรงเก็บไวน์ Debay Wine Cellar • สะพานมังกร • สะพานรัก • ร้านไม้ไผ่ • ดานัง • วัดลินห์อึ๋ง • ช้อปปิ้งตลาดฮาน

เริ่มต้น

9,999
เกาหลี สละโสด เช็คอิน เรลไบค์ ขึ้นบอลูนชมเมือง 6วัน 3คืน ราคาเริ่มต้น 17,777.- บิน T"WAY

จำนวนวัน

6 วัน 3 คืน

สายการบิน

 T way Airlines

โรงแรม

รหัสทัวร์

NTHD220378
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 21.00 น. ท่าอากาศยานอินชอน เกาหลีใต้ – ล่องเรือเกาะนามิ – เปิดประสบการณ์ ปั่นจักรยานบนรางรถไฟ( Rail Bike) ชมมรดกโลกป้อมปราการฮวาซอง -ขึ้นบอลลูนชมเมืองโบราณ - สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ - ย่านฮงแด - คาเฟ่แฮรี่พอตเตอร์ ศูนย์เวชชสำอางเกาหลี - หมู่บ้านโบราณฮุกชอน - ชมมรดกโลกพระราชวังชางด็อกกุง - ศูนย์สมุนไพรโสมเกาหลี- พิพิธภัณฑ์สาหร่าย - เรียนรู้การทำกิมจิ ใส่ชุดฮันบก -ทงแดมุน - คลองชองเกชอน – ดิวตี้ฟรี –ช้อปปิ้ง เมียงดง ศูนย์สุภาพน้ำมันสนเข็มแดง – ศูนย์สมุนไพรฮ้อกเก็คนามู -โซลทาวเวอร์ คล้องกุญแจคู่รัก- อินชอนไชน่าทาวน์ - หมู่บ้านเทพนยายซงโวลดง – ร้านละลายเงินวอน – ท่าอากาศยานอินชอน–ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
สู่ กรุงโซล -สู่ เกาะนามิตั้งอยู่กลางทะเลสาปชองเพียง -นำทุกท่านสัมผัสธรรมชาติและเปิดประสบการณ์-ปั่นจักรยานบนรางรถไฟคังชอนเรลไบท์ (Gangchon Rail Bike) - ชม ป้อมฮวาซอง (ถ่ายภาพด้านนอก)-ขึ้นบอลลูนชมเมืองโบราณสัมผัสการชมวิวที่ความสูง 150 เมตร -ตะลุยสวนสนุกเอเวอร์แลนด์ดินแดนมหัศจรรย์-ชมกิจกรรมและการแสดงต่างๆ ด้วยบัตรเข้าชมแบบไม่จำกัดจำนวนรอบช้อปปิ้งย่านฮงแด-พิเศษ!!! สำหรับสาวก HARRY POTTER ต้องห้ามพลาดดด!! คาเฟ่'943 King’s Crossเอาใจแฟนคลับแฮรี่พอตเตอร์-ศูนย์เวชสำอางค์จากนั้นนำท่านสู่ โบราณฮุกชอน-ชมมรดกโลกพระราชวังชางด็อกกุง-ศูนย์สมุนไพรโสมเกาหลี-พิพิธภัณฑ์สาหร่าย-เรียนรู้การทำกิมจิ พร้อมทั้งสวมชุดฮันบก เป็นชุดประจำชาติของเกาหลี-ย่านทงแดมุนเป็นแหล่งท่องเที่ยวชื่อดังใน โซล -คลองชองกเยชอน -อิสระช้อปปิ้ง... ดิวตี้ฟรีแหล่งช้อปปิ้งแหล่งปลอดภาษี สินค้าแบรนด์เนม-นำท่านช้อปปิ้งตลาดดังที่สุดของเกาหลี ตลาดเมียงดง-สู่ ศูนย์สมุนไพรน้ำมันสนเข็มแดง-ศูนย์สมุนไพรฮ็อกเก็ตนามูสมุนไพรเกรด A -สู่ หอคอย N’SEOUL TOWERย้อนรอยซีรีย์ดัง “ You Who Came From The Stars” (ยัยตัวร้ายกับนายต่างดาว) “ Boys Over Flowers หรือ F4 เกาหลี” -อินชอนไชน่าทาวน์ -หมู่บ้านเทพนยายซงโวลดง-อิสระชิอปปิ้งละลายเงินวอนที่ซุปเปอร์มาร์เก็ต

เริ่มต้น

17,777
เที่ยว น่านนคร 3วัน 2คืน ราคาเพียง 7,999.- บิน FD

จำนวนวัน

3 วัน 2 คืน

สายการบิน

 Thai AirAsia

โรงแรม

รหัสทัวร์

NTHD220502
สนามบินสุวรรณภูมิ–สนามบินเชียงใหม่–เฮืองฮังต่อ–วัดพระธาตุแช่แห้ง–วัดมิ่งเมือง–วัดพระธาตุช้างค้ำ–วัดภูมินทร์–พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่าน–ซุ้มลีลาวดี–โบราณสถานวัดน้อย–วัดพระธาตุเขาน้อย– ถนนคนเดินน่าน-เดอะวิว@กิ่วม่วง–ถนนหมายเลข 3–บ่อเกลือวินเธาว์–จุดชมวิวดอยภูคา 1715–โกโก้ วอลเล่ย์ คาเฟ่–วัดภูเก็ต-กาแฟไทลื้อ–ลำดวนผ้าทอ–ฟาร์มเห็ดบ้านหัวน้ำ–วัดศรีมงคล (วัดก๋ง)–คาเฟ่บ้านนาก๋างโต้ง–สนามบิน-น่านนคร–สนามบินดอนเมือง
เช็คอินจิบชากาแฟที่ เฮือนฮังต่อ กาแฟน่าน -สู่ พระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง พระธาตุประจำปีเกิด ปีเถาะ-สู่วัดมิ่งเมือง -วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร สร้างขึ้นโดยพญาภูเข่ง -สู่ วัดภูมินทร์ เดิมชื่อ "วัดพรหมมินทร์"-ถ่ายรูปกับภาพจิตรกรรมฝาผนังนี้ "กระซิบรักบันลือโลก" -ชม พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เป็นอาคารแบบยุโรปซึ่งเข้ามาในสมัยรัชกาลที่ 5 -ชม โบราณสถานวัดน้อย หรือ วัดน้อย -ถ่ายรูปกับ ซุ้มต้นลีลาวดีหรือต้นลั่นทม-สู่ วัดพระธาตุเขาน้อย องค์พระธาตุตั้งอยู่บนยอดดอยเขาน้อย -สู่ ถนนคนเดินเมืองน่าน หรือ ถนนคนเดินกาดข่วงเมืองน่าน -สู่ เดอะวิว@กิ่วม่วง เป็นคาเฟ่บนเชิงเขา -สู่ อำเภอปัว โดยใช้เส้นทางถนนหมายเลข 1256 -ถ่ายรูป ถนนหมายเลข 3-เดินทางถึง บ่อเกลือสินเธาว์โบราณ -ชม จุดชมวิวดอยภูคา 1715-เช็คอิน โกโก้ วอลเล่ คาเฟ่เป็นคาเฟ่ที่มีความพิเศษตรงนี้ทางร้านปลูกโกโก้เอง -สู่ วัดภูเก็ต หมายถึง วัดบ้านเก็ต-สู่ ร้านกาแฟบ้านไทลื้อร้านกาแฟชื่อดังของจังหวัดน่าน อยู่บริเวณใกล้ลำดวนผ้าทอ -สู่ ฟาร์มเห็ดบ้านหัวน้ำ เป็นโฮมสเตย์ ร้านอาหารที่โด่งดังในอำเภอปัว-สู่ วัดศรีมงคล (วัดก๋ง) เป็นวัดเก่าแก่ที่ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา-สู่บ้านนาก๋างโต้ง จุดเช็คอินสวย ๆ แห่งใหม่ของเมืองน่าน -

เริ่มต้น

7,999
ออสเตรเลีย ซิดนีย์ ล่องเรืออ่าวซิดนีย์ 5วัน 3คืน ราคาเริ่มต้น 49,777.- บิน SQ

จำนวนวัน

5 วัน 3 คืน

สายการบิน

 Singapore Airlines

โรงแรม

รหัสทัวร์

NTHD220195
สนามบินสุวรรณภูมิ – ท่าอากาศยานสิงคโปร์ชางงี ท่าอากาศยานคิงส์ฟอร์ดสมิธ ออสเตรเลีย – หาดบอนได – Sydney Tower – Opera House - สะพานฮาร์เบอร์ - ย่านเดอะร๊อคส์ - ล่องเรืออ่าวซิดนีย์ - ย่านไชน่าทาวน์ โคอาล่า ปาร์ค – ชมการตัดขนแกะ – หุบเขาสีน้ำเงิน – กระเช้าลอยฟ้า - นั่งรถรางที่ชันที่สุด - ย่านดาร์ลิ่งฮาร์เบอร์ สวนสนุกลูน่า พาร์ค ซิดนีย์ –ช้อปปิ้งควีนวิตตอเรียบิลดิ้ง ท่าอากาศยานคิงส์ฟอร์ดสมิธ ออสเตรเลีย – สนามบินสุวรรณภูมิ
ชม หาดบอนไดบีช (BONDI BEACH)เป็นหาดทรายสีทอง-สู่ Sydney Tower Eye-ไป ล่องเรือชมความงามของอ่าวซิดนีย์ -ผ่าน สะพานซิดนีย์ฮาเบอร์สัญลักษณ์หนึ่งของมหานครซิดนีย์ -ช้อปปิ้งย่านไชน่าทาวน์ เป็นแหล่งรวมร้านอาหารจีนและอาหารเอเชียนานาชนิด-สู่ สวนสัตว์ KOALA PARKเที่ยวชมสวนสัตว์สู่ วนอุทยานแห่งชาติบลูเม้าท์เท่นเจ้าของฉายาแกรนด์แคนยอนแห่งออสเตรเลีย -สู่ สถานีรถรางไฟฟ้า (KATOOMBA SCENIC RAILWAY)เพื่อนั่งรถรางไฟฟ้า-ดาร์ลิ่งฮาร์เบอร์ (Darling Harbour)เป็นแลนด์มาร์คของซิดนีย์-เที่ยวสวนสนุกลูน่า พาร์ค ซิดนีย์ -ช้อปปิ้งควีนวิกตอเรียบิลดิ้ง (Queen Victoria Building)สถานที่เที่ยวเก่าแก่ มีอายุมากกว่า 100 ปี

เริ่มต้น

49,777
ออสเตรเลีย ซิดนีย์ เช็คอิน นั่งรถ 4WD ตะลุยเนินทราย 5วัน 3คืน บิน SQ ราคาเริ่มต้น 49,777.-

จำนวนวัน

5 วัน 3 คืน

สายการบิน

 Singapore Airlines

โรงแรม

รหัสทัวร์

NTHD220102
สนามบินสุวรรณภูมิ – ท่าอากาศยานสิงคโปร์ชางงี ท่าอากาศยานคิงส์ฟอร์ดสมิธ ออสเตรเลีย – หาดบอนได – Sydney Tower – Opera House - สะพานฮาร์เบอร์ - ย่านเดอะร๊อคส์ - ล่องเรืออ่าวซิดนีย์ - ย่านไชน่าทาวน์ โคอาล่า ปาร์ค – ชมการตัดขนแกะ – หุบเขาสีน้ำเงิน – กระเช้าลอยฟ้า - นั่งรถรางที่ชันที่สุด - ย่านดาร์ลิ่งฮาร์เบอร์ พอร์ตสตีเฟ่น–นั่งรถ4WDตะลุยเนินทราย -มหาวิหารเซนต์แมรี่- ควีนวิคตอเรียบิลดิ้ง ท่าอากาศยานคิงส์ฟอร์ดสมิธ ออสเตรเลีย – สนามบินสุวรรณภูมิ
ชม หาดบอนไดบีช (BONDI BEACH)เป็นหาดทรายสีทอง-สู่ Sydney Tower Eye-นำท่านไป ล่องเรือชมความงามของอ่าวซิดนีย์ -ผ่าน สะพานซิดนีย์ฮาเบอร์สัญลักษณ์หนึ่งของมหานครซิดนีย์ -ช้อปปิ้งย่านไชน่าทาวน์ เป็นแหล่งรวมร้านอาหารจีนและอาหารเอเชียนานาชนิด -สู่ สวนสัตว์ KOALA PARKเที่ยวชมสวนสัตว์พื้นเมือง -สู่ วนอุทยานแห่งชาติบลูเม้าท์เท่นเจ้าของฉายาแกรนด์แคนยอนแห่งออสเตรเลีย-สู่ สถานีรถรางไฟฟ้า (KATOOMBA SCENIC RAILWAY)เพื่อนั่งรถรางไฟฟ้า-ไปยัง ดาร์ลิ่งฮาร์เบอร์ (Darling Harbour)เป็นแลนด์มาร์คของซิดนีย์-สัมผัสประสบการณ์อันตื่นเต้นกับการนั่งรถ 4 WD ผจญภัยตะลุยเนินทราย -สนุกสนานกับกับการเล่นกระดานเลื่อนบนเนินทราย -สนุกสนานกับการหาหอย PIPPIS ซึ่งเป็นหอยที่มีในออสเตรเลียเท่านั้น -ชม ควีนวิกตอเรียบิลดิ้ง (Queen Victoria Building)-อปปิ้งเซนเตอร์ประมาณ 4 ชั้นลอย

เริ่มต้น

49,777
ออสเตรเลีย ซิดนีย์ เช็คอิน ย่านเดอะร๊อคส์ 5วัน 3คืน บิน SQ ราคาเริ่มต้น 47,777.-

จำนวนวัน

5 วัน 3 คืน

สายการบิน

 Singapore Airlines

โรงแรม

รหัสทัวร์

NTHD210274
สนามบินสุวรรณภูมิ – ท่าอากาศยานสิงคโปร์ชางงี ท่าอากาศยานคิงส์ฟอร์ดสมิธ ออสเตรเลีย – หาดบอนได – Sydney Tower – Opera House - สะพานฮาร์เบอร์ - ย่านเดอะร๊อคส์ - ล่องเรืออ่าวซิดนีย์ - ย่านไชน่าทาวน์ โคอาล่า ปาร์ค – ชมการตัดขนแกะ – หุบเขาสีน้ำเงิน – กระเช้าลอยฟ้า - นั่งรถรางที่ชันที่สุด - ย่านดาร์ลิ่งฮาร์เบอร์ อิสระช้อปปิ้งเต็มวัน ไกด์แนะนำ : สวนสนุกลูน่า พาร์ค ซิดนีย์ – ควีนวิตตอเรียบิลดิ้ง – ฮาเบอร์ทาวน์ เอาร์ทเล็ต ท่าอากาศยานคิงส์ฟอร์ดสมิธ ออสเตรเลีย – สนามบินสุวรรณภูมิ
ชม หาดบอนไดบีช (BONDI BEACH)เป็นหาดทรายสีทอง-สู่ Sydney Tower Eyeถือว่าเป็นอีกหนึ่งจุดที่เที่ยวซิดนีย์-ไป ล่องเรือชมความงามของอ่าวซิดนีย์-ผ่าน สะพานซิดนีย์ฮาเบอร์สัญลักษณ์หนึ่งของมหานครซิดนีย์ -ช้อปปิ้งย่านไชน่าทาวน์ เป็นแหล่งรวมร้านอาหารจีนและอาหารเอเชียนานาชนิด-สู่ สวนสัตว์ KOALA PARKเที่ยวชมสวนสัตว์พื้นเมือง -ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก ตามอัธยาศัย พร้อมชมการสาธิตการตัดขนแกะ -สู่ วนอุทยานแห่งชาติบลูเม้าท์เท่นเจ้าของฉายาแกรนด์แคนยอนแห่งออสเตรเลีย -สู่ สถานีรถรางไฟฟ้า (KATOOMBA SCENIC RAILWAY)เพื่อนั่งรถรางไฟฟ้า-ขึ้นกระเช้าลอยฟ้าเพื่อชมความงดงามของทิวทัศน์-ยัง ดาร์ลิ่งฮาร์เบอร์ (Darling Harbour)เป็นแลนด์มาร์คของซิดนีย์-เที่ยวสวนสนุกลูน่า พาร์ค ซิดนีย์ ของซิดนีย์ -ช้อปปิ้งควีนวิกตอเรียบิลดิ้ง (Queen Victoria Building)สถานที่เที่ยวเก่าแก่ มีอายุมากกว่า 100 ปี -มีช้อปปิ้งเซนเตอร์ประมาณ 4 ชั้นลอย -2 ชั้นใต้ดินช้อบปิ้งที่ ฮาร์เบอร์ทาวน์ เอ้าท์เล็ทท่านสามารถเลือกซื้อสินค้า แบรนด์แนมหลากหลายยี่ห้อ

เริ่มต้น

47,777
SWITZERLAND พิชิต 2 ยอดเขา จุงเฟรา แมทเทอฮอร์น 8วัน 5คืน บิน EK ราคาเริ่มต้น 89,999.-

จำนวนวัน

8 วัน 5 คืน

สายการบิน

 Emirates Airlines

โรงแรม

รหัสทัวร์

NTHD220442
นั่งรถไฟสายโรแมนติก GLACIER EXPRESS -พิชิต 2 ยอดเขา จุงเฟรา แมทเทอฮอร์น-น้ำตกไรน์-นาฬิกาดาราสาสตร์-เจนีวา-น้ำพุแห่งเจนีวา -โลซานน์-เมืองมองเทรอซ์•แทซ• เซอร์แมท
ซูริค•ชไตน์อัมไรน์ •ชาฟฟ์เฮาเซิน•น้ำตกไรน์• ซูริค-ซูริค • เบิร์น •อาสนวิหารแห่งกรุงเบิร์น• บ่อหมี•ย่านมาร์คกาสเซ•นาฬิกาดาราสาสตร์•เจนีวา •นาฬิกาดอกไม้•Monument Nationalน้ำพุแห่งเจนีวา •โลซานน์-โลซาน • มองเทรอซ์•แทซ• เซอร์แมท • Matterhorn Glacier Paradise•อิสระเดินเล่นเมืองเซอร์แมท-เซอร์แมท •นั่งรถกลาเซียร์ เอ็กซ์เพรส•อันเดอร์แมท •ทะเลสาบเบลาเซ•อินเทอลาเก้นท์-อินเทอลาเก้น•ใหม่!! พิชิตยอดเขาจุงฟราวด้วย Eiger Express•นั่งรถไฟไต่เขาสู่ เลาเทอร์บรุนเนน• ลูเซิร์น•ซูริค
พิเศษเมนูสวิสชีสฟองดู

เริ่มต้น

89,999
SWITZERLAND พิชิต 2ยอดเขา จุงเฟรา กลาเซียร์ 7วัน 4คืน ราคาเริ่มต้น 75,999.- บิน EK

จำนวนวัน

7 วัน 4 คืน

สายการบิน

 Emirates Airlines

โรงแรม

รหัสทัวร์

NTHD210238
พิชิต 2 ยอดเขา จุงเฟรา กลาเซียร์ 3000 -โลซานน์• อาสนวิหารโลซานน์-ขึ้นกระเช้า Eiger Express-เซอร์แมท • อิสระเดินเล่นเมืองเซอร์แมท • อินเทอลาเก้นท์-เดินสะพาน Peakwalk สุดอลังการ
ซูริค• ซูริคเบิร์น •อาสนวิหารแห่งกรุงเบิร์น• บ่อหมี •ย่านมาร์คกาสเซ•นาฬิกาดาราสาสตร์• ลูลี่ -กลาเซียร์ 3000• มองเทรอซ์•ปราสาทชิลยอง• โลซานน์• อาสนวิหารโลซานน์•ศาลาไทย• ลูลี่-ทาซ • เซอร์แมท • อิสระเดินเล่นเมืองเซอร์แมท • อินเทอลาเก้นท์-อินเทอลาเก้น•ใหม่!! พิชิตยอดเขาจุงฟราวด้วย Eiger Express•นั่งรถไฟไต่เขาสู่ เลาเทอร์บรุนเนน• ลูเซิร์น-ลูเซิร์น• ซูริค
พิเศษ สวิสชีสฟองดู

เริ่มต้น

75,999
เดนมาร์ก-นอร์เวย์-สวีเดน-ฟินแลนด์ 10 วัน 8 คืน ราคาเริ่มต้น 107,500.- บิน AY

จำนวนวัน

10 วัน 8 คืน

สายการบิน

 Finnair

โรงแรม

รหัสทัวร์

NTHD220439
ล่องเรือสำราญ DFDS และล่องเรือ Tallink Silja Line -ล่องเรือชมฟยอร์ด, นั่งรถไฟสายโรแมนติกฟลัมส์บานา-เดินเล่นย่านท่าเรือ Nyhavn ช้อปปิ้งถนนสตรอยก์ที่มีชื่อเสียงและเก่าแก่-สต็อคโฮล์ม-พิพิธภัณฑ์เรือวาซา-โคเปนเฮเก้น-เงือกน้อยลิตเติ้ลเมอร์เมด-ท่าเรือนูฮาวน์-จัตุรัสอมาเลียนบอร์ก-ถนนสตรอยก์
โคเปนเฮเก้น-เงือกน้อยลิตเติ้ลเมอร์เมด-ท่าเรือนูฮาวน์-จัตุรัสอมาเลียนบอร์ก-ถนนสตรอยก์-มัลโม่ (สวีเดน)-ล่องเรือสำราญ DFDS-ออสโล (นอร์เวย์)-กอล-เบอร์เก้น-เกโล-ออสโล-คาร์ลสตัด (สวีเดน) -สต็อคโฮล์ม-พิพิธภัณฑ์เรือวาซา-ล่องเรือ Tallink Silja Line

เริ่มต้น

107,500
เวียดนามใต้ โฮจิมินห์ ดาลัท มุยเน่ 4วัน 3คืน ราคาเริ่มต้น 11,999.- บิน FD

จำนวนวัน

4 วัน 3 คืน

สายการบิน

 Thai AirAsia

โรงแรม

รหัสทัวร์

NTHD220394
กรุงเทพ-นครโฮจิมินห์-เมืองดาลัด-น้ำตกดาตันลา-ดาลัด ไนท์มาร์เก็ต-นั่งกระเช้าไฟฟ้า-วัดติ๊กกลาม-บ้านเพี้ยน-สวนดอกไม้เมืองหนาวพระราชวังฤดูร้อน-ทะเลทรายขาว-ทะเลทรายแดง-ลำธารนางฟ้าเมืองมุยเน่-มุยเน่-โฮจิมินห์-โบสถ์นอร์ทเทอดาม-ไปรษณีย์กลาง-วัดเทียนหาว ทำเนียบอิสรภาพ-ตลาดเบ๋นถั่นล่องแม่น้ำไซง่อน-โฮจิมินห์-ท่าอากาศยาน TAN SON NHAT-กรุงเทพ(ดอนเมือง)
นครโฮจิมินห์ ประเทศเวียดนาม-เมืองดาลัทเป็นเมืองตากอากาศ-นั่งรถราง Roller Coaster ผ่านผืนป่า-สัมผัสกับความสวยงามของน้ำตกดาทันลา ThacDatanla-สู่ สถานีกระเช้าไฟฟ้า เคเบิลคาร์กระเช้าไฟฟ้า-ชมวัดติ๊กกลาม-ชม บ้านเพี้ยน (Crazy House) -ชม สวนดอกไม้เมืองหนาว-ชมพระราชวังฤดูร้อน-สู่เมืองมุยเน่ในจังหวัดฟานเทียต-สัมผัสอากาศบริสุทธิ์ณ ท่าเรือมุยเน่-สู่ ทะเลทรายขาว-ชม“แกรนด์แคนย่อนแห่งเวียดนาม”ลำธาร FAIRY STREAM-สู่เมืองโฮจิมินห์เมืองศูนย์กลางเศรฐกิจ-สู่ โบสถ์นอร์ทเทอดามโบสถ์แห่งนี้ถือเป็นสถาปัตยกรรมตะวันตก-นำท่านชม ไปรษณีย์กลาง-เดินทางผ่านย่านไชน่าทาวน์ ชมชีวิตความเป็นอยู่ของชาวจีนในเวียดนาม -ชม วัดเทียนหาว วัดจีน-ชมทำเนียบอิสรภาพ-สู่ ตลาดเบ๋นถั่น

เริ่มต้น

13,999
เวียดนามกลาง ดานัง ฮอยอัน เว้ พักบาน่าอิลล์ 4วัน 3คืน ราคาเริ่มต้น 12,899.- บิน VZ

จำนวนวัน

4 วัน 3 คืน

สายการบิน

 Thai Viet Jet Air

โรงแรม

รหัสทัวร์

NTHD220261
กรุงเทพ –ดานัง – เว้ – วัดเทียนมู่ – ตลาดดองบา – ล่องเรือมังกรชมแม่น้ำหอม-พระราชวังไดโน้ย –นั่งซิโคล่ชมเมืองเว้ - ร้านเยื้อไผ่ – บาน่าฮิลล์ – สะพานมือ – สวนสนุก-บาน่าฮิลล์ - หาดหมีเคว – ล่องเรือกระด้ง - ฮอยอัน – สะพานแห่งความรัก – รูปปั้นปลามังกร สะพานมังกรพ่นไฟ-วัดหลิงอิ๋ง - ตลาดฮาน – สนามบินดานัง – สนามบินสุวรรณภูมิ
สู่เมืองเว้ -ชม Tam Giang เป็นทะเลสาบน้ำกร่อย-สู่ วัดเทียนมู๋-ไปละลายทรัพย์ที่ ตลาดดองบา เป็นตลาดที่รวบรวมสินค้ามากมาย-ล่องเรือมังกรชมแม่น้ำหอม ชมการแสดงพื้นเมือง-ชม พระราชวังไดโน้ย พระราชวังโบราณแห่งสุดท้ายของเวียดนาม-พิเศษ!! นำท่านนั่งรถสามล้อซิโคล่ (Cyclo) ชมเมืองเว้ ซึ่งเป็นจุดเด่นและเอกลักษณ์ของเวียดนาม-เยือนภูเขา บานาฮิลล์ เพลิดเพลินกับการนั่งกระเช้าที่ยาวที่สุด-นั่งรถไฟไต่เขา ที่มีที่เดียวในประเทศเวียดนาม-ชม สวนดอกไม้แห่งความรัก Le Jardin D’Amour -ชมพระยูไลองค์ใหญ่ ณ วัดลิงอื๋งแห่งบานาฮิวล์ -สะพานสีทองหรือสะพานมือยก -หาดหมีเคว (My Khe Beach)-ชม ภูเขาหินอ่อน Marble Mountains -ชม หมู่บ้านหินแกะสลักอ่อน -หมู่บ้านกั๊มทาน -กิจกรรม นั่งเรือกระด้ง -สู่ เมืองฮอยอัน -ชม สะพานญี่ปุ่น -ชม พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์วัดกวนอู ศาลเจ้า ชุมชนชาวจีน และบ้านโบราณ-ชม สะพานแห่งความรัก -ชม รูปปั้นปลามังกร -สะพานมังกรไฟ-เจ้าแม่กวนอิม ณ วัดหลิงอิ๋ง -ละลายทรัพย์ที่ ตลาดฮาน

เริ่มต้น

12,899
เวียดนามเหนือ ฮานอย ฮาลอง 4วัน 3คืน ราคาเริ่มต้น 12,999.- บิน FD

จำนวนวัน

4 วัน 3 คืน

สายการบิน

 Thai AirAsia

โรงแรม

รหัสทัวร์

NTHD220159
กรุงเทพ-ฮานอย-เมืองห่านาม-ล่องเรือจิบชาเวียดนาม ชมวัดตามจุ๊ก-เมืองฮาลอง-ตลาดฮาลองไนท์มาร์เก็ต-เมืองฮาลองเบย์-ล่องเรือชมทัศนียภาพรอบอ่าวฮาลองเบย์-ถ้ำนางฟ้า-เมืองฮานอย-สุสานประธานาธิบดีโฮจิมินห์-ทำเนียบประธานาธิบดี-บ้านพักลุงโฮ-วัดเจดีย์เสาเดียว-ทะเลสาบตะวันตก-เจดีย์เฉินก๊วก-ทะเลสาบคืนดาบ-วัดหงอกเซิน-ถนน 36 สาย-กรุงเทพ สนามบินดอนเมือง-
สู๋เมืองห่านาม-ล่องเรือชมวัดตามจุ๊ก(บริการของหวาน,ผลไม้,น้ำชาเวียดนามบนเรือ)-สู่เมืองฮาลองนำท่านเลือกชมและเลือกซื้อของฝากณร้านOTOP -ท่านช้อปปิ้งที่ตลาดกลางคืนอ่าวฮาลอง -สู่ท่าเรือเพื่อล่องเรือชมความงามตามธรรมชาติที่สรรค์สร้าง-อ่าวฮาลอง-ชมถ้ำนางฟ้าชมหินงอกหินย้อยมากมาย-สู่ กรุงฮานอย เมืองหลวงของเวียดนาม-ชมรอบเมืองฮานอย -ไปยังสุสานประธานาธิบดีโฮจิมินห์-ชมทำเนียบประธานาธิบดีและบ้านพักลุงโฮเป็นสถานที่สองเเห่งที่ตั้งอยู่ติดกัน ชม วัดเจดีย์เสาเดียวที่มีอายุกว่า 400 ปี-สู่ ทะเลสาบตะวันตก ( WEST LAKE )-ชม เจดีย์เฉินก๊วก-ชม ทะเลสาบคืนดาบ ซึ่งเป็นทะเลสาบใจกลางกรุงฮานอย -ชมวัดหงอกเซิน -อิสระช้อบปิ้ง ถนน 36 สาย

เริ่มต้น

13,999
เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา ฟานซิปัน ชมวิวแบบพาโนรามา 4วัน 3คืน ราคาเริ่มต้น 13,999.- บิน FD

จำนวนวัน

4 วัน 3 คืน

สายการบิน

 Thai AirAsia

โรงแรม

รหัสทัวร์

NTHD220260
กรุงเทพ-ฮานอย-เมืองฮานอย-สุสานประธานาธิบดีโฮจิมินห์-ทำเนียบประธานาธิบดี บ้านพักลุงโฮ-วัดเจดีย์เสาเดียว-เจดีย์เฉินก๊วก-เมืองซาปา-เมืองซาปา-หมู่บ้านชาวเขา กั๊ตกั๊ต-นั่งรถรางเมืองซาปา-นั่งกระเช้าไฟฟ้า ขึ้นสู่ยอดเขาฟานซิปัน-น้ำตกซิลเวอร์-ถนนคนเดินซาปา-เมืองซาปา-เมืองฮานอย-ทะเลสาบคืนดาบ-วัดหงอกเซิน-ถนน 36 สายสนามบินนอยไบ เมืองฮานอย-กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
กรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม -ไปยังสุสานประธานาธิบดีโฮจิมินห์-ชมทำเนียบประธานาธิบดีและบ้านพักลุงโฮ-ชม วัดเจดีย์เสาเดียวที่มีอายุกว่า 400 ปี -สู่ ทะเลสาบตะวันตก ( WEST LAKE )เป็นทะเลสาบน้ำจืด-ชม เจดีย์เฉินก๊วก-ชม หมู่บ้านชาวเขา กั๊ตกั๊ตหรือ CAT CAT VILLAGE-ชม น้ำตกซิลเวอร์(Silver Waterfall)-นั่งรถรางเมืองซาปาจากสถานีซาปาสู่สถานีกระเช้า เพื่อขึ้นยอดเขาฟานซีปัน-นั่งกระเช้าไฟฟ้าเพื่อขึ้นสู่ยอดเขาฟานซิปัน-ชม ถนนคนเดินซาปา ซึ่งมากมายไปด้วยชาวเขาเผ่า-เมืองฮานอย-ชมบรรยากาศธรรมชาติทั้ง 2 ข้างทางและวิถีชีวิตของชาวเวียดนาม-ชม ทะเลสาบคืนดาบ -ชมวัดหงอกเซิน -อิสระช้อบปิ้ง ถนน 36 สาย

เริ่มต้น

13,999
เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา ฟานซิปัน สะพานแก้ว 4วัน 3คืน ราคาเริ่มต้น 14,999.- บิน FD

จำนวนวัน

4 วัน 3 คืน

สายการบิน

 Thai AirAsia

โรงแรม

รหัสทัวร์

NTHD220259
กรุงเทพ-ฮานอย-เมืองฮานอย-สุสานประธานาธิบดีโฮจิมินห์-ทำเนียบประธานาธิบดี บ้านพักลุงโฮ-วัดเจดีย์เสาเดียว-เจดีย์เฉินก๊วก-เมืองซาปา-ซาปา-สะพานแก้วมังกรเมฆ-ฟานซีปัน-น้ำตกซิลเวอร์-เมืองซาปา-เมืองฮานอย-ทะเลสาบคืนดาบ-วัดหงอกเซิน-ถนน 36 สาย สนามบินนอยไบ เมืองฮานอย-กรุงเทพฯไปยังสุสานประธานาธิบดีโฮจิมินห์-
สู่ เมืองฮานอย -ชมทำเนียบประธานาธิบดีและบ้านพักลุงโฮ-ชม วัดเจดีย์เสาเดียวที่มีอายุกว่า 400 ปี -สู่ ทะเลสาบตะวันตก ( WEST LAKE )-ชม เจดีย์เฉินก๊วก-สู่ เมืองซาปา สะพานแก้ว”โหร่งมัย” (มังกรเมฆ)(ราคาทัวร์รวมค่าเข้าชม)-เทือกเขาหว่างเลียนเซิน-นั่งรถรางเมืองซาปาจากสถานีซาปาสู่สถานีกระเช้า เพื่อขึ้นยอดเขาฟานซีปัน-ชม น้ำตกซิลเวอร์(Silver Waterfall)-สู่ เมืองฮานอย -ชม ทะเลสาบคืนดาบ -ชมวัดหงอกเซิน-อิสระช้อบปิ้ง ถนน 36 สาย

เริ่มต้น

15,999
SYDNEY ซิดนีย์ บลูเม้าท์เท่นส์ พอร์ต สตีเฟ่นส์ 5วัน 3คืน ราคาเริ่มต้น 58,900.- บิน QF

จำนวนวัน

5 วัน 3 คืน

สายการบิน

 Qantas

โรงแรม

รหัสทัวร์

NTHD210280
ล่องเรือชมอ่าวซิดนีย์-อุทยานแห่งชาติบลูเมาท์เท่น-สตีเฟ่นส์ นั่งรถ 4 WD ตะลุยเนินทราย-สวนสัตว์พื้นเมือง -ชมนครซิดนีย์ -ล่องเรือสำราญชมปลาโลมา
ซิดนีย์ – อุทยานแห่งชาติบลูเม้าท์เท่นส์-สวนสัตว์พื้นเมือง - ซิดนีย์-พอร์ต สตีเฟ่นส์ นั่งรถ 4 WD ตะลุยบนเนินทราย - ล่องเรือสำราญชมปลาโลมา-ซิดนีย์ – ชมนครซิดนีย์ - ล่องเรือชมอ่าวซิดนีย์
พิเศษ อาหารไทย 1 มื้อ
ก.ค. - 65
ส.ค. - 65
ก.ย. - 65

เริ่มต้น

58,900
Vietnam HANOI SAPA FANSIPAN 4D 3N บินVJ ราคาเริ่มต้น 14,888.-

จำนวนวัน

4 วัน 3 คืน

สายการบิน

 Vietjet Air

โรงแรม

รหัสทัวร์

NTHD210180
กรุงเทพฯ(สุวรรณภูมิ) – ท่าอากาศยานนอยไบเมืองฮานอย–ถนน 36 สาย-เมืองซาปา–หมู่บ้านชาวเขากั๊ตกั๊ต –ถนนคนเดินซาปา -นั่งรถรางเมืองซาปา – นั่งกระเช้าขึ้นยอดเขาฟานซีปัน– น้ำตกสีเงิน – เมืองลาวไก – ตลาดก๊กเลี๊ยว–เมืองฮานอย-ทะเลสาบคืนดาบ –วัดหงอกเซิน–ท่าอากาศยานนอยไบ– กรุงเทพฯ(ดอนเมือง)
นอยไบ เมืองฮานอย -อิสระช้อบปิ้งถนน 36 สาย-สู่ เมืองซาปาเป็นเมืองเล็กๆ-ชม หมู่บ้านชาวเขา กั๊ตกั๊ตหรือ CAT CAT VILLAGE -ชม ถนนคนเดินซาปา-นั่งรถรางเมืองซาปา-นั่งกระเช้าไฟฟ้าเพื่อขึ้นสู่ยอดเขาฟานซิปัน-ชม น้ำตก SILVER WATER FALLน้ำตกสีเงิน-สู่ เมืองลาวไก-สู่ ตลาดก๊กเลี๊ยว(COC LEU MARKET) -สู่ เมืองฮานอย-ทะเลสาบคืนดาบข้ามสะพานแสงอาทิตย์ -ไปชม วัดหงอกเซิน -

เริ่มต้น

14,888
ฝรั่งเศส เบลเยี่ยม เยอรมัน เนเธอร์แลนด์ 8วัน 5คืน ราคาเริ่มต้น 57,900.- บิน EK

จำนวนวัน

8 วัน 5 คืน

สายการบิน

 Emirates Airlines

โรงแรม

รหัสทัวร์

NTHD220505
ปารีส - ล่องเรือแม่น้ำแซนน์ - หอไอเฟล - บรัสเซล - โคโลญจน์ - Shopping Outlet หมู่บ้านกีร์ธอร์น(ไร้ถนน) - หมู่บ้านกังหันลม (ซานสคาน) อัมสเตอร์ดัม - ล่องเรือหลังคากระจก - โรงงานเจียระไนเพชรที่มีชื่อเสียง - โวเลนดัม
ปารีส- ปารีส - บรัสเซล (เบลเยี่ยม)- บรัสเซล - OUTLET - โคโลญจน์ (เยอรมนี)- โคโลญจน์ - หมู่บ้านกีรย์ธอร์น - อัมสเตอร์ดัม(เนเธอร์แลนด์)- อัมสเตอร์ดัม -หมู่บ้านโวเลดัม

เริ่มต้น

57,900
 FRANCE SWISS ITALY 8วัน 5คืน ราคาเริ่มต้น 66,900.- บิน EK

จำนวนวัน

8 วัน 5 คืน

สายการบิน

 Emirates Airlines

โรงแรม

รหัสทัวร์

NTHD220103
นั่งรถไฟ Bernina Express เที่ยวชมยอดเขา Titlis ปารีส ล่องเรือบาโตมุช ช้อปปิ้ง La Valle Village Outlet เมืองแรงส์ แคว้นอัลซาล ลูเซิร์น เซ็นต์มอริช โคโม่ มิลาน
กรุงเทพ-สนามบินสุวรรณภูมิ สนามบินดูไบ-ปารีส-หอไอเฟล-ประตูชัย-ล่องเรือบาโตมุช La Vallee Village Outlet-เมืองแรงส์-มหาวิหารประจำแรงส์ แคว้นอัลซาส-สตราสบูร์ก-จัตุรัสเกลแบร์-เมืองกอลมาร์ ยอดเขาทิตลิส-TITLIS CLIFF WALK-เมืองลูเซิร์น เซนต์มอริตส์-รถไฟสายโรแมนติค BERNINA EXPRESS-เมืองทิราโน่ กรุงมิลาน-ปิอาซซ่า เดล ดูโอโม่-สนามบินเมืองมิลาน สนามบินดูไบ-กรุงเทพ-สนามบินสุวรรณภูมิ
หอยเอสคาโก้ และ สวิสฟองดูว์
ก.ค. - 65
ส.ค. - 65

เริ่มต้น

66,900
MONO SWISS 7วัน 4คืน ราคาเริ่มต้น 73,900.- บิน EK

จำนวนวัน

7 วัน 4 คืน

สายการบิน

 Emirates Airlines

โรงแรม

รหัสทัวร์

NTHD220317
เจนีวา-น้ำพุเจดโด-นาฬิกาดอกไม้ ยอดเขากลาเซียร์ 3000-เมืองแทสช์-เมืองเซอร์แมท เมืองอันเดอร์แมท-เมืองแองเกลเบิร์ก เมืองลูเซิร์น-สะพานไม้ชาเปล ซูก-เมืองซูริค-จัตุรัสปาราเดพลาทซ์
ดูไบ-เจนีวา-น้ำพุเจดโด-นาฬิกาดอกไม้ ยอดเขากลาเซียร์ 3000-เมืองแทสช์-เมืองเซอร์แมท รถไฟกลาเซียเอ็กซ์เพลส-เมืองอันเดอร์แมท เมืองแองเกลเบิร์ก ยอดเขาสแตนเซอร์ฮอร์น-เมืองลูเซิร์น-สะพานไม้ชาเปล เมืองซูก-เมืองซูริค-จัตุรัสปาราเดพลาทซ์-สนามบิน
อาหารไทย และ สวิสฟองดูว์
ก.ค. - 65
ส.ค. - 65

เริ่มต้น

73,990
สวิตเซอร์แลนด์ อิตาลี 7วัน 4คืน ราคา 69,900.- บิน EK

จำนวนวัน

7 วัน 6 คืน

สายการบิน

 Emirates Airlines

โรงแรม

รหัสทัวร์

NTHD220239
ขึ้นยอดเขาจุงเฟรา รถไฟ BERNINA EXPRESS-เมืองอินเตอร์ลาเก้น - เมืองลูเซิร์น-เมืองเซนต์มอริตส์-BERNINA EXPRESS-เมืองโคโม่-ล่องเรือทะเลสาบโคโม่-หมู่บ้านเบลาจิโอ้SERRAVALLE DESIGNER OUTLET-กรุงมิลาน-ปิอาซซ่า เดล ดูโอโม่
ดูไบ-ซูริค-หมู่บ้าน ISELTWALD-เมืองอินเตอร์ลาเก้น ยอดเขาจุงเฟรา-EIGER EXPRESS-เมืองลูเซิร์น เมืองเซนต์มอริตส์-BERNINA EXPRESS-เมืองโคโม่ ล่องเรือทะเลสาบโคโม่-หมู่บ้านเบลาจิโอ้SERRAVALLE DESIGNER OUTLET กรุงมิลาน-ปิอาซซ่า เดล ดูโอโม่-สนามบิน
สวิสฟองดูว์
ก.ค. - 65

เริ่มต้น

69,900
SINGAPORE โอ้โหวว โก้จริงๆ 3วัน 2คืน ราคาเริ่มต้น 11,999.- บิน TR

จำนวนวัน

3 วัน 2 คืน

สายการบิน

 Scoot Airlines

โรงแรม

รหัสทัวร์

NTHD220517
เมอร์ไลอ้อน (MERLION PARK)-ชม MARINA BAY SAND-เช็คอินอุโมงค์ต้นไม้ (TREE TUNNEL AT FORT CANNING PARK)- น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง -สวนสนุกยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ
เมอร์ไลอ้อน – MARINA BAY SAND– สะพานเกลียวHELIX–GARDEN BY THE BAY FREE DAY อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย อุโมงค์ต้นไม้ –วัดพระเขี้ยวแก้ว THE JEWEL CHANGI
บักกุ๊ดเต๋-กระดูกหมูต้มยาจีน

เริ่มต้น

11,999
ลาว หลวงพระบาง วังเวียง เวียงจันทร์ 5วัน 4คืน ราคาเริ่มต้น 18,900.- บิน FD

จำนวนวัน

5 วัน 4 คืน

สายการบิน

 Thai AirAsia

โรงแรม

รหัสทัวร์

NTHD220521
พิเศษ นั่งรถไฟความเร็วสูง ลาว-จีน -นั่งบอลลูน ชมเมืองวังเวียง-ใส่บาตรข้าวเหนียว – บ้านผานม – น้าตกตาดกวางสี – น้าตกตาดแก้วมงคล –วัดเชียงทอง – วัดวิชุนราช – พระราชวังหลวงพระบาง-พระธาตุหลวง – อนุสาวรีย์ประตูชัย – วัดสีเมือง – พิพิธภัณฑ์หอพระแก้ว – สิมพญานาค – วัดสีสะเกด
หลวงพระบาง - บ้านผานม – น้าตกตาดกวางสี – น้ำตกตาดแก้วมงคล – ตลาดมืด-ใส่บาตรข้าวเหนียว – วัดเชียงทอง – วัดวิชุนราช – พระราชวังหลวงพระบาง – นั่งรถไฟความเร็วสูง– วังเวียง-ขึ้นบอลลูน –วังเวียง –ถ้ำจัง– สะพานส้ม บลูลากูน– วังเวียง-พระธาตุหลวง – อนุสาวรีย์ประตูชัย – วัดสีเมือง – พิพิธภัณฑ์หอพระแก้ว – สิมพญานาค – วัดสีสะเกด

เริ่มต้น

18,900
VIETNAM ดานัง เว้ ฮอยอัน บานาฮิลส์ มิย.-ตค. 65 4วัน 3คืน ราคาเริ่มต้น 13,990.- บิน VZ

จำนวนวัน

4 วัน 3 คืน

สายการบิน

 Thai Viet Jet Air

โรงแรม

รหัสทัวร์

NTHD220393
นั่งกระเช้าไฟฟ้าชมเมืองสไตล์ฝรั่งเศษ พักบนบานาฮิลล์ 1 คืน - เยือนสองเมืองมรดกโลก เว้ ฮฮยอัน สุดมันส์ล่องเรือกระด้ง-สะพานมือยักษ์ – สวนดอกไม้แห่งความรัก – สักการะพระพุทธรูปหลินอึ๋ง – สวนสนุกแฟนตาซีพาร์ค
สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินดานัง – เมืองเว้ – วัดเทียนมู่ – ตลาดดองบา – ล่องเรือมังกรแม่น้ำหอม พระราชวังดายโนย – ร้านเยื่อไผ่ – นั่งกระเช้าไฟฟ้าซัน เวิลด์ บานาฮิลส์ – บานา ฮิลส์ – สะพานมือยักษ์ – สวนดอกไม้แห่ความรัก – สักการะพระพุทธรูปหลินอึ๋ง – สวนสนุกแฟนตาซีพาร์ค-เมืองดานัง – ร้านหินอ่อน – ล่องเรือกระด้ง – เมืองโบราณฮอยอัน – สะพานญี่ปุ่น – สะพานมังกร – สะพานแห่งความรัก-สักการะเจ้าแม่กวนอิมหลินอึ๋ง – ช้อปปิ้งฮาน มาร์เก็ต
พิเศษ เมนูบุฟเฟ่ต์นานาชาติ บนบานาฮิลส์ ล่องเรือมังกรแม่น้ำหอม

เริ่มต้น

13,990
Charming East Europe เยอรมัน- ออสเตรีย-เช็ก 10 วัน 7 คืน ราคาเริ่มต้น 79,900.- บิน TG

จำนวนวัน

10 วัน 7 คืน

สายการบิน

 Thai Airways

โรงแรม

รหัสทัวร์

NTHD220530
เที่ยวชมบรรยากาศจัตุรัสเมืองมิวนิค เมืองแห่งสปาคาร์โลวีวารี่-ชมหมู่ปราสาทปรากที่งดงามและสะพานชาร์ลอันโด่งดัง-เที่ยวเมืองเล็กๆสุดคลาสสิคเชสกี้ครุมลอฟและอินน์สบรูค-เข้าชมปราสาทนอยชวานสไตน์ ชมเมืองเก่านูเรมเบิร์ก-เที่ยวเมืองน่ารักๆริมทะเลสาบฮอลล์สตัท เดินเล่นชมเมืองซาลส์เบิร์ก-ชมเหมืองเกลือ Berchtesgaden Salt Mines-ช้อปปิ้ง Ingolstadt Village Outlet
มิวนิค (เยอรมัน)-ฟุสเซ่น-โฮเฮนชวานเกา-ปราสาทนอยชวานสไตน์-อินน์สบรูค (ออสเตรีย)-อินน์สบรูค-เหมืองเกลือเบิร์ชเทสการ์เดน-ซาล์สเบิร์ก-ฮอลล์สตัท-เมืองมรดกโลกเชสกี้ครุมลอฟ (สาธารณรัฐเช็ก)-ปราสาทเชสกี้ครุมลอฟ-กรุงปราก-คาร์โลวีวารี-แบมเบิร์ก (เยอรมัน)-นูเรมเบิร์ก-อิงกอลสตัดท์-มิวนิค
พิเศษ!!เมนูขาหมูเยอรมัน

เริ่มต้น

79,900
ตุรกี ฟรี!! อียิปต์ 8 วัน 5 คืน ราคาเพียง 35,988.- เดินทาง มิ.ย.-ก.ค.65 บิน MS

จำนวนวัน

8 วัน 5 คืน

สายการบิน

 Egyptair

โรงแรม

รหัสทัวร์

NTHD220532
เที่ยวครบทุกไฮไลท์ เมืองโบราณเอฟฟิซุส-พระราชวัง Beylerbei-ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส-(อียิปต์) –ปิริมิด –สฟริงค์-นครใต้ดิน-สุเหร่าสีน้ำเงิน-เมืองเครื่องปั้นดินเผา เอวานอส-ระบำหน้าท้อง-OPTIONAL BALLOON IN คัปปาโดเกีย
ไคโร (อียิปต์) –ปิริมิด –สฟริงค์– เมืองอิสตันบูล-เมืองอังการ่า เมืองอังการ่า-ทะเลสาบเกลือ-คัปปาโดเกีย-นครใต้ดิน-โรงงานทอพรม-หุบเขาเทพนิยายสีชมพู-หุบเขาอุซิซาร์-เมืองเครื่องปั้นดินเผา เอวานอส-ระบำหน้าท้อง OPTIONAL BALLOON IN คัปปาโดเกีย-เมืองเกอเรเม-หุบเขานกพิราบ-ปล่องไฟนางฟ้า-เมืองคอนยา-แวะชม CARAVANSARAI-เมืองปามุคคาเล่ เมืองปามุคคาเล่-ปราสาทปุยฝ้าย-เมืองเฮียราโพลิส-เมืองโบราณเอฟฟิซุส-ร้านขนม TURKISH DELIGHT-เมืองคูซาดาซึ เมืองคูซาดาซึ-โรงงานเครื่องหนัง-ตลาดผ้าไหม-Grand Mosque - หมู่บ้าน Cumalikiz – เมืองบูรซา อิสตันบูล-สุเหร่าสีน้ำเงิน-ฮิปโปโดรมล่องเรือช่องแคบบอส- ฟอรัส-พระราชวังเบย์เลอร์เบยี -ตลาดสไปซ์มาร์เก็ต- กรุงไคโร

เริ่มต้น

35,988
อินเดีย - เนปาล เติมบุญอุ่นใจ 4 สังเวชนียสถาน 7วัน 4คืน ราคาเพียง 19,999.- บิน 6E

จำนวนวัน

7 วัน 4 คืน

สายการบิน

 Indigo Air

โรงแรม

รหัสทัวร์

NTHD220542
ชมสังฆาราม และปาวาลเจดีย์ สถานที่พระพุทธองค์ทรงปลงอายุสังขาร-โกลกัลต้า-ปัตนะ-เวสาลี-เกศาริยา-กุสินารา-ชม ปรินิพพานสถูปหรือสาลโนทยาน -ชมภาพหินแกะสลักขนาดใหญ่ เป็นรูปพระนางสิริมหามายาเทวี -กรุงกบิลพัสดุ์กับกรุงเทวทหะ-พาราณสี-พุทธคยา-ล่องแม่น้ำคงคา ชมพิธีการอาบน้ำล้างบาปของชาวฮินดู ชมท่าเผาศพควันไฟไม่เคยดับ ชมพระอาทิตย์ขึ้นพร้อมอธิษฐานขอขมาต่อพระแม่คงคา-ชม บ้านนางสุชาดา
โกลกัลต้า-ปัตนะ-ไวสาลี-เกสริยา-กุสินารา-กุสินารา-ลุมพินี(เนปาล)-ลุมพินี-พาราณสี-พาราณสี-สารนารถ-คยา-
ก.ค. - 65

เริ่มต้น

19,999
อินเดีย - เลห์ ลาดักห์ 7วัน 5คืน ราคาเพียง 33,333.- บิน SG

จำนวนวัน

7 วัน 5 คืน

สายการบิน

 Spice Jet

โรงแรม

รหัสทัวร์

NTHD220543
ดินแดนทิเบตน้อยแห่งอินเดีย ชม mulbekh monastery พระพุธรูปแกะสลักที่หน้าผาเล็กๆ -หมู่บ้านฮุนดร้า Hundra หมู่บ้านเป็นทะเลทรายแซนดูน -นูบราวัลเลย์-เลห์-วัดเฮมีส-วัดธีคเซย์-พระราชวังสต๊อก-ชม ทะเลสาบปางกอง PANGONG LAKE -ชม พระราชวังเลห์
ศรีนาคาร์-โซนามาร์ค-บัลตัล-โซจาพาส-ดาส-คาร์กิล-คาร์กิล-มุลเบค-โฟตูรา-รามายุรุ-อัลชิ-ลิเกียร์-บาสโก-เลห์-เลห์-คาร์ดุงลาพาส-นูบลา-วัดดีสกิต-นูบลา-เลห์-วัดเฮมิส-วัดธิคเซย์-พระราชวังสต๊อก-เลห์-วัดเชมเรย์-ชางลาพาส-พันกอง-เลห์-ถนนคนเดินเมนบาซาร์-เลห์-เจดีย์สันติ-พระราชวังเลห์
เสริมอาหารไทย รสเลิส
ก.ค. - 65

เริ่มต้น

33,333
SWITZERLAND Great Journey 10วัน 7คืน ราคาเริ่มต้น 128,900.- บิน TG

จำนวนวัน

10 วัน 7 คืน

สายการบิน

 Thai Airways

โรงแรม

รหัสทัวร์

NTHD220545
ซูริค-ลูเซิร์น-อินเทอร์ลาเก้น-กรูแยร์-โลซานน์ มองเทรอซ์- ลอยเคอร์บาด-เซอร์แมท-บริก-ซุก ...สนุกกับกิจกรรมไม่ซ้ำและหาไม่ได้จากที่ไหน... อิสระอาบน้ำแร่ที่ Leukerbad ชิมไวน์และชมโรงงานชีสกรุยแยร์ ขึ้นสามเขา Mt.Pilatus, Jungfraujoch, Gornergrat ดื่มด่ำและสัมผัสบรรยากาศเมืองท่องเที่ยวยอดฮิตบนเทือกเขาแอลป์ พร้อมนั่งกระเช้าไฟฟ้าตัวใหม่ล่าสุด Eiger Express พักโรงแรมน่ารักๆในเมืองเซอร์แมท
ซูริค (สวิตเซอร์แลนด์)-ย่านเมืองเก่าลินเดอร์ฮอฟ-โบสถ์กรอสมุนสเตอร์-โบสถ์ฟรอมุสเตอร์-ลูเซิร์น-สะพานไม้ชาเพล-โบสถ์ฮอฟเคียร์เคอ-อนุสาวรีย์สิงโต-ลูเซิร์น-นั่งรถไฟไต่เขาขึ้นยอดเขาพิลาตุส-ร้านช็อคโกแลต-ลูเซิร์น-ลูเซิร์น-กรินเดลวาลด์-นั่งกระเช้าไฟฟ้า Eiger Express-ยอดเขาจุงฟราว Top of Europe - ขึ้นเขา Alp Pfingstegg- อินเทอร์ลาเก้น-อินเทอร์ลาเก้น-กรุยแยร์-โรงงานชีส-โลซานน์-วิหารแห่งเมืองโลซานน์- ศาลาไทย-โลซานน์-มองเทรอซ์- Chexbres Village- ชิมไวน์-ลอยเคอร์บาด-อิสระอาบน้ำแร่-ลอยเคอร์บาด-ทาซ-นั่งรถไฟขึ้นยอดเขากอร์เนอแกรท-ชมวิวแมทเธอฮอร์น-เซอร์แมท-เซอร์แมท-ทาซ-บริก-ซุก-ซูริค

เริ่มต้น

128,900
GEORGIA ทบิลิซิ่ มิสเคด้า กอรี บาคูเรียนี คูทาอีซี บอร์โจมี 8วัน 5คืน ราคาเพียง 49,888.- บิน TK

จำนวนวัน

8 วัน 5 คืน

สายการบิน

 Turkish Airlines

โรงแรม

รหัสทัวร์

NTHD220550
โบสถ์เมเตห์คี สะพานสันติภาพ The Chronicle of Georgia ป้อมนาริกาลา นั่งรถFour Wheel ตะลุยเทือกเขา Kazbegi ชม Gergeti Trinity Church เข้าชมCave houseสมบัติทางประวัติศาสตร์แห่งจอร์เจีย ความสวยงามของวิวธรรมชาติ ขึ้น cable car ชมวิวเมืองจากบนเขาที่ อุทยานแห่งชาติ Borjomi city park ชม วิหารสเวติสเคอเวรี ศูนย์กลางทางศาสนาที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดของจอร์เจีย
เมืองทบิลิซี-โบสถ์เมเตห์คี-สะพานสันติภาพ- The Chronicle of Georgia-เมืองทบิลิซี-เมืองกอรี-ป้อมอนานูรี-อนุสาวรีย์มิตรภาพรัสเซียและจอร์เจีย-เทือกเขา -พิพิธภัณฑ์โจเซฟสตาลิน-Uplistsikhe -เมืองถ้ำโบราณ - เมืองบาคูเรียนี-อุทยานแห่งชาติ Borjomi city park- เมืองคูทาอีซี-อนุสาวรีย์ธรรมชาติ -เมืองมิสเคด้า-มหาวิหารจวารี-วิหารสเวติสเคอเวรี-เมืองทบิลิซี-นั่งกระเช้าเคเบิ้ลขึ้นชมป้อมนาริกาลา-โรงอาบน้ำโบราณ อะบาโนตูบานี-ศูนย์การค้า
ก.ค. - 65
ส.ค. - 65
ก.ย. - 65

เริ่มต้น

49,888
KOREA ซุปตาร์ อันยองฮาเซโย 5วัน 3คืน ราคาเริ่มต้น 18,888.- บิน XJ

จำนวนวัน

5 วัน 3 คืน

สายการบิน

 Thai AirAsia

โรงแรม

รหัสทัวร์

NTHD220567
ตื่นตากับสวนสนุกกลางแจ้งที่ใหญ่ที่สุดของประเทศสวนสนุกเอเวอร์แลนด์-เช็คอินแลนด์มาร์คเกาหลีโซลทาวเวอร์-พิเศษ!!สำหรับสาวกHARRY POTTER กับคาเฟ่สุดชิค 943 KING’S CROSS-เข้าชมพระราชวังหลักแห่งแรกของราชวงศ์โชซอนพระราชวังเคียงบกกุง
อินช็อน - ศูนย์ตรวจ PCR-Test ที่สนามบินนานาชาติอินชอน-โซลทาวเวอร์ - พระราชวังเคียงบกกุง - ย่านยอนนัมดง - ย่านฮงแด - คาเฟ่'943 King’s Cross-สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ - ศูนย์เวชสำอาง - ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง - ดิวตี้ฟรี - ตลาดเมียงดง-ศูนย์โสม–สวนสาธารณะฮานึล–พิพิธภัณฑ์สาหร่าย - เกาะ Yeongjeongdo - สวนซองโด-ซุปเปอร์มาร์เก็ต
เมนู BBQ-เมนูชาบูชาบู

เริ่มต้น

18,888
เวียดนาม สวยนะ 4วัน 3คืน ราคาเริ่มต้น 11,777.- บิน VZ

จำนวนวัน

4 วัน 3 คืน

สายการบิน

 Thai Viet Jet Air

โรงแรม

รหัสทัวร์

NTHD220579
ขึ้นกระเช้าลอยฟ้าสู่ยอดเขาบานาฮิลล์ -ล่องเรือมังกรแม่น้ำหอม- นั่งรถราง - สวนดอกไม้แห่งความรัก-เมืองมรดกโลก–หมู่บ้านกั๊มทาน- นั่งเรือกระด้ง– สะพานญี่ปุ่น - บ้านเลขที่101 - ย่านเมืองเก่า - ดานัง-ชมสะพานมังกร-อุโมงค์เก็บไวน์– หมู่บ้านฝรั่งเศส -สะพานลอยฟ้า Golden Bridge
ดานัง –เว้เมืองมรดกโลก– วัดเทียนมู่ - นครต้องห้าม - พระราชวังเว้ - ล่องเรือมังกรแม่น้ำหอม – ตลาดดองบา-ผลิตภัณฑ์เยื่อไผ่ -บานาฮิลล์ - ขึ้นกระเช้าลอยฟ้าสู่ยอดเขาบานาฮิลล์ - นั่งรถราง - สวนดอกไม้แห่งความรัก – อุโมงค์เก็บไวน์– หมู่บ้านฝรั่งเศส – โบลถ์ Saint Danis –สวนสนุก Fatasy Park-สะพานลอยฟ้า Golden Bridge–แวะร้านของฝาก – หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน– ฮอยอัน เมืองมรดกโลก–หมู่บ้านกั๊มทาน- นั่งเรือกระด้ง– สะพานญี่ปุ่น - บ้านเลขที่101 - ย่านเมืองเก่า - ดานัง - ชมสะพานมังกร-วัดเจ้าแม่กวนอิมหลินอึ๋ง- โบสถ์คริสต์สีชมพู - ตลาดฮาน
บุฟเฟ่ต์นานาชาติ

เริ่มต้น

11,777
อังกฤษ ว้าว ว้าว ลิเวอร์พลู แมนแชสเตอร์ อ๊อกฟอร์ด 6วัน 4คืน ราคาเพียง 55,777.- บิน TR

จำนวนวัน

6 วัน 4 คืน

สายการบิน

 Scoot Airlines

โรงแรม

รหัสทัวร์

NTHD220583
ลิเวอร์พลู-ท่าเรือรอยัล อัลเบิร์ต-สนามแอนฟิลด์-แมนเชสเตอร์-สนามโอลด์แทรฟฟอร์ด–บิสเตอร์วิลเลจ เอาท์เล็ต-พระราชวังบัคคิงแฮม - วิหารเวสต์มินสเตอร์ - อาคารรัฐสภา หอนาฬิกา Big Ben London Eye
ลอนดอน – อ๊อกฟอร์ด ชมเมือง – หมู่บ้านไบบิวรี่ – โบสถ์เซนต์แมรี่ - ลิเวอร์พลู - ท่าเรือรอยัล อัลเบิร์ต-ตึกรอยัลลิเวอร์ - วิหารลิเวอร์พูล - สนามแอนฟิลด์ - แมนเชสเตอร์ - สนามโอลด์แทรฟฟอร์ด – บิสเตอร์วิลเลจ เอาท์เล็ต-Roman Bath – ร้านแซลลี่ - สโตนเฮนจ์ - จัตรัสทราฟัลการ์ - ช้อปปิ้งแฮร์รอดส์ -พระราชวังบัคคิงแฮม - วิหารเวสต์มินสเตอร์ - อาคารรัฐสภา หอนาฬิกา Big Ben London Eye - ถนนดาวนิ่ง - Tower of London – Tower Bridge - Oxford Street - ท่าอากาศยานลอนดอนแกตวิค
(แนะนำเมนูเบอร์เกอร์ ล็อบสเตอร์
ก.ค. - 65
ต.ค. - 65

เริ่มต้น

55,777
เดนมาร์ก-นอร์เวย์-สวีเดน-ฟินแลนด์ 10 วัน 8 คืน ราคาเริ่มต้น 107,500.- บิน AY

จำนวนวัน

10 วัน 8 คืน

สายการบิน

 Finnair

โรงแรม

รหัสทัวร์

NTHD220439
ล่องเรือสำราญ DFDS และล่องเรือ Tallink Silja Line -ล่องเรือชมฟยอร์ด, นั่งรถไฟสายโรแมนติกฟลัมส์บานา-เดินเล่นย่านท่าเรือ Nyhavn ช้อปปิ้งถนนสตรอยก์ที่มีชื่อเสียงและเก่าแก่-สต็อคโฮล์ม-พิพิธภัณฑ์เรือวาซา-โคเปนเฮเก้น-เงือกน้อยลิตเติ้ลเมอร์เมด-ท่าเรือนูฮาวน์-จัตุรัสอมาเลียนบอร์ก-ถนนสตรอยก์
โคเปนเฮเก้น-เงือกน้อยลิตเติ้ลเมอร์เมด-ท่าเรือนูฮาวน์-จัตุรัสอมาเลียนบอร์ก-ถนนสตรอยก์-มัลโม่ (สวีเดน)-ล่องเรือสำราญ DFDS-ออสโล (นอร์เวย์)-กอล-เบอร์เก้น-เกโล-ออสโล-คาร์ลสตัด (สวีเดน) -สต็อคโฮล์ม-พิพิธภัณฑ์เรือวาซา-ล่องเรือ Tallink Silja Line

เริ่มต้น

107,500
KOREA NEW NORMAL ซัมเมอร์ 5วัน 3คืน ราคาเริ่มต้น 16,900.- บิน 7C

จำนวนวัน

5 วัน 3 คืน

สายการบิน

 Jeju Air

โรงแรม

รหัสทัวร์

NTHD220602
ทะเลสาบมาจัง I มัลดงโดนัททาวน์-เกาะวอลมิ (ถนนสายวัฒนธรรม)-ป้อมปราการฮวาซอง| เอเวอร์แลนด์ | เวนิสเกาหลี ไชน่าทาวน์ + หมู่บ้านเทพนิยาย-พระราชวังเคียงบก+พิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน-ศูนย์รวมของวัยรุ่นเกาหลีเมียงดง
อินชอน I ทะเลสาบมาจัง I มัลดงโดนัททาวน์-โกยางสตาร์ฟิล | เกาะวอลมิ (ถนนสายวัฒนธรรม)-ป้อมปราการฮวาซอง| เอเวอร์แลนด์ | เวนิสเกาหลีไชน่าทาวน์ + หมู่บ้านเทพนิยาย-พระราชวังเคียงบก+พิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน| โซชอนคาเฟ่+หมู่บ้านวัฒนธรรม ศูนย์เวชสำอาง | ศูนย์น้ำมันสนแดง-Duty Free | ศูนย์รวมของวัยรุ่นเกาหลีเมียงดง
พิเศษ!เมนู Michelin Guide | Rooftop Ocean View | BBQ Buffet

เริ่มต้น

16,900
สวีเดน-นอร์เวย์-เดนมาร์ก 8 วัน 5 คืน ราคาเริ่มต้น 82,500.- บิน TG

จำนวนวัน

8 วัน 5 คืน

สายการบิน

 Thai Airways

โรงแรม

รหัสทัวร์

NTHD220603
สต็อคโฮล์ม-คาร์ลสตัด-ออสโล-กอล-กุ๊ดวานเก้น-ฟลัม-โคเปนเฮเก้น-ล่องเรือชมฟยอร์ด พร้อมล่องเรือสำราญ DFDS-โคเปนเฮเก้น(เดนมาร์ก)-เงือกน้อยลิตเติ้ลเมอร์เมด-ท่าเรือนูฮาวน์-จัตุรัสอมาเลียนบอร์ก
สต็อคโฮล์ม (สวีเดน)-คาร์ลสตัด-คาร์ลสตัด-ออสโล (นอร์เวย์)-กอล-กุ๊ดวานเก้น-ล่องเรือชมฟยอร์ด-ฟลัม-ออสโล-ออสโล-ล่องเรือสำราญ DFDS-โคเปนเฮเก้น(เดนมาร์ก)-เงือกน้อยลิตเติ้ลเมอร์เมด-ท่าเรือนูฮาวน์-จัตุรัสอมาเลียนบอร์ก-

เริ่มต้น

82,500
TURKEY คัปปาโดเกีย ปามุคคาเล บูร์ซา อิสตันบูล 9วัน 6 คืน ราคาเพียง 37,990.- บิน TK

จำนวนวัน

9 วัน 6 คืน

สายการบิน

 Turkish Airlines

โรงแรม

รหัสทัวร์

NTHD220613
ชมบอลลูนหลากสี– เมืองใต้ดิน –จุดชมวิวพาโนรามาเมืองเกอเรเม – หุบเขาอุซิซาร์ – โรงงานเซรามิก – โรงงานเครื่องประดับ – ชมการแสดง Belly Dance-พิพิธภัณฑ์เมฟลานา – เมืองปามุคคาเล-เมืองโบราณเฮียราโพลิส– เมืองคูซาดาซี – โรงงานผลิตเครื่องหนัง –เมืองเอฟฟิซุส -ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส –พระราชวังโดลมาบาห์เช –ฮิปโปโดรม – สุเหร่าสีน้ำเงิน
อิสตันบูล – เมืองอังการา – สุสานมุสตาฟา เคมาลอตาเติร์ก – ทะเลสาบเกลือ – เมืองคัปปาโดเกีย-ชมบอลลูนหลากสี– เมืองใต้ดิน –จุดชมวิวพาโนรามาเมืองเกอเรเม – หุบเขาอุซิซาร์ – โรงงานเซรามิก – โรงงานเครื่องประดับ – ชมการแสดง Belly Dance-โรงงานทอพรม –เมืองคอนยา –ที่พักคาราวานเซราย–พิพิธภัณฑ์เมฟลานา – เมืองปามุคคาเล-ปราสาทปุยฝ้าย – เมืองโบราณเฮียราโพลิส– เมืองคูซาดาซี – โรงงานผลิตเครื่องหนัง –เมืองเอฟฟิซุส – ห้องอาบน้ำโรมันโบราณ – หอสมุดเซลซุส – บ้านพระแม่มารี–เตอร์กิช ดีไลท์-เมืองอิซเมียร์ –จัตุรัสโคนัค– หอนาฬิกาอิซเมียร์ –คาเมอร์ราตีบาซาร์ –เมืองบูร์ซา-สะพานเอร์กันดิ–หมู่บ้านโบราณคูมาลิคิซิค –เมืองอิสตันบูล – พระราชวังโทพคาปึ– แกรนด์บาซาร์ -ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส –พระราชวังโดลมาบาห์เช –ฮิปโปโดรม – สุเหร่าสีน้ำเงิน – เซนต์โซเฟีย – สไปซ์บาซาร์ – ร้านขนมชองฝาก –หอคอยกาลาตา–จตุรัสทักษิม–สนามบินอิสตันบูล
ก.ค. - 65

เริ่มต้น

37,990
สบายดีเมืองลาว นั่งรถไฟความเร็วสูง เวียงจันทร์ วังเวียง หลวงพระบาง 3วัน 2คืน ราคาเริ่มต้น 10,990.- บิน DD

จำนวนวัน

3 วัน 2 คืน

สายการบิน

 NOK Airlines

โรงแรม

รหัสทัวร์

NTHD220620
หลวงพระบาง เมืองมรดกโลก ชมพระราชวังหลวงพระบาง-วัดพระธาตุพูสี-ล่องเรือแม่น้ำโขง ชมถ้ำติ่ง, ล่องแม่น้ำซอง ชมวิวสุดฟิน เมืองวังเวียง กุ้ยหลินเมืองลาว-เที่ยวนครหลวงเวียงจันทน์ ชมความงามประตูซัย, หอพระแก้ว และพระธาตุหลวง-นั่งรถไฟความเร็วสูงลาวจีนเปิดใหม่ไป-กลับ เวียงจันทน์-หลวงพระบาง
อุดรธานี-หนองคาย-เวียงจันทน์-ประตูซัย-พระธาตุหลวง-หอพระแก้ว-วังเวียง-ล่องแม่น้ำซอง-วังเวียง-นั่งรถไฟความเร็วสูง-หลวงพระบาง-วัดเชียงทอง-วัดวิชุนราช(พระธาตุหมากโม)-วัดใหม่สุวรรณมาราม-บ้านช่างไห-ถ้ำติ่ง-พระธาตุพูสี-ตลาดมืด-ตักบาตรข้าวเหนียว-ตลาดเช้า-พระราชวังหลวงพระบาง (พิพิธภัณฑ์)-ศูนย์เครื่องเงิน-นั่งรถไฟความเร็วสูง-เวียงจันทน์-หนองคาย-สนามบินอุดรธานี-ดอนเมือง

เริ่มต้น

10,990
สบายดีเมืองลาว เวียงจันทร์ วังเวียง หลวงพระบาง 3วัน 2คืน ราคาเริ่มต้น 10,990.- บิน VZ

จำนวนวัน

3 วัน 2 คืน

สายการบิน

 Thai Viet Jet Air

โรงแรม

รหัสทัวร์

NTHD220626
หลวงพระบาง เมืองมรดกโลก ชมพระราชวังหลวงพระบาง, วัดพระธาตุพูสี- ล่องเรือแม่น้ำโขง ชมถ้ำติ่ง, ล่องแม่น้ำซอง ชมวิวสุดฟิน เมืองวังเวียง กุ้ยหลินเมืองลาว- เที่ยวนครหลวงเวียงจันทน์ ชมความงามประตูซัย, หอพระแก้ว และพระธาตุหลวง- เปิดประสบการณ์ใหม่ นั่งรถไฟความเร็วสูงลาวจีนเปิดใหม่ไป-กลับ เวียงจันทน์-หลวงพระบาง
อุดรธานี-หนองคาย-เวียงจันทน์-ประตูซัย-พระธาตุหลวง-หอพระแก้ว-วังเวียง-ล่องแม่น้ำซอง-วังเวียง-นั่งรถไฟความเร็วสูง-หลวงพระบาง-วัดเชียงทอง-วัดวิชุนราช(พระธาตุหมากโม)-วัดใหม่สุวรรณมาราม-บ้านช่างไห-ถ้ำติ่ง-พระธาตุพูสี-ตลาดมืด-ตักบาตรข้าวเหนียว-ตลาดเช้า-พระราชวังหลวงพระบาง (พิพิธภัณฑ์)-ศูนย์เครื่องเงิน-นั่งรถไฟความเร็วสูง-เวียงจันทน์-หนองคาย

เริ่มต้น

10,990