Next Trip Holiday
เวลาทำการ
จันทร์-เสาร์ 09.00 น-18.00 น
Next Trip Holiday
เบอร์โทรติดต่อ
02-136-9144
ซ่อน
ทัวร์ลาว
พบ
261 ช่วงวันเดินทาง จาก 26 โปรแกรม
เรียงตาม
Loading...
ม่วนชื่น ลาว เวียงจันทน์ วังเวียง หลวงพระบาง 4 วัน 2 คืน เดินทาง ก.ย. - ธ.ค. 65 ราคา 8,999.- เดินทางโดยรถตู้ปรับอากาศ VIP

จำนวนวัน

4 วัน 2 คืน

สายการบิน

 รถบัส

โรงแรม

รหัสทัวร์

LVN03
พิเศษ!! เปิดประสบการณ์นั่งรถไฟฟ้าความเร็วสูง - เช็คอินแลนด์มาร์คชื่อดังของลาว พระธาตุหลวง ประตูไซวัดสีเมือง - บลูลากูน ถ้ำปูดำ สะพานสีฟ้า Option tour! ล่องเรือแม่น้ำซอง - เมืองมรดกโลก น้ำตกตาดกวางสี น้ำตกตาดแก้ว พระราชวังหลวงพระบาง วัดวิชุลราช พระธาตุพูสี ตักบาตรข้าวเหนียวที่หลวงพระบาง วัดเชียงทอง
หนองคาย-นครเวียงจันทน์-พระธาตุหลวง-ประตูไซ-วัดสีเมือง-วังเวียง-บลูลากูน-ถ้ำปูดำ-สะพานสีฟ้า-Option tourล่องเรือชมแม่น้ำซอง-ถนนคนเดินวังเวียง - วังเวียง-นั่งรถไฟความเร็วสูง สู่หลวงพระบาง เมืองมรดกโลก-น้ำตกตาดกวางสี- วัดวิชุลราช-พระราชวังหลวงพระบาง-พระธาตุพูสี-ตลาดมืด -เมืองหลวงพระบาง-ตักบาตรข้าวเหนียว-วัดเชียงทอง- Jomabekery café – สถานีรถไฟความเร็วสูงหลวงพระบาง-เวียงจันทน์-สะพานมิตรภาพไทยลาว-Duty free-หนองคาย
ร้านตาดแก้ว ร้านอาหาร บรรยากาศดีริมน้ำตก ตาดแก้ว

เริ่มต้น

8,999
ลาว สะบายดีนั่งรถไฟความเร็วสูง เวียงจันทน์หลวงพระบาง วังเวียง3 วัน2 คืน เดินทาง ก.ค. - ต.ค. 65 ราคาเริ่มต้น 10,990.- บิน (Thai Lion Air) DD FT-UTHVL03

จำนวนวัน

3 วัน 2 คืน

สายการบิน

 NOK Airlines

โรงแรม

รหัสทัวร์

FTUTHVL03
เที่ยวครบสุดคุ้ม พัก หลวงพระบาง 1 คืน วังเวียง 1 คืน หลวงพระบาง เมืองมรดกโลก ชมพระราชวังหลวงพระบาง, วัดพระธาตุพูสี ชมน้ำตกตาดกวางสี ล่องแม่น้ำซอง ชมวิวสุดฟิน เมืองวังเวียง กุ้ยหลินเมืองลาว เที่ยวนครหลวงเวียงจันทน์ ชมความงามประตูซัย, หอพระแก้ว, พระธาตุหลวงช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษี เปิดประสบการณ์ใหม่ นั่งรถไฟความเร็วสูงลาวจีนเปิดใหม่2 เที่ยว
อุดรธานี-หนองคาย-เวียงจันทน์-ประตูซัย-พระธาตุหลวง-หอพระแก้ว-นั่งรถไฟความเร็วสูง-หลวงพระบาง-ตลาดมืด-ตักบาตรข้าวเหนียว-ตลาดเช้า-พระราชวังหลวงพระบาง-น้ำตกตาดกวางสี-วัดเชียงทอง-วัดวิชุนราช(พระธาตุหมากโม)-วัดใหม่สุวรรณมาราม-พระธาตุพูสี-นั่งรถไฟความเร็วสูง-วังเวียง-วังเวียง-ล่องแม่น้ำซอง-บลูลากูน-เวียงจันทน์-หนองคาย-สนามบินอุดรธานี
ก.ย. - 65
ต.ค. - 65

เริ่มต้น

10,990
ลาว วังเวียง หลวงพระบาง ซุปตาร์...สะบายดี 3วัน 2คืน เดินทาง สค. - ตค. 65 ราคาเริ่มต้น 10,888.- บิน เวียดเจ็ทแอร์(VZ) UTHVZ0122

จำนวนวัน

3 วัน 2 คืน

สายการบิน

 Thai Viet Jet Air

โรงแรม

รหัสทัวร์

UTHVZ0122
นั่งรถไฟความเร็วสูง เที่ยวเมืองมรดกโลก หลวงพระบาง -น้ำตกตาดกวางสีพระราชวังหลวงพระบางวัดวิชุลราช-พระธาตุพูสีร่วมตักบาตรข้าวเหนียว -พร้อมค้างคืนที่หลวงพระบาง1 คืน - ช็อปปิ้ง ตลาดมืด- วังเวียง บลูลากูล ถ้ำปูดพและ สะพานสีฟ้า-ล่องเรือแม่น้าซองชมบรรยากาศและความสวยงามของวังเวียง
นครหลวงเวียงจันทน์ – วัดศรีเมือง –หอพระแก้ว – พระธาตุหลวง – ประตูชัย –ขึ้นรถไฟความเร็วสูงสู่หลวงลวงพระบาง – ตลาดมืดหลวงพระบาง-ตักบาตรข้าวเหนียว – วัดเชียงทอง – พระราชวังเก่าหลวงพระบาง – พระธาตุพูสี – น้ำตกตาดกวางสี– ขึ้นรถไฟความเร็วสูงสู่วังเวียง-ถ้ำจัง – บลูลากูน – สะพานมิตรภาพไทย-ลาว
อาหารภัตตาคาร

เริ่มต้น

11,888
LAOS ซุปตาร์...ลาวมักหลาย วังเวียง หลวงพระบาง 3 วัน 2 คืน เดิ นทาง ต.ค. - ธ.ค. 65 ราคา 11,888.- บิน เวียดเจ็ทแอร์ (VZ)

จำนวนวัน

3 วัน 2 คืน

สายการบิน

 Thai Viet Jet Air

โรงแรม

รหัสทัวร์

UTHVZ0222
ชมเมืองมรดกโลกน้ำตกตาดกวางสีพระราชวังหลวงพระบางวัดวิชุนราชพระธาตุพูสี ตักบาตรข้าวเหนียวที่หลวงพระบางวัดเซียงทองช้อปปิ้งตลาดมืดหลวงพระบาง ไหว้พระขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่พระธาตุหลวงวัดสีเมืองเช็คอินแลนด์มาร์คของลาวประตูชัย เก็บภาพความประทับใจกับไฮไลท์วังเวียงบลูลากูนถ้ำปูดำและสะพานสีฟ้า ล่องเรือแม่น้ำซองชมบรรยากาศและความสวยงามของวังเวียง
นครหลวงเวียงจันทน์ – วัดศรีเมืองหอพระแก้ว – พระธาตุหลวง – ประตูชัย –ขึ้นรถไฟความเร็วสูงสู่หลวงลวงพระบางตลาดมืดหลวงพระบาง-ตักบาตรข้าวเหนียว – วัดเชียงทอง – พระราชวังเก่าหลวงพระบาง – พระธาตุพูสี – น้ำตกตาดกวางสี – ขึ้นรถไฟความเร็วสูงสู่วังเวียง-ถ้ำจัง – บลูลากูน – สะพานมิตรภาพไทย-ลาว
ภัตตาคาร

เริ่มต้น

11,888
อุดร-ลาว สะบายดี เวียงจันทร์-หลวงพระบาง-วังเวัยง 3วัน 2คืน ราคาเริ่มต้น 10,999.- บิน SL

จำนวนวัน

3 วัน 2 คืน

สายการบิน

 Thai Lion Air

โรงแรม

รหัสทัวร์

NTHD220684
ชมหอพระแก้ว – พระธาตุหลวง – ประตูชัย – ร้านหัตกรรมเครื่องเงิน – ขึ้นรถไฟความเร็วสูงสู่หลวงลวงพระบาง – ตลาดมืดหลวงพระบาง-ตักบาตรข้าวเหนียว –วัดเชียงทอง – พระราชวังเก่าหลวงพระบาง – พระธาตุพูสี – น้ำตกตาดกวางสี – ขึ้นรถไฟความเร็วสูงสู่วังเวียง-ถ้ำจัง–บลูลากูน– สะพานมิตรภาพไทย-ลาว – ท่าอากาศยานอุดรธานี
อุดรธานี – ด่านพรมแดนสะพานมิตรภาพไทย-ลาวจังหวัดหนองคาย – นครหลวงเวียงจันทน์ – วัดศรีเมือง – ชมหอพระแก้ว – พระธาตุหลวง – ประตูชัย – ร้านหัตกรรมเครื่องเงิน – ขึ้นรถไฟความเร็วสูงสู่หลวงลวงพระบาง – ตลาดมืดหลวงพระบาง-ตักบาตรข้าวเหนียว –วัดเชียงทอง – พระราชวังเก่าหลวงพระบาง – พระธาตุพูสี – น้ำตกตาดกวางสี – ขึ้นรถไฟความเร็วสูงสู่วังเวียง-ถ้ำจัง–บลูลากูน– สะพานมิตรภาพไทย-ลาว – ท่าอากาศยานอุดรธานี
ก.ย. - 65

เริ่มต้น

12,999
อุดร - ลาว น่าฮักหลาย  เวียงจันทร์ หลวงพระบาง วังเวียง 3วัน 2คืน เดินทาง ส.ค. - ก.ย. 65 ราคาเริ่มต้น 12,999.- บิน นกแอร์ (DD) LA004

จำนวนวัน

3 วัน 2 คืน

สายการบิน

 NOK Airlines

โรงแรม

รหัสทัวร์

LAO04
เวียงจันทน์ – วัดศรีเมือง – ชมหอพระแก้ว – พระธาตุหลวง – ประตูชัย – ร้านหัตกรรมเครื่องเงิน – ขึ้นรถไฟความเร็วสูงสู่หลวงลวงพระบาง -ตักบาตรข้าวเหนียว –วัดเชียงทอง – พระราชวังเก่าหลวงพระบาง – พระธาตุพูสี – น้ำตกตาดกวางสี – ขึ้นรถไฟความเร็วสูงสู่วังเวียง-บลูลากูน – สะพานแขวนสีฟ้า – ถ้ำนางฟ้า–สะพานมิตรภาพไทย-ลาว
ด่านพรมแดนสะพานมิตรภาพไทย-ลาวจังหวัดหนองคาย – นครหลวงเวียงจันทน์ – วัดศรีเมือง – ชมหอพระแก้ว – พระธาตุหลวง – ประตูชัย – ร้านหัตกรรมเครื่องเงิน – ขึ้นรถไฟความเร็วสูงสู่หลวงลวงพระบาง – ตลาดมืดหลวงพระบาง-ตักบาตรข้าวเหนียว –วัดเชียงทอง – พระราชวังเก่าหลวงพระบาง – พระธาตุพูสี – น้ำตกตาดกวางสี – ขึ้นรถไฟความเร็วสูงสู่วังเวียง-บลูลากูน – สะพานแขวนสีฟ้า – ถ้ำนางฟ้า–สะพานมิตรภาพไทย-ลาว
ร้านอาหาร

เริ่มต้น

12,999
ฮักนะ ลาว หลวงพระบาง เวียงจันทร์ วังเวียง 4วัน 3คืน เดินทาง กค. - ธค. 65 ราคาเพียง 13,888.- บิน AIR ASIA (FD) LFD02

จำนวนวัน

4 วัน 3 คืน

สายการบิน

 Thai AirAsia

โรงแรม

รหัสทัวร์

LFD02
เมืองมรดกโลก น้ำตกตาดกวางสี พระราชวังหลวงพระบาง วัดวิชุลราช พระธาตุพูสี-ตักบาตรข้าวเหนียวที่หลวงพระบางวัดเชียงทอง-ไหว้พระขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ที่พระธาตุหลวงวัดสีเมืองเช็คอินแลนด์มาร์คของลาว -เก็บภาพความประทับใจกับไฮไลท์วังเวียงบลูลากูน ถ้ำปูดำ และ สะพานสีฟ้า -ล่องเรือแม่น้ำซองชมบรรยากาศและความสวยงามของวังเวียง
หลวงพระบาง-ตลาดมืด - เมืองหลวงพระบาง-ตักบาตรข้าวเหนียว-ร้านกาแฟประชานิยม-น้ำตกตาดกวางสี-ศูนย์อนุรักษ์หมี-ร้านตาดแก้ว-คาเฟ่สวนพูนสุข-วัดวิชุลราช-พระราชวังหลวงพระบาง-พระธาตุพูสี-ตลาดมืดหลวงพระบาง-หลวงพระบาง-วัดเชียงทอง-วัดใหม่-คาเฟ่JomaBekery-สถานีรถไฟฟ้าความเร็วสูงหลวงพระบาง-วังเวียง-บลูลากูน-ถ้ำปูคำ-สะพานสีฟ้า-optional tourล่องเรือแม่น้ำซอง-ถนนคนเดินวังเวียง - เวียงจันทน์-พระธาตุหลวง-ประตูชัย-วัดสีเมือง
ร้านตาดแก้วบรรยากาศดีริมน้ำตก

เริ่มต้น

13,888
ลาว หลวงพระบาง วังเวียง ซุปตาร์...พาเลาะหลวงพระบาง 4วัน 3คืน เดินทาง ส.ค. - ต.ค. 65 ราคา 10,888.- บิน แอร์เอเชีย (FD)

จำนวนวัน

4 วัน 3 คืน

สายการบิน

 Thai Viet Jet Air

โรงแรม

รหัสทัวร์

LPQFD0122
ชมเมืองมรดกโลกน้ำตกตาดกวางสี พระราชวังหลวงพระบาง วัดวิชุนราชพระธาตุพูสี - ตักบาตรข้าวเหนียวที่หลวงพระบางวัดเซียงทองJoma CAFE คาเฟ่สวนพูนสุข ช้อปปิ้งตลาดมืด - ไหว้พระขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่พระธาตุหลวงวัดสีเมือง เช็คอินแลนด์มาร์คของลาว "ประตูชัย" - วังเวียง บลูลากูน ถ้ำปูดำ และสะพานสีฟ้า - ล่องเรือแม่น้ำซองชมบรรยากาศและความสวยงามของวังเวียง
หลวงพระบาง-ตลาดมืด-เมืองหลวงพระบาง–ตักบาตรข้าวเหนียว–น้ำตกตาดกวางสี - ศูนย์อนุรักษ์หมี–คาเฟ่สวนพูนสุข–วัดวิชุลราช–พระราชวังหลวงพระบาง- พระธาตุสี-ตลาดมืดหลวงพระบาง-หลวงพระบาง–วัดเชียงทอง–วัดใหม่-คาเฟ่JomaBekery–สถานีรถไฟฟ้าความเร็วสูงหลวงพระบาง–วังเวียง–บลูลากูน–ถ้ำปูคำ–สะพานสี่ฟ้า -ล่องเรือแม่น้ำซอง- ถนนคนเดินวังเวียง-เวียงจันทน์–พระธาตุหลวง–ประตูชัย–วัดสีเมือง
ก.ย. - 65

เริ่มต้น

13,888
เวียงจันทน์ หลวงพระบาง นั่งรถไฟฟ้าความเร็วสูง 3 วัน 2 คืน เดินทาง ต.ค. - ธ.ค. 65 ราคา 13,888.- บิน AIR ASIA (FD)

จำนวนวัน

3 วัน 2 คืน

สายการบิน

 Thai AirAsia

โรงแรม

รหัสทัวร์

LFD04
ไหว้พระขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ที่ พระธาตุหลวง เช็คอินแลนด์มาร์คของลาว ‘’ประตูไช’’ - เมืองมรดกโลก น้ำตกตาดกวางสี พระราชวังหลวงพระบาง วัดวิชุลราช พระธาตุพูสี - ตักบาตรข้าวเหนียวที่หลวงพระบาง วัดเชียงทอง Joma CAFÉ คาเฟ่สวนพูนสุข ช้อปปิ้งตลาดมืด - Optional Tour!ล่องเรือชมวิวแม่น้ำโขง ชมพระอาทิตย์ตกยามเย็นอันน่าหลงใหล
นครเวียงจันทน์-พระธาตุหลวง-ประตูไซ-สถานีรถไฟความเร็วสูง สถานีเวียงจันทน์-หลวงพระบาง -ตลาดมืดหลวงพระบาง - เมืองหลวงพระบาง -น้ำตกตาดกวางสี -ศูนย์อนุรักษ์หมี -น้ำตกตาดแก้ว-คาเฟ่สวนพูนสุข –พระราชวังหลวงพระบาง -พระธาตุพูสี – Option! ล่องเรือชมวิวแม่น้ำโขง - ตลาดมืดหลวงพระบาง - ตักบาตรข้าวเหนียวที่หลวงพระบาง -ร้านกาแฟประชานิยม-วัดเชียงทอง
เฝอก๋วยเตี๋ยวซึ่งลาว ,

เริ่มต้น

13,888
สบายดีลาว รถไฟความเร็วสูง หลวงพระบาง วังเงียง เวียงจันทร์ 3วัน 2 คืน เดินทาง ก.ย. - ธ.ค.. 65 ราคา 13,999.- บิน ลาวแอร์ไลน์  (QV)

จำนวนวัน

3 วัน 2 คืน

สายการบิน

 Lao Airlines

โรงแรม

รหัสทัวร์

NTHD221164
หลวงพระบาง-ตักบาตรข้าวเหนียว-ตลาดเช้า-วัดเชียงทอง- วัดใหม่สุวรรณภูมราม-วัดวิชุน(พระธาตุหมากโม)-พระราชวัง-น้ำตกตาดร้อยคัว-รถไฟความเร็วสูง-หลวงพระบาง-พระธาตุพูสี-ถนนคนเดินทางหลวงพระบาง-วังเวียง-ถ้ำลม-บลูลากูน-เวียงจันทน์-ประตูชัย-พระธาตุหลวง
หลวงพระบาง-พระธาตุพูสี-ถนนคนเดินทางหลวงพระบาง(ตลาดมืด)-หลวงพระบาง-ตักบาตรข้าวเหนียว-ตลาดเช้า-วัดเชียงทอง- วัดใหม่สุวรรณภูมราม-วัดวิชุน(พระธาตุหมากโม)-พระราชวัง-น้ำตกตาดร้อยคัว-รถไฟความเร็วสูง(หลวงพระบาง-วังเวียง)-วังเวียง-ถ้ำลม-บลูลากูน-เวียงจันทน์-ประตูชัย-พระธาตุหลวง -วัดศรีเมือง -

เริ่มต้น

13,999
กำลังแสดงผล 1 - 10 จาก 26 โปรแกรม