Next Trip Holiday
เวลาทำการ
จันทร์-เสาร์ 09.00 น-18.00 น
Next Trip Holiday
เบอร์โทรติดต่อ
02-136-9144
ซ่อน
ทัวร์ลาว
พบ
26 ช่วงวันเดินทาง จาก 2 โปรแกรม
เรียงตาม
Loading...
BTLAO001 ลาว หลวงพระบาง ตักบาตรข้าวเหนียว 3 วัน 2 คืน เดือน มี.ย.-พ.ย.63 เริ่มต้น 9,900 (FD)

จำนวนวัน

3 วัน 2 คืน

สายการบิน

 Thai AirAsia

โรงแรม

รหัสทัวร์

NTHD200652
ลาว, หลวงพระบาง, ตักบาตรข้าวเหนียว
หลวงพระบาง, พระธาตุภูษี, ตลาดมืด, ตักบาตรข้าวเหนียว, บ้านผานม, ถ้ำติ่ง, บ้านช่างไห, น้ำตกตาดกวงชี, พิธีบายศรีสู่ขวัญ, วัดเชียงทอง, วัดวิชุนราช, วัดใหม่สุวรรณภูมาราม, พระราชวังเก่า, หอพระบาง
เมนูพื้นบ้าน ขันโตกหลวงพระบาง

เริ่มต้น

11,900