Next Trip Holiday
เวลาทำการ
จันทร์-เสาร์ 09.00 น-18.00 น
Next Trip Holiday
เบอร์โทรติดต่อ
02-136-9144
ซ่อน
ทัวร์มาเก๊า
พบ
23 ช่วงวันเดินทาง จาก 5 โปรแกรม
เรียงตาม
Loading...
MACAU มาเก๊า จูไห่ 3วัน 2คืน เดินทาง พ.ค. - มิ.ย. 66 ราคา 6,996.- บิน มาเก๊า แอร์ไลน์ (NX)

จำนวนวัน

3 วัน 2 คืน

สายการบิน

 Air Macau

โรงแรม

รหัสทัวร์

NTHD231873
เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล - วิหารเซนต์พอล เซนาโด้ สแควร์ - The Parisian - The Venetian - จูไห่ – มาเก๊า - วัดอาม่า
มาเก๊า – ช้อปปิ้งก๋งเป่ย - ผ่านชมถนนคู่รัก – หวีหนี่ – ร้านยา – วัดผู่ถอ – หยก - ร้านผ้าไหมหรือร้านยางพารา - โชว์หยวนหมิงหยวน - จูไห่ – มาเก๊า - วัดอาม่า – แวะชิมขนม – ผ่านชม เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล - วิหารเซนต์พอล เซนาโด้ สแควร์ - The Parisian - The Venetian
มิ.ย. - 66

เริ่มต้น

8,998
ฮ่องกง มาเก๊า จูไห่ เซิ้นเจิ้น 3วัน 2คืน เดินทาง ก.ย. - ต.ค. 66 ราคา 13,999.- บิน HONGKONG AIRLINES (HX)

จำนวนวัน

3 วัน 2 คืน

สายการบิน

 Hong Kong Airlines

โรงแรม

รหัสทัวร์

NTHD232035
เซิ้นเจิ้น-ฮ่องกง-วัดแม่กวนอิมฮองฮำ-DDRAX-ร้านหยก-วัดแชกง-วัดหวังต้าเซียน-จิมซาจุ๋ย - ฮ่องกง -มาเก๊า-วัดอาม่า-โบสถ์เซนต์พอล-เซนาโด้สแควร์-ร้านของฝาก-THE VENETIAN-จูไห่ - บัวหิมะ-เยื่อไผ่- วัดผู่โถว -เซิ้นเจิ้น -สวนดอกไม้ฮอลแลนด์- ช็อปปิ้งLO WU
ฮ่องกง -มาเก๊า-วัดอาม่า-โบสถ์เซนต์พอล-เซนาโด้สแควร์-ร้านของฝาก-THE VENETIAN-จูไห่ - จูไห่ -สัญลักษณ์เมืองจูไห่(หวี่หนี่)-บ้านเกิด ดร.ซุนยัดเซ็น -ร้านหยก -บัวหิมะ-เยื่อไผ่- วัดผู่โถว -เซิ้นเจิ้น -สวนดอกไม้ฮอลแลนด์- ช็อปปิ้งLO WU - เซิ้นเจิ้น-ฮ่องกง-วัดแม่กวนอิมฮองฮำ-DDRAX-ร้านหยก-วัดแชกง-วัดหวังต้าเซียน-จิมซาจุ๋ย
ลิ้มรสอาหารพิเศษ... เปาฮื้อ+ไวน์แดง

เริ่มต้น

13,999
HONG KONG ฮ่อกง มาเก๊า 3วัน 2คืน เดินทาง เม.ย. - ก.ค. - 66 ราคา 17,999.- บิน เอมิเรตส์ (EK)

จำนวนวัน

3 วัน 2 คืน

สายการบิน

 Emirates Airlines

โรงแรม

รหัสทัวร์

BTHKG02EK
ข้ามสะพานฮ่องกง จูไห่ มาเก๊า (HZMB) • เมืองมาเก๊า • ประตูโบสถ์เซนต์ปอล • จัตุรัสเซนาโด้ • เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล • เดอะ เวเนเชี่ยน • เดอะ ปารีสเซียน -
ย่านมงก๊ก • ตลาดนัดเลดี้มาร์เก็ต - ข้ามสะพานฮ่องกง จูไห่ มาเก๊า (HZMB) • เมืองมาเก๊า • ประตูโบสถ์เซนต์ปอล • จัตุรัสเซนาโด้ • เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล • เดอะ เวเนเชี่ยน • เดอะ ปารีสเซียน -
เมนู ห่านย่าง
มิ.ย. - 66

เริ่มต้น

18,999
HONG KONG ฮ่องกง มาเก๊า นั่งกระเช้านองปิง 3วัน 2คืน เดินทาง มิ.ย. - ก.ค. 66 ราคา 19,990.- บิน Cathay Pacific (CX)

จำนวนวัน

3 วัน 2 คืน

สายการบิน

 Cathay Pacific

โรงแรม

รหัสทัวร์

ZGHKG2321CX
นั่งกระเช้านองปิง – นมัสการพระใหญ่เทียนถานฮ่องกง – มาเก๊า – วัดอาม่า – วิหารเซนต์ปอล – เซนาโด้สแควร์ – ร้านขนมพื้นเมือง– เวเนเชี่ยน – ฮ่องกง - วัดแชกงหมิว – โรงงานจิวเวอร์รี่ – ร้านหยก – วัดเจ้าแม่กวนอิมฮ่องฮำ - วัดหวังต้าเซียน– ช้อปปิ้งย่านจิมซาจุ่ย
วัดหวังต้าเซียน – ช้อปปิ้งย่านจิมซาจุ่ย - นั่งกระเช้านองปิง – นมัสการพระใหญ่เทียนถานฮ่องกง – มาเก๊า – วัดอาม่า – วิหารเซนต์ปอล – เซนาโด้สแควร์ – ร้านขนมพื้นเมือง– เวเนเชี่ยน – ฮ่องกง - วัดแชกงหมิว – โรงงานจิวเวอร์รี่ – ร้านหยก – วัดเจ้าแม่กวนอิมฮ่องฮำ
ติ่มซำขึ้นชื่อของฮ่องกง

เริ่มต้น

19,990
HONGKONG MACAO ฮ่องกง มาเก๊า ทริปเดียวเที่ยว 2 เมือง 4วัน 3คืน เดินทาง มิ.ย. - ก.ค. 66 ราคา 22,999.- บิน การบินไทย (TG)

จำนวนวัน

4 วัน 3 คืน

สายการบิน

 Thai Airways

โรงแรม

รหัสทัวร์

NTHD231766
วัดหวังต้าเซียน - มาเก๊า – เจ้าแม่กวนอิมกลางทะเล - วัดอาม่า - หอคอยมาเก๊า - โบสถ์เซนต์ปอล – ร้านของฝาก – จัตุรัสเซนาโด - เดอะเวเนเชี่ยน - ฮ่องกง - รีพัลส์เบย์ - ข้ามสะพานต่ออายุ ศาลเจ้าแม่กวนอิม เจ้าแม่ทับทิม พระสังกัจจายน์ - ศูนย์เครื่องประดับเสริมบารมีหยก จิวเวอร์รี่ – วัดแชกงหมิว - ขึ้นกระเช้านองปิง – วัดพระใหญ่โปหลิน – หมู่บ้านวัฒนธรรมนองปิง ถ่ายรูปคู่เสาศักดิ์สิทธิ์ - ช้อปปิ้งถนนนาธาน – ถนนซุปเปอร์สตาร์ – ชมโชว์ไฟแสงสีเสียง The Symphony of Light
ขึ้นกระเช้านองปิง – วัดพระใหญ่โปหลิน – หมู่บ้านวัฒนธรรมนองปิง ถ่ายรูปคู่เสาศักดิ์สิทธิ์ - ช้อปปิ้งถนนนาธาน – ถนนซุปเปอร์สตาร์ – ชมโชว์ไฟแสงสีเสียง The Symphony of Light - วัดหวังต้าเซียน - มาเก๊า – เจ้าแม่กวนอิมกลางทะเล - วัดอาม่า - หอคอยมาเก๊า - โบสถ์เซนต์ปอล – ร้านของฝาก – จัตุรัสเซนาโด - เดอะเวเนเชี่ยน - ฮ่องกง - ฟรีเดย์อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย - รีพัลส์เบย์ - ข้ามสะพานต่ออายุ ศาลเจ้าแม่กวนอิม เจ้าแม่ทับทิม พระสังกัจจายน์ - ศูนย์เครื่องประดับเสริมบารมีหยก จิวเวอร์รี่ – วัดแชกงหมิว - ซิตี้เกทเอาท์เล็ต
ติ่มซำ
มิ.ย. - 66
ก.ค. - 66

เริ่มต้น

22,999