Next Trip Holiday
เวลาทำการ
จันทร์-เสาร์ 09.00 น-18.00 น
Next Trip Holiday
เบอร์โทรติดต่อ
02-136-9144
ซ่อน
ทัวร์มาเก๊า
พบ
25 ช่วงวันเดินทาง จาก 2 โปรแกรม
เรียงตาม
Loading...
HONG KONG - MACAU ฮ่องกง มาเก๊า 3 วัน 2 คืน เดินทาง ก.พ. - มี.ค. 66 ราคา 18,888.- บิน HONGKONG AIRLINE (HX)

จำนวนวัน

3 วัน 2 คืน

สายการบิน

 Hong Kong Airlines

โรงแรม

รหัสทัวร์

NTHD230095
ฮ่องกง - มาเก๊า – ศาลเจ้าแม่ทับทิม – เดอะเวเนเชียน – อิสระช้อปปิ้ง - ฮ่องกง – วัดหวังต้าเซียน - หาดรีพับเบย์ – วิตอเรียพอยต์ – อิสระช้อปปิ้ง Ladies Market - ฮ่องกง – วัดหวังต้าเซียน - หาดรีพับเบย์ – วิตอเรียพอยต์ – อิสระช้อปปิ้ง Ladies Market
ฮ่องกง - มาเก๊า – ศาลเจ้าแม่ทับทิม – เดอะเวเนเชียน – อิสระช้อปปิ้ง - ฮ่องกง – วัดหวังต้าเซียน - หาดรีพับเบย์ – วิตอเรียพอยต์ – อิสระช้อปปิ้ง Ladies Market - ฮ่องกง – วัดหวังต้าเซียน - หาดรีพับเบย์ – วิตอเรียพอยต์ – อิสระช้อปปิ้ง Ladies Market
ติ่มซำ

เริ่มต้น

19,888
PRESTIGE HONGKONG MACAU ฮ่องกง มาเก๊า 3วัน 2คืน เดินทาง มี.ค. - พ.ค. 66 เริ่มต้น 19,999.- บิน EMIRATES (EK)

จำนวนวัน

3 วัน 2 คืน

สายการบิน

 Emirates Airlines

โรงแรม

รหัสทัวร์

KHM140311EK
เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล-วัดอาม่า-ซากประตูโบสถ์เซนต์ปอล-จัตุรัสเซนาโดสแคว์-เวเนเชี่ยน - วัดแชกงหมิว-วัดหวังต้าเซียน-เจ้าแม่กวนอิมฮองฮำ-โรงงานจิวเวอร์รี่-ร้านหยก
มาเก๊า-เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล-วัดอาม่า-ซากประตูโบสถ์เซนต์ปอล-จัตุรัสเซนาโดสแคว์-เวเนเชี่ยน -วัดแชกงหมิว-วัดหวังต้าเซียน-เจ้าแม่กวนอิมฮองฮำ-โรงงานจิวเวอร์รี่-ร้านหยก- ช้อปปิ้งย่านจิม - ซาจุ่ -
ภัตตาคาร เมนูพิเศษ ห่านย่าง , เมนู!! ติ่มซำ

เริ่มต้น

19,999