Next Trip Holiday
เวลาทำการ
จันทร์-เสาร์ 09.00 น-18.00 น
Next Trip Holiday
เบอร์โทรติดต่อ
02-136-9144
ซ่อน
เวียดนาม เช็คอิน ฮอยอัน บานาฮิลล์ 3วัน 2คืน ราคาเริ่มต้น 9,977.- บิน VZ

จำนวนวัน

3 วัน 2 คืน

สายการบิน

 Thai Viet Jet Air

โรงแรม

รหัสทัวร์

NTHD220578
ขึ้นกระเช้าลอยฟ้าสู่ยอดเขาบานาฮิลล์-สวนสนุก Fatasy Park- นั่งรถราง - สวนดอกไม้แห่งความรัก – อุโมงค์เก็บไวน์-สะพานลอยฟ้า Golden Bridge -เมืองมรดกโลก-หมู่บ้านกั๊มทาน–นั่งเรือกระด้ง - สะพานญี่ปุ่น-บ้านเลขที่101-ย่านเมืองเก่า-ดานัง-ชมสะพานมังกร
บานาฮิลล์-ขึ้นกระเช้าลอยฟ้าสู่ยอดเขาบานาฮิลล์-หมู่บ้านฝรั่งเศส-โบสถ์ Saint Danis-สวนสนุก Fatasy Park- นั่งรถราง - สวนดอกไม้แห่งความรัก – อุโมงค์เก็บไวน์-สะพานลอยฟ้า Golden Bridge - แวะร้านของฝาก -หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน-ฮอยอัน เมืองมรดกโลก-หมู่บ้านกั๊มทาน–นั่งเรือกระด้ง - สะพานญี่ปุ่น-บ้านเลขที่101-ย่านเมืองเก่า-ดานัง-ชมสะพานมังกร-วัดเจ้าแม่กวนอิมหลินอึ๋ง-โบสถ์คริสต์สีชมพู-ตลาดฮาน
บุฟเฟ่ต์นานาชาติ

เริ่มต้น

9,977
เวียดนาม สวยนะ 4วัน 3คืน ราคาเริ่มต้น 11,777.- บิน VZ

จำนวนวัน

4 วัน 3 คืน

สายการบิน

 Thai Viet Jet Air

โรงแรม

รหัสทัวร์

NTHD220579
ขึ้นกระเช้าลอยฟ้าสู่ยอดเขาบานาฮิลล์ -ล่องเรือมังกรแม่น้ำหอม- นั่งรถราง - สวนดอกไม้แห่งความรัก-เมืองมรดกโลก–หมู่บ้านกั๊มทาน- นั่งเรือกระด้ง– สะพานญี่ปุ่น - บ้านเลขที่101 - ย่านเมืองเก่า - ดานัง-ชมสะพานมังกร-อุโมงค์เก็บไวน์– หมู่บ้านฝรั่งเศส -สะพานลอยฟ้า Golden Bridge
ดานัง –เว้เมืองมรดกโลก– วัดเทียนมู่ - นครต้องห้าม - พระราชวังเว้ - ล่องเรือมังกรแม่น้ำหอม – ตลาดดองบา-ผลิตภัณฑ์เยื่อไผ่ -บานาฮิลล์ - ขึ้นกระเช้าลอยฟ้าสู่ยอดเขาบานาฮิลล์ - นั่งรถราง - สวนดอกไม้แห่งความรัก – อุโมงค์เก็บไวน์– หมู่บ้านฝรั่งเศส – โบลถ์ Saint Danis –สวนสนุก Fatasy Park-สะพานลอยฟ้า Golden Bridge–แวะร้านของฝาก – หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน– ฮอยอัน เมืองมรดกโลก–หมู่บ้านกั๊มทาน- นั่งเรือกระด้ง– สะพานญี่ปุ่น - บ้านเลขที่101 - ย่านเมืองเก่า - ดานัง - ชมสะพานมังกร-วัดเจ้าแม่กวนอิมหลินอึ๋ง- โบสถ์คริสต์สีชมพู - ตลาดฮาน
บุฟเฟ่ต์นานาชาติ

เริ่มต้น

11,777