Next Trip Holiday
เวลาทำการ
จันทร์-เสาร์ 09.00 น-18.00 น
Next Trip Holiday
เบอร์โทรติดต่อ
02-136-9144
ซ่อน
ฮ่องกง ซุปตาร์...ฮ่องกง มูเตลู 3 วัน 2 คืน เดินทาง ก.พ. - มี.ค. 66 ราคา 16,888.- บิน ไทยแอร์เอเชีย (FD)

จำนวนวัน

3 วัน 2 คืน

สายการบิน

 Thai AirAsia

โรงแรม

รหัสทัวร์

HKGFD0123
ชมแสง สี เสียง สุดยิ่งใหญ่ (A Symphony of Lights) หมุนกังหันเสริมศิริมงคล ณ วัดแชกงหมิว ขอพรเรื่องความรักกัน ณ วัดหวังต้าเซียน นั่งกระเช้าลอยฟ้านองปิง 360 องศา ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนม ห้างซิตี้เกต เอาท์เล็ท
ตลาดนัด Ladies’ Market - ถนนซุปเปอร์สตาร์ (Avenue of Star) - การแสดงโชว์ แสง สี เสียง (A Symphony - วัดแชกงหมิว - วัดหวังต้าเซียน - โรงงานเครื่องประดับ - ร้านหยก - กระเช้าลอยฟ้านองปิง 360 วัดโป่วหลิน - หมู่บ้านวัฒนธรรมนองปิง - Citygate Outlets - วิคตอเรีย พีค - หาดทรายรีพัสล์เบย์
อาหารของโรงแรม

เริ่มต้น

16,888
TAIWAN ซุปตาร์... Taiwan ฤดูใบรักผลิ 4 วัน 3 คืน เดินทาง ก.พ. -มี.ค. 66 ราคา 16,888.- บิน AIR ASIA (FD)

จำนวนวัน

4 วัน 3 คืน

สายการบิน

 Thai AirAsia

โรงแรม

รหัสทัวร์

TPEFD0323
ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซัมจั่ง – เมืองไทเป - ย่านซีเหมินติง - อุทยานแห่งชาติหยางหมิงชาน - ตึกไทเป 101 - อนุสรณ์สถานเจียงไคเชก - วัดหลงซาน - หมู่บ้านสายรุ้ง – ตลาดกลางคืนฟ่งเจี่ย
เมืองไถจง – หมู่บ้านสายรุ้ง – ตลาดกลางคืนฟ่งเจี่ย - เมืองนานโถ ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซัมจั่ง – เมืองไทเป ขนมพายสับปะรด – ย่านซีเหมินติง - อุทยานแห่งชาติหยางหมิงชาน - ตึกไทเป 101(ไม่รวมค่าขึ้นตึก) - อนุสรณ์สถานเจียงไคเชก ศูนย์สร้อยสุขภาพ – ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต - วัดหลงซาน
เมนูปลาประธานาธิบดี

เริ่มต้น

16,888
HONGKONG ช้อปกระจาย 3วัน 2คืน เดินทาง ก.พ. - มี.ค. 66 ราคา 13,999.- บิน GREATER BAY AIRLINE (HB)

จำนวนวัน

3 วัน 2 คืน

สายการบิน

 Asia atlantic airlines

โรงแรม

รหัสทัวร์

HKG09
วิคตอเรียพีค - รีพลัสเบย์ – วัดแชกงหมิว – วัดหวังต้าเซียน - โรงงานเครื่องประดับ - ร้านหยก - ช้อปปิ้ง K11 MUSEA SHOPPING MALL – AVENUE OF STAR – SYMPHONY OF LIGHTS
ช้อปปิ้ง K11 MUSEA SHOPPING MALL – AVENUE OF STAR – SYMPHONY OF LIGHTS - วิคตอเรียพีค - รีพลัสเบย์ – วัดแชกงหมิว – วัดหวังต้าเซียน - โรงงานเครื่องประดับ - ร้านหยก - อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย
พิเศษ!! เมนูชาบูสไตล์ฮ่องกง , ติ่มซำ

เริ่มต้น

13,999
โฮซาก้า หิมะฟินเวอร์ โกเบ ยูนิเวอร์ซัล 6วัน 4คืน เดินทาง ก.พ. - มี.ค. 66 ราคา 29,977.- บิน JINAIR (LJ)

จำนวนวัน

6 วัน 4 คืน

สายการบิน

 Jin Air

โรงแรม

รหัสทัวร์

SIGJOLJ01
เข้าชมปราสาทฮิเมจิ - โกเบร็อคโค สโนว์พาร์ค - ปราสาทโอซาก้า – เกียวโต ย่านฮิกาชิยาม่า - วัดคิโยมิซุ – ศาลเจ้าฟุชิมิอินาริ – ศูนย์บันเทิงลาลาพอร์ตเอ็กซ์โปซิตี้ - อิออนมอลล์ - โกเบไชน่าทาวน์ - โกเบพอร์ททาวเวอร์ – ฮาร์เบอร์แลนด์ - ฟรีเดย์ อิสระท่องเที่ยว *แนะนำ ตลาดคุโรมง - ยูนิเวอร์ซัล สตูดิโอส์
โอซาก้า - โกเบไชน่าทาวน์ - โกเบพอร์ททาวเวอร์ – ฮาร์เบอร์แลนด์ - เข้าชมปราสาทฮิเมจิ - โกเบร็อคโค สโนว์พาร์ค - ช้อปปิ้งดิวตี้ฟรีชินไซบาชิ โดทงโบริ - ฟรีเดย์ อิสระท่องเที่ยว *แนะนำ ตลาดคุโรมง - ยูนิเวอร์ซัล สตูดิโอส์ - ปราสาทโอซาก้า – เกียวโต ย่านฮิกาชิยาม่า - วัดคิโยมิซุ – ศาลเจ้าฟุชิมิอินาริ – ศูนย์บันเทิงลาลาพอร์ตเอ็กซ์โปซิตี้ - อิออนมอลล์
อาหารของโรงแรม

เริ่มต้น

29,977
เวียดนามใต้ ฟูก๊วกที่รัก 3วัน 2คืน เดินทาง มี.ค. - ก.ค. 66 ราคา 8,977.- บิน VietJet (VZ)

จำนวนวัน

3 วัน 2 คืน

สายการบิน

 Thai Viet Jet Air

โรงแรม

รหัสทัวร์

SIGVVZ14
นั่งกระเช้าสู่เกาะฮอนทั่ม จุดชมวิวชายหาดฮอนทั่ม สวนสนุก&สวนน้ำ – หาดปลาดาว - ชมบ้านไม้ไผ่ หมู่บ้านเวนิส - หมู่บ้านชาวประมงฮามนิง - เรือนจำมะพร้าว เจดีย์ร้อยล้าน เจ้าแม่กวนอิม - ศาลเจ้าดิงเกา
เวียดนาม – นั่งกระเช้าสู่เกาะฮอนทั่ม จุดชมวิวชายหาดฮอนทั่ม สวนสนุก&สวนน้ำ – หาดปลาดาว - แกรนด์เวิร์ลฟูก๊วก ชมบ้านไม้ไผ่ หมู่บ้านเวนิส - หมู่บ้านชาวประมงฮามนิง - เรือนจำมะพร้าว – วัดโฮก๊วก เจดีย์ร้อยล้าน เจ้าแม่กวนอิม - ศาลเจ้าดิงเกา – ฟูก๊วกไนท์มาร์เก็ต เยี่ยมชมผลิตภัณฑ์ไข่มุกคุณภาพ
ค่ำ ภัตตาคารท้องถิ่น เสริฟท่านด้วยหม้อไฟทะเล ปูชุบแป้งทอด

เริ่มต้น

8,977
VIETNAM เวียดนาม สวยเวอร์ 3วัน 2คืน เดินทาง พ.ย. - มี.ค. 66 ราคา 9,977.- บิน VietJet (VZ)

จำนวนวัน

3 วัน 2 คืน

สายการบิน

 Thai Viet Jet Air

โรงแรม

รหัสทัวร์

SVD11
หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน - บานาฮิลล์ ขึ้นกระเช้าลอยฟ้า สะพานลอยฟ้า โกลด์เด้นบริด นั่งรถราง สวนดอกไม้แห่งความรัก อุโมงค์เก็บไวน์ หมู่บ้านฝรั่งเศส โบสถ์เซนต์เดนิส สวนสนุกแฟนตาซีพาร์ค – ชมสะพานมังกร - วัดหลินอึ๋ง ผลิตภัณฑ์เยื่อไผ่ - เมืองโบราณฮอยอัน หมู่บ้านกั๊มทาน นั่งเรือกระด้ง สะพานญี่ปุ่น บ้านเลขที่101 นั่งสามล้อชมเมือง
เมืองโบราณฮอยอัน หมู่บ้านกั๊มทาน นั่งเรือกระด้ง สะพานญี่ปุ่น บ้านเลขที่101 นั่งสามล้อชมเมือง ไนท์มาร์เก็ตฮอยอัน - หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน - บานาฮิลล์ ขึ้นกระเช้าลอยฟ้า สะพานลอยฟ้า โกลด์เด้นบริด นั่งรถราง สวนดอกไม้แห่งความรัก อุโมงค์เก็บไวน์ หมู่บ้านฝรั่งเศส โบสถ์เซนต์เดนิส สวนสนุกแฟนตาซีพาร์ค – ชมสะพานมังกร ไนท์มาร์เก็ตดานัง - วัดหลินอึ๋ง ผลิตภัณฑ์เยื่อไผ่
เมนูอาหารพื้นเมือง , บุฟเฟ่ต์นานาชาติ

เริ่มต้น

9,977
MUNZ - MALAYSIA มาเลเซีย - เก็นติ้งไฮแลนด์ สวนสนุก SKYWORLD THEME PARK  3 วัน 2 คืน เดินทาง ม.ค. - มิ.ย. 66 ราคา 7,999.- บิน MALAYSIA AIRLINE (MH)

จำนวนวัน

3 วัน 2 คืน

สายการบิน

 Malaysia Airlines

โรงแรม

รหัสทัวร์

SPHZM2MUNZ
พาเที่ยวสวนสนุกระดับโลก กลางสายหมอก GENTING SKY WORLD THEME PARK (ชำระค่าบัตรเพิ่มเติม) เที่ยวชมเมืองในสายหมอก GENTING HIGHLAND รวมนั่งกระเช้า CABLE CAR แล้ว เล่นคาสิโน เดินช้อปปิ้ง SKY AVENUE COMPLEX , SKYTROPOLIS FUNLAND สักการะขอพรวัด CHINSWEE วัดถ้ำบาตู BATU CAVE ชมเมือง PUTRAJAYA อัพเดตสถานที่เที่ยวใหม่ สวน CHINESE-MALAYSIA FRIENDSHIP GARDEN เที่ยวสบายๆ ชมเมืองหลวง นครกัวลาลัมเปอร์ ถ่ายรูปตึกแฝด PETRONAS TOWER ช้อปปิ้งห้างสุดหรู KLCC SURIA พักที่เก็นติ้ง 1 คืน / กัวลาลัมเปอร์ 1 คืน
มัสยิดอาเหม็ด – พระราชวังอิสตันน่า – เมอร์เดก้าสแควร์ - ตึกปิโตนัส – KLCC (D) - เก็นติ้งไฮแลนด์ – CABLE CAR – SKYWORLD THEME PARK - SKY AVENUE COMPLEX อิสระตามอัธยาศัยบน GENTING - เก็นติ้งไฮแลนด์ –– วัดถ้ำบาตู – กรุงกัวลาลัมเปอร์ – ปุตราจายา
บักกุ้ดเต๋ สไตล์มาเลเซีย

เริ่มต้น

7,999
เวียดนาม ชิวมากแม่ ฮานอย ซาปา ฟานซีปัน 4 วัน 3 คืน เดินทาง มี.ค. - มิ.ย. 66 ราคา 13,888.- บิน VIETRAVEL AIRLINE (VU)

จำนวนวัน

4 วัน 3 คืน

สายการบิน

 Vietravel Airlines

โรงแรม

รหัสทัวร์

VHAN43VU1
เมืองซาปา - สะพานแก้วมังกรเมฆ - นั่งกระเช้าขึ้นเขาฟานซีปัน - ถนนคนเดินซาปา - MOANA CAFÉ - หมู่บ้าน CAT CAT - ร้านช้อปปิ้ง OTOP - ทะเลสาบคืนดาบ - ช้อปปิ้งถนน 36 สาย สุสานลุงโฮ - วัดเฉินก๊วก เมืองหล่าวก่าย
ฮานอย - เมืองหล่าวก่าย - เมืองซาปา - สะพานแก้วมังกรเมฆ - นั่งกระเช้าขึ้นเขาฟานซีปัน - ถนนคนเดินซาปา - MOANA CAFÉ - หมู่บ้าน CAT CAT - ร้านช้อปปิ้ง OTOP - ทะเลสาบคืนดาบ - ช้อปปิ้งถนน 36 สาย สุสานลุงโฮ - วัดเฉินก๊วก

เริ่มต้น

13,999
TAIWAN ไต้หวัน ไถจง หนานโถว ไทเป 4วัน 3คืน เดินทาง ก.พ. 66 ราคา 21,999.- บิน CHINA AIRLINES (CI)

จำนวนวัน

4 วัน 3 คืน

สายการบิน

 China Airlines

โรงแรม

รหัสทัวร์

BTTPE63CI
ไถจง ● หนานโถว ● ร้านชา ● นั่งกระเช้าสู่หมู่บ้าน 9 ชนเผ่า ● ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ● วัดเหวินหวู่ ● ไถจง - ไทเป ● ร้านพายสับปะรด ● ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึก) ● ศูนย์เครื่องสำอาง ● อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค วัดหลงซาน
ไถจง ● ตลาดไถจงไนท์มาร์เก็ต - ไถจง ● หนานโถว ● ร้านชา ● นั่งกระเช้าสู่หมู่บ้าน 9 ชนเผ่า ● ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ● วัดเหวินหวู่ ● ไถจง - ไทเป ● ร้านพายสับปะรด ● ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึก) ● ศูนย์เครื่องสำอาง ● อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ● วัดหลงซาน ● ตลาดซีเหมินติง ไนท์มาร์เก็ต
พิเศษ!! ชาบูบุฟเฟ่ต์ สไตล์ไต้หวัน , พิเศษ !! เมนูปลาประธานาธิบดี

เริ่มต้น

21,999
JAPAN โอซาก้า นาโกย่า ทาคายาม่า เกียวโต 5วัน 3คืน เดินทาง ก.พ. - มี.ค. 66 ราคา 34,990.- บิน PEACH AIR (MM)

จำนวนวัน

5 วัน 3 คืน

สายการบิน

 Peach Air

โรงแรม

รหัสทัวร์

ZGKIX2306MM
ลานกิจกรรมหิมะ - หมู่บ้านชิราคาวาโกะ - ทาคายาม่า - ที่ทำการเก่าเมืองทาคายาม่า - เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ - ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ - เปิดประสบการณ์ใหม่ กับ พิธีชงชาแบบญี่ปุ่น โอซาก้า - ตลาดปลาคุโรมง - ปราสาทโอซาก้า วัดคิโยมิสึ - ปราสาททอง - นาโกย่า
เกียวโต - วัดคิโยมิสึ - ปราสาททอง - นาโกย่า - เทศกาลแสงสี Nabana no Sato Winter Illumination - ลานกิจกรรมหิมะ - หมู่บ้านชิราคาวาโกะ - ทาคายาม่า - ที่ทำการเก่าเมืองทาคายาม่า - เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ - อิออน - ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ - เปิดประสบการณ์ใหม่ กับ พิธีชงชาแบบญี่ปุ่น โอซาก้า - ดิวตี้ฟรี - ชินไซบาชิ - ตลาดปลาคุโรมง - ปราสาทโอซาก้า - ริงกุเอ้าท์เล็ท

เริ่มต้น

34,990