Next Trip Holiday
เวลาทำการ
จันทร์-เสาร์ 09.00 น-18.00 น
Next Trip Holiday
เบอร์โทรติดต่อ
02-136-9144
ซ่อน
ทัวร์ตะวันออกกลาง
พบ
133 ช่วงวันเดินทาง จาก 33 โปรแกรม
เรียงตาม
Loading...
Beautiful Turkiye ตุรเคีย 8 วัน 5 คืน เดินทาง พ.ย. - ธ.ค. 65 ราคา 31,999.- บิน มาฮานแอร์ (W5)

จำนวนวัน

8 วัน 5 คืน

สายการบิน

 Mahan Air

โรงแรม

รหัสทัวร์

IST85W58
ชมสุเหร่าเซนต์โซเฟีย1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคกลาง -*ขึ้นบอลลูน*ชมพระอาทิตย์ยามเช้า และชมความสวยงามของเมืองคัปปาโดเกีย -ชมความงามของปราสาทปุยฝ้าย น้ำตกหินปูนสีขาวที่เกิดขึ้นจากธารน้ำใต้ดิน -ชมระบำหน้าท้อง การแสดงพื้นเมือง ที่สวยงาม ศิลปะที่โดดเด่นของชาวตุรเคีย -แวะถ่ายรูปกับม้าไม้ริมทะเลอีกหนึ่งสัญลักษณ์ของตุรเคีย นั่งกระเช้าขึ้นเขาเออร์ซีเยสชมวิวบนยอดเขา
สุเหร่าเซนต์โซเฟีย -สุเหร่าสีน้ำเงิน - ฮิปโปโดรม - พระราชวังทอปกาปี -เมืองอังการา - เมืองอังการา -ทะเลสาบเกลือ - เมืองไกเซรี(KAYSERI) -ภูเขาเออร์ซีเยส(MT.ERCIYES) - เมืองคัปปาโดเกีย(CAPPADOCIA)-ชมโชว์ระบำหน้าท้อง -เมืองคัปปาโดเกีย- * OPTION TOUR ขึ้นบอลลูนชมเมืองคัปปาโดเกีย * -พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม่- หุบเขาอุซิซาร์ - หมู่บ้านอวานอส- หุบเขานกพิราบ-หุบเขาพาซาแบค- เมืองคอนย่า -เมืองปามุคคาเล่-เมืองเฮียราโพลิส -ปราสาทปุยฝ้าย-เมืองคูซาดาซี-บ้านพระแม่มารี-ม้าไม้จำลองเมืองทรอย -เมืองอิสตันบูล- หอคอยกาลาตา
ภัตตาคาร , อาหารของโรงแรม

เริ่มต้น

33,999
TURKIYE SO COOL ตุรเคีย 10 วัน 7 คืน เดินทาง พ.ย. - ธ.ค. 65 ราคา 33,999.- บิน มาฮานแอร์ (W5)

จำนวนวัน

10 วัน 7 คืน

สายการบิน

 Mahan Air

โรงแรม

รหัสทัวร์

IST107W59
เมืองอังการา - ทะเลสาบเกลือ -เมืองคัปปาโดเกีย(CAPPADOCIA)-นครใต้ดินชาดัค- หุบเขาอุซิซาร์ - หมู่บ้านอวานอส - เมืองคัปปาโดเกีย -*OPTION TOUR ขึ้นบอลลูนชมเมืองคัปปาโดเกีย*-พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม่-หุบเขานกพิราบ-หุบเขาพาซาแบค- เมืองคอนย่า - คาราวานซาราย - เมืองปามุคคาเล่ - เมืองปามุคคาเล่ - เมืองเฮียราโพลิส -ปราสาทปุยฝ้าย-เมืองคูซาดาซี-บ้านพระแม่มารี - เมืองโบราณเอฟฟิซุส - เมืองคูซาดาซี -ย่านเมืองเก่าอิซเมียร์ - เมืองชานัคคาเล่ - อุทยานแห่งชาติทรอย - ม้าไม้จำลองเมืองทรอย - เมืองอิสตันบลู - สุเหร่าเซนต์โซเฟีย - สุเหร่าสีน้ำเงิน
เมืองอังการา - มัสยิดโคจาเท็ป - เมืองอังการา - ทะเลสาบเกลือ -เมืองคัปปาโดเกีย(CAPPADOCIA)-นครใต้ดินชาดัค- หุบเขาอุซิซาร์ - หมู่บ้านอวานอส - เมืองคัปปาโดเกีย -*OPTION TOUR ขึ้นบอลลูนชมเมืองคัปปาโดเกีย*-พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม่-หุบเขานกพิราบ-หุบเขาพาซาแบค- เมืองคอนย่า - คาราวานซาราย - เมืองปามุคคาเล่ -เมืองปามุคคาเล่ - เมืองเฮียราโพลิส -ปราสาทปุยฝ้าย-เมืองคูซาดาซี-บ้านพระแม่มารี - เมืองโบราณเอฟฟิซุส - เมืองคูซาดาซี -ย่านเมืองเก่าอิซเมียร์ - เมืองชานัคคาเล่ - อุทยานแห่งชาติทรอย -เมืองชานัคคาเล่ - ม้าไม้จำลองเมืองทรอย - เมืองอิสตันบลู - สุเหร่าเซนต์โซเฟีย - สุเหร่าสีน้ำเงิน - ฮิปโปโดรม - พระราชวังทอปกาปี - ตลาดสไปร์ท
อาหารของโรงแรม
ธ.ค. - 65

เริ่มต้น

33,999
ตุรเคีย ซุปตาร์...Winter in Turkiye 8 วัน 5 คืน เดินทาง ม.ค. - มี.ค. 66 ราคา 34,888.- บิน TURKISH AIRLINES (TK)

จำนวนวัน

8 วัน 5 คืน

สายการบิน

 Turkish Airlines

โรงแรม

รหัสทัวร์

ISTTK0123
สุเหร่าเซนต์โซเฟีย 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก สัมผัสความยิ่งใหญ่ของสุเหร่าสีน้ำเงิน ปราสาทปุยฝ้ายที่ปามุคคาเล่ ชม ม้าไม้จำลองเมืองทรอยริมทะเล ช้อปปิ้งกันให้จุใจที่ตลาดสไปซ์มาร์เก็ต ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส
นครอิสตันบูล – ฮิปโปโดรม– สุเหร่าสีน้ำเงิน – สุเหร่าเซนต์โซเฟีย – พระราชวังทอปกาปิ - เมืองอังการ่า - ทะเลสาบเกลือ -เมืองคัปปาโดเกีย - โรงงานเครื่องประดับ -โรงงานทอพรม โรงงานเซรามิค- เมืองเกอราเม่–พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม่ - คาราวานสไลน์ –เมืองคอนย่า– โรงงานคอตตอน – เมืองปามุคคาเล่ - นครโบราณเฮียราโพลิส–ปราสาทปุยฝ้าย - ร้านขนมTurkish Delight–เมืองคูซาดาซึ เมืองโบราณเอฟฟิซุส – วิหารเทพีอาร์เทมิสโบราณ โรงงานผลิตเครื่องหนัง–เมืองเปอร์กามัม–เมืองชานัคคาเล่–ม้าไม้จำลองเมืองทรอยริมทะเล เมืองอิสตันบูล–ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส-ตลาดสไปซ์ มาร์เก็ต
ภัตตาคารท้องถิ่น

เริ่มต้น

34,888
TURKIYE ตุรเคีย Maxx Value 10 วัน 7 คืน เดินทาง ม.ค. 66 ราคา 35,999.- บิน MAHAN AIR (W5)

จำนวนวัน

10 วัน 7 คืน

สายการบิน

 Mahan Air

โรงแรม

รหัสทัวร์

IST23
นครใต้ดิน – พิพิทธภัณฑ์เกอราเม่ – โรงงานพรม / เซรามิค / เครื่องประดับ - ระบำ Belly Dance - คอนย่า – พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า–ปามุคคาเล่ - ปราสาทปุยฝ้าย – เมืองเฮียราโพลิส – เมืองคูซาดาซี – เมืองเอฟฟิซุส นั่งกระเช้าสู่เมืองเปอร์กามัม ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส
อิสตันบูล–อังการ่า –สุสานมุสตาฟา เคมาล อตาเติร์ก–ปราสาทอังการ่า - นครใต้ดิน – พิพิทธภัณฑ์เกอราเม่ – โรงงานพรม / เซรามิค / เครื่องประดับ - ระบำ Belly Dance - คอนย่า – พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า–ปามุคคาเล่ - ปราสาทปุยฝ้าย – เมืองเฮียราโพลิส – เมืองคูซาดาซี – เมืองเอฟฟิซุส โรงงานผลิตเครื่องหนัง– นั่งกระเช้าสู่เมืองเปอร์กามัม – อะโครโปลิส–เมืองชานัคคาเล่– ม้าไม้เมืองทรอย เมืองอิสตันบูล –ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส–สไปซ์บาซาร์ ฮิปโปโดรม – วิหารฮาเจีย โซเฟีย – วังทอปกาปี – บันไดหลากสี
ภัตตาคาร พิเศษ พร้อม ชมการแสดงโชว์ระบำหน้าท้อง
ม.ค. - 66

เริ่มต้น

35,999
TURKIYE ตุรเคีย WOW!! WOW!! WOW!! 9D 6N เดินทาง ก.พ. - เม.ย. 66 ราคา 35,999.- บิน TURKISH AIRLINES (TK)

จำนวนวัน

9 วัน 6 คืน

สายการบิน

 Turkish Airlines

โรงแรม

รหัสทัวร์

IST96TK10
นั่งกระเช้าชมวิวขึ้นสู่เนินเขาเปียลอททึ - ท่องเที่ยวย่าน BALAT - เมืองอังการา -มัสยิดโคจาเท็ป - ทะเลสาบเกลือ -เมืองคัปปาโดเกีย(CAPPADOCIA)-ภูเขาเออร์ซีเยส -พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม่-นครใต้ดินซาดัค - เมืองคัปปาโดเกีย ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส- ผ่านชมพระราชวังโดลมาบาห์เช -ตลาดสไปร์ท
เมืองอังการา - ทะเลสาบเกลือ -เมืองคัปปาโดเกีย(CAPPADOCIA)-ภูเขาเออร์ซีเยส -พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม่-นครใต้ดินซาดัค - หุบเขาอุชิซาร์- ระบำหน้าท้อง - นั่งกระเช้าชมวิวขึ้นสู่เนินเขาเปียลอททึ - ท่องเที่ยวย่าน BALAT - เมืองอังการา -มัสยิดโคจาเท็ป - เมืองคัปปาโดเกีย - หุบเขานกพิราบ-หุบเขาพาซาแบค- เมืองคอนย่า -พิพิธภัณฑ์เมฟลานา - เมืองปามุคคา - เมืองเฮียราโพลิส+ปราสาทปุยฝ้าย-เมืองคูซาดาซี-เมืองโบราณเอฟฟิซุส - เมืองคูซาดาซี -ย่านเมืองเก่าอิซเมียร์ - เมืองชานัคคาเล่ - อุทยานแห่งชาติทรอย - ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส- ผ่านชมพระราชวังโดลมาบาห์เช -ตลาดสไปร์ท - เมืองอิสตันบูล - สุเหร่าสีน้ำเงิน - ฮิปโปโดรม - สุเหร่าเซนต์โซเฟีย - พระราชวังทอปกาปี - หอคอยกาลาตา - จัตุรัสทักซิม
ก.พ. - 66
มี.ค. - 66

เริ่มต้น

35,999
TURKEY DELIGHT ตุรกี ดีไลท์ 8วัน 5คืน เดินทาง ก.ย. - ธ.ค. 65 ราคา 34,988.- บิน TURKIST AIRLINE (TK)

จำนวนวัน

8 วัน 5 คืน

สายการบิน

 Turkish Airlines

โรงแรม

รหัสทัวร์

TURNDOM8DTK
เมืองโบราณเอฟฟิซุส-สุเหร่าสีน้ำเงิน-ทะเลสาบเกลือ (Salt Lake)-นครใต้ดิน -ระบำหน้าท้อง”หรือ Belly Dance-เมืองคัปปาโดเกีย-ม้าไม้จำลองเมืองทรอย-กรุงอิสตันบูล-ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส-ขึ้นบอลลูน-หุบเขาอุซิซาร์
อิสตันบูล-สุเหร่าสีน้ำเงิน-ฮิปโปโดรม- สุเหร่าเซนต์โซเฟีย-เมืองหลวง อังการ่า-ทะเลสาบเกลือ (Salt Lake)-นครใต้ดิน (UNDERGROUND CITY)- “ระบำหน้าท้อง”หรือ Belly Dance-เมืองคัปปาโดเกีย-ขึ้นบอลลูน-ชมโรงงานจิวเอวร์รี่และโรงงานเซรามิค- เกอเรเม่-หุบเขาอุซิซาร์-เมืองปามุคคาเล่-ปราสาทปุยฝ้าย –เมืองเฮียราโพลิส- ชมโรงงานคอตตอน -เมืองโบราณเอฟฟิซุส -ชมโรงงานท่อพรม - เมืองคูซาดาซึKusadasi-วิหารเทพีอาร์เทมิสโบราณ -โบสถ์นักบุญเซนต์ จอห์น-ร้านขนม Turkish Delight-เมืองโบราณเปอร์กามัม-วิหารแดง คึซึลอัฟลู-ม้าไม้จำลองเมืองทรอย-กรุงอิสตันบูล-ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส-ตลาดสไปซ์มาร์เก็ต-ย่าน BALAT & FENNER
เครื่องดื่มฟรีตลอดการแสดง ระบำหน้าท้อง”หรือ Belly Dance

เริ่มต้น

38,988
TURKEY ตุรกี ชานัคคาเล ปามุคคาเล อิสปาร์ตา คัปปาโดเกีย อิสตันบูล 9วัน 6คืน เดินทาง ต.ค. - ธ.ค. 65 ราคาเริ่ม 38,990.- บิน Turkish Airlines (TK) ZGIST-2210TK

จำนวนวัน

9 วัน 6 คืน

สายการบิน

 Turkish Airlines

โรงแรม

รหัสทัวร์

ZGIST2210TK
พิเศษ พักโรงแรมสไตล์ถ้ำ 2 คืน - ชมการแสดงBelly Dance - เช็คอินที่เที่ยวใหม่ - ซาฟรานโบลูอาณาจักรออตโตมัน - ฮัตทูซาจักวรรดิโบราณฮิตไทต์ - ม้าไม้จำลองเมืองทรอย - ชมบอลลูนหลากสี – เมืองใต้ดิน
เมืองชานัคคาเล – ม้าไม้จำลองเมืองทรอยริมทะเล – อุทยานแห่งชาติเมืองทรอย – ม้าไม้จำลองเมืองทรอย-เมืองคูซาดาซึ –โรงงานผลิตเครื่องหนัง –เมืองเอฟฟิซุส – ห้องอาบน้ำโรมันโบราณ – หอสมุดเซลซุส – บ้านพระแม่มารี–เตอร์กิช ดีไลท์ – เมืองปามุคคาเล-ปราสาทปุยฝ้าย –เมืองโบราณเฮียราโพลิส–เมืองคอนยา –ที่พักคาราวานเซราย – เมืองคัปปาโดเกีย ชมบอลลูนหลากสี– เมืองใต้ดิน –เมืองเกอเรเม –โรงงานเซรามิก – โรงงานเครื่องประดับ – หุบเขาพาซาแบค – หุบเขานกพิราบ –หุบเขาอุซิซาร์ – พิพิธภัณฑ์เกอเรเม –โรงงานทอพรม –ชมการแสดง Belly Dance เมืองโครัม–เมืองโบราณฮัตทูซา –หินศิลายาซิลิคายา–เมืองอังการา – สุสานมุสตาฟาเคมาลอตาเติร์ก เมืองคาราบัก –เมืองซาฟรานโบลู –จุดชมวิวเนินเขาฮิดิร์ลิค–พิพิธภัณฑ์ ซาฟรานโบลู– ตลาดย่านเมืองเก่า–เมืองอิสตันบูล-พระราชวังโดลมาบาห์เช –ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส –สุเหร่าสีน้ำเงิน–ฮิปโปโดรม – เซนต์โซเฟีย –สไปซ์บาซาร์ –หอคอยกาลาตา–จตุรัสทักษิม
พิเศษ เคบับต้นตำรับ,พิเศษ ปลาแมคเคอเรลย่าง และ MIX SEAFOOD
ธ.ค. - 65

เริ่มต้น

38,990
GRAND TURKEY ตุรกี 8 วัน 5 คืน เดินทาง มิย.-มี.ค 66 ราคาเ 39,900.- บิน TK

จำนวนวัน

8 วัน 5 คืน

สายการบิน

 Turkish Airlines

โรงแรม

รหัสทัวร์

NTHD220534
ชมเสน่ห์และความงดงามของดินแดน 2 ทวีป เก็บภาพความสวยงาม “เมืองคัปปาโดเกีย” พร้อมเที่ยวชมนครใต้ดิน-“ปามุคคาเล่” มรดกโลกทางธรรมชาติและวัฒนธรรม-“เมืองโบราณเอเฟซุส” เมืองโบราณยุคกรีกโรมัน-ชม “พระราชวังทอปคาปี” ซึ่งได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากยูเนสโก้-“ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส” -ชมระบำหน้าท้อง
อิสตันบลู-ไคเซอรี่ - คัปปาโดเกีย - พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม่นครใต้ดิน-คัปปาโดเกีย – คอนย่า - ปามุคคาเล่- อุชิซาร์- ระบำหน้าท้อง-ปามุคคาเล่-นครโบราณเฮียราโพลิส-ปราสาทปุยฝ้าย-เซลจุกเมืองโบราณเอเฟซุส-อิเมียร์-คุซาดาสึ-เซลจุก-เมืองโบราณเอเฟซุส-คานัคคาเล-คานัคคาเล่-ชมม้าไม้จำลอง - อิสตันบูลล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส - แกรน์บาซาร์-อิสตันบูล-สุเหร่าสีน้ำเงิน -ฮิปโปโดรม – สุเหร่าโซเฟีย-พระราชวังทอปคาปี-ตลาดสไปซ์-PIERRE LOTI HILLจัตุรัสทักซิม
พร้อมเครื่องดื่มไม่อั้น เมนูพิเศษ เคบับหม้อดิน ขึ้นชื่อของเมืองคัปปาโดเกีย

เริ่มต้น

39,900
TURKIYE ตุรเคีย อิสตันบูล ชานัคคาเล คูซาดาซึ ป่มุคคาเล คัปปาโดเกีย EP.2 8วัน 5คืน เดินทาง ม.ค. - ก.พ. 66 ราคา 39,990.- บิน Turkish Airlines  (TK)

จำนวนวัน

8 วัน 5 คืน

สายการบิน

 Turkish Airlines

โรงแรม

รหัสทัวร์

ZGIST2303TK
นั่งกระเช้าสู่เมืองโบราณเปอร์กามัน – วิหารอะโครโปลิส – วิหารโอลิมเปียนเซอุส – โรงละครอะโครโปลิส – เมืองคูซาดาซึ –เมืองเอฟฟิซุส – ห้องอาบน้ำโรมันโบราณ – หอสมุดเซลซุส – บ้านพระแม่มารี - ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส –เมืองชานัคคาเล – ม้าไม้จำลองเมืองทรอยริมทะเล - พระราชวังโดลมาบาห์เช–สุเหร่าสีน้ำเงิน – ฮิปโปโดรม – เซนต์โซเฟีย –สไปซ์บาซาร์ – หอคอยกาลาตา– จัตุรัสทักษิม - นั่งกระเช้าสู่เมืองโบราณเปอร์กามัน – วิหารอะโครโปลิส – วิหารโอลิมเปียนเซอุส เมืองปามุคคาเล – ปราสาทปุยฝ้าย – เมืองโบราณเฮียราโพลิส
เมืองอิสตันบูล – พระราชวังโดลมาบาห์เช–สุเหร่าสีน้ำเงิน – ฮิปโปโดรม – เซนต์โซเฟีย –สไปซ์บาซาร์ – หอคอยกาลาตา– จัตุรัสทักษิม - นั่งกระเช้าสู่เมืองโบราณเปอร์กามัน – วิหารอะโครโปลิส – วิหารโอลิมเปียนเซอุส– โรงละครอะโครโปลิส – เมืองคูซาดาซึ –เมืองเอฟฟิซุส – ห้องอาบน้ำโรมันโบราณ– หอสมุดเซลซุส – บ้านพระแม่มารี – เตอร์กิช ดีไลท์ - เมืองปามุคคาเล – ปราสาทปุยฝ้าย – เมืองโบราณเฮียราโพลิส เมืองคอนยา – ที่พักคาราวานเซราย – เมืองคัปปาโดเกีย – ชมการแสดงระบำหน้าท้อง Belly Dance
พิเศษ เคบับต้นตำรับ
ม.ค. - 66

เริ่มต้น

39,990
TURKIYE ตุรเคีย ซาฟรานโบลู คัปปาโดเกีย ปามุคคาเล ชานัคคาเล อิสตันบูล 9วัน 6คืน เดินทาง ม.ค. - มี.ค. 66 ราคา 39,990.- บิน Turkish Airlines (TK)

จำนวนวัน

9 วัน 6 คืน

สายการบิน

 Turkish Airlines

โรงแรม

รหัสทัวร์

ZGIST2304TK
เมืองปามุคคาเล –ปราสาทปุยฝ้าย – เมืองโบราณเฮียราโพลิส– เมืองคูซาดาซึ - อุทยานแห่งชาติเมืองทรอย – ม้าไม้จำลองเมืองทรอย–ม้าไม้จำลองเมืองทรอยริมทะเล – เมืองอิสตันบูล –ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส - ทะเลสาบเกลือ –เมืองคัปปาโดเกีย – เมืองใต้ดิน – พิพิธภัณฑ์เกอเรเม– หุบเขาแดงหรือหุบเขากุหลาบ –ชมการแสดงระบำหน้าท้อง Belly Dance
เมืองซาฟรานโบลู – จุดชมวิวเนินเขาฮิดอร์ลิค – พิพิธภัณฑ์ซาฟรานโบลู – ตลาดย่านเมืองเก่า – เมืองอังการา - สุสานมุสตาฟา เคมาล อตาเติร์ก – ทะเลสาบเกลือ –เมืองคัปปาโดเกีย – เมืองใต้ดิน – พิพิธภัณฑ์เกอเรเม– หุบเขาแดงหรือหุบเขากุหลาบ –ชมการแสดงระบำหน้าท้อง Belly Dance - โรงงานทอพรม –หุบเขาอุซิซาร์ –โรงงานเซรามิก – โรงงานเครื่องประดับ–หุบเขานกพิราบ –หุบเขาพาซาแบค– เมืองคอนยา – ที่พักคาราวานเซราย - เมืองปามุคคาเล –ปราสาทปุยฝ้าย – เมืองโบราณเฮียราโพลิส– เมืองคูซาดาซึ - อุทยานแห่งชาติเมืองทรอย – ม้าไม้จำลองเมืองทรอย–ม้าไม้จำลองเมืองทรอยริมทะเล – เมืองอิสตันบูล –ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส – ห้างอิสตินเย พาร์ค มอล
พิเศษ เคบับต้นตำรับ , พิเศษ ปลาแมคเคอเรลย่าง

เริ่มต้น

39,990
กำลังแสดงผล 1 - 10 จาก 33 โปรแกรม