Next Trip Holiday
เวลาทำการ
จันทร์-เสาร์ 09.00 น-18.00 น
Next Trip Holiday
เบอร์โทรติดต่อ
02-136-9144
ซ่อน
เวียดนามกลาง ซุปปตาร์...บานาฮิลล์ อรุ่มเจ๊าะ 4วัน 3คืน ราคาเริ่มต้น 13,888.- บิน VZ

จำนวนวัน

4 วัน 3 คืน

สายการบิน

 Thai Viet Jet Air

โรงแรม

รหัสทัวร์

DADVZ1422
ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ - ท่าอากาศยานนานาชาติดานัง - บานาฮิลล์ - สะพานโกเด้นบริดจ์ - สวนสนุกThe Fantasy Park-สวนดอกไม้LE JARDIN D’AMOUR - นั่งรถไฟโบราณ - อุโมงค์เก็บไวน์ - หมู่บ้านกั๊มทาน-ล่องเรือกระด้ง - เมืองโบราณฮอยอัน-หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน - วัดลินห์อึ๋ง - พิพิธภัณฑ์จาม - สะพานมังกร-ตลาดฮาน-ท่าอากาศยานนานาชาติดานัง - ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ
สู่เมืองตากอากาศขึ้นชื่อแห่งดานังบานาฮิลล์- อิสระให้ท่านเดินชมสะพานโกเด้นบริดจ์(Golden Bridge) สะพานลอยฟ้าในอุ้งมือยักษ์-ผจญภัยที่ สวนสนุก The Fantasy Park-อิสระเล่นรถราง หรือ Alpine coasterเครื่องเล่นขึ้นชื่อของประเทศเวียดนาม -ชม สวนดอกไม้LE JARDIN D’AMOURสวนดอกไม้สไตล์ฝรั่งเศส -นั่งรถไฟโบราณ ขึ้นเขาเพื่อเข้าชม อุโมงค์เก็บไวน์ -สู่ หมู่บ้านกั๊มทาน นำท่านสัมผัสกับประสบการณ์ใหม่ในหมู่บ้านเล็กๆ -ทำกิจกรรม ล่องเรือกระด้ง-สู่เมืองโบราณฮอยอันนำชม บ้านเลขที่ 101-ชม สะพานญี่ปุ่น (Japanese Covered Bridge)-สักการะ ศาลกวนอู-วัดฟุกเกี๋ยนหรือสมาคมชาวจีน-สู่ หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน -สู่ วัดลินห์อึ๋ง-ชม พิพิธภัณฑ์จาม -สะพานมังกร สะพานข้ามแม่น้ำสายหลัก-สะพานแห่งความรัก สะพานที่ถูกตกแต่งด้วยเสารูปหัวใจ-เที่ยวช้อปปิ้งใน ตลาดฮานแหล่งรวบรวมสินค้ามากมาย

เริ่มต้น

13,888
ฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์ อิตาลี 10วัน 7คืน ราคาเริ่มต้น 97,900 บิน QR

จำนวนวัน

10 วัน 9 คืน

สายการบิน

 Qatar Airways

โรงแรม

รหัสทัวร์

NTHD210138
พระราชวังแวร์ซายส์ และพิพิธภัณฑ์ลูฟร์-เที่ยวแบบ VIP ไม่มีต่อคิว-ขึ้นชั้น 2 ของหอไอเฟิล สัญลักษณ์ของนครปารีสเลิศหรูอลังการโรแมนติค // นั่งรถไฟด่วน TGV เข้าสู่ดีจอง-พักสวิสเซอร์แลนด์ 2 คืน -พักเมืองลูเซิร์น เมืองเล็กๆอันแสนน่ารักชมสัญลักษณ์ประจำเมือง สะพานไม้ชาเปล-เที่ยวมิลาน มีชื่อเสียงในด้านแฟชั่นและศิลปะพร้อมถ่ายรูปกับมหาวิหารแห่งมิลาน-นครรัฐวาติกัน เที่ยวชมมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์
ปารีส–พระราชวังแวร์ซายส์–พิพิธภัณฑ์ลูฟร์–ล่องเรือแม่น้ำแซน–ชมเมือง– อาหารพื้นเมืองหอยเอสคาโก้อบเนยในร้านสุดหรู-ขึ้นหอไอเฟลชั้น 2 –ประตูชัย –ช็อปปิ้งห้างแกลลารี่ ลาฟาแยตต์-ปารีส –รถไฟด่วน TGV–ดิจอง –อินเทอร์ลาเก้น(สวิตเซอร์แลนด์)-ยอดเขาจุงเฟรา Top of Europe–ลูเซิร์น– สะพานไม้ชาเปล – อนุสาวรีย์สิงโต (สวิตเซอร์แลนด์)-ลูเซิร์น– มิลาน–มหาวิหารแห่งมิลาน –เวนิส-เวนิส-นั่งเรือสู่เกาะเวนิส – สะพานถอนลมหายใจ – จัตุรัสซานมาร์โค – วิหารซานมาร์โค ปีซ่า– หอเอนปิซ่า-1ใน7สิ่งมหัศจรรย์ของโลก-ปีซ่า–โรม– วาติกัน – มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์–โคลอสเซี่ยม– น้ำพุเทรวี่–บันไดสเปน-โรม –จัตุรัสนาโวน่–วิหารแพนเธออน– น้ำพุเทรวี่– บันไดสเปน
อาหารแบบพื้นเมืองฝรั่งเศส (เมนู หอยเอสคาโก้อบเนย ,ท่านสามารถ เลือก สเต๊กสไตล์ฝรั่งเศส 1 อย่าง อาทิ เป็ดอบซอส/ ปลา / เนื้อวัว / แกะ พร้อมจิบไวน์ฝรั่งเศส ตบท้ายด้วยของหวาน )-ชม หอเอนเมืองปิซ่า 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก
ต.ค. - 65
พ.ย. - 65

เริ่มต้น

97,900
ฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์ อิตาลี 10วัน 7คืน ราคาเริ่มต้น 97,900 บิน QR

จำนวนวัน

10 วัน 9 คืน

สายการบิน

 Qatar Airways

โรงแรม

รหัสทัวร์

NTHD210138
พระราชวังแวร์ซายส์ และพิพิธภัณฑ์ลูฟร์-เที่ยวแบบ VIP ไม่มีต่อคิว-ขึ้นชั้น 2 ของหอไอเฟิล สัญลักษณ์ของนครปารีสเลิศหรูอลังการโรแมนติค // นั่งรถไฟด่วน TGV เข้าสู่ดีจอง-พักสวิสเซอร์แลนด์ 2 คืน -พักเมืองลูเซิร์น เมืองเล็กๆอันแสนน่ารักชมสัญลักษณ์ประจำเมือง สะพานไม้ชาเปล-เที่ยวมิลาน มีชื่อเสียงในด้านแฟชั่นและศิลปะพร้อมถ่ายรูปกับมหาวิหารแห่งมิลาน-นครรัฐวาติกัน เที่ยวชมมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์
ปารีส–พระราชวังแวร์ซายส์–พิพิธภัณฑ์ลูฟร์–ล่องเรือแม่น้ำแซน–ชมเมือง– อาหารพื้นเมืองหอยเอสคาโก้อบเนยในร้านสุดหรู-ขึ้นหอไอเฟลชั้น 2 –ประตูชัย –ช็อปปิ้งห้างแกลลารี่ ลาฟาแยตต์-ปารีส –รถไฟด่วน TGV–ดิจอง –อินเทอร์ลาเก้น(สวิตเซอร์แลนด์)-ยอดเขาจุงเฟรา Top of Europe–ลูเซิร์น– สะพานไม้ชาเปล – อนุสาวรีย์สิงโต (สวิตเซอร์แลนด์)-ลูเซิร์น– มิลาน–มหาวิหารแห่งมิลาน –เวนิส-เวนิส-นั่งเรือสู่เกาะเวนิส – สะพานถอนลมหายใจ – จัตุรัสซานมาร์โค – วิหารซานมาร์โค ปีซ่า– หอเอนปิซ่า-1ใน7สิ่งมหัศจรรย์ของโลก-ปีซ่า–โรม– วาติกัน – มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์–โคลอสเซี่ยม– น้ำพุเทรวี่–บันไดสเปน-โรม –จัตุรัสนาโวน่–วิหารแพนเธออน– น้ำพุเทรวี่– บันไดสเปน
อาหารแบบพื้นเมืองฝรั่งเศส (เมนู หอยเอสคาโก้อบเนย ,ท่านสามารถ เลือก สเต๊กสไตล์ฝรั่งเศส 1 อย่าง อาทิ เป็ดอบซอส/ ปลา / เนื้อวัว / แกะ พร้อมจิบไวน์ฝรั่งเศส ตบท้ายด้วยของหวาน )-ชม หอเอนเมืองปิซ่า 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก
ต.ค. - 65
พ.ย. - 65

เริ่มต้น

97,900
อิตาลี สวิตเซอร์แลด์ ฝรั่งเศส 9วัน 6คืน ราคาเริ่มต้น 92,999.- บิน QR

จำนวนวัน

9 วัน 6 คืน

สายการบิน

 Qatar Airways

โรงแรม

รหัสทัวร์

NTHD210167
กรุงเทพฯ – โรม(อิตาลี)-โรม – กรุงวาติกัน – มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์– โคลอสเซียม–น้ำพุเทรวี่–บันไดสเปน–วิหารแพนเธออน–ปิซ่า(อิตาลี)-เมืองปิซ่า – หอเอนปิซ่า1ใน7สิ่งมหัศจรรย์ของโลก – เมสเตร้ – นั่งเรือสู่เกาะเวนิส – สะพานถอนลมหายใจ – จัตุรัสซานมาร์โค – วิหารซานมาร์โค-เมสเตร้ –มิลาน–มหาวิหารแห่งมิลาน – อินเทอร์ลาเค่น( สวิตเซอร์แลนด์ )-พิชิตยอดเขาจุงเฟรา – สถานีรถไฟที่สูงที่สุดในยุโรป – ถ้ำน้ำแข็ง 1000ปี –สวิสสฟิงซ์–หมู่บ้านอิเซล์ทวาลด์–ลูเซิร์น( สวิตเซอร์แลนด์ )- เมืองลูเซิร์น – สะพานไม้ชาเปล–อนุสาวรีย์สิงโต–เดินเล่นชิวๆชมเมือง –เมืองซุก–ดิจอง (ฝรั่งเศส)-ดิจอง –รถไฟด่วน TGV –พระราชวังแวร์ซายส์– ล่องเรือแม่น้ำแซน– ถนนชองเอลิเซ่ – ประตูชัยปารีส–อาหารพื้นเมืองหอยเอสคาโก้อบเนยในร้านสุดหรู (ฝรั่งเศส)-ขึ้นหอไอเฟลชั้น2 –DUTY FREE –พิพิธภัณฑ์ลูฟร์– ช้อปปิ้ง-ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ( กรุงเทพฯ)
สู่ กรุงโรม -สู่ นครรัฐวาติกัน-นำท่านเข้าชมภายในมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์-ถ่ายรูปที่ระลึกด้านหน้า สนามกีฬาโคลอสเซียม โบราณสถานเก่าแก่ 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก -ท่านถ่ายภาพคู่กับประตูชัยคอนสแตนติน-ชมน้ำพุเทรวี่ -บันไดสเปน -ชมวิหารแพนเธออน-สู่แคว้นทอสคาน่า เมืองปิซ่า-ชมหอเอนเมืองปิซ่า 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก -สู่ เกาะเวนิส – เมรเตร้-สู่ เกาะซานมาร์โค-เมืองมิลาน-ถ่ายรูปกับมหาวิหารแห่งมิลาน -สู่ เมืองอินเทอร์ลาเค่น-สู่ เมืองเลาเทอร์บรุนเน่นเพื่อนำท่านขึ้นรถไฟ สายจุงเฟราบาห์เนน-นั่งรถไฟชมวิวท่องเที่ยวธรรมชาติบนภูเขาสูงแห่งแอลป์ แล้วเปลี่ยนเป็นรถไฟสายภูเขาที่สถานีไคลน์ไชเด็ก-ชม ถํ้านํ้าแข็ง 1,000 ปี -ไม่ควรพลาดการส่งโปสการ์ดจากที่ทำการไปรษณีย์ที่สูงที่สุดใน-ชมสะพานไม้ชาเปล สัญลักษณ์ของเมืองลูเซิร์น-ชม พระราชวังแวร์ซาย-ชมประตูชัย สัญลักษณ์แห่งชัยชนะของนโปเลียน -ถนนชองป์เซลิเซ่-ถ่ายภาพ หอไอเฟล-สู่ ร้านปลอดภาษี
(อาหารพื้นเมือง สปาเก็ตตี้ต้นตำหรับอิตาลี + อาหารจานหลัก (เมนคอร์ส) + ของหวาน)

เริ่มต้น

94,999
SWITZERLAND SUPER DELUXE 10วัน 7คืน ราคาเริ่มต้น 143,999.- บิน QR

จำนวนวัน

10 วัน 7 คืน

สายการบิน

 Qatar Airways

โรงแรม

รหัสทัวร์

NTHD210363
ซูริค–เซนต์ มอริตซ์–เมืองโลคาร์โน –จัตุรัสเพียซซ่า แกรนด์-โลคาร์โน–อันเดอร์แมทท์– รถไฟกลาเซียเอกซ์เพรส GLACIER EXPRESS – เซอร์แมทซ์ZERMATT -เซอร์แมทท์–ยอดเขากรอนเนอร์แกรต–ชมยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น –ลานหิมะ–ซาสเฟ่Saas-Fee-ซาสเฟ่–เขาอลาลีนฮอร์น–ถ้ำน้ำแข็ง Ice Pavilion–หมู่บ้านกรีเมนซ์-กรีเมนซ์–เวเวย์–อนุสาวรีย์ชาลี แชปปลิ้น–ประติมากรรมส้อม–กรุงเบิร์น–ย่านมาร์คกาสเซ –ทะเลสาบเบลาเซ่–อินเทอร์ลาเค่น-อินเทอร์ลาเค่น– หมู่บ้านอิเซล์ทวาลด์ – ลูเซิร์น– อนุสาวรีย์สิงโตหิน–สะพานไม้คาเปล-ลูเซิร์น–เมืองซุก – เมืองสไตน์อัมไรน์–จัตุรัสราธเฮาส์พลาซ–เมืองซุริก– ถนนบานโฮฟซตราสเซ่-ซูริค–น้ำตกไรน์
สู่เมืองเซ็นต์มอร์ริตซ์-ถ่ายรูปความงดงามของทะเลสาบเซนต์มอริตซ์ -อิสระให้ท่านเดินชม เมืองเซนต์ มอริตซ์-สู่ เมืองโลคาร์โน -จัตุรัสเพียซซ่า แกรนด์ Piazza Grandeอิสระให้ท่านเดินชมเมืองโลคาร์โน -สู่ เมืองอันเดอร์แมทท์เป็นเมืองเล็กๆ -นั่งรถไฟกลาเซียร์เอ็กซเพรส Glacier Express-ขึ้นรถไฟไปยังยอดเขากรอนเนอร์แกรต -เพื่อให้ท่านได้ถ่ายรูปกับยอดเขาแมทเธอร์ฮอร์น ( ยอดเขากรอนเนอร์แกรตเป็นจุดที่ถ่ายรูปเขาแมทเธอร์ฮอร์นสวยที่สุด)-ชมเมืองเซอร์แมทท์ -สู่เมืองทาซ-ขึ้นยอดเขาอลาลีนฮอร์นด้วยกระเช้าและต่อด้วยรถรางไต่เขาที่สูงที่สุดในโลก-ชมยอดเขาอลาลีนฮอร์น-ถ้ำน้ำแข็ง Ice Pavilion-หมู่บ้านกรีเมนซ์Grimentz-ชมเมืองหมู่บ้านกรีเมนซ์ -สู่ เมืองเวเวย์Vevey-อนุสาวรีย์ ชาลี แชปปลิ้นและ ประติมากรรมส้อม -สู่ กรุงเบิร์น-สู่ย่านมาร์คกาสเซ-สู่ ถนนครัมกาสเซ -ชมนาฬิกาไช้ท์กล็อคเค่น-วนอุทยานเบลาเซ่-สู่ เมืองอินเทอร์ลาเค่น-สู่เมืองหมู่บ้านอิเซล์ทวาลด์ISELTWALD-สู่เมืองลูเซิร์น-ชมอนุสาวรีย์สิงโตหิน -ชมทะเลสาบลูเซิร์น -สะพานไม้คาเปล -สู่ เมืองซุก-สู่เมืองสไตน์อัมไรน์STEIN AM RHEIN-เมืองเก่าจัตุรัสราธเฮาส์พลาซRATHAUSPLATZ-ชมเมืองสไตน์อัมไรน์-เมืองซูริค -ชมสะพานมุนสเตอร์-วิหารเฟรามุนสเตอร์ -อิสระให้ท่านได้เดินชมถนนบานโฮฟซตราสเซ่-สู่เมืองชาฟเฮาส์เซ่นนำคณะชมความสวยงามของน้ำตกไรน์
ให้ท่านได้ลิ้มลองเมนูฟองดูว์แบบต้นตำหรับ ที่ขึ้นชื่อของสวิส ทั้ง 3 ชนิด เริ่มต้นจากชีส //เนื้อสัตว์ และ ช็อคโกแลต
ต.ค. - 65
พ.ย. - 65

เริ่มต้น

143,999
แกรนด์สวิตเซอร์แลนด์ 9วัน 6คืน บิน QR ราคาเริ่มต้น 122,888.-

จำนวนวัน

9 วัน 6 คืน

สายการบิน

 Qatar Airways

โรงแรม

รหัสทัวร์

NTHD220338
มิลาน สู่ เมืองทิราโน่- นั่งรถไฟสายโรแมนติกเบอร์นิน่าเอกซ์เพรส -สู่ เมืองเซ็นต์มอร์ริทซ์ เมืองตากอากาศ-สู่ เมืองอันเดอร์แมทท์เป็นเมืองเล็กๆ ตามสไตล์เมืองสกีรีสอร์ท -นั่งรถไฟกลาเซียร์เอ็กซเพรส Glacier Express ผ่านชมภูมิประเทศที่งดงามของเทือกเขาแอลป์-สู่ “เซอร์แมทซ์” เมืองตากอากาศที่สวยงาม -ไปยังยอดเขากรอนเนอร์แกรต เพื่อให้ท่านได้ถ่ายรูปกับยอดเขาแมทเธอร์ฮอร์น -เที่ยวชมเมืองเซอร์แมทท์ -สู่ เมืองเวเวย์Vevey -สู่กรุงเบิร์นเมืองหลวงอันเก่าแก่ของสวิตเซอร์แลนด์-สู่ย่านมาร์คกาสเซย่านเมืองเก่า-สู่ ถนนครัมกาสเซ -ชมนาฬิกาไซ้ท์กล็อคเค่น-ขึ้นรถไฟ สายจุงเฟราบาห์-นั่งรถไฟชมวิวท่องเที่ยวธรรมชาติบนภูเขาสูงแห่งแอลป์ แล้วเปลี่ยนเป็นรถไฟสายภูเขาที่สถานีไคลน์ไชเด็ก-ชม ถํ้านํ้าแข็ง 1,000 ปี -ไม่ควรพลาดการส่งโปสการ์ดจากที่ทำการไปรษณีย์ที่สูงที่สุดในโลก-สู่หมู่บ้านอิเซล์ทวาลด์ISELTWALDเป็นหมู่บ้านเล็ก ๆ ริมทะเลสาบ -สู่เมืองลูเซิร์น-ชมอนุสาวรีย์สิงโต -ชมทะเลสาบลูเซิร์น -สะพานไม้คาเปล -สู่ เมืองซุก-ชม CLOCK TOWER ที่มีความสูง 52 เมตร -สู่ ซาฟเฮาส์เซ่น เมืองชายแดนเยอรมัน-สวิส-ชมความสวยงามของน้ำตกไรน์ -สู่เมืองซูริก-ชมสะพานมุนสเตอร์-วิหารโกรสมุนสเตอร์ -
มิลาน (อิตาลี)-ทิราโน่ – นั่งรถไฟ “เบอร์นิน่า เอกซ์เพรส” – เซ็นต์มอริทซ์ – เดินชมเมือง – ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง-อันเดอร์แมทซ์ – รถไฟกลาเซียเอกซ์เพรส GLACIER EXPRESS – เซอร์แมทซ์ZERMATT – เดินเที่ยวชมเมือง -ยอดเขากรอนเนอร์แกรต–ชมยอดเขาแมทเธอร์ฮอร์น–ทาสซ์–หมู่บ้านกรีเมนซ์-กรีเมนซ์–เวเวย์–เบิร์น–ย่านมาร์คกาสเซ –หอนาฬิกาเบิร์น –เมืองสเปียซ–ทะเลสาบธูน–อินเทอร์ลาเค่น-เลาเทอร์บรุนเน่น–พิชิตยอดเขาจุงเฟรา – สถานีรถไฟสูงที่สุดในยุโรป – ลานหิมะ – ถ้ำน้ำแข็ง 1,000 ปี-หมู่บ้านอิเซล์ทวาลด์– ลูเซิร์น-อนุสาวรีย์สิงโต – ทะเลสาบ ลูเซิร์น– สะพานไม้คาเปล–เมืองซุก – ซาร์ฟเฮาเซ่น –น้ำตกไรน์ – ซูริก – ชมเมือง-ซูริก–สะพานมุนสเตอร์–ถนนบานโฮฟซตราสเซ่
ลิ้มลองเมนูฟองดูว์แบบต้นตำหรับ ที่ขึ้นชื่อของสวิตเซอร์แลนด์ทั้ง3ชนิด เริ่มต้นจากชีส //เนื้อสัตว์ และ ช็อคโกแลต

เริ่มต้น

126,888
แกรนด์สวิตเซอร์แลนด์ 9วัน 6คืน ราคาเริ่มต้น 126,888.- บิน QR

จำนวนวัน

9 วัน 6 คืน

สายการบิน

 Qatar Airways

โรงแรม

รหัสทัวร์

NTHD210366
กรุงเทพฯ–มิลาน (อิตาลี)-ทิราโน่ – นั่งรถไฟ “เบอร์นิน่า เอกซ์เพรส” – เซ็นต์มอริทซ์ – เดินชมเมือง – ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง-อันเดอร์แมทซ์ – รถไฟกลาเซียเอกซ์เพรส GLACIER EXPRESS – เซอร์แมทซ์ZERMATT – เดินเที่ยวชมเมือง -ยอดเขากรอนเนอร์แกรต–ชมยอดเขาแมทเธอร์ฮอร์น–ทาสซ์–หมู่บ้านกรีเมนซ์-กรีเมนซ์–เวเวย์–เบิร์น–ย่านมาร์คกาสเซ –หอนาฬิกาเบิร์น –เมืองสเปียซ–ทะเลสาบธูน–อินเทอร์ลาเค่น-เลาเทอร์บรุนเน่น–พิชิตยอดเขาจุงเฟรา – สถานีรถไฟสูงที่สุดในยุโรป – ลานหิมะ – ถ้ำน้ำแข็ง 1,000 ปี- หมู่บ้านอิเซล์ทวาลด์– ลูเซิร์น-อนุสาวรีย์สิงโต – ทะเลสาบ ลูเซิร์น– สะพานไม้คาเปล–เมืองซุก – ซาร์ฟเฮาเซ่น –น้ำตกไรน์ – ซูริก – ชมเมือง-ซูริก–สะพานมุนสเตอร์–ถนนบานโฮฟซตราสเซ่– กรุงเทพฯ
มิลาน สู่ เมืองทิราโน่ -นั่งรถไฟสายโรแมนติกเบอร์นิน่าเอกซ์เพรส Bernina Express- เมืองเซ็นต์มอร์ริทซ์ เมืองตากอากาศ-สู่ เมืองอันเดอร์แมทท์-นั่งรถไฟกลาเซียร์เอ็กซเพรส Glacier Express-ชมยอดเขาที่ปกคลุมด้วยธารน้ำแข็งที่ผ่านใจกลางเทือกเขาแอลป์สู่ “เซอร์แมทซ์-ขึ้นรถไฟไปยังยอดเขากรอนเนอร์แกรต เพื่อให้ท่านได้ถ่ายรูปกับยอดเขาแมทเธอร์ฮอร์น -เที่ยวชมเมืองเซอร์แมทท์ -สู่ เมืองทาสซ์ ไปยังหมู่บ้านกรีเมนซ์Grimentz-อิสระให้ท่านได้ดื่มด่ำเดินชมบรรยากาศของหมู่บ้านบนภูเขาได้อย่างเต็มที่-สู่ เมืองเวเวย์Vevey-ถ่ายรูปกับ อนุสาวรีย์ ชาลี แชปปลิ้น และ ประติมากรรม ส้อม -สู่กรุงเบิร์น-สู่ย่านมาร์คกาสเซ-สู่ ถนนครัมกาสเซ -สู่ เมืองสเปียซSpiez-สู่เมืองเลาเทอร์บรุนเน่นเพื่อนำท่านขึ้นรถไฟ สายจุงเฟราบาห์-ชม ถํ้านํ้าแข็ง 1,000 ปี -สู่หมู่บ้านอิเซล์ทวาลด์ISELTWALD-สู่เมืองลูเซิร์น-ชมอนุสาวรีย์สิงโต - สะพานไม้คาเปล -ได้ช้อปปิ้งสินค้าขึ้นชื่อของประเทศสวิสเซอร์แลนด์นานาชนิด -สู่ เมืองซุก-ชม CLOCK TOWER -สู่ ซาฟเฮาส์เซ่น -ชมความสวยงามของน้ำตกไรน์ -เมืองซูริค นำท่านชมสะพานมุนสเตอร์-วิหารโกรสมุนสเตอร์ -อิสระให้ท่านได้เดินชมถนนบานโฮฟซตราสเซ่ เป็นถนนช้อปปิ้งโดยตลอดสองข้างทาง
ลิ้มลองเมนูฟองดูว์แบบต้นตำหรับ ที่ขึ้นชื่อของสวิตเซอร์แลนด์ทั้ง3ชนิด เริ่มต้นจากชีส //เนื้อสัตว์ และ ช็อคโกแลต

เริ่มต้น

126,888
สวิตเซอร์แลนด์ 8วัน 5คืน ราคาเริ่มต้น 91,888.- บิน QR

จำนวนวัน

8 วัน 5 คืน

สายการบิน

 Qatar Airways

โรงแรม

รหัสทัวร์

NTHD210209
เที่ยว เมืองเซ็นต์มอร์ริตซ์ เมืองตากอากาศและศูนย์กลางกีฬาสกีที่มีชื่อเสียงระดับโลก- เที่ยว เมืองอันเดอร์แมทท์เป็นเมืองเล็กๆในหุบเขาบรรยากาศในเมืองนั้นสวยงามเรียบง่ายตามสไตล์สวิส- เที่ยวเซอร์แมทซ์ เมืองตากอากาศที่สวยงาม - นั่งรถไฟชมวิวท่องเที่ยวธรรมชาติบนภูเขาสูงแห่งแอลป์ - เมืองกีสตัด เป็นเมืองสกีรีสอร์ทที่มีชื่อเสียงและแพงเป็นระดับต้นๆของโลก- เที่ยวเมืองลูเซิร์น เมืองเล็กๆอันแสนน่ารัก ชมสัญลักษณ์ประจำเมือง สะพานไม้ชาเปล และ สิงโตหินแกะสลัก
ซูริคซูริค–เซนต์ มอริตซ์-อันแดอร์แมทท์-อันเดอร์แมทซ์ – ลูเซิร์น–อนุสาวรีย์สิงโตหิน–สะพานไม้คาเปล–หมู่บ้านอิเซล์ทวาลด์–ทะสาบเบลาเซ่–อินเทอร์ลาเก้น-อินเทอร์ลาเก้น–เลาเทอร์บรุนเน่น–ขึ้นรถไฟ สายจุงเฟราบาห์เนน–ยอดเขาจุงเฟรา– เมืองกีสตัด-ทาสซ์–เซอร์แมทท์–เขาแมทเธอร์ฮอร์น–ทาสซ์-ทาสซ์–เมืองเวเวย์–ชาลี แชปปลิ้น–เบิร์น–ย่านมาร์คกาสเซ –ซุก–CLOCK TOWER–ซูริค-ซูริค–สะพานมุนสเตอร์–ถนนบานโฮฟซตราสเซ่
(ฟองดู ต้นตำหรับสวิตเซอร์แลนด์)

เริ่มต้น

91,888
เยอรมัน ออสเตรีย สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส  8 วัน 5คืน เริ่มต้น 79,555.-

จำนวนวัน

8 วัน 5 คืน

สายการบิน

 Qatar Airways

โรงแรม

รหัสทัวร์

NTHD210244
เที่ยว เมืองฮัลล์ทัทท์ เมืองได้ชื่อว่าตั้งอยู่ริมทะเลสาบที่สวยที่สุดในโลก จนได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก - ถ่ายรูปกับ วังหลังคาทองคำ เป็นสัญลักษณ์สำคัญของเมืองอินส์บรุค- เข้าชมความสวยงามของ ปราสาทนอยชวานสไตน์ - พิชิตยอดเขาจุงเฟรา Top of Europeนั่งรถไฟชมวิวท่องเที่ยวธรรมชาติบนภูเขาสูง แห่งแอลป์- เข้าชม พระราชวังแวร์ซายส์มีไกด์ท้องถิ่นบรรยาย ในแต่ละห้อง ที่สำคัญเที่ยวแบบ VIP ไม่มีต่อคิว- ล่องเรือบาตามูซ ณ แม่น้ำแซน ชื่นชมความงามของทัศนียภาพของนครปารีส
มิวนิค-จัตุรัสมาเรียนพาซ–ซาลสเบิร์ก–สวนมิราเบล – บ้านโมสาร์ท (ออสเตรีย)-ฮัลล์ทัทท์–อินส์บรุค–วังหลังคาทองคำ–ฟุสเซ่น(เยอรมัน)-โฮเฮนชวานเกา –ปราสาทนอยชวานสไตน์–อินเทอร์ลาเค่น(สวิตเซอร์แลนด์)-พิชิตยอดเขาจุงเฟรา – สถานีรถไฟที่สูงที่สุดในยุโรป – ถ้ำน้ำแข็ง 1000ปี – สวิสสฟิงซ์–ดีจอง (ฝรั่งเศส)-ปารีส–แวร์ซายส์– ล่องเรือบาตามูซ–หอยเอสคาโก้ (ฝรั่งเศส)-ประตูชัย – หอไอเฟล– พีระมิตแก้ว พิพิธภัณฑ์ลูฟวร์–ช้อปปิ้งแกลลารี่ ลาฟาแยตต์
ฝรั่งเศส (เมนู หอยเอสคาโก้อบเนย

เริ่มต้น

79,555
แกรนด์เยอรมนี พิชิตยอดเขาซุกสปิตเซ่ 8วัน 5คืน ราคาเริ่มต้น 74,555.- บิน QR

จำนวนวัน

8 วัน 5 คืน

สายการบิน

 Qatar Airways

โรงแรม

รหัสทัวร์

NTHD220061
ประตูเมืองบรันเดนบูร์ก สัญลักษณ์แห่งความสามัคคีและสันติภาพ- โบสถ์ เดรสเดน เฟราเอ่นเคียร์เช่ เป็นหนึ่งในโบสถ์ที่สวยที่สุดในยุโรป- เมืองโรเธนเบิร์ก เมืองที่มีความน่ารักดุจเทพนิยาย- ขึ้นเขาซุกสปิตเซ่ (Zugspitze) ยอดเขาที่สูงที่สุดในเยอรมัน Top of Germany- เข้าชมความสวยงามของ ปราสาทนอยชวานสไตน์ ต้นแบบของปราสาทเจ้าหญิงนิทราในดิสนีย์แลนด์
เบอร์ลิน-ประตูบรันเดนบูร์ก–สภาไรซ์ทาค–ชาลี เชคพอยท์–พิพิธภัณฑ์เพอร์กามอน–เบอร์ลิน โดม–เดรสเดน-พระราชวังสวิงเงอร์–โบสถ์ เดรสเดน เฟราเอนเคียร์เช่–นูเรมเบิร์ก-โรเธนเบิร์ก–จัตุรัส MarktPlatz –อูล์ม–มหาวิหารอูล์มเมอร์ มือสเตอร์-อูล์ม–การ์มิช–พาร์เท่นเคียรเช่น–ยอดเขาซุกสปิตเซ่ (Zugspitze)-การ์มิชพาร์เทน–เคียร์เช่–ปราสาท นอยชวานชไตน์–มิวนิค–จัตุรัสมาเรียนพลาซ-มิวนิค–BMW Welt
ต.ค. - 65
พ.ย. - 65

เริ่มต้น

74,555
แกรนด์ฝรั่งเศส มหาวิหารมองต์แซงมิเชล 9วัน 6คืน ราคาเริ่มต้น 97,888.- บิน QR

จำนวนวัน

9 วัน 6 คืน

สายการบิน

 Qatar Airways

โรงแรม

รหัสทัวร์

NTHD210242
พระราชวังแวร์ซายส์ และพิพิธภัณฑ์ลูฟร์ -มหาวิหารมองต์แซงมิเชลมหาวิหารกลางน้ำสิ่งมหัศจรรย์แห่งฝรั่งเศส-เข้าชมปราสาทชอมบอร์ดเป็นปราสาทที่ใหญ่ที่สุดในลุ่มแม่น้ำลัวร์-เมืองอานน์ซีANNECY เมืองที่เรียกได้ว่าเป็นเวนิซในดินแดนฝรั่งเศส-วิหารเซอร์เกอเคอเป็นแลนด์มาร์กยอดนิยมของกรุงปารีส
ปารีส-ปารีส–พระราชวังแวร์ซายร์–มองต์แซงมิเชลมองต์แซงมิเชล–ฟัวเจียร์–ตูรส์-ตูรส์–ปราสาทเชอนองโซ–ปราสาทชอร์บอร์ด–มูแลง-มูแลง–อานน์ซี–ดิจอง-ดิจอง– รถไฟด่วน TGV–ปารีส–มองมาร์ต – ล่องแม่น้ำแซน–ดิวตี้ ฟรี-พิพิธภัณฑ์ลูฟร์–ประตูชัย–ถนนชองป์ เอลิเซ่–แกลอรี่ ลาฟาแยตต์-หอไอเฟิล (ชั้น 2)–ช้อปปิ้งOutlet ลา วาเลย์ La Vallee Village
ฝรั่งเศส (เมนู หอยเอสคาโก้อบเนย พร้อมจิบไวน์ฝรั่งเศส ตบท้ายด้วยของหวาน )
ต.ค. - 65
พ.ย. - 65

เริ่มต้น

97,888
บานาฮิลล์ สวรรค์แห่งเมืองดานัง 3วัน 2คืน เดินทาง เม.ย.-ต.ค.65 เริ่มต้น 9,999.- บินVZ (BT-VN87 VZ)

จำนวนวัน

3 วัน 2 คืน

สายการบิน

 Thai Viet Jet Air

โรงแรม

รหัสทัวร์

NTHD220301
สุวรรณภูมิกรุงเทพฯ •สนามบินดานัง•หมู่บ้านกั๊มทาน •นั่งเรือกระด้ง•เมืองโบราณฮอยอัน-บาน่าฮิลล์•สะพานมังกร• สะพานรัก• ร้านไม้ไผ่• ดานัง-วัดลินห์อึ๋ง•ช้อปปิ้งตลาดฮาน•สนามบินดานัง•กรุงเทพฯ
นั่งเรือกระด้ง หมู่บ้านกั๊มทาน • เมืองโบราณฮอยอัน • Old House of Tan Sky บ้านโบราณ • สะพานญี่ปุ่น • นั่งกระเช้าขึ้นสู่บานาฮิลล์ • สะพานสีทอง • สวนสนุก The Fantasy Park • Le Jardin d’ Amour สวนสไตล์ฝรั่งเศส • โรงเก็บไวน์ Debay Wine Cellar • สะพานมังกร • สะพานรัก • ร้านไม้ไผ่ • ดานัง • วัดลินห์อึ๋ง • ช้อปปิ้งตลาดฮาน

เริ่มต้น

11,999
SWITZERLAND พิชิต 2 ยอดเขา จุงเฟรา แมทเทอฮอร์น 8วัน 5คืน บิน EK ราคาเริ่มต้น 89,999.-

จำนวนวัน

8 วัน 5 คืน

สายการบิน

 Emirates Airlines

โรงแรม

รหัสทัวร์

NTHD220442
นั่งรถไฟสายโรแมนติก GLACIER EXPRESS -พิชิต 2 ยอดเขา จุงเฟรา แมทเทอฮอร์น-น้ำตกไรน์-นาฬิกาดาราสาสตร์-เจนีวา-น้ำพุแห่งเจนีวา -โลซานน์-เมืองมองเทรอซ์•แทซ• เซอร์แมท
ซูริค•ชไตน์อัมไรน์ •ชาฟฟ์เฮาเซิน•น้ำตกไรน์• ซูริค-ซูริค • เบิร์น •อาสนวิหารแห่งกรุงเบิร์น• บ่อหมี•ย่านมาร์คกาสเซ•นาฬิกาดาราสาสตร์•เจนีวา •นาฬิกาดอกไม้•Monument Nationalน้ำพุแห่งเจนีวา •โลซานน์-โลซาน • มองเทรอซ์•แทซ• เซอร์แมท • Matterhorn Glacier Paradise•อิสระเดินเล่นเมืองเซอร์แมท-เซอร์แมท •นั่งรถกลาเซียร์ เอ็กซ์เพรส•อันเดอร์แมท •ทะเลสาบเบลาเซ•อินเทอลาเก้นท์-อินเทอลาเก้น•ใหม่!! พิชิตยอดเขาจุงฟราวด้วย Eiger Express•นั่งรถไฟไต่เขาสู่ เลาเทอร์บรุนเนน• ลูเซิร์น•ซูริค
พิเศษเมนูสวิสชีสฟองดู

เริ่มต้น

89,999
SWITZERLAND พิชิต 2ยอดเขา จุงเฟรา กลาเซียร์ 7วัน 4คืน ราคาเริ่มต้น 75,999.- บิน EK

จำนวนวัน

7 วัน 4 คืน

สายการบิน

 Emirates Airlines

โรงแรม

รหัสทัวร์

NTHD210238
พิชิต 2 ยอดเขา จุงเฟรา กลาเซียร์ 3000 -โลซานน์• อาสนวิหารโลซานน์-ขึ้นกระเช้า Eiger Express-เซอร์แมท • อิสระเดินเล่นเมืองเซอร์แมท • อินเทอลาเก้นท์-เดินสะพาน Peakwalk สุดอลังการ
ซูริค• ซูริคเบิร์น •อาสนวิหารแห่งกรุงเบิร์น• บ่อหมี •ย่านมาร์คกาสเซ•นาฬิกาดาราสาสตร์• ลูลี่ -กลาเซียร์ 3000• มองเทรอซ์•ปราสาทชิลยอง• โลซานน์• อาสนวิหารโลซานน์•ศาลาไทย• ลูลี่-ทาซ • เซอร์แมท • อิสระเดินเล่นเมืองเซอร์แมท • อินเทอลาเก้นท์-อินเทอลาเก้น•ใหม่!! พิชิตยอดเขาจุงฟราวด้วย Eiger Express•นั่งรถไฟไต่เขาสู่ เลาเทอร์บรุนเนน• ลูเซิร์น-ลูเซิร์น• ซูริค
พิเศษ สวิสชีสฟองดู
ต.ค. - 65
พ.ย. - 65
ธ.ค. - 65

เริ่มต้น

75,999
เวียดนามใต้ โฮจิมินห์ ดาลัท มุยเน่ 4วัน 3คืน ราคาเริ่มต้น 11,999.- บิน FD

จำนวนวัน

4 วัน 3 คืน

สายการบิน

 Thai AirAsia

โรงแรม

รหัสทัวร์

NTHD220394
กรุงเทพ-นครโฮจิมินห์-เมืองดาลัด-น้ำตกดาตันลา-ดาลัด ไนท์มาร์เก็ต-นั่งกระเช้าไฟฟ้า-วัดติ๊กกลาม-บ้านเพี้ยน-สวนดอกไม้เมืองหนาวพระราชวังฤดูร้อน-ทะเลทรายขาว-ทะเลทรายแดง-ลำธารนางฟ้าเมืองมุยเน่-มุยเน่-โฮจิมินห์-โบสถ์นอร์ทเทอดาม-ไปรษณีย์กลาง-วัดเทียนหาว ทำเนียบอิสรภาพ-ตลาดเบ๋นถั่นล่องแม่น้ำไซง่อน-โฮจิมินห์-ท่าอากาศยาน TAN SON NHAT-กรุงเทพ(ดอนเมือง)
นครโฮจิมินห์ ประเทศเวียดนาม-เมืองดาลัทเป็นเมืองตากอากาศ-นั่งรถราง Roller Coaster ผ่านผืนป่า-สัมผัสกับความสวยงามของน้ำตกดาทันลา ThacDatanla-สู่ สถานีกระเช้าไฟฟ้า เคเบิลคาร์กระเช้าไฟฟ้า-ชมวัดติ๊กกลาม-ชม บ้านเพี้ยน (Crazy House) -ชม สวนดอกไม้เมืองหนาว-ชมพระราชวังฤดูร้อน-สู่เมืองมุยเน่ในจังหวัดฟานเทียต-สัมผัสอากาศบริสุทธิ์ณ ท่าเรือมุยเน่-สู่ ทะเลทรายขาว-ชม“แกรนด์แคนย่อนแห่งเวียดนาม”ลำธาร FAIRY STREAM-สู่เมืองโฮจิมินห์เมืองศูนย์กลางเศรฐกิจ-สู่ โบสถ์นอร์ทเทอดามโบสถ์แห่งนี้ถือเป็นสถาปัตยกรรมตะวันตก-นำท่านชม ไปรษณีย์กลาง-เดินทางผ่านย่านไชน่าทาวน์ ชมชีวิตความเป็นอยู่ของชาวจีนในเวียดนาม -ชม วัดเทียนหาว วัดจีน-ชมทำเนียบอิสรภาพ-สู่ ตลาดเบ๋นถั่น

เริ่มต้น

13,999
เวียดนามกลาง ดานัง ฮอยอัน เว้ พักบาน่าอิลล์ 4วัน 3คืน ราคาเริ่มต้น 12,899.- บิน VZ

จำนวนวัน

4 วัน 3 คืน

สายการบิน

 Thai Viet Jet Air

โรงแรม

รหัสทัวร์

VZD2
กรุงเทพ –ดานัง – เว้ – วัดเทียนมู่ – ตลาดดองบา – ล่องเรือมังกรชมแม่น้ำหอม-พระราชวังไดโน้ย –นั่งซิโคล่ชมเมืองเว้ - ร้านเยื้อไผ่ – บาน่าฮิลล์ – สะพานมือ – สวนสนุก-บาน่าฮิลล์ - หาดหมีเคว – ล่องเรือกระด้ง - ฮอยอัน – สะพานแห่งความรัก – รูปปั้นปลามังกร สะพานมังกรพ่นไฟ-วัดหลิงอิ๋ง - ตลาดฮาน – สนามบินดานัง – สนามบินสุวรรณภูมิ
สู่เมืองเว้ -ชม Tam Giang เป็นทะเลสาบน้ำกร่อย-สู่ วัดเทียนมู๋-ไปละลายทรัพย์ที่ ตลาดดองบา เป็นตลาดที่รวบรวมสินค้ามากมาย-ล่องเรือมังกรชมแม่น้ำหอม ชมการแสดงพื้นเมือง-ชม พระราชวังไดโน้ย พระราชวังโบราณแห่งสุดท้ายของเวียดนาม-พิเศษ!! นำท่านนั่งรถสามล้อซิโคล่ (Cyclo) ชมเมืองเว้ ซึ่งเป็นจุดเด่นและเอกลักษณ์ของเวียดนาม-เยือนภูเขา บานาฮิลล์ เพลิดเพลินกับการนั่งกระเช้าที่ยาวที่สุด-นั่งรถไฟไต่เขา ที่มีที่เดียวในประเทศเวียดนาม-ชม สวนดอกไม้แห่งความรัก Le Jardin D’Amour -ชมพระยูไลองค์ใหญ่ ณ วัดลิงอื๋งแห่งบานาฮิวล์ -สะพานสีทองหรือสะพานมือยก -หาดหมีเคว (My Khe Beach)-ชม ภูเขาหินอ่อน Marble Mountains -ชม หมู่บ้านหินแกะสลักอ่อน -หมู่บ้านกั๊มทาน -กิจกรรม นั่งเรือกระด้ง -สู่ เมืองฮอยอัน -ชม สะพานญี่ปุ่น -ชม พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์วัดกวนอู ศาลเจ้า ชุมชนชาวจีน และบ้านโบราณ-ชม สะพานแห่งความรัก -ชม รูปปั้นปลามังกร -สะพานมังกรไฟ-เจ้าแม่กวนอิม ณ วัดหลิงอิ๋ง -ละลายทรัพย์ที่ ตลาดฮาน

เริ่มต้น

13,899
เวียดนามเหนือ ฮานอย ฮาลอง 4วัน 3คืน ราคาเริ่มต้น 12,999.- บิน FD

จำนวนวัน

4 วัน 3 คืน

สายการบิน

 Thai AirAsia

โรงแรม

รหัสทัวร์

PVN12
กรุงเทพ-ฮานอย-เมืองห่านาม-ล่องเรือจิบชาเวียดนาม ชมวัดตามจุ๊ก-เมืองฮาลอง-ตลาดฮาลองไนท์มาร์เก็ต-เมืองฮาลองเบย์-ล่องเรือชมทัศนียภาพรอบอ่าวฮาลองเบย์-ถ้ำนางฟ้า-เมืองฮานอย-สุสานประธานาธิบดีโฮจิมินห์-ทำเนียบประธานาธิบดี-บ้านพักลุงโฮ-วัดเจดีย์เสาเดียว-ทะเลสาบตะวันตก-เจดีย์เฉินก๊วก-ทะเลสาบคืนดาบ-วัดหงอกเซิน-ถนน 36 สาย-กรุงเทพ สนามบินดอนเมือง-
สู๋เมืองห่านาม-ล่องเรือชมวัดตามจุ๊ก(บริการของหวาน,ผลไม้,น้ำชาเวียดนามบนเรือ)-สู่เมืองฮาลองนำท่านเลือกชมและเลือกซื้อของฝากณร้านOTOP -ท่านช้อปปิ้งที่ตลาดกลางคืนอ่าวฮาลอง -สู่ท่าเรือเพื่อล่องเรือชมความงามตามธรรมชาติที่สรรค์สร้าง-อ่าวฮาลอง-ชมถ้ำนางฟ้าชมหินงอกหินย้อยมากมาย-สู่ กรุงฮานอย เมืองหลวงของเวียดนาม-ชมรอบเมืองฮานอย -ไปยังสุสานประธานาธิบดีโฮจิมินห์-ชมทำเนียบประธานาธิบดีและบ้านพักลุงโฮเป็นสถานที่สองเเห่งที่ตั้งอยู่ติดกัน ชม วัดเจดีย์เสาเดียวที่มีอายุกว่า 400 ปี-สู่ ทะเลสาบตะวันตก ( WEST LAKE )-ชม เจดีย์เฉินก๊วก-ชม ทะเลสาบคืนดาบ ซึ่งเป็นทะเลสาบใจกลางกรุงฮานอย -ชมวัดหงอกเซิน -อิสระช้อบปิ้ง ถนน 36 สาย
ก.ย. - 65
ต.ค. - 65

เริ่มต้น

14,999
เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา ฟานซิปัน สะพานแก้ว 4วัน 3คืน ราคาเริ่มต้น 14,999.- บิน FD

จำนวนวัน

4 วัน 3 คืน

สายการบิน

 Thai AirAsia

โรงแรม

รหัสทัวร์

NTHD220259
กรุงเทพ-ฮานอย-เมืองฮานอย-สุสานประธานาธิบดีโฮจิมินห์-ทำเนียบประธานาธิบดี บ้านพักลุงโฮ-วัดเจดีย์เสาเดียว-เจดีย์เฉินก๊วก-เมืองซาปา-ซาปา-สะพานแก้วมังกรเมฆ-ฟานซีปัน-น้ำตกซิลเวอร์-เมืองซาปา-เมืองฮานอย-ทะเลสาบคืนดาบ-วัดหงอกเซิน-ถนน 36 สาย สนามบินนอยไบ เมืองฮานอย-กรุงเทพฯไปยังสุสานประธานาธิบดีโฮจิมินห์-
สู่ เมืองฮานอย -ชมทำเนียบประธานาธิบดีและบ้านพักลุงโฮ-ชม วัดเจดีย์เสาเดียวที่มีอายุกว่า 400 ปี -สู่ ทะเลสาบตะวันตก ( WEST LAKE )-ชม เจดีย์เฉินก๊วก-สู่ เมืองซาปา สะพานแก้ว”โหร่งมัย” (มังกรเมฆ)(ราคาทัวร์รวมค่าเข้าชม)-เทือกเขาหว่างเลียนเซิน-นั่งรถรางเมืองซาปาจากสถานีซาปาสู่สถานีกระเช้า เพื่อขึ้นยอดเขาฟานซีปัน-ชม น้ำตกซิลเวอร์(Silver Waterfall)-สู่ เมืองฮานอย -ชม ทะเลสาบคืนดาบ -ชมวัดหงอกเซิน-อิสระช้อบปิ้ง ถนน 36 สาย
ก.ย. - 65
ต.ค. - 65

เริ่มต้น

16,999
ITALY SWITZERLAND FRANCE จุงเฟรา มิลาน ลูเซิร์น ปารีส 8วัน 5คืน ราคาเริ่มต้น 59,990.- บิน SQ

จำนวนวัน

8 วัน 5 คืน

สายการบิน

 Singapore Airlines

โรงแรม

รหัสทัวร์

NTHD220515
เมืองมิลาน –แกลลอรี วิคเตอร์ เอ็มมานูเอล – มหาวิหารแห่งเมืองมิลาน เมืองโคโม – ทะเลสาบโคโม เมืองลูเซิร์น – อนุสาวรีย์สิงโตหินแกะสลัก – สะพานไม้ชาเปล – เมืองอิเซล์ทวาลด์ ทะเลสาบเบรียนซ์ – เมืองอินเทอร์ลาเก้น เมืองกรินเดลวัลด์– สถานีรถไฟกรินเดลวัลด์ เทอร์มินอล สถานีเคเบิ้ลคาร์ Eiger Express –สถานีรถไฟไอเกอร์เกล็ทเซอร์ – ธารน้ำแข็ง ยอดเขาจุงเฟรา – ถ้ำน้ำแข็งพันปี – ลานสฟิงซ์ – เมืองดีจอง เมืองปารีส – ล่องเรือบาโตมูช ชมแม่น้ำแซนด์ – ปลัสเดอลากงกอร์ด ปาแลเดอชาโย – ทรอกาเดโร – พิพิธภัณฑ์ลูฟวร์ พีระมิดแก้วของพิพิธภัณฑ์ลูฟวร์ – ประตูชัยฝรั่งเศส – ถนนช็องเซลิเซ่ เอาท์เล็ท ลาวาเล่ –ช้อปปิ้งแกลลอรี่ ลาฟาแยตต์
เมืองมิลาน –แกลลอรี วิคเตอร์ เอ็มมานูเอล – มหาวิหารแห่งเมืองมิลาน เมืองโคโม – ทะเลสาบโคโม เมืองลูเซิร์น – อนุสาวรีย์สิงโตหินแกะสลัก – สะพานไม้ชาเปล – เมืองอิเซล์ทวาลด์ ทะเลสาบเบรียนซ์ – เมืองอินเทอร์ลาเก้น เมืองกรินเดลวัลด์– สถานีรถไฟกรินเดลวัลด์ เทอร์มินอล สถานีเคเบิ้ลคาร์ Eiger Express –สถานีรถไฟไอเกอร์เกล็ทเซอร์ – ธารน้ำแข็ง ยอดเขาจุงเฟรา – ถ้ำน้ำแข็งพันปี – ลานสฟิงซ์ – เมืองดีจอง เมืองปารีส – ล่องเรือบาโตมูช ชมแม่น้ำแซนด์ – ปลัสเดอลากงกอร์ด ปาแลเดอชาโย – ทรอกาเดโร – พิพิธภัณฑ์ลูฟวร์ พีระมิดแก้วของพิพิธภัณฑ์ลูฟวร์ – ประตูชัยฝรั่งเศส – ถนนช็องเซลิเซ่ เอาท์เล็ท ลาวาเล่ –ช้อปปิ้งแกลลอรี่ ลาฟาแยตต์
ต.ค. - 65

เริ่มต้น

61,990
SINGAPORE โอ้โหวว โก้จริงๆ 3วัน 2คืน ราคาเริ่มต้น 11,999.- บิน TR

จำนวนวัน

3 วัน 2 คืน

สายการบิน

 Scoot Airlines

โรงแรม

รหัสทัวร์

SIN03
เมอร์ไลอ้อน (MERLION PARK)-ชม MARINA BAY SAND-เช็คอินอุโมงค์ต้นไม้ (TREE TUNNEL AT FORT CANNING PARK)- น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง -สวนสนุกยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ
เมอร์ไลอ้อน – MARINA BAY SAND– สะพานเกลียวHELIX–GARDEN BY THE BAY FREE DAY อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย อุโมงค์ต้นไม้ –วัดพระเขี้ยวแก้ว THE JEWEL CHANGI
บักกุ๊ดเต๋-กระดูกหมูต้มยาจีน

เริ่มต้น

11,999
POPULAR AUSTRALIA 6วัน 5คืน เดินทาง พ.ย. 65 ราคา 89,900.- บิน การบินไทย (TG)

จำนวนวัน

6 วัน 5 คืน

สายการบิน

 Thai Airways

โรงแรม

รหัสทัวร์

NTHD220518
ล่องเรือชมอ่าวซิดนีย์ - นครซิดนีย์ – สวนสัตว์พื้นเมือง KOALA PARK - อุทยานแห่งชาติบลูเม้าท์เท่นส์ - ซิดนีย์ - เกรทโอเชี่ยนโร้ด (เต็มสาย) – เมืองอโพโลเบย์ - พอร์ตแคมเบลล์ - เมลเบิร์น -รถไฟจักรไอน้ำโบราณ-ชมเพนกวินที่เกาะฟิลลิป
นครซิดนีย์ – สวนสัตว์พื้นเมือง KOALA PARK - อุทยานแห่งชาติบลูเม้าท์เท่นส์ - ซิดนีย์ - เที่ยวชมเมือง – ล่องเรือชมอ่าวซิดนีย์ - ช้อปปิ้ง(รับประทานอาหารไทย) (บินภายใน) เมลเบิร์น - เกรทโอเชี่ยนโร้ด (เต็มสาย) – เมืองอโพโลเบย์ - พอร์ตแคมเบลล์ - เมลเบิร์น -รถไฟจักรไอน้ำโบราณ-ชมเพนกวินที่เกาะฟิลลิป - นครเมลเบิร์น –ชมเมือง
ทานกุ้งมังกรคนละครึ่งตัว
พ.ย. - 65

เริ่มต้น

89,900
ลาว  หลวงพระบาง วังเวียง เวียงจันทร์ 5วัน 4คืน  ราคาเริ่มต้น 18,900.- บิน FD

จำนวนวัน

5 วัน 4 คืน

สายการบิน

 Thai AirAsia

โรงแรม

รหัสทัวร์

NTHD220521
พิเศษ นั่งรถไฟความเร็วสูง ลาว-จีน -นั่งบอลลูน ชมเมืองวังเวียง-ใส่บาตรข้าวเหนียว – บ้านผานม – น้าตกตาดกวางสี – น้าตกตาดแก้วมงคล –วัดเชียงทอง – วัดวิชุนราช – พระราชวังหลวงพระบาง-พระธาตุหลวง – อนุสาวรีย์ประตูชัย – วัดสีเมือง – พิพิธภัณฑ์หอพระแก้ว – สิมพญานาค – วัดสีสะเกด
หลวงพระบาง - บ้านผานม – น้าตกตาดกวางสี – น้ำตกตาดแก้วมงคล – ตลาดมืด-ใส่บาตรข้าวเหนียว – วัดเชียงทอง – วัดวิชุนราช – พระราชวังหลวงพระบาง – นั่งรถไฟความเร็วสูง– วังเวียง-ขึ้นบอลลูน –วังเวียง –ถ้ำจัง– สะพานส้ม บลูลากูน– วังเวียง-พระธาตุหลวง – อนุสาวรีย์ประตูชัย – วัดสีเมือง – พิพิธภัณฑ์หอพระแก้ว – สิมพญานาค – วัดสีสะเกด
ก.ย. - 65

เริ่มต้น

19,900
VIETNAM ดานัง เว้ ฮอยอัน บานาฮิลส์ มิย.-ตค. 65 4วัน 3คืน ราคาเริ่มต้น 13,990.- บิน VZ

จำนวนวัน

4 วัน 3 คืน

สายการบิน

 Thai Viet Jet Air

โรงแรม

รหัสทัวร์

ZGDAD2207VZ
นั่งกระเช้าไฟฟ้าชมเมืองสไตล์ฝรั่งเศษ พักบนบานาฮิลล์ 1 คืน - เยือนสองเมืองมรดกโลก เว้ ฮฮยอัน สุดมันส์ล่องเรือกระด้ง-สะพานมือยักษ์ – สวนดอกไม้แห่งความรัก – สักการะพระพุทธรูปหลินอึ๋ง – สวนสนุกแฟนตาซีพาร์ค
สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินดานัง – เมืองเว้ – วัดเทียนมู่ – ตลาดดองบา – ล่องเรือมังกรแม่น้ำหอม พระราชวังดายโนย – ร้านเยื่อไผ่ – นั่งกระเช้าไฟฟ้าซัน เวิลด์ บานาฮิลส์ – บานา ฮิลส์ – สะพานมือยักษ์ – สวนดอกไม้แห่ความรัก – สักการะพระพุทธรูปหลินอึ๋ง – สวนสนุกแฟนตาซีพาร์ค-เมืองดานัง – ร้านหินอ่อน – ล่องเรือกระด้ง – เมืองโบราณฮอยอัน – สะพานญี่ปุ่น – สะพานมังกร – สะพานแห่งความรัก-สักการะเจ้าแม่กวนอิมหลินอึ๋ง – ช้อปปิ้งฮาน มาร์เก็ต
พิเศษ เมนูบุฟเฟ่ต์นานาชาติ บนบานาฮิลส์ ล่องเรือมังกรแม่น้ำหอม
ก.ย. - 65

เริ่มต้น

13,990
Charming East Europe เยอรมัน- ออสเตรีย-เช็ก 10 วัน 7 คืน  ราคาเริ่มต้น 79,900.- บิน TG

จำนวนวัน

10 วัน 7 คืน

สายการบิน

 Thai Airways

โรงแรม

รหัสทัวร์

NTHD220530
เที่ยวชมบรรยากาศจัตุรัสเมืองมิวนิค เมืองแห่งสปาคาร์โลวีวารี่-ชมหมู่ปราสาทปรากที่งดงามและสะพานชาร์ลอันโด่งดัง-เที่ยวเมืองเล็กๆสุดคลาสสิคเชสกี้ครุมลอฟและอินน์สบรูค-เข้าชมปราสาทนอยชวานสไตน์ ชมเมืองเก่านูเรมเบิร์ก-เที่ยวเมืองน่ารักๆริมทะเลสาบฮอลล์สตัท เดินเล่นชมเมืองซาลส์เบิร์ก-ชมเหมืองเกลือ Berchtesgaden Salt Mines-ช้อปปิ้ง Ingolstadt Village Outlet
มิวนิค (เยอรมัน)-ฟุสเซ่น-โฮเฮนชวานเกา-ปราสาทนอยชวานสไตน์-อินน์สบรูค (ออสเตรีย)-อินน์สบรูค-เหมืองเกลือเบิร์ชเทสการ์เดน-ซาล์สเบิร์ก-ฮอลล์สตัท-เมืองมรดกโลกเชสกี้ครุมลอฟ (สาธารณรัฐเช็ก)-ปราสาทเชสกี้ครุมลอฟ-กรุงปราก-คาร์โลวีวารี-แบมเบิร์ก (เยอรมัน)-นูเรมเบิร์ก-อิงกอลสตัดท์-มิวนิค
พิเศษ!!เมนูขาหมูเยอรมัน
ต.ค. - 65

เริ่มต้น

82,500
GRAND TURKEY ตุรกี 8 วัน 5 คืน เดินทาง มิย.-มี.ค 66 ราคาเ 39,900.- บิน TK

จำนวนวัน

8 วัน 5 คืน

สายการบิน

 Turkish Airlines

โรงแรม

รหัสทัวร์

NTHD220534
ชมเสน่ห์และความงดงามของดินแดน 2 ทวีป เก็บภาพความสวยงาม “เมืองคัปปาโดเกีย” พร้อมเที่ยวชมนครใต้ดิน-“ปามุคคาเล่” มรดกโลกทางธรรมชาติและวัฒนธรรม-“เมืองโบราณเอเฟซุส” เมืองโบราณยุคกรีกโรมัน-ชม “พระราชวังทอปคาปี” ซึ่งได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากยูเนสโก้-“ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส” -ชมระบำหน้าท้อง
อิสตันบลู-ไคเซอรี่ - คัปปาโดเกีย - พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม่นครใต้ดิน-คัปปาโดเกีย – คอนย่า - ปามุคคาเล่- อุชิซาร์- ระบำหน้าท้อง-ปามุคคาเล่-นครโบราณเฮียราโพลิส-ปราสาทปุยฝ้าย-เซลจุกเมืองโบราณเอเฟซุส-อิเมียร์-คุซาดาสึ-เซลจุก-เมืองโบราณเอเฟซุส-คานัคคาเล-คานัคคาเล่-ชมม้าไม้จำลอง - อิสตันบูลล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส - แกรน์บาซาร์-อิสตันบูล-สุเหร่าสีน้ำเงิน -ฮิปโปโดรม – สุเหร่าโซเฟีย-พระราชวังทอปคาปี-ตลาดสไปซ์-PIERRE LOTI HILLจัตุรัสทักซิม
พร้อมเครื่องดื่มไม่อั้น เมนูพิเศษ เคบับหม้อดิน ขึ้นชื่อของเมืองคัปปาโดเกีย

เริ่มต้น

39,900
อินเดีย - อุตรคาน 6วัน 4คืน ราคาเริ่มต้น 25,999.- บิน SG

จำนวนวัน

6 วัน 4 คืน

สายการบิน

 Spice Jet

โรงแรม

รหัสทัวร์

NTHD220541
อุทยานแห่งชาติราจาจิ-ริชชิเกศ-นั่งรถซาฟารี ชมความงามของอุทยานแห่งชาติราจาจิ-ชมพิธีบูชาพระ-แม่คงคาพระศิวะที่ท่าน้ำอาศรม -โจชิเมท ขึ้น Joshimath Ropeway กระเช้าสู่อูลิ - สู่ Rudraprayag รุดปาปรายัก-เมืองหริดวาร Haridwar
เดลลี-ราจาจิ-ริชชิเกศ-ริชชิเกศ-เดฟยัก-ศรีนาคาร์การ์วาล-โจชิแมท-โจชิแมท-รุดราปรายัก-หริดวาร-หริดวาร-เดลลี

เริ่มต้น

25,999
KOREA ซุปตาร์ อันยองฮาเซโย 5วัน 3คืน ราคาเริ่มต้น 18,888.- บิน XJ

จำนวนวัน

5 วัน 3 คืน

สายการบิน

 Thai AirAsia

โรงแรม

รหัสทัวร์

NTHD220567
ตื่นตากับสวนสนุกกลางแจ้งที่ใหญ่ที่สุดของประเทศสวนสนุกเอเวอร์แลนด์-เช็คอินแลนด์มาร์คเกาหลีโซลทาวเวอร์-พิเศษ!!สำหรับสาวกHARRY POTTER กับคาเฟ่สุดชิค 943 KING’S CROSS-เข้าชมพระราชวังหลักแห่งแรกของราชวงศ์โชซอนพระราชวังเคียงบกกุง
อินช็อน - ศูนย์ตรวจ PCR-Test ที่สนามบินนานาชาติอินชอน-โซลทาวเวอร์ - พระราชวังเคียงบกกุง - ย่านยอนนัมดง - ย่านฮงแด - คาเฟ่'943 King’s Cross-สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ - ศูนย์เวชสำอาง - ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง - ดิวตี้ฟรี - ตลาดเมียงดง-ศูนย์โสม–สวนสาธารณะฮานึล–พิพิธภัณฑ์สาหร่าย - เกาะ Yeongjeongdo - สวนซองโด-ซุปเปอร์มาร์เก็ต
เมนู BBQ-เมนูชาบูชาบู
ก.ย. - 65

เริ่มต้น

20,888
SINGAPORE เซ็นโตซ่า ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ 3วัน 2คืน บินSQ ราคาเริ่มต้น 13,990.-

จำนวนวัน

3 วัน 2 คืน

สายการบิน

โรงแรม

รหัสทัวร์

ZGSIN2208SQ
สนุกสุดมันส์เกาะมหาสนุก เช็คอินสุดยอดที่เที่ยวไฮไลท์- น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง -ถ่ายรุปสะพานเฮลิกซ์ -อุโมงค์ต้นไม้ – เมอร์ไลออน พาร์ค – วัดพระเขี้ยวแก้ว -น้ำพุจีเวล
ประเทศสิงคโปร์ – น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง – การ์เด้นส์ บาย เดอะ เบย์– ถ่ายรุปสะพานเกลียวเฮลิกซ์ – มารีน่า เบย์ แซนด์ส – ถ่ายรูปย่าน คลาก คีย์-อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย (หัวหน้าทัวร์ให้คำแนะนำในการท่องเที่ยวแก่ท่าน) อิสระอาหารเที่ยงและค่ำเพื่อความสะดวกในการท่องเที่ยว-อุโมงค์ต้นไม้ – เมอร์ไลออน พาร์ค – วัดพระเขี้ยวแก้ว – ถนนช้อปปิ้งออร์ชาร์ด – สนามบินชางงี – น้ำพุจีเวล

เริ่มต้น

14,990
สวีเดน-นอร์เวย์-เดนมาร์ก 8 วัน 5 คืน ราคาเริ่มต้น 82,500.- บิน TG

จำนวนวัน

8 วัน 5 คืน

สายการบิน

 Thai Airways

โรงแรม

รหัสทัวร์

NTHD220603
สต็อคโฮล์ม-คาร์ลสตัด-ออสโล-กอล-กุ๊ดวานเก้น-ฟลัม-โคเปนเฮเก้น-ล่องเรือชมฟยอร์ด พร้อมล่องเรือสำราญ DFDS-โคเปนเฮเก้น(เดนมาร์ก)-เงือกน้อยลิตเติ้ลเมอร์เมด-ท่าเรือนูฮาวน์-จัตุรัสอมาเลียนบอร์ก
สต็อคโฮล์ม (สวีเดน)-คาร์ลสตัด-คาร์ลสตัด-ออสโล (นอร์เวย์)-กอล-กุ๊ดวานเก้น-ล่องเรือชมฟยอร์ด-ฟลัม-ออสโล-ออสโล-ล่องเรือสำราญ DFDS-โคเปนเฮเก้น(เดนมาร์ก)-เงือกน้อยลิตเติ้ลเมอร์เมด-ท่าเรือนูฮาวน์-จัตุรัสอมาเลียนบอร์ก-
ต.ค. - 65

เริ่มต้น

86,900
VIETNAM ฮานอย ซาปา นิงห์บิงห์ 4วัน 3คืน ราคาเริ่มต้น 16,990.- บิน WE

จำนวนวัน

4 วัน 3 คืน

สายการบิน

 Thai Smile Airways

โรงแรม

รหัสทัวร์

NTHD220627
พักเมืองกลางหุบเขา ซาปา 2คืน-ล่องเรือนิงห์บิงห์ – นั่งรถราง – นั่งกระเช้าไฟฟ้า – ยอดเขาฟานซิปัน – หมู่บ้านก๊าตก๊าต – น้ำตกสีเงิน-ซาปา – เช็คอินที่เที่ยวใหม่ โมอาน่า ซาปา คาเฟ่ -ทำเนียบประธานาธิบดี – ทะเลสาบคืนดาบ – วัดหง็อกเซิน
โหน่ยบ่าย – เมืองฮานอย – ซาปา – โมอาน่า ซาปา คาเฟ่ – ตลาดเลิฟมาร์เก็ต-นั่งรถราง – นั่งกระเช้าไฟฟ้า – ยอดเขาฟานซิปัน – หมู่บ้านก๊าตก๊าต – น้ำตกสีเงิน-เมืองฮานอย – สุสานประธานาธิบดีโฮจิมินห์ – ทำเนียบประธานาธิบดี – ทะเลสาบคืนดาบ – วัดหง็อกเซิน – ถนน 36 สาย-เมืองฮานอย – เมืองนิงห์บิงห์ – ล่องเรือนิงห์บิงห์
พิเศษ บุฟเฟ่ต์นานาชาติ SEN HOT POT+ไวน์แดง

เริ่มต้น

16,990
SINGAPORE WELL- KNOWN 3วัน 2คืน เดินทาง ก.ค. - มี.ค. 66  ราคาเริ่มต้น 10,999.- บิน THAI VIETJET AIR  (VZ) (SPHZ-08)

จำนวนวัน

3 วัน 2 คืน

สายการบิน

 Thai Viet Jet Air

โรงแรม

รหัสทัวร์

SPHZ08
ชม GARDEN BY THE BAY พิเศษ!!นำท่านขึ้นชมวิวบนทางเดินลอยฟ้า Super tree -ได้เก็บภาพ “คังคุไบ” สไตล์ ย่าน Street Art Kampong Glam Street และ Little India-ขอพรเสริมศิริมงคล ณ วัดแขก- ไหว้พระเขี้ยวแก้ว - ชมเมืองสิงคโปร์ และ ถ่ายรูปคู่เมอร์ไลอ้อน- ชมการแสดงโชว์แสง สี เสียง และน้ำ ที่ใหญ่ที่สุดใน South East Asia -อุโมงค์ต้นไม้ในสวนสาธารณะโบราณ - ตะลุยโลกเหนือจินตนาการ
สิงคโปร์ – การ์เด้น บาย เดอะเบย์ – รวมขึ้น Super tree - วัดแขก – วัดเจ้าแม่กวนอิม – คลากคีย์ - มาริน่า เบย์ แซน – ชมโชว์ Wonder Full Light-วัดพระเขี้ยวแก้ว – LITTLE INDIA – KAMPONG GLAM STREET ART - THE JEWEL CHANGI
กระดูกหมูต้มยาจีนแสนอร่อย

เริ่มต้น

11,499
KASHMIR แคชเมียร์ ศรีนาคา กุลมาร์ค พาฮาลแกรม 5 วัน 3 คืน เดินทาง ต.ค. 65 ราคา 25,990.- บิน INDIGO (6E)

จำนวนวัน

5 วัน 3 คืน

สายการบิน

 Indigo Air

โรงแรม

รหัสทัวร์

ZGSXR22036E
เทือกเขากุลมาร์ค – นั่งกระเช้าลอยฟ้า – ชมวิวทิวทัศน์เทือกเขากุลมาร์ค - แวะชมทุ่งฝรั้น – พาฮาลแกม – ชมวิวเทือกเขาหิมาลัย - ล่องเรือชมตลาดเช้า – ทะเลสาบดาล – สวนโมกุล – สวนชาลิมาร์
แคชเมียร์-แวะชมทุ่งฝรั้น – พาฮาลแกม – ชมวิวเทือกเขาหิมาลัย -เทือกเขากุลมาร์ค – นั่งกระเช้าลอยฟ้า – ชมวิวทิวทัศน์เทือกเขากุลมาร์ค-ล่องเรือชมตลาดเช้า – ทะเลสาบดาล – สวนโมกุล – สวนชาลิมาร์ สวนนิชาท
อาหารของโรงแรม
ต.ค. - 65

เริ่มต้น

25,990
เวียดนามกลาง ดานัง เว้ ฮอยอัน พักบานาฮิลล์ 4วัน 3คืน ราคาเริ่มต้น 12,888.- บิน VZ

จำนวนวัน

4 วัน 3 คืน

สายการบิน

 Thai Viet Jet Air

โรงแรม

รหัสทัวร์

NTHD220551
ชม เมืองเว้ เมืองเก่าประวัติศาสตร์ ถูกปกครองด้วยจักรพรรดิเวียดนามกว่า 150 ปี -ทานอาหารเย็น พร้อมสวมชุดจักรพรรดิ นั่งกระเช้าขึ้น ยอดเขาบานาฮิลล์ เพลิดเพลินกับ สวนสนุกแฟนตาซีปาร์ค -ถ่ายภาพกับแลนด์มาร์คใหม่ สะพานโกเด้นบริดจ์ -ชมอารยธรรมโบราณแห่งเมืองฮอยอัน นั่งเรือกระด้ง -สักการะวัดลินห์อึ๋ง
ดานัง - สะพานมังกร-หมู่บ้านกั๊มทาน - ล่องเรือกระด้ง - หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน - เมืองโบราณฮอยอัน - บานาฮิลล์สวนดอกไม้LE JARDIN D’AMOUR - สวนสนุกThe Fantasy Park-สะพานโกเด้นบริดจ์- นั่งรถไฟโบราณ- เมืองเว้- พระราชวังไดโน้ย - ล่องเรือมังกรแม่น้ำหอม-วัดเทียนมู่ - ร้านเยื่อไม้ไผ่ - วัดลินห์อึ๋ง - ตลาดฮาน
เมนูพิเศษ กุ้งมังกร

เริ่มต้น

12,888
วังเวียง เวียงจันทน์ หลวงพระบาง 3 วัน 2 คืน เดินทาง กค.-ธค. 65 ราคาเริ่มต้น 12,888.- บิน Thai Smile (WE)

จำนวนวัน

3 วัน 2 คืน

สายการบิน

 Thai Smile Airways

โรงแรม

รหัสทัวร์

NTHD221006
พระธาตุหลวง - สวนประตูชัย - รถไฟความเร็วสูง - หลวงพระบาง -ใส่บาตรข้าวเหนียว • ตลาดเช้าเมืองหลวง • พระราชวังเก่า • พระธาตุภูสี • วัดเชียงทอง -นั่งรถไฟความเร็วสูง • วังเวียง -ล่องเรือแม่น้ำซอง - ขับรถ ATV – บลูลากูน - ถ้ำปูดำ Devil & Blade Stone
อุดรธานี - เวียงจันทน์ - พระธาตุหลวง - สวนประตูชัย - รถไฟความเร็วสูง - หลวงพระบาง - ตลาดมืด-ใส่บาตรข้าวเหนียว • ตลาดเช้าเมืองหลวง • พระราชวังเก่า • พระธาตุภูสี • วัดเชียงทอง น้ำตกตาดกวางสี • นั่งรถไฟความเร็วสูง • วังเวียง • ถนนโรตี-ล่องเรือแม่น้ำซอง - ขับรถ ATV – บลูลากูน - ถ้ำปูดำ Devil & Blade Stoneนั่งรถไฟความเร็วสูง - ด่านเวียงจันทร์ - อุดรธานียง • ถนนโรตี
เมนูแหนมเนืองต้นตำหรับ

เริ่มต้น

14,888
VIETNAM เวียดนาม ดานัง ฮอยอัน บานาฮิลล์ 3วัน 2คืน เดินทาง สค. - ตค. 65 ราคาเริ่มต้น 9,990.- บิน THAI VIETJET AIR (VZ) ZGDAD-2210VZ

จำนวนวัน

3 วัน 2 คืน

สายการบิน

 Thai Viet Jet Air

โรงแรม

รหัสทัวร์

ZGDAD2210VZ
บานา ฮิลส์ – นั่งกระเช้าไฟฟ้าซัน เวิลด์ บานาฮิลส์ สวนดอกไม้แห่งความรัก – สักการะพระพุทธรูปหลินอึ๋ง – สวนสนุกแฟนตาซีพาร์ค – เมืองดานัง-ล่องเรือกระด้ง – เมืองโบราณฮอยอัน – สะพานญี่ปุ่น -สะพานมังกร – สะพานแห่งความรัก
สักการะเจ้าแม่กวนอิมหลินอึ๋ง – ช้อปปิ้งฮาน มาร์เก็ต – ล่องเรือกระด้ง – เมืองโบราณฮอยอัน – สะพานญี่ปุ่น – เมืองดานัง-บานา ฮิลส์ – นั่งกระเช้าไฟฟ้าซัน เวิลด์ บานาฮิลส์ สวนดอกไม้แห่งความรัก – สักการะพระพุทธรูปหลินอึ๋ง – สวนสนุกแฟนตาซีพาร์ค – เมืองดานัง-สะพานมังกร – สะพานแห่งความรัก
พิเศษ เมนูบุฟเฟ่ต์ บนบานาฮิลส์ , พิเศษ ... เมนูกุ้งมังกร
ก.ย. - 65

เริ่มต้น

11,990
มหัศจรรย์ นครพนม บึงกาฬ 3วัน 2คืน เดินทาง มิย. -ตค. 65 ราคาเริ่มต้น 7,999.- บิน นกแอร์ (DD) BTTH42

จำนวนวัน

3 วัน 2 คืน

สายการบิน

 NOK Airlines

โรงแรม

รหัสทัวร์

BTTH42
ล่องเรือเกาะดอนโพธิ์ •ถ้ำนาคี •บึงกาฬ-ชมพระอาทิตย์ขึ้น ณ จุดชมวิวหินสามวาฬ•ถ้ำนาคา•ถนนคนเดินนครพนม-พระธาตุพนม (พิเศษ พิธีแห่ผ้าห่มพระธาตุพนม)•พระธาตุน้อยศรีบุญเรือง • พระธาตุมรุกขนคร
นครพนม • ศาลปู่อือลือนาคราช • ล่องเรือเกาะดอนโพธิ์ •ถ้ำนาคี •บึงกาฬ-ชมพระอาทิตย์ขึ้น ณ จุดชมวิวหินสามวาฬ•ถ้ำนาคา•ถนนคนเดินนครพนม-พระธาตุพนม (พิเศษ พิธีแห่ผ้าห่มพระธาตุพนม)•พระธาตุน้อยศรีบุญเรือง • พระธาตุมรุกขนคร
ร้านอาหาร,แบบท้องถิ่น (ข้าวจี่+หมูปิ้ง)
ก.ย. - 65

เริ่มต้น

8,999
GENTING DREAM สิงคโปร์–เกาะบินตัน/เกาะบาตัม(อินโดนีเซีย)–สิงคโปร์  3 วัน 2 คืน เดินทาง ส.ค. - ธ.ค. 65 ราคาเริ่มต้น 25,900.- บิน สกู๊ด แอร์ไลน์ (TR)

จำนวนวัน

3 วัน 2 คืน

สายการบิน

 Scoot Airlines

โรงแรม

รหัสทัวร์

NTHD221027
สิงคโปร์-ท่าเรือสำราญ Marina Bay Cruise Centre-เกาะบินตัน/เกาะบาตัม(อินโดนีเซีย)-อิสระเลือกซื้อทัวร์เสริมเกาะบินตันหรือเกาะบาตัม-สิงคโปร์(ท่าเรือ Marina Bay Cruise Centre)
สิงคโปร์-ท่าเรือสำราญ Marina Bay Cruise Centre-เกาะบินตัน/เกาะบาตัม(อินโดนีเซีย)-อิสระเลือกซื้อทัวร์เสริมเกาะบินตันหรือเกาะบาตัม-สิงคโปร์(ท่าเรือ Marina Bay Cruise Centre)
ต.ค. - 65

เริ่มต้น

27,500