Next Trip Holiday
เวลาทำการ
จันทร์-เสาร์ 09.00 น-18.00 น
Next Trip Holiday
เบอร์โทรติดต่อ
02-136-9144
ซ่อน
ทัวร์เนปาล
พบ
27 ช่วงวันเดินทาง จาก 4 โปรแกรม
เรียงตาม
Loading...
NEPAL เนปาล กาฐมาณฑุ ภักตะปูร์ นากาก็อต ปาทัน 4วัน 3คืน เดินทาง ก.ย. - ต.ค. 65 ราคา 25,990.- บิน Thai Smile Airways (WE)

จำนวนวัน

4 วัน 3 คืน

สายการบิน

 Thai Smile Airways

โรงแรม

รหัสทัวร์

ZGKTM2201WE
เมืองกาฐมาณฑุ – เมืองภักตะปูร์ – จัตุรัสภักตะปูร์ ดูร์บาร์ – เมืองนากาก๊อต-จัตุรัสกาฐมาณฑุดูร์บาร์– สวยัมภูวนาถ หรือวัดลิง-ชมพระอาทิตย์ขึ้น–เมืองปาทัน – จัตุรัสปะฏัน ดูร์บาร์ – เมืองกาฐมาณฑุ– ย่านถนนทาเมล – ปศุปฏินารถ
เมืองกาฐมาณฑุ– จัตุรัสกาฐมาณฑุดูร์บาร์– สวยัมภูวนาถ หรือวัดลิง-เมืองกาฐมาณฑุ – เมืองภักตะปูร์ – จัตุรัสภักตะปูร์ ดูร์บาร์ – เมืองนากาก๊อต-ชมพระอาทิตย์ขึ้น–เมืองปาทัน – จัตุรัสปะฏัน ดูร์บาร์ – เมืองกาฐมาณฑุ– ย่านถนนทาเมล – ปศุปฏินารถ – มหาเจดีย์โพธิ์นาถ-
ภัตตาคาร เมนูอาหารจีน

เริ่มต้น

25,990
NAMASTE NEPAL 4วัน 3คืน ราคาเริ่มต้น 28,900.- BY เดินทาง ต.ค.-ธ.ค.65 บิน Thaismile (WE)

จำนวนวัน

4 วัน 3 คืน

สายการบิน

 Thai Smile Airways

โรงแรม

รหัสทัวร์

NTHD221307
บูชาขอพรการงาน การเงิน และความรัก จากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ณ วัดดัง พักรีสอร์ตตากอากาศดูลิเคล 1 คืน พร้อมวิวเทือกเขาหิมาลัย
ปาทัน – ดูลิเคล - บัคตาปูร์ – กาฐมัณฑุ - วัดปศุปฏินารถ – วัดพุทธนารถ - กาฐมัณฑุ – เจดีย์สวยมภูนารท – ช้อปปิ้งที่ย่านทาเมล
รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร

เริ่มต้น

28,900
แสวงบุญ อินเดีย - เนปาล 8วัน 7คืน ราคาเพียง 33,900.- เดินทาง ธค. - มีค. 66 บิน แอร์เอเชีย (FD)

จำนวนวัน

8 วัน 7 คืน

สายการบิน

 Thai AirAsia

โรงแรม

รหัสทัวร์

NTHD220875
ตามรอยพระบาทที่ยาตราแห่งองค์พระพุทธศาสดา-น้อมสักการะ 4 สังเวชนียสถาน-พุทธคยา – เมืองราชคฤห์-ปัตตานะ – ไวสาลี -กุสินารา – ลุมพินี-สาวัตถี–พาราณสี
พุทธคยา – เมืองราชคฤห์– นาลันทา– เมืองปัตตานะ-ปัตตานะ – ไวสาลี – เมืองกุสินารา-กุสินารา – ลุมพินี-ลุมพินี เมืองไภรวา – เมืองสาวัตถี-สาวัตถี–พาราณสี-พาราณสี – พุทธคยา

เริ่มต้น

33,900
NEPAL นมัสเต...เนปาล อ้อมกอดหิมาลัย 4 วัน 3 คืน เดินทาง ก.ย. ธ.ค. 65 ราคา 35,555.- บิน ไทยสไมล์ (WE)

จำนวนวัน

4 วัน 3 คืน

สายการบิน

 Thai Smile Airways

โรงแรม

รหัสทัวร์

SNP01
ดูพระอาทิตย์ขึ้น-ชมเมืองลลิตะปูร์-พิพิธภัณฑ์ปาฏัน-วิหาร21ยอดทองคำ-สถานที่บูชายัญองค์ตะเลจู-วัดทองคำ(วัดพุทธ)-เข้าเฝ้าองค์กุมารี-ขึ้นเคเบิ้ลคาร์เขาจันดราคีรี-วัดพระศิวะ-วัดสยมภูนารถ(วัดลิง) - สระนาคาโภคารี-วัดพระตรีมูรติ-บานหน้าต่างนกยูง(Monarisa Nepal)-พักนากาโก๊ต - จัตุรัสดูบาร์สแควร์-พระราชวังหนุมานโดกา-รูปปั้นพระไภรวะ(พระพิราพ)-ตลาดนัดท้องถิ่น-พระนารายณ์บรรทมสินธิ์(หินดำกลางน้ำ)-เจดีย์โพธานารถ-วิหารพระโพธิ์สัตว์ทิเบต - วัดปสูปฏินารถ-สถานที่เผาศพริมแม่น้ำบัควาตี-สวนกวาง
-เมืองภักตะปูร์-วิหารนายาตะโปลา-ประตูซุนโดก้า(ประตูเสมือนทองคำ)-สระนาคาโภคารี-วัดพระตรีมูรติ-บานหน้าต่างนกยูง(Monarisa Nepal)-พักนากาโก๊ต - ดูพระอาทิตย์ขึ้น-ชมเมืองลลิตะปูร์-พิพิธภัณฑ์ปาฏัน-วิหาร21ยอดทองคำ-สถานที่บูชายัญองค์ตะเลจู-วัดทองคำ(วัดพุทธ)-เข้าเฝ้าองค์กุมารี-ขึ้นเคเบิ้ลคาร์เขาจันดราคีรี-วัดพระศิวะ-วัดสยมภูนารถ - จัตุรัสดูบาร์สแควร์-พระราชวังหนุมานโดกา-รูปปั้นพระไภรวะ(พระพิราพ)-ตลาดนัดท้องถิ่น-พระนารายณ์บรรทมสินธิ์(หินดำกลางน้ำ)-เจดีย์โพธานารถ-วิหารพระโพธิ์สัตว์ทิเบต(จุดประทีปถวาย)-ช็อปปิ้งตลาดทาเมล (ผลิตภัณฑ์หิมาลายา)-Dinnerดูโชว์การแสดงของชาวเนปาลี -วัดปสูปฏินารถ-สถานที่เผาศพริมแม่น้ำบัควาตี-สวนกวาง
เสริมอาหารไทย

เริ่มต้น

35,555