Next Trip Holiday
เวลาทำการ
จันทร์-เสาร์ 09.00 น-18.00 น
Next Trip Holiday
เบอร์โทรติดต่อ
02-136-9144
ซ่อน
ทัวร์เนปาล
พบ
1 ช่วงวันเดินทาง จาก 1 โปรแกรม
เรียงตาม
Loading...
อินเดีย - เนปาล เติมบุญอุ่นใจ 4 สังเวชนียสถาน 7วัน 4คืน ราคาเพียง 19,999.- บิน 6E

จำนวนวัน

7 วัน 4 คืน

สายการบิน

 Indigo Air

โรงแรม

รหัสทัวร์

NTHD220542
ชมสังฆาราม และปาวาลเจดีย์ สถานที่พระพุทธองค์ทรงปลงอายุสังขาร-โกลกัลต้า-ปัตนะ-เวสาลี-เกศาริยา-กุสินารา-ชม ปรินิพพานสถูปหรือสาลโนทยาน -ชมภาพหินแกะสลักขนาดใหญ่ เป็นรูปพระนางสิริมหามายาเทวี -กรุงกบิลพัสดุ์กับกรุงเทวทหะ-พาราณสี-พุทธคยา-ล่องแม่น้ำคงคา ชมพิธีการอาบน้ำล้างบาปของชาวฮินดู ชมท่าเผาศพควันไฟไม่เคยดับ ชมพระอาทิตย์ขึ้นพร้อมอธิษฐานขอขมาต่อพระแม่คงคา-ชม บ้านนางสุชาดา
โกลกัลต้า-ปัตนะ-ไวสาลี-เกสริยา-กุสินารา-กุสินารา-ลุมพินี(เนปาล)-ลุมพินี-พาราณสี-พาราณสี-สารนารถ-คยา-
ก.ค. - 65

เริ่มต้น

19,999