Next Trip Holiday
เวลาทำการ
จันทร์-เสาร์ 09.00 น-18.00 น
Next Trip Holiday
เบอร์โทรติดต่อ
02-136-9144
ซ่อน
ทัวร์นอร์เวย์
พบ
13 ช่วงวันเดินทาง จาก 4 โปรแกรม
เรียงตาม
Loading...
SCANDINAVIA SWEDEN NORWAY DENMARK EP.2 8วัน 5คืน เดินทาง ก.ย. 66 ราคา 85,990.- บิน TURKISH AIRLINES (TK)

จำนวนวัน

8 วัน 5 คืน

สายการบิน

 Turkish Airlines

โรงแรม

รหัสทัวร์

ZGARN2307TK
พระราชวังหลวง - เมืองคาร์ลสตัด - โบสถ์ใหญ่แห่งเมืองคาร์ลสตัด - จัตุรัสใจกลางเมือง - ศาลากลางประจำเมืองคาร์ลสตัด - เมืองออสโล ประเทศนอร์เวย์ - อุทยานฟรอกเนอร์ - ลานกระโดดสกีฮอลเมนโคลเลน - ถนนคาร์ล โยฮันน์ เกท -พระราชวังหลวง - อาคารรัฐสภา - เมืองกอล - ล่องเรือชมความสวยงามของ “ซอจ์นฟยอร์ด” จาก เมืองฟลัม สู่ หมู่บ้านกู๊ดวาเก้น - หมู่บ้านกู๊ดวาเก้น - เมืองเกียโล - ล่องเรือสำราญหรู DFDS จากเมืองออสโล ประเทศนอร์เวย์ สู่ เมืองโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมาร์ก - เมืองโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมาร์ก - พระราชวังคริสเตียนบอร์ก - พระราชวังอมาเลียนบอร์ก หรือ พระราชวังฤดูหนาว - พระราชวังโรเซนเบิร์ก หรือ พระราชวังฤดูร้อน –ท่าเรือนูฮาวน์-ถนนสตรอยเยท
พิพิธภัณฑ์ยุคกลาง - มหาวิหารแห่งเมืองสต็อคโฮล์ม - โอเปร่า เฮ้าส์ - ศาลาว่าการเมืองสต็อคโฮล์ม - ย่านเมืองเก่ากัมลา สแตน - พระราชวังหลวง - เมืองคาร์ลสตัด - โบสถ์ใหญ่แห่งเมืองคาร์ลสตัด - จัตุรัสใจกลางเมือง - ศาลากลางประจำเมืองคาร์ลสตัด - เมืองออสโล ประเทศนอร์เวย์ - อุทยานฟรอกเนอร์ - ลานกระโดดสกีฮอลเมนโคลเลน - ถนนคาร์ล โยฮันน์ เกท -พระราชวังหลวง - อาคารรัฐสภา - เมืองกอล - ล่องเรือชมความสวยงามของ “ซอจ์นฟยอร์ด” จาก เมืองฟลัม สู่ หมู่บ้านกู๊ดวาเก้น - หมู่บ้านกู๊ดวาเก้น - เมืองเกียโล - ล่องเรือสำราญหรู DFDS จากเมืองออสโล ประเทศนอร์เวย์ สู่ เมืองโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมาร์ก - เมืองโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมาร์ก - น้ำพุแห่งราชินีเกฟิออน - รูปปั้นเงือกน้อย หรือ ลิตเติ้ล เมอร์เมด - พระราชวังคริสเตียนบอร์ก - พระราชวังอมาเลียนบอร์ก หรือ พระราชวังฤดูหนาว - พระราชวังโรเซนเบิร์ก หรือ พระราชวังฤดูร้อน –ท่าเรือนูฮาวน์-ถนนสตรอยเยท
ก.ย. - 66

เริ่มต้น

85,990
SCANDINAVIA SWEDEN NORWAY DENMARK 8วัน 5คืน เดินทาง ก.ย. - พ.ย. 66 ราคา 87,990.- บิน THAI AIRWAYS (TG)

จำนวนวัน

8 วัน 5 คืน

สายการบิน

 Thai Airways

โรงแรม

รหัสทัวร์

ZGARN2306TG
พระราชวังหลวง - เมืองคาร์ลสตัด - โบสถ์ใหญ่แห่งเมืองคาร์ลสตัด - จัตุรัสใจกลางเมือง - ศาลากลางประจำเมืองคาร์ลสตัด - ล่องเรือชมความสวยงามของ “ซอจ์นฟยอร์ด” จาก เมืองฟลัม สู่ หมู่บ้านกู๊ดวาเก้น - หมู่บ้านกู๊ดวาเก้น - เมืองฟลัม - นั่งรถไฟสายโรแมนติก “ฟลัมสบาน่า” จาก เมืองฟลัม สู่ เมืองไมร์ดัล - น้ำตกจอสฟอสเซ่น - - พระราชวังหลวง ออสโล- อาคารรัฐสภา ออสโล - ล่องเรือสำราญหรู DFDS จากเมืองออสโล ประเทศนอร์เวย์ สู่ เมืองโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมาร์ก - น้ำพุแห่งราชินีเกฟิออน - รูปปั้นเงือกน้อย หรือ ลิตเติ้ล เมอร์เมด - พระราชวังคริสเตียนบอร์ก - พระราชวังอมาเลียนบอร์ก หรือ พระราชวังฤดูหนาว
พิพิธภัณฑ์ยุคกลาง - มหาวิหารแห่งเมืองสต็อคโฮล์ม - โอเปร่า เฮ้าส์ - ศาลาว่าการเมืองสต็อคโฮล์ม - พิพิธภัณฑ์เรือรบโบราณวาซาร์ - ย่านเมืองเก่ากัมลา สแตน - พระราชวังหลวง - เมืองคาร์ลสตัด - โบสถ์ใหญ่แห่งเมืองคาร์ลสตัด - จัตุรัสใจกลางเมือง - ศาลากลางประจำเมืองคาร์ลสตัด - เมืองฟลัม - ล่องเรือชมความสวยงามของ “ซอจ์นฟยอร์ด” จาก เมืองฟลัม สู่ หมู่บ้านกู๊ดวาเก้น - หมู่บ้านกู๊ดวาเก้น - เมืองฟลัม - นั่งรถไฟสายโรแมนติก “ฟลัมสบาน่า” จาก เมืองฟลัม สู่ เมืองไมร์ดัล - น้ำตกจอสฟอสเซ่น - เมืองออสโล - ถนนคาร์ล โยฮันน์ เกท - พระราชวังหลวง ออสโล- อาคารรัฐสภา ออสโล - ล่องเรือสำราญหรู DFDS จากเมืองออสโล ประเทศนอร์เวย์ สู่ เมืองโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมาร์ก - เมืองโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมาร์ก - เมืองโคเปนเฮเกน - น้ำพุแห่งราชินีเกฟิออน - รูปปั้นเงือกน้อย หรือ ลิตเติ้ล เมอร์เมด - พระราชวังคริสเตียนบอร์ก - พระราชวังอมาเลียนบอร์ก หรือ พระราชวังฤดูหนาว - ท่าเรือนูฮาวน์ - ถนนสตรอยเยท - ศาลาว่าการเมืองโคเปนเฮเกน

เริ่มต้น

87,990
Lovely Scandinavia Norway Sweden Denmark 8D 5N เดินทาง ก.ย. - ธ.ค. 66 ราคา 109,999.- บิน เอมิเรตส์แอร์ไลน์ (EK)

จำนวนวัน

8 วัน 5 คืน

สายการบิน

 Emirates Airlines

โรงแรม

รหัสทัวร์

KEU120823EK
พิพิธภัณฑ์เมืองสต็อกโฮล์ม-พิพิธภัณฑ์เรือวาซ่า-เมืองเออเรบรู-ปราสาทเออเรบลู - เมืองออสโล-โรงละครแห่งชาติ-วิกเกอร์แลนด์พาร์ค - ป้อมปราการอาเคร์สฮูส-ลานกระโดดสกี (Holmenkollen)-ศูนย์สันติภาพโนเบล- ถนนคาร์ล โยฮันส์ เกท-ล่องเรือสำราญหรู DFDS - กรุงโคเปนเฮเกน-เงือกน้อยลิดเดิ้ล เมอร์เมด-น้ำพุเกฟิอ้อน-นูฮาวน์- ล่องเรือชมเมืองโคเปนเฮเกน-พระราชวังอะมาเลียนบอร์ก
พระราชวังหลวง-พระราชวังโดรทนิ่งโฮล์ม - จุดชมวิวเนินเขาฟยัลกาทัน-ย่านเมืองเก่ากัมลา สแตน - พิพิธภัณฑ์เมืองสต็อกโฮล์ม-พิพิธภัณฑ์เรือวาซ่า-เมืองเออเรบรู-ปราสาทเออเรบลู - เมืองออสโล-โรงละครแห่งชาติ-วิกเกอร์แลนด์พาร์ค - ป้อมปราการอาเคร์สฮูส-ลานกระโดดสกี (Holmenkollen)-ศูนย์สันติภาพโนเบล-ถนนคาร์ล โยฮันส์ เกท-ล่องเรือสำราญหรู DFDS - กรุงโคเปนเฮเกน-เงือกน้อยลิดเดิ้ล เมอร์เมด-น้ำพุเกฟิอ้อน-นูฮาวน์-ล่องเรือชมเมืองโคเปนเฮเกน-พระราชวังอะมาเลียนบอร์ก -

เริ่มต้น

109,999
Aurora Borealis Norway Denmark 10D 7N เดินทาง ธ.ค. 66 - ม.ค. 67 ราคา 209,999.- บิน การบินไทย (TG)

จำนวนวัน

10 วัน 7 คืน

สายการบิน

 Thai Airways

โรงแรม

รหัสทัวร์

KEU121021TG
ออสโล-โลโฟเทน-หมู่บ้านชาวประมงเฮนนิงสแวร์-พิพิธภัณฑ์ไวกิ้ง-สโลวาร์ - พิพิธภัณฑ์หมู่บ้านชาวประมงบ้าน Å-นัสฟยอร์ด - นาร์วิค-ขับขี่สโนว์โมบิล-สุนัขลากเลื่อน-ซอมมาเรย-ทรอมโซ - มหาวิหารอาร์กติก-นั่งเคเบิ้ลคาร์ชมวิว-ล่องเรือรับประทานอาหารชมแสงเหนือ - น้ำพุเกฟิอ้อน-เงือกน้อยลิดเดิ้ล เมอร์เมด
น้ำพุเกฟิอ้อน-เงือกน้อยลิดเดิ้ล เมอร์เมด-นูฮาวน์-สตร้อยท์-เรือสำราญ DFDS - ออสโล-วิกเกอร์แลนด์พาร์ค-ศาลาว่าการออสโล-พระราชวังหลวง-ถนนคาร์ล โยฮันส์ เกท - ออสโล-โลโฟเทน-หมู่บ้านชาวประมงเฮนนิงสแวร์-พิพิธภัณฑ์ไวกิ้ง-สโลวาร์ - โลโฟเทน-พิพิธภัณฑ์หมู่บ้านชาวประมงบ้าน Å-นัสฟยอร์ด - นาร์วิค-ขับขี่สโนว์โมบิล-สุนัขลากเลื่อน-ซอมมาเรย-ทรอมโซ - มหาวิหารอาร์กติก-นั่งเคเบิ้ลคาร์ชมวิว-ล่องเรือรับประทานอาหารชมแสงเหนือ
ธ.ค. - 66

เริ่มต้น

209,999