Next Trip Holiday
เวลาทำการ
จันทร์-เสาร์ 09.00 น-18.00 น
Next Trip Holiday
เบอร์โทรติดต่อ
02-136-9144
ซ่อน
ทัวร์นอร์เวย์
พบ
22 ช่วงวันเดินทาง จาก 4 โปรแกรม
เรียงตาม
Loading...
SCANDINAVIA สแกนดิเนเวีย สวีเดน นอร์เวย์ แบร์เกน 8วัน 5คืน เดินทาง ม.ค. - ก.พ. 66 ราคา 69,990.- บิน TURKISH AIRLINES (TK)

จำนวนวัน

8 วัน 5 คืน

สายการบิน

 Turkish Airlines

โรงแรม

รหัสทัวร์

ZGARN2303TK
เมืองแบร์เกน –ป้อมปราการเมืองแบร์เกน – ถนนสายศิลปะแห่ง–เมืองแบร์เกน – ตลาดปลาทอร์เก็ท - เมืองออสโล –ล่องเรือสำราญหรู DFDS จากเมืองออสโล ประเทศนอร์เวย์ - เมืองโคเปนเฮเกน – น้ำพุเกฟิออน – รูปปั้นนางเงือกน้อย – พระราชวังคริสเตียนบอร์ก – พระราชวังอมาเลียนบอร์ก – พระราชวังโรเซนเบิร์ก - เมืองคาร์ลสตัด – โบสถ์ใหญ่แห่งเมืองคาร์ลสตัด – สะพานหินเก่าแก่ – เมืองออสโล โอเปร่าเฮ้าส์ – ถนนคาร์ล โยฮันน์ เกท – พระราชวังหลวง ออสโล พระราชวังหลวง – ย่านเมืองเก่ากัมลา สแตน – เมืองคาร์ลสตัด
เมืองสต็อคโฮล์ม – เนินเขาฟยัลกาทัน มหาวิหารแห่งเมืองสต็อกโฮล์ม – โอเปร่าเฮ้าส์ –พิพิธภัณฑ์เรือรบโบราณวาซาร์ พระราชวังหลวง – ย่านเมืองเก่ากัมลา - เมืองคาร์ลสตัด – โบสถ์ใหญ่แห่งเมืองคาร์ลสตัด – สะพานหินเก่าแก่ – เมืองออสโล โอเปร่าเฮ้าส์ – ถนนคาร์ล โยฮันน์ เกท – พระราชวังหลวง ออสโล – อาคารรัฐสภาออสโล - เมืองแบร์เกน –ป้อมปราการเมืองแบร์เกน – ถนนสายศิลปะแห่ง–เมืองแบร์เกน – ตลาดปลาทอร์เก็ท – ย่านบริกเก็น –จุดชมวิวเมืองแบร์เกน ยอดเขาฟลอเยน โดยรถรางท้องถิ่น –เมืองเกียโล - เมืองออสโล –ล่องเรือสำราญหรู DFDS จากเมืองออสโล ประเทศนอร์เวย์ สู่ เมืองโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมาร์ก – เมืองโคเปนเฮเกน - เมืองโคเปนเฮเกน – น้ำพุเกฟิออน – รูปปั้นนางเงือกน้อย – พระราชวังคริสเตียนบอร์ก – พระราชวังอมาเลียนบอร์ก – พระราชวังโรเซนเบิร์ก
ภัตตาคาร อาหารจีน , อาหารของโรงแรม (บุฟเฟต์)
ม.ค. - 66
ก.พ. - 66

เริ่มต้น

69,990
SCANDINAVIA SWEDEN NORWAY DENMARK สต็อกโฮล์ม ออสโล โคเปนเฮเกน 8วัน 5คืน เดินทาง มี.ค. 66 ราคา 79,990.- บิน QATAR AIRWAYS (QR)

จำนวนวัน

8 วัน 5 คืน

สายการบิน

 Qatar Airways

โรงแรม

รหัสทัวร์

ZGARN2301QR
พิพิธภัณฑ์เรือรบโบราณวาซาร์ – พระราชวังหลวง – เมืองคาร์ลสตัด–โบสถ์ใหญ่แห่งเมืองคาร์ลสตัด – สะพานหินเก่าแก่ - อุทยานฟรอกเนอร์ – ลานกระโดดสกีฮอลเมนโคลเลน – ล่องเรือสำราญ DFDS - เมืองโคเปนเฮเกน –น้ำพุเกฟิออน – รูปปั้นนางเงือกน้อย – พระราชวังคริสเตียนบอร์ก – พระราชวังอมาเลียนบอร์ก – พระราชวังโรเซนเบิร์ก – ถนนสตรอยก์เกท
เมืองสต็อคโฮล์ม – เนินเขาฟยัลกาทัน มหาวิหารแห่งเมืองสต็อกโฮล์ม – โอเปร่าเฮ้าส์ – ย่านเมืองเก่ากัมลา สแตน - พิพิธภัณฑ์เรือรบโบราณวาซาร์ – พระราชวังหลวง – เมืองคาร์ลสตัด–โบสถ์ใหญ่แห่งเมืองคาร์ลสตัด – สะพานหินเก่าแก่ - เมืองออสโล – โอเปร่าเฮ้าส์ – ท่าเรือเอเคอร์บรูค – ถนนคาร์ล โยฮันน์ เกท พระราชวังหลวง – อาคารรัฐสภา - อุทยานฟรอกเนอร์ – ลานกระโดดสกีฮอลเมนโคลเลน – ล่องเรือสำราญ DFDS -น้ำพุเกฟิออน – รูปปั้นนางเงือกน้อย – พระราชวังคริสเตียนบอร์ก – พระราชวังอมาเลียนบอร์ก
ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

เริ่มต้น

79,990
SCANDINAVIA SWEDEN NORWAY DENMARK สต็อกโฮล์ม ออสโล โคเปนเฮเกน 8วัน 5คืน เดินทาง มี.ค. - พ.ค. 66 ราคา 79,990.- บิน THAI AIRWAYS (TG)

จำนวนวัน

8 วัน 5 คืน

สายการบิน

 Thai Airways

โรงแรม

รหัสทัวร์

ZGARN2302TG
ล่องเรือชมความสวยงามของ “ซอจ์นฟยอร์ด” จาก เมืองฟลัม สู่ หมู่บ้านกู๊ดวาเก้น - หมู่บ้านกู๊ดวาเก้น - เมืองฟลัม - นั่งรถไฟสายโรแมนติก - พระราชวังหลวง ออสโล- อาคารรัฐสภา ออสโล - ล่องเรือสำราญหรู DFDS จากเมืองออสโล ประเทศนอร์เวย์ สู่ เมืองโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมาร์ก - น้ำพุแห่งราชินีเกฟิออน - รูปปั้นเงือกน้อย หรือ ลิตเติ้ล เมอร์เมด - พระราชวังคริสเตียนบอร์ก - พระราชวังอมาเลียนบอร์ก
มหาวิหารแห่งเมืองสต็อคโฮล์ม - โอเปร่า เฮ้าส์ - ศาลาว่าการเมืองสต็อคโฮล์ม - พิพิธภัณฑ์เรือรบโบราณวาซาร์ - ย่านเมืองเก่ากัมลา สแตน - ล่องเรือชมความสวยงามของ “ซอจ์นฟยอร์ด” จาก เมืองฟลัม สู่ หมู่บ้านกู๊ดวาเก้น - หมู่บ้านกู๊ดวาเก้น - เมืองฟลัม - นั่งรถไฟสายโรแมนติก - พระราชวังหลวง ออสโล- อาคารรัฐสภา ออสโล - ล่องเรือสำราญหรู DFDS จากเมืองออสโล ประเทศนอร์เวย์ สู่ เมืองโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมาร์ก - พระราชวังคริสเตียนบอร์ก - พระราชวังอมาเลียนบอร์ก
ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น

เริ่มต้น

79,990
SCANDINAVIA SWEDEN NORWAY DENMARK 8วัน 5คืน เดินทาง มี.ค.- พ.ค. 66 ราคา 79,990.- บิน THAI AIRWAYS (TG)

จำนวนวัน

8 วัน 5 คืน

สายการบิน

 Thai Airways

โรงแรม

รหัสทัวร์

ZGARN2303TG
เมืองคาร์ลสตัด ประเทศสวีเดน - เมืองออสโล ประเทศนอร์เวย์ - อุทยานฟรอกเนอร์ - ลานกระโดดสกีฮอลเมนโคลเลน - พิพิธภัณฑ์เรือไวกิ้ง - พระราชวังหลวง ออสโล- อาคารรัฐสภา ออสโล - ล่องเรือสำราญหรู DFDS จากเมืองออสโล ประเทศนอร์เวย์ สู่ เมืองโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมาร์ก - น้ำพุแห่งราชินีเกฟิออน - รูปปั้นเงือกน้อย หรือ ลิตเติ้ล เมอร์เมด - พระราชวังคริสเตียนบอร์ก - พระราชวังอมาเลียนบอร์ก หรือ พระราชวังฤดูหนาว - พระราชวังโรเซนเบิร์ก หรือ พระราชวังฤดูร้อน - เรือรบโบราณวาซาร์ - ย่านเมืองเก่ากัมลา สแตน - พระราชวังหลวง - เมืองคาร์ลสตัด - โบสถ์ใหญ่แห่งเมืองคาร์ลสตัด - จัตุรัสใจกลางเมือง - ศาลากลางประจำเมืองคาร์ลสตัด - สะพานหินเก่าแก่
เมืองสต็อคโฮล์ม- เนินเขาฟยัลกาทัน - พิพิธภัณฑ์ยุคกลาง - มหาวิหารแห่งเมืองสต็อคโฮล์ม - โอเปร่า เฮ้าส์ - ศาลาว่าการเมืองสต็อคโฮล์ม - พิพิธภัณฑ์เรือรบโบราณวาซาร์ - ย่านเมืองเก่ากัมลา สแตน - พระราชวังหลวง - เมืองคาร์ลสตัด - โบสถ์ใหญ่แห่งเมืองคาร์ลสตัด - จัตุรัสใจกลางเมือง - ศาลากลางประจำเมืองคาร์ลสตัด - สะพานหินเก่าแก่ - เมืองคาร์ลสตัด ประเทศสวีเดน - เมืองออสโล ประเทศนอร์เวย์ - อุทยานฟรอกเนอร์ - ลานกระโดดสกีฮอลเมนโคลเลน - พิพิธภัณฑ์เรือไวกิ้ง - เมืองกอล - เมืองกอล - เมืองฟลัม - ล่องเรือชมความสวยงามของ “ซอจ์นฟยอร์ด” จาก เมืองฟลัม สู่ หมู่บ้านกู๊ดวาเก้น - หมู่บ้านกู๊ดวาเก้น - เมืองเกียโล - เมืองเกียโล - เมืองออสโล - ถนนคาร์ล โยฮันน์ เกท - พระราชวังหลวง ออสโล- อาคารรัฐสภา ออสโล - ล่องเรือสำราญหรู DFDS จากเมืองออสโล ประเทศนอร์เวย์ สู่ เมืองโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมาร์ก - เมืองโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมาร์ก - เมืองโคเปนเฮเกน - น้ำพุแห่งราชินีเกฟิออน - รูปปั้นเงือกน้อย หรือ ลิตเติ้ล เมอร์เมด - พระราชวังคริสเตียนบอร์ก - พระราชวังอมาเลียนบอร์ก หรือ พระราชวังฤดูหนาว - พระราชวังโรเซนเบิร์ก หรือ พระราชวังฤดูร้อน - ถนนสตรอยเยท - ศาลาว่าการเมืองโคเปนเฮเกน
(พิเศษ !! เมนู บุฟเฟ่ต์สไตล์สแกนดิเนเวียน , พิเศษอาหารไทย

เริ่มต้น

79,990