Next Trip Holiday
เวลาทำการ
จันทร์-เสาร์ 09.00 น-18.00 น
Next Trip Holiday
เบอร์โทรติดต่อ
02-136-9144
ซ่อน
เวียดนามกลาง ซุปตาร์...สุดว้าว มิสเตอร์บานาฮิลล์ (พักบานาฮิลล์ 1 คืน) 3วัน 2คืน เดินทาง เม.ย. - ต.ค. 66 ราคา 11,888.- บิน แอร์เอเชีย (FD)

จำนวนวัน

3 วัน 2 คืน

สายการบิน

 Thai AirAsia

โรงแรม

รหัสทัวร์

DADFD0523
นั่งกระเช้าขึ้น ยอดเขาบานาฮิลล์ เพลิดเพลินกับ สวนสนุกแฟนตาซีปาร์ค ถ่ายภาพกับแลนด์มาร์คใหม่ สะพานโกเด้นบริดจ์ พร้อมพักบนบานาฮิลล์ 1 คืน เที่ยวโซนใหม่บานาฮิลล์ Eclipse Square ชมอารยธรรมโบราณแห่งเมืองฮอยอัน นั่งเรือกระด้ง
บานาฮิลล์ - สะพานโกเด้นบริดจ์ - สวนสนุก The Fantasy Park - สวนดอกไม้ - LE JARDIN D’AMOUR - อุโมงค์เก็บไวน์ - เมืองโบราณฮอยอัน – หมู่บ้านกั๊มทาน - ล่องเรือกระด้ง - หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน - สะพานมังกร - วัดลินห์อึ๋ง - ตลาดฮาน
เมนูพิเศษ กุ้งมังกร

เริ่มต้น

14,888
TAIWAN ไต้หวัน ไถจง หนานโถว ไทเป 4วัน 3คืน เดินทาง ก.พ. 66 ราคา 21,999.- บิน CHINA AIRLINES (CI)

จำนวนวัน

4 วัน 3 คืน

สายการบิน

 China Airlines

โรงแรม

รหัสทัวร์

BTTPE63CI
ไถจง ● หนานโถว ● ร้านชา ● นั่งกระเช้าสู่หมู่บ้าน 9 ชนเผ่า ● ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ● วัดเหวินหวู่ ● ไถจง - ไทเป ● ร้านพายสับปะรด ● ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึก) ● ศูนย์เครื่องสำอาง ● อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค วัดหลงซาน
ไถจง ● ตลาดไถจงไนท์มาร์เก็ต - ไถจง ● หนานโถว ● ร้านชา ● นั่งกระเช้าสู่หมู่บ้าน 9 ชนเผ่า ● ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ● วัดเหวินหวู่ ● ไถจง - ไทเป ● ร้านพายสับปะรด ● ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึก) ● ศูนย์เครื่องสำอาง ● อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ● วัดหลงซาน ● ตลาดซีเหมินติง ไนท์มาร์เก็ต
พิเศษ!! ชาบูบุฟเฟ่ต์ สไตล์ไต้หวัน , พิเศษ !! เมนูปลาประธานาธิบดี

เริ่มต้น

21,999
เวียดนามเหนือ ซุปตาร์...โอมเพี้ยง SAPA ปัง ปัง ปัง 4 วัน 3 คืน เดินทาง เม.ย. - ต.ค. 66 ราคา 14,888.- บิน แอร์เอเชีย (FD)

จำนวนวัน

4 วัน 3 คืน

สายการบิน

 Thai AirAsia

โรงแรม

รหัสทัวร์

HANFD1123
นั่งรถไฟชมเมืองซาปา ขึ้นกระเช้าไฟฟ้าสู่ยอดเขาฟานซิปัน ล่องเรือแจวชม ตามก๊ก หรือ ฮาลองบก ปั่นจักรยานชมเมืองตามก๊ก ชอปปิ้ง ซาปาไนท์มาเก็ต ถนนสาย 36 เก่า และ ตามก๊กไนท์มาเก็ต เช็คอินคาเฟ่สุดชิค MOANA CAFÉ
เมืองซาปา - หมู่บ้านกั๊ต กั๊ต - MOANA CAFÉ โบสถ์ซาปา – ซาปาไนท์มาเก็ต - นั่งรถรางเมืองซาปา – สถานีกระเช้าฟานสิปัน – ขึ้นกระเช้าไฟฟ้าฟานซิปัน ยอดเขาฟานซิปัน – กรุงฮานอย - เมืองนิงห์บิงห์ – ตามก๊ก – ล่องเรือแจวตามก๊ก หรือ ฮาลองบก –ปั่นจักรยานชมเมืองตามก๊ก ชอปปิ้งไนท์มาเก็ตที่หมุ่บ้านตามก๊ก - เมืองฮานอย – ทะเลสาบตะวันตก - วัดกว่านแถ่งห์ - วัดเฉินก๊วก – สุสานโฮจิมินห์ ทะเลสาบคืนดาบ - ถนนสาย 36 เก่า
ภัตตาคารพื้นเมือง เมนูชาบูหม้อไฟปลาแซลม่อน

เริ่มต้น

14,888
เวียดนามเหนือ ซุปตาร์... SAPA พาฟินยังอินเหมือนเดิม 4 วัน 3 คืน เดินทาง มี.ค. - ต.ค. 66 ราคา 14,888.- บืน เวียดนาม แอร์ไลน์ (VN)

จำนวนวัน

4 วัน 3 คืน

สายการบิน

 Vietnam Airlines

โรงแรม

รหัสทัวร์

HANVN0223
ขึ้นกระเช้าลอยฟ้าสู่ ยอดเขาฟานซิปัน ชมความสวยงามของ ยอดเขาฟานซิปัน เช็คอินคาเฟ่สุดชิค MOANA CAFÉ ช็อปปิ้ง ซาปาไนท์มาเก็ต และ ถนน 36 สาย ถ่ายรูปกับ สุสานอดีตประธานอธิบดีโฮจิมินห์
เมืองซาปา - โบสถ์หิน - ขึ้นกระเช้าไฟฟ้าฟานซิปัน - ยอดเขาฟานซิปัน - หมู่บ้านกั๊ต กั๊ต - MOANA CAFÉ - ซาปาไนท์มาร์เก็ต - เมืองลาวไก - พรมแดนจีน - เวียดนาม - เมืองฮานอย - ร้านเยื่อไผ่ - ทะเลสาบคืนดาบ สะพานแสงอาทิตย์ - ถนนสาย 36 เก่า - สุสานอดีตประธานอธิบดีโฮจิมินห์ – วัดเฉินก๊วก
พิเศษ เมนูชาบูหม้อไฟปลาแซลม่อน พร้อมไวน์แดง ดาดัท

เริ่มต้น

14,888
เวียดนามเหนือ  ซุปตาร์...SAPA สวย ไม่เกรงใจใคร 5 วัน 4 คืน เดินทาง มี.ค. - ต.ค. 66 เริ่มต้น 15,888.- บิน เวียดนาม แอร์ไลน์ (VN)

จำนวนวัน

5 วัน 4 คืน

สายการบิน

 Vietnam Airlines

โรงแรม

รหัสทัวร์

HANVN0423
ขึ้นกระเช้าลอยฟ้าชมความสวยงามของ ยอดเขาฟานซิปัน ช้อปปิ้ง ฮาลองไนท์มาร์เก็ต ซาปาไนท์มาเก็ต และ ถนน 36 สาย ล่องเรือชมอ่าวฮาลอง และถ้ำนางฟ้า ชม หมู่บ้านกั๊ต กั๊ต หมู่บ้านชาวม้งดำ เช็คอินคาเฟ่สุดชิค MOANA CAFÉ
กรุงฮานอย - เมืองฮาลอง - อ่าวฮาลอง – ล่องเรือชมอ่าวฮาลอง - ถ้ำนางฟ้า – เมืองซาปา - นั่งรถไฟสู่ สถานีฟานสิปัน - ขึ้นกระเช้าไฟฟ้าฟานซิปัน - ยอดเขาฟานซิปัน – หมู่บ้านกั๊ต กั๊ต - MOANA CAFÉ - โบสถ์ซาปา - ซาปาไนท์มาร์เก็ต - เมืองลาวไก – พรมแดนจีน-เวียดนาม – ร้านเยื่อไผ่ – เมืองฮานอย – ทะเลสาบคืนดาบ สะพานแสงอาทิตย์ - ถนนสาย 36 เก่า - ทะเลสาบตะวันตก – วัดกว่านแถ่งห์ - วัดเฉินก๊วก
พิเศษ บริการอาหารบนเรือ เมนูซีฟู๊ด และ เมนูชาบูหม้อไฟปลาแซลม่อน พร้อมไวน์แดง ดาดัท

เริ่มต้น

15,888
เวียดนามกลาง  BANAHILLS เว้ ดานัง ฮอยอัน  4วัน 3คืน เดินทาง ก.พ. - ต.ค. 66 ราคา 12,999.- บิน THAI VIETJET (VZ)

จำนวนวัน

4 วัน 3 คืน

สายการบิน

 Thai Viet Jet Air

โรงแรม

รหัสทัวร์

BTVN081VZ
นั่งกระเช้าไฟฟ้าขึ้นสู่บาน่าฮิลล์ เมืองเว้ นั่งสามล้อซิโคล่ เจดีย์เทียนมู่ หมู่บ้านก็มทาน ล่องเรือกระดัง เมืองโบราณฮอยอัน ดานัง สะพานมังกร
นั่งกระเช้าไฟฟ้าขึ้นสู่บาน่าฮิลล์ บาน่าฮิลล์ ดานัง วัดลินห์อึ๋ง เมืองเว้ พระราชวังเว้ นั่งสามล้อซิโคล่ ตลาดดองบา ล่องเรือแม่น้ำหอม สุสานกษัตริย์ไคดิงห์ เจดีย์เทียนมู่ หมู่บ้านก็มทาน ล่องเรือกระดัง เมืองโบราณฮอยอัน ดานัง สะพานมังกร ตลาดฮาน
เมนู สุดพิเศษ Premium Seafood Hotpot Boatget

เริ่มต้น

12,999
TAIWAN ไต้หวัน 4วัน 3คืน เดินทาง เม.ย. - ต.ค. 66 ราคา 15,990.- บิน VIET JET AIRLINE (VZ)

จำนวนวัน

4 วัน 3 คืน

สายการบิน

 Thai Viet Jet Air

โรงแรม

รหัสทัวร์

VZTPE61
วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวินหวู่ – แวะชิมชาอูหลง - ร้านเครื่องสำอาง – ชิมพายสับปะรด - เจียงไคเชค – วัดหลงซาน-ซีเหมินติง - อุทยานหินเหย๋หลิ่ว - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิน ปล่อยโคมลอยสือเฟิน(4ท่าน/1โคม) – ตึกไทเป 101 - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวินหวู่ – แวะชิมชาอูหลง - - เฝิงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต - ร้านเครื่องสำอาง – ชิมพายสับปะรด - เจียงไคเชค – วัดหลงซาน-ซีเหมินติง - ร้านสร้อยเจอมาเนี่ยม - อุทยานหินเหย๋หลิ่ว - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิน ปล่อยโคมลอยสือเฟิน(4ท่าน/1โคม) – ตึกไทเป 101
เมนูพิเศษปลาประธานาธิบดี

เริ่มต้น

16,990
TAIWAN ไต้หวัน อาลีซาน มันต๊าซมาก 5วัน 4คืน เดินทาง เม.ย. - ต.ค. 66 ราคา 19,999.- บิน เวียตเจ็ท (VZ)

จำนวนวัน

5 วัน 4 คืน

สายการบิน

 Thai Viet Jet Air

โรงแรม

รหัสทัวร์

TPE04
เมืองหนานโถว – ร้านชา – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดเหวินหวู่ – เมืองไทเป – ร้านพายสัปปะรด – ย่านซีเหมินติง - ร้าน GERMANIUM – อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น – ตึกไทเป 101 – วัดหลงซาน – HUAXI NIGHT MARKET - นั่งรถไฟโบราณ – เมืองไถจง – ร้านไอศกรีมมิยาฮาร่า
อุทยานแห่งชาติอาลีซาน – นั่งรถไฟโบราณ – เมืองไถจง – ร้านไอศกรีมมิยาฮาร่า – ตลาดไถจง ไนท์มาร์เก็ต - เมืองหนานโถว – ร้านชา – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดเหวินหวู่ – เมืองไทเป – ร้านพายสัปปะรด – ย่านซีเหมินติง - ร้าน GERMANIUM – อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น – ตึกไทเป 101 – วัดหลงซาน – HUAXI NIGHT MARKET - อนุสรณ์สถานเจียง ไคเชก –ศูนย์เครื่องสำอาง
มื้อพิเศษ!! ชาบูบุฟเฟ่ต์ , เมนู เสี่ยวหลงเปา

เริ่มต้น

20,999
HEAVEN DREAM SWITZERLAND 8วัน 5คืน เดินทาง ต.ค. 66 ราคา 75,900.- บิน ETIHAD AIRWAYS (EY)

จำนวนวัน

8 วัน 5 คืน

สายการบิน

 Etihad Airways

โรงแรม

รหัสทัวร์

SEY15
นั่งรถไฟและกระเช้า Eiger Express พิชิต ยอดเขาจุงเฟรา "TOP OF EUROPE" สัมผัสวิวหลักล้าน ชมความสวยงามของ ยอดเขาแมทเธอร์ฮอร์น ใจกลางหุบเขา "หมู่บ้านเซอร์แมท'' เช็คอิน เก้าอี้สามขา ปราสาทซิลยอง ทะเลสาบเบรียนซ์ ทะเลสาบทูน ส้อมยักษ์ สวนเฮอเฮ่อมัท นาฬิกา ไซ้ท์ กล็อคเค่ เมืองลูเซิร์น สะพานไม้ซาเปล อนุสาวรีย์สิงโตหิน ช้อปปิ้ง เมืองซุก Kirchofer เมืองซูริค ถนนบานโฮฟซตราสเซอร์
สวิตเซอร์แลนด์ – เมืองเจนีวา – เก้าอี้สามขา – นาฬิกาดอกไม้ – น้ำพุจรวดเจ็ทโด - เมืองโลซานน์ – สวนเดอน็องตู - รูปปั้นลิง 3 ตัว ปิดหู ปิดปาก ปิดตา – ศาลาไทย - Olympic museum – เมืองเวเว่ย์ – ส้อมยักษ์ - รูปปั้นชาลีแชปปลิ้น - เมืองมองเทรอซ์ - กรุงเบิร์น – บ่อหมีสีน้ำตาล - นาฬิกา ไซ้ท์ กล็อคเค่ – เมืองอินเตอร์ลาเคน – ทะเลสาบทูน – สวนเฮอเฮ่อมัท - เมืองเลาเทอร์บรุนเนิน – สถานีไอเกอร์เกลตเชอร์ – ยอดเขาจุงเฟรา –ปราสาทน้ำแข็ง – อัลไพน์ เซนเซชัน – สฟิงซ์ฮอลล์ - เมืองอิเซลท์วอลด์ - ทะเลสาบเบรียนซ์ - สิงโตหินแกะสลัก - ชมสะพานไม้ชาเปล – Schwanenplatz – เมืองซุก - หอนาฬิกา Zytturm Zug– เมืองซูริค – สะพานMünsterbrücke - โบสถ์ Fraumünster - โบสถ์ Grossmünster – โบสถ์เซนต์ปีเตอร์ – ถนนบานโฮฟซตราสเซอร์

เริ่มต้น

75,900
TAIWAN ไต้หวัน ไทจง หนานโถว ไทเป เถาหยวน 4วัน 3คืน เดินทาง เม.ย. - ต.ค. 66 ราคา 14,990.- บิน VIETJET AIR (VZ)

จำนวนวัน

4 วัน 3 คืน

สายการบิน

 Thai Viet Jet Air

โรงแรม

รหัสทัวร์

ZGTPE2316VZ
เมืองไทเป - ร้านสร้อยสุขภาพ - ร้านพายสับปะรด - อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - เมืองผิงซี - หมู่บ้านโบราณสือเฟิ่น - ถ่ายรูปคู่ตึดไทเป 101 - วัดหลงซาน - วัดเหวินหวู่ - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - ถ่ายรูปคู่โรงละครแห่งชาติไถจง - สวนองุ่นบราซิล
เมืองหนานโถว - วัดเหวินหวู่ - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - ถ่ายรูปคู่โรงละครแห่งชาติไถจง - สวนองุ่นบราซิล – เมืองไทจง – ตลาดเฝิงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต - เมืองไทเป - ร้านสร้อยสุขภาพ - ร้านพายสับปะรด - อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - เมืองผิงซี - หมู่บ้านโบราณสือเฟิ่น (รวมปล่อยโคม) - ย่านซีเหมินติง - ถ่ายรูปคู่ตึดไทเป 101 - วัดหลงซาน - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ร้านเครื่องสำอางค์ - ห้างเอาท์เล็ทมิตซุย
พิเศษ เมนู ชาบูบุฟเฟต์สไตล์ไต้หวัน

เริ่มต้น

15,990
TAIWAN ซุปตาร์... ตัวแม่จะแคร์เพื่อ 4 วัน 3 คืน เดินทาง เม.ย. - ต.ค. 66 ราคา 18,888.-  บิน THAI AIRASIA (FD)

จำนวนวัน

4 วัน 3 คืน

สายการบิน

 Thai Smile Airways

โรงแรม

รหัสทัวร์

TPEFD0423
พิเศษ... พักโรงแรมน้ำพุร้อน 1 คืน ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา ชมหินรูปทรงประหลาดที่อุทยานเหย่หลิ่ว ถ่ายทรูปกับตึกไทเป 101 เช็คอิน เมืองโบราณจิ่วเฟิ่น และ ช้อปปิ้งเต็มอิ่มทุกวัน
เมืองไถจง - Shen Ji New Village - ตลาดกลางคืนฟ่งเจี่ย - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซัมจั่ง – วัดเหวินหวู่ – เมืองไทเป ขนมพายสับปะรด - ซีเหมินติง ไนซ์มาร์เก็ต - ศูนย์สร้อยสุขภาพ – อนุสรณ์สถานเจียงไคเชก – ร้าน Cosmetics Shop – เมืองโบราณจิ่วเฟิ่น – อุทยานเหย่หลิ่ว - ตึกไทเป 101
เมนูปลาประธานาธิบดี

เริ่มต้น

18,888
TAIWAN ซุปตาร์...รักใสใส หัวใจดวงเดิม 5 วัน 4 คืน เดินทาง เม.ย. - ต.ค. 66 เริ่มต้น 20,888.- บิน THAI AIRASIA (FD)

จำนวนวัน

5 วัน 4 คืน

สายการบิน

 Thai AirAsia

โรงแรม

รหัสทัวร์

TPEFD0523
เช็คอิน หมู่บ้านฮิโนกิ หมู่บ้านสไตล์ญี่ปุ่นแบบดั้งเดิม ชม ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา ช้อปปิ้งเต็มอิ่ม กับ 4 ตลาดไนท์มาเก็ต 3 เมือง ชมหินรูปทรงประหลาดที่อุทยานเหย่หลิ่ว ถ่ายรูปเช็คอินกับ ตึกไทเป 101
เมืองเจียอี้ – หมู่บ้านฮิโนกิ – เหวินฮั่วไนท์มาเก็ต - อุทยานแห่งชาติอาลีซาน – ศาลเจ้าพ่อเสือกลางอุทยานอาลีซาน – นั่งรถไฟโบราณชิมชาอู่หลง – เมืองไถจง – ตลาดกลางคืนฟ่ง - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซัมจั่ง – วัดเหวินหวู่ – เมืองไทเปขนมพายสับปะรด – ย่านซีเหมินติง - ศูนย์สร้อยสุขภาพ – อนุสรณ์สถานเจียงไคเชก – อุทยานเหย่หลิ่ว – เมืองโบราณจิ่วเฟิ่น ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต
เมนูปลาประธานาธิบดี

เริ่มต้น

20,888
เวียดนามกลาง ซุปตาร์...Go to Shopping in Danang ดานัง ฮอยอัน บานาฮิลล์ 4 วัน 3 คืน เดินทาง เม.ย. - ต.ค. 66 เริ่มต้น 9,888.- บิน เวียดเจ็ทแอร์ (VZ)

จำนวนวัน

4 วัน 3 คืน

สายการบิน

 Thai Viet Jet Air

โรงแรม

รหัสทัวร์

DADVZ0423
นั่งกระเช้าขึ้น ยอดเขาบานาฮิลล์ เพลิดเพลินกับ สวนสนุกแฟนตาซีปาร์ค ถ่ายภาพกับแลนด์มาร์คใหม่ สะพานโกเด้นบริดจ์ ชมอารยธรรมโบราณแห่งเมืองฮอยอัน นั่งเรือกระด้ง สักการะวัดลินห์อึ๋ง ช้อปปิ้ง ตลาดฮาน ชมโชว์ แสง สี แสง สุดอลังการ ช้อปปิ้ง ร้านหยก ร้านยางพารา ร้านหินอ่อน ร้านเยื่อไผ่
เมืองดานัง - หมู่บ้านกั๊มทาน - เมืองโบราณฮอยอัน - ล่องเรือกระด้ง - หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน - สะพานมังกร - ร้านเยื่อไม้ไผ่ - บานาฮิลล์ - สะพานโกเด้นบริดจ์ - อุโมงค์เก็บไวน์ - สวนดอกไม้ -โซนจัตุรัสแห่งดวงดาว - สวนสนุก The Fantasy Park - ร้านหยก - ชมโชว์แสง สี เสียง - วัดลินห์อึ๋ง - หาดหมีเคว
ภัตตาคารพื้นเมือง

เริ่มต้น

9,888