Next Trip Holiday
เวลาทำการ
จันทร์-เสาร์ 09.00 น-18.00 น
Next Trip Holiday
เบอร์โทรติดต่อ
02-136-9144
ซ่อน
ทัวร์รัสเซีย
พบ
8 ช่วงวันเดินทาง จาก 2 โปรแกรม
เรียงตาม
Loading...
Russia Moscow - St.Petersburg รัสเซีย นั่งรถไฟความเร็วสูง 8วัน 5คืน เดินทาง ม.ค. - มี.ค. 66 ราคา 49,999.- บิน มาฮานแอร์ (W5)

จำนวนวัน

8 วัน 5 คืน

สายการบิน

 Mahan Air

โรงแรม

รหัสทัวร์

VWRUSW51
รถไฟใต้ดินกรุงมอสโก–ตลาดอิสมายลอฟสกี้–พระราชวังเครมลิน–โบสถ์อัสสัมชัญ–พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่–สแปร์โรว์ ฮิลล์–ชมการแสดงละครสัตว์–รถไฟตู้นอนชั้น First Class สู่ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก - มหาวิหารเซนต์ไอแซค–รถไฟความเร็วสูงSapsan–มอสโก– ถนนอารบัท - เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก–โบสถ์หยดเลือด –พระราชวังฤดูหนาว –พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ
มอสโก– มหาวิหารเซนต์เดอะซาเวียร์–จัตุรัสแดง–มหาวิหารเซนต์บาซิล– ห้างกุม - รถไฟใต้ดินกรุงมอสโก–ตลาดอิสมายลอฟสกี้–พระราชวังเครมลิน–โบสถ์อัสสัมชัญ–พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่–สแปร์โรว์ ฮิลล์–ชมการแสดงละครสัตว์–รถไฟตู้นอนชั้น First Class สู่ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก - เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก–โบสถ์หยดเลือด –พระราชวังฤดูหนาว –พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ -พระราชวังปีเตอร์ฮอฟ – ป้อมปีเตอร์แอนด์ปอล –ถนนเนฟสกี้ - มหาวิหารเซนต์ไอแซค–รถไฟความเร็วสูงSapsan–มอสโก– ถนนอารบัท
ม.ค. - 66
ก.พ. - 66
มี.ค. - 66

เริ่มต้น

49,999
Russia Moscow Murmanks รัสเซีย ตามล่าแสงเหนือ 8วัน 5คืน เดินทาง ม.ค. - มี.ค. 66 ราคา 69,999.- บิน ฮานแอร์ (W5)

จำนวนวัน

8 วัน 5 คืน

สายการบิน

 Mahan Air

โรงแรม

รหัสทัวร์

VWRUSW52
หมู่บ้านซามิ–อนุสาวรีย์อโลชา–พิพิธภัณฑ์เรือตัดน้ำแข็งพลังนิวเคลียร์ – ตามล่าแสงเหนือ - มูร์มันสค์–มอสโก–ตลาดอิสมายลอฟสกี้ - มหาวิหารเซนต์เดอะซาเวียร์–สแปร์โรว์ ฮิลล์–ถนนอารบัท - รถไฟใต้ดินกรุงมอสโก–พระราชวังเครมลิน–โบสถ์อัสสัมชัญ–พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่– มูรมันส์– ตามล่าแสงเหนือ
มอสโก–จัตุรัสแดง–มหาวิหารเซนต์บาซิล – ห้างกุม - รถไฟใต้ดินกรุงมอสโก–พระราชวังเครมลิน–โบสถ์อัสสัมชัญ–พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่– มูรมันส์– ตามล่าแสงเหนือ - หมู่บ้านซามิ–อนุสาวรีย์อโลชา–พิพิธภัณฑ์เรือตัดน้ำแข็งพลังนิวเคลียร์ – ตามล่าแสงเหนือ - มูร์มันสค์–มอสโก–ตลาดอิสมายลอฟสกี้ - มหาวิหารเซนต์เดอะซาเวียร์–สแปร์โรว์ ฮิลล์–ถนนอารบัท
ม.ค. - 66
ก.พ. - 66
มี.ค. - 66

เริ่มต้น

69,999