Next Trip Holiday
เวลาทำการ
จันทร์-เสาร์ 09.00 น-18.00 น
Next Trip Holiday
เบอร์โทรติดต่อ
02-136-9144
ซ่อน
ทัวร์รัสเซีย
พบ
26 ช่วงวันเดินทาง จาก 3 โปรแกรม
เรียงตาม
Loading...
Russia Freeday Moscow St.Petersburg รัสเซีย 8วัน 5คืน เดินทาง พ.ค. - ต.ค. 66 ราคา 49,888.- บิน มาฮานแอร์ (W5)

จำนวนวัน

8 วัน 5 คืน

สายการบิน

 Mahan Air

โรงแรม

รหัสทัวร์

VRUS85W55
รถไฟใต้ดินกรุงมอสโก – พระราชวังเครมลิน– พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่- ตลาดอิสมายลอฟสกี้ – รถไฟตู้นอนชั้น First Class สู่ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก - เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก – พระราชวังปีเตอร์ฮอฟ -โบสถ์หยดเลือด - รอสทรัล เสาหินสีแดง Rostral Columns-เรือรบหลวง ออโรรา Cruise Aurora - มหาวิหารเซนต์ไอแซค - พระราชวังฤดูหนาว – พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ– รถไฟความเร็วสูง Sapsan สู่มอสโก - – มหาวิหารเซนต์เดอะซาเวียร์ – สแปร์โรว์ ฮิลล์ - จัตุรัสแดง – มหาวิหารเซนต์บาซิล
มอสโก – มหาวิหารเซนต์เดอะซาเวียร์ – สแปร์โรว์ ฮิลล์ - จัตุรัสแดง – มหาวิหารเซนต์บาซิล– ห้างกุม - รถไฟใต้ดินกรุงมอสโก – พระราชวังเครมลิน– พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่- ตลาดอิสมายลอฟสกี้ – รถไฟตู้นอนชั้น First Class สู่ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก - เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก – พระราชวังปีเตอร์ฮอฟ -โบสถ์หยดเลือด - รอสทรัล เสาหินสีแดง Rostral Columns-เรือรบหลวง ออโรรา Cruise Aurora - มหาวิหารเซนต์ไอแซค - พระราชวังฤดูหนาว – พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ– รถไฟความเร็วสูง Sapsan สู่มอสโก - Free Day อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย

เริ่มต้น

49,888
Russia Moscow St.Petersburg รัสเซีย 8วัน 5คืน เดินทาง พ.ค. - ต.ค. 66 ราคา 53,112.- บิน มาฮานแอร์ (W5)

จำนวนวัน

8 วัน 5 คืน

สายการบิน

 Mahan Air

โรงแรม

รหัสทัวร์

VRUS85W54
รถไฟใต้ดินกรุงมอสโก – พระราชวังเครมลิน– พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่- ตลาดอิสมายลอฟสกี้ – รถไฟตู้นอนชั้น First Class สู่ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก - เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก – พระราชวังปีเตอร์ฮอฟ– ป้อมปีเตอร์แอนด์ปอล -รอสทรัล เสาหินสีแดง - พระราชวังฤดูหนาว - พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ-โบสถ์หยดเลือด– ถนนเนฟสกี้ - รถไฟความเร็วสูง Sapsan สู่ มอสโก – ถนนอารบัท - มหาวิหารเซนต์เดอะซาเวียร์ – สแปร์โรว์ ฮิลล์ - จัตุรัสแดง – มหาวิหารเซนต์บาซิล
มอสโก – มหาวิหารเซนต์เดอะซาเวียร์ – สแปร์โรว์ ฮิลล์ - จัตุรัสแดง – มหาวิหารเซนต์บาซิล– ห้างกุม - รถไฟใต้ดินกรุงมอสโก – พระราชวังเครมลิน– พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่- ตลาดอิสมายลอฟสกี้ – รถไฟตู้นอนชั้น First Class สู่ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก - เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก – พระราชวังปีเตอร์ฮอฟ– ป้อมปีเตอร์แอนด์ปอล -รอสทรัล เสาหินสีแดง - พระราชวังฤดูหนาว - พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ-โบสถ์หยดเลือด– ถนนเนฟสกี้ - รถไฟความเร็วสูง Sapsan สู่ มอสโก – ถนนอารบัท -

เริ่มต้น

53,112
RUSSIA ซาบซ่าน มอสโคว์ - เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 8 วัน 5 คืน เดินทาง พ.ค. - ต.ค. 66 ราคา 57,999.- บิน มาฮานแอร์ (W5)

จำนวนวัน

8 วัน 5 คืน

สายการบิน

 Mahan Air

โรงแรม

รหัสทัวร์

VRUS85W56
พิเศษ !!! ชมการแสดงโชว์สไตล์รัสเซีย RUSSIAN CIRCUS นั่งรถไฟความเร็วสูง SAPSAN 2 ขา ไป-กลับ มอสโก - เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก มหาวิหารเซนต์ไอแซค - พระราชวังฤดูหนาว - พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ พระราชวังฤดูร้อน (พระราชวังปีเตอร์ฮอฟ) – ถ่ายภาพริมแม่น้ำเนวา
มอสโก - เนินเขาสแปร์โรว์ ฮิลล์ - มหาวิทยาลัยมอสโก - มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ - นั่งรถไฟความเร็วสูง SAPSAN สู่ เซนต์ปีเตอร์เบิร์ก - ป้อมปีเตอร์แอนด์ปอล - อนุสาวรีย์พระเจ้านิโคลัสที่ 1 - มหาวิหารเซนต์ไอแซค - พระราชวังฤดูหนาว - พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ - ช้อปปิ้งถนนเนฟสกี้ - พระราชวังฤดูร้อน (พระราชวังปีเตอร์ฮอฟ) – ถ่ายภาพริมแม่น้ำเนวา - โบสถ์หยดเลือด - โบสถ์นิโคลัส - รถไฟความเร็วสูง SAPSAN สู่ มอสโก - จัตุรัสแดง - มหาวิหารเซนต์บาซิล - ห้างกุม - ชมการแสดง RUSSIAN CIRCUS - ตลาดอิสมายลอฟสกี้ - รถไฟใต้ดินกรุงมอสโก - พระราชวังเครมลิน - โบสถ์อัสสัมชัญ - พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่ - ถนนอารบัท

เริ่มต้น

57,999