Next Trip Holiday
เวลาทำการ
จันทร์-เสาร์ 09.00 น-18.00 น
Next Trip Holiday
เบอร์โทรติดต่อ
02-136-9144
ซ่อน
BT-MMR04_SL โปรจัดให้...บินไลอ้อนแอร์ พม่า ย่างกุ้ง หงสา อินทร์แขวน พัก 4 ดาว

จำนวนวัน

3 วัน 2 คืน

สายการบิน

 Thai Lion Air

โรงแรม

รหัสทัวร์

NTHD190175
พม่า ย่างกุ้ง หงสา อินทร์แขวน พัก 4 ดาว
ตลาดโบโจ๊ก อองซาน หรือ ตลาดสก๊อต
พิเศษ กุ้งแม่น้ำเผา สลัดกุ้งมังกร เป็ดปักกิ่ง

เริ่มต้น

8,999
TTNLJG01 บินตรงลี่เจียง ซุปตาร์ ดินแดนในฝัน

จำนวนวัน

4 วัน 3 คืน

สายการบิน

 Lucky air

โรงแรม

รหัสทัวร์

NTHD192272
บินตรงสู่ลี่เจียง... เมืองเล็กๆ ท่ามกลางขุนเขา มีอากาศหนาวเย็นตลอดปี ช่องแคบเสือกระโจน... สถานที่ท่องเที่ยวสำคัญที่เป็นมรดกโลก UNESCO หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน... ภูเขาสูงมีหิมะปกคลุมเกือบตลอดทั้งปี
เมืองโบราณลี่เจียง... มรดกโลกทางวัฒนธรรมและธรรมชาติ ปี 1997 เมนูพิเศษ... สุกี้ปลาแซลมอน มีน้ำดื่มบริการบนรถบัสวันละ 1 ขวด

เริ่มต้น

11,888
BT-MMR03_PG พม่า แกรนด์มัณฑะเลย์ สกายน์ อังวะ มิงกุน

จำนวนวัน

3 วัน 2 คืน

สายการบิน

 Bangkok Airways

โรงแรม

รหัสทัวร์

NTHD190225
แกรนด์มัณฑะเลย์ สกายน์ อังวะ มิงกุน
มีเมนูกุ้งแม่น้ำเผา

เริ่มต้น

11,900
BT MMR021 PG พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี อินทร์แขวน

จำนวนวัน

3 วัน 2 คืน

สายการบิน

 Bangkok Airways

โรงแรม

รหัสทัวร์

NTHD190237
พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี อินทร์แขวน
ชเวดากอง
กุ้งแม่น้ำเผา

เริ่มต้น

11,900
BTVN031_FD มหัศจรรย์...ดาลัด โฮจิมินห์ มุยเน่

จำนวนวัน

4 วัน 3 คืน

สายการบิน

 Thai AirAsia

โรงแรม

รหัสทัวร์

NTHD190219
เวียดนามไต้ เมืองดาลัด โฮจิมินห์ มุยเน่
นั่งรถตะลุยทะเลทราย เที่ยวมุยเน่

เริ่มต้น

11,900
มัหศจรรย์ MYANMAR พุกาม มัณฑะเลย์ อมรปุระ

จำนวนวัน

3 วัน 2 คืน

สายการบิน

 Bangkok Airways

โรงแรม

รหัสทัวร์

NTHD192384
BT-LAO01_FD ลาว..หลวงพระบาง

จำนวนวัน

3 วัน 2 คืน

สายการบิน

 Thai AirAsia

โรงแรม

รหัสทัวร์

NTHD190234
BT-VN082_FD มหัศจรรย์ บาน่าฮิลล์ เว้ ดานัง ฮอยอัน บิน FD

จำนวนวัน

4 วัน 3 คืน

สายการบิน

 Thai AirAsia

โรงแรม

รหัสทัวร์

NTHD190209
เวียดนามกลาง บาน่าฮิลล์ เว้ ดานัง ฮอยอัน วิวสะพานมือสีทอง
นั่งกระเช้าลอยฟ้า ล่องเรือกระด้งสุดชิว

เริ่มต้น

13,900
BT-VN061_FD มหัศจรรย์..ฟานซีปัน ซาปา บินแอร์เอเชีย

จำนวนวัน

4 วัน 3 คืน

สายการบิน

 Thai AirAsia

โรงแรม

รหัสทัวร์

NTHD190210
BT-MMR051_PG พม่า พุกาม มัณฑะเลย์ ล่องเเม่น้ำอิระวดี มิงกุน (นั่งรถภายใน) บินบางกอกแอร์เวย์

จำนวนวัน

4 วัน 3 คืน

สายการบิน

 Bangkok Airways

โรงแรม

รหัสทัวร์

NTHD190229
พุกาม มัณฑะเลย์ ล่องเเม่น้ำอิระวดี มิงกุน
(นั่งรถภายใน) บินบางกอกแอร์เวย์
เมนูกุ้งเผา

เริ่มต้น

12,900
BT-MMR051_FD พม่า พุกาม มัณฑะเลย์ ล่องเเม่น้ำอิระวดี มิงกุน (นั่งรถภายใน) บินแอร์เอเชีย

จำนวนวัน

4 วัน 3 คืน

สายการบิน

 Thai AirAsia

โรงแรม

รหัสทัวร์

NTHD190232
มัณฑะเลย์ ล่องเเม่น้ำอิระวดี มิงกุน
(นั่งรถภายใน) บินแอร์เอเชีย)
กุ้งแม่น้ำเผา

เริ่มต้น

12,900
เชียงใหม่บินตรง ไต้หวัน OHO Taipei 3 วัน 2 คืน BY (FD)

จำนวนวัน

3 วัน 2 คืน

สายการบิน

 Thai AirAsia

โรงแรม

รหัสทัวร์

NTHD192874
เม.ย. - 63
พ.ค. - 63

เริ่มต้น

14,900
มหัศจรรย์...พม่า สักการะ 5 มหาบูชาสถาน

จำนวนวัน

5 วัน 4 คืน

สายการบิน

 Bangkok Airways

โรงแรม

รหัสทัวร์

NTHD192141
BT-TPE01_TG มหัศจรรย์...ไทเป การบินไทย

จำนวนวัน

4 วัน 3 คืน

สายการบิน

 Thai Airways

โรงแรม

รหัสทัวร์

NTHD190181
ทัวร์โตเกียว-โอซาก้า HJTO-XW53-A01 HAPPY TOKYO OSAKA ก็มาดิค้าบ

จำนวนวัน

5 วัน 3 คืน

สายการบิน

 Thai AirAsia X

โรงแรม

รหัสทัวร์

NTHD192145
เทศกาลแสงสี Nabana no Sato Winter Illumination โอชิโนะ ฮัคไค ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5 หรือ ลานสกีฟูจิเท็น
ย่านชินไชบาชิ
ขาปูบุฟเฟ่ต์

เริ่มต้น

23,876
HJTO-XJ53-A01  HAPPY TOKYO OSAKA ก็มาดิค้าบ      UP DATE 17/09/2019

จำนวนวัน

5 วัน 3 คืน

สายการบิน

 Nok Scoot

โรงแรม

รหัสทัวร์

NTHD192294
โอชิโนะ ฮัคไค,เทศกาลแสงสี Nabana no Sato winter Illumination,ศาลเจ้าเทพเจ้าจิ้งจอกฟูชิมิ อินาริ
ชินไชบาชิ,Duty free
บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์

เริ่มต้น

19,999
ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า-โตเกียว HJOT-XW53-CA01  HAPPY OSAKA TOKYO สายเที่ยว

จำนวนวัน

5 วัน 3 คืน

สายการบิน

โรงแรม

รหัสทัวร์

NTHD192142
หมู่บ้านชิราคาวาโกะ ทาคายาม่าจิยะ โอชิโนะ ฮัคไค ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5 หรือ ลานสกีฟูจิเท็น
โอไดบะ ชินจุกุ
ขาปูบุฟเฟ่ต์

เริ่มต้น

18,999
ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า-โตเกียว HJOT-XJ53-CA01  HAPPY OSAKA TOKYO สายเที่ยว

จำนวนวัน

5 วัน 3 คืน

สายการบิน

 Thai AirAsia X

โรงแรม

รหัสทัวร์

NTHD192946
หมู่บ้านชิราคาวาโกะ ทาคายาม่าจิยะ โอชิโนะ ฮัคไค ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5 หรือ ลานสกีฟูจิเท็น
โอไดบะ ชินจุกุ
ขาปูบุฟเฟ่ต์

เริ่มต้น

24,876
WY112 ไปซิคะ PARIS FRANCE 5D3N

จำนวนวัน

5 วัน 3 คืน

สายการบิน

 Oman Air

โรงแรม

รหัสทัวร์

NTHD191233
ธ.ค. - 62
มี.ค. - 63
เม.ย. - 63

เริ่มต้น

29,888