Next Trip Holiday
เวลาทำการ
จันทร์-เสาร์ 09.00 น-18.00 น
Next Trip Holiday
เบอร์โทรติดต่อ
02-136-9144
ซ่อน
ทัวร์ไต้หวัน
พบ
365 ช่วงวันเดินทาง จาก 32 โปรแกรม
เรียงตาม
Loading...
อั๊ยหยา!! TAIWAN ถูกเวอร์ๆ 4 วัน 2 คืน เดินทาง ธ.ค. - เม.ย. 66 ราคาเริ่มต้น 12,999.- บิน THAI LION AIR (SL)

จำนวนวัน

4 วัน 2 คืน

สายการบิน

 Thai Lion Air

โรงแรม

รหัสทัวร์

VWTPE42SL02
ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา - วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดเหวินอู่ - ถ่ายภาพคู่ตึกไทเป 101 - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น ช้อปปิ้ง 2 ไนท์มาร์เก็ต ตลาดฟงเจี่ย ตลาดซีเหมินติง
ไทเป - ทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดพระถังซัมจั๋ง -วัดเหวินอู่ - ร้านใบชา - ไทจง - ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101 - ร้านพายสัปปะรด - ศูนย์เจอร์เมเนียม - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - ตลาดซีเหมินติง
พิเศษ ลิ้มลอง SET เมนู SHABU ขึ้นชื่อของไต้หวัน

เริ่มต้น

12,999
มหัศจรรย์ ไต้หวัน  ไทเป ไถจง เจียอี้ 4 วัน 3 คืน เดินทาง พ.ย. - มี.ค. 66 ราคา 14,999.- บิน เวียตเจ็ทแอร์VIETJET (VZ)

จำนวนวัน

4 วัน 3 คืน

สายการบิน

 Thai Viet Jet Air

โรงแรม

รหัสทัวร์

BTTPE61VZ
ปล่อยโคมเส้นทางรถไฟสายเก่าสายผิงซี - เมืองหนานโถว • ร้านชา • ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา • วัดพระถังซำจั๋ง• วัดเหวินหวู่ • ตลาดอี้จง - หมู่บ้านสายรุ้ง • เมืองไทเป • ร้านพายสับปะรด • อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค • วัดหลงซาน • ศูนย์เครื่องสำอาง
ประเทศไต้หวัน • ไทเป • ปล่อยโคมเส้นทางรถไฟสายเก่าสายผิงซี - ไทเป • อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว• เมืองหนานโถว • ร้านชา • ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา • วัดพระถังซำจั๋ง• วัดเหวินหวู่ • ตลาดอี้จง ไนท์มาเก็ต เมืองไถจง • หมู่บ้านสายรุ้ง • เมืองไทเป • ร้านพายสับปะรด • อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค • วัดหลงซาน • ศูนย์เครื่องสำอาง • ตลาดซีเหมินติง ไนท์มาร์เก็ต
พิเศษ!!เมนูเสี่ยวหลงเปา , พิเศษ!! เมนู บุฟเฟต์ชาบูไต้หวัน

เริ่มต้น

14,999
Very good Taiwan ไทเป ไถจง จิ่วเฟิ่น สุริยันจันทรา เหย่หลิว 4วัน 3คืน เดินทาง พ.ย. - มี.ค. 66 ราคา 15,888.- บิน VIETJET (VZ)

จำนวนวัน

4 วัน 3 คืน

สายการบิน

 Thai Viet Jet Air

โรงแรม

รหัสทัวร์

TVZ01
พัก โรงแรมอาบน้ำแร่ 1 คืน ไถจง 1 คืนไทเป 1 คืน - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา • วัดพระถังซัมจั๋ง • วัดเหวินหวู่ • ชมเมืองท่าโรแมนติก ตั้นสุ่ย • อนุสรณ์สถานเจียง ไคเช็ค • อุทยานเหย่หลิว • เมืองโบราณจิ่วเฟิ่น • วัดหลงซาน • เช็คอินแลนด์มาร์คไต้หวัน ไทเป 101 • ช้อปปิ้งตลาดดัง เฟิ่งเจียไนท์มาร์เก็ต ซีเหมินติง
เมืองไทเป–ป้อมปราการซาน โดมินโก – ท่าเทียบเรือชาวประมงตั้นสุ่ย-ถนนโบราณตั้นสุ่ย - เมืองหนานโถว –ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา–วัดพระถังซัมจั๋ง–วัดเหวินหวู่แห่งทะเลสาบสุริยันจันทรา–ร้านชา TEA SHOP -เมืองไถจง–ตลาดกลางคืนฟงเจี๋ย - เมืองไทเป –ร้านพายสัปปะรด –อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค–อุทยานธรณีเหย่หลิว - หมู่บ้านโบราณ จิ่วเฟิ่น– ร้านเครื่องสำอาง - ย่านซีเหมินติง
พิเศษ!อาหาร เสี่ยวหลงเปา ปลาประธานาธิบดี ซีฟู้ดเหย่หลิว

เริ่มต้น

15,888
โคโยตี้ TAIWAN ต้นตำรับ 5 วัน 3 คืน เดินทาง ธ.ค. - เม.ย. 66 เริ่มต้น 15,888.- บิน THAI LION AIR (SL)

จำนวนวัน

5 วัน 3 คืน

สายการบิน

โรงแรม

รหัสทัวร์

VWTPE53SL03
ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา-วัดเหวินอู่-ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101-อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค อุทยานแห่งชาติเหย๋หลิ่ว-ท่าเรือประมงเจิ้งปิน-หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น-วัดหลงซาน ช้อปปิ้ง 3 ไนท์มาร์เก็ต ตลาดฟงเจี่ย - ตลาดหนิงเซี่ย - ตลาดซีเหมินติง
ไทเป - ทะเลสาบสุริยันจันทรา -วัดพระถังซัมจั๋ง -วัดเหวินอู่ - ร้านใบชา - ไทจง - ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต โรงละครแห่งชาติ (ไทจง) - ไทเป - ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101 - ร้านพายสัปปะรด - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ตลาดหนิงเซี่ย ศูนย์เจอร์เมเนี่ยม - อุทยานแห่งชาติเหย๋หลิ่ว - ท่าเรือประมงเจิ้งปิน – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิน - วัดหลงซาน - ตลาดซีเหมินติง

เริ่มต้น

15,888
TAIWAN ไทจง หนาานโถว นิวไทเป 4วัน 3คืน เดินทาง ม.ค. - มี.ค. 66 ราคา 15,990.- บิน VIETJET AIR (VZ)

จำนวนวัน

4 วัน 3 คืน

สายการบิน

 Thai Viet Jet Air

โรงแรม

รหัสทัวร์

ZGTPE2301VZ
ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา –ร้านชาอู่หลง– เมืองไทเป – ร้านขนมพายสับปะรด –วัดหลงซาน - อุทยานธรณีเย่หลิ่ว –หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น –ร้านเครื่องสำอาง –อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ร้านเจอเมเนียม –ซีเหมินติง ตึกไทเป 101
เมืองไทจง – ตลาดเฝิงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต - เมืองหนานโถว –วัดเหวินหวู่ –ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา –ร้านชาอู่หลง– เมืองไทเป – ร้านขนมพายสับปะรด –วัดหลงซาน – ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต - อุทยานธรณีเย่หลิ่ว –หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น –ร้านเครื่องสำอาง –อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ร้านเจอเมเนียม –ซีเหมินติง - ตึกไทเป 101
เมนูพิเศษ บุฟเฟต์หมาล่าชาบูหม้อไฟ , พิเศษ ปลาประธานาธิบดี

เริ่มต้น

15,990
TAIWAN ไทจง หนานโถว ไทเป เถาหยวน 4 วัน 3 คืน เดินทาง ธ.ค. - มี.ค. 66 ราคา 15,990.- บิน VIETJET AIR (VZ)

จำนวนวัน

4 วัน 3 คืน

สายการบิน

 Thai Viet Jet Air

โรงแรม

รหัสทัวร์

ZGTPE2204VZ
ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา เมืองไทจง – ฟาร์มดอกไม้จงเซ่อ – เมืองเถาหยวน – ตลาดกลางคืนจงลี่ - วัดหลงซาน –อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว – ร้านสร้อยเจอเมเนียม ร้านขนมพายสับปะรด –อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค– ซีเหมินติง - ถนนโบราณต้าซี หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น
เมืองผิงซี – หมู่บ้านโบราณสือเฟิ่น – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - วัดหลงซาน –อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว – ร้านสร้อยเจอเมเนียม ร้านขนมพายสับปะรด –อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค– ซีเหมินติง - เมืองหนานโถว – วัดเหวินหวู่ – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา เมืองไทจง – ฟาร์มดอกไม้จงเซ่อ – เมืองเถาหยวน – ตลาดกลางคืนจงลี่ - ถนนโบราณต้าซี – ห้างเอาท์เล็ทมิตซุย
พิเศษ เสี่ยวหลงเปา , พิเศษ เมนู ชาบูบุฟเฟต์สไตล์ไต้หวัน

เริ่มต้น

15,990
TAWAN ไทจง หนานโถว ไทเป เถาหยวน 4วัน 3คืน เดินทาง มี.ค. 66 ราคา 15,990.- บิน VIETJET AIR (VZ)

จำนวนวัน

4 วัน 3 คืน

สายการบิน

 Thai Viet Jet Air

โรงแรม

รหัสทัวร์

ZGTPE2307VZ
เมืองหนานโถว – วัดเหวินหวู่ – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา เมืองไทจง – ฟาร์มดอกไม้จงเซ่อ – เมืองเถาหยวน – ตลาดกลางคืนจงลี่ - วัดเทียนหยวน–อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว – ร้านสร้อยเจอเมเนียม ร้านขนมพายสับปะรด –ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101– ซีเหมินติง - – เมืองผิงซี – หมู่บ้านโบราณสือเฟิ่น – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น
– เมืองผิงซี – หมู่บ้านโบราณสือเฟิ่น – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - วัดเทียนหยวน–อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว – ร้านสร้อยเจอเมเนียม ร้านขนมพายสับปะรด –ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101– ซีเหมินติง - เมืองหนานโถว – วัดเหวินหวู่ – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา เมืองไทจง – ฟาร์มดอกไม้จงเซ่อ – เมืองเถาหยวน – ตลาดกลางคืนจงลี่ - ถนนโบราณต้าซี – ห้างเอาท์เล็ทมิตซุย
พิเศษ เสี่ยวหลงเปา , พิเศษ เมนู ชาบูบุฟเฟต์สไตล์ไต้หวัน

เริ่มต้น

15,990
ไต้หวัน ไทเป หนานโถว ไถจง 4 วัน 3 คืน เดินทาง ก.พ. - มี.ค. 66 ราคา 15,999.- บิน เวียตเจ็ทแอร์ VIETJET (VZ)

จำนวนวัน

4 วัน 3 คืน

สายการบิน

 Thai Viet Jet Air

โรงแรม

รหัสทัวร์

TPE36VZ
เมืองหนานโถว • ร้านชา ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา • วัดพระถังซำจั๋ง• วัดเหวินหวู่• เมืองไถจง - หมู่บ้านสายรุ้ง • เมืองไทเป • ร้านพายสับปะรด • อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ไทเป •ศูนย์ GERMANIUM และ ปะการังสีแดง • ตึกไทเป 101
ไทเป • อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว•ชมซากุระวัดอูจี เทียนหยวน • เมืองหนานโถว • ร้านชา ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา • วัดพระถังซำจั๋ง• วัดเหวินหวู่• เมืองไถจง• ตลาดอี้จง ไนท์มาเก็ต - เมืองไถจง • หมู่บ้านสายรุ้ง • เมืองไทเป • ร้านพายสับปะรด • อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค วัดหลงซาน • ศูนย์เครื่องสำอาง • ตลาดซีเหมินติง ไนท์มาร์เก็ต - ไทเป •ศูนย์ GERMANIUM และ ปะการังสีแดง • ตึกไทเป 101
พิเศษ!!บุฟเฟ่ต์ชาบูไต้หวัน ,

เริ่มต้น

15,999
TAIWAN อาเฮีย ทาโรโกะ ฮัวเหลียน 5 วัน 3 คืน เดินทาง ม.ค. - เม.ย. 66 เริ่มต้น 16,555.- บิน THAI LION AIR (SL)

จำนวนวัน

5 วัน 3 คืน

สายการบิน

โรงแรม

รหัสทัวร์

VWTPE53SL05
อุทยานแห่งชาติทาโรโกะ – หน้าผาชิงสุ่ย – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ถ่ายภาพคู่ตึกไทเป 101 อุทยานแห่งชาติเหย๋หลิ่ว - ท่าเรือประมงสีลูกกวาดเจิ้งปิน - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - วัดหลงซาน ช้อปปิ้ง 3 ไนท์มาร์เก็ต ตลาดตงต้าเหมิน ตลาดหนิงเซี่ย ตลาดซีเหมินติง
ไทเป - ฮัวเหลียน - อุทยานแห่งชาติทาโรโกะ (ถ้ำนกนางแอ่น , อุโมงค์เก้าโค้ง) - พิพิธภัณฑ์หินอ่อน - ตลาดกลางคืนตงต้าเหมิน ฮัวเหลียน - หน้าผาชิงสุ่ย - ไทเป - ร้านพายสัปปะรด - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101 - ตลาดหนิงเซี่ย ศูนย์เจอร์เมเนี่ยม - อุทยานแห่งชาติเหย๋หลิ่ว - ท่าเรือประมงเจิ้งปิน - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิน- วัดหลงซาน - ตลาดซีเหมินติง

เริ่มต้น

16,555
TAIWAN ไต้หวัน ซุปตาร์...เปิดแล้วจ้าาาาา 4วัน 3คืน เดินทาง ธ.ค. - มี.ค. 66 เริ่มต้น 16,888.- บิน เวียดเจ็ทแอร์ (VZ)

จำนวนวัน

4 วัน 3 คืน

สายการบิน

 Thai Viet Jet Air

โรงแรม

รหัสทัวร์

TPEVZ0122
ชิมช้อปชิวณตลาดซีเหมินติงซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต และตลาดกลางคืนฟ่งเจี่ยDaxi Old street - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - ปล่อยโคมลอย ณ หมู่บ้านโบราณสือเฟิ่น - ชม อนุสรณ์สถานเจียงไคเชก
อนุสรณ์สถานเจียงไคเชก– วัดหลงซาน - ย่านซีเหมินติง - Cosmetics Shop – อุทยานเหย่หลิ่ว–เมืองโบราณจิ่วเฟิ่น–เมืองผิงซี–หมู่บ้านโบราณสือเฟิ่นปล่อยโคมขงหมิง–ตึกไทเป 101 - ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต - ศูนย์สร้อยสุขภาพ–ขนมพายสับปะรด -เมืองนานโถ- ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดพระถังซัมจั่ง - วัดเหวินหวู่ - ชิมชาอู่หลง - เมืองไถจง- ตลาดกลางคืนฟ่งเจี่ย
พิเศษ... ปลาประธานาธิบดี และชาบูชาบู

เริ่มต้น

16,888
กำลังแสดงผล 1 - 10 จาก 32 โปรแกรม