Next Trip Holiday
เวลาทำการ
จันทร์-เสาร์ 09.00 น-18.00 น
Next Trip Holiday
เบอร์โทรติดต่อ
02-136-9144
ซ่อน
ทัวร์ไต้หวัน
พบ
791 ช่วงวันเดินทาง จาก 41 โปรแกรม
เรียงตาม
Loading...
TAIWAN ไต้หวัน ปัง ปัง 3วัน 2คืน เดินทาง เม.ย. - มิ.ย. 66 ราคา 13,999.- บิน เวียทเจ็ท (VZ)

จำนวนวัน

3 วัน 2 คืน

สายการบิน

 Thai Viet Jet Air

โรงแรม

รหัสทัวร์

VZTPE5
COSMETICS SHOP – ร้านขนมพายสับปะรด – อุทยานเหย่หลิ่ว – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิน - ปล่อยโคมลอยสือเฟิน(4ท่าน/1โคม) - ซีเหมินติง - วัดหลงซาน – อนุสรณ์สถานเจียงไคเชค – ตึกไทเป 101
วัดหลงซาน – อนุสรณ์สถานเจียงไคเชค – ตึกไทเป 101 - COSMETICS SHOP – ร้านขนมพายสับปะรด – อุทยานเหย่หลิ่ว – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิน - ปล่อยโคมลอยสือเฟิน(4ท่าน/1โคม) - ซีเหมินติง - ร้านสร้อย เจอมาเนี่ยม - GLORIA OUTLET
เมนูเสี่ยวหลงเปา , เมนูอาหารจีนซีฟู้ด

เริ่มต้น

13,999
TAIWAN ไต้หวัน ไทจง หนานโถว ไทเป เถาหยวน 4วัน 3คืน เดินทาง มี.ค. - ต.ค. 66 ราคา 14,990.- บิน VIETJET AIR (VZ)

จำนวนวัน

4 วัน 3 คืน

สายการบิน

 Thai Viet Jet Air

โรงแรม

รหัสทัวร์

ZGTPE2311VZ
เมืองไทเป – ร้านสร้อยสุขภาพ – ร้านพายสับปะรด – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น – เมืองผิงซี – หมู่บ้านโบราณสือเฟิ่น (รวมปล่อยโคม) - ตึกไทเป 101 - เมืองหนานโถว – วัดเหวินหวู่ – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – สวนองุ่นบราซิล – วัดหลงซาน – ย่านซีเหมินติง
ตลาดเฝิงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต - เมืองหนานโถว – วัดเหวินหวู่ – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – สวนองุ่นบราซิล – วัดหลงซาน – ย่านซีเหมินติง - เมืองไทเป – ร้านสร้อยสุขภาพ – ร้านพายสับปะรด – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น – เมืองผิงซี – หมู่บ้านโบราณสือเฟิ่น (รวมปล่อยโคม) - ตึกไทเป 101 - ร้านเครื่องสำอางค์ – ห้างเอาท์เล็ทมิตซุย
เมนูพิเศษ!! เสี่ยวหลงเปา

เริ่มต้น

14,990
TAIWAN ไต้หวัน ไทจง หนานโถว เถาหยวน ไทเป ช้อปปิ้งจุใจ 4วัน 3คืน เดินทาง มี.ค. - ต.ค. 66 ราคา 14,990.- บิน VIETJET AIR (VZ)

จำนวนวัน

4 วัน 3 คืน

สายการบิน

 Thai Viet Jet Air

โรงแรม

รหัสทัวร์

ZGTPE2315VZ
เมืองไทเป – ร้านสร้อยสุขภาพ – ร้านพายสับปะรด – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - ตึกไทเป 101 - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – สวนองุ่นบราซิล – วัดหลงซาน
เมืองหนานโถว – วัดเหวินหวู่ – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – สวนองุ่นบราซิล – วัดหลงซาน – ย่านซีเหมินติง - เมืองไทเป – ร้านสร้อยสุขภาพ – ร้านพายสับปะรด – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - ตึกไทเป 101 - ร้านเครื่องสำอางค์ – ห้างเอาท์เล็ทมิตซุย
เมนูพิเศษ!! เสี่ยวหลงเปา

เริ่มต้น

14,990
TAIWAN ไต้หวัน ไทจง หนานโถว ไทเป เถาหยวน 4วัน 3คืน เดินทาง เม.ย. - ต.ค. 66 ราคา 14,990.- บิน VIETJET AIR (VZ)

จำนวนวัน

4 วัน 3 คืน

สายการบิน

 Thai Viet Jet Air

โรงแรม

รหัสทัวร์

ZGTPE2316VZ
เมืองไทเป - ร้านสร้อยสุขภาพ - ร้านพายสับปะรด - อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - เมืองผิงซี - หมู่บ้านโบราณสือเฟิ่น - ถ่ายรูปคู่ตึดไทเป 101 - วัดหลงซาน - วัดเหวินหวู่ - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - ถ่ายรูปคู่โรงละครแห่งชาติไถจง - สวนองุ่นบราซิล
เมืองหนานโถว - วัดเหวินหวู่ - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - ถ่ายรูปคู่โรงละครแห่งชาติไถจง - สวนองุ่นบราซิล – เมืองไทจง – ตลาดเฝิงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต - เมืองไทเป - ร้านสร้อยสุขภาพ - ร้านพายสับปะรด - อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - เมืองผิงซี - หมู่บ้านโบราณสือเฟิ่น (รวมปล่อยโคม) - ย่านซีเหมินติง - ถ่ายรูปคู่ตึดไทเป 101 - วัดหลงซาน - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ร้านเครื่องสำอางค์ - ห้างเอาท์เล็ทมิตซุย
พิเศษ เมนู ชาบูบุฟเฟต์สไตล์ไต้หวัน

เริ่มต้น

14,990
มหัศจรรย์ ไต้หวัน ไทเป ไถจง เจียอี้ 4วัน 3คืน เดินทาง มี.ค. - ต.ค. 66 ราคา 14,999.- บิน เวียตเจ็ทแอร์ VIETJET (VZ)

จำนวนวัน

4 วัน 3 คืน

สายการบิน

 Thai Viet Jet Air

โรงแรม

รหัสทัวร์

BTTPE64VZ
โรงละครแห่งชาติ • เมืองหนานโถว • วัดเหวินหวู่ • ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา • ชิมชาอู่หลง • เมืองไทเป • ร้านพายสับประรด • ซีเหมินติง ไนท์มาร์เก็ต - เมืองนิวไทเป • อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว • หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น • เมืองไทเป • GERMANIUM • ถ่ายรูปกับตึกไทเป 101
เมืองไถจง • ไถจงไนท์มาร์เก็ต - โรงละครแห่งชาติ • เมืองหนานโถว • วัดเหวินหวู่ • ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา • ชิมชาอู่หลง • เมืองไทเป • ร้านพายสับประรด • ซีเหมินติง ไนท์มาร์เก็ต - เมืองนิวไทเป • อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว • หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น • เมืองไทเป • GERMANIUM • ถ่ายรูปกับตึกไทเป 101 - วัดหลงซาน • อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค • ศูนย์เครื่องสำอาง
พิเศษ!! เมนู บุฟเฟต์ชาบูไต้หวัน , พิเศษ!! เมนูเสี่ยวหลงเปา

เริ่มต้น

14,999
TAIWAN Taipei Sabai Sabai ไต้หวัน ไทเป 3วัน 2คืน เดินทาง ม.ค. - มี.ค. 66 ราคา 11,999.- บิน VIET JET AIRLINE (VZ)

จำนวนวัน

3 วัน 2 คืน

สายการบิน

 Thai Viet Jet Air

โรงแรม

รหัสทัวร์

VZTPE4
วัดหลงซาน – อนุสรณ์สถานเจียงไคเชค – COSMETICS SHOP – ร้านขนมพายสับปะรด - นั่งกระเช้าเหมาคง - ตึกไทเป 101 - ปล่อยโคมลอยสือเฟิน(4ท่าน/1โคม) – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิน - อุทยานหินเหย๋หลิ่ว
วัดหลงซาน – อนุสรณ์สถานเจียงไคเชค – COSMETICS SHOP – ร้านขนมพายสับปะรด - นั่งกระเช้าเหมาคง - ตึกไทเป 101 - ปล่อยโคมลอยสือเฟิน(4ท่าน/1โคม) – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิน - อุทยานหินเหย๋หลิ่ว - GLORIA OUTLET
เมนูพระกระโดดกำแพง
มี.ค. - 66

เริ่มต้น

14,999
TAIWAN IS CALLING ME ไต้หวัน ไทเป ไถจง จิ่วเฟิ่น สุริยันจันทรา 4วัน 3คืน เดินทาง มี.ค. - มิ.ย. 66 เริ่มต้น 15,888.- บิน VIETJET AIR (VZ)

จำนวนวัน

4 วัน 3 คืน

สายการบิน

 Thai Viet Jet Air

โรงแรม

รหัสทัวร์

TVZ13
เช็คอินแลนด์มาร์คแห่งใหม่ บูราโนแห่งไต้หวัน หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ไหว้ขอพร วัดพระถังซัมจั๋ง วัดเหวินหวู่ เยือน อนุสรณ์สถานเจียง ไคเช็ค วัดหลงซาน ถ่ายรูปกับ ตึกไทเป 101 ช้อปปิ้งตลาดดัง ตลาดกลางคืนอี้จง ย่านซีเหมินติง และ ร้านปลอดภาษีอีกมากมาย
เมืองไถจง – บูราโนแห่งไต้หวัน – หมู่บ้านโบราณ จิ่วเฟิ่น - เมืองหนานโถว – ร้านชา TEA SHOP - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดเหวินหวู่ - เมืองไถจง – ตลาดกลางคืนอี้จง - ไทเป – ร้านพายสัปปะรด – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – วัดหลงซาน – ร้านเครื่องสำอาง - ช้อปปิ้งย่านซีเหมินติง - ไทเป - Germanium Shop - ตึกไทเป 101
พิเศษ! เมนู ปลาประธานาธิบดี บุฟเฟ่ต์ชาบูไต้หวัน และ เสี่ยวหลงเปา สูตรต้นตำรับ

เริ่มต้น

15,888
TAIWAN ไต้หวัน ไทจง หนานโถว ไทเป สวนดอกไม้จงเซ่อ 4วัน 3คืน เดินทาง ส.ค. - ต.ค. 66 ราคา 15,990.- บิน VIETJET AIR (VZ)

จำนวนวัน

4 วัน 3 คืน

สายการบิน

 Thai Viet Jet Air

โรงแรม

รหัสทัวร์

ZGTPE2312VZ
เมืองไทเป – ร้านสร้อยสุขภาพ – ร้านพายสับปะรด – อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น – ย่านซีเหมินติง - ถ่ายรูปคู่ตึดไทเป 101 - วัดหลงซาน – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ฟาร์มดอกไม้จงเซ่อ – เมืองหนานโถว – วัดเหวินหวู่ – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – สวนองุ่นบราซิล – เมืองไทจง – ตลาดเฝิงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต
ฟาร์มดอกไม้จงเซ่อ – เมืองหนานโถว – วัดเหวินหวู่ – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – สวนองุ่นบราซิล – เมืองไทจง – ตลาดเฝิงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต - เมืองไทเป – ร้านสร้อยสุขภาพ – ร้านพายสับปะรด – อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น – ย่านซีเหมินติง - ถ่ายรูปคู่ตึดไทเป 101 - วัดหลงซาน – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ร้านเครื่องสำอางค์ – ห้างเอาท์เล็ทมิตซุย
พิเศษ เมนู ชาบูบุฟเฟต์สไตล์ไต้หวัน

เริ่มต้น

15,990
TAIWAN ไต้หวัน สุดต๊าซ 4วัน 3คืน เดินทาง เม.ย. - ต.ค. 66 ราคา 15,999.- บิน AIR ASIA (FD)

จำนวนวัน

4 วัน 3 คืน

สายการบิน

 Thai AirAsia

โรงแรม

รหัสทัวร์

FDTPE2
เมืองไทเป – Cosmetic Shop – ร้านพายสับปะรด - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - วัดหลงซาน - ซีเหมินติง - เมืองหนานโถว - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวิ่นหวู่ – ชิมชาอู่หลง
เมืองหนานโถว - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวิ่นหวู่ – ชิมชาอู่หลง - อี้จงไนท์มาร์เก็ต - เมืองไทเป – Cosmetic Shop – ร้านพายสับปะรด - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - วัดหลงซาน - ซีเหมินติง -
เมนูพิเศษปลาประธานาธิบดี

เริ่มต้น

15,999
TAIWAN ไต้หวัน อั่ยต้าว ทาโรโกะ 4วัน 3คืน เดินทาง เม.ย. - ต.ค. 66 ราคา 15,999.- บิน AIR ASIA (FD)

จำนวนวัน

4 วัน 3 คืน

สายการบิน

 Thai AirAsia

โรงแรม

รหัสทัวร์

FDTPE3
เมืองฮัวเหลียน – อุทยานแห่งชาติทาโรโกะ - - ร้านเห็ดหลินจื้อ - ซีเหมินติง - เมืองไทเป - Cosmetic shop - ร้านพายสับปะรด – SHEN ‘AO RAIL BIKE - หน้าผาชิงสุ่ย - Starbucks container Hualien
หน้าผาชิงสุ่ย - Starbucks container Hualien – ตงต้าเหมินไนท์มาร์เก็ต - เมืองฮัวเหลียน – อุทยานแห่งชาติทาโรโกะ - - ร้านเห็ดหลินจื้อ - ซีเหมินติง - เมืองไทเป - Cosmetic shop - ร้านพายสับปะรด – SHEN ‘AO RAIL BIKE - ท่าเรือเจิ้นปิง – KEELUNG NIGHT MARKET
เมนูอาหารจีน

เริ่มต้น

15,999
กำลังแสดงผล 1 - 10 จาก 41 โปรแกรม