Next Trip Holiday
เวลาทำการ
จันทร์-เสาร์ 09.00 น-18.00 น
Next Trip Holiday
เบอร์โทรติดต่อ
02-136-9144
ซ่อน
ทัวร์ไทย
พบ
382 ช่วงวันเดินทาง จาก 51 โปรแกรม
เรียงตาม
Loading...
เกาะกูด ดำน้ำ ตกหมึก สุดฟิน 3วัน2คืน เริ่มต้น 3,590

จำนวนวัน

3 วัน 2 คืน

สายการบิน

 รถตู้

โรงแรม

รหัสทัวร์

NTHD210037
ดำน้ำดูปะการัง ตกหมึกกลางทะเล
เม.ย. - 64

เริ่มต้น

3,590
นครศรีธรรมราช 3วัน1คืน เริ่มต้น 3,888.- มี.ค.-มิ.ย.64

จำนวนวัน

3 วัน 1 คืน

สายการบิน

 รถตู้

โรงแรม

รหัสทัวร์

NTHD210083
วัดเจดีย์- ขอพรไอ้ไข่ - วัดยางใหญ่ - ตาพรานบุญ หมู่บ้านคีรีวง–วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร กำแพงเมืองเก่านครศรี - ถนนเลียบทะเล ขนอม สิชล - Blueterrace Cafe' & Bar อุโมงค์ต้นยาง - ร้านขายของฝาก

เริ่มต้น

3,888
เพชรบูรณ์ เลย บึงกาฬ เรื่มต้น 3,999.- เที่ยว3สกายวอล์คแห่งอีสาน มี.ค.-เม.ย.64

จำนวนวัน

3 วัน 2 คืน

สายการบิน

 รถตู้

โรงแรม

รหัสทัวร์

NTHD210058
เขาค้อ - ไร่ B.N.Farm -วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว-Pino Latte คาเฟ่ สกายวอล์คเชียงคาน (สกายวอล์คภูคกงิ้ว) -ถนนคนเดินเชียงคาน ตักบาตรข้าวเหนียว แก่งคุดคู้ -หนองคาย - วัดผาตากเสื้อ Sky Walk - วัดหินหมากเป้ง Sky Walk - วัดโพธิ์ชัย หลวงพ่อพระใส - วัดไทยโพนพิสัย - วัดอาฮง พักบึงกาฬ บึงกาฬ–ภูสิงห์–หินสามวาฬ–น้ำตกถ้ำพระ-ร้านของฝาก

เริ่มต้น

3,999
กระบี่ ภูเก็ต ภังงา 5วัน2คืน เริ่มต้น 3,999.-

จำนวนวัน

5 วัน 2 คืน

สายการบิน

โรงแรม

รหัสทัวร์

NTHD210072
กระบี่-หมู่เกาะปอดะ-เกาะทัพเกาะหม้อ-กาะไก่-ทะเลแหวก-วัดถ้ำเสือ ปูดา-ถนนคนเดินกระบี่วัดบางโทง-ถ้ำสุวรรณดูท-สมัดนางชีบูที่ค-วัดพระทอง ภูเก็ต-ป่าตอง-ถนนคนเดิน-ภูเก็ต-พระชาตุอินแขวน วัดฉลอง-วัดพระนางสร้าง-สะพานสารสิน
เม.ย. - 64

เริ่มต้น

3,999
เขาค้อ ภูทับเบิก เลย เชียงคาน เริ่ม 4,899 มี.ค.-เม.ย.64

จำนวนวัน

3 วัน 2 คืน

สายการบิน

 รถตู้

โรงแรม

รหัสทัวร์

NTHD210034
ทุ่งกังหันลม–วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว-พระธาตุศรีสองรัก–วัดเนรมิตวิปัสสนา-Sky Walk เชียงคาน

เริ่มต้น

4,899
น่านไง ดอยเสมอดาว ชมทะเลหมอก 4วัน23คืน เริ่มต้น 4,990.- เม.ย.-พ.ค.64

จำนวนวัน

4 วัน 3 คืน

สายการบิน

 รถตู้

โรงแรม

รหัสทัวร์

NTHD210063
ดอยเสมอดาว เสาดินนาน้อย วัดพระธาตุช้างค้ำนั่งรถรางชมเมืองน่าน บ่อเกลือ วิวดอยภูคา1715 วัดศรีมงคล ถนนคนเดินน่าน พระธาตุช่อแฮ วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร
เม.ย. - 64
พ.ค. - 64

เริ่มต้น

4,990
กระบี่ นครศรีธรรมราช ไอ้ไข่ 4วััน2คืน เริ่มต้น 5,555.-

จำนวนวัน

4 วัน 2 คืน

สายการบิน

 รถบัส

โรงแรม

รหัสทัวร์

NTHD210082
กระบี่ - ลานปูดำ เกาะพีพี -อ่าวมาหยา-อ่าวโล๊ะซามะ -ถ้ำไวกิ้ง - เกาะไผ่ กระบี่-บ้านคีรีวง-สะพานบ้านศีรีวง-ชมริวหนานหินท่าหา วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร-วัดเจดีย์
พ.ค. - 64

เริ่มต้น

5,555
เบตง 4วัน2คืน สดชื่นสายหมอก เริ่มต้น 5,588.- มี.ค.-มิ.ย.64

จำนวนวัน

4 วัน 2 คืน

สายการบิน

 รถตู้

โรงแรม

รหัสทัวร์

NTHD210081
พระพุทธมงคลมหาราช - กระเช้าลอยฟ้าชมเมือง – ท้าวมหาพรหม - จ.ยะลา - เบตง - อุโมงค์เบตงมงคลฤทธิ์- เบตง สตีท อาร์ท – หอนาฬิกาเบตง - ตู้ไปรษณีย์เบตง สกายวอล์ค อัยเยอร์เวง - ป้ายใต้สุดแดนสยาม - ตลาดกิมหยง - ตลาดศาลเจ้า วัดพระบรมธาตุไชยาราชวรวิหาร - พระบรมธาตุไชยา

เริ่มต้น

5,588
เที่ยววันหยุด ปิล็อก กาญจนบุรี 3วัน2คืน เริ่มต้น 5,990.-

จำนวนวัน

3 วัน 2 คืน

สายการบิน

 รถตู้

โรงแรม

รหัสทัวร์

NTHD210080
วัดถ้ำเสือ l มีนำคำเฟ่l ทองผำภูมิl สังขละบุรีl วัดวังก์วิเวกำรำม l ล่องเรือวัดเมืองเก่ำ ตักบำตรสะพำนมอญ l เขื่อนวชิรำลงกรณ์lอุทยำนแห่งชำติทองผำภูมิlจุดชมวิวเนินช้ำงเผือก จุดชมวิวเนินช้ำงพลำย l น ้ำตกจ๊อกกระดิ่น l หมู่บ้ำนอีต่อง l เนินช้ำงศึก l ต้นจำมจุรียักษ์ ร้ำนกำแฟมัลเบอร์รี่เมลโล่ l วัดถ้ำพุหว้ำ l วัดไชยชุมพลชนะสงครำม
เม.ย. - 64

เริ่มต้น

5,990
ขอโชคไอไข่ วัดเจดีย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช เริ่ม 4,999.- มี.ค.-เม.ย.64

จำนวนวัน

2 วัน 1 คืน

สายการบิน

 Thai Viet Jet Air

โรงแรม

รหัสทัวร์

NTHD210054
วัดยางใหญ่–สิชล–วัดเจดีย์ไอ้ไข่–ชขนอม-BLUE TERRACE CAFÉ–จุดชมวิวเนินเทวดา เนินนางฟ้า ถนนเลียบชายทะเลขนอม วัดพระธาตุน้อย–บ้านคีรีวง–สะพานบ้านคีรีวง–ศาลหลักเมือง วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร – ร้านขายของฝาก

เริ่มต้น

5,999
กำลังแสดงผล 1 - 10 จาก 51 โปรแกรม