Next Trip Holiday
เวลาทำการ
จันทร์-เสาร์ 09.00 น-18.00 น
Next Trip Holiday
เบอร์โทรติดต่อ
02-136-9144

HONGKONG DISNEYLAND ฮ่องกงไหว้พระ 6 วัด กระเช้านองปิง หรือ ดิสนีย์แลนด์ 4วัน 2คืน เดินทาง ก.พ. - มี.ค. 66 เริ่มต้น 14,799.- บิน ฮ่องกงแอร์ไลน์ (HX)

HONGKONG DISNEYLAND ฮ่องกงไหว้พระ 6 วัด กระเช้านองปิง หรือ ดิสนีย์แลนด์ 4วัน 2คืน เดินทาง ก.พ. - มี.ค. 66 เริ่มต้น 14,799.- บิน ฮ่องกงแอร์ไลน์ (HX)
ติ่มซำ , บะหมี่เกี๊ยวฮ่องกง
ไหว้พระ 6 วัด วัดกวนอู เจ้าแม่ทับทิม เจ้าแม่กวนอิมรีพลัสเบย์ วัดแชกงหมิว หวังต้าเซียน เจ้าแม่กวนอิมฮงฮำ ช้อปปิ้งนาธาน - พระใหญ่-กระเช้านองปิง 360 หรือสวนสนุก Disneyland
ฮ่องกง – รีพลัสเบย์ - จุดชมวิว วิคตอเรียพีค - วัดกวนอู - เจ้าแม่ทับทิม - เจ้าแม่กวนอิมยืมเงิน(ฮงฮำ) – ร้านจิวเวอรี่, หยก - วัดแชกงหมิว – วัดหวังต้าเซียน - ช้อปปิ้งนาธาร - ชมโชว์แสงสีเสียง The Symphony Of Lights - อิสระช้อปปิ้งถนนนาธานตามอัธยาศัย - หรือเลือกซื้อ Optional กระเช้านองปิง360 ไหว้พระใหญ่เกาะลันเตา หรือ สวนสนุก Disneylandสนามบิบนฮ่องกง

เดินทางช่วง

4 ก.พ. 66 - 25 มี.ค. 66 ( 17 ช่วงวันเดินทาง )

จำนวนวัน

4 วัน 2 คืน

สายการบิน

โรงแรม

รหัสทัวร์

COOLM16T1F
เริ่มต้น
14,799 บาท

เลือกวันเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
4 ก.พ. 66 - 7 ก.พ. 66 14,799 19,799 แสดง - 0
9 ก.พ. 66 - 12 ก.พ. 66 15,499 20,499 แสดง - 0
11 ก.พ. 66 - 14 ก.พ. 66 14,799 19,799 แสดง - 0
13 ก.พ. 66 - 16 ก.พ. 66 14,799 19,799 แสดง - 0
15 ก.พ. 66 - 18 ก.พ. 66 14,799 19,799 แสดง - 0
16 ก.พ. 66 - 19 ก.พ. 66 15,499 20,499 แสดง - 0
18 ก.พ. 66 - 21 ก.พ. 66 14,799 19,799 แสดง - 0
23 ก.พ. 66 - 26 ก.พ. 66 15,499 20,499 แสดง - 0
25 ก.พ. 66 - 28 ก.พ. 66 14,799 19,799 แสดง - 0
4 มี.ค. 66 - 7 มี.ค. 66 14,799 19,799 แสดง - 0
8 มี.ค. 66 - 11 มี.ค. 66 14,799 19,799 แสดง - 0
9 มี.ค. 66 - 12 มี.ค. 66 15,499 20,499 แสดง - 0
11 มี.ค. 66 - 14 มี.ค. 66 14,799 19,799 แสดง - 0
15 มี.ค. 66 - 18 มี.ค. 66 14,799 19,799 แสดง - 0
16 มี.ค. 66 - 19 มี.ค. 66 15,551 20,551 แสดง - 0
18 มี.ค. 66 - 21 มี.ค. 66 14,799 19,799 แสดง - 0
22 มี.ค. 66 - 25 มี.ค. 66 14,799 19,799 แสดง - 0