Next Trip Holiday
เวลาทำการ
จันทร์-เสาร์ 09.00 น-18.00 น
Next Trip Holiday
เบอร์โทรติดต่อ
02-136-9144

เวียดนามกลาง ซุปตาร์...บาบาบา บาบานา ฮีลล์ ดานัง ฮอยอัน (พักบานาฮิลล์) 4 วัน 3 คืน เดินทาง ส.ค. - ต.ค 65 ราคา 14,888.- บิน เวียดเจ็ทแอร์ (VZ)

เวียดนามกลาง ซุปตาร์...บาบาบา บาบานา ฮีลล์ ดานัง ฮอยอัน (พักบานาฮิลล์) 4 วัน 3 คืน เดินทาง ส.ค. - ต.ค 65 ราคา 14,888.- บิน เวียดเจ็ทแอร์ (VZ)
เมนูพิเศษ กุ้งมังกร
ถ่ายภาพ สะพานมังกรสัญลักษณ์ของการฟื้นฟูประเทศและเศรษฐกิจ - ชมอารยธรรมโบราณแห่งเมืองฮอยอัน - นั่งเรือกระด้ง นั่งกระเช้าขึ้น ยอดเขาบานาฮิลล์ - เพลิดเพลินกับ สวนสนุกแฟนตาซีปาร์ค - ถ่ายภาพกับแลนด์มาร์คใหม่ สะพานโกเด้นบรจ์ พร้อมค้างคืนบนบานาฮิลล์2 คืน - สักการะวัดลินห์อึ๋ง
ดานัง - สะพานมังกร - หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน- หมู่บ้านกั๊มทาน - ล่องเรือกระด้ง- เมืองโบราณฮอยอัน - บานาฮิลล์นั่งรถไฟโบราณ - อุโมงค์เก็บไวน์ - สะพานโกเด้นบริดจ์- นั่งรถไฟโบราณ- เมืองเว้- พระราชวังไดโน้ย–ล่องเรือมังกรแม่น้ำหอม - วัดลินห์อึ๋ง-ตลาดฮาน

เดินทางช่วง

14 ส.ค. 65 - 27 ต.ค. 65 ( 13 ช่วงวันเดินทาง )

จำนวนวัน

4 วัน 3 คืน

สายการบิน

โรงแรม

รหัสทัวร์

DADVZ1622
เริ่มต้น
14,888 บาท

เลือกวันเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
14 ส.ค. 65 - 17 ส.ค. 65 14,888 19,888 แสดง - 0
21 ส.ค. 65 - 24 ส.ค. 65 14,888 19,888 แสดง - 0
3 ก.ย. 65 - 6 ก.ย. 65 15,888 20,888 แสดง - 0
15 ก.ย. 65 - 18 ก.ย. 65 15,888 20,888 แสดง - 0
24 ก.ย. 65 - 27 ก.ย. 65 15,888 20,888 แสดง - 0
1 ต.ค. 65 - 4 ต.ค. 65 15,888 20,888 แสดง - 0
6 ต.ค. 65 - 9 ต.ค. 65 15,888 20,888 แสดง - 0
8 ต.ค. 65 - 11 ต.ค. 65 15,888 20,888 แสดง - 0
13 ต.ค. 65 - 16 ต.ค. 65 16,888 21,888 แสดง - 0
15 ต.ค. 65 - 18 ต.ค. 65 16,888 21,888 แสดง - 0
20 ต.ค. 65 - 23 ต.ค. 65 16,888 21,888 แสดง - 0
22 ต.ค. 65 - 25 ต.ค. 65 16,888 21,888 แสดง - 0
24 ต.ค. 65 - 27 ต.ค. 65 14,888 19,888 แสดง - 0