Next Trip Holiday
เวลาทำการ
จันทร์-เสาร์ 09.00 น-18.00 น
Next Trip Holiday
เบอร์โทรติดต่อ
02-136-9144

CHINA ZHANGJIAJIE ซุปตาร์...เปิดตัวจางเจี่ยเจี้ย 6วัน 5คืน เดินทาง เม.ย. - ธ.ค. 66 ราคา 19,888.- บิน Thai Vietjet Air (VZ)

CHINA ZHANGJIAJIE ซุปตาร์...เปิดตัวจางเจี่ยเจี้ย 6วัน 5คืน เดินทาง เม.ย. - ธ.ค. 66 ราคา 19,888.- บิน Thai Vietjet Air (VZ)
ชมเมืองเก่าแก่อายุหลายร้อยปี เมืองโบราณเฟิ่งหวง ขึ้น ยอดเขาเทียนเหมินซาน ด้วยกระเช้าที่ยาวที่สุดในโลก นั่งรถขึ้นอุทยานสู่ เขาเทียนจื่อซาน ชมทิวทัศน์ที่สุดแสนจะสวยงาม ล่องเรือใต้ ถ้ำมังกรเหลือง ชมหลากหลายความงามภายในถ้ำ นั่งเรือชมความงามของ ทะเลสาบเป่าเฟิงหู
จางเจียเจี้ย - ตึกมหัศจรรย์ 72 ชั้น - เฟิ่งหวง - เมืองโบราณเฟิ่งหวง - สะพานสายรุ้ง – ชมบรรยากาศยามค่ำคืนของเมืองเฟิ่งหวง นั่งเรือแม่น้ำถัวเจียง - ยอดเขาเทียนเหมินชาน - ระเบียงกระจกหน้าผาลอยฟ้า - บันไดเลื่อนทะลุเขา - ประตูสวรรค์ ถนน 99 โค้ง - ศูนย์นวดฝาเท้าและสมุนไพรจีน – ศูนย์ผลิตภัณฑ์ยางพารา - ออปชั่นเสริม! โชว์จิ้งจอกขาว อลังการระดับ 5 ดาว - อุทยานจางเจียเจี้ย - เขาเทียนชื่อชาน (เขาอวตาร) - ขึ้นลิฟท์แก้ว – สะพานหนึ่งในใด้หล้า ลำธารจินเปียนซี - ศูนย์ผลิตภัณฑ์หยก - ศูนย์ผลิตภัณฑ์ผ้าไหม - ถ้ำมังกรเหลือง - ทะเลสาบเป่าหูเฟิง - เลือกซื้อโปรแกรมทัวร์เสริม สะพานกระจก - พิพิธภัณฑ์ภาพเขียนหินทรายจวินเชิง ช้อปปิ้งถนนคนเดิน - สนามบินจางเจียเจี้ย

เดินทางช่วง

6 ต.ค. 66 - 3 ม.ค. 67 ( 13 ช่วงวันเดินทาง )

จำนวนวัน

6 วัน 5 คืน

สายการบิน

โรงแรม

รหัสทัวร์

DYGVZ0123
เริ่มต้น
20,888 บาท

เลือกวันเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
6 ต.ค. 66 - 11 ต.ค. 66 20,888 25,888 แสดง - 0
11 ต.ค. 66 - 16 ต.ค. 66 22,888 27,888 แสดง - 0
20 ต.ค. 66 - 25 ต.ค. 66 22,888 27,888 แสดง - 0
25 ต.ค. 66 - 30 ต.ค. 66 20,888 25,888 แสดง - 0
3 พ.ย. 66 - 8 พ.ย. 66 20,888 25,888 แสดง - 0
8 พ.ย. 66 - 13 พ.ย. 66 20,888 25,888 แสดง - 0
17 พ.ย. 66 - 22 พ.ย. 66 20,888 25,888 แสดง - 0
22 พ.ย. 66 - 27 พ.ย. 66 20,888 25,888 แสดง - 0
1 ธ.ค. 66 - 6 ธ.ค. 66 25,888 30,888 แสดง - 0
6 ธ.ค. 66 - 11 ธ.ค. 66 25,888 30,888 แสดง - 0
15 ธ.ค. 66 - 20 ธ.ค. 66 23,888 28,888 แสดง - 0
20 ธ.ค. 66 - 25 ธ.ค. 66 23,888 28,888 แสดง - 0
29 ธ.ค. 66 - 3 ม.ค. 67 28,888 33,888 แสดง - 0