Next Trip Holiday
เวลาทำการ
จันทร์-เสาร์ 09.00 น-18.00 น
Next Trip Holiday
เบอร์โทรติดต่อ
02-136-9144

เวียดนามเหนือ ซุปตาร์...โอมเพี้ยง SAPA ปัง ปัง ปัง 4 วัน 3 คืน เดินทาง เม.ย. - ต.ค. 66 ราคา 14,888.- บิน แอร์เอเชีย (FD)

เวียดนามเหนือ ซุปตาร์...โอมเพี้ยง SAPA ปัง ปัง ปัง 4 วัน 3 คืน เดินทาง เม.ย. - ต.ค. 66 ราคา 14,888.- บิน แอร์เอเชีย (FD)
ภัตตาคารพื้นเมือง เมนูชาบูหม้อไฟปลาแซลม่อน
นั่งรถไฟชมเมืองซาปา ขึ้นกระเช้าไฟฟ้าสู่ยอดเขาฟานซิปัน ล่องเรือแจวชม ตามก๊ก หรือ ฮาลองบก ปั่นจักรยานชมเมืองตามก๊ก ชอปปิ้ง ซาปาไนท์มาเก็ต ถนนสาย 36 เก่า และ ตามก๊กไนท์มาเก็ต เช็คอินคาเฟ่สุดชิค MOANA CAFÉ
เมืองซาปา - หมู่บ้านกั๊ต กั๊ต - MOANA CAFÉ โบสถ์ซาปา – ซาปาไนท์มาเก็ต - นั่งรถรางเมืองซาปา – สถานีกระเช้าฟานสิปัน – ขึ้นกระเช้าไฟฟ้าฟานซิปัน ยอดเขาฟานซิปัน – กรุงฮานอย - เมืองนิงห์บิงห์ – ตามก๊ก – ล่องเรือแจวตามก๊ก หรือ ฮาลองบก –ปั่นจักรยานชมเมืองตามก๊ก ชอปปิ้งไนท์มาเก็ตที่หมุ่บ้านตามก๊ก - เมืองฮานอย – ทะเลสาบตะวันตก - วัดกว่านแถ่งห์ - วัดเฉินก๊วก – สุสานโฮจิมินห์ ทะเลสาบคืนดาบ - ถนนสาย 36 เก่า

เดินทางช่วง

1 เม.ย. 66 - 24 ต.ค. 66 ( 38 ช่วงวันเดินทาง )

จำนวนวัน

4 วัน 3 คืน

สายการบิน

โรงแรม

รหัสทัวร์

HANFD1123
เริ่มต้น
14,888 บาท

เลือกวันเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
1 เม.ย. 66 - 4 เม.ย. 66 16,888 20,388 แสดง - 0
6 เม.ย. 66 - 9 เม.ย. 66 17,888 22,388 แสดง - 0
8 เม.ย. 66 - 11 เม.ย. 66 16,888 20,388 แสดง - 0
12 เม.ย. 66 - 15 เม.ย. 66 21,888 26,388 แสดง - 0
13 เม.ย. 66 - 16 เม.ย. 66 22,888 27,388 แสดง - 0
14 เม.ย. 66 - 17 เม.ย. 66 21,888 26,388 แสดง - 0
15 เม.ย. 66 - 18 เม.ย. 66 19,888 24,388 แสดง - 0
4 พ.ค. 66 - 7 พ.ค. 66 19,888 24,388 แสดง - 0
6 พ.ค. 66 - 9 พ.ค. 66 14,888 19,388 แสดง - 0
11 พ.ค. 66 - 14 พ.ค. 66 15,888 19,388 แสดง - 0
20 พ.ค. 66 - 23 พ.ค. 66 16,888 20,388 แสดง - 0
25 พ.ค. 66 - 28 พ.ค. 66 15,888 19,388 แสดง - 0
1 มิ.ย. 66 - 4 มิ.ย. 66 17,888 22,388 แสดง - 0
3 มิ.ย. 66 - 6 มิ.ย. 66 17,888 22,388 แสดง - 0
15 มิ.ย. 66 - 18 มิ.ย. 66 16,888 20,388 แสดง - 0
22 มิ.ย. 66 - 25 มิ.ย. 66 15,888 19,388 แสดง - 0
29 มิ.ย. 66 - 2 ก.ค. 66 14,888 18,388 แสดง - 0
6 ก.ค. 66 - 9 ก.ค. 66 16,888 20,388 แสดง - 0
13 ก.ค. 66 - 16 ก.ค. 66 14,888 18,388 แสดง - 0
20 ก.ค. 66 - 23 ก.ค. 66 15,888 19,388 แสดง - 0
27 ก.ค. 66 - 30 ก.ค. 66 17,888 22,388 แสดง - 0
28 ก.ค. 66 - 31 ก.ค. 66 17,888 22,388 แสดง - 0
29 ก.ค. 66 - 1 ส.ค. 66 16,888 20,388 แสดง - 0
3 ส.ค. 66 - 6 ส.ค. 66 15,888 19,388 แสดง - 0
10 ส.ค. 66 - 13 ส.ค. 66 17,888 22,388 แสดง - 0
11 ส.ค. 66 - 14 ส.ค. 66 17,888 22,388 แสดง - 0
12 ส.ค. 66 - 15 ส.ค. 66 17,888 22,388 แสดง - 0
19 ส.ค. 66 - 22 ส.ค. 66 16,888 20,388 แสดง - 0
24 ส.ค. 66 - 27 ส.ค. 66 15,888 19,388 แสดง - 0
7 ก.ย. 66 - 10 ก.ย. 66 14,888 18,388 แสดง - 0
14 ก.ย. 66 - 17 ก.ย. 66 14,888 18,388 แสดง - 0
21 ก.ย. 66 - 24 ก.ย. 66 16,888 20,388 แสดง - 0
28 ก.ย. 66 - 1 ต.ค. 66 15,888 19,388 แสดง - 0
7 ต.ค. 66 - 10 ต.ค. 66 15,888 19,388 แสดง - 0
12 ต.ค. 66 - 15 ต.ค. 66 17,888 22,388 แสดง - 0
13 ต.ค. 66 - 16 ต.ค. 66 17,888 22,388 แสดง - 0
20 ต.ค. 66 - 23 ต.ค. 66 17,888 22,388 แสดง - 0
21 ต.ค. 66 - 24 ต.ค. 66 17,888 22,388 แสดง - 0