Next Trip Holiday
เวลาทำการ
จันทร์-เสาร์ 09.00 น-18.00 น
Next Trip Holiday
เบอร์โทรติดต่อ
02-136-9144

เวียดนามเหนือ ซุปตาร์...SAPA สวย ไม่เกรงใจใคร 5 วัน 4 คืน เดินทาง มี.ค. - ต.ค. 66 เริ่มต้น 15,888.- บิน เวียดนาม แอร์ไลน์ (VN)

เวียดนามเหนือ  ซุปตาร์...SAPA สวย ไม่เกรงใจใคร 5 วัน 4 คืน เดินทาง มี.ค. - ต.ค. 66 เริ่มต้น 15,888.- บิน เวียดนาม แอร์ไลน์ (VN)
พิเศษ บริการอาหารบนเรือ เมนูซีฟู๊ด และ เมนูชาบูหม้อไฟปลาแซลม่อน พร้อมไวน์แดง ดาดัท
ขึ้นกระเช้าลอยฟ้าชมความสวยงามของ ยอดเขาฟานซิปัน ช้อปปิ้ง ฮาลองไนท์มาร์เก็ต ซาปาไนท์มาเก็ต และ ถนน 36 สาย ล่องเรือชมอ่าวฮาลอง และถ้ำนางฟ้า ชม หมู่บ้านกั๊ต กั๊ต หมู่บ้านชาวม้งดำ เช็คอินคาเฟ่สุดชิค MOANA CAFÉ
กรุงฮานอย - เมืองฮาลอง - อ่าวฮาลอง – ล่องเรือชมอ่าวฮาลอง - ถ้ำนางฟ้า – เมืองซาปา - นั่งรถไฟสู่ สถานีฟานสิปัน - ขึ้นกระเช้าไฟฟ้าฟานซิปัน - ยอดเขาฟานซิปัน – หมู่บ้านกั๊ต กั๊ต - MOANA CAFÉ - โบสถ์ซาปา - ซาปาไนท์มาร์เก็ต - เมืองลาวไก – พรมแดนจีน-เวียดนาม – ร้านเยื่อไผ่ – เมืองฮานอย – ทะเลสาบคืนดาบ สะพานแสงอาทิตย์ - ถนนสาย 36 เก่า - ทะเลสาบตะวันตก – วัดกว่านแถ่งห์ - วัดเฉินก๊วก

เดินทางช่วง

4 ต.ค. 66 - 1 พ.ย. 66 ( 13 ช่วงวันเดินทาง )

จำนวนวัน

5 วัน 4 คืน

สายการบิน

โรงแรม

รหัสทัวร์

HANVN0423
เริ่มต้น
16,888 บาท

เลือกวันเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
4 ต.ค. 66 - 8 ต.ค. 66 16,888 21,388 แสดง - 0
6 ต.ค. 66 - 10 ต.ค. 66 16,888 21,388 แสดง - 0
11 ต.ค. 66 - 15 ต.ค. 66 20,888 26,388 แสดง - 0
12 ต.ค. 66 - 16 ต.ค. 66 20,888 26,388 แสดง - 0
13 ต.ค. 66 - 17 ต.ค. 66 20,888 26,388 แสดง - 0
14 ต.ค. 66 - 18 ต.ค. 66 19,888 24,388 แสดง - 0
18 ต.ค. 66 - 22 ต.ค. 66 17,888 22,388 แสดง - 0
20 ต.ค. 66 - 24 ต.ค. 66 20,888 26,388 แสดง - 0
21 ต.ค. 66 - 25 ต.ค. 66 20,888 26,388 แสดง - 0
25 ต.ค. 66 - 29 ต.ค. 66 16,888 22,388 แสดง - 0
26 ต.ค. 66 - 30 ต.ค. 66 16,888 22,388 แสดง - 0
27 ต.ค. 66 - 31 ต.ค. 66 16,888 22,388 แสดง - 0
28 ต.ค. 66 - 1 พ.ย. 66 16,888 22,388 แสดง - 0