ไปเที่ยวที่ไหนดี?

แชร์
 • ราคาเริ่มต้น
  30,999
 • รหัสทัวร์
  NT23110240
 • ระยะเวลา
  3 วัน 2 คืน
 • สายการบิน
 • โรงแรม
 • ราคาเริ่มต้น
  30,999 บาท
  รหัสทัวร์
  NT23110240
  ระยะเวลา
  3 วัน 2 คืน
  ระดับที่พัก

  ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

 • เที่ยว
  กระเช้านองปิง 360 องศา • พระใหญ่เทียนถาน • ซิตี้เกตเอ้าท - สวนสนุกดิสนีย์แลนด์เต็มวัน (รวมรถรับ-ส่ง) - เจ้าแม่กวนอิมฮองฮ า • วัดหวังต้าเซียน • โรงงานจิวเวอรี่ • ร้านหยก • วัดแชกงหมิว • ย่านจิ่มซาจุ่ย
 • ช้อป
  ย่านคอสเวย์ & จิมซาจุ่ย
 • กิน
  อาหารภัตตาคาร
 • พิเศษ
  สวนสนุกดิสนีย์แลนด์เต็มวัน
 • พัก
  ระดับ 4 ดาว

 • ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ PDF

  วีดีโอที่เกี่ยวข้อง

  ฮ่องกง สายมู

  ช้อปปิ้งย่านจิมซาจุ่ยที่ฮ่องกง

  ฮ่องกง สายมู

  ช้อปปิ้งย่านจิมซาจุ่ยที่ฮ่องกง


  เลือกวันเดินทาง

 • ว่าง จองได้เลย
 • เต็ม กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่
 • คุณกำลังเลือก
 • 02 ธ.ค. 66 05 ธ.ค. 66
  ผู้ใหญ่ (พัก2-3ท่าน)
  31,999
  ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว)
  37,999
  เด็ก (ไม่มีเตียง)
  30,999
  Group Size
  23+1
  จำนวนคงเหลือ
  0

  รายละเอียดทัวร์

  มหัศจรรย์...ฮ่องกง นองปิง ดิสนีย์แลนด์ 3 วัน 2 คืน

  ช่วงวันเดินทาง

  เลือกวันที่เดินทางและกดจอง: ผู้ใหญ่ (พัก2-3ท่าน) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) เด็ก (ไม่มีเตียง) Group Size จำนวนคงเหลือ
  02 ธ.ค. 66 05 ธ.ค. 66
  31,999
  37,999
  30,999
  23+1 0
  08 ธ.ค. 66 11 ธ.ค. 66
  30,999
  36,999
  29,999
  19+1 0
  28 ธ.ค. 66 31 ธ.ค. 66
  36,999
  42,999
  35,999
  24+1 0
  29 ธ.ค. 66 01 ม.ค. 67
  37,999
  43,999
  36,999
  24+1 0
  30 ธ.ค. 66 02 ม.ค. 67
  37,999
  43,999
  36,999
  24+1 1

  ช่วงวันเดินทาง

  02 ธ.ค. 66 05 ธ.ค. 66
  ผู้ใหญ่ (พัก2-3ท่าน)
  31,999
  ผู้ใหญ่ (พัก2-3 ท่าน)
  37,999
  เด็ก (ไม่มีเตียง)
  30,999
  Group Size
  23+1
  จำนวนคงเหลือ
  0
  08 ธ.ค. 66 11 ธ.ค. 66
  ผู้ใหญ่ (พัก2-3ท่าน)
  30,999
  ผู้ใหญ่ (พัก2-3 ท่าน)
  36,999
  เด็ก (ไม่มีเตียง)
  29,999
  Group Size
  19+1
  จำนวนคงเหลือ
  0
  28 ธ.ค. 66 31 ธ.ค. 66
  ผู้ใหญ่ (พัก2-3ท่าน)
  36,999
  ผู้ใหญ่ (พัก2-3 ท่าน)
  42,999
  เด็ก (ไม่มีเตียง)
  35,999
  Group Size
  24+1
  จำนวนคงเหลือ
  0
  29 ธ.ค. 66 01 ม.ค. 67
  ผู้ใหญ่ (พัก2-3ท่าน)
  37,999
  ผู้ใหญ่ (พัก2-3 ท่าน)
  43,999
  เด็ก (ไม่มีเตียง)
  36,999
  Group Size
  24+1
  จำนวนคงเหลือ
  0
  30 ธ.ค. 66 02 ม.ค. 67
  ผู้ใหญ่ (พัก2-3ท่าน)
  37,999
  ผู้ใหญ่ (พัก2-3 ท่าน)
  43,999
  เด็ก (ไม่มีเตียง)
  36,999
  Group Size
  24+1
  จำนวนคงเหลือ
  1

  โปรแกรมใกล้เคียง

 • รหัสทัวร์ : NT23110021
 • โรงแรม

 • ฮ่องกง
 • 3 วัน 2 คืน
 • สายการบิน
 • ฮ่องกง ไหว้พระ นองปิง รีพัลส์เบย์

 • ธ.ค. 10 - 12 / 16 - 18 / 30 - 01 / 31 - 02


 • รหัสทัวร์ : NT23110033
 • โรงแรม

 • ฮ่องกง
 • 4 วัน 3 คืน
 • สายการบิน
 • ฮ่องกง มาเก๊า นั่งกระเช้านองปิง (บินเช้า)

 • ธ.ค. 08 - 11


 • ปกติ 25,990
  เริ่ม 24,990 บาท
 • รหัสทัวร์ : NT23110064
 • โรงแรม

 • ฮ่องกง
 • 3 วัน 2 คืน
 • สายการบิน
 • ฮ่องกง รีพลัสเบย์ นองปิง ไหว้พระ

 • ธ.ค. 02 - 04 / 09 - 11 / 30 - 01


 • รหัสทัวร์ : NT23110080
 • โรงแรม

 • ฮ่องกง
 • 3 วัน 2 คืน
 • สายการบิน
 • ฮ่องกง สายมู ไหว้พระ นองปิง รีพัลส์เบย์

 • ม.ค. 13 - 15 / 19 - 21 / 20 - 22 / 27 - 29

 • ก.พ. 24 - 26

 • มี.ค. 02 - 04 / 09 - 11 / 15 - 17 / 16 - 18 / 17 - 19 / 21 - 23 / 24 - 26

 • พ.ค. 03 - 05 / 04 - 06 / 10 - 12 / 11 - 13 / 17 - 19 / 18 - 20 / 24 - 26 / 25 - 27 / 31 - 02

 • มิ.ย. 01 - 03 / 02 - 04 / 07 - 09 / 08 - 10 / 14 - 16 / 15 - 17 / 21 - 23 / 22 - 24


 • รหัสทัวร์ : NT23110085
 • โรงแรม

 • ฮ่องกง
 • 4 วัน 3 คืน
 • สายการบิน
 • ฮ่องกง ไหว้พระ นองปิง รีพลัสเบย์

 • ธ.ค. 14 - 17


 • รหัสทัวร์ : NT23110087
 • โรงแรม

 • ฮ่องกง
 • 4 วัน 3 คืน
 • สายการบิน
 • ฮ่องกง มาเก๊า นั่งกระเช้านองปิง (ฟรีเดย์)

 • ม.ค. 11 - 14 / 18 - 21 / 25 - 28


 • รหัสทัวร์ : NT23110088
 • โรงแรม

 • ฮ่องกง
 • 5 วัน 3 คืน
 • สายการบิน
 • ฮ่องกง มาเก๊า นั่งกระเช้านองปิง (FREE DAY)

 • ม.ค. 17 - 21

 • ก.พ. 28 - 03

 • มี.ค. 06 - 10 / 13 - 17


 • คนที่ดูทัวร์นี้ยังดูทัวร์เหล่านี้ด้วย

 • รหัสทัวร์ : NT23110021
 • โรงแรม

 • ฮ่องกง
 • 3 วัน 2 คืน
 • สายการบิน
 • ฮ่องกง ไหว้พระ นองปิง รีพัลส์เบย์

 • ธ.ค. 10 - 12 / 16 - 18 / 30 - 01 / 31 - 02


 • รหัสทัวร์ : NT23110033
 • โรงแรม

 • ฮ่องกง
 • 4 วัน 3 คืน
 • สายการบิน
 • ฮ่องกง มาเก๊า นั่งกระเช้านองปิง (บินเช้า)

 • ธ.ค. 08 - 11


 • ปกติ 25,990
  เริ่ม 24,990 บาท
 • รหัสทัวร์ : NT23110064
 • โรงแรม

 • ฮ่องกง
 • 3 วัน 2 คืน
 • สายการบิน
 • ฮ่องกง รีพลัสเบย์ นองปิง ไหว้พระ

 • ธ.ค. 02 - 04 / 09 - 11 / 30 - 01


 • รหัสทัวร์ : NT23110080
 • โรงแรม

 • ฮ่องกง
 • 3 วัน 2 คืน
 • สายการบิน
 • ฮ่องกง สายมู ไหว้พระ นองปิง รีพัลส์เบย์

 • ม.ค. 13 - 15 / 19 - 21 / 20 - 22 / 27 - 29

 • ก.พ. 24 - 26

 • มี.ค. 02 - 04 / 09 - 11 / 15 - 17 / 16 - 18 / 17 - 19 / 21 - 23 / 24 - 26

 • พ.ค. 03 - 05 / 04 - 06 / 10 - 12 / 11 - 13 / 17 - 19 / 18 - 20 / 24 - 26 / 25 - 27 / 31 - 02

 • มิ.ย. 01 - 03 / 02 - 04 / 07 - 09 / 08 - 10 / 14 - 16 / 15 - 17 / 21 - 23 / 22 - 24


 • รหัสทัวร์ : NT23110085
 • โรงแรม

 • ฮ่องกง
 • 4 วัน 3 คืน
 • สายการบิน
 • ฮ่องกง ไหว้พระ นองปิง รีพลัสเบย์

 • ธ.ค. 14 - 17


 • รหัสทัวร์ : NT23110087
 • โรงแรม

 • ฮ่องกง
 • 4 วัน 3 คืน
 • สายการบิน
 • ฮ่องกง มาเก๊า นั่งกระเช้านองปิง (ฟรีเดย์)

 • ม.ค. 11 - 14 / 18 - 21 / 25 - 28


 • รหัสทัวร์ : NT23110088
 • โรงแรม

 • ฮ่องกง
 • 5 วัน 3 คืน
 • สายการบิน
 • ฮ่องกง มาเก๊า นั่งกระเช้านองปิง (FREE DAY)

 • ม.ค. 17 - 21

 • ก.พ. 28 - 03

 • มี.ค. 06 - 10 / 13 - 17


 • รหัสทัวร์ : NT23110021

 • ฮ่องกง ไหว้พระ นองปิง รีพัลส์เบย์
 • 3 วัน 2 คืน
 • ลดพิเศษ
  1,000 บาท
 • รหัสทัวร์ : NT23110064

 • ฮ่องกง รีพลัสเบย์ นองปิง ไหว้พระ
 • 3 วัน 2 คืน
 • รหัสทัวร์ : NT23110085

 • ฮ่องกง ไหว้พระ นองปิง รีพลัสเบย์
 • 4 วัน 3 คืน
 • วันนี้เปิดบริการ 09.00-18.00 น.
  เน็กซ์ ทริป ฮอลิเดย์พร้อมให้บริการ

  02-136-9144

  @nexttripholiday