ไปเที่ยวที่ไหนดี?

แชร์
 • ราคาเริ่มต้น
  21,999
 • รหัสทัวร์
  NT24030542
 • ระยะเวลา
  4 วัน 3 คืน
 • สายการบิน
 • โรงแรม
 • ราคาเริ่มต้น
  21,999 บาท
  รหัสทัวร์
  NT24030542
  ระยะเวลา
  4 วัน 3 คืน
  ระดับที่พัก

  ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

 • เที่ยว
  เมืองเกียวโต • ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ • มิตซุย เอ้าท์เล็ท - หมู่บ้านชิราคาวาโกะ • เมืองทาคายาม่า • สะพานนาคะบาชิ• ถนนเมืองเก่าซันมาจิ • อิออน - เมืองเกียวโต • ศาลเจ้าเฮอัน • กิจกรรมชงชา • ช้อปป้ิงชินไซบาชิ -
 • ช้อป
  ช้อปป้ิงชินไซบาชิ , อิออน มอลล์ , มิตซุย เอ้าท์เล็ท
 • กิน
  อาหารของโรงแรม
 • พิเศษ
  ชมความงามระดับโลก ณ หมู่บ้านชิราคาวาโกะ
 • พัก
  ระดับ 3 ดาว

 • ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ PDF

  วีดีโอที่เกี่ยวข้อง

  หมู่บ้านชาวประมงอิเนะ (Ine Fishing Village)

  กำแพงหิมะ(Snow Wall)

  หมู่บ้านชาวประมงอิเนะ (Ine Fishing Village)

  กำแพงหิมะ(Snow Wall)


  เลือกวันเดินทาง

 • ว่าง จองได้เลย
 • เต็ม กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่
 • คุณกำลังเลือก
 • 19 ก.ค. 67 23 ก.ค. 67
  ผู้ใหญ่ (พัก2-3ท่าน)
  30,999 21,999
  ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว)
  37,899
  เด็ก (ไม่มีเตียง)
  21,999
  Group Size
  30+1
  จำนวนคงเหลือ
  0

  รายละเอียดทัวร์

  มหัศจรรย์...JAPAN โอซาก้า ทาคายาม่า เกียวโต 4 วัน 3 คืน

  ช่วงวันเดินทาง

  เลือกวันที่เดินทางและกดจอง: ผู้ใหญ่ (พัก2-3ท่าน) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) เด็ก (ไม่มีเตียง) Group Size จำนวนคงเหลือ
  19 ก.ค. 67 23 ก.ค. 67
  30,999
  21,999
  37,899
  21,999
  30+1 0
  26 ก.ค. 67 30 ก.ค. 67
  30,999
  37,899
  28,999
  30+1 23

  ช่วงวันเดินทาง

  19 ก.ค. 67 23 ก.ค. 67
  ผู้ใหญ่ (พัก2-3ท่าน)
  30,999
  21,999
  ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว)
  37,899
  เด็ก (ไม่มีเตียง)
  21,999
  Group Size
  30+1
  จำนวนคงเหลือ
  0
  26 ก.ค. 67 30 ก.ค. 67
  ผู้ใหญ่ (พัก2-3ท่าน)
  30,999
  ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว)
  37,899
  เด็ก (ไม่มีเตียง)
  28,999
  Group Size
  30+1
  จำนวนคงเหลือ
  23

  โปรแกรมใกล้เคียง

 • รหัสทัวร์ : NT24070249
 • โรงแรม

 • ญี่ปุ่น
 • 5 วัน 3 คืน
 • สายการบิน
 • NAGOYA FUJI OSAKA

 • ต.ค. 09 - 13 / 16 - 20 / 23 - 27


 • รหัสทัวร์ : NT24070248
 • โรงแรม

 • ญี่ปุ่น
 • 6 วัน 4 คืน
 • สายการบิน
 • OSAKA TOKYO FUJI GOLDEN ROUTE AUTUMN

 • ต.ค. 01 - 06 / 08 - 13 / 11 - 16 / 15 - 20 / 18 - 23 / 19 - 24 / 22 - 27 / 25 - 30 / 29 - 03


 • รหัสทัวร์ : NT24070247
 • โรงแรม

 • ญี่ปุ่น
 • 5 วัน 3 คืน
 • สายการบิน
 • OSAKA AUTUMN-PINK MUHLY

 • ต.ค. 09 - 13 / 21 - 25 / 22 - 26 / 23 - 27 / 24 - 28 / 25 - 29 / 26 - 30 / 27 - 31 / 28 - 01 / 29 - 02 / 30 - 03 / 31 - 04

 • พ.ย. 01 - 05 / 02 - 06 / 05 - 09 / 06 - 10 / 07 - 11 / 08 - 12 / 09 - 13 / 11 - 15 / 12 - 16 / 13 - 17 / 14 - 18 / 15 - 19 / 17 - 21 / 18 - 22 / 19 - 23 / 20 - 24 / 21 - 25 / 24 - 28 / 25 - 29

 • ธ.ค. 04 - 08 / 06 - 10 / 10 - 14 / 11 - 15 / 12 - 16 / 13 - 17 / 14 - 18


 • รหัสทัวร์ : NT24070236
 • โรงแรม

 • ญี่ปุ่น
 • 6 วัน 4 คืน
 • สายการบิน
 • โอซาก้า นาโกย่า ทาคายาม่า โอบาระ โครังเค (พักออนเซ็น 1 คืน)

 • พ.ย. 11 - 16 / 12 - 17 / 16 - 21 / 18 - 23 / 19 - 24 / 25 - 30 / 28 - 03


 • รหัสทัวร์ : NT24070229
 • โรงแรม

 • ญี่ปุ่น
 • 5 วัน 3 คืน
 • สายการบิน
 • โอซาก้า นาโกย่า เกียวโต โอบาระ โครังเค (ใช้รถทุกวัน)

 • พ.ย. 13 - 17 / 14 - 18 / 15 - 19 / 20 - 24 / 21 - 25 / 22 - 26 / 23 - 27 / 26 - 30 / 27 - 01


 • รหัสทัวร์ : NT24070225
 • โรงแรม

 • ญี่ปุ่น
 • 6 วัน 4 คืน
 • สายการบิน
 • โอซาก้า นาโกย่า ทาคายาม่า เกียวโต (อิสระฟรีเดย์1วัน)

 • ธ.ค. 29 - 03 / 30 - 04

 • ม.ค. 06 - 11 / 11 - 16 / 12 - 17 / 13 - 18 / 14 - 19 / 18 - 23 / 19 - 24 / 20 - 25 / 21 - 26 / 22 - 27 / 23 - 28 / 26 - 31 / 27 - 01 / 29 - 03 / 31 - 05

 • ก.พ. 01 - 06 / 02 - 07 / 03 - 08 / 04 - 09 / 06 - 11 / 10 - 15 / 11 - 16 / 15 - 20 / 20 - 25 / 24 - 01

 • มี.ค. 01 - 06 / 03 - 08 / 08 - 13 / 11 - 16


 • รหัสทัวร์ : NT24070204
 • โรงแรม

 • ญี่ปุ่น
 • 5 วัน 3 คืน
 • สายการบิน
 • Autumn and Shikizakura Nagoya ชิราคาวาโกะ ทาคายาม่า เกียวโต โอซาก้า

 • ต.ค. 23 - 27 / 26 - 30 / 30 - 03

 • พ.ย. 02 - 06 / 06 - 10 / 09 - 13 / 13 - 17 / 20 - 24 / 23 - 27 / 27 - 01 / 30 - 04

 • ธ.ค. 04 - 08


 • คนที่ดูทัวร์นี้ยังดูทัวร์เหล่านี้ด้วย

 • รหัสทัวร์ : NT24070250
 • โรงแรม

 • ญี่ปุ่น
 • 5 วัน 3 คืน
 • สายการบิน
 • NAGOYA FUJI KORANKEI

 • พ.ย. 13 - 17 / 20 - 24

 • ธ.ค. 04 - 08


 • รหัสทัวร์ : NT24070249
 • โรงแรม

 • ญี่ปุ่น
 • 5 วัน 3 คืน
 • สายการบิน
 • NAGOYA FUJI OSAKA

 • ต.ค. 09 - 13 / 16 - 20 / 23 - 27


 • รหัสทัวร์ : NT24070248
 • โรงแรม

 • ญี่ปุ่น
 • 6 วัน 4 คืน
 • สายการบิน
 • OSAKA TOKYO FUJI GOLDEN ROUTE AUTUMN

 • ต.ค. 01 - 06 / 08 - 13 / 11 - 16 / 15 - 20 / 18 - 23 / 19 - 24 / 22 - 27 / 25 - 30 / 29 - 03


 • รหัสทัวร์ : NT24070247
 • โรงแรม

 • ญี่ปุ่น
 • 5 วัน 3 คืน
 • สายการบิน
 • OSAKA AUTUMN-PINK MUHLY

 • ต.ค. 09 - 13 / 21 - 25 / 22 - 26 / 23 - 27 / 24 - 28 / 25 - 29 / 26 - 30 / 27 - 31 / 28 - 01 / 29 - 02 / 30 - 03 / 31 - 04

 • พ.ย. 01 - 05 / 02 - 06 / 05 - 09 / 06 - 10 / 07 - 11 / 08 - 12 / 09 - 13 / 11 - 15 / 12 - 16 / 13 - 17 / 14 - 18 / 15 - 19 / 17 - 21 / 18 - 22 / 19 - 23 / 20 - 24 / 21 - 25 / 24 - 28 / 25 - 29

 • ธ.ค. 04 - 08 / 06 - 10 / 10 - 14 / 11 - 15 / 12 - 16 / 13 - 17 / 14 - 18


 • รหัสทัวร์ : NT24070236
 • โรงแรม

 • ญี่ปุ่น
 • 6 วัน 4 คืน
 • สายการบิน
 • โอซาก้า นาโกย่า ทาคายาม่า โอบาระ โครังเค (พักออนเซ็น 1 คืน)

 • พ.ย. 11 - 16 / 12 - 17 / 16 - 21 / 18 - 23 / 19 - 24 / 25 - 30 / 28 - 03


 • รหัสทัวร์ : NT24070229
 • โรงแรม

 • ญี่ปุ่น
 • 5 วัน 3 คืน
 • สายการบิน
 • โอซาก้า นาโกย่า เกียวโต โอบาระ โครังเค (ใช้รถทุกวัน)

 • พ.ย. 13 - 17 / 14 - 18 / 15 - 19 / 20 - 24 / 21 - 25 / 22 - 26 / 23 - 27 / 26 - 30 / 27 - 01


 • รหัสทัวร์ : NT24070225
 • โรงแรม

 • ญี่ปุ่น
 • 6 วัน 4 คืน
 • สายการบิน
 • โอซาก้า นาโกย่า ทาคายาม่า เกียวโต (อิสระฟรีเดย์1วัน)

 • ธ.ค. 29 - 03 / 30 - 04

 • ม.ค. 06 - 11 / 11 - 16 / 12 - 17 / 13 - 18 / 14 - 19 / 18 - 23 / 19 - 24 / 20 - 25 / 21 - 26 / 22 - 27 / 23 - 28 / 26 - 31 / 27 - 01 / 29 - 03 / 31 - 05

 • ก.พ. 01 - 06 / 02 - 07 / 03 - 08 / 04 - 09 / 06 - 11 / 10 - 15 / 11 - 16 / 15 - 20 / 20 - 25 / 24 - 01

 • มี.ค. 01 - 06 / 03 - 08 / 08 - 13 / 11 - 16


 • รหัสทัวร์ : NT24070250

 • NAGOYA FUJI KORANKEI
 • 5 วัน 3 คืน
 • รหัสทัวร์ : NT24070249

 • NAGOYA FUJI OSAKA
 • 5 วัน 3 คืน
 • รหัสทัวร์ : NT24070248

 • OSAKA TOKYO FUJI GOLDEN ROUTE AUTUMN
 • 6 วัน 4 คืน
 • รหัสทัวร์ : NT24070247

 • OSAKA AUTUMN-PINK MUHLY
 • 5 วัน 3 คืน
 • รีวิวลูกค้าในเส้นทางนี้

  รีวิวทัวร์ ญี่ปุ่น TOKYO FUJI

  สนุกมากเลยค่ะ รอบหน้ามาอุดหนุนอีกแน่นอนค่ะ


  Kachaporn soontornwat
  ญี่ปุ่น โตเกียว ฟูจิ 23 -27 ส.ค.66

  รีวิวทัวร์ ญี่ปุ่น คามิโคจิ เกียวโต โอซาก้า

  ไม่ผิดหวังเลยค่ะคามิโกจิสวยจริง จองไปกับทัวร์ค่ะ admin เป็นทริปที่ดีมากค่ะชอบประทับใจ admin จะเอารูปไปรีวิวได้นะคะอนุญาตนะคะ ไว้มีโอกาสจะจองอีกนะคะ เจอไกด์ดีด้วยค่ะ น่ารัก


  คุณ วิลาศ บัวขาว
  ญี่ปุ่น คามิโคจิ เกียวโต โอซาก้า 18-22 เม.ย.67
  วันนี้เปิดบริการ 09.00-18.00 น.
  เน็กซ์ ทริป ฮอลิเดย์พร้อมให้บริการ

  02-136-9144

  @nexttripholiday